DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE"

Transkrypt

1 DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia Ubezpieczony (Pracownik, Małżonek, Pełnoletnie dziecko) lub Uposażony może zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia w następujący sposób: Listownie na adres Poczty Polskiej: Poczta Polska Centrum Obsługi Finansowej Ul. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej Katowice Listownie na adres Towarzystwa: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Ul. Rodziny Hiszpańskich Warszawa Telefonicznie pod numerem Call Center COF , lub (43) Pocztą elektroniczna na adres: (w tytule a należy wpisać: rodzaj zdarzenia/nazwa pracodawcy/ imię i nazwisko Ubezpieczonego np. Pobyt w szpitalu/ Poczta Polska /Jan Kowalski) Ważne: Ubezpieczeni (małżonek pracownika Poczty Polskiej oraz pełnoletnie dziecko pracownika Poczty Polskiej) posiadający przed przystąpieniem do PTUnŻ ubezpieczenie grupowe na życie w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym proszeni są o załączenie do wniosku o wypłatę świadczenia zaświadczenia potwierdzającego zakres i okres ochrony u poprzedniego Ubezpieczyciela druk Potwierdzenie warunków wcześniejszej umowy ubezpieczenia. Potwierdzenia nie muszą załączać Pracownicy Poczty Polskiej, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. w datach r., r., r., r., r., r., r. oraz r. Potwierdzenia nie muszą również załączać Ubezpieczeni, którzy zgłaszają roszczenie będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Śmierć Ubezpieczonego, Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego, Całkowite osierocenie Dziecka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Osierocenie dziecka 1. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia (druk PP1) wypełniony przez każdego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych formularz wypełnia opiekun prawny Uposażonego), 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego każdego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych kopia odpisu skróconego aktu urodzenia oraz kopia dowodu osobistego opiekuna prawnego Uposażonego), 3. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego,

2 4. Kopia Statystycznej Karty Zgonu albo, jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci wystawiony przez lekarza lub odnośne władze (zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, karta informacyjna leczenie szpitalnego), 5. Protokół z sekcji zwłok jeżeli został sporządzony, 6. Kserokopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia jeżeli nie został wskazany Uposażony, 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu, 9. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu, w przypadku osierocenia Dziecka lub całkowitego osierocenia Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku dodatkowo: 10. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka, 11. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub na uczelni wyższej jeżeli Dziecko ukończyło 18 rok życia i nie ukończyło 25 roku życia oraz kontynuuje naukę. 12. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu drugiego rodzica jeżeli doszło do całkowitego osierocenia Dziecka). Uwaga: Jeżeli opiekunem prawnym małoletniego Dziecka Uposażonego jest inna osoba niż Rodzic Dziecka należy przedstawić Postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki nad małoletnim Dzieckiem. Śmierć Ubezpieczonego Pracownika wskutek wypadku przy pracy 1. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia (druk PP1) wypełniony przez każdego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych formularz wypełnia opiekun prawny Uposażonego), 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego każdego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych kopia odpisu skróconego aktu urodzenia oraz kopia dowodu osobistego opiekuna prawnego Uposażonego), 3. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego, 4. Kopia Statystycznej Karty Zgonu albo, jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci wystawiony przez lekarza lub odnośne władze (zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, karta informacyjna leczenie szpitalnego), 5. Protokół z sekcji zwłok jeżeli został sporządzony, 6. Kserokopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia jeżeli nie został wskazany Uposażony, 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Protokół BHP/karta wypadku jeżeli wypadek Ubezpieczonego miał miejsce przy pracy. str. 2

3 Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 1. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia (druk PP1) wypełniony przez każdego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych formularz wypełnia opiekun prawny Uposażonego), 2. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego każdego Uposażonego (w przypadku małoletnich Uposażonych kopia odpisu skróconego aktu urodzenia oraz kopia dowodu osobistego opiekuna prawnego Uposażonego), 3. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego 4. Kopia Statystycznej Karty Zgonu albo, jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci wystawiony przez lekarza lub odnośne władze (zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu, karta informacyjna leczenie szpitalnego), 5. Protokół z sekcji zwłok jeżeli został sporządzony, 6. Kserokopia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia jeżeli nie został wskazany Uposażony, 7. Dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie u Ubezpieczonego zawału serca lub udaru mózgu. 8. Kopia dokumentacji medycznej sprzed okresu ubezpieczenia lub dokładne adresy placówek Uwaga: Jeżeli opiekunem prawnym małoletniego Dziecka Uposażonego jest inna osoba niż Rodzic Dziecka należy przedstawić Postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki nad małoletnim Dzieckiem. Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia druk PP2, 3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia skutków urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historii choroby z gabinetu lekarzy specjalistów, opisów wyników badań np: RTG, USG, TK, MR, 5. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 6. Protokół BHP/karta wypadku jeżeli wypadek Ubezpieczonego miał miejsce przy pracy lub w drodze do/z pracy, 7. Kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu, 8. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu. str. 3

4 Uwaga: Zgłoszenie roszczenia powinno nastąpić po zakończeniu leczenia i rehabilitacji jednak nie później niż w okresie 18 m-cy od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio 4. Dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zawału serca/udaru mózgu oraz obrazująca leczenia skutków zawału serca/udaru mózgu w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego w poradni kardiologicznej lub poradni neurologicznej, kopii historii choroby z leczenia rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itd., 5. Kopia dokumentacji medycznej sprzed okresu ubezpieczenia lub dokładne adresy placówek Uwaga: Zgłoszenie roszczenia powinno nastąpić po zakończeniu leczenia i rehabilitacji jednak nie później niż w okresie 18 m-cy od dnia wystąpienia zawału serca/udaru mózgu. Inwalidztwo Dziecka Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia druk PP2, 3. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka lub kopia dowodu osobistego Dziecka, 4. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub na uczelni wyższej jeżeli Dziecko ukończyło 18 rok życia i nie ukończyło 25 roku życia oraz kontynuuje naukę, 5. Dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio 6. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia skutków urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, opisów wyników badań np: RTG, USG, TK, MR, 7. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Protokół BHP/karta wypadku jeżeli wypadek Dziecka miał miejsce przy pracy lub w drodze do/z pracy, 9. Kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu jeżeli Dziecko w chwili zdarzenia było kierowcą pojazdu, 10. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu jeżeli Dziecko w chwili zdarzenia było kierowcą pojazdu. str. 4

5 Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego (poturbowanie przez zwierzęta, napad rabunkowy lub porażenie prądem) 1. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia druk PP2, 3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio 4. Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia skutków urazów doznanych w wyniku wypadku w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, opisów wyników badań np: RTG, USG, TK, MR, 5. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 6. Protokół BHP/karta wypadku, 7. Kopia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy wystawionego na druku ZUS ZLA tj. L4. Trwała Niezdolność Ubezpieczonego do Pracy Zarobkowej wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia druk PP2, 3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio 4. Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej niezdolność do pracy zarobkowej w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, opisów wyników badań np: RTG, USG, TK, MR, 5. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 6. Protokół BHP/karta wypadku jeżeli wypadek powodujący niezdolność Ubezpieczonego do pracy miał miejsce przy pracy lub w drodze do/z pracy, 7. Kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu, 8. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu. 9. Kopia orzeczenia lekarskiego podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej tj. orzeczenie komisji lekarskiej ZUS o powstaniu całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie lekarza ZUS odpowiedniej specjalizacji i wynik badania medycznego potwierdzające istnienie całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej. Trwała Niezdolność Ubezpieczonego do Pracy Zarobkowej wskutek Choroby str. 5

6 3. Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej niezdolność do pracy zarobkowej w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, kopii historii choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, opisów wyników badań np: RTG, USG, TK, MR, 4. Kopia orzeczenia lekarskiego podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej tj. orzeczenie komisji lekarskiej ZUS o powstaniu całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie lekarza ZUS odpowiedniej specjalizacji i wynik badania medycznego potwierdzające istnienie całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej. 6. Kopia dokumentacji medycznej sprzed okresu ubezpieczenia lub dokładne adresy placówek Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek choroby 3. Kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego, 4. Kopia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy wystawionego na druku ZUS ZLA tj. L4 w przypadku zgłoszenia rekonwalescencji poszpitalnej (zakres rozszerzony), 7. Kopia dokumentacji medycznej sprzed okresu ubezpieczenia lub dokładne adresy placówek Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia druk PP2, 3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio 4. Kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego, 5. Dokumentacja z Policji, Prokuratury lub Sądu, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 6. Protokół BHP/karta wypadku jeżeli wypadek Ubezpieczonego powodujący hospitalizację miał miejsce przy pracy lub w drodze do/z pracy, 7. Kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu, 8. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu, 9. Kopia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy wystawionego na druku ZUS ZLA tj. L4 w przypadku zgłoszenia rekonwalescencji poszpitalnej (zakres rozszerzony). str. 6

7 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca wykonanie operacji chirurgicznej w postaci kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego, 4. Jeżeli operacja chirurgiczna była spowodowana wypadkiem protokół BHP/karta wypadku, notatka służbowa z Policji lub Prokuratury, która prowadzi postępowanie wyjaśniające okoliczności zajścia wypadku; jeżeli nie były sporządzane opis okoliczności zdarzenia sporządzony przez Ubezpieczonego, 5. Jeżeli operacja chirurgiczna była spowodowana wypadkiem dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie Ubezpieczonemu pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio 6. Jeżeli Ubezpieczony w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu oraz kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu, 8. Kopia dokumentacji medycznej sprzed okresu ubezpieczenia lub dokładne adresy placówek Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 3. Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie poważnej choroby w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia w poradni lekarza POZ, historii choroby z leczenia w poradni lekarza specjalisty, opisy wyników badań, itp., 4. W przypadku wystąpienia poważnej choroby zakażenia wirusem HIV prawomocne orzeczenie sądu, 9. Kopia dokumentacji medycznej sprzed okresu ubezpieczenia lub dokładne adresy placówek Poważne zachorowanie Dziecka 3. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka lub kopia dowodu osobistego Dziecka, 4. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub na uczelni wyższej jeżeli Dziecko ukończyło 18 rok życia i nie ukończyło 25 roku życia oraz kontynuuje naukę, 5. Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie poważnej choroby w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia w poradni lekarza POZ, historii choroby z leczenia w poradni lekarza specjalisty, opisy wyników badań, itp., 6. Kopia dokumentacji medycznej sprzed okresu ubezpieczenia lub dokładne adresy placówek medycznych, w których miało miejsce leczenie Dziecka. str. 7

8 Poważne zachorowanie Małżonka/Partnera życiowego Ubezpieczonego 3. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Współmałżonka/Partnera życiowego, 4. Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa Ubezpieczonego, 5. Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie poważnej choroby w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia w poradni lekarza POZ, historii choroby z leczenia w poradni lekarza specjalisty, opisy wyników badań, itp., 6. W przypadku wystąpienia poważnej choroby zakażenia wirusem HIV prawomocne orzeczenie sądu, 7. Kopia dokumentacji medycznej sprzed okresu ubezpieczenia lub dokładne adresy placówek medycznych, w których miało miejsce leczenie Współmałżonka/Partnera życiowego. Urodzenie Dziecka lub ciąża zaawansowana 3. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka lub zaświadczenie lekarza ginekologa Centrum Alarmowego o 32 lub późniejszym tygodniu ciąży. Uwaga: Warunkiem wypłaty świadczenia przed urodzeniem dziecka jest skorzystanie z umówionej przez Centrum Alarmowe wizyty u lekarza ginekologa oraz przedstawienie zaświadczenia od tego lekarza. Urodzenie Dziecka martwego 3. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka z adnotacją "dziecko martwo urodzone", 4. Kopia dokumentu medycznego ze szpitala potwierdzającego wiek płodu w chwili jego śmierci. Śmierć Rodzica Ubezpieczonego 3. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Rodzica. Śmierć Rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 4. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia druk PP4, 5. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego, 6. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Rodzica, 7. Kopia Statystycznej Karty Zgonu lub inny dokument medyczny potwierdzający przyczynę śmierci. str. 8

9 Śmierć Teścia/Teściowej Ubezpieczonego 3. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Współmałżonka Ubezpieczonego, 4. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Teścia/Teściowej, 5. Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa Ubezpieczonego. Śmierć Teścia/Teściowej Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 3. Dwustronna kserokopia dowodu osobistego Współmałżonka Ubezpieczonego, 4. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Teścia/Teściowej, 5. Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa Ubezpieczonego, 6. Kopia Statystycznej Karty Zgonu lub inny dokument medyczny potwierdzający przyczynę śmierci. Śmierć Dziecka Ubezpieczonego, Śmierci Dziecka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 3. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Dziecka, 4. Kopia Statystycznej Karty Zgonu lub inny dokument medyczny potwierdzający przyczynę śmierci, 5. Kopia zaświadczenia o nauce w szkole lub na uczelni wyższej jeżeli Dziecko ukończyło 18 rok życia i nie ukończyło 25 roku życia oraz kontynuuje naukę, 6. Jeżeli śmierć dziecka spowodowana była chorobą kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie choroby w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia w poradni lekarza POZ, historii choroby z leczenia w poradni lekarza specjalisty, opisy wyników badań, itp. 7. Kopia dokumentacji z Policji/Prokuratury/Sądu jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 8. Kopia protokołu BHP/karty wypadku jeżeli wypadek Dziecka miał miejsce przy pracy lub w drodze do/z pracy, 9. Kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu jeżeli Dziecko w chwili zdarzenia było kierowcą pojazdu, 10. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu jeżeli Dziecko w chwili zdarzenia było kierowcą pojazdu. Śmierć Małżonka/Partnera życiowego, Śmierć Małżonka/Partnera życiowego wskutek nieszczęśliwego wypadku str. 9

10 3. Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Współmałżonka lub Partnera życiowego, 4. Kopia Statystycznej Karty Zgonu lub inny dokument medyczny potwierdzający przyczynę śmierci, 5. Jeżeli śmierć współmałżonka/partnera życiowego spowodowana była chorobą kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie choroby w postaci: kart informacyjnych leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia w poradni lekarza POZ, historii choroby z leczenia w poradni lekarza specjalisty, opisy wyników badań, itp. 6. Kopia dokumentacji z Policji/Prokuratury/Sądu jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło 7. Kopia protokołu BHP/karty wypadku jeżeli wypadek Współmałżonka/Partnera życiowego miał miejsce przy pracy lub w drodze do/z pracy, 8. Kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu jeżeli Współmałżonek/Partner życiowy w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu, 9. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu warunkującego dopuszczenie pojazdu do ruchu jeżeli Współmałżonek/Partner życiowy w chwili zdarzenia był kierowcą pojazdu. Dodatkowe postępowanie ustalające Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zastrzega sobie prawo żądania innych informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości świadczenia, jeżeli charakter sprawy i konieczność dokonania istotnych ustaleń faktycznych tego wymaga. str. 10

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Marzec 2015 r. - 1 - ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 I. POWIADAMIANIE TOWARZYSTWA O ROSZCZENIU

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (wypełniony przez każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego Lp. Zdarzenie Wymagane dokumenty akt u 1 kompletna dokumentacja medyczna związana z z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u oraz dotyczącej udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych akt u 2 w wypadku

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych)

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) I. JAK WYPEŁNIAĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Poprawie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać następujące dane: -

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o wysłanie listem poleconym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o złożenie Formularza wraz

Bardziej szczegółowo

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A.

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. 1 Niniejszy dokument opisuje proces obsługi świadczeń, w szczególności przedstawiając: strukturę organizacyjną pionu obsługi świadczeń; kanały zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY

PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY W celu szybkiego odszukania danego zagadnienia należy ustawić kursor na wybranym haśle, a następnie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU Życie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. 2. W druku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania roszczeń. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Instrukcja zgłaszania roszczeń. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczyciel Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Generali Życie T.U S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa Zgłoszenia roszczenia można dokonać: Pocztą elektroniczną na adres: szkody.zycie@generali.pl

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Prosimy wypełnić drukowanymi literami Numer polisy dokument poufny 1.ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU Śmierci Śmierci wskutek nieszczęś liwego wypadku Dożycia Przejęcia opłacania składek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE RODZINA, SINGIEL CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L

WARTA DLA CIEBIE RODZINA, SINGIEL CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L SKŁADKA MIESIĘCZNA 77 zł 103 zł 132 zł 67 zł 96 zł 128 zł 59 zł 76 zł 46 zł 62 zł śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 130 000 170 000 210 000 130 000

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2015 Generali T.U. S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku i mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AGENTÓW OVB ALLFINANZ POLSKA Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB 1. INFORMACJE WSTĘPNE Program ubezpieczenia grupowego Extra Grupa OVB bazuje na

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl Ułęż: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda, Ostróda: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Przygotowano we współpracy z Zarządem Wojewódkim NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Agencja Terlecki

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany Informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie Życie oraz ubezpieczenia opieki zdrowotnej Allianz dla członków ZZPRC ZA Puławy SA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W celu usprawnienia współpracy przedstawiamy poniżej dane osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych:

Szanowni Państwo, W celu usprawnienia współpracy przedstawiamy poniżej dane osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych: Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybór Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. i okazane nam zaufanie. Mamy nadzieję, że poziomem i jakością świadczonych usług potwierdzamy trafność podjętej przez Państwa

Bardziej szczegółowo

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole Kielce 01.09.2016r. Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność poinformować Państwa, ze w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2011 Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie, tel. 015 8731879, faks 015 8731821.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży, woj. lubelskie, tel. 015 8731879, faks 015 8731821. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Trzydnik Duży: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UWAGA! atrakcyjne rozwiązanie na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2014r. Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatbialski.eu/starostwo/index.php?pid=112&mode=news&group=13&news=395&p= Biała

Bardziej szczegółowo

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Dotyczy : postępowania nr 2/2013 pn. UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ŁÓDZKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH - rozstrzygnięcie przetargu. Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l... 1 z 6 2013-09-19 08:29 Mińsk Mazowiecki: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Starachowice: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia grupowego. Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego. Wariant III. L.P Rodzaj świadczenia :

Oferta ubezpieczenia grupowego. Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego. Wariant III. L.P Rodzaj świadczenia : Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego L.P Rodzaj świadczenia : Wariant I Wariant II 1. Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu LĄDOWYM

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: GMINA MI ASTO ZGIE R Z Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz tel. 042 716-28-54, fax 714-31-14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umz.zgierz.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE REKOMENDOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

Siedlce, Czerwiec 2016 r.

Siedlce, Czerwiec 2016 r. Siedlce, Czerwiec 2016 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 dla II Liceum

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ I. OPCJA PODSTAWOWA ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ 1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku : 1.1 100% uszczerbek

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Szanowny Pan Dyrektor mgr Józef Belgrau Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo ul. Szkolna 2 83-330 Żukowo OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA 2. W celu uniknięcia wydłużenia procesu rozpatrywania roszczenia prosimy upewnić się, że wniosek został wypełniony kompletnie i dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA D D D D M M. noworodka. Pobyt na oddziale intensywnej terapii Zgon w wyniku wypadku przy pracy

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA D D D D M M. noworodka. Pobyt na oddziale intensywnej terapii Zgon w wyniku wypadku przy pracy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WATA S.A. Prosimy o wypełnianie drukowanymi literami. I. Numer polisy Jeśli polisa została zawarta w zakładzie pracy. Nazwa ubezpieczającego (osoba/ firma która zawarła

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wypłatę świadczenia*

Wniosek o wypłatę świadczenia* ubezpieczenia Wniosek o wypłatę świadczenia* z tytułu pobytu w szpitalu współmałżonka/partnera dziecka z tytułu operacji medycznej współmałżonka/partnera z tytułu poważnego zachorowania współmałżonka/partnera

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, Gdańsk tel. (58) ,

EDU PLUS. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, Gdańsk tel. (58) , DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo