Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

2 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes Zarządu 2

3 Najważniejsze informacje dotyczące wyników z I półrocza i II kwartału 2014 r. Wyniki finansowe w II kwartale 2,9 mld zł EBITDA 1,4 mld zł powtarzalna EBITDA 1,7 mld zł zysk netto Zarządzanie kosztami Koszty os. w I pół. na tym samym poziomie* Niższe ceny węgla kamiennego Wdrożony program oszczędności Inwestycje Podpisana umowa na blok w Turowie Planowa modernizacja aktywów w Bełchatowie Planowe inwestycje w aktywa wiatrowe Finansowanie zewnętrzne Ustanowiony program euroobligacji (2 mld euro) Wysoki popyt 8,4-krotna nadsubskrypcja Ratingi na poziomie inwestycyjnym - perspektywa stabilna *z wyłączeniem Programów Dobrowolnych Odejść 3

4 Wyniki operacyjne zgodne z oczekiwaniami Wyniki operacyjne Produkcja energii netto II kw r. rok do roku [%] I pół r. rok do roku [%] 13,12 TWh -3% 26,60 TWh -6% Dystrybucja energii 7,73 TWh +1% 15,95 TWh +2% Sprzedaż energii do odbiorców finalnych 9,65 TWh +8% 19,53 TWh +9% Otoczenie makroekonomiczne II kw r. II kw r. I pół r. I pół r. Rzeczywisty wzrost PKB 3,2% 0,8% 3,4% 0,7% Krajowy wzrost zużycia energii elektrycznej 0,9% 0,7% -0,3% -0,4% Krajowe zużycie energii elektrycznej 37,26 TWh 36,93 TWh 78,49 TWh 78,74 TWh 4

5 Inwestycje Opole II Turów Gorzów Modernizacje El. Bełchatów (bloki 7-12) Realizacja projektu zgodnie z harmonogram Trwa przygotowanie terenu pod budowę Etap końcowy prac projektowodokumentacyjnych Zakończenie wstępnych prac budowy kotła i maszynowni dla bloku numer 6 oczekiwane wkrótce Umowa podpisana 10 lipca 2014 r. Moc brutto: ok. 490 MW (netto: 450 MW) Sprawność netto: ok. 43,4 % Polecenie rozpoczęcia prac zostanie wydane do 31 grudnia 2014 r. Rozpoczęto wstępne prace budowlane Moc brutto: 138MWe Sprawność netto: ok. 52,5 % (kondensacja): 84% (kogeneracja) Bloki nr 11 i 12 w realizacji (planowane zakończenie w 2015 r.) Bloki 7-8 oddane w 2013 r. Prace nad blokami 9 i 10 będą kontynuowane i zakończone w latach Wzrost mocy o 120 MW po zakończeniu prac modernizacyjnych OZE 246 MW nowych mocy w en. wietrowej Oddano 28 MW w Wojciechowie w I pół Rozpoczęto budowę 40 MW w Karwicach Umowa na lotnisko Lotnisko (90 MW) podpisana Resko II (76 MW) i Kisielice (12 MW) trwają przetargi Bełch. Bl. 11 rewit. Bełch. Bl. 12 rewit. Farmy wiatr. Gorzów Bełch Bl. 9 rewit. Bełch Bl. 10 rewit. Opole Bl. 5 H1 15 H2 15 H1 16 H2 16 H1 17 H2 17 H1 18 H2 18 Opole Bl. 6 H1 19 Całkowite nakłady w I pół. 2014: 127 mln zł Całkowite nakłady w I pół. 2014: 4 mln zł Całkowite nakłady w I pół. 2014: 2 mln zł Całkowite nakłady w I pół r.: 532 mln zł Całkowite nakłady w I pół r.: 142 mln zł Turów H2 19 5

6 Zmiany regulacyjne wpływające na wyniki i działalność spółki CO2 - uprawnienia Rynek mocy Mech. wsparcia KDT Uprawnienia do emisji za 2013 przyznane Uprawnienia do emisji dla wytwarzania ciepła w 2013 i 2014 także zostały przyznane Z powodu realizacji dużych inwestycji PGE, umieszczonych we wniosku derogacyjnym (KPI), zabezpieczono uprawnienia do emisji na lata Wprowadzenie Operacyjnej Rezerwy Mocy przywróciło stabilność energetyce konwencjonalnej Rezerwa zimna od roku 2016 zapewni większe bezpieczeństwo systemowi elektroenerget. Trwają prace nad stworzeniem jednolitego rynku mocy Niejasny system wsparcia dla kogeneracji i OZE powoduje niepewność na rynku Wsparcie dla kogeneracji przywrócono w maju 2014 r. (ma zostać utrzymane do końca 2018 r.) Niewielka podaż zielonych certyfikatów wraz z opóźnionym przyjęciem nowej ustawy o wsparciu OZE wpływają na kształt rynku Model rekompensat KDT ponownie przeliczony z powodu zmiany założeń rozliczenia korekty końcowej Decyzja Prezesa URE dot. korekty rocznej za rok zgodna z wnioskiem PGE 6

7 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjne Magdalena Bartoś - Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych 7

8 Kluczowe wyniki finansowe mln zł II kw r. II kw r. zmiana r/r % Przychody ze sprzedaży % II kw r. Przychody EBITDA % EBITDA skorygowany* % Zysk netto (dla jedn. domin.) % Przychody skoryg.* Zysk na akcję (zł) 0,92 0,58 59% EBITDA Środki pieniężne z działalności operacyjnej % CAPEX % EBITDA skoryg.* Środki pieniężne netto (koniec okresu) ** Zysk netto (dla jedn. domin.) Oceny ratingowe Rating Perspektywa Fitch BBB+ Stabilna Moody s Baa1 Stabilna Zysk netto skoryg.* (dla jedn. domin.) II kw II kw * Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych ** na dzień 31 marca 2014 r. 8

9 Zdarzenia jednorazowe Rekompensaty KDT Stopa dyskonta Uprawnienia do emisji CO2 Szacunki rekompensat uwzględniają aktualizację dyskonta Na ujęcie KDT w wynikach składają się: Z tytułu ponownego przeliczenia końcowego rozliczenia przychodów wynosi ok. 911 mln zł Zaliczki na rekompensaty mln zł Wpływ korzystnych wyroków sądowych mln zł Zmniejszenie rynkowych stóp procentowych spowodowało obniżenie stopy dyskonta przyjmowanej w PGE Zmiana stopy dyskonta z 4,35% to 3,50% Modyfikacja stopy dyskonta skutkowała zwiększeniem stanu rezerw, zwłaszcza rezerwy na rekultywację i rezerw aktuarialnych Uprawnienia do emisji CO2 dla wytwarzania energii elektrycznej w 2013 r. przyznane w kwietniu 2014 r. - efekt w wysokości 751 mln zł Darmowe uprawnienia do emisji CO2 na I kw. roku 2014 wpływ w wysokości 136 mln zł Przychody ze sprzedaży: Pozostałe przychody operacyjne: EBITDA: 1,031 mln zł 246 mln zł 1,277 mln zł EBITDA: Zysk netto: 648 mln zł 523 mln zł EBITDA: Zysk netto: 887 mln zł 715 mln zł Zysk netto: 1,031 mln zł 9

10 Programy optymalizacyjne Energetyka Konwencjonalna Kontynuacja wdrażania programów poprawiających efektywność operacyjną Centralizacja zakupów Zwiększanie mocy zmodernizowanych bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów Restrukturyzacja zatrudnienia Dystrybucja Ograniczenie strat sieciowych i przerw w dostawie energii elektrycznej Programy restrukturyzacji operacyjnej Restrukturyzacja zatrudnienia Uruchomienie agencyjnych kanałów sprzedaży Wpływ na EBIT - segmenty I pół r. 26 mln zł 4 mln zł RAZEM: 147 mln zł* 117 mln zł Energetyka Odnawialna Racjonalizacja kosztów stałych Usprawnianie i konsolidacja struktury firmy Energetyka Konwencjonalna * Trwałe: 82%, jednorazowe: 18% Dystrybucja Sprzedaż Detaliczna Zatrudnienie Grupa PGE -11% Energetyka Konwencjonalna % Dystrybucja -14% H H H

11 Produkcja energii Produkcja w II kw (zmiana % rok do roku) Produkcja w I półrocze 2014 (zmiana % rok do roku) 0.34 (+56%) 0.14 (+133%) 0.14 (-13%) 0.09 (-10%) 0.08 (-27%) Inne 3.26 (16%) RAZEM 13,12 TWh (-3%) 9.07 (-10%) 0.65 (+38%) 0.34 (+143%) 0.24 (-23%) 0.28 (+33%) 0.22 (-71%) Inne 6.36 (1%) RAZEM 26,62 TWh (-6%) (-8%) Węgiel brunatny Węgiel kamienny Gaz Szczytowopompowe Woda Wiatr Biomasa Niższa produkcja z węgla brunatnego z powodu wycofania z eksploatacji bloku nr 10 oraz z powodu remontu bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Poziom wytwarzania energii na węglu kamiennym stabilny nawet po odstawieniu bloku w Dolnej Odrze. Produkcja energii w oparciu o gaz niższa po zaprzestaniu wytwarzania w marcu 2013 roku w elektrociepłowniach w Lublinie i Rzeszowie spowodowanym brakiem wsparcia dla kogeneracji. Produkcja z odnawialnych źródeł energii - 0,62 TWh wzrost współspalania biomasy z przyczyn ekonomicznych oraz produkcji z nowych aktywów wiatrowych; niższa produkcja w elektrowniach wodnych (niekorzystne warunki hydrologiczne). 11

12 1 sty 13 1 lut 13 1 mar 13 1 kwi 13 1 maj 13 1 cze 13 1 lip 13 1 sie 13 1 wrz 13 1 paź 13 1 lis 13 1 gru 13 1 sty 14 1 lut 14 1 mar 14 1 kwi 14 1 maj 14 1 cze 14 6,12 6,23 6,40 6,34 6,33 6,50 6,52 6,45 6,84 6,81 6,76 6,75 6,72 6,72 6,65 6,63 6,74 6,95 Wskaźniki operacyjne Aktywa wytwórcze Węgiel brunatny Węgiel kamienny Elektrociepłownie Aktywa wiatrowe Dyspozycyjność I pół r. Dyspozycyjność I pół r. Stopień wykorzystania mocy I pół r. 80,9% 85,2% 92,1% 98,2% 84,2% 89,5% 84,5% 98,2% 85,7% 69,7% 70,5% 26,7% Stopień wykorzystania mocy I pół r. 87,3% 70,9% 62,7% - Aktywa dystrybucyjne 7,35 Straty sieciowe -10% SAIDI* 7,20 7,05 6,90 6, % 252 6,60 6,45 6,30 6,15 6,00 H H * czas trwania przerw długich i bardzo długich x liczba odbiorców narażonych na ich skutki)/ liczba obsługiwanych odbiorców 12

13 Zysk EBITDA pod wpływem głównych czynników budowy wartości mln PLN Q EBITDA RAPORTOWANA Zdarzenia jednorazowe 131 Q EBITDA SKORYGOWANA Wpływ zmiany ceny na rynku hurtowym 173 Wpływ zmiany wolumenu energii sprzedanej 71 Marża na sprzedaży detalicznej 231 Efekt na prawach majątkowych 110 rzychody ze sprzedaży ee i praw majątkowych - woda Koszt węgla - cena Koszt węgla - wolumen 59 Inne czynniki 8 Q EBITDA SKORYGOWANA Zdarzenia jednorazowe Q EBITDA RAPORTOWANA

14 EBITDA skorygowany* w II kw r. składniki Energetyka Konwencjonalna OZE Hurt Dystrybucja Obrót Inne EBITDA Zmiana (mln zł) Zmiana (%) -32% 8% -48% 0% -165% 87% -31% -99 Spadek spowodowany: Niższą ceną energii na rynku hurtowym 173 mln zł Niższym wolumenem produkcji (wyłączenia bloków i planowanych remontach) 85 mln zł Częściowo zrekompensowane wyższymi przychodami z handlu świadectwami pochodzenia. Nowe aktywa wiatrowe przyczyniły się do wzrostu wyniku segmentu, ograniczonego jednak niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi (38 mln zł). Erozja marży na rynku detalicznym częściowo znajduje odbicie w segmencie hurtowym. Wyższe przychody z usług dystrybucyjnych wynikały ze wzrostu ceny i wolumenu, aczkolwiek w większości zostały zneutralizowane wyższym kosztem usług przesyłowych (taryfa PSE). Pogarszająca się marża na sprzedaży energii do odbiorców finalnych miała negatywny wpływ (124 mln zł) spotęgowany dodatkowo kosztami systemu wsparcia (117 mln zł). * bez zdarzeń jednorazowych 14

15 Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2014 i II kwartale 2014 r. CAPEX dla I półrocza 2014 r. (mln zł) CAPEX dla II kwartału 2014 r. (mln zł) Sprzedaż Detaliczna & Hurtowa & Inne (81 mln zł) 3% Sprzedaż Detaliczna & Hurtowa & Inne (48 mln zł) 4% Dystrybucja (452 mln zł) OZE (155 mln zł) Energetyka Konwencj. nowe moce (199 mln zł) 7% 20% 9% RAZEM CAPEX 2,23 mld zł (po korektach) 61% Energetyka Konwencj. modernizacja, prace remon. i inne (1 379 mln zł) Dystrybucja (276 mln zł) OZE (36 mln zł) Energetyka Konwencj. nowe moce (PLN 133m) 3% 22% 11% RAZEM CAPEX 1,23 mld zł (po korektach) 60% Energetyka Konwencj. -modernizacja, prace remon. i inne (752 mln zł) Modernizacja i prace remontowe 75% 25% Nowe moce Modernizacja i prace remontowe 77% 23% Nowe moce Nakłady inwestycyjne na remonty i modernizację bloków opalanych węglem brunatnym w Elektrowni Bełchatów wyniosły ok. 532 mln zł w I półroczu 2014 roku. Nakłady inwestycyjne na bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole wyniosły 127 mln zł Wydatki inwestycyjne w segmencie Dystrybucji osiągnęły 452 mln zł z czego 202 mln zł kosztowały przyłączenia nowych klientów 15

16 Warunki rynkowe pozwoliły zabezpieczyć środki finansowe na nadchodzące wydatki inwestycyjne Model finansowania Banki/ Inwestorzy Zewnętrzne finansowanie średnio- i długoterminowe PGE SA Przepływy finansowe Przepływy finansowe PGE Sweden Spółka zależna 1 Spółka zależna 2 Spółka zależna Emisja euroobligacji Program 2 mld euro Emitent PGE Sweden AB (Publ), w 100% spółka zależna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Oferta publiczna 500 mln euro 5-cio letni okres zapadalności 8,4-krotna nadsubskrypcja, ok. 300 potencjalnych inwestorów Jedna z najniższych marż w historii emisji korporacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej rentowność obligacji 98 pb powyżej Mid-Swap, a kupon 1,625% Emisja własna obligacji o wartości 138 mln euro: Emisja 15-letnich obligacji o marży na 118 pb ponad Mid-Swap (kupon wyniósł 3,0%) Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu 16

17 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2014 r. Perspektywy rynkowe poza I półrocze 2014 r. Marek Woszczyk - Prezes Zarządu Magdalena Bartoś - Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych 17

18 Perspektywa II półrocza 2014 r. Rynki energii Wprowadzenie Operacyjnej Rezerwy Mocy przywróciło stabilność energetyce konwencjonalnej Dyskutowane są zmiany mechanizmu Przepływy transgraniczne i wskaźniki cenowe zostały uwzględnione w strategii i projektowaniu programu inwestycyjnego Dynamika zużycia energii po łagodnej zimie wraca do poziomów z lat ubiegłych Uprawnienia CO2 szersza perspektywa Krótko- i średnioterminowe prognozy zgodne z projektowaniem programu inwestycyjnego Trwa dyskusja na temat celów redukcyjnych na rok 2030 Potencjalny wpływ na podaż pozwoleń w perspektywie roku 2020 jest ograniczony Model handlu energią elektryczną Konkurencja na rynku dostaw dla klientów końcowych wpływa na erozję marży Strategia handlu kluczowym elementem biznesowej strategii Trwają intensywne i zaawansowane prace nad wdrożeniem nowego modelu handlu energią Sytuacja na rynku paliw Zabezpieczone dostawy węgla kamiennego z krajowych kopalni na korzystnych dla obu stron warunkach Gazowe jednostki kogeneracyjne rozpoczną produkcję jesienią Obecne warunki na rynku biomasy dają możliwość zwiększenia wykorzystania technologii współspalania 18

19 180 dni rozwoju usprawnienia nastawione na zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy PGE Podatkowa Grupa Kapitałowa Cash pool i zarządzanie płynnością Stworzenie jednej Grupy Podatkowej PGE pozwoli na: Traktowanie PGE jako jednej jednostki podatkowej Niższe obciążenia podatkowe Niższe ryzyko cen transferowych Niższe nakłady inwestycyjne Po utworzeniu będzie to największa w Polsce grupa podatkowa Oczekiwany termin rozpoczęcia działania - styczeń 2015 r. Konsolidacja usług księgowości i wynagrodzeń Konsolidacja usług rachunkowości oraz obsługi procesu wynagrodzeń Zaprojektowana tak, by poprawić efektywność procesową oraz standaryzację usług w całej Grupie Zapewni najwyższy standard obsługi w oparciu o zasoby obecne w Grupie Umożliwi pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu ERP (SAP) Oczekiwany termin rozpoczęcia - styczeń 2015 r. Wdrożenie modelu cash pool oraz zarządzanie płynnością finansową w Grupie Kapitałowej PGE przyniesie następujące rezultaty: Lepsze zarządzanie płynnością Poprawa zarządzania kapitałem i mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne Zmniejszenie kosztów kapitału na poziomie skonsolidowanym Niższe opłaty bankowe Dokładne prognozy dotyczące potrzeb kapitałowych Wdrażanie systemu SAP PGE jest obecnie w trakcie wdrażania systemu SAP, który zapewnia: Standaryzację procesów i zarządzania w ramach procesów: Rachunkowości, Skarbu, Planowania Finansowego, HR, Zarządzania Aktywami oraz Napraw Pełną kompatybilność z pozostałymi systemami IT Przepływ dokumentacji należności i HR Dotyczy wszystkich podmiotów w Grupie PGE Wszystkie moduły systemu w trakcie implementacji 19

20 Podział EBITDA i CAPEX; perspektywa na rok aktualizacja Perspektywa 2014 vs 2013 Główne czynniki Energetyka Konwencjonalna Wzrost + Aktualizacja modelu KDT + Jasna perspektywa dla uprawnień do emisji CO2 + Programy optymalizacyjne, lepsze wykorzystanie aktywów związanych z węglem brunatnym i niższa cena węgla kamiennego Cena hurtowa niższa o ok zł/mwh Dalszy wzrost kosztów emisji Zwiększenie rezerw w związku ze zmianą stopy dyskonta Energetyka Odnawialna Bez zmian + Całoroczna eksploatacja nowych aktywów przy zakontraktowanym odbiorze energii i świadectw pochodzenia Niekorzystne warunki hydrologiczne nie sprzyjają osiąganiu lepszego wyniku finansowego Obrót hurtowy + Sprzedaż detaliczna Spadek Presja ze strony konkurencyjnego rynku i spadek marży Ponowne wprowadzenie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia energii z kogeneracji negatywnie wpłynęło na wyniki Dystrybucja Bez zmian Pełne pokrycie WRA w taryfie Jednakże, niższa stopa wolna od ryzyka, powoduje spadek WACC Taryfy wzrastają, lecz struktura regulowanych przychodów zmienia się i wymaga działań optymalizacyjnych po stronie kosztów CAPEX Wzrost PGE uruchomiła ważne projekty inwestycyjne w Energetyce Konwencjonalnej w Opolu i Gorzowie. Polecenie rozpoczęcia prac bloku w Turowie zostanie wydane do 31 grudnia 2014 r. Wyższy poziom nakładów inwestycyjnych wpłynie na przyszłą rentowność aktywów. 20

21 Dziękujemy za uwagę

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok 21 marzec 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa ZE PAK Podsumowanie 2015 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2015 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej: 14,9 (1)

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 3 kwartały roku 7 listopada r. Podsumowanie 3 kwartału 3 kwartał 9 miesięcy Przychody ze sprzedaży 2 506 mln zł (-9% r/r) 7 792 mln zł (-9% r/r) EBITDA 551 mln zł (+51%)

Bardziej szczegółowo

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku 21 marca 2017 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1) : 13,51 TWh

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r.

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r. 16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r. Grupa ZE PAK Podsumowanie 1Q 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 1Q 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1)

Bardziej szczegółowo

Wzrost mimo zmieniających się warunków. Wyniki finansowe rok 2012 i IV kwartał 2012 r. 14 marca 2013 r.

Wzrost mimo zmieniających się warunków. Wyniki finansowe rok 2012 i IV kwartał 2012 r. 14 marca 2013 r. Wzrost mimo zmieniających się warunków Wyniki finansowe rok 20 i IV kwartał 20 r. 14 marca 2013 r. Główne osiągnięcia Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 PGE pozostaje jedną z najstabilniejszych firm energetycznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku 31 sierpnia 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 6M 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 6M 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 kwartał 2015 roku 13 maja 2015 roku Podsumowanie 1 kwartału 2015 roku EBITDA 691 mln zł (+7% r/r) Marża EBITDA 24% ( 1 p.p.) Zysk netto Grupy 355 mln zł (+13% r/r) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za I kwartał 2017 roku 10 maja 2017 roku Kluczowy udział Segmentu Dystrybucja w wynikach Grupy ENERGA 1. Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucja przy trudniejszej sytuacji w

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku 12 maja 2014 EBITDA Grupy ENERGA Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze sierpnia 2017 roku

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze sierpnia 2017 roku Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2017 8 sierpnia 2017 roku 2 Agenda Henryk Baranowski Prezes Zarządu Podsumowanie I półrocza Kluczowe wydarzenia Inwestycje Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e-commerce osiągnął w III kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA

Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA Wyniki finansowe za 12 miesięcy roku 15 marca 2016 roku Dobre wyniki wszystkich Segmentów Grupy ENERGA 1. Systematyczna poprawa wyniku w kluczowym Segmencie

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e- commerce osiągnął w II kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa stycznia 2013 r.

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa stycznia 2013 r. kosztowej w Grupie TAURON 15 stycznia 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe RAPORT ROCZNY 2015 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EURO skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz z innych całkowitych dochodów 1. Przychody

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Podstawowe dane liczbowe Marek Woszczyk Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 półrocze 2014 roku 13 sierpnia 2014 r. Podsumowanie 2 kwartału i 1 półrocza 2014 2 kwartał 2014 1 półrocze 2014 Przychody ze sprzedaży 2 539 mln zł (-11% r/r) 5 287 mln

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w I kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Rosnące wyniki i znaczenie sektora e-commerce, przy presji cenowej i niższych wolumenach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za I półrocze roku 11 sierpnia roku Dystrybucja utrzymała wyniki operacyjne Grupy ENERGA 1. Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucji przy trudniejszej sytuacji w Segmencie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Data Nr raportu Temat Raporty bieżące 2013-01-02 1/2013 2013-01-08 2/2013 2013-01-11 3/2013 Terminy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

14 listopada Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za III kwartał 2017 roku

14 listopada Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za III kwartał 2017 roku 14 listopada 2017 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za III kwartał 2017 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 9M 2017 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 9M 2017 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy listopada 2017 roku

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy listopada 2017 roku Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2017 7 listopada 2017 roku 2 Agenda Henryk Baranowski Prezes Zarządu Podsumowanie Kluczowe wydarzenia Inwestycje Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał maja 2017 roku

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał maja 2017 roku Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2017 11 maja 2017 roku 2 Agenda Henryk Baranowski Prezes Zarządu Podsumowanie I kwartału Kluczowe wydarzenia Dywidenda Inwestycje Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze 27.12.217 Polska energetyka 25 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Cel analizy Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki realizacji 4 różnych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki. Wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii IIQ, IH 2014 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Grzegorz Kinelski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Dalida Gepfert Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Paweł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2016 i IV kwartał marca 2017 roku

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2016 i IV kwartał marca 2017 roku Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2016 i IV kwartał 2016 7 marca 2017 roku 2 Agenda Henryk Baranowski Prezes Zarządu Podsumowanie roku Realizacja Strategii Inwestycje Emil Wojtowicz Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. I kwartał maja, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. I kwartał maja, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE I kwartał 2012 11 maja, Warszawa Podsumowanie finansowe 1Q 2012 Rekordowe wyniki na wszystkich poziomach rentowności przy znaczącym spadku rynku Najwyższy poziom procentowej marży

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PGE Credit Factbook. grudzień 2016 r.

PGE Credit Factbook. grudzień 2016 r. PGE Credit Factbook grudzień 2016 r. Grupa PGE informacje ogólne 1 Kluczowe dane - PGE łączy operacyjne i finansowe silne strony Najwyższa EBITDA wśród polskich spółek giełdowych 2015 YE Najwyższa marża

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2006 rok Luty, 2007 Warszawa Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q4 2006

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2016 r. 9 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2016 r. 9 listopada 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy r. 9 listopada r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy r. Główne wydarzenia Henryk Baranowski Prezes Zarządu 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

PGE Credit Factbook. wrzesień 2015 r.

PGE Credit Factbook. wrzesień 2015 r. PGE Credit Factbook wrzesień 2015 r. Grupa PGE informacje ogólne 1 Kluczowe dane PGE łączy operacyjne i finansowe silne strony I połowa 2015 r. EBITDA 4,3 mld zł I połowa 2015 r. Przychody 14 mld zł Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r. Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, 13.05.2015 r. Otoczenie Szacunkowy udział największych sieci w rynku w 2014 roku 13,5% 6,1% 5,6% TIM - 512 262 tys. zł 4,8% Alfa Elektro - 470 982 tys. zł ~8,4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 Program Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 9 marca 2016 r. Dotychczasowe programy poprawy efektywności w Grupie TAURON Oszczędności o ok. 300

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Grupa ENERGA wyniki 2013

Grupa ENERGA wyniki 2013 Grupa ENERGA wyniki 2013 10 marca 2014 Grupa ENERGA Wykres obrazuje kontrybucję poszczególnych segmentów biznesowych do skorygowanej EBITDA Grupy w 2013 r. 2 Podsumowanie roku 2013 Zysk jednostkowy netto

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r.

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r. kosztowej w Grupie TAURON 15 stycznia 2013 r. Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności Ponad 90% Obszary Dystrybucji i Wytwarzania Około 50% Obszar Dystrybucji Największe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze Warszawa 2017.09.22 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Zakres i cel analizy Polska energetyka 2050. 4 scenariusze. Scenariusz węglowy Scenariusz zdywersyfikowany z energią jądrową

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 11 maja 2016 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo