Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku"

Transkrypt

1 Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA

2 Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca ,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼ powierzchni kraju Skarb Państwa 84,18% Pozostali udziałowcy Spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa ENERGA SA Wytwarzanie Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. ENERGA- OPERATOR SA ENERGA-OBRÓT SA Centra usług wspólnych ENERGA Hydro Sp. z o.o. ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A. ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Usługi wspierające ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. Oświetlenie Pozostałe Zaopatrzenie Pozostałę MIROSŁAW BIELIŃSKI Prezes Zarządu ENERGA SA ROMAN SZYSZKO Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. finansowych WOJCIECH TOPOLNICKI Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. strategii rozwoju Projekty inwestycyjne Holdingiem zintegrowanym pionowo o uporządkowanej strukturze własnościowej Zarządzana przez doświadczonych menedżerów 2

3 Grupa ENERGA ma ugruntowaną pozycję na rynku Sprzedaż energii (TWh) 45,0 30,4 18,6 14,3 6,4 2,2 (udział w rynku) (36,1%) (24,4%) (14,9%) (11,5%) (5,1%) (1,8%) Dystrybucja eneregii (TWh) (udział w rynku) 52,8 (36,9%) 31,1 (25,5%) 19,6 (16,1%) 17,1 (14,0%) 7,1 (5,8%) Wytwarzanie energii (TWh) (udział w rynku) 24,0 (14,7%) 61,7 (37,8%) 4,7 (2,9%) 12,6 (7,7%) - 16,2 (9,9%) 11,2 (6,9%) 8,5 (5,2%) 0,95 (1,3%) Dane za rok 2011 Kluczowe informacje Grupa ENERGA jest jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce obok PGE, Tauron i Enea. Sprzedaż Grupa ENERGA jest jednym z najważniejszych sprzedawców energii w Polsce. W 2011 roku Grupa ENERGA sprzedała odbiorcom końcowym 18,6 TWh energii, co stanowi 14,9% całego rynku. Wytwarzanie Udział Grupy Energa w rynku wytwarzania energii elektrycznej jest relatywnie niewielki i wynosi ok. 3% Dystrybucja Grupa ENERGA ma znaczący udział w rynku dystrybucji energii w Polsce 16,1% w 2011 roku; Sieć dystrybucji Grupy ENERGA obejmuje ¼ powierzchni Polski. Odnawialne źródła energii ENERGA jest liderem wśród czterech głównych grup energetycznych na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem, głównie dzięki produkcji energii w hydroelektrowniach 3

4 Cel 5 Cel 4 Cel 3 Cel 2 Cel 1 Strategia Grupy ENERGA opiera się na pięciu celach strategicznych Osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej w obszarze obsługi klientów i aktywnej sprzedaży usług oferowanych przez Grupę PSS Elektrownie systemowe Zwiększenie potencjału wytwórczego w OZE oraz podniesienie efektywności segmentu Osiągnięcie jak najwyższej, a zarazem akceptowanej przez regulatora rentowności w zakresie usług dystrybucji energii elektrycznej w celu wykreowania zdolności Grupy do ekspansji PSS CHP Rozbudowa mocy wytwórczych w obszarze wytwarzania energii w skojarzeniu z ciepłem i kwalifikowanej jako OZE Osiągnięcie pozycji lidera w zakresie budowy rozproszonych, w szczególności odnawialnych, źródeł wytwarzania energii PSS Odnawialne źródła energii Wzrost potencjału produkcji energii elektrycznej kwalifikowanej jako OZE Optymalizacja rozwoju energetyki konwencjonalnej poprzez udział kapitałowy partnerów strategicznych we wspólnie prowadzonych przedsięwzięciach w tym zakresie PSS Dystrybucja energii Podniesienie rentowności segmentu z wykorzystaniem inwestycji w innowacyjne technologie Stworzenie modelu współpracy z klientem końcowym, w którym odbiorca energii może stać się jednocześnie współwytwórcą i dostawcą usług oferowanych przez Grupę PSS Sprzedaż Zwiększenie masy marży w sprzedaży do klientów oraz wzrost efektywności i poprawa jakości obsługi klienta które zostały doprecyzowane w postaci celów i inicjatyw planów strategicznych segmentów (PSS) 4

5 Realizację strategii oparto na przejrzystym modelu biznesu Wytwarzanie 2,9% udziału w rynku Dystrybucja 16,1% udziału w rynku Sprzedaż 14,9% udziału w rynku Elektrownie systemowe Dystrybucja energii Obrót energią CHP Usługi wspierające Obsługa klienta Odnawialne źródła energii Oświetlenie Usługi Pozostałe Struktura EBITDA wg segmentów I-IX % (15%*) 72% 14 % 2011: 34 % (25%*) 59 % 12 % 2010: 42 % (34%*) 46 % 17 % *w tym OZE 5

6 Przepływy operacyjne Przepływy energii elektrycznej w Grupie ENERGA w okresie I-IX 2012 roku (w uproszczeniu) Inne podmioty * Gospodarstwa domowe 1,1 TWh 4,0 TWh 0,2 TWh (2011) Odbiorcy końcowi regulowane 26% 4,1 TWh (2011) 15,1 TWh z czego 14,4 TWh Sprzedaż 0,7 TWh Odsprzedaż 14,4 TWh (2011) nieregulowane 74% Odbiorcy biznesowi Wytwórcy z Grupy 1,9 TWh 11,1 TWh 3,0 TWh 3,1 TWh (2011) 10,3 TWh (2011) 3,3 TWh (2011) ENERGA-OBRÓT OSD 20,7 TWh 1,1 TWh Sprzedawcy spoza Grupy 19,9 TWh (2011) 1,1 TWh (2011) 18,8 TWh 16,8 TWh (2011) Hurt * TGE, PSE-Operator (rynek bilansujący, must-run, usługi regulacyjne) 4,5 TWh 4,4 TWh (2011) 6

7 Zrównoważony program inwestycyjny do 2020 roku Opiera się na zasadach: Koncentruje się na: Utrzymania bezpiecznego, konserwatywnego poziomu wskaźników finansowych dług netto/ebitda nie większy niż 2,5 Program inwestycyjny o niskim ryzyku Nakłady na pojedynczy projekt nie przekraczają rocznej EBITDA Grupy Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego Ukierunkowanie na projekty średniej wielkości Skoncentrowanie się na wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologiach wytwarzania OZE, CCGT (combined cycle gas turbine) Utrzymanie najniższego pośród polskich grup energetycznych wskaźnika emisyjności w przeliczeniu na 1 MWh - poniżej 0,4 Mg/MWh Regulowane usługi dystrybucyjne Nowe OZE Nowe elektrownie CCGT i modernizacja elektrowni konwencjonalnych Nowe elektrownie CHP Inne innowacyjne projekty Ok. 49% planowanych nakładów 12,4 miliarda PLN inwestycje o wysokim i stabilnym zwrocie, z pozytywnym wpływem na poziom EBITDA Ok. 29% planowanych nakładów 7,4 miliarda PLN około 700 MWe nowe regulacje powinny zmniejszyć ryzyko biznesowe i zapewnić stabilne zwroty z inwestycji na poziomie 10-14% Ok. 15% planowanych nakładów 3,7 miliarda PLN MWe nowe elektrownie CCGT Wysokosprawne elektrownie, zapewniające elastyczność w wytwarzaniu Ok. 4% planowanych nakładów 1,1 miliarda PLN Wysokosprawne elektrownie, MWe przewidujemy utrzymanie mechanizmów wsparcia dla kogeneracji Ok. 3% planowanych nakładów rozszerzenie łańcucha wartości nowym wachlarzem produktów i usług 7

8 Mg/MWh Zakładane efekty planu inwestycyjnego do 2021 roku Dzięki nakładom inwestycyjnym w wysokości ok. 25,4 mld PLN m Total GW zainstalowana moc wyniesie 2.7 GW Dystrybucja Elektrownie konwencjonalne i CHP OZE (odnawialne źródła energii) & ESP Żydowo Inne Razem wolumen wytwarzania energii elektrycznej wyniesie 12.6 TWh TWh a wskaźnik emisyjności CO2 w przeliczeniu na 1 MWh spadnie poniżej 0,4 Mg/MWh 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,62 0,60 0,2 0,46 0,45 0,44 0,40 0,38 0,37 0,37 0,36 0,1 *bez wytwarzania elektrowni szczytowo- pompowej w Żydowie 0,

9 Wybrane dane finansowe

10 Najnowsze dane finansowe w mln PLN III kw Dynamika 2011/2010 Przychody ,6% EBITDA ,3% w tym amortyzacja ,2% marża EBITDA 15,5% 14,4% 17,8% -1 p.p. EBIT ,3% Zysk netto ,8% CAPEX ,5% Stan środków pieniężnych ,5% Zadłużenie finansowe ,1% Zatrudnienie na koniec okresu [osoby] ,8% dane wg MSSF dane za III kw roku nie audytowane 10

11 EBITDA segmentów działalności mln PLN EBITDA ,3 % mln PLN III kw Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe i korekty Sprzedaż Wytwarzanie w tym OZE Pozostałe i korekty Razem Wytwarzanie Sprzedaż Dystrybucja energii elektrycznej dane wg MSSF dane za III kw roku nie audytowane 11

12 Wpływ segmentów na wzrost EBITDA [EBITDA Bridge] mln PLN EBITDA 30.IX.2011 Dystrybucja Elektrownie systemowe i CHP OZE Sprzedaż Pozostałe i korekty EBITDA 30.IX.2012 Wzrost dzięki: wyższym przychodom regulowanym (nowa wycena WRA, realizacja inwestycji) oraz optymalizacji kosztów (zmniejszenie różnicy między kosztami rzeczywistymi a ujmowanymi w taryfie) Spadek na skutek mniejszego wolumenu produkcji energii, a tym samym niższych przychodów ze sprzedaży energii i świadectw pochodzenia W tym spadek EBITDA w segmencie pozostałe o 33,6 mln PLN Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła Wzrost na skutek wyższych marż oraz wyższych wolumenów sprzedaży energii po wyższych cenach dane wg MSSF dane za III kw roku nie audytowane 12

13 Zmiany środków pieniężnych mln PLN Środki pieniężne na Działalność operacyjna Nakłady inwestycyjne Sprzedaż/ nabycie pozostałych aktywów finansowych Pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej Zaciągnięcie kredytów Spłata kredytów Dywidendy wypłacone Pozostałe wydatki gotówkowe, w tym spłata odsetek Środki pieniężne na

14 Poziom zadłużenia Grupy ENERGA Dobra pozycja finansowa Grupy ENERGA została potwierdzona przez agencje ratingowe Zadłużenie finansowe i środki pieniężne w latach 2010-III kw mld PLN 3,5 2,9 3,0 Baa1 (negatywna perspektywa *) Nadany w grudniu 2011 (w trakcie aktualizacji) Zadłużenie finansowe Środki pieniężne 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,1 1,7 1,9 1,8 1,6 0, III kw BBB (stabilna perspektywa) Nadany w październiku 2012 *) negatywna perspektywa odzwierciedla niepewność w zakresie planów właścicielskich oraz intensywne plany inwestycyjne Grupy ENERGA w najbliższych latach III kw Zadłużenie netto/ EBITDA * - 0,43 0,12 0,88 EBITDA/ Odsetki netto ** 52,1 135,7 15,5 Kapitał własny/aktywa 0,63 0,58 0,56 *) ujemna wartośc wskaźnika wynika z ujemnej wartosci zadłużenia netto **) ujemna wartość wskaźnika wynika z przewagi przychodów odsetkowych nad kosztami odsetkowymi dane wg MSSF dane za III kw roku nie audytowane 14

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013 Draft nr 3[PL] Wejdź na giełdę z ENERGĄ Zastrzeżenia prawne: Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Anna Iksińska. Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Anna Iksińska. Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Anna Iksińska Raport nt. Grupy ENERGA S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Energa Grupa Energa została utworzona w wyniku konsolidacji Koncernu Energetycznego Energa S.A. z Zespołem Elektrowni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Prezentacja Grupy ČEZ Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo