Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

2 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Podstawowe dane liczbowe Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2

3 Kluczowe dane za I półrocze i II kwartał 2015 r. Wyniki finansowe za II kw. 2,1 mld zł EBITDA 1,7 mld zł EBITDA powtarzalna 1,7 mld zł śr. pieniężnych netto z dział. operac. 1,1 mld zł zysk netto przyp. akcjonariuszom bez odpisu Wyniki operacyjne za II kw. 13,1 TWh Produkcja netto (+0% r/r) 8,0 TWh Wolumen dystrybucji (+4% r/r) 9,4 TWh Sprzedaż do odbiorców końcowych (-2% r/r) Trudniejsze otoczenie biznesowe Spadające ceny paliw kopalnych Wypieranie źródeł konwencjonalnych przez OZE Wzrost obciążenia z tytułu emisji CO2 8,8 mld zł utrata wartości aktywów (przed podatkiem) Odpowiedź Zarządu Nowa polityka dywidendowa (skorygowany zysk netto) Przegląd strategii do końca 2015 r. 3

4 Dywidenda znak firmowy PGE Przyjęta nowa polityka dywidendy : Dywidenda wypłacana ze skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Generowanie solidnych przepływów pieniężnych Silny bilans Zdolność do wypłaty znacznych dywidend Niska dźwignia Dywidenda z zysku za 2014 r. WZ zatwierdziło zaproponowaną przez Zarząd dywidendę w wysokości 0,78 zł na akcję (stopa dywidendy: 5%) Dzień dywidendy 24 września 2015 r. Dzień wypłaty dywidendy 15 października 2015 r. 4

5 Zewnętrzne przesłanki testów na utratę wartości Negatywny wpływ na marże wytwarzania konwencjonalnego Ceny paliw kopalnych Globalny spadek cen paliw kopalnych utrzymujący się w perspektywie średnioterminowej Węgiel kamienny, jako paliwo wyznaczające koszt krańcowy, powoduje spadek cen energii elektrycznej Spłaszczenie merit order skutkujące niższymi marżami w generacji konwencjonalnej Polityka klimatyczna Ostrzejsza polityka środowiskowa na poziomie europejskim penalizująca jednostki konwencjonalne, zwłaszcza elektrownie mniej sprawne i o wysokiej emisji dwutlenku węgla Paradoks OZE im więcej OZE, tym większe zapotrzebowanie na rezerwy mocy, co prowadzi do obniżenia cen hurtowych Nierówne warunki gry rynkowej Przyspieszony wzrost mocy OZE wypiera jednostki konwencjonalne z merit order Ograniczony czas pracy wypieranych jednostek konwencjonalnych obniża ich rentowność Rozwój połączeń transgranicznych i napływ energii z rynków dysponujących nadpodażą mocy wywierają presję na ceny krajowe Regulacje Wsparcie inwestycji zorientowanych na OZE Surowsze normy środowiskowe (BAT/BREF) powodują wzrost nakładów inwestycyjnych na generację konwencjonalną bez gwarancji zwrotu Segment wytwórczy w coraz większym stopniu zależny od decyzji organów regulacyjnych - potrzebne mechanizmy wspierania mocy 5

6 Mieszany wpływ otoczenia makro (przyzwoity PKB, słaby rynek surowców) Otoczenie makroekonomiczne II kw r. II kw r. I pół r. I pół r. Realny wzrost PKB (r-d-r) 3,3% 3,6% 3,4% 3,6% Wzrost krajowego zużycia energii el. (r-d-r) 2,4% 0,9% 1,8% -0,3% Krajowe zużycie energii elektrycznej [TWh] 38,15 37,26 79,91 78,49 Polski indeks cen węgla energetycznego vs. ARA* CO2 (grudzień 2015 r.) Cena energii el. w Polsce (średnia mies.) 300 Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego [lewa oś] ARA+transport [prawa oś] 100 8,0 220 Kontrakty terminowe na nast. rok (baza) Rynek dnia następnego PLN/t lip 13 sty 14-11% r-d-r lip 14-19% r-d-r sty USD/t EUR 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 lip 13 sty 14 lip 14 29% r-d-r sty 15 PLN % r-d-r Baza_R_14 Baza_R_15 Baza_R_16 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 *Kontrakty ARA bieżący miesiąc + stały narzut 10 USD jako szacunkowy koszt transportu do portów bałtyckich 6

7 Strategia PGE w obliczu nowych wyzwań rynkowych Grupa aktywnie rozwijająca nowe obszary biznesowe Wiodący wytwórca energii elektrycznej w Polsce 4 1 Innowacje 3 2 Najbardziej efektywna grupa energetyczna w Polsce Preferowany i niezawodny dostawca energii Sytuacja rynkowo-regulacyjna wymaga przeglądu głównych aspiracji i działań strategicznych W szczególności, w celu zachowania możliwości realizacji ambitnego programu inwestycyjnego w zakresie energetyki konwencjonalnej konieczne jest wdrożenie głębokich działań restrukturyzacyjnych i daleko idącej poprawy efektywności funkcjonowania całej organizacji Dodatkowo, strategicznym priorytetem jest szybsza dywersyfikacja portfela wytwórczego PGE wnikliwie analizuje swoje plany rozwojowe w kontekście sytuacji rynkowej oraz maksymalizacji efektywności CAPEX i OPEX Podstawowe zagadnienia analiz: Przyszły kształt rynku energii w Polsce CAPEX w całym łańcuchu wartości Działania M&A oraz dezinwestycje Programy poprawy efektywności Dodatkowy cel redukcji wydatków o 1 mld PLN po roku 2016 Analiza i aktualizacja działań strategicznych zaplanowana jest do końca 2015 r. 7

8 Perspektywy aktualnego portfela wytwórczego PGE Węgiel brunatny Wydobycie i generacja z węgla brunatnego potencjalnie najbardziej dotknięte polityką klimatyczną Bloki opalane węglem brunatnym są bardziej emisyjne Projekt bloku wspierany dzięki swojej sprawności, lecz nadal pod presją regulacyjną (CO2 i BAT/BREF) Węgiel kamienny Strukturalna nadpodaż węgla energetycznego wpływa na ceny energii elektrycznej, lecz utrzymuje marże na wytwarzaniu energii z węgla kamiennego Prognoza rentowności Elektowni Opole II utrzymana, ponieważ rynek będzie faworyzował efektywne i elastyczne wytwarzanie energii OZE Rentowność obecnego portfela wytwórczego niezagrożona Dokończenie budowanych elektrowni wiatrowych Pierwsza aukcja w 2016 r. w ramach nowych przepisów umożliwi prognozę dla przyszłych projektów Analiza szans i możliwości inwestycyjnych 8

9 Postępy na budowach Turów (~490 MWe) Opole II (2x~900 MWe) Projekt Opole II Roboty w toku zgodnie z harmonogramem Aktualny stan prac: - wyburzenie fundamentów starych chłodni kominowych i powiązanych z nimi instalacji podziemnych; Następne kroki: - Wykopy pod fundamenty głównych budowli. Gorzów CHP Projekt przyspiesza - aktualne zaawansowanie projektu na poziomie 20%; Aktualny stan prac: wznoszenie płaszcza chłodni kominowej nr 5; zakończenie betonowania placu pod fundamenty kotła bloku nr 6; Kolejne kroki: wzniesienie konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5; ukończenie fundamentów turbiny i maszynowni do poziomu "0". Wizualizacja projektu Turów Projekt na zaawansowanym etapie prac; Aktualny stan prac: - Zakończenie prac budowlanych, układanie kabli i rur oraz montaż urządzeń w toku. Przygotowania do odbioru. 9

10 Ekspansja w odnawialnych źródłach energii, dalsze modernizacje Modernizacje Uruchomienie bloków nr 11 i 12 w Bełchatowie, rozpoczęta modernizacja bloków nr 9 i 10; EC Pomorzany i Bydgoszcz - zapewniona modernizacja obiektów strategicznych dla obu regionów; Projekty modernizacyjne w energetyce konwencjonalnej z naciskiem na obniżenie emisji SO 2 i NO x : - instalacja odsiarczania spalin bloków 3-12 w Bełchatowie oraz bloków 4-6 w Turowie; - instalacje redukujące emisję NO x bloków 1, 2 i 4 w Opolu. Energetyka odnawialna Karwice 40 MW: - projekt przekazany do eksploatacji w lipcu 2015 r. Lotnisko 90 MW: - zakończenie budowy dróg wewnętrznych i fundamentów; - montaż wież i turbin wiatrowych w toku. Resko II 76MW: - zakończono budowę dróg wewnętrznych i fundamentów; - montaż wież i turbin wiatrowych w toku. Kisielice II 12 MW: - zakończenie montażu wszystkich turbin wiatrowych. EC Pomorzany Bełchatów Farma wiatrowa Karwice 10

11 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjne Magdalena Bartoś - Dyrektor Zarządzająca ds. Ekonomiczno-Finansowych 11

12 Wyniki finansowe w skrócie mln PLN II kw II kw r-d-r % I pół I pół r-d-r % Przychody % % EBITDA % % Powtarzalna* EBITDA % % Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy Zysk na akcję z wyłączeniem odpisu**(pln) n.a n.a. 0,55 1,11-50% 1,15 1,53-25% I pół Sprzedaż Powtarzalna sprzedaż (dla akcjonariuszy) EBITDA Powtarzalna* EBITDA Wynik netto dla akcj. Powtarzalny* wynik zysk netto I poł I poł Przypływy gotówkowe netto z działalności oper % % II kw Sprzedaż CAPEX % % Dług netto (koniec okresu) *** Powtarzalna sprzedaż EBITDA Ratingi kredytowe Rating Perspektywa Powtarzalna* EBITDA Wynik netto dla akcj Fitch BBB+ Stabilna Moody s Baa1 Stabilna 715 Powtarzalny* wynik zysk netto (dla akcjonariuszy) 550 II kw II kw * Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (więcej o wydarzeniach jednorazowych na slajdzie 26) ** Podstawa do wyliczenia dywidendy wg. nowej polityki dywidendowej ***Stan na 31 Marca

13 Odpisy w energetyce konwencjonalnej Dbałość o wysoką jakość sprawozdań finansowych, Bilans skorygowany tak, aby oddawał najbardziej rzetelne szacunek wartości aktywów, Wartość księgowa aktywów związana z oczekiwaną generacją przepływów pieniężnych w przyszłości, Podsumowanie testów na utratę wartości aktywów w segmencie Energetyka Konwencjonalna (mln zł) Stan na 30 czerwca 2015 r. Wartość księgowa testowana Stwierdzona utrata wartości Wartość księgowa po odpisie Jednostki wytwórcze dotknięte odpisem Kompleks górniczo-energetyczny Turów Kompleks górniczo-energetyczny Bełchatów Elektrociepłownia Bydgoszcz Elektrociepłownia Kielce Pozostałe aktywa Pozostałe jednostki wytwórcze Elektrownia Opole Elektrociepłownia Szczecin Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Elektrociepłownia Rzeszów Elektrociepłownia Gorzów Elektrociepłownia Pomorzany Elektrownia Dolna Odra Elektrociepłownia Zgierz SUMA Więcej informacji na temat testów na utratę wartości na stronie 21 13

14 Podsumowanie wyników produkcji energii elektrycznej 0,13 0,33 (-3%) 0,16 (+14%) (-7%) 0,08 (-11%) Produkcja w II kw r. (zmiana % r-d-r) Inne Węgiel kamienny; 2,69 (-17%) RAZEM 13,10 TWh(0%) Węgiel brunatny; 9,38 (+3%) 0,22 0,66 (+2%) 0,39 (+15%) 0,27 (+13%) (-21%) Produkcja w I połowie 2015 r. (zmiana % r-d-r) Inne Węgiel kamienny; 5,59 (-12%) RAZEM 27,63 TWh (+4%) Węgiel brunatny; 19,40 (+5%) 0,33 (+313%) 1,10 (+400%) Węgiel brunatny Węgiel kamienny Gaz Szczytowopompowe Wodne Wiatrowe Biomasa Wzrost produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym wskutek powrotu bloku nr 11 w Bełchatowie, zmodernizowanego w I połowie 2014 r. Spadek w produkcji z węgla kamiennego spowodowany wyłączeniem bloku nr 4 w Opolu (październik 2014 luty 2015) i mniejszym zapotrzebowaniem ze strony OSP. Wznowione wsparcie dla kogeneracji przyczyniło się do zwiększenia produkcji w EC opalanych gazem w Lublinie i Rzeszowie. Dodatkowy wpływ miał nowy blok gazowy w Rzeszowie działający od listopada Wzrost produkcji w elektrowniach wiatrowych w II kw r. wskutek lepszych warunków pogodowych. Dane półroczne dodatkowo wsparte przez 28 MW w Farmy Wiatrowej w Wojciechowie od marca 2014 r. Spadek produkcji w elektrowniach szczytowo-pompowych wskutek mniejszego zapotrzebowania ze strony OSP. 14

15 Wskaźniki wydajności Aktywa wytwórcze Węgiel brunatny Węgiel kamienny Elektociepłownie Aktywa wiatrowe Dyspozycyjność I półrocze 2015 r. Dyspozycyjność I półrocze 2014 r. Wskaźnik obciążenia I półrocze 2015 r. Wskaźnik obciążenia I półrocze 2014 r. 85,9% 90,5% 92,5% 98,8% 80,9% 85,2% 92,1% 98,0% 85,3% 65,6% 78,5% 29,0% 85,7% 69,7% 70,5% 26,6% Aktywa dystrybucyjne 7,05 Straty sieciowe [%] (ostatnie dwanaście miesięcy) SAIDI (planowane + nieplanowane) SAIFI (planowane + nieplanowane) Czas przyłączenia 6,90 6,75 6,60 6,45 6,81 6,76 6,75 6,72 6,72 6,74 6,65 6,63 6,52 6,40 6,45 6,34 6,33 6,40 6,40 6,38 6,36 6,37 6, % 201 2,03-1% 2, % 291 6,30 6,15 6,12 6,23 6,23 6,24 6,26 6,13 6,06 6,04 6,00 kwi 13 paź 13 maj 14 lis 14 cze 15 H H Minuty na obsługiwanego odbiorcę H H Przerwy na obsługiwanego odbiorcę H H Dni 15

16 Kształtowanie się EBITDA wg głównych czynników budowy wartości Q EBITDA RAPORTOWANA mln zł Zdarzenia jednorazowe Q EBITDA POWTARZALNA* Hurtowa cena energii elektrycznej Wolumen energii elektrycznej** Węgiel kamienny z transportem Koszt uprawnień do emisji CO Marża na rynku detalicznym Wsparcie dla OZE Wsparcie dla kogeneracji Zwrot z dystrybucji Inne Q EBITDA POWTARZALNA* Zdarzenia jednorazowe 384 Q EBITDA RAPORTOWANA * Wynik na działalności powtarzalnej, tzn. z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych **Bez kogeneracji gazowej (wolumeny uwzględnione we wsparciu dla kogeneracji) 16

17 Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2015 r. 67 mln zł 688 mln zł 219 mln zł mln zł 6% 32% 21% RAZEM CAPEX 3,3 mld zł (+49%) 2% 39% Kluczowe projekty Budowa nowych bloków Opole II Remonty i modernizacje w Bełchatowie Modernizacje aktywów dystrybucyjnych Nowe projekty w segmencie dystrybucji CAPEX w I półroczu 2015 r mln zł 338 mln zł 351 mln zł 337 mln zł mln zł Farma wiatrowa Lotnisko 87 mln zł Nowe inwestycje Modernizacja i utrzymanie Farma wiatrowa Karwice 60 mln zł 57% 43% Inwestycje w moce wytwórcze włączając energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną i dystrybucję Farma wiatrowa Resko II 35 mln zł Energetyka konwencjonalna modernizacja, prace remontowe i inne Energetyka konwencjonalna - nowe projekty Energetyka odnawialna Dystrybucja Obrót i inne Drugi kwartał umożliwił nam przyspieszenie prac przy budowie naszych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej Program inwestycji w farmy wiatrowe realizowany zgodnie z harmonogramem, pierwsze megawaty energii elektrycznej z Karwic Kontynuacja projektu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie, postęp prac zgodny z harmonogramem. 17

18 EBITDA i CAPEX: perspektywa na 2015 r. Energetyka Konwencjonalna Perspektywa 2015 vs 2014 Główne czynniki Wzrost po korekcie o wydarzenia jednorazowe + Średnia cena hurtowa za cały rok w zakresie PLN/MWh + Stabilne wolumeny produkcji z węgla brunatnego, natomiast niski dwucyfrowy (%) spadek produkcji z węgla kamiennego + Wpływ wyższych wolumenów z kogeneracji gazowej będzie ograniczony wyższymi kosztami paliwa + Kontynuacja programów optymalizacyjnych + Spadek ceny węgla kamiennego średni jednocyfrowy (%) + Przychody ze zwykłych KDT za cały rok w przedziale mln zł + Jasna prognoza dotycząca uprawnień do emisji CO2 Wzrost niedoboru uprawnień do emisji CO2 o ok. 4 mln ton Energetyka odnawialna Obrót Dystrybucja CAPEX Bez zmian Wzrost Bez zmian Wzrost + Brak istotnych zmian mocy rdr + Większa produkcja wiatrowa ze względu na warunki pogodowe + Projekty wiatrowe zostaną uruchomione do końca 2015 r. i będą wpływać na wyniki począwszy od 2016 r. Negatywny skutek niższych cen zielonych certyfikatów + Koncentrowanie się na podnoszeniu średniej marży + Możliwy pozytywny skutek niższych cen zielonych certyfikatów + Baza aktywów regulowanych (RAB) wyceniona na 14,6 mld zł dla taryfy na 2015 r. + Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2015 r. na poziomie 7,2% (przed podatkiem) + Kontynuacja programów optymalizacyjnych Obniżenie zwrotu z aktywów o 5% może mieć negatywny wpływ na EBITDA dystrybucji na poziomie 2% Projekt Opole II zgodnie z harmonogramem; planowane wejście w okres wyższych wydatków inwestycyjnych Kontynuacja projektu w Gorzowie Kontynuacja projektu w Turowie, jednak termin przekazania do eksploatacji przesunięto o 3 miesiące wskutek wymaganych zmian projektu wynikających z surowszych wymagań środowiskowych (BAT/BREF) Poza zaliczką na blok w Turowie od stycznia 2015 r. CAPEX w wysokości ok. 200 mln zł Wyższy poziom wydatków w segmencie dystrybucji wpłynie na przyszły zwrot za aktywów.. Wyższy poziom nakładów inwestycyjnych w segmencie OZE MW w budowie 18

19 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa 19

20 Pogarszające się warunki na rynku towarowym uderzają w ceny Uprawnienia do emisji CO2 (EUA_DEC15) EUR/t 4,9 5,1 6,2 5,5 6,3 +33% 6,7 7,1 7,4 Węgiel kamienny USD/t 1 75,9 83,8-22% 78,9 74,9 75,0 72,3 61,0 58,7 Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez PGE PLN/MWh % +7% Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej na TGE w latach PLN/MWh Cena spot - bazowa 163,6 148,0 166,4 183,0 196,5 193,9-15% 146,4 155,3 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Cena spot w szczycie 175,5 163,8 185,3 205,8 229,5 236,4-19% 163,5 167,2 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: PGE Base_Y_14/15/16 (Forward, następny rok) Base_Y_14 Base_Y_15 Base_Y_16 173,3 172,9 172,7 166,3 163,6-2% 163,6 151,8 152,5 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Źródło: TGE 1 DES ARA bieżący miesiąc Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 20

21 Odpisy w energetyce konwencjonalnej Kluczowe założenia* (ceny realne): Cena hurtowa energii elektrycznej: wzrost o 20% do roku 2020 r., łagodniejszy wzrost w kolejnej dekadzie, Ceny pozwoleń CO2: wzrost 2,5x do roku 2020 r., łagodniejszy wzrost w kolejnej dekadzie, Cena węgla kamiennego horyzontalna w latach , wzrost w latach , stabilizacja w kolejnej dekadzie, Średnioważony koszt kapitału (WACC) 7,26% w całym okresie prognozy (obniżka z 7,63% użytych w poprzednich testach), Rynek mocy w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo dostaw; po 2023 r. założyliśmy model wynagrodzeń aktywów wytwórczych analogiczny do rynku brytyjskiego, Przydział darmowych C02 (zarówno w okresie jak też ), Wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji Optymalizacja zatrudnienia Analiza wrażliwości (mld zł); ile wyniósł by odpis, gdyby przyjąć inne założenia Czynnik Zmiana Wpływ na odpis Zwiększenie Zmniejszenie Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% / -1% 1,1 1,0 Zmiana średnioważonego kosztu kapitału (WACC) + 0,5 p.p. / - 0,5 p.p. 1,4 0,9 Zmiana ceny pozwoleń CO2 w całym okresie prognozy 1% / -1% 0,4 0,4 Założenie dot. istnienia rynku mocy brak po roku 2023 r. 5,2 *Szczegóły - rozdział A 2.3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I pół r. Przesłanki za odpisem także strona 5 niniejszej prezentacji 21

22 Kluczowe dane operacyjne Produkcja energii netto według źródeł (TWh) II kw II kw II kw vs. II kw I pół I pół I pół vs. I pół Elektrownie opalane węglem brunatnym 9,48 9,16 3% 19,61 18,71 5% Elektrownie opalane węglem kamiennym 2,54 3,13-19% 5,14 5,95-14% Elektrociepłownie opalane węglem kamiennym 0,26 0,25 4% 0,67 0,64 5% Elektrociepłownie opalane węglem kamiennym 0,33 0,08 313% 1,10 0,22 400% Elektrociepłownie opalane biomasą 0,12 0,13-8% 0,23 0,24-4% El. szczytowo pompowe 0,08 0,09-11% 0,22 0,28-21% Elektrownie Wodne 0,13 0,14-7% 0,27 0,24 13% Elektrownie Wiatrowe 0,16 0,14 14% 0,39 0,34 15% SUMA 13, % 27,63 26,62 4% OZE 0,62 0,62 0% 1,32 1,23 7% w tym współspalanie biomasy 0,21 0,21 0% 0,43 0,41 5% 22

23 Nakłady inwestycyjne w II kwartale 2015 r. 47 m zł 425 m zł 151 m zł 587 m zł 729 m zł Nowe projekty 8% 30% 22% CAPEX 1,9 mld zł (+58%) 2% 56% 44% 38% Modernizacja i prace remontowe Inwestycje w moce wytwórcze włączając energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną i dystrybucję Kluczowe projekty Budowa nowych bloków Opole II Remonty i modernizacje w Bełchatowie Modernizacje aktywów dystrybucyjnych Nowe projekty w segmencie dystrybucji Farma wiatrowa Lotnisko Farma wiatrowa Karwice Farma wiatrowa Resko II CAPEX w Q r. 574 m zł 174 m zł 210 m zł 215 m zł 77 m zł 21 m zł 21 m zł Energetyka konwencjonalna modernizacja, prace remontowe i inne Energetyka konwencjonalna - nowe projekty Energetyka odnawialna Dystrybucja Obrót i inne Drugi kwartał umożliwił nam przyspieszenie prac przy budowie naszych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej Program inwestycji w farmy wiatrowe realizowany zgodnie z harmonogramem, pierwsze megawaty energii elektrycznej z Karwic Kontynuacja projektu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie, postęp prac zgodny z harmonogramem 23

24 Nakłady inwestycyjne CAPEX za Q2 i H (mln zł) Q Q Q2 15 vs Q2 14 H H H1 15 vs H1 14 Segment Energetyka konwencjonalna % % Dystrybucja % % Przyłączanie nowych odbiorców % % Sieci dystrybucyjne % % Energetyka odnawialna % % Modernizacje i odtworzenie % % Obrót, Hurt, Pozostałe % % ŁĄCZNIE % % ŁĄCZNIE (wraz z włączeniami) % % 24

25 Najważniejsze wyniki finansowe Dane skonsolidowane, międzynarodowe standardy rachunkowości II kw II kw II kw I pół I pół I pół Przekształcone vs. Przekształcone vs. mln PLN mln PLN II kw mln PLN mln PLN I pół Przychody % % Rekompensaty z tytułu KDT % % Przychody bez KDT % % EBITDA % % Powtarzalna* EBITDA % % EBIT n.a n.a. Powtarzalny* EBIT % % Net profit (to equity) n.a n.a. Powtarzalny* zysk netto dla akcjonariuszy % % CAPEX (po korektach) % % Przypływy pieniężne netto z dział. operacyjnej % % Przypływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej % % Marża EBITDA 31% 46% -15 pp 30% 36% -6 pp Powtarzalna marża EBITDA 26% 23% 2 pp 27% 26% 1 pp Majątek Obrotowy Netto ** -18% Dług netto/12 mies. EBITDA 0,06x -0,11x** *Zestawienie wydarzeń jednorazowych na następnej stronie **Na koniec 2014 r. 25

26 Wyliczenie powtarzalnej EBITDA i powtarzalnego zysku netto Zestawienie zdarzeń jednorazowych Wyliczenie powtarzalnej EBITDA i powtarzalnego EBIT Kluczowe zdarzenia jednorazowe II kw II kw I pół I pół Rekompensaty KDT Spory sądowe KDT Rezerwa rekultywacyjna (stopa dyskonta) Rozwiązanie rezerwy (darmowe CO2 na rok 2013) Darmowe CO2 na I kw Program dobrowolnych odejść Rezerwa aktuarialna Suma korekt na poziomie EBITDA Odpis aktywów trwałych Suma korekt na poziomie EBIT Wyliczenie powtarzalnego wyniku netto dla akcjonariuszy Kluczowe zdarzenia jednorazowe II kw II kw I pół I pół Rekompensaty KDT Spory sądowe KDT Rezerwa rekultywacyjna (stopa dyskonta) Rozwiązanie rezerwy (darmowe CO2 na rok 2013) Darmowe CO2 na I kw Program dobrowolnych odejść Rezerwa aktuarialna Odpis aktywów trwałych* Suma korekt na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy Proszę zauważyć, że zgodnie z nową polityką dywidendy odpisy aktywów trwałych są jedynym zdarzeniem jednorazowym dodawanym do zysku netto na potrzeby wyliczenia dywidendy. Pozostałe zdarzenia jednorazowe są prezentowane powyżej wyłączenie na potrzeby międzyokresowego porównania wyników operacyjnych. 26

27 Skorygowany* zysk EBITDA w II kw r , Energetyka konwencjonalna Energetyka odnawialna*** Obrót** Dystrybucja Inne EBITDA II kw r Udział w EBITDA w II kw r. (%) 53% 5% 7% 34% 1% II kw r Zmiana (mln zł) Zmiana (%) 27% -30% 1.105% -1% -55% 16% Wzrost głównie w wyniku: Wyższej cenie energii sprzedanej średnia cena wyższa o 11 zł za MWh łączny wpływ w wysokości 141 mln zł Wyniki po wpływem niższych cen zielonych certyfikatów oraz niższych cen sprzedanej energii elektrycznej na rynku bilansującym oraz na giełdzie towarowej. Pozytywny wpływ podwyższonych marż i niższych kosztów wsparcia OZE. Wyższe wolumeny i ceny w dystrybucji. Powtarzalny wynik niższy z powodu korekt o rezerwy aktuarialne. Pozytywny efekt niższych cen węgla kamiennego ograniczony przez wzrost pozostałych kosztów zmiennych (gaz i CO 2 ). *Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych **Od I kw r. sprzedaż detaliczna i hurtowa prezentowana jest łącznie jako segment Obrotu ***Segment uwzględnia wynik 3 elektrowni wodnych, wcześniej ujętych w segmencie Obrotu 27

28 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Energetyka konwencjonalna (mln zł) II kw r.ii kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł I poł r. I poł r. vs. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Rekompensaty KDT % % Sprzedaż ciepła % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT n.a n.a. EBITDA % % 28

29 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Energetyka odnawialna (mln zł) II kw r. II kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł r. I poł r. I poł vs. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % 3 3-5% Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % 9 9-2% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % 29

30 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Dystrybucja (mln zł) II kw r. II kw r. II kw r. vs. II kw r. I poł r. I poł I poł. vs r. I poł Przychody, włączając % % Sprzedaż z usług dystrybucyjnych % % Pozostałe przychody operacyjne % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi obce % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % 30

31 Szczegółowe rozbicie przychodów i kosztów w segmencie Obrót* (mln zł) Q Q Q vs. Q H H H vs. H Przychody, włączając % % Sprzedaż energii elektrycznej % % Sprzedaż usług dystrybucyjnych % % Sprzedaż świadectw pochodzenia energii % % Koszty w układzie rodzajowym, włączając: % % Amortyzacja % % Zużycie materiałów % % Zużycie energii % % Usługi zewnętrzne % % Podatki i opłaty % % Świadczenia pracownicze % % Pozostałe koszty % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów % % Koszt własny sprzedaży % % EBIT % % EBITDA % % *As of Q1 15 Supply and Wholesale will be presented as a one business line Supply. Previously, Supply and Wholesale were presented as two separate segments. 31

32 Energetyka konwencjonalna EBIT II kwartał 2015 r. Kluczowe zmiany w EBIT (mln PLN) PRZYCHODY KOSZTY ZMIENNE KOSZTY STAŁE EBIT włączając odpisy EBIT* Q2'14 Sprzedaż ee ilość Sprzedaż ee cena Sprzedaż Sprzedaż PM żółte i PM zielone czerwone Sprzedaż ciepła Węgiel kamienny i transport Gaz Biomasa CO2* Koszty stałe Elektrownie i elektrociepło wnie Koszty stałe Kopalnie Pozostałe** Odchylenie EBIT Q2' EBIT Q2' EBIT Q2'15 *EBIT wyłączając odpisy (odpis dla okresu bazowego wyniósł 53 mln zł) ** Przychody z KDT były niższe w I połowie 2015 r. o mln zł. Dodatkowo dane dla okresu bazowego zostały powiększone o rozwiązaną rezerwę na CO2 w wysokości 751 mln zł 32

33 Energetyka konwencjonalna EBIT I połowa 2015 r. Kluczowe zmiany w EBIT (mln PLN) PRZYCHODY KOSZTY ZMIENNE KOSZTY STAŁE EBIT włączając odpisy EBIT* H1'14 Sprzedaż ee ilość Sprzedaż ee cena Sprzedaż Sprzedaż PM żółte i PM zielone czerwone Sprzedaż ciepła Węgiel kamienny i transport Gaz Biomasa CO2* Koszty stałe Elektrownie i elektrociepłow nie Koszty stałe Kopalnie Pozostałe** Odchylenie EBIT H1' EBIT H1' EBIT H1 15 *EBIT wyłączając odpisy (odpis dla okresu bazowego wyniósł 53 mln zł) ** Przychody z KDT były niższe w I połowie 2015 r. o mln zł. Dodatkowo dane dla okresu bazowego zostały powiększone o rozwiązaną rezerwę na CO2 w wysokości 751 mln zł 33

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 10 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. 10 listopada 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2016 r. 9 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2016 r. 9 listopada 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy r. 9 listopada r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy r. Główne wydarzenia Henryk Baranowski Prezes Zarządu 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze r. 10 sierpnia r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie I półrocza

Bardziej szczegółowo

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok 21 marzec 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa ZE PAK Podsumowanie 2015 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2015 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej: 14,9 (1)

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2016 i IV kwartał marca 2017 roku

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2016 i IV kwartał marca 2017 roku Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2016 i IV kwartał 2016 7 marca 2017 roku 2 Agenda Henryk Baranowski Prezes Zarządu Podsumowanie roku Realizacja Strategii Inwestycje Emil Wojtowicz Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał maja 2017 roku

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał maja 2017 roku Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2017 11 maja 2017 roku 2 Agenda Henryk Baranowski Prezes Zarządu Podsumowanie I kwartału Kluczowe wydarzenia Dywidenda Inwestycje Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 3 kwartały roku 7 listopada r. Podsumowanie 3 kwartału 3 kwartał 9 miesięcy Przychody ze sprzedaży 2 506 mln zł (-9% r/r) 7 792 mln zł (-9% r/r) EBITDA 551 mln zł (+51%)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze sierpnia 2017 roku

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze sierpnia 2017 roku Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2017 8 sierpnia 2017 roku 2 Agenda Henryk Baranowski Prezes Zarządu Podsumowanie I półrocza Kluczowe wydarzenia Inwestycje Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

PGE Credit Factbook. grudzień 2016 r.

PGE Credit Factbook. grudzień 2016 r. PGE Credit Factbook grudzień 2016 r. Grupa PGE informacje ogólne 1 Kluczowe dane - PGE łączy operacyjne i finansowe silne strony Najwyższa EBITDA wśród polskich spółek giełdowych 2015 YE Najwyższa marża

Bardziej szczegółowo

Wzrost mimo zmieniających się warunków. Wyniki finansowe rok 2012 i IV kwartał 2012 r. 14 marca 2013 r.

Wzrost mimo zmieniających się warunków. Wyniki finansowe rok 2012 i IV kwartał 2012 r. 14 marca 2013 r. Wzrost mimo zmieniających się warunków Wyniki finansowe rok 20 i IV kwartał 20 r. 14 marca 2013 r. Główne osiągnięcia Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 PGE pozostaje jedną z najstabilniejszych firm energetycznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. 17 lutego 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku 12 maja 2014 EBITDA Grupy ENERGA Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PGE Credit Factbook. wrzesień 2015 r.

PGE Credit Factbook. wrzesień 2015 r. PGE Credit Factbook wrzesień 2015 r. Grupa PGE informacje ogólne 1 Kluczowe dane PGE łączy operacyjne i finansowe silne strony I połowa 2015 r. EBITDA 4,3 mld zł I połowa 2015 r. Przychody 14 mld zł Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 kwartał 2015 roku 13 maja 2015 roku Podsumowanie 1 kwartału 2015 roku EBITDA 691 mln zł (+7% r/r) Marża EBITDA 24% ( 1 p.p.) Zysk netto Grupy 355 mln zł (+13% r/r) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku 31 sierpnia 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 6M 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 6M 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za I kwartał 2017 roku 10 maja 2017 roku Kluczowy udział Segmentu Dystrybucja w wynikach Grupy ENERGA 1. Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucja przy trudniejszej sytuacji w

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA

Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA Dobre wyniki i stabilne perspektywy Grupy ENERGA Wyniki finansowe za 12 miesięcy roku 15 marca 2016 roku Dobre wyniki wszystkich Segmentów Grupy ENERGA 1. Systematyczna poprawa wyniku w kluczowym Segmencie

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za I półrocze roku 11 sierpnia roku Dystrybucja utrzymała wyniki operacyjne Grupy ENERGA 1. Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucji przy trudniejszej sytuacji w Segmencie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Grupa ENERGA wyniki 2013

Grupa ENERGA wyniki 2013 Grupa ENERGA wyniki 2013 10 marca 2014 Grupa ENERGA Wykres obrazuje kontrybucję poszczególnych segmentów biznesowych do skorygowanej EBITDA Grupy w 2013 r. 2 Podsumowanie roku 2013 Zysk jednostkowy netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2017 r. 11 maja 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON. za I kwartał 2017 r. 11 maja 2017 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I kwartał 217 r. 11 maja 217 r. 2 z 4 2 28 lutego Wypowiedzenie przez TAURON Sprzedaż długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów 1 marca Podpisanie aneksu z

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PGE Credit Factbook. grudzień 2015 r.

PGE Credit Factbook. grudzień 2015 r. PGE Credit Factbook grudzień 2015 r. Grupa PGE informacje ogólne 1 Kluczowe dane PGE łączy operacyjne i finansowe silne strony 9 miesięcy 2015 r. EBITDA 6,2 mld zł 9 miesięcy 2015 r. Przychody 21 mld zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 półrocze 2014 roku 13 sierpnia 2014 r. Podsumowanie 2 kwartału i 1 półrocza 2014 2 kwartał 2014 1 półrocze 2014 Przychody ze sprzedaży 2 539 mln zł (-11% r/r) 5 287 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr

Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q Wyniki za 2006 rok Pr Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2006 rok Luty, 2007 Warszawa Zawartość Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie 2 Wyniki finansowe Wyniki za Q4 2006

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013 Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q213 14 listopada 213 Czynniki wpływające na wynik finansowy Średni kurs USD i EUR wobec PLN Notowania ropy naftowej 4,5 PLN 45 PLN/boe 4 3,5 3 4,14 3,31 4,25 3,21 4 35

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2013 r. 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 213 r. 14 listopada 213 r. Kluczowe parametry finansowe Wyniki Grupy TAURON [] I-III kw. 213 III kw. 213 Przychody ze sprzedaży 14 29 (-22% r/r) 4 537 (-23%

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii IIQ, IH 2014 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Grzegorz Kinelski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Dalida Gepfert Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Paweł

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 19-kwi 26-kwi 03-maj Ceny energii elektrycznej 10-maj 17-maj 29 gru 11 sty 24 sty 6 lut 19 lut 4 mar 17 mar 30 mar 12 kwi 25 kwi 8 maj 21 maj 220 180 140 PLN/MWh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013. 13 marca 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013. 13 marca 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013 13 marca 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 1 Jednorazowe pozycje niepieniężne Inwestycje i kontrakty

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 216 roku 12 sierpnia 216 r. Wyniki segmentów PiW i OiM pod presją cen paliw. Znaczący udział Dystrybucji w EBITDA. Kontrybucja segmentów na EBITDA GK PGNiG EBITDA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016 Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw. 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 11 sierpnia, 2016 1 1 Prace nad strategią 4-6 2 Podstawowe informacje 7-9 3 Otoczenie makroekonomiczne 10-14 4 Segment wydobywczy 15-19

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał i I połow. owę 2006 r. Sierpień 2006 Warszawa

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał i I połow. owę 2006 r. Sierpień 2006 Warszawa Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za II kwartał i I połow owę 2006 r. Sierpień 2006 Warszawa Agenda Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w developmencie Wyniki Finansowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Grupa Enea zmienia się dla Klienta

Grupa Enea zmienia się dla Klienta Grupa Enea zmienia się dla Klienta IQ 2015 Warszawa, 15 maja 2015 r. Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IQ 2015 Grupa Enea inwestuje i rozwija się dla Klienta 2

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 awa

Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 awa Polish Energy Partners SA Wyniki finansowe za 2007 r. luty 2008 Warszaw awa Spis treści Przegląd działalności Obecna działalność Projekty w toku Projekty w fazie opracowania 2 Wyniki finansowe za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2013 r. 22 sierpnia 2013 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2013 r. 22 sierpnia 2013 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 213 r. 22 sierpnia 213 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za marca 2014 r.

Wyniki finansowe GK PGNiG za marca 2014 r. Wyniki finansowe GK PGNiG za 213 5 marca 214 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Stabilny średni kurs USD i EUR wobec PLN 4,5 PLN Niższe notowania ropy naftowej 45 PLN/boe 4, 3,5 3, 4,11 3,18 4,19

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035

Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 Budujemy wartośd i bezpieczną przyszłośd Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 Luty 2012 2 Od rozbudowanego konglomeratu do nowoczesnej i konkurencyjnej korporacji POCZĄTEK TRANSFORMACJA WARTOŚĆ I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2014 r. 21 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2014 r. 21 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 214 r. 21 sierpnia 214 r. Kluczowe parametry finansowe za I półrocze 214 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 214 r. [mln zł] H1 214 Przychody ze sprzedaży 9

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1(w)k Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo