Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

2 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1

3 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,3 mld zł i wzrosły o 4% rdr Zysk EBITDA wzrósł o 11% rdr do 2,36 mld zł - jako jedna z niewielu firm energetycznych w Europie poprawiamy wyniki Marża zysku EBITDA wyniosła 32% - jesteśmy jedną z najbardziej zyskownych firm energetycznych w Europie Zysk netto wyniósł 1,28 mld zł - to najwyższy zysk II kwartału wśród polskich spółek giełdowych Zadłużenie netto/ebitda wyniosło (-)0,43x - jesteśmy najmniej zadłużoną z dużych europejskich firm energetycznych mln zł mln zł mln zł Przychody ze sprzedaży Skorygowane* przychody ze sprzedaży EBITDA Skorygowana* EBITDA Zysk netto (do kapitału) Skorygowany* zysk netto (do kapitału) Q Q Q * Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych 2

4 Kluczowe wyniki operacyjne w II kwartale 2013 r. Istotnie zwiększyliśmy udział w rynku detalicznym dzięki wzrostowi wolumenu energii sprzedanej do odbiorców finalnych: o 16% r-d-r, do 8,9 TWh Produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,57 TWh i była niższa o 3% rdr przy jednoczesnej poprawie struktury produkcji: utrzymaliśmy poziom produkcji z węgla brunatnego, mimo zamknięcia bloku nr 9 w Turowie produkcja z węgla kamiennego spadła o ok. 7% rdr, głównie wskutek optymalizacji marży produkcja w elektrociepłowniach gazowych zredukowana o 2/3 wskutek braku wsparcia dla kogeneracji. Produkcja jest opłacalna jedynie w Gorzowie dzięki pozyskiwaniu gazu ze źródeł lokalnych produkcja ze źródeł odnawialnych (poza współspalaniem biomasy) wzrosła o 10 proc. rdr. Współspalanie znacząco zmniejszone, głównie z powodu gorszej ekonomiki. Q H Osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego wpływa na zużycie energii elektrycznej Krajowa dynamika zużycia energii elektrycznej r-d-r (%) Krajowa dynamika produkcji energii elektrycznej r-d-r (%) 0,1-1,0-0,3-0,4 PGE zwiększa udział na rynku detalicznym i zmniejsza produkcję z najdroższych źródeł Dynamika produkcji energii elektrycznej r-d-r (%) 3 Dynamika sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym r-d-r (%) Q H ,9-3,9 16,5 10,3 3

5 Program inwestycyjny aktualizacja informacji Projekt Status Opole II - 2x900 MW węgiel kamienny Turów 460 MW węgiel brunatny Gorzów MW kogeneracja gazowa Bydgoszcz MW kogeneracja gazowa Pomorzany 240 MW kogeneracja gazowa Puławy 800 MW kogeneracja gazowa Modernizacja aktywów Odnawialne źródła energii Wznowienie projektu Ogłoszenie nowego przetargu Przetarg na końcowym etapie Przetargi w trakcie Modernizacja bloków nr 7 i 8 w Elektrowni Bełchatów zakończona Modernizacja bloków nr 11 i 12 planowana na 2014 Redukcja emisji tlenków azotu oraz tlenków siarki w wielu instalacjach wytwórczych Grupy Dwie transakcje przejęcia farm wiatrowych zwiększyły moc źródeł wiatrowych do 269 MW 4

6 Jesteśmy liderem na rynku energii wiatrowej w Polsce Wzrost mocy aktywów wiatrowych PGE [MW] ,5 269 Po nabyciu farm wiatrowych od DONG Energy (28.06) i Iberdroli (31.07) jesteśmy największym producentem energii z wiatru w Polsce. Wartość transakcji (Enterprise Value) wyniosła odpowiednio ok. 683 mln zł i ok. 366 mln zł Q Q Q Na bazie spółek i kompetencji przejętych od DONG powstała PGE Energia Natury S.A. nowa spółka w Grupie PGE, która odpowiada za rozwój energetyki wiatrowej. Nabyte aktywa: działające farmy Poprzedni właściciel DONG Nazwa Moc Produkcja (2012) Średnioroczny load factor (2012) kontraktowe zabezpieczenie odbioru energii i certyfikatów Karnice 30 MW do 2020 r. 146 GWh 27.5% Jagniątkowo 30.5 MW do 2017 r. Kisielice 40.5 MW do 2029 r. Iberdrola Malbork 18 MW 143 GWh 23.2% do 2029 r. Galicja 12 MW do 2029 r. Nabyte aktywa: portfel projektów inwestycyjnych Poprzedni właściciel Moc Planowane terminy oddania do użytku DONG 130 MW MW Iberdrola 36 MW

7 Wyniki finansowe za II kwartał 2013 r. Wyniki finansowe i operacyjne Wojciech Ostrowski, Wiceprezes ds. finansowych 6

8 Ceny energii elektrycznej odzwierciedlają trendy i obecną sytuację na rynkach surowców Uprawnienia CO 2 (EUA_DEC13) EUR/t 8,50 7,49 8,01 Węgiel kamienny USD/t 1-48% -11% 100,65 7,59 90,76 91,29 88,63 87,15 4,65 3,87 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 80,76 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Średnia zrealizowana cena energii elektrycznej dla PGE wyniosła w Q2 177 PLN wobec 202 PLN rok wcześniej Spadek cen energii elektrycznej odzwierciedla spadek cen węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO 2 Źródło: Bloomberg Źródło: 1 Średnia cena COAL DES ARA Index Średnie kwartalne ceny energii na TGE w 2013 i 2012 PLN/MWh Pasmo (Spot) Szczyt (Spot) Pasmo_Y_12/13/14 (Forward, rok następny) 180,50 168,70 177,10-11% 168,05 159,21 150,45 211,07-12% 193,36 197,32 196,08 183,27 170,21 Base_Y_12 Base_Y_13 Base_Y_14 212,42 206,01 194,13-25% 172,68 163,64 154,34 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 7

9 Kluczowe dane operacyjne (TWh) Elektrownie opalane węglem brunatnym 10,13 10,12 Elektrociepłownie 0, ,33 0, ,11 0,28 0,24 20,71 20,16 Q2'12 Q2'13 H1'12 H1'13 0,20 1, ,23 0,76 0, ,67 Q2'12 Q2'13 H1'12 H1'13 Biomasa (dedykowana) Gaz Węgiel Elektrownie opalane węglem kamiennym 6,14 5,76 2,86 2,66 Q2'12 Q2'13 H1'12 H1'13 Źródła odnawialne 0,31 0,10 0,52 0,24 0,20 0,12 0,31 0,11 0,29 0,16 0,16 0,14 0,02 0,06 0,04 Q1'12 Q1'13 H1'12 H1'13 Biomasa (współspalanie) Biomasa (dedykowana) Wodne Wiatrowe 0,23 Produkcja energii elektrycznej netto wyniosła 13,57 TWh w Q (spadek o 3% r-d-r) Utrzymaliśmy poziom produkcji z węgla brunatnego, mimo zamknięcia bloku nr 9 w Turowie (206MW) Mniejsza produkcja w elektrowniach opalanych węglem kamiennym, głównie w wyniku optymalizacji marży Niższy wolumen w elektrociepłowniach gazowych jest wynikiem zaprzestania produkcji w związku z brakiem finansowego wsparcia (żółte certyfikaty) co doprowadziło do nieopłacalności produkcji - z wyjątkiem EC Gorzów, gdzie gaz dostarczany jest ze źródeł lokalnych Spadek produkcji ze źródeł odnawialnych o 27%, głównie za sprawą spadku produkcji z biomasy. Spadek cen zielonych certyfikatów prowadzi do nieopłacalności współspalania w niektórych instalacjach Wzrost produkcji energii ze źródeł wiatrowych o 250% w rezultacie przejęcia farm wiatrowych Pelplin i Żuromin [TWh] Q Q Q2 13 vs Q2 12 H H Produkcja energii netto 13,97 13,57-3% 29,38 28,24-4% H1 13 vs H1 12 Sprzedaż na rynku hurtowym 15,01 17,01 13% 30,86 34,67 12% Sprzedaż do odbiorców końcowych 7,64 8,90 16% 16,18 17,84 10% Dystrybucja energii 7,47 7,62 2% 15,62 15,60 0% 8

10 Kluczowe dane finansowe Wybrane dane finansowe, skonsolidowane, zgodne z MSSF Q PLN m Q PLN m Q2 13 vs. Q2 12 H PLN m H PLN m Przychody ze sprzedaży 7 031, ,3 4% , ,8 1% H1 13 vs. H1 12 w tym rekompensaty KDT 51,2 168,7 229% 107,5 370,2 244% Skorygowane przychody ze sprzedaży* 6 980, ,6 2% , ,6-1% EBITDA 2 124, ,7 11% 4 798, ,8-3% Skorygowana EBITDA* 2 068, ,9-1% 4 647, ,7-10% EBIT 1 404, ,0 15% 3 365, ,3-6% Skorygowany* EBIT 1 348, ,2-3% 3 214, ,2-16% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Skorygowany* zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 1 065, ,8 20% 2 703, ,2-7% 1 020, ,9 1% 2 583, ,0-17% CAPEX (w tym korekty) 1 052,9 836,6-21% 1 814, ,6-9% Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2 020, ,0-7% 4 396, ,5-26% Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 151, ,2-100, ,0 Marża EBITDA 30% 32% 32% 31% Marża EBITDA skorygowana* 30% 29% 31% 28% Kapitał obrotowy netto 4 209, ,0 Zadłużenie netto/ebitda za 12 ost. miesięcy -0,6-0,4 *Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych Q2 2013: Przychody: KDT (PLN -168,7 mln); EBITDA / EBIT: KDT (PLN -168,7 mln); Korekta przychodów KDT (PLN 148,2 mln); Koszty PDO (PLN +0,19 mln) Zysk netto (do kapitału): KDT (PLN -137,7 mln); Korekta przychodów KDT (PLN 118,4 mln); Koszty PDO (PLN +0,15 mln) *Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych Q2 2012: Przychody: KDT (PLN -51,2 mln) EBITDA / EBIT: KDT (PLN -51,2 mln); Koszty PDO (PLN -4,8 mln) Zysk netto (do kapitału): KDT (PLN -41 mln); Koszty PDO (PLN -3,9 mln) *Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych H1 2013: Przychody: KDT (PLN -370,2 mln) EBITDA / EBIT: KDT (PLN -370,2mln); Korekta przychodów KDT (PLN -148,2 mln); Koszty PDO (PLN +0,34 mln); Odpis aktualizujący projekt Opole II (PLN +55,9 mln) Zysk netto (do kapitału): KDT (PLN -295,7mln); Korekta przychodów KDT (PLN -118,4 mln); Koszty PDO (PLN +0,28 mln); Odpis aktualizujący projekt Opole II (PLN +44,53 mln) *Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych H1 2012: *Przychody: KDT (PLN -107,5 mln) EBITDA / EBIT: KDT (PLN -107,5mln); Korekta przychodów KDT (PLN 130,3 mln); Koszty PDO (PLN + 86,9mln) Zysk netto (do kapitału): KDT (PLN -85,8mln); Korekta przychodów KDT (PLN 104 mln); Koszty PDO (PLN + 69,6mln) 9

11 Skorygowana 1 Q EBITDA 583,0 153,7 29, ,9 907,4 139,0 233,6 Energetyka Konwencjonalna Energetyka Odnawialna Obrót Hurtowy Dystrybucja Sprzedaż Detaliczna Działalność Pozostała + Korekty EBITDA ,4 139,0 233,6 583,0 153,7 29, , ,9 72,5 83,3 560,5 3,9-15, ,4 Zmiana (mln PLN) -456,5 66,5 150,3 22,5 149,8 44,9-22,5 Zmiana (%) -33,5% 91,7% 180,3% 4,0% 3819,0% -1,1% Spadek wynika przede wszystkim z: - niższych cen energii elektrycznej (- 333 mln) - niższych przychodów z certyfikatów (-114 mln) - wyższych kosztów emisji CO 2 (-129 mln) Częściowo zrekompensowały to niższe koszty paliwa produkcyjnego (+ 178 mln zł) Wyższy poziom zysku EBITDA przede wszystkim dzięki lepszemu wynikowi na sprzedaży energii elektrycznej (+129 mln) Wzrost w wyniku niższego kosztu certyfikatów do umorzenia (+127m) i poprawy marży na sprzedaży energii elektrycznej (+28 m) Wzrost związany jest głównie z wyższymi przychodami z tytułu zielonych certyfikatów (+58 mln) Wzrost EBITDA wynika głównie z niższych kosztów operacyjnych oraz wyższych przychodów ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej, zatwierdzonych w taryfie na 2013 r. 1 Skorygowany = z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych 10

12 Efekty Programu Poprawy Efektywności oraz dalszy spadek zatrudnienia [mln zł] Energetyka konwencjonalna Dystrybucja Sprzedaż detaliczna Razem Koszty (PDO) Inicjatywy kosztowe Inicjatywy przychodowe Razem Pozytywne wyniki z prowadzonego PPE zostały osiągnięte wcześniej niż pierwotnie planowano ze względu na szybszy proces restrukturyzacji zatrudnienia Wynik netto PPE po I półroczu 2013 r. wyniósł milionów złotych Liczba zatrudnionych spadła z ponad 46 tys. w 2009 r. do ok. 41 tys. na koniec I półrocza 2013 r. Zatrudnienie [etaty] Energetyka Konwencjonalna Dystrybucja Sprzedaż detaliczna GK PGE % -12% -16% % H H H H

13 Emisja obligacji krajowych PGE Pierwsza emisja obligacji krajowych w ramach programu o wartości do 5 mld PLN W czerwcu br. PGE dokonała emisji obligacji krajowych na łączną kwotę 1 mld złotych. Skala zainteresowania inwestorów ponad trzykrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji a uzyskane warunki finansowania okazały się rekordowo korzystne. Rozliczenie emisji obligacji o wartości 1 mld złotych nastąpiło 27 czerwca br. Okres zapadalności wyemitowanych papierów dłużnych wynosi 5 lat, a ich rentowność oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 70 punktów bazowych. Oznacza to historycznie najniższą cenę za obligacje korporacyjne polskiej spółki, biorąc pod uwagę relację ceny do rentowności obligacji Skarbu Państwa o podobnym terminie zapadalności. Fitch Ratings przyznała powyższej emisji obligacji ostateczny rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA-(pol) oznacza to, że emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce. Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji zostały wykorzystane na zakup farm wiatrowych od spółek DONG oraz Iberdrola. Podstawowe informacje o emisji Wartość emisji Okres zapadalności Kupon Rating emisji Fitch PLN 5 lat WIBOR 6M+0,70% AA-(pol) Data emisji 27 czerwca 2013 r. Planowane rynki obrotu Dealerzy BondSpot S.A. GPW S.A. Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i GPW S.A. 12

14 Zadłużenie Q HY 2013 Komfortowa sytuacja bilansowa Zadłużenie brutto (mln zł) 1, ,706.2 Środki pieniężne netto (mln zł) 2, ,921.6 Zadłużenie netto/ebitda za 12 ost. miesięcy x x Zadłużenie netto / Kapitał własny x x Moody s Fitch Rating długoterminowy spółki A3 BBB+ Perspektywa ratingu stabilna stabilna Silna pozycja finansowa potwierdzona przez agencje ratingowe Data nadania ratingu 2 września września 2009 Data ostatniego potwierdzenia ratingu 16 grudnia sierpnia 2013 Rating niezabezpieczonego zadłużenia BBB+ Data ostatniego potwierdzenia ratingu 9 sierpnia 2013 Rating długoterminowy krajowy AA- (pol) Data nadania ratingu krajowego 10 sierpnia 2012 Data ostatniego potwierdzenia ratingu 9 sierpnia 2013 Rating długoterminowy Polski A2 A- 13

15 Dziękujemy! 14

16 Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rzecznik Prasowy Małgorzata Kozieł Tel: (+48 22) Mob:

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Podstawowe dane liczbowe Marek Woszczyk Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. TAURON Polska Energia S.A. Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy. Uzasadnienie ratingu. Ratingi. Perspektywa ratingu

Przedsiębiorstwa. TAURON Polska Energia S.A. Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy. Uzasadnienie ratingu. Ratingi. Perspektywa ratingu Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu BBB Perspektywa ratingu Długoterminowy rating

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB+ Rating niezabezpieczonego A- zadłużenia W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015 GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy Maj 2015 AGENDA 1 Wyniki finansowe i kluczowe elementy Strategii Grupy 2 Załączniki A B C Szczegółowe wyniki finansowe Strategia Grupy - uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie operacyjne

Podsumowanie operacyjne Podsumowanie operacyjne 2-6 Podsumowanie operacyjne Komentarz Zarządu 3 Wybrane dane finansowe 4 Kluczowe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej ENEA Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Energetyka. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x

Energetyka. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x czwartek, 12 sierpnia 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych TAURON PE Kolejny rok poprawy wyników Energetyka Oczekujemy, że w 2011 r. Tauron kolejny raz poprawi wyniki finansowe. Do poprawy wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.... 4 1.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja na stronach raportu Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej

Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej IVQ 2014, 2014 Warszawa, 20 marca 2015 r. Zbudowaliśmy silną organizację zdolną do rywalizacji na konkurencyjnym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013 Draft nr 3[PL] Wejdź na giełdę z ENERGĄ Zastrzeżenia prawne: Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Prezentacja Grupy ČEZ Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo