Gromadzenie zbiorów danych informacjiwczoraj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gromadzenie zbiorów danych informacjiwczoraj"

Transkrypt

1 Gromadzenie zbiorów danych informacjiwczoraj i dziś Dr inż. Anna M. Wiśniewska Literatura: materiały dostępne w internecie

2 Opracowany w 1926 r. sposób zamknięć książek rachunkowych i format sprawozdań był stosowany bez większych zmian do 1952 r. Zmieniane były sposoby zbierania danych z gospodarstw rolnych, a także zakres danych W początkowych latach -od 1926/27 do 1930/31 funkcjonowała rachunkowość raportowa. Była jednak nazbyt uciążliwa. Wymagała bowiem cotygodniowego przesyłania przez rolników raportu. 2

3 Do roku 1979/80, okresem obrachunkowym był rok gospodarczy, a od 1980 r. do chwili obecnej jest nim rok kalendarzowy obejmujący 12 kolejnych miesięcy roku Zakres zbieranych danych do 2001 r. obejmował gospodarstwo rolne i gospodarstwo domowe rodziny rolniczej 3

4 Okładki książki rachunkowej z początku okresu 4

5 Okładka książki wykorzystanej przez władze okupacyjne w czasie II wojny światowej 5

6 Okładka książki rachunkowej wykorzystanej do prowadzenia rachunkowości tuż po II Wojnie Światowej 6

7 W 1952 r. zmieniono metodykę rachunkowości rolnej Zmiany były podyktowane głównie koniecznością dostosowania pojęć i algorytmów obliczeń do wymagań gospodarki socjalistycznej Opisano je m.in. w artykule Eugeniusza Gorzelaka i Zygmunta Kozłowskiego pt. Zastosowanie podstawowych kategorii ekonomicznych do indywidualnej gospodarski chłopskiej (uwagi metodyczne), ZER 1(15)/1956 W tym czasie wprowadzono zgodne z ówczesną propagandą, pejoratywne nazewnictwo grup gospodarstw (m.in. biedniaków i kułaków) 7

8 Książka rachunkowa po zmianie okładki była używana do ewidencji w różnych typach gospodarstw 8

9 Okładki książek stosowanych w ostatnich latach do 2001 r. (przed gruntowną zmianą systemu rachunkowości rolnej) 9

10 Od 1972 r. dane rachunkowe zostały zorganizowane w postaci bazy danych zarządzanej przez komputer Wraz ze zwiększaniem liczby zmiennych opisujących pojedyncze gospodarstwo i zachodzącym postępem w technice informatycznej, struktura bazy danych była modyfikowana w latach 1983 i Po zawarciu umowy stowarzyszeniowej Polski z UE w 1994 r., rozpoczął się proces dostosowywania systemu rachunkowości rolnej do FADN 10

11 W 1996 r. został wprowadzony wymóg prowadzenia rachunkowości wobec rolników, którzy zaciągali kredyty inwestycyjne (w ramach linii dla młodych rolników na utworzenie, urządzenie i modernizację gospodarstwa oraz w ramach linii przewidzianej dla osadnictwa) subwencjonowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obok rachunkowości uproszczonej ewidencji obrotów pieniężnych) w 12 tys. gospodarstw zaciągających kredyty o większych kwotach zastosowano obowiązek prowadzenia pełnego formatu rachunkowości. Była to liczba gospodarstw zbliżona do szacowanej wielkości próby Polskiego FADN. 11

12 W ramach dostosowywania polskiego prawa do acquis communautaire Unii Europejskiej, Sejm RP uchwalił 29 listopada 2000 r. Ustawę o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Była to pierwsza tzw. ustawa unijna Ustawa weszła w życie z dniem uzyskania przez Polskę statusu członka Unii Europejskiej. 12

13 Znak identyfikacyjny Polskiego FADN 13

14 Portal Polskiego FADN Funkcje Portalu: Informacyjna: o bieżące informowanie uczestników systemu o wprowadzonych zmianach, o udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących doskonalenie wiedzy z zakresu Polskiego FADN. Dystrybucyjna: o dostarczanie plików programów narzędziowych do obsługi rachunkowości, o udostępnianie formularzy. Edukacyjna: o szczegółowy instruktaż dla zbierania danych rachunkowych, Kontrolna: o sprawdzanie stanu wiedzy uczestników systemu. 14

15 LOKALNA BAZA DANYCH Zasady systemu lokalnej bazy danych programy takie jak DBASE czy ACCESS pozwalają użytkownikowi stworzyć i utrzymać bazy danych użytkownicy mogą pozyskiwać dane z lokalnych serwerów baz danych i poddawać je następnie szczegółowej obróbce Zadania administratora bazy danych przydzielanie użytkownikom praw dostępu do bazy danych archiwizacja bazy danych zmiana konfiguracji sprzętu i oprogramowania zabezpieczenia systemu komputerowego przed niepowołanym dostępem odtwarzanie stanu bazy danych po wystąpieniu ewentualnych awarii dbanie o utrzymanie integralności bazy danych

16 Co to jest EDI? EDI to skrót pochodzący od angielskiej nazwy Electronic Data Interchange oznaczający w bezpośrednim tłumaczeniu Elektroniczną Wymianę Danych. EDI to wymiana danych w formatach opisanych międzynarodowymi standardami, między systemami informatycznymi partnerów handlowych, przy minimalnej interwencji człowieka. EDI łączy możliwości informatyki i telekomunikacji. Umożliwia eliminację dokumentów papierowych zwiększając efektywność wszystkich działań związanych z handlem.

17 Co to jest EDI? Rys.1 Elektroniczna wymiana danych a metody tradycyjne

18 Co to jest EDI? EDI umożliwia natychmiastowe przekazywanie informacji, które są zawarte w typowych dokumentach handlowych. Zastosowanie standardowych i akceptowanych na całym świecie formatów danych zapewnia, że wszyscy uczestnicy wymiany używają tego samego języka. Dokument EDI jest odpowiednikiem papierowego dokumentu handlowego o ustalonej międzynarodowej postaci, który został przystosowany do celów elektronicznej transmisji danych. EDI funkcjonuje niezależnie od rodzaju oprogramowania użytkownika. Stosowanie EDI nie jest ograniczone różnicami w oprogramowaniu, jakie partnerzy handlowi używają w swoich przedsiębiorstwach.

19 Systemy informacyjne w działalności gospodarczej 1. RFID systemy identyfikacji radiowej 2. Vehicular Sensor Networks 3. PŁATNIK. Zasady rozliczeń firm z ZUS-em drogą internetową 4. RACHMISTRZ system obsługi książki przychodów i rozchodów 5. KADRY i PŁACE system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem 6. FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem 7. E-Logistyka komputerowe wspomaganie procesów logistycznych 8. Zintegrowany systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP na przykładzie mysap.com 9. Inteligencja biznesowa, systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach

20 Systemy informacyjne w działalności gospodarczej 10. System zarządzania relacjami z klientem (CRM) 11. Metody zabezpieczania płatności kartami kredytowymi, np. 3D Secure 12. Przegląd systemów informacji prawnej (np. LEX, LEX Polonica) 13. Oprogramowanie wspomagające operacje celne (np. HUZAR SOFTWARE) 14. Dzierżawa systemów informacyjnych do zarządzania firmami (Application Service Providing) 15. E-Learning systemy nauczania na odległość 16. E-Administracja, E-Government perspektywy załatwiania spraw w urzędach przez internet. 17. GIS systemy informacji geograficznej (na przykładzie produktów firm ESRI, Intergraph, MapInfo)

21 Kody kreskowe-wprowadzenie Technologia kodów kreskowych należy dzisiaj do jednej z najbardziej efektywnych i rozpowszechnionych technik automatycznej identyfikacji i wprowadzania danych do systemów komputerowych. Swój sukces zawdzięcza następującym czynnikom szybkość - zastosowanie urządzeń opto-elektronicznych umożliwia zdecydowanie szybsze wprowadzanie danych do komputera od manualnego wprowadzania danych z klawiatury, dokładność - system oparty na kodach kreskowych zapewnia bezbłędne wprowadzanie danych, niezawodność - zastosowanie znaków (cyfr) kontrolnych powoduje bardzo wysoką niezawodność wprowadzonych danych, automatyzacja - stosowane urządzenia umożliwiają pełną automatyzację wprowadzania danych w warunkach przemysłowych, normalizacja - ustalenie i przyjęcie międzynarodowych norm ułatwia rozpowszechnienie stosowania kodów kreskowych w wielu dziedzinach.

22 Definicje Kod kreskowy jest kombinacją jasnych i ciemnych kresek, ułożonych równolegle do siebie, o zróżnicowanych szerokościach, odzwierciedlającą ciąg ściśle określonych znaków. Występują kody jednowymiarowe liniowe, dwuwymiarowe piętrowe i matrycowe oraz kody hybrydowe. Symbolem kodu kreskowego nazywa się kompletny kod kreskowy składający się z jasnego marginesu poprzedzającego kod, znaku startu, znaków odwzorowujących dane, znaku stopu i ponownie jasnego marginesu. W skład symbolu wchodzą również znaki pisma, które zostały odzwierciedlone tym kodem kreskowym, umieszczone bezpośrednio nad lub pod kodem.

23 Symbol kodu kreskowego

24 Problem utraty spójności danych

25 Zastosowania Zazwyczaj kody kreskowe kojarzą się ze sklepem lub supermarketem, gdzie kasjerki odczytują ceny przesuwając produkty z kodami nad czytnikiem. Inne przykłady: znakowanie kodami rachunków, listów, kopert np. rachunków za telefon komórkowy, gaz, energię elektryczną, sporządzanie seryjnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwach. Systemy wspomagające analizę dokumentów wprowadzane są przez coraz większą liczbę podmiotów gospodarczych, w których obieg dokumentów i towarów stanowi istotny element przepływu danych. Między innymi w ostatnim czasie kody i znakowanie nimi dokumentów zostało ustawowo wprowadzone do oznaczania recept lekarskich

26 Zastosowania

27 Dziękuję za uwagę

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo