Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport"

Transkrypt

1 Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport

2

3 A Page head sequamco Spis treści Key contact: Direct line: Body copy + XXX XXX XXX XXX Wstęp 4 Streszczenie 6 B Subhead lorem ipsum B Subhead 1. Ogólna charakterystyka zastosowanej metodologii Prognozy liczby użytkowników szerokopasmowego Internetu 12 B Subhead C Subhead lorem XX 5. Udział Internetu XX w gospodarce 15 Augiat eugueri XXX 4. Prognoza XXX wpływu udziału Internetu na wartość PKB i jego składowych w latach C Subhead lorem ipsum 5. Definicje wykorzystywanych pojęć 26 B Subhead lorem B Subhead 6. Źródła danych B Subhead 28 Vel ullam zzrilit Conulla feumsandrem Quipsum il nissecte tatueros Dolenim Vel ullam zzrilit Pero con henibh et loreros ex eugue magna Duis del in vullummy Conulla feumsandrem Dolenim Pero con henibh et loreros ex Duis del in vullummy 7. Studia przypadku eugue magna 30 Vel ullam zzrilit Autorzy raportu Quipsum il nissecte tatueros 34 Iliquisim ad dolore veliscin velit iusto consequate dolortie Conulla feumsandrem Vel ullam zzrilit Quipsum il nissecte tatueros Pero con henibh To dolorperosto coreril Pero con henibh et loreros ex eugue magna Pero con henibh et loreros ex eugue magna Vel ullam zzrilit Quipsum il nissecte tatueros Duis del in vullummy Vel ullam zzrilit Conulla feumsandrem Quipsum il nissecte tatueros Pero con henibh Iliquisim ad dolore veliscin velit iusto consequate dolortie Vel ullam zzrilit Niniejszy raport został przygotowany na Conulla zlecenie feumsandrem Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. na podstawie Umowy z dnia 10 stycznia 2012 roku określającej warunki jego realizacji. W związku z powyższym Deloitte oraz autorzy raportu nie biorą odpowiedzialności za zawartość raportu oraz jego przydatność dla jakichkolwiek celów wobec stron trzecich. Oferta na przegląd Systemu Informatycznego 3

4 Wstęp Ze światłem elektrycznym idzie nam doskonale, lepiej niż początkowo przewidywała moja żywa wyobraźnia. Na czym się to skończy, Bóg tylko wie! Thomas Alva Edison Trudno sobie dzisiaj wyobrazić życie bez elektryczności - nie móc zapalić światła, posłuchać muzyki z domowego sprzętu czy zobaczyć najnowszego kinowego hitu na wielkim ekranie. Thomas Alva Edison stworzył techniczne podstawy nowoczesnego świata i wynalazł coś, co na zawsze odmieniło życie człowieka. Dzisiaj Internet, podobnie jak elektryczność 100 lat wcześniej, okazuje się technologią, która zmienia sposób funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny ludzkiego życia, jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio. Już teraz, dzięki Internetowi dokonała się transformacja sposobu, w jaki działa sektor prywatny - przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Za chwilę, umożliwiając nie tylko tani i szybki dostęp do informacji przez rządzących, ale także przez rządzonych, Internet zmieni też sposób, w jaki funkcjonuje państwo. Jesteśmy prawdopodobnie dopiero na początkowym etapie Internetowej rewolucji, kiedy zasięg i przepustowość Internetu jest wciąż ograniczona. Ponownie, poprzez analogię do historii elektryczności można etap ten porównać do początków rozprzestrzeniania sieci elektroenergetycznej - kiedy doprowadzano linie elektryczne do wybranej części domostw w mieście, w których liczba żarówek była ograniczona. Nie wszyscy mogli wykorzystywać w pełni potencjał elektryczności. Dopiero masowa elektryfikacja, która dokonała się podczas drugiego etapu rozwoju elektryczności w pełni unaoczniła ekonomiczne i społeczne korzyści z tej technologii i umożliwiła jej pełne zastosowanie we wszystkich aspektach codzienności. Dzisiaj nie potrafimy już sobie wyobrazić świata bez elektryczności, a współczesna cywilizacja nie jest w stanie funkcjonować bez dostępu i regularnych dostaw prądu. A świat idzie jeszcze dalej. Wielkie nadzieje są już teraz wiązane z trzecim etapem rozwoju, w który właśnie wkraczają kraje rozwinięte etapem, w którym wytwarzanie, składowanie i konsumowanie energii elektrycznej oparte będzie na nowocześniejszych technologiach zastępujących istniejące w ostatnim wieku. Wraz z rozpowszechnianiem szerokopasmowego i mobilnego dostępu do Internetu, który podobnie jak elektryczność 100 lat temu, szybko obejmować będzie swoim zasięgiem miasta, kraje i kontynenty, także Internet wkracza w kolejny, drugi etap rozwoju. I tak jak dopiero wynalezienie urządzeń elektrycznych ułatwiających życie i pracę ludzi spowodowało przejście z etapu pierwszego do drugiego w rozwoju elektryczności, tak to właśnie laptopy, smartfony oraz tablety przyspieszają rozwój szerokopasmowego i mobilnego Internetu. Etap trzeci rozwoju Internetu obecnie trudno nam sobie wyobrazić, ale choć perspektywa roku 2020 wydawać się może niezbyt odległa, to w technologii dekada oznacza wieczność. Niniejszy raport jest wynikiem projektu, którego celem było określenie (w sensie jakościowym) oraz oszacowanie (w sensie ilościowym) dotychczasowego udziału Internetu w polskiej gospodarce oraz opracowanie prognozy dalszego kształtowania się udziału i wpływu Internetu na tempo rozwoju gospodarki w okresie do 2020 roku w trzech scenariuszach: Bazowym zakładającym utrzymanie się dotychczasowych trendów wzrostu zasięgu oraz liczby użytkowników szerokopasmowego Internetu na obszarze Polski oraz tempa wdrażania nowych, innowacyjnych technologii dostępu. Dynamicznym zakładającym przyspieszone wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii mobilnego dostępu do Internetu, spełniającej wymogi europejskiej Agendy Cyfrowej, czyli oferującej przepustowość powyżej 30 Mb/s. Skoku cyfrowego zakładającym bardzo szybkie wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii mobilnego dostępu do Internetu oraz zapewnienie jej zasięgu na obszarze, na którym zamieszkuje praktycznie cała populacja Polski. 4

5 Oferta na przygotowanie procedur i procesów IT w ramach projektu wdrożenia samolotu Boeinga Aby jak najdokładniej oszacować udział Internetu w gospodarce oraz wpływ Internetu na tempo jej dalszego rozwoju zastosowaliśmy unikalną metodologię, której założenia opisane są w dalszej części niniejszego raportu. Należy jednak podkreślić, iż analiza wpływu Internetu na gospodarkę narodową jest wciąż jeszcze przedsięwzięciem pionierskim, co wynika w dużym stopniu z niedostępności wielu danych źródłowych, jak również z braku powszechnie akceptowanej metodologii kalkulacji związków między rozwojem Internetu a rozwojem gospodarki. Dlatego też niniejszy raport należy traktować jako próbę oszacowania wpływu Internetu oraz jego ewentualnego przyspieszonego rozwoju na gospodarkę polską, która została dokonana w oparciu o pewne założenia i uproszczenia przyjęte w celu przezwyciężenia powyższych ograniczeń. Wyniki przedstawione w raporcie są w wielu przypadkach oparte o szacunki lub założenia dokonane przez Deloitte w związku z niedostępnością odpowiednio wiarygodnych danych w trakcie przygotowywania tego raportu. W przypadku wątpliwości, powyższe szacunki i założenia były przyjmowane w sposób konserwatywny w celu ograniczenia ryzyka przeszacowania wpływu Internetu na gospodarkę. Jednak pomimo powyższych zastrzeżeń, niniejszy raport, przygotowany z dochowaniem zasad najwyższej staranności oraz rzetelności, prezentuje bardziej klarowny i wiarygodny obraz związków między rozwojem Internetu a rozwojem polskiej gospodarki niż dotychczas powszechnie znane publikacje na ten temat. Mamy nadzieję, że nasze analizy i wnioski będą dla Państwa interesujące. Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Dariusz Nachyła Partner Grupa Technologie, Media i Telekomunikacja Maciej Klimek Starszy Menedżer Grupa Technologie, Media i Telekomunikacja 5

6 Streszczenie Celem projektu badawczego Deloitte było oszacowanie dotychczasowego udziału Internetu w polskiej gospodarce oraz opracowanie prognozy dalszego kształtowania się udziału i wpływu Internetu na tempo rozwoju gospodarki w okresie do 2020 roku w trzech scenariuszach bazowym, dynamicznym i skoku cyfrowego różniących się zakładanym tempem rozwoju mobilnego Internetu szerokopasmowego. Scenariusz bazowy zakłada rozwój zasięgu Internetu w dotychczasowym tempie i stanowi punkt odniesienia dla oceny rezultatów osiąganych w ramach pozostałych scenariuszy, których wyróżnikiem jest przyspieszone (scenariusz dynamiczny) bądź bardzo szybkie (scenariusz skoku cyfrowego) wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii mobilnego dostępu do Internetu, charakteryzującej się znacznie wyższą jakością niż rozwiązania wykorzystywane obecnie. Technologia ta będzie spełniać wymagania europejskiej Agendy Cyfrowej, czyli oferować przepustowość w kierunku do użytkownika przekraczającą 30 Mb/s. Prace projektowe realizowane były w oparciu o opracowaną przez Deloitte autorską metodologię umożliwiającą analizę wpływu Internetu na gospodarkę zarówno od strony podażowej jak i popytowej. Wynikiem naszej analizy strony podażowej są prognozy udziału Internetu w gospodarce w latach dla każdego z trzech zdefiniowanych scenariuszy, a rezultatem analizy strony popytowej prognozy wartości inwestycji, konsumpcji oraz całego PKB w latach dla tych scenariuszy. Analiza wpływu Internetu na PKB od strony podażowej Obliczenia Deloitte pokazują, że w scenariuszu bazowym łączna liczba użytkowników Internetu (zarówno stacjonarnego jak i mobilnego) może w roku 2020 przekroczyć 18 mln (przy niecałych 10 mln użytkowników na koniec roku 2011). W scenariuszu dynamicznym łączna liczba użytkowników może wzrosnąć do blisko 20 mln w roku 2020, natomiast w scenariuszu skoku cyfrowego, z uwagi na tzw. efekt kuli śnieżnej, łączna liczba użytkowników Internetu sięgnie prawie 28 mln w roku Oszacowany przez nas udział Internetu w PKB Polski, zdefiniowany jako udział wartości dodanej wytworzonej przy wykorzystaniu Internetu w wartości dodanej w całej gospodarce, wyniósł w 2010 r. prawie 68 mld PLN, czyli 4,8%. Stanowi to równowartość dwukrotności kosztów obsługi zadłużenia publicznego lub prawie dwukrotności wpływów podatkowych od osób fizycznych w 2010 r. Udział ten zwiększył się w ciągu ostatnich pięciu lat prawie dwukrotnie. Największa kontrybucja do Internetu pochodziła w 2010 r. od wybranych klas sektora przedsiębiorstw (3,2 punktu procentowego). Kontrybucja do Internetu sektora publicznego (administracji, edukacji, zdrowia i pomocy społecznej), pomimo jego dużego udziału w wartości dodanej ogółem, ale jednocześnie relatywnie niewielkich wskaźników internetowych, stanowiła w 2010 r. tylko 0,9 punktu procentowego. Niewiele mniejsza była kontrybucja sektora finansowo-ubezpieczeniowego (0,7 punktu procentowego), gdzie wskaźniki internetowe są odpowiednio wyższe, co rekompensuje niższy udział tego sektora w wartości dodanej ogółem. Oszacowany przez nas udział Internetu w gospodarce jest zbliżony do wyników uzyskanych w innych krajach. Na przykład, w Australii udział Internetu w gospodarce szacowano w 2010 r. na poziomie 3,6% PKB (Deloitte Access Economics, 2011). Analiza dla Wielkiej Brytanii mówi o 7% PKB w 2009 r. (BCG, 2010), a obliczenia dla państw G7 i BRICS oszacowują udział Internetu na poziomie 0,8-6,3% PKB. Natomiast badania dla USA wskazują na 2% udział Internetu w PKB (Hamilton Consultants, 2009). Ostrożne szacunki udziału Internetu w Polsce na poziomie poniżej 5% PKB wydają się więc realistyczne. W scenariuszu bazowym, w którym udział Internetu w gospodarce wynika z bazowych wskaźników Internetu w poszczególnych klasach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jego poziom rośnie do 7,1 % w 2015 r. i 9,5 % w 2020 r. W wyrażeniu nominalnym przez dekadę wartość dodana wzrośnie 1,8-raza, czyli o mld PLN, ale wartość dodana związana z Internetem zanotuje wzrost o 3,7-raza i o 159 mld PLN. W latach największy przyrost nominalny nastąpi w sekcjach Informacja i komunikacja (o 38,2 mld PLN), Sektor publiczny (o 32,6 mld PLN), Pozostała działalność usługowa (o 30,9 mld PLN) oraz Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 28 mld PLN). Najbardziej dynamicznie, bo aż 8,4 raza, będzie rósł w wartości dodanej związanej z Internetem udział sekcji Obsługa nieruchomości i firm, ale nominalnie wyniesie on tylko 1 mld PLN, więc będzie to w głównej mierze efekt niskiej bazy w 2010 r. 6

7 W scenariuszu dynamicznym, w którym zakładamy nieco wyższą dynamikę użytkowników Internetu, następuje niewielkie przyspieszenie udziału Internetu w gospodarce, tj. do 7,7% w 2015 r. i 10,2% w 2020 r., a więc o 0,6-0,7 punktu procentowego w poszczególnych latach powyżej scenariusza bazowego. W wyrażeniu nominalnym przez dekadę wartość dodana ogółem wzrośnie nieco ponad 1,8-raza, czyli o mld PLN, gdy wartość dodana sekcji związanych z Internetem o 176 mld PLN (4 razy), a więc scenariusz ten niewiele różni się od scenariusza bazowego. Największy przyrost nominalny wartości dodanej związanej z Internetem nastąpi w sekcjach Transport i gospodarka magazynowa, Sektor publiczny oraz Informacja i komunikacja, odpowiednio o 40 mld PLN, 37 mld PLN i 25 mld PLN. Najbardziej dynamicznie w wartości dodanej wytworzonej przy użyciu Internetu (prawie 15-krotnie) wzrośnie udział sekcji Zakwaterowanie i gastronomia. Wykres 1. Udział internetu w wartości dodanej w scenariuszu bazowym, dynamicznym i skoku cyfrowego (w %) 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Źródło: Szacunki własne Deloitte bazowy dynamiczny skok cyfrowy Znacznie bardziej dynamiczna ścieżka wzrostu liczby użytkowników Internetu w scenariuszu skoku cyfrowego skutkuje odpowiednio szybszym wzrostem udziału Internetu w gospodarce, tj. do 9,1% w 2015 r. i 13,1% w 2020 r. W ciągu dekady wartość dodana wzrośnie 1,9-krotnie, tj. o mld PLN (w porównaniu ze scenariuszem bazowym będzie to o 28 mld PLN więcej). Natomiast wzrost wartości dodanej sekcji związanych z Internetem wyniesie aż 5,1-raza, czyli 246 mld PLN. W porównaniu ze scenariuszem bazowym będzie to aż o 86 mld PLN więcej. Przyrost wartości dodanej w sekcji Sektor publiczny wyniesie ponad 60 mld PLN, w sekcji Transport i gospodarka magazynowa ponad 50 mld PLN, a w sekcjach Informacja i komunikacja oraz Działalność finansowa i ubezpieczeniowa każdorazowo ponad 30 mld PLN. Przyrost tylko w tych 4 sekcjach wynosiłby więcej niż we wszystkich sekcjach łącznie w scenariuszu bazowym. 7

8 Analiza wpływu Internetu na strukturę PKB od strony popytowej W wyniku naszej analizy od strony popytowej oceniliśmy, że w scenariuszu bazowym po okresie spowolnienia gospodarczego w latach oczekiwać można przyspieszenia wzrostu PKB w latach do około 4% wraz z ożywieniem w inwestycjach. Cykliczne osłabienie popytu inwestycyjnego spodziewane w latach spowoduje ponowne obniżenie poziomu wzrostu gospodarczego. Na tendencje te nałoży się cykliczne obniżenie tempa rozwoju gospodarki unijnej. Odbudowa dynamiki PKB w kolejnych latach do poziomu ponad 5% w latach będzie efektem stopniowego przyspieszania popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego, a także poprawy popytu na polskie towary wraz z wyższym wzrostem gospodarczym w UE. Ze ścieżki nominalnego PKB i projekcji trendu udziału Internetu wynika, że wartość gospodarki związanej z Internetem wzrośnie z 68 mld PLN w 2010 r. do ponad 247 mld PLN w 2020 r. (w cenach bieżących). 1 Przyspieszenie inwestycji w scenariuszu dynamicznym w porównaniu ze scenariuszem bazowym ma miejsce w 2014 r. Oczekiwana wówczas realna dynamika inwestycji kształtuje się na poziomie blisko 11%, co po uwzględnieniu nieco wyższego importu przełoży się na wzrost PKB o blisko 5%. W kolejnych latach podobnie jak w scenariuszu bazowym następuje spowolnienie gospodarcze, związane z cyklicznością popytu inwestycyjnego i analogicznym osłabieniem dynamiki konsumpcji. Począwszy od 2018 r., pomimo, iż po skoku w 2014 r. impuls wzrostu udziału Internetu pozostaje nieco słabszy niż w scenariuszu bazowym, a dynamika inwestycji jest nieco słabsza niż bazowa, to w konsekwencji większych inwestycji w 2014 r. spodziewać się można nieco szybciej rosnącej konsumpcji niż w wersji bazowej. W efekcie wzrost gospodarczy w latach jest wyższy niż bazowy. Podsumowując lata w scenariuszu dynamicznym, średni roczny wzrost inwestycji wyniesie 5,4%, a więc podobnie jak w scenariuszu bazowym, ale suma nakładów inwestycyjnych w cenach stałych 2010 r. będzie nieco wyższa, bo o 54 mld PLN tj. o 2% sumy ze scenariusza bazowego. Natomiast średni roczny wzrost konsumpcji prywatnej wyniesie 3,3% (w porównaniu z 3,1% w scenariuszu bazowym), a jej suma w cenach stałych będzie wyższa o 16 mld PLN (tj. o 0,2% w stosunku do wyniku bazowego). W rezultacie w scenariuszu dynamicznym oczekiwać można średniego rocznego wzrostu PKB na poziomie 4,2% (o 0,1 punktu procentowego powyżej wyniku bazowego), a łączna suma PKB w cenach stałych będzie wyższa od bazowej o 39 mld PLN tj. o 0,3%. W scenariuszu skoku cyfrowego od roku 2014 inwestycje związane z budową szerokopasmowych łączy internetowych, jak też inne inwestycje powiązane z tym procesem oraz wzrost udziału Internetu w gospodarce wywołują ponad 13% realny wzrost nakładów, a więc blisko dwukrotnie wyższy niż w scenariuszu bazowym. W ślad za popytem inwestycyjnym przyspiesza także popyt konsumpcyjny i w efekcie wzrost PKB odnotowuje w 2014 r. dynamikę 5,3%. W 2015 r., gdy wzrost udziału Internetu jest już wolniejszy, odpowiednio wolniejszy jest też przyrost inwestycji. Po przyspieszeniu w latach spowalnia ścieżka konsumpcji, ale jej dynamika i tak pozostaje na poziomie wyższym niż w scenariuszach bazowym i dynamicznym. Po intensywnym procesie inwestycyjnym w kolejnych 2 latach ( ) średnioroczna dynamika inwestycji jest bliska zeru. Nadal jednak suma inwestycji w okresie w cenach stałych jest wyższa niż w scenariuszu bazowym. W latach następuje ożywienie inwestycji, podobnie jak w scenariuszu bazowym. Towarzyszy temu także wzrost dynamiki konsumpcji, wyższy niż w scenariuszu bazowym, w ślad za wyższym wzrostem zatrudnienia i płac. W rezultacie dynamika PKB przyspiesza do ponad 5% w 2019 r. i prawie 6% w 2020 r. W latach średni roczny realny wzrost inwestycji wyniesie 5,8%, a więc będzie wyższy o 0,5 punktu procentowego niż w scenariuszu bazowym. Łącznie suma inwestycji w cenach stałych 2010 r. będzie wyższa niż bazowa o 112 mld PLN, tj. o 4% kwoty bazowej. Średni roczny wzrost konsumpcji wyniesie 3,3% (o 0,2 punktu procentowego powyżej bazowego), a łączna suma wydatków na spożycie będzie o 26 mld PLN w cenach z 2010 r. wyższa niż bazowa (tj. o 0,3%). W efekcie średni roczna dynamika PKB w tym okresie zwiększy się o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z bazowym (i wyniesie 4,3%), a suma PKB w cenach z 2010 r. będzie wyższa o 106 mld PLN, tj. o 0,8% od bazowego. 1. Wielkości te są wyższe od prezentowanych w Rozdziale 7, gdzie analizowany jest udział Internetu w gospodarce policzony od wartości dodanej. Przejście od liczenia udziału Internetu od wartości dodanej do liczenia od PKB wymaga założenia, że udział Internetu w wytworzonej wartości dodanej jest taki sam, jak udział Internetu w naliczonych od tej wartości dodanej podatkach pośrednich netto. 8

9 Rozłożenie impulsów inwestycyjno - konsumpcyjnych w trzech scenariuszach jest różne z uwagi na okresi wielkość ich występowania. Efekt skumulowany zmian PKB w latach dla scenariuszy dynamicznego oraz skoku cyfrowego w porównaniu ze scenariuszem bazowym pokazany jest na Wykresie 2 Wykres 2. Dodatkowy skumulowany przyrost PKB w poszczególnych scenariuszach w porównaniu do scenariusza bazowego (mld PLN) Dynamiczny Skok cyfrowy Źródło: Szacunki własne Deloitte 9

10 1. Ogólna charakterystyka zastosowanej metodologii Dostaniesz guldena, jeśli powiesz, gdzie mieszka Bóg - A ja wam dam dwa guldeny odrzekł malec jeśli powiecie, gdzie Bóg nie mieszka Horacy Safrin Stwierdzenie intuicyjnego faktu, że Internet jest (będzie) wszędzie nie ułatwia jednak ilościowego przedstawienia tego zjawiska w gospodarce. Problemem jest nie tylko brak danych statystycznych, które wyróżniałyby komponent Internetu w gospodarce, ale także prac teoretycznych, które całościowo i modelowo opisywałyby wpływ Internetu. Idea naszej analizy polega na oszacowaniu udziału Internetu w gospodarce w chwili obecnej, a następnie na oszacowaniu i prognozowaniu wariantów brzegowych jego roli netto w perspektywie najbliższej dekady zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. Wynikiem naszej analizy strony podażowej są prognozy udziału Internetu w gospodarce w latach dla każdego z trzech zdefiniowanych scenariuszy (bazowego, dynamicznego i skoku cyfrowego), a rezultatem analizy strony popytowej prognozy wartości inwestycji, konsumpcji oraz całego PKB w latach dla tych scenariuszy. Oszacowanie wartości dodanej tworzonej przez wyselekcjonowane klasy działalności gospodarczej; Oszacowanie wartości dodanej tworzonej przy użyciu Internetu w gospodarce dla każdego z trzech analizowanych scenariuszy opracowanie prognoz udziału Internetu w gospodarce. 2. Strona popytowa: Opracowanie teoretycznej koncepcji wpływu Internetu na gospodarkę; Weryfikacja poprawności hipotez teoretycznych za pomocą modeli VAR; Modelowanie przyszłych wartości PKB, inwestycji i konsumpcji gospodarstw domowych dla każdego z trzech analizowanych scenariuszy. Graficzne ujęcie zastosowanej metodologii przedstawia Schemat 1. na kolejnej stronie. Prace projektowe realizowane w oparciu o opracowaną przez ekspertów Deloitte metodologię obejmowały następujące etapy: 1. Strona podażowa: Oszacowanie liczby użytkowników Internetu szerokopasmowego w Polsce w ujęciu historycznym oraz prognozowanym dla każdego z trzech analizowanych scenariuszy; Identyfikacja typów działalności gospodarczej, w których Internet odgrywa istotną rolę; Określenie wskaźników Internetu 2 w zidentyfikowanych typach działalności i oszacowanie ich historycznych wartości; Prognoza wartości wskaźników Internetu w zidentyfikowanych typach działalności dla każdego z trzech analizowanych scenariuszy; 2. Wskaźnik Internetu w danej klasie udział wartości dodanej wytworzonej przy wykorzystaniu Internetu w danej klasie w łącznej wartości dodanej danej klasy/ sekcji. 10

11 3 scenariusze rozwoju Internetu szerokopasmowego Identyfikacja klas działalności gospodarczej z istotną rolą Internetu Dane statystyczne z GUS dotyczące wybranych klas Analiza i prognoza trendów Założenia Obliczenia Obliczenia 3 prognozy liczby użytkowników Internetu szerokopasmowego Identyfikacja wskaźników Internetu w klasach i oszacowanie ich wartości Oszacowanie wartości dodanej wytwarzanej w wybranych klasach Założenia Analiza i prognoza trendów Obliczenia Obliczenia 3 prognozy wartości wskaźników Internetu w wybranych klasach Obliczenia 3 PROGNOZY UDZIAŁU INTERNETU W GOSPODARCE STRONA PODAŻOWA Obliczenia STRONA POPYTOWA Kompleksowy model prognozowania zmian PKB Deloitte Obliczenia 3 PROGNOZY WARTOŚCI INWESTYCJI, KONSUMPCJI I PKB Obliczenia 1 Teoretyczna koncepcja wpływu Internetu na gospodarkę Założenia Obliczenia Weryfikacja poprawności hipotez modelami VAR Obliczenia Opracowanie modelu wpływu Internetu na gospodarkę Schemat 1. Kolor granatowy - zewnętrzne dane żródłowe i elementy istniejące Kolor niebieski - etapy prac Kolor zielony - wyniki przeprowadzonych analiz 11

12 2. Prognozy liczby użytkowników szerokopasmowego Internetu Pierwszą kluczową zmienną w naszej analizie jest liczba użytkowników Internetu szerokopasmowego w Polsce. U podstaw zastosowanej metodologii leży bowiem założenie, iż czynnikiem, który w znaczący sposób wpływa na kierunek zmian zachodzących w usługach internetowych, a co za tym idzie w sektorach gospodarki napędzanych Internetem jest szybkość transmisji danych (przepustowość łącza) dostępna bądź możliwa do osiągnięcia w ramach poszczególnych wykorzystywanych technologii w połączeniu z zasięgiem tych technologii. Wiele usług wykorzystywanych dzisiaj nie mogłoby być oferowane bądź też korzystanie z nich byłoby niewykonalne, gdyby użytkownicy nie mieli dostępu do Internetu o odpowiednich parametrach jakościowych. W trakcie prac projektowych określiliśmy liczbę użytkowników Internetu szerokopasmowego (tak stacjonarnego jak i mobilnego) w przeszłości oraz oszacowaliśmy ich liczbę w prognozowanym okresie, na podstawie danych historycznych oraz założeń dotyczących jego przyszłego zasięgu, przy czym założenia przyjęte zostały odrębnie dla każdego z trzech analizowanych scenariuszy: bazowego, dynamicznego i skoku cyfrowego. Definicja szerokopasmowego Internetu Pojęcie szerokopasmowy dostęp do Internetu jest pojęciem względnym. Nie tylko nie ma ono w danym momencie jednolitej i ogólnie przyjętej definicji tj. określenia, od jakiej dokładnie przepustowości dostęp już jest szerokopasmowy, ale dodatkowo, w miarę upływu lat i rozwoju technologii, można zaobserwować przesuwanie się tej granicy w stronę coraz większych przepustowości. I tak, w chwili obecnej na gruncie polskim można na przykład oprzeć się na rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku ostatniej mili w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Stanowi ono, iż przez usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu należy rozumieć usługę dostępu do Internetu, dla której wymagana przepływność łącza do użytkownika końcowego wynosi co najmniej 2 Mb/s. Jednocześnie jednak wciąż obowiązuje definicja Komisji Europejskiej (COCOM), według której szerokopasmowym można nazwać już łącze, które zapewnia przepustowość wyższą niż zaledwie 144 kb/s. Z kolei OECD uznaje za wartość graniczną 256 kb/s, zaś ITU 1,5 2 Mb/s. Natomiast UKE do roku 2005 za szerokopasmowy uznawało dostęp do Internetu o przepustowości łącza powyżej 128 kb/s, w latach powyżej 144 kb/s, a od 2011 roku powyżej 256 kb/s. Dla odmiany, amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) do 2010 roku definiowała Internet szerokopasmowy, jako dostęp o przepustowości ponad 200 kb/s, ale od tego momentu podniosła wartość graniczną aż do 4Mb/s (wszystkie podawane powyżej wartości dotyczą przepustowości w kierunku do użytkownika). Dlatego też dla potrzeb niniejszego raportu zdecydowaliśmy się nie przyjmować żadnej sztywnej definicji szerokopasmowego dostępu do Internetu. W zamian założyliśmy, iż pojęcie to ewoluuje w czasie w miarę rozwoju technologii. Dla lat przyjęto więc odpowiednie definicje stosowane w poszczególnych tych latach przez UKE, jako że analiza bazuje w dużej mierze na danych historycznych zebranych przez ten urząd. Natomiast dla lat przyszłych ( ), zgodnie z powyższym założeniem, nie określaliśmy szczegółowo parametrów pozwalających określić dostęp do Internetu jako szerokopasmowy. Podejście takie opiera się na teorii cyklu życia produktu potwierdzonej dodatkowo sytuacją zaobserwowaną w rzeczywistości w miarę jak opracowywane i udostępniane są nowe technologie umożliwiające szybszy dostęp do Internetu (większą przepustowość łącza bądź szybszą transmisję), użytkownicy przestawiają się na korzystanie z nich, rezygnując z wykorzystania technologii starszych i wolniejszych. Na przykładzie mobilnego dostępu do Internetu obrazuje to Wykres 3. 12

13 Liczba użytkowników szerokopasmowego Internetu W scenariuszu bazowym w roku 2020 i przy zasięgu mobilnego Internetu szerokopasmowego na poziomie prawie 80% populacji łączna liczba użytkowników Internetu (zarówno stacjonarnego jak i mobilnego) może przekroczyć 18 mln. W scenariuszu dynamicznym, gdy osiągnięty zostanie zasięg 85% populacji (i to już od 2014 r.) łączna liczba użytkowników może wzrosnąć do blisko 20 mln w roku Natomiast w scenariuszu skoku cyfrowego, który może nastąpić najwcześniej od 2014 r. spodziewamy się tzw. efektu kuli śnieżnej. W scenariuszu skoku cyfrowego założono bowiem, że dynamika liczby użytkowników Internetu reaguje mocniej na zmiany dynamiki jego zasięgu. Stąd przy poziomie zasięgu 95% populacji szybciej przyrasta liczba użytkowników Internetu, niż gdy zasięg ten wynosi tylko 85%. Przy tak dużym zasięgu Internetu szybciej wzrasta ruch wewnątrzsieciowy. Dzięki temu w scenariuszu skoku cyfrowego łączna liczba użytkowników Internetu sięgnie prawie 28 mln w roku Liczba użytkowników mobilnego Internetu Wykres 3. Adaptacja nowych technologii przez użytkowników Internetu mobilnego 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% GPRS / EDGE HSPA / HSPA+ LTE Razem Czas Wykres 4. Prognozowany zasięg mobilnego internetu szerokopasmowego (w % populacji) 60% Źródło: UKE, PTC, GUS, szacunki własne Deloitte bazowy dynamiczny skok cyfrowy Wykres 5. Prognozowana liczba użytkowników Internetu w Polsce (w tys.) bazowy dynamiczny skok cyfrowy Źródło: UKE, PTC, GUS, szacunki własne Deloitte 13

14 We wszystkich trzech scenariuszach mamy do czynienia z przyspieszeniem dynamiki wzrostu liczby użytkowników mobilnego Internetu szerokopasmowego w 2014 r. w bazowym jest to 18%, w dynamicznym 40% a w scenariuszu skoku cyfrowego 84% w ujęciu rocznym. Wynika to z kilku przesłanek natury rynkowej. Po pierwsze, rozwój i koszt technologii sprawia, że Internet mobilny staje się masowo dostępny. Po drugie, ekspercka ocena sytuacji rynkowej wskazuje na rosnące zainteresowanie tym segmentem rynku przez dostawców Internetu szerokopasmowego wobec nasycenia i spadku marż na pozostałych segmentach rynku. Po trzecie, rosnące możliwości wykorzystania mobilnego Internetu szerokopasmowego zwiększają zainteresowanie po stronie klientów. Po czwarte, w pewnym momencie może nastąpić gwałtowny wzrost użytkowników powodowany kumulacją powyższych efektów w przypadku Internetu stacjonarnego zjawisko to wystąpiło w 2006 r., kiedy dynamika roczna przekroczyła 71%. Po piąte, nie można również wykluczyć dodatkowego bodźca ze strony administracji publicznej, która już obecnie dysponuje rozbudowanymi systemami informatycznymi i wraz ze stworzeniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji może zacząć efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby. 3 Wykres 6. Udział użytkowników mobilnego Internetu szerokopasmowego w populacji będącej w jego zasięgu 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Źródło: UKE, PTC, GUS, szacunki własne Deloitte bazowy dynamiczny skok cyfrowy 3. Szacunki mówią o prawie 540 systemach informatycznych funkcjonujących w obrębie administracji publicznej, z których duża część nie jest ze sobą kompatybilna, co nie jest barierą nie do usunięcia. 14

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec 2012 1

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium International Journal of Management and Economics 30, 210-213

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 32 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 11 21 BARBARA BATÓG JACEK BATÓG Uniwersytet Szczeciński Katedra Ekonometrii i Statystyki ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce Partner merytoryczny Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce VIII Konferencja dla Budownictwa Warszawa, 4 kwietnia, 2016 Raport 1. SEKTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Consulting S.A. Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych w I kwartale 2013 roku

Konsumpcja paliw ciekłych w I kwartale 2013 roku Konsumpcja paliw ciekłych w I kwartale 2013 roku Niestety I kwartał 2013 roku nie odwrócił trendu spadkowego w popycie na paliwa ciekłe. Spowolnienie gospodarcze, rosnąca szara strefa głównie w rynku oleju

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych 6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych Możliwości bieżącej analizy zmian nierówności społecznych w Polsce na podstawie dochodów i wydatków są niestety ograniczone. Prezentacja odpowiednich danych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Referat Ewaluacji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Referat Ewaluacji URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ Referat Ewaluacji Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY.

MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY. MRB TO KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ. A PONADTO NAJBARDZIEJ AKTUALNE, WIARYGODNE I RZETELNE PROGNOZY. CHCESZ WIEDZIEĆ: JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ PROGNOZY NAJWAŻNIEJSZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2006 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2006 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Lipiec 2006 r. Projekcja a prognoza Projekcja inflacji prognoza inflacji projekcja inflacji jest prognozą warunkową, tzn. pokazuje,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

1. Doświadczenia międzynarodowe. 2. Ramy czasowe analizy i scenariusze symulacyjne

1. Doświadczenia międzynarodowe. 2. Ramy czasowe analizy i scenariusze symulacyjne Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 TM na polską gospodarkę podsumowanie aktualizacji wyników badań zleconych przez spółkę celową Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Jakub Sarbiński. Wzrost dochodów emerytów i rencistów na tle wzrostu wynagrodzeń

Jakub Sarbiński. Wzrost dochodów emerytów i rencistów na tle wzrostu wynagrodzeń Jakub Sarbiński Wzrost dochodów emerytów i rencistów na tle wzrostu wynagrodzeń w Polsce 1 W marcu bieżącego roku zostały zwaloryzowane świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych blisko

Bardziej szczegółowo