Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR"

Transkrypt

1 Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013

2 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w perspektywie 2015 roku Metodyka W niniejszym opracowaniu został przedstawiony najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych na lata Sporządzając prognozę na początku IBnGR określa czynniki, które w największym stopniu będą wpływały na rynek kredytów mieszkaniowych w najbliższych latach. Zdaniem IBnGR do czynników odgrywających kluczową rolę w zakresie prognoz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych można zaliczyć: sytuację makroekonomiczną (tempo wzrostu PKB, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, poziom bezrobocia), sytuację na runku nieruchomości (w szczególności kształtowanie się cen nieruchomości i podaży mieszkań), politykę kredytową banków (łagodzenie bądź zaostrzanie kryteriów), działania podejmowane przez nadzór bankowy (rekomendacje), poziom konkurencji na rynku kredytów mieszkaniowych, oraz politykę mieszkaniową państwa (programy rządowe wspomagające zakup nieruchomości mieszkaniowych). Ponadto dokonując projekcji rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych IBnGR wykorzystuje trzy narzędzia: model makroekonomiczny, metodę delficką, oraz analizę sektorową. Prognoza IBnGR w głównej mierze opiera się na analizach przedstawionych w modelu makroekonomicznym. Jest zatem wynikiem założeń co do kierunku rozwoju sytuacji makroekonomicznej Polski. Następnie uzyskana prognoza wartości kredytów mieszkaniowych (sprzedaży) jest poddawana weryfikacji w oparciu o metodę delficką (w ramach której z IBnGR współpracuje grono kilkunastu ekspertów). Modelowanie makroekonomiczne daje bowiem jedynie ogólny obraz rynku. Prognozowanie wyłącznie na podstawie tego typu informacji mogłyby prowadzić do niewłaściwego wnioskowania na temat przyczyn zmian w kierunkach rozwoju sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Przygotowany w ramach badania kwestionariusz ankietowy skierowany jest do szerokiego grona ekspertów z rynku bankowego, co pozwala na uzyskanie niezależnych opinii na temat Strona 2

3 trendów na rynku (badamy m.in. odchylenie standardowe i współczynnik zmienności z uzyskanych odpowiedzi). Zgodnie z założeniami, metoda delficka zobiektywizować formułowane oceny przez poszczególnych ekspertów oraz poznanie uzasadnienia ewentualnych rozbieżności. Z kolei analizę sektorową wykorzystujemy do oceny sytuacji konkurencyjnej na rynku kredytów mieszkaniowych. W ramach tej analizy badamy zmiany pozycji rynkowej poszczególnych banków w obszarze kredytów mieszkaniowych. W opinii IBnGR, w sytuacji relatywnie krótkich szeregów czasowych w Polsce oraz dużej zmienności na rynkach finansowych w ostatnich latach, prognozowanie rynków wymaga kompleksowego podejścia i łączenia różnych technik badawczych. Stan obecny Wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki ukształtowała się na koniec grudnia 2012 roku na poziomie około 316 mld zł. W stosunku do końca 2011 roku odnotowany został wzrost wartości wolumenu kredytów mieszkaniowych zaledwie o 2,4 mld zł. Natomiast roczne tempo rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych wyniosło jedynie 1%. Dokonując analizy w podziale na walutę kredytu można zauważyć, że roczne tempo wzrostu złotowych kredytów mieszkaniowych wyniosło 18,2% (grudzień 2012 w relacji do grudnia 2011), zaś w przypadku kredytów walutowych -10%. Wykres 1. Wolumen portfeli kredytów mieszkaniowych (lewa oś, w mld zł) oraz roczna dynamika wzrostu (prawa oś) w okresie grudzień 2007 grudzień % ,5 315,9 60% ,3 50% ,0 214,5 40% 30% ,6 gru 07 gru 08 gru 09 gru 10 gru 11 gru 12 20% 10% 0% wolumen kredytów mieszkaniowych w mld zł (lewa oś) tempo wzrostu zadłużenie (rok do roku, prawa oś) Źródło: IBnGR na podstawie danych NBP. Strona 3

4 W strukturze walutowej zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w dalszym ciągu większym udziałem charakteryzują się kredyty denominowane w walutach obcych (stanowią one 55,3% według danych na koniec 2012 roku), jednak ich udział systematycznie spada. Wynika to m.in. z faktu, że wyższy wolumen kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych jest obecnie spłacany w porównaniu do wartości nowo udzielonych kredytów walutowych, które obecnie mają marginalne znaczenie. Zatem struktura walutowa zmieniać się będzie na korzyść kredytów złotowych. Biorąc pod uwagę sprzedaż kredytów można zauważyć, że po okresie relatywnie wysokiej sprzedaży kredytów mieszkaniowych w latach , wynoszącej odpowiednio 48,7 mld zł oraz 49,2 mld zł, w 2012 roku nastąpiło pogorszenie sytuacji na rynku. Sprzedaż kredytów spadła ponownie poniżej 40 mld zł. Wykres 2. Wartość (mld zł) nowo podpisanych umów o kredyt mieszkaniowy w latach ,9 57,1 38,7 48,7 49,2 39, Źródło: IBnGR na podstawie raportów AMRON-SARFiN. Prognoza Badania IBnGR wskazują, że prognozę sprzedaży kredytów mieszkaniowych do 2015 roku można podzielić na dwa zasadnicze okresy. Pierwszy z nich to lata , które będą okresem spowolnienia rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Sprzężenie niekorzystnych czynników zarysuje się najsilniej w 2013 roku (zwłaszcza w jego pierwszej połowie), kiedy to spodziewamy się minimum sprzedaży kredytów mieszkaniowych w Polsce. Natomiast w 2015 roku sprzedaż kredytów powróci do poziomu z lat Prognozujemy, że łączna sprzedaż kredytów mieszkaniowych w okresie najbliższych trzech lat wyniesie około mld zł. Ponadto w najbliższych latach banki będą budowały przede wszystkim portfele kredytów złotowych. W opinii IBnGR w okresie objętym prognozą trzy czynniki będą miały decydujące znaczenie dla sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Przede wszystkim należy podkreślić Strona 4

5 znaczenie polityki kredytowej banków, która ulegnie zaostrzeniu, pomimo liberalizacji regulacji KNF. Kolejnym istotnym czynnikiem, który w dużej mierze tłumaczy trend w kierunku zaostrzania polityki kredytowej banków, jest osłabienie gospodarcze. Nasili się ono 2013 roku i wpłynie na pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Banki będą zatem ograniczały dostępność do kredytów. Mniej restrykcyjna polityka kredytowa spodziewana jest po 2014 roku. Strona 5

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo