Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek"

Transkrypt

1 Strategia inwestycyjna na rynku akcji Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL Przez ostatnie dwa lata rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ulega stosunkowo niewielkim wahaniom. Główne indeksy poruszają się w trendzie bocznym, czego ilustracją może być WIG 20, który w tym okresie osiągał pkt. Mając na względzie powyższe, opracuj główne założenia strategii inwestycyjnej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na najbliższe 3 lata. Zadanie wykonaj, korzystając z poniższego formularza. Wybór spółek Przedstaw najważniejsze informacje o pięciu spółkach, które uważasz za interesujące z perspektywy inwestycji w akcje. Przedstaw informacje w tabeli w podziale na dane makroekonomiczne, dane sektorowe i dane o spółce (uwaga proszę nie przekroczyć limitu 5000 znaków ze spacjami łącznie dla całej tabeli). Informacje makroekonomiczne Informacje sektorowe Informacje o spółce DLA WSZYSTKICH SPÓŁEK + dobra koniunktura wzrost PKB ok. 3%, PMI ok. 55 pkt + niskie stopy procentowe w Polsce i na świecie zwiększają opłacalność inwestycji (niższa stopa dyskonta) oraz obniżają koszt kredytu + ekspansywna polityka EBC z wykorzystaniem QE wpłynie na wzrost cen akcji na giełdach - deflacja w Polsce (obecnie - 1,6%) X X Spółka 1 KGHM Miedź SA Polska +++ duży program inwestycyjny Chin w 2015 roku (1,1 bln USD), które tworzą największy popyt na surowce + deprecjacja polskiego złotego korzystna dla eksporterów - wysoki poziom podatku od kopalin - silna aprecjacja dolara amerykańskiego obniża popyt + szerokie wykorzystanie miedzi w różnych sektorach gospodarki wpływa pozytywnie na stabilność popytu + ograniczone możliwości substytucji wejścia i silny efekt skali - wysokie bariery + światowy lider rynku miedzi (8. miejsce pod względem wielkości wydobycia) i srebra + inwestycje w wielu regionach na całym świecie ryzyka) + DY = 4,4% + C/WK = 0,95 + C/Z = 9,30 + ROE = 9,6% (rozproszenie Strona 1 z 5

2 ze strony nabywców posługujących się innymi walutami na surowce - indeks CRB na najniższym poziomie od 2008 roku i miedź od 2009, (+) wykazujące duży potencjał wzrostu wyjścia - silna korelacja z tempem rozwoju gospodarki światowej - małe rozproszenie nabywców, duże uzależnienie od koniunktury w Chinach + Zgodnie ze strategią, w ciągu najbliższych sześciu lat, począwszy od 2015 roku, zrealizujemy program największych inwestycji w historii KGHM o wartości 27 mld zł - duży udział Skarbu Państwa w akcjonariacie (31,79%) Spółka 2 Asseco Poland SA Spółka 3 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA + wzrastające tempo postępu technologicznego + dynamiczny rozwój sektora IT + postępująca cyfryzacja i wzrost zapotrzebowania na oprogramowanie + moda na nowości technologiczne + duża dostępność dobrze wykształconych informatyków w Polsce + stabilny wzrost wartości rynku oprogramowania typu ERP, CRM - niejasna polityka energetyczna polski - planowany rozwój energetyki atomowej w Polsce + niski popyt i wysokie koszty wdrażania OZE - niestabilna sytuacja geopolityczna w Europie Środkowo-Wschodniej + duży potencjał wzrostu cen paliw: ropy i gazu w najbliższych 3 latach (nieelastyczny popyt = wzrost przychodów) + gaz i ropa utrzymują mocną pozycję w polskiej energetyce, w przeciwieństwie do nieprzewidywalnych sytuacji na polskim rynku węgla - duże natężenie konkurencji w sektorze + wysoka presja na innowacje i konkurencja jakościowa + duże rozproszenie nabywców i mała siła + mała siła dostawców hardware - duże zagrożenie napływem nowych konkurentów + bardzo wysokie bariery wejścia + mała siła nabywców - duża siła dostawców + małe natężenie konkurencji w sektorze nową konkurencją pojawieniem się nowych substytutów + C/WK = 0,91 + DY = 4,5% + ROE = ok. 8% + wysoki wolumen obrotu + free float = 67,97% + wysokie i stabilne tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży od 2006 roku + nieustający wzrost przychodów + stabilny wzrost EBIT + C/WK = 0,95 + C/Z = 10,1 +/- duży udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Strona 2 z 5

3 Spółka 4 LC Corp SA Spółka 5 Energa SA - niestabilne rynki walutowe obniżające popyt na walutowe kredyty hipoteczne + niskie oprocentowanie kredytów + ceny mieszkań sprzedanych przeszły dołek i zaczynają wzrastać + wzrost atrakcyjności inwestycji w mieszkania pod wynajem - wzrost wymaganego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego (niższe LTV) +program mieszkania dla młodych - niejasna polityka energetyczna Polski - niekorzystne wahania na rynku walutowym utrudniają tworzenie odpowiednich prognoz dla kształtowania się kosztów + niska opłacalność inwestycji w OZE w Polsce - niekorzystne regulacja prawne + popyt względnie nieelastyczny - duża konkurencja na rynku wejścia + duża ilość odbiorców + duża ilość dostawców materiałów - praktycznie brak substytutów + kłopoty finansowe konkurencji - duża konkurencja w branży + duża ilość odbiorców wejścia - wysokie bariery wyjścia pojawieniem się nowych konkurentów + ugruntowany podział rynku między konkurentów + stabilny wzrost przychodów + C/WK = 0,72 + oferta dopasowana do aktualnych potrzeb rynkowych + optymalna wielkość budynków obniża ryzyko przeinwestowania kłopotów przy budowie + dobra płynność + korzystny stosunek zysku do ryzyka dla branży energetycznej + C/Z = 10 + duży wolumen obrotu + DY = 4,2% + przewidywalne zachowanie cen akcji i wyraźne podążanie trendami i Propozycja strategii inwestycyjnej Wybierz co najmniej 3 spółki z powyżej przeanalizowanych. Zaproponuj główne założenia strategii inwestycyjnej w odniesieniu do inwestycji w wybrane spółki z powyższej listy. 1. Jaką część oszczędności, które posiadasz, ulokujesz w akcjach? Ze względu na niskie oprocentowanie obligacji i lokat bankowych udział akcji w portfelu inwestycyjnym na najbliższe trzy lata będzie oscylował w okolicach 40%. Pozostała część będzie uzupełniona o obligacje korporacyjne oraz fundusze inwestycyjne, zwłaszcza te podejmujące inwestycje alternatywne. Strona 3 z 5

4 2. W jakich proporcjach pieniądze przeznaczone na akcje zostaną podzielone między akcje powyższych spółek? (w procentach) 35% KGHM, 25% ASSECO, 15% ENERGA, 15% LC Corp, 10% PGNIG 3. Jakiej stopy zysku oczekujesz przez cały planowany okres inwestycji? (w przedziale procentowym, np. od x% do y%) Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi: scenariusz optymistyczny 50% scenariusz realistyczny 30% scenariusz pesymistyczny 5% Uzasadnij zaproponowane założenia strategii inwestycyjnej oraz wybór spółek, w które chcesz zainwestować (maksymalnie 900 znaków ze spacjami). Strategia inwestycyjna na najbliższe 3 lata została oparta na założeniach: - utrzymania się niskiego poziomu stóp procentowych - utrzymania tempa wzrostu gospodarczego Polski na poziomie minimum 3% - oczekiwanego wzrostu cen surowców, paliw i nieruchomości W związku z ryzykiem utrzymywania się trendu bocznego na warszawskim parkiecie do portfela zostały dobrane spółki, od których można oczekiwać dywidendy nawet w okresie stagnacji. Wyselekcjonowane przedsiębiorstwa spełniają również warunek niewygórowanego wskaźnika cena/wartość księgowa oraz stabilnego poziomu rentowności kapitału własnego w ostatnich 3 latach. Portfel inwestycyjny został zdywersyfikowany w celu rozproszenia ryzyka i minimalizacji możliwości wystąpienia strat. Wybrane spółki spełniają także warunek odpowiedniego poziomu wolumenu obrotów, aby inwestycja mogła zostać zakończona w pożądanym momencie. Kryterium Punkty możliwe do zdobycia Ocena Trafność podanych czynników makroekonomicznych Trafność podanych czynników sektorowych Trafność informacji o spółce Strona 4 z 5

5 Spójność przyjętych założeń inwestycyjnych Spójność przyjętych założeń z dokonanym wyborem Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL Ocena uzasadnienia strategii SUMA Strona 5 z 5

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW II - Akcje i analiza fundamentalna w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Wyniki rynków finansowych Kwiecień w znaku spokojnego sezonu zarobków. Spokój naruszają

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo