Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r."

Transkrypt

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawa, maja 20 r.

2 Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Zarząd spółki Kulczyk Oil Venture Inc ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera informacje dotyczące Spółki i podmiotów zależnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, której przedmiotem są akcje lub jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, należy dokonać własnej oceny Spółki oraz, jeśli jest to możliwe, polegać na własnym doświadczeniu zawodowym i wiedzy na temat inwestowania w takie podmioty jak Spółka lub zwrócić się o ogólną lub specjalistyczną poradę do osoby lub firmy mającej takie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną. Niniejszy dokument powstał w celu przedstawienia Spółki i jej działalności inwestorom instytucjonalnym oraz innym podmiotom i osobom mającym odpowiednie doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z inwestowaniem w takie podmioty jak Spółka. Treść niniejszego dokumentu ma charakter tylko orientacyjny i informacyjny a żadna osoba lub kategoria osób nie powinna w żaden sposób i w żadnym celu opierać się na informacjach zawartych w dokumencie, który nie stanowi żadnego zapewnienia o jakimkolwiek charakterze, ani ze strony Spółki ani jakiegokolwiek innego podmiotu, co do wartości Spółki czy korzyści wynikających z inwestowania w Spółkę. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec istotnej zmianie lub korekcie, ponieważ mogą być przedstawione w wersji nieostatecznej i/lub wymagać sprawdzenia pod kątem zgodności z przepisami prawa. Niniejsza prezentacja Spółki i jej podmiotów zależnych zawiera i opiera się na, między innymi, informacjach i stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, które są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością. Wszystkie takie informacje i stwierdzenia, inne niż stwierdzenia faktu historycznego, zawarte lub wynikające z dokumentu, należy traktować jako odnoszące się do przyszłości. Mogą one opierać się na obecnych założeniach, szacunkach, projekcjach i przewidywaniach co do kondycji gospodarki światowej lub regionalnej, geologicznych i/lub geofizycznych interpretacji określonych szans i możliwości lub obszarów, cen towarów, zakładanych poziomów kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych oraz innych czynników. Takie informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości mogą opierać się na wewnętrznych szacunkach dotyczących potencjalnych lub prawdopodobnych rezerw odnawialnych w ramach poszczególnych istniejących lub przyszłych inwestycji. Ponieważ wszystkie informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości odzwierciedlają obecne zamiary Spółki, jej przekonania i oczekiwania, nie ma pewności, że wszystkie takie zamiary zostaną zrealizowane lub że wszystkie takie przekonania i oczekiwania okażą się właściwe lub prawidłowe. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki oraz sposoby realizacji założeń będą odbiegały w sposób istotny od tych wyrażonych lub sugerowanych w powyższych stwierdzeniach i prognozach. Dotychczasowe wyniki Spółki nie gwarantują przyszłych wyników Spółki. Nie ma żadnej pewności, że takie stwierdzenia lub, że takie założenia, szacunki, projekcje lub przewidywania, na których opierają się takie stwierdzenia, okażą się właściwe. W związku z powyższym, adresaci niniejszego dokumentu powinni opierać się na własnych ocenach takich niewiadomych. Niniejszy dokument nie stanowi i nie tworzy żadnej części jakiejkolwiek oferty sprzedaży papierów wartościowych, zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki lub ich emisji. Jego celem nie jest nakłanianie do uczestniczenia w jakiejkolwiek ofercie nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, a ani dokument, ani żadna jego część czy sam fakt jego rozpowszechnienia nie stanowi podstawy i nie może być brany pod uwagę podczas podejmowania jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej lub zawierania umowy dotyczącej papierów wartościowych Spółki. Niniejszy dokument podlega prawu autorskiemu. Żadna jego część nie może być kopiowana i powielana w żaden sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, wraz z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ). Nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, ani na rachunek ani na rzecz podmiotów amerykańskich (zgodnie z określeniem Regulacji nr 5 Ustawy o papierach wartościowych), jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub, jeśli nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Ustawie o papierach wartościowych. 1

3 Podsumowanie Bloki poszukiwawcze / wydobywcze 6 zagospodarowanych / 2 niezagospodarowane Rezerwy 3P netto,3 MMboe Produkcja netto gaz (4,0 MMcf/dziennie); kondensat (33 bbls/dziennie) (1) Netto 2,45 MMcf/dziennie z M-19 (przed podłączeniem do rurociągu) na Ukrainie Odwierty poszukiwawcze 12 (20/2012) Odwierty wydobywcze 7 (20/2012) Ukraina Baza rezerw, produkcji i przepływów pieniężnych; znaczny potencjał wzrostu do wykorzystania w ramach posiadanych koncesji Brunei Poszukiwanie i ocena na dużym obszarze lądowym w północnowschodniej części Basenu Borneo. Plany wykonania min. 5 odwiertów począwszy od IV kw. 20 r. Syria Koncepcja poszukiwań: wysokie ryzyko - wysoka wygrana Program wykonania dwóch odwiertów; prace zaplanowane na początek lipca 20 r. Kapitalizacja ok. 278,8 mln USD (2) Środki pieniężne (3) 14,1 mln USD (1) Produkcja za IV kw. 20 r. (2) Stan na 6 maja 20 r. (3) Dane z badanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia 20 r. 2

4 KOV jako spółka giełdowa Skrót KOV Akcje zwykłe (na ) Kapitalizacja (0,693 USD/akcja) Akcjonariusze Kulczyk Investments Rada Dyrektorów i Kadra kierownicza Kapitał obrotowy netto (1) Środki pieniężne (1) Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania (1) (2) 5,04 Zadłużenie Skrypty dłużne TIG (1) (3),01 402,303,330 szt. ok mln USD 49,80% 3,06% ok. 4,34 mln USD 9,09 mln USD mln USD mln USD (1) Dane ze zbadanego sprawozdania finansowego na r. (2) Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania obejmują gwarancję spółki (gwarancja należytego wykonania umowy) w związku z koncesją Bloku 9 w Syrii (3) Zamienne skrypty dłużne TIG na kwotę USD wyemitowane 15 września 2009 r. z terminem wykupu 12 sierpnia 20 r.; oprocentowane wg stopy 7,16 proc.; cena konwersji skryptu na akcje: 0,5767 USD za akcję; posiadaczami są różne fundusze Tiedemann Investment Group. (4) Cena akcji na zamknięciu w dniu r. wynosiła 0,693 USD/akcja. 3

5 Aktywa KOV Ukraina Rosnąca produkcja gazu i rezerw Nabycie 70%. udziałów w KUB-Gas w czerwcu 20 r. Cztery pola, z których trwa wydobycie, zlokalizowane w bogatym w zasoby basenie dnieprowsko-donieckim (90% łącznej produkcji gazu ziemnego i kondensatu na Ukrainie) M-19 - nowe odkrycie gazu; testy wskazują na znaczne rezerwy 4,94 USD (1) za Mcfe średni netback w IV kw. 20 r. Nabycie nowej licencji poszukiwawczej Syria Duży (ponad.000 km²) blok poszukiwawczy zlokalizowany na obrzeżu basenu bogatego w węglowodory 45% udziału netto w Bloku 9 Mało rozpoznany blok tylko 4 wcześniejsze odwierty W II kw. 20 r. zakończono program pozyskiwania danych sejsmicznych 3D Badania sejsmiczne pozwoliły na wybranie miejsc pod dwa pierwsze odwierty Prace wiertnicze rozpoczną się w III kw. 20 r. Umowa farm-out ze spółką Mena Hydrocarbons Brunei Silna pozycja na obszarze lądowym i aktywny program odwiertów w regionie zaliczanym do światowej czołówki największych pól naftowych 20 r. - zrealizowane po dwa odwierty w każdym z Bloków - M i L (wszystkie potwierdziły obecność węglowodorów i zostały orurowane) Odwiert Lempuyang-1 w Bloku L wykazał obecność, testowanego na powierzchni, gazu, ale ze względu na usterki mechaniczne testy zakończono przed czasem Podjęto decyzję o przejściu do 2 fazy programu poszukiwawczego w obydwu blokach; do sierpnia 2012 r. zostanie wykonanych 5 odwiertów (1) Netback,: przychody, podatek VAT netto, pomniejszone o koszty operacyjne, bez G&A, amortyzacji, odsetek i podatków. 4

6 Ukraina znaczący wzrost rezerw 15,0,0 5,0 0,0 Razem Total potwierdzone Proved MMBOE wrzesień 2009 MMBOE styczeń 20 Razem potwierdzone (1P) Razem potwierdzone plus prawdopodobne (2P) Razem potwierdzone plus prawdopodobne plus możliwe (3P) Razem Total Total Razem Zasoby Contingent potwierdzone potwierdzone warunkowe Proved plus Plus Proved plus Plus Resources Probable prawdopodobne Probable prawdopodobne Plus plus możliwe Possible Wrze 2009 Sty 20 Wzrost Bcfe MMboe Bcfe MMboe % Obecne działania Przyłączenie do urządzeń produkcyjnych odwiertu M-19 (Lipiec 20) Przygotowania do testowania odwiertów O-9 i O-8 Bliskie rozpoczęcie O-14 Prace nad odwiertami O-6, O-, M-12 Badania sejsmiczne 3D na polach Olgowskoje/Makiejewskoje Badanie kompresji na polach Olgowskoje/Makiejewskoje Badania sejsmiczne 2D na polu Makiejewskoje Zasoby warunkowe (2C)

7 Ukraina Produkcja KUB-Gasu Mcfe/d Produkcja (0 proc. KUB-Gas) Nabycie udziałów KUB Gasu przez KOV Aktualna Wiercenie i testowanie O-7, M-19, O-8 & O-9 Prognoza M-19 przyłączenie O-8 przyłączenie O-9 przyłączenie O-14 przyłączenie O-12 przyłączenie 0 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Pole Wiergunskoje Pole Olgowskoje Pole Krutogorowskoje Pole Makiejewskoje 6 Spodziewane duże zwiększenie produkcji po podłączeniu do urządzeń produkcyjnych odwiertu M-19 Cena sprzedaży (bez VAT) w IV kw. 20 r.: 7,66 USD za Mcf gazu i 73,94 USD za baryłkę kondensatu Netback: 4,94 USD za Mcfe (bez VAT) w IV kw. 20 = cena sprzedaży (7,87 USD za Mcfe) royalty (1,55 USD za Mcfe) koszt produkcji (1,37 USD za Mcfe) Potencjalne efekty prowadzonego w II i III kw. szczelinowania hydraulicznego / programu prac nad O-6/O-/M-12 spodziewane w grudniu 20 r.

8 Ukraina Dodatkowy potencjał pola Olgowskoje O-14 Celem prac wiertniczych będzie nieprzetestowany uskok ograniczony blokami Sawasiwskaja Odwiert zaprojektowano w obszarze strukturalnej kulminacji na szczycie serii rezerwuarów M i B Możliwość znacznego wzrostu rezerw O-9 O-7 O-8 RPS Energy ( RPS ), niezależna inżynieryjna firma konsultingowa określiła zasoby warunkowe gazu dla obszaru Sawasiwskaja w kategorii Best Estimate 12,3 Bcf O-17 O-14 O-17 odwiert ocenny (O-14 - sukces) w kategorii High Estimate 29,1 Bcf 2 km Obszar uskoku Sawasiwskaja 7

9 Syria - Blok 9 Bashaer-1 Itheria-1 Itheria Razem w kategorii P / P50 RPS Zasoby perspektywiczne 772/342 MMboe Razem w kategorii P / P50 KOV Zasoby perspektywiczne 604 /134 MMboe 30 km BLOK 9 Aleppo 20 3D Khanasser - 1 Latakia 47 8 km Bashaer - 1 Proponowana lokalizacja Itheria - 1 Proponowana lokalizacja 20 3D Bashaer Razem w kategorii P / P50 RPS Zasoby perspektywiczne 7/47 MMboe Razem w kategorii P / P50 KOV Zasoby perspektywiczne 200/62 MMboe 8

10 Syria - Blok 9 Plany i status prac wiertniczych Koszty Obecnie przewidywane koszty odwiertu Itheria-1 (suchy odwiert - 1 test) Brutto: 13,3 mln USD; Netto dla KOV: 2,7 mln USD (uwzględniając udział Meny w kosztach) Obecnie przewidywane koszty dla odwiertu Bashaer-1 (suchy odwiert - 1 test) Brutto: 12,9 mln USD; Netto dla KOV: 6,42 mln USD Odwiert wodny na potrzeby odwiertu Itheria-1 został zrealizowany Status Partnerzy i GPC zaakceptowali obydwie lokalizacje odwiertów Wybrano urządzenie wiertnicze (1500 HP - Sinopec), wkrótce zostanie podpisana umowa Obecność pierwszej wody na głębokości całkowitej 705 m (5 maja 20 r.) Główne kontrakty serwisowe zostały podpisane Rury i głowice zostały zakupione Planowana data rozpoczęcia pierwszego odwiertu to 15 lipca 20 r. Zbiorniki na wodę potrzebną podczas wierceń 9

11 Brunei Bloki L i M KOV posiada znaczne udziały w jedynych dwóch lądowych blokach w Brunei Bloki sąsiadują z polami naftowymi Seria i Champion, (wydobycie: 1 mld baryłek ropy) Historyczna produkcja w obydwu blokach 605 km 2 pozyskanych danych sejsmicznych 3D; do tej pory wydano 50 mln USD; dodatkowe dane sejsmiczne 3D zostaną pozyskane w 20 r. Aktywny program wierceń rozpoczęty w II kw. 20 r., zrealizowano pierwsze, od 1988 r., 4 odwierty Źródło: informacje własne spółki, Brunei Darussalam Energy in Brief opracowanie Brunei Energy Division Minimum 5 dodatkowych odwiertów będzie wykonanych do sierpnia 2012 r.

12 Brunei Prace wiertnicze w 20 r. Lukut-1: Wytypowano stref zainteresowania Łączna grubość stref potencjalnie opłacalnych od 19 m do 47 m Odwiert zawieszony - gotowy do testowania Lempuyang-1: 3 strefy potencjalnego występowania węglowodorów Gaz z dwóch stref wypłynął na powierzchnię Ze względu na usterkę mechaniczną spowodowaną wysokim ciśnieniem, odwiert został opuszczony zanim przepływ gazu z drugiego testu mógł zostać ustalony Lempuyang-1 płomień gazu na powierzchni Markisa-1: profilowanie wskazało na możliwe występowanie 29-metrowego słupa ropy Odwiert zawieszony gotowy do testowania Mawar-1: Rejestry wskazują na potencjalny pokład o grubości do 25 metrów Odwiert zawieszony gotowy do testowania

13 Brunei : 2 faza programu poszukiwawczego Markisa-1 Mawar-1 Blok M Zakończenie przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych 3D zebranych w 20 r. Wykonanie minimum 3 odwiertów poszukiwawczych przed sierpniem 2012 r. 2 obiekty poszukiwawcze zidentyfikowane podczas ponownego przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych 3D pozyskanych w 2009 r. Kilka obszarów poszukiwawczych zidentyfikowanych na etapie wczesnej interpretacji danych 3D z 20 r. Mahawu Intra-thrust Obiekt poszukiwawczy Mahawu KOV Zasoby perspektywiczne w kategoriil P / P50 82 / 15 MMboe Merawan Structural Roll-over Potwierdzone skały zbiornikowe w uskoku bloku Mawar Potencjał poszukiwawczy głębiej położonego nasuwu Struktura stanowiąca główny cel Blok L 130 km2 danych sejsmicznych 3D do pozyskania w zachodniej części pola Jerudong 13,5 km2 badań 3D i 13 km badań 2D do pozyskania w celu zbadania nachylonej płaszczyzny odwiertów Lempuyang i Lukut, możliwe kolejne badanie 3D na tym samym obszarze Wykonanie minimum dwóch odwiertów przed sierpniem 2012 Obiekt poszukiwawczy Merawan KOV Zasoby perspektywiczne W kategorii P / P / 18 MMboe 12

14 Nowe przedsięwzięcia 9% udziału w koncesji OML 42 w Nigerii Licencja OML 42 o powierzchni 814 km 2 na obszarze lądowym w delcie Nigru Wstępną produkcję rozpoczęto w 1969 r. na polu Egwa W szczytowym momencie w 1974 r. produkcja ze wszystkich pól na terenie tej licencji wynosiła około 250 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie ( boe/d ) W ciągu ostatnich 20 lat normalna produkcja z tej licencji wynosiła od 0 tys. do 150 tys. boe/d Produkowana jest głównie ropa naftowa Produkcja z licencji OML 42 utrzymywała się na poziomie około 50 tys. baryłek ropy dziennie ( bopd ) i została przerwana w lutym 2006 r. Produkcja na polu Batan została wznowiona w lutym 20 i aktualnie wynosi ok. 21 tys. bopd 13

15 Nowe przedsięwzięcia Potencjał rezerw do wydobycia na OML 42 (RPS) RPS Energy, niezależna inżynieryjna firma konsultingowa, dokonała przeglądu informacji udostępnionych Neconde przy zawieraniu transakcji, próbując oszacować pozostały potencjał koncesji OML 42. Korzystając z danych historycznych dotyczących pól produkcyjnych i biorąc pod uwagę pewne części dokumentu NNS (Nigerian National Standard) sprawozdania nt. rezerw - RPS oszacowała, że pozostały, zdatny do wydobycia potencjał rezerw ropy na licencji OML 42 przypadający na 45 proc. udział Neconde wynosi: netto dla Neconde (45%) netto dla KOV (9%) w kategorii RPS Low Case w kategorii RPS Mid Case w kategorii RPS High Case 57,3 mln baryłek,5 mln baryłek 126 mln baryłek 25,2 mln baryłek 232 mln baryłek 46,4 mln baryłek KOV uważa, że te oszacowania są ostrożne, ponieważ nie uwzględniają znacznych ilości gazu i powiązanych cieczy występujących na obecnych polach, tak samo, jak nie uwzględniają znaczącej liczby niewywierconych obiektów i potencjalnych terenów poszukiwawczych, które zostały określone na terenie tej licencji. Neconde zamierza zaangażować RPS do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu i analizy licencji OML 42 w celu przygotowania Raportu Niezależnego Eksperta (CPR - Competent Persons Report) - w pełni odpowiadającego standardom Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Naftowego (Society of Petroleum Engineers), Systemu Zarządzania Zasobami Ropy Naftowej (PRMS- Petroleum Resources Management System) lub innym, podobnym międzynarodowym standardom - przed udzieleniem ostatecznej zgody na tę transakcję przez nigeryjskie władze 14

16 Nowe przedsięwzięcia Neconde Energy Limited Struktura transakcji W skład konsorcjum Neconde wchodzą: Udział NestOil Group 30% Yinka Folawiyo Group 25% Kulczyk Investments 20% Kulczyk Oil Ventures 20% VP Global (Community Cooperative) 5% Neconde nabywa 45 udziału w OML 42, w lądowej licencji produkcyjnej w zachodniej części delty Nigru, pozostałe 55 proc. udziałów w koncesji OML 42 należy do Nigerian National Petroleum Company. KOV obejmuje 20 proc. udziałów w Neconde Energy Limited, nowoutworzonej nigeryjskiej spółki z sektora ropy naftowej i gazu, koncentrującej się na pozyskiwaniu poszukiwawczo-produkcyjnych aktywów w Nigerii. Faktyczny udział KOV w licencji OML 42 wyniesie 9 proc. (20 proc. z 45 proc.) 15

17 Dalsze działania KOV Aktywa Blok Działanie Plan wierceń I półr. II półr. I półr. II półr. Brunei M Ph1-Expl#3 M Ph2-Expl#1 M Ph2 -Expl#2 Brunei L Ph2-Expl#1 L Ph2-Expl#2 Syria 9 Ph1-Expl#1 9 Ph1-Expl#2 Syria (2 odwierty) Ukraina (12 odwiertów) Ukraina Pole Olgowskoje O12,O9,O18 O14,O,O19 Pole Makiejewskoje M20,M21, M16 Brunei (5 odwiertów) Pole Krutogorowskoje K5 Nowe NM-1, B-5 Plan badań sejsmicznych I półr. II półr. I półr. II półr. Ukraina Pola Olgowskoje i Makiejewskoje 3D Brunei L 2D/3D Ukraina Nowe 2D/3D Syria Nowe 3D 16

18 Krótko o KOV Przewagi konkurencyjne Doświadczona kadra kierownicza z bogatym międzynarodowym doświadczeniem i kontaktami Wsparcie inwestora większościowego Dostęp do szerokich możliwości inwestycyjnych pozwalających na rozwój spółki Możliwości poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania zasobów o dużym potencjale Nigeria - możliwość przekształceń prowadzących do ponownego zagospodarowania złóż; wydobycie aktualnie prowadzone Niepowtarzalna szansa na sukces w poszukiwaniach i wydobyciu poprzez obecność w regionach bogatych w węglowodory Brunei i Syrii Rosnąca produkcja i zasoby na Ukrainie Zbilansowany portfel aktywów Aktywa o wysokim potencjale wydobycia, zagospodarowania, rozpoznania i poszukiwania złóż węglowodorów Bezzwłoczne przystąpienie do prac wiertniczych i zagospodarowania zasobów Brunei aktywny program wierceń, w planach minimum 5 odwiertów przed sierpniem 2012 r. Syria pierwsze dwa odwierty poszukiwawcze w I poł. 20 r. Nigeria i Ukraina prace nad zwiększeniem wydobycia i zasobów 17

19 18 Dziękuję za uwagę.

20 Kontakt dla inwestorów Informacje o Kulczyk Oil Ventures można znaleźć na stronach spółki pod adresem: Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu: Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Kulczyk Oil Ventures Inc. SA Oddział w Polsce ul. Nowogrodzka 18/ Warszawa T: (22) Kulczyk Oil Ventures Biuro w Calgary Suite 70, 700-4th Avenue SW Calgary, Alberta, T2P 3J4, CANADA T: F: Biuro w Dubaju 123, Al Shaffar Investment Building 3rd Interchange, Sheikh Zayed Road P.O. Box 37174, Al Quoz Dubai, UNITED ARAB EMIRATES T: +971 (4) F: +971 (4) Biuro w Warszawie Nowogrodzka 29/18 Str Warszawa, POLAND T: F:

Przegląd informacji o spółce. grudzień 2011 r.

Przegląd informacji o spółce. grudzień 2011 r. Przegląd informacji o spółce grudzień 2011 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Zarząd spółki Kulczyk Oil Venture Inc ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu

Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu 6 listopada 2012 r. Komunikat Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu Kulczyk Oil Ventures ( KOV, Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa

Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa 1 grudnia 2011 Informacja prasowa Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: 1170, 700-4th Avenue SW Calgary, Alberta, T2P 3J4 Canada Tel: Fax:

Treść raportu: 1170, 700-4th Avenue SW Calgary, Alberta, T2P 3J4 Canada Tel: Fax: Raport bieżący nr: 26/2011 Data sporządzenia: 2011-05-06 Skrócona nazwa emitenta: KOV Temat: Przystąpienie KOV do konsorcjum Neconde Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufne

Bardziej szczegółowo

Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach

Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach 29 marca 2012 Komunikat Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012 7 maja 2012 Informacja prasowa KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012 KOV zakończył kolejny kwartał najlepszymi wynikami finansowymi w historii, które przełożyły

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach na Ukrainie

Informacja o pracach na Ukrainie 4 października 2010 Informacja prasowa Informacja o pracach na Ukrainie Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ) przedstawia informację o pracach prowadzonych na Ukrainie od chwili przejęcia

Bardziej szczegółowo

Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119%

Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119% 20 marca 2014 Komunikat Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119% Serinus Energy Inc. ( Serinus Energy, SEN lub Spółka ) (notowana na TSX pod symbolem: SEN, na GPW: SEN), międzynarodowa spółka

Bardziej szczegółowo

KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy

KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy 25 czerwca 2013 Informacja prasowa KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures i Winstar Energy podjęły uchwały, w wyniku których KOV przejęła

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna listopad 2012 r.

Prezentacja korporacyjna listopad 2012 r. Prezentacja korporacyjna listopad 2012 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Kulczyk Oil Venture Inc. ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010

IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010 IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Podstawowe aktywa spółki Główne czynniki sukcesu

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC.

KULCZYK OIL VENTURES INC. KULCZYK OIL VENTURES INC. (kwoty w dolarach amerykańskich) Niniejsze ("Sprawozdanie z działalności ) spółki Kulczyk Oil Ventures Inc. (zwanej dalej KOV, Kulczyk Oil lub Spółką ) należy analizować łącznie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu

Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu Zdjęcie: Marathon Oil Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego 12 grudnia 2012 roku OPPPW Podstawowe informacje Związek Pracodawców,

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources

Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources 25 kwietnia 2013 r. Komunikat Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

:24. SERINUS ENERGY INC. Informacja o stanie rezerw na koniec 2014 r. Raport bieżący z plikiem 9/2015

:24. SERINUS ENERGY INC. Informacja o stanie rezerw na koniec 2014 r. Raport bieżący z plikiem 9/2015 2015-03-19 00:24 SERINUS ENERGY INC. Informacja o stanie rezerw na koniec 2014 r. Raport bieżący z plikiem 9/2015 Podstawa prawna: Inne uregulowania Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRODROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 R. I 2010 R.

KULCZYK OIL VENTURES INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRODROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 R. I 2010 R. KULCZYK OIL VENTURES INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRODROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 R. I 2010 R. KPMG LLP Chartered Accountants Nr telefonu (403) 691-8000

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2014

SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2014 2015-03-19 00:22 SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2014 Raport bieżący 8/2015 Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie Kierownictwo SERINUS

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.)

SERINUS ENERGY INC. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.) SERINUS ENERGY INC. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.) Za okresy trzech i sześciu miesięcy zakończone dnia 2013 r. (kwoty w dolarach amerykańskich) Niniejsze ( Sprawozdanie z działalności ) spółki Serinus

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów

Bardziej szczegółowo

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017

I kw Wyniki finansowe 24 maja 2017 I kw. 2017 Wyniki finansowe 24 maja 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 42/2017 Data: g. 23:00 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Raport bieżący: 42/2017 Data: g. 23:00 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Raport bieżący: 42/2017 Data: 2017-12-04 g. 23:00 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Temat: Wyniki oceny rezerw naftowo-gazowych Spółki przez kwalifikowanego eksperta Podstawa prawna: Inne uregulowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC.

KULCZYK OIL VENTURES INC. KULCZYK OIL VENTURES INC. Za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 r. (kwoty w dolarach amerykańskich) Niniejsze ( Sprawozdanie z działalności ) spółki Kulczyk Oil Ventures Inc. (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Warszawa, dn. 15 marca 2015 roku 1/7 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Brak zdarzeń. 2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

PGNiG Upstream International

PGNiG Upstream International PGNiG Upstream International Nowe finansowanie norweskiej działalności PGNiG 13.08.2015 Nowe finansowanie dla norweskiej działalności PGNiG Upstream International ( PGNiG UI ) w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

ROCZNY FORMULARZ INFORMACYJNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

ROCZNY FORMULARZ INFORMACYJNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU ROCZNY FORMULARZ INFORMACYJNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU 29 marca 2012 r. UWAGA: Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie na język polski dokumentu oryginalnie powstałego w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.)

SERINUS ENERGY INC. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.) SERINUS ENERGY INC. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.) Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. (kwoty w dolarach amerykańskich) Niniejsze ( Sprawozdanie z działalności ) spółki Serinus Energy Inc. (zwanej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Podpisanie umowy nabycia spółki TriOil Resources Ltd. Warszawa, 16 września 2013 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

:03. SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat produkcji w I kw r. Raport bieżący 13/2015

:03. SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat produkcji w I kw r. Raport bieżący 13/2015 2015-04-14 13:03 SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat produkcji w I kw. 2015 r. Raport bieżący 13/2015 Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej (...) Kierownictwo Serinus Energy Inc.

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017

III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 III kwartał 2017 Wyniki finansowe 15 listopada 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do

Bardziej szczegółowo

GRUPA CD PROJEKT WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2016

GRUPA CD PROJEKT WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2016 GRUPA CD PROJEKT WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2016 ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. finansowych GRUPA CD PROJEKT - RACHUNEK WYNIKÓW 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016

Bardziej szczegółowo

Produkcja Serinus Energy w II kwartale 2014 r.

Produkcja Serinus Energy w II kwartale 2014 r. 10 lipca 2014 r. Informacja prasowa Produkcja Serinus Energy w II kwartale 2014 r. Serinus Energy Inc. ( Serinus, SEN lub Spółka ) (TSX:SEN, GPW:SEN) publikuje informacje o swojej działalności w drugim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Historia przemysłu naftowego w Argentynie :32:50

Historia przemysłu naftowego w Argentynie :32:50 Historia przemysłu naftowego w Argentynie 2016-03-14 14:32:50 2 Baseny sedymentacyjne, czyli miejsca, gdzie wystąpiły warunki umożliwiające powstawanie węglowodorów, są rozmieszczone w różnych częściach

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017

I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 I półrocze 2017 Wyniki finansowe 30 sierpnia 2017 Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2012

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2012 RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2012 10 grudnia 2012 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw. 2015 r. 29 października 2015 r. 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji i handlu

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKOWA GRUPY CD PROJEKT ZA 1Q 2017

PREZENTACJA WYNIKOWA GRUPY CD PROJEKT ZA 1Q 2017 PREZENTACJA WYNIKOWA GRUPY CD PROJEKT ZA 1Q 2017 ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu, CFO WYNIKI FINANSOWE GRUPA CD PROJEKT - RACHUNEK WYNIKÓW 2016 Q1 2017 Q1 zmiana % Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych 2016

Prezentacja wyników finansowych 2016 Prezentacja wyników finansowych 2016 Grupa Wielton w skrócie miejsce 3w Europie Top 10 na świecie Wielton Niemcy Frankfurt nad Menem Auxerre Fruehauf Wieluń Wielton S.A. Moskwa Wielton Rosja Mińsk Wielton

Bardziej szczegółowo

:40. SERINUS ENERGY INC. Informacja o stanie rezerw na koniec 2015 r. Raport bieżący z plikiem 8/2016

:40. SERINUS ENERGY INC. Informacja o stanie rezerw na koniec 2015 r. Raport bieżący z plikiem 8/2016 2016-03-16 23:40 SERINUS ENERGY INC. Informacja o stanie rezerw na koniec 2015 r. Raport bieżący z plikiem 8/2016 Podstawa prawna: Inne uregulowania Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Luty 2012

Raport miesięczny. Luty 2012 Raport miesięczny Luty 2012 13 lutego 2012 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. podsumowanie informacji dotyczących wyników finansowych i operacyjnych Serinus Energy za III kw r.

SERINUS ENERGY INC. podsumowanie informacji dotyczących wyników finansowych i operacyjnych Serinus Energy za III kw r. 2014-11-13 07:36 SERINUS ENERGY INC. podsumowanie informacji dotyczących wyników finansowych i operacyjnych Serinus Energy za III kw. 2014 r. Raport bieżący z plikiem 50/2014 Na podstawie art. 62 ust 8

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. Podsumowanie informacji dotyczących wyników finansowych i operacyjnych Serinus Energy za III kw r.

SERINUS ENERGY INC. Podsumowanie informacji dotyczących wyników finansowych i operacyjnych Serinus Energy za III kw r. 2015-11-13 01:30 SERINUS ENERGY INC. Podsumowanie informacji dotyczących wyników finansowych i operacyjnych Serinus Energy za III kw. 2015 r. Raport bieżący z plikiem 31/2015 Podstawa prawna: Inne uregulowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 14 LIPCA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego

ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego Bojano, 9 grudnia 2016 Plan naprawczy wyniki podjętych działań Kluczowe obszary planu naprawczego Sprzedaż łodzi Sprzedaż innych wyrobów Produkcja Plan

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKOWA GRUPY CD PROJEKT ZA H1 2017

PREZENTACJA WYNIKOWA GRUPY CD PROJEKT ZA H1 2017 PREZENTACJA WYNIKOWA GRUPY CD PROJEKT ZA H1 2017 ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. finansowych NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PIERWSZEGO PÓŁROCZA 101 mln zł dywidendy Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I kwartał 2013

Podsumowanie finansowe I kwartał 2013 Podsumowanie finansowe I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo