Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r."

Transkrypt

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawa, maja 20 r.

2 Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Zarząd spółki Kulczyk Oil Venture Inc ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera informacje dotyczące Spółki i podmiotów zależnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, której przedmiotem są akcje lub jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, należy dokonać własnej oceny Spółki oraz, jeśli jest to możliwe, polegać na własnym doświadczeniu zawodowym i wiedzy na temat inwestowania w takie podmioty jak Spółka lub zwrócić się o ogólną lub specjalistyczną poradę do osoby lub firmy mającej takie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną. Niniejszy dokument powstał w celu przedstawienia Spółki i jej działalności inwestorom instytucjonalnym oraz innym podmiotom i osobom mającym odpowiednie doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z inwestowaniem w takie podmioty jak Spółka. Treść niniejszego dokumentu ma charakter tylko orientacyjny i informacyjny a żadna osoba lub kategoria osób nie powinna w żaden sposób i w żadnym celu opierać się na informacjach zawartych w dokumencie, który nie stanowi żadnego zapewnienia o jakimkolwiek charakterze, ani ze strony Spółki ani jakiegokolwiek innego podmiotu, co do wartości Spółki czy korzyści wynikających z inwestowania w Spółkę. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec istotnej zmianie lub korekcie, ponieważ mogą być przedstawione w wersji nieostatecznej i/lub wymagać sprawdzenia pod kątem zgodności z przepisami prawa. Niniejsza prezentacja Spółki i jej podmiotów zależnych zawiera i opiera się na, między innymi, informacjach i stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, które są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością. Wszystkie takie informacje i stwierdzenia, inne niż stwierdzenia faktu historycznego, zawarte lub wynikające z dokumentu, należy traktować jako odnoszące się do przyszłości. Mogą one opierać się na obecnych założeniach, szacunkach, projekcjach i przewidywaniach co do kondycji gospodarki światowej lub regionalnej, geologicznych i/lub geofizycznych interpretacji określonych szans i możliwości lub obszarów, cen towarów, zakładanych poziomów kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych oraz innych czynników. Takie informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości mogą opierać się na wewnętrznych szacunkach dotyczących potencjalnych lub prawdopodobnych rezerw odnawialnych w ramach poszczególnych istniejących lub przyszłych inwestycji. Ponieważ wszystkie informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości odzwierciedlają obecne zamiary Spółki, jej przekonania i oczekiwania, nie ma pewności, że wszystkie takie zamiary zostaną zrealizowane lub że wszystkie takie przekonania i oczekiwania okażą się właściwe lub prawidłowe. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki oraz sposoby realizacji założeń będą odbiegały w sposób istotny od tych wyrażonych lub sugerowanych w powyższych stwierdzeniach i prognozach. Dotychczasowe wyniki Spółki nie gwarantują przyszłych wyników Spółki. Nie ma żadnej pewności, że takie stwierdzenia lub, że takie założenia, szacunki, projekcje lub przewidywania, na których opierają się takie stwierdzenia, okażą się właściwe. W związku z powyższym, adresaci niniejszego dokumentu powinni opierać się na własnych ocenach takich niewiadomych. Niniejszy dokument nie stanowi i nie tworzy żadnej części jakiejkolwiek oferty sprzedaży papierów wartościowych, zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki lub ich emisji. Jego celem nie jest nakłanianie do uczestniczenia w jakiejkolwiek ofercie nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, a ani dokument, ani żadna jego część czy sam fakt jego rozpowszechnienia nie stanowi podstawy i nie może być brany pod uwagę podczas podejmowania jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej lub zawierania umowy dotyczącej papierów wartościowych Spółki. Niniejszy dokument podlega prawu autorskiemu. Żadna jego część nie może być kopiowana i powielana w żaden sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, wraz z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ). Nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, ani na rachunek ani na rzecz podmiotów amerykańskich (zgodnie z określeniem Regulacji nr 5 Ustawy o papierach wartościowych), jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub, jeśli nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Ustawie o papierach wartościowych. 1

3 Podsumowanie Bloki poszukiwawcze / wydobywcze 6 zagospodarowanych / 2 niezagospodarowane Rezerwy 3P netto,3 MMboe Produkcja netto gaz (4,0 MMcf/dziennie); kondensat (33 bbls/dziennie) (1) Netto 2,45 MMcf/dziennie z M-19 (przed podłączeniem do rurociągu) na Ukrainie Odwierty poszukiwawcze 12 (20/2012) Odwierty wydobywcze 7 (20/2012) Ukraina Baza rezerw, produkcji i przepływów pieniężnych; znaczny potencjał wzrostu do wykorzystania w ramach posiadanych koncesji Brunei Poszukiwanie i ocena na dużym obszarze lądowym w północnowschodniej części Basenu Borneo. Plany wykonania min. 5 odwiertów począwszy od IV kw. 20 r. Syria Koncepcja poszukiwań: wysokie ryzyko - wysoka wygrana Program wykonania dwóch odwiertów; prace zaplanowane na początek lipca 20 r. Kapitalizacja ok. 278,8 mln USD (2) Środki pieniężne (3) 14,1 mln USD (1) Produkcja za IV kw. 20 r. (2) Stan na 6 maja 20 r. (3) Dane z badanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia 20 r. 2

4 KOV jako spółka giełdowa Skrót KOV Akcje zwykłe (na ) Kapitalizacja (0,693 USD/akcja) Akcjonariusze Kulczyk Investments Rada Dyrektorów i Kadra kierownicza Kapitał obrotowy netto (1) Środki pieniężne (1) Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania (1) (2) 5,04 Zadłużenie Skrypty dłużne TIG (1) (3),01 402,303,330 szt. ok mln USD 49,80% 3,06% ok. 4,34 mln USD 9,09 mln USD mln USD mln USD (1) Dane ze zbadanego sprawozdania finansowego na r. (2) Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania obejmują gwarancję spółki (gwarancja należytego wykonania umowy) w związku z koncesją Bloku 9 w Syrii (3) Zamienne skrypty dłużne TIG na kwotę USD wyemitowane 15 września 2009 r. z terminem wykupu 12 sierpnia 20 r.; oprocentowane wg stopy 7,16 proc.; cena konwersji skryptu na akcje: 0,5767 USD za akcję; posiadaczami są różne fundusze Tiedemann Investment Group. (4) Cena akcji na zamknięciu w dniu r. wynosiła 0,693 USD/akcja. 3

5 Aktywa KOV Ukraina Rosnąca produkcja gazu i rezerw Nabycie 70%. udziałów w KUB-Gas w czerwcu 20 r. Cztery pola, z których trwa wydobycie, zlokalizowane w bogatym w zasoby basenie dnieprowsko-donieckim (90% łącznej produkcji gazu ziemnego i kondensatu na Ukrainie) M-19 - nowe odkrycie gazu; testy wskazują na znaczne rezerwy 4,94 USD (1) za Mcfe średni netback w IV kw. 20 r. Nabycie nowej licencji poszukiwawczej Syria Duży (ponad.000 km²) blok poszukiwawczy zlokalizowany na obrzeżu basenu bogatego w węglowodory 45% udziału netto w Bloku 9 Mało rozpoznany blok tylko 4 wcześniejsze odwierty W II kw. 20 r. zakończono program pozyskiwania danych sejsmicznych 3D Badania sejsmiczne pozwoliły na wybranie miejsc pod dwa pierwsze odwierty Prace wiertnicze rozpoczną się w III kw. 20 r. Umowa farm-out ze spółką Mena Hydrocarbons Brunei Silna pozycja na obszarze lądowym i aktywny program odwiertów w regionie zaliczanym do światowej czołówki największych pól naftowych 20 r. - zrealizowane po dwa odwierty w każdym z Bloków - M i L (wszystkie potwierdziły obecność węglowodorów i zostały orurowane) Odwiert Lempuyang-1 w Bloku L wykazał obecność, testowanego na powierzchni, gazu, ale ze względu na usterki mechaniczne testy zakończono przed czasem Podjęto decyzję o przejściu do 2 fazy programu poszukiwawczego w obydwu blokach; do sierpnia 2012 r. zostanie wykonanych 5 odwiertów (1) Netback,: przychody, podatek VAT netto, pomniejszone o koszty operacyjne, bez G&A, amortyzacji, odsetek i podatków. 4

6 Ukraina znaczący wzrost rezerw 15,0,0 5,0 0,0 Razem Total potwierdzone Proved MMBOE wrzesień 2009 MMBOE styczeń 20 Razem potwierdzone (1P) Razem potwierdzone plus prawdopodobne (2P) Razem potwierdzone plus prawdopodobne plus możliwe (3P) Razem Total Total Razem Zasoby Contingent potwierdzone potwierdzone warunkowe Proved plus Plus Proved plus Plus Resources Probable prawdopodobne Probable prawdopodobne Plus plus możliwe Possible Wrze 2009 Sty 20 Wzrost Bcfe MMboe Bcfe MMboe % Obecne działania Przyłączenie do urządzeń produkcyjnych odwiertu M-19 (Lipiec 20) Przygotowania do testowania odwiertów O-9 i O-8 Bliskie rozpoczęcie O-14 Prace nad odwiertami O-6, O-, M-12 Badania sejsmiczne 3D na polach Olgowskoje/Makiejewskoje Badanie kompresji na polach Olgowskoje/Makiejewskoje Badania sejsmiczne 2D na polu Makiejewskoje Zasoby warunkowe (2C)

7 Ukraina Produkcja KUB-Gasu Mcfe/d Produkcja (0 proc. KUB-Gas) Nabycie udziałów KUB Gasu przez KOV Aktualna Wiercenie i testowanie O-7, M-19, O-8 & O-9 Prognoza M-19 przyłączenie O-8 przyłączenie O-9 przyłączenie O-14 przyłączenie O-12 przyłączenie 0 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Pole Wiergunskoje Pole Olgowskoje Pole Krutogorowskoje Pole Makiejewskoje 6 Spodziewane duże zwiększenie produkcji po podłączeniu do urządzeń produkcyjnych odwiertu M-19 Cena sprzedaży (bez VAT) w IV kw. 20 r.: 7,66 USD za Mcf gazu i 73,94 USD za baryłkę kondensatu Netback: 4,94 USD za Mcfe (bez VAT) w IV kw. 20 = cena sprzedaży (7,87 USD za Mcfe) royalty (1,55 USD za Mcfe) koszt produkcji (1,37 USD za Mcfe) Potencjalne efekty prowadzonego w II i III kw. szczelinowania hydraulicznego / programu prac nad O-6/O-/M-12 spodziewane w grudniu 20 r.

8 Ukraina Dodatkowy potencjał pola Olgowskoje O-14 Celem prac wiertniczych będzie nieprzetestowany uskok ograniczony blokami Sawasiwskaja Odwiert zaprojektowano w obszarze strukturalnej kulminacji na szczycie serii rezerwuarów M i B Możliwość znacznego wzrostu rezerw O-9 O-7 O-8 RPS Energy ( RPS ), niezależna inżynieryjna firma konsultingowa określiła zasoby warunkowe gazu dla obszaru Sawasiwskaja w kategorii Best Estimate 12,3 Bcf O-17 O-14 O-17 odwiert ocenny (O-14 - sukces) w kategorii High Estimate 29,1 Bcf 2 km Obszar uskoku Sawasiwskaja 7

9 Syria - Blok 9 Bashaer-1 Itheria-1 Itheria Razem w kategorii P / P50 RPS Zasoby perspektywiczne 772/342 MMboe Razem w kategorii P / P50 KOV Zasoby perspektywiczne 604 /134 MMboe 30 km BLOK 9 Aleppo 20 3D Khanasser - 1 Latakia 47 8 km Bashaer - 1 Proponowana lokalizacja Itheria - 1 Proponowana lokalizacja 20 3D Bashaer Razem w kategorii P / P50 RPS Zasoby perspektywiczne 7/47 MMboe Razem w kategorii P / P50 KOV Zasoby perspektywiczne 200/62 MMboe 8

10 Syria - Blok 9 Plany i status prac wiertniczych Koszty Obecnie przewidywane koszty odwiertu Itheria-1 (suchy odwiert - 1 test) Brutto: 13,3 mln USD; Netto dla KOV: 2,7 mln USD (uwzględniając udział Meny w kosztach) Obecnie przewidywane koszty dla odwiertu Bashaer-1 (suchy odwiert - 1 test) Brutto: 12,9 mln USD; Netto dla KOV: 6,42 mln USD Odwiert wodny na potrzeby odwiertu Itheria-1 został zrealizowany Status Partnerzy i GPC zaakceptowali obydwie lokalizacje odwiertów Wybrano urządzenie wiertnicze (1500 HP - Sinopec), wkrótce zostanie podpisana umowa Obecność pierwszej wody na głębokości całkowitej 705 m (5 maja 20 r.) Główne kontrakty serwisowe zostały podpisane Rury i głowice zostały zakupione Planowana data rozpoczęcia pierwszego odwiertu to 15 lipca 20 r. Zbiorniki na wodę potrzebną podczas wierceń 9

11 Brunei Bloki L i M KOV posiada znaczne udziały w jedynych dwóch lądowych blokach w Brunei Bloki sąsiadują z polami naftowymi Seria i Champion, (wydobycie: 1 mld baryłek ropy) Historyczna produkcja w obydwu blokach 605 km 2 pozyskanych danych sejsmicznych 3D; do tej pory wydano 50 mln USD; dodatkowe dane sejsmiczne 3D zostaną pozyskane w 20 r. Aktywny program wierceń rozpoczęty w II kw. 20 r., zrealizowano pierwsze, od 1988 r., 4 odwierty Źródło: informacje własne spółki, Brunei Darussalam Energy in Brief opracowanie Brunei Energy Division Minimum 5 dodatkowych odwiertów będzie wykonanych do sierpnia 2012 r.

12 Brunei Prace wiertnicze w 20 r. Lukut-1: Wytypowano stref zainteresowania Łączna grubość stref potencjalnie opłacalnych od 19 m do 47 m Odwiert zawieszony - gotowy do testowania Lempuyang-1: 3 strefy potencjalnego występowania węglowodorów Gaz z dwóch stref wypłynął na powierzchnię Ze względu na usterkę mechaniczną spowodowaną wysokim ciśnieniem, odwiert został opuszczony zanim przepływ gazu z drugiego testu mógł zostać ustalony Lempuyang-1 płomień gazu na powierzchni Markisa-1: profilowanie wskazało na możliwe występowanie 29-metrowego słupa ropy Odwiert zawieszony gotowy do testowania Mawar-1: Rejestry wskazują na potencjalny pokład o grubości do 25 metrów Odwiert zawieszony gotowy do testowania

13 Brunei : 2 faza programu poszukiwawczego Markisa-1 Mawar-1 Blok M Zakończenie przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych 3D zebranych w 20 r. Wykonanie minimum 3 odwiertów poszukiwawczych przed sierpniem 2012 r. 2 obiekty poszukiwawcze zidentyfikowane podczas ponownego przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych 3D pozyskanych w 2009 r. Kilka obszarów poszukiwawczych zidentyfikowanych na etapie wczesnej interpretacji danych 3D z 20 r. Mahawu Intra-thrust Obiekt poszukiwawczy Mahawu KOV Zasoby perspektywiczne w kategoriil P / P50 82 / 15 MMboe Merawan Structural Roll-over Potwierdzone skały zbiornikowe w uskoku bloku Mawar Potencjał poszukiwawczy głębiej położonego nasuwu Struktura stanowiąca główny cel Blok L 130 km2 danych sejsmicznych 3D do pozyskania w zachodniej części pola Jerudong 13,5 km2 badań 3D i 13 km badań 2D do pozyskania w celu zbadania nachylonej płaszczyzny odwiertów Lempuyang i Lukut, możliwe kolejne badanie 3D na tym samym obszarze Wykonanie minimum dwóch odwiertów przed sierpniem 2012 Obiekt poszukiwawczy Merawan KOV Zasoby perspektywiczne W kategorii P / P / 18 MMboe 12

14 Nowe przedsięwzięcia 9% udziału w koncesji OML 42 w Nigerii Licencja OML 42 o powierzchni 814 km 2 na obszarze lądowym w delcie Nigru Wstępną produkcję rozpoczęto w 1969 r. na polu Egwa W szczytowym momencie w 1974 r. produkcja ze wszystkich pól na terenie tej licencji wynosiła około 250 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie ( boe/d ) W ciągu ostatnich 20 lat normalna produkcja z tej licencji wynosiła od 0 tys. do 150 tys. boe/d Produkowana jest głównie ropa naftowa Produkcja z licencji OML 42 utrzymywała się na poziomie około 50 tys. baryłek ropy dziennie ( bopd ) i została przerwana w lutym 2006 r. Produkcja na polu Batan została wznowiona w lutym 20 i aktualnie wynosi ok. 21 tys. bopd 13

15 Nowe przedsięwzięcia Potencjał rezerw do wydobycia na OML 42 (RPS) RPS Energy, niezależna inżynieryjna firma konsultingowa, dokonała przeglądu informacji udostępnionych Neconde przy zawieraniu transakcji, próbując oszacować pozostały potencjał koncesji OML 42. Korzystając z danych historycznych dotyczących pól produkcyjnych i biorąc pod uwagę pewne części dokumentu NNS (Nigerian National Standard) sprawozdania nt. rezerw - RPS oszacowała, że pozostały, zdatny do wydobycia potencjał rezerw ropy na licencji OML 42 przypadający na 45 proc. udział Neconde wynosi: netto dla Neconde (45%) netto dla KOV (9%) w kategorii RPS Low Case w kategorii RPS Mid Case w kategorii RPS High Case 57,3 mln baryłek,5 mln baryłek 126 mln baryłek 25,2 mln baryłek 232 mln baryłek 46,4 mln baryłek KOV uważa, że te oszacowania są ostrożne, ponieważ nie uwzględniają znacznych ilości gazu i powiązanych cieczy występujących na obecnych polach, tak samo, jak nie uwzględniają znaczącej liczby niewywierconych obiektów i potencjalnych terenów poszukiwawczych, które zostały określone na terenie tej licencji. Neconde zamierza zaangażować RPS do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu i analizy licencji OML 42 w celu przygotowania Raportu Niezależnego Eksperta (CPR - Competent Persons Report) - w pełni odpowiadającego standardom Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Naftowego (Society of Petroleum Engineers), Systemu Zarządzania Zasobami Ropy Naftowej (PRMS- Petroleum Resources Management System) lub innym, podobnym międzynarodowym standardom - przed udzieleniem ostatecznej zgody na tę transakcję przez nigeryjskie władze 14

16 Nowe przedsięwzięcia Neconde Energy Limited Struktura transakcji W skład konsorcjum Neconde wchodzą: Udział NestOil Group 30% Yinka Folawiyo Group 25% Kulczyk Investments 20% Kulczyk Oil Ventures 20% VP Global (Community Cooperative) 5% Neconde nabywa 45 udziału w OML 42, w lądowej licencji produkcyjnej w zachodniej części delty Nigru, pozostałe 55 proc. udziałów w koncesji OML 42 należy do Nigerian National Petroleum Company. KOV obejmuje 20 proc. udziałów w Neconde Energy Limited, nowoutworzonej nigeryjskiej spółki z sektora ropy naftowej i gazu, koncentrującej się na pozyskiwaniu poszukiwawczo-produkcyjnych aktywów w Nigerii. Faktyczny udział KOV w licencji OML 42 wyniesie 9 proc. (20 proc. z 45 proc.) 15

17 Dalsze działania KOV Aktywa Blok Działanie Plan wierceń I półr. II półr. I półr. II półr. Brunei M Ph1-Expl#3 M Ph2-Expl#1 M Ph2 -Expl#2 Brunei L Ph2-Expl#1 L Ph2-Expl#2 Syria 9 Ph1-Expl#1 9 Ph1-Expl#2 Syria (2 odwierty) Ukraina (12 odwiertów) Ukraina Pole Olgowskoje O12,O9,O18 O14,O,O19 Pole Makiejewskoje M20,M21, M16 Brunei (5 odwiertów) Pole Krutogorowskoje K5 Nowe NM-1, B-5 Plan badań sejsmicznych I półr. II półr. I półr. II półr. Ukraina Pola Olgowskoje i Makiejewskoje 3D Brunei L 2D/3D Ukraina Nowe 2D/3D Syria Nowe 3D 16

18 Krótko o KOV Przewagi konkurencyjne Doświadczona kadra kierownicza z bogatym międzynarodowym doświadczeniem i kontaktami Wsparcie inwestora większościowego Dostęp do szerokich możliwości inwestycyjnych pozwalających na rozwój spółki Możliwości poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania zasobów o dużym potencjale Nigeria - możliwość przekształceń prowadzących do ponownego zagospodarowania złóż; wydobycie aktualnie prowadzone Niepowtarzalna szansa na sukces w poszukiwaniach i wydobyciu poprzez obecność w regionach bogatych w węglowodory Brunei i Syrii Rosnąca produkcja i zasoby na Ukrainie Zbilansowany portfel aktywów Aktywa o wysokim potencjale wydobycia, zagospodarowania, rozpoznania i poszukiwania złóż węglowodorów Bezzwłoczne przystąpienie do prac wiertniczych i zagospodarowania zasobów Brunei aktywny program wierceń, w planach minimum 5 odwiertów przed sierpniem 2012 r. Syria pierwsze dwa odwierty poszukiwawcze w I poł. 20 r. Nigeria i Ukraina prace nad zwiększeniem wydobycia i zasobów 17

19 18 Dziękuję za uwagę.

20 Kontakt dla inwestorów Informacje o Kulczyk Oil Ventures można znaleźć na stronach spółki pod adresem: Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu: Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Kulczyk Oil Ventures Inc. SA Oddział w Polsce ul. Nowogrodzka 18/ Warszawa T: (22) Kulczyk Oil Ventures Biuro w Calgary Suite 70, 700-4th Avenue SW Calgary, Alberta, T2P 3J4, CANADA T: F: Biuro w Dubaju 123, Al Shaffar Investment Building 3rd Interchange, Sheikh Zayed Road P.O. Box 37174, Al Quoz Dubai, UNITED ARAB EMIRATES T: +971 (4) F: +971 (4) Biuro w Warszawie Nowogrodzka 29/18 Str Warszawa, POLAND T: F:

IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010

IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010 IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Podstawowe aktywa spółki Główne czynniki sukcesu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo