IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010"

Transkrypt

1 IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010

2 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Podstawowe aktywa spółki Główne czynniki sukcesu 2

3 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Podstawowe aktywa spółki Główne czynniki sukcesu 3

4 KOV podstawowe informacje (1/2) KOV jest spółką prowadzącą działalność poszukiwawczą w sektorze ropy naftowej i gazu, zarządzaną przez międzynarodowy zespół ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie operacyjne zdobywane na arenie międzynarodowej. Calgary Warszawa Ukraina Syria Dubai Brunei Strategia 4 Elastyczność i otwartość na nowe możliwości inwestycyjne umożliwiają skuteczną realizację projektów pod względem finansowania, doboru partnerów i rodzaju podejmowanych działań.

5 5 KOV podstawowe informacje (2/2) Silne strony Doświadczony Zarząd Wiele lat doświadczenia w sektorze ropy i gazu Wspierający Inwestor Udział Kulczyk Investments w kapitale Kulczyk Oil Ventures wynosi 46,1% Zdywersyfikowany Portfel KOV nie koncentruje się na jednym kraju, koncepcji rozwoju czy rodzaju złóż Baza aktywów KOV jest zdywersyfikowana i obejmuje aktywa zarówno na etapie zagospodarowania, jak i rozpoznania, z dużym potencjałem do prowadzenia dalszych poszukiwań.

6 6 Istotne wydarzenia w historii spółki sierpień 2006 Zawarcie Umowy o podziale wpływów z wydobycia z Bloku L w Brunei luty 2006 Powołanie obecnego zarządu spółki maj 2007 Kulczyk Investments akcjonariuszem KOV kwiecień 2007 Zawarcie z Nations Umowy opcji na nabycie 50 proc. udziału w Bloku L Dubai sierpień 2009 Pozyskanie danych z badań sejsmicznych 3D dla Bloku L I kw IPO na GPW Nov 2009 Przejęcie KUB-Gas na Ukrainie październik 2009 Pozyskanie danych z badań sejsmicznych 3D dla Bloku M (trwa ich przetwarzanie) wrzesień 2009 Przejęcie Triton (Blok M w Brunei) listopad 2007 Zawarcie Umowy o podziale wpływów z wydobycia z Bloku 9 w Syrii 2011 Odwierty w Syrii 2010 Odwierty w Brunei Uwaga: wydarzenia przedstawiono w kolejności chronologicznej i dotyczą one spółki Kulczyk Oil Ventures oraz jej poprzedników prawnych

7 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Główne aktywa spółki Główne czynniki sukcesu 7

8 Strategia: na czym polega biznes KOV Elastyczność i otwartość na możliwości inwestycyjne Elastyczne finansowanie Partnerstwo z lokalnymi spółkami Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej Dywersyfikacja portfela 8

9 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Podstawowe aktywa spółki Główne czynniki sukcesu 9

10 10 Portfel aktywów KOV Syria poszukiwanie Ryzyko wysokie Duże zasoby Ryzyko średnie Poszukiwanie Brunei poszukiwanie, rozpoznanie, zagospodarowanie Ryzyko niskie do średniego Poszukiwanie Organiczny wzrost zasobów eksploatacyjnych Ukraina KUB-Gas wydobycie gazu Ryzyko niskie Wydobycie zasobów potwierdzonych i prawdopodobnych Mocne podstawy rozwoju

11 11 KOV w Brunei Obydwa bloki graniczą z polami Seria i Champion, z których wydobyto ponad miliard baryłek ropy W przeszłości na tych obszarach prowadzono wydobycie, jednak od 1986 r. nie wykonano nowych odwiertów Przy wykorzystaniu najnowszej technologii i metod badawczych zidentyfikowano ponad 40 potencjalnych obiektów poszukiwawczych Zasoby Warunkowe w ilości 51 MMboe Zasoby Perspektywiczne w ilości 53,4 MMboe Potencjalne zasoby KOV to 164,2 MMboe W obrębie obydwu bloków oraz na terenach do nich przylegających potwierdzono istnienie skał zbiornikowych, źródłowych i węglowodorów Miri-Seria Anticline Belait Anticline KOV 40% Na terenie Brunei od dawna prowadzi się wydobycie węglowodorów, kraj ten posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę i stabilne otoczenie biznesowe KOV 36%

12 12 Brunei: potencjał zagospodarowania aktywów Obszar lądowy pozostaje niedostatecznie zbadany; tylko niewielką jego część objęto nowoczesnymi badaniami sejsmicznymi 3D, wykonano niewiele odwiertów. Postęp badań sejsmicznych 3D w latach 90. podwoił skuteczność badań na terenach morskich i technologia ta może być obecnie zastosowana na lądzie KOV 40% Liczne odkrycia na terenach graniczących z blokiem na lądzie Bogata infrastruktura do eksportu ropy i LNG z wolnymi mocami przerobowymi KOV 36% Możliwość skoordynowania działań poszukiwawczo wydobywczych w obydwu blokach

13 13 Brunei: sektor ropy i gazu Wydobycie ropy i gazu (w mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie) Na terytorium Brunei wydobycie prowadzi się od blisko 100 lat, począwszy od pierwszych odkryć Shell w 1914 r. w obrębie Belait 1,1 mld baryłek zasobów eksploatacyjnych ropy naftowej 12,4 bln stóp sześciennych udowodnionych rezerw gazu Wydobycie ropy naftow ej Wydobycie gazu ziemnego Source: BP Statistical Review 2009 Potencjał LNG (mln) Brunei jest jednym z największych eksporterów LNG na świecie (w 2008 r. 324,8 mld stóp sześciennych) Od 2000 r. głównymi odbiorcami LNG eksportowanego z Brunei są spółki japońskie i koreańskie W 2007 r. rozbudowano moce przerobowe terminalu LNG o 0,3 mln ton, a w 2011 r. planowana jest kolejna rozbudowa o 4 mln ton. Żródło: GlobalData

14 14 KOV Ukraina Umowa zakupu 70% aktywów KUB-Gas za 45 mln USD (transakcja zostanie sfinalizowana po IPO) Aktywa spółki: 4 eksploatowane obszary koncesyjne, wiertnia produkcji kanadyjskiej, 2 urządzenia serwisujące, 4 instalacje do przetwarzania gazu Koncesje są zlokalizowane w dorzeczu Dniepru i Donu, regionie obfitującym w węglowodory, z którego pochodzi 90% gazu i kondensatu wydobywanego na Ukrainie Duży potencjał wzrostu w zakresie zagospodarowania złóż

15 15 Zasoby* KUB-Gaz (netto dla KOV) Zasoby Gaz ziemny Frakcje ciekłe gazu Łącznie Kategoria zasobów (MMcf) (Mbbl) (Bcfe) Potwierdzone zagospodarowane eksploatowane 5176,6 15,7 5,3 zagospodarowane nieeksploatowane 4791,0 34,5 5,0 niezagospodarowane 283,4 0,2 0,3 Potwierdzone łącznie 10251,0 50,4 10,6 Prawdopodobne 7390,6 44,1 7,7 Potwierdzone plus prawdopodobne 17641,6 94,5 18,2 KUB-Gas jest trzecim niezależnym producentem gazu na Ukrainie Cztery 100% koncesje: Vergunskoye, Olgovskoye, Makeevskoye i Krutogorovskoye W obszarze Vergunskoye wydobycie jest prowadzone od lat 70. pozostałe trzy obszary są eksploatowane od 3 lat Znaczny potencjał wzrostu Zasobów Warunkowych Możliwe 8156,3 47,2 8,4 Łącznie potwierdzone plus 25797,8 141,7 26,6 prawdopodobne plus możliwe *Szacunkowe ilości zasobów eksploatacyjnych KUB-Gas, netto przypadające na KOV, wg raportu Ocena zasobów eksploatacyjnych i pozostałych zasobów gazu ziemnego na dzień 1 IV 2009 r., sporządzonego dla KOV przez niezaleznżgo eksperta RPS Energy.

16 16 Ukraina: aktywa powierzchniowe 4 urządzenia do przetwarzania gazu o mocy przerobowej 2,78 mln m³ gazu dziennie Sieć przesyłowa o łącznej długości 40 km Jedno nowoczesne urządzenie wiertnicze, 2 urządzenia do oczyszczania odwiertów, Dobrze utrzymana stacja rozrządowa oraz prywatne połączenie kolejowe z głównym systemem kolejowym

17 17 KOV Syria Blok 9 nie został dotychczas wystarczająco zbadany; na powierzchni ponad 10 tys. km² wykonano jedynie cztery odwierty, w tym dwa blisko wybrzeża Morza Śródziemnego Wyjściowy obszar poszukiwań to rejon graniczący z obfitującym w surowce Basenem Palmyridów Ważne linie przesyłowe ropy i gazu w pobliżu wyjściowego obszaru poszukiwań.

18 18 Syria: wielkość ma znaczenie Morze Północne Powierzchnia Bloku 9 objęłaby w przybliżeniu 50% Basenu Północno-Karpackiego w Polsce Blok 9 Polska Powierzchnia Bloku 9 jest większa niż łączna powierzchnia 40 obszarów koncesyjnych Seaward na morzu północnym Blok 9

19 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Podstawowe aktywa spółki Główne czynniki sukcesu 19

20 20 Przewagi konkurencyjne Partnerstwo z lokalnymi partnerami Dobrze zbilansowany portfel aktywów Duża szansa na wzrost potencjału zasobów Wysokiej jakości projekty inwestycyjne Stabilny inwestor Kulczyk Investments Doświadczony zespół zarządzający

21 21 Doświadczona kadra kierownicza Timothy M. Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny (Dubaj) W latach Tim Elliott był związany z Grupą Lundin oraz był menedżerem i dyrektorem spółki International Petroleum Corporation w czasie, gdy jej kapitalizacja wzrosła z 10 mln USD do ponad 500 min USD. Do zarządu KOV dołączył 6 kwietnia 2001 r., a od lutego 2006 r. jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym spółki. Jock M. Graham, Wicrprezes ds. Wykonawczych (Dubaj) Jock Graham rozpoczął karierę w 1982 r. pracując dla Chevron a następnie pomagał tworzyć szereg międzynarodowych spółek poszukiwawczych w Dubaju. Jest geologiem i zajmował kierownicze stanowiska w spółkach Arabex Exploration, Cabre Exploration International, Coplex Exploration oraz Lundin Oil. Przez wiele lat mieszkał i pracował na terenie Ameryki Południowej, Północnej Afryki oraz na Bliskim Wschodzie. Od lutego 2006 r. jest Wiceprezesem ds. Wykonawczych KOV. Norman W. Holton, Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów (Calgary) Norm Holton był założycielem i Dyrektorem Generalnym TUSK Energy Inc., w czasie, gdy wartość spółki wzrosła do ok. 210 mln USD w wyniku reorganizacji przekształcającej ją w spółkę poszukiwawczą, którą następnie sprzedano za cenę 230 mln USD. Posiada ponad 35 lat doświadczenia w dziedzinie geologii poszukiwań i zarządzania aktywami naftowo-gazowymi. Edwin A. Beaman, Wiceprezes ds. Operacyjnych i Inżynieryjnych (Calgary) Edwin Beaman od 35 lat zajmuje się zarządzaniem i inżynierią w sektorze ropy i gazu. W latach był wiceprezesem ds. Produkcji i Inżynierii w spółkach należących do grupy TUSK. Od 2004 r., do objęcia stanowiska Wiceprezesa KOV, był członkiem Rady Dyrektorów KOV i doradzał spółce w obszarach operacyjnym i inżynieryjnym. Paul H. Rose, Dyrektor Finansowy (Calgary) Paul Rose posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta, karierę zawodową rozpoczął w roku W latach pracował dla szeregu podmiotów prywatnych i instytucji państwowych działających w różnych sektorach gospodarki, w tym ropy i gazu. W latach był Wiceprezesem ds. Finansowych i Dyrektorem Finansowym Canyon Services Group Inc., kanadyjskiej spółki świadczącej usługi w sektorze ropy i gazu. W maju 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego KOV.

22 22 KOV w skrócie Przewagi konkurencyjne Światowej klasy możliwości poszukiwawcze i rozpoznawcze Zbilansowany portfel Ambitny program prac Zespół zarządzający ma łącznie ponad 100 lat doświadczenia w branży Stabilny główny inwestor Dostęp do możliwości inwestycyjnych Brunei to unikatowa szansa na osiągnięcie sukcesu poszukiwawczego na światową skalę w basenie, z którego wydobyto miliardy baryłek ropy i biliony stóp sześciennych gazu Dywersyfikacja geograficzna Aktywa produkcyjne, na etapie rozpoznania i poszukiwania Zasoby 2P >3 MMboe Zasoby Warunkowe >53 MMboe Zasoby perspektywiczne >95 MMboe Potencjalne zasoby KOV >204 MMboe Brunei: 4 odwierty w 2010 r. Syria: 2 odwierty do końca 2011 r. Ukraina: zwiększenie wydobycia i potencjału zasobów

23 23 Kontakt Jakub Korczak Pełnomocnik, Investor Relations Officer ul. Krucza 24/ Warszawa, Polska T: Biuro w Calgary Suite 1170, 700-4th Avenue SW Calgary, Alberta, T2P 3J4, Canada T: F: Biuro w Dubaju 123, Al Shaffar Investment Building 3rd Interchange, Sheikh Zayed Road P.O. Box 37174, Al Quoz Dubai, United Arab Emirates T: +971 (4) F: +971 (4)

24 24 Załącznik 1: konwersja miar Ropa i ciekłe frakcje gazu ziemnego Gaz ziemny bbl baryłka Mcf tysiąc stóp sześciennych bbls baryłki Mcm tysiąc metrów sześciennych Bbbls miliard baryłek MMcf milion stóp sześciennych Mbbls tysiąc baryłek Mcf/d tysiąc stóp sześciennych dziennie MMbbls milion baryłek MMcf/d milion stóp sześciennych dziennie MSTB tysiąc baryłek w warunkach powierzchniowych MMBTU milion BTU (British Thermal Units (brytyjska jednostka cieplna)) bbls/d baryłek dziennie Bcf miliard stóp sześciennych BOPD or bopd baryłek ropy dziennie Bcm miliard metrów sześciennych NGLs ciekłe frakcje gazu ziemnego GJ gigadżul STB baryłki w warunkach Tcf bilion stóp sześciennych powierzchniowych Konwersja z Na Mnożyć przez Tysiąc stóp sześciennych (Mcf) Metry sześcienne (m 3 ) 28,174 Metry sześcienne (m 3 ) Stopy sześcienna (cf) 35,494 Baryłki (bbls) Metry sześcienne (m 3 ) 0,159 Metry sześcienne (m 3 ) Baryłki (bbls) 6,290 Stopy (ft) Metry (m) 0,305 Metry (m) Stopy (ft) 3,281 Mile (mi) Kilometry (km) 1,609 Kilometry (km) Mile (mi) 0,621 Akry (a) Hektary (ha) 0,405 Hektary (ha) Akry (a) 2,471

25 25 Załącznik 2: Zasady klasyfikacji zasobów Źródło:

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, kwiecień 214 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. WPŁYW USTAWY NA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI POLITYKA SUROWCOWA POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE POLITYKA SUROWCOWA 1 POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE Jan Bromowicz Maciej Bukowski Jerzy Hausner (red.)

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014 REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica Project Wartość Projektu w oparciu Analizę Finansową V.5 Warszawa, Styczeń 2014 str. 1 wstęp Na bazie posiadanego nabrzeża portowego w Świnoujściu Ognicy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK Wrocław, 23 lutego 2015 Spis treści 1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.... 3 1.1. Podstawowe dane Spółki....

Bardziej szczegółowo

Czy Polska będzie coraz atrakcyjniejszym miejscem na rozwój kariery?

Czy Polska będzie coraz atrakcyjniejszym miejscem na rozwój kariery? Twoje wartości a skuteczność inwestowania Londyn za darmo ISSN: 1899-4202 Imigranci w natarciu NUMER 2 (53) MARZEC 2015 WWW.GAZETATREND.PL Temat numeru: Wyjeżdżać czy nie wyjeżdżać? Czy Polska będzie coraz

Bardziej szczegółowo