Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień."

Transkrypt

1 Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax ,66

2 Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika 3 O programie. 3 Definicje. 3 Instalacja programu. 3 Pierwsze uruchomienie programu. 3 Kolejne uruchomienie programu. 4 Formularze 6 Importowanie nowych danych do deklaracji z plików zewnętrznych. 8 Wypełnianie z klawiatury nowych deklaracji. 8 Etapy przetwarzania deklaracji. 8 Wprowadzone deklaracje 9 Podpisane deklaracje 10 Wysłane deklaracje 10 Potwierdzone deklaracje 10 Błędne deklaracje 11 Archiwum 11 Część II. Instrukcja instalacji i konfiguracji. 12 Wymagania programu 12 Proces instalacji 12 Konfiguracja programu. 12 Warianty instalacji bazy danych programu epodatnik 13 Wbudowana baza danych 13 Połączenie z systemem zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server 14 Dodatkowe informacje dotyczące instalacji programu epodatnik z bazą danych na serwerze Microsoft SQL Server Express 14 Zmiana trybu połączenia z bazą danych w programie epodatnik 15 Współpraca modułu INFRA-Kadry-Płace z programem epodatnik 16 Polskie znaki przy imporcie danych z modułu INFRA-Kadry-Płace do programu epodatnik 16 2

3 Część I. Instrukcja użytkownika O programie. Program epodatnik przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych, które uprawnione są do przekazywania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, składających deklaracje za siebie bądź osoby zatrudnione. Program epodatnik pomaga w tworzeniu elektronicznych deklaracji w formacie określonym przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 24 grudnia 2007 (Dz.Ustaw Nr 246, poz z późn. zmianami), ich podpisywaniu bezpiecznym podpisem i wysyłaniu drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów. Program pobiera także Urzędowe Poświadczenie Odbioru do każdej deklaracji oraz prowadzi archiwum wysłanych deklaracji. Program spełnia rolę zarządcy deklaracji. Rola ta polega na uporządkowaniu procesu przetwarzania deklaracji w wydzielone etapy, które muszą być wykonane. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej program dostarcza usługi wykonywane za pośrednictwem Internetu polegające na zdalnym dostępie do serwerów Ministerstwa Finansów, przekazywaniu i pobieraniu danych. Zaspokaja tym samym zapotrzebowanie na eusługi. Definicje. Podmiot Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca płatnikiem podatku VAT lub podatku dochodowego za pracowników lub zleceniobiorców. Typ deklaracji symbol formularza wraz z numerem wzoru. Certyfikat bezpieczny podpis elektroniczny Numer referencyjny numer nadany dokumentowi elektronicznemu (deklaracji) przez Ministerstwo Finansów Instalacja programu. Pakiet instalacyjny zawiera pliki: epodatnik.msi, Setup.exe oraz 2 katalogi z instalatorem.net Framework 3.5 i instalatorem SQL SERWER CE 3.5. Proces instalacji omówiono szczegółowo w części II pt. Instrukcja instalacji i konfiguracji. Pierwsze uruchomienie programu. Kliknij ikonę na pulpicie. Program pracuje w kontekście podmiotu płatnika podatku. Umożliwia tworzenie i wysyłanie deklaracji dla wielu podmiotów. Po pierwszym uruchomieniu lista podmiotów jest pusta i wymaga uzupełnienia. 3

4 Program przywita Cię i poinformuje o konieczności wprowadzenia nazwy podmiotu tworzącego i wysyłającego elektroniczne deklaracje. Kliknij <OK> a następnie w oknie zarządzaniapodmiotami wybierz operację <Dodaj podmiot>. Wpisz nazwę podmiotu. Jest to nazwa własna używana w programie epodatnik i nie musi być pełną nazwą firmy płatnika. Kliknij <OK.> aby zapisać podmiot. Po dodaniu pierwszego podmiotu można kontynuować dodawanie kolejnych podmiotów. Każdy podmiot dostaje wewnętrzny unikalny identyfikator. Po wypełnieniu listy podmiotów wybierz <Zamknij> aby wyjść z programu lub <Wybierz podmiot> aby kontynuować pracę. Kolejne uruchomienie programu. Program pracuje w kontekście podmiotu. Jeśli założono tylko jeden podmiot, to program od razu wybierze go do pracy. Jeśli występuje więcej niż jeden podmiot, to pojawi się okno zarządzania podmiotami. Wówczas użyj <Wybierz podmiot> 4

5 Okno robocze dla wybranego podmiotu przedstawia rysunek: Utworzone deklaracje podatkowe zebrane są w listy prezentacyjne w podziale wg etapów przetwarzania, którymi są: wprowadzenie podpisanie wysłanie potwierdzenie Powyższe etapy dotyczą deklaracji poprawnych. Osobno prezentowane są deklaracje : błędne usunięte przez użytkownika (kosz) Otwarta jest lista deklaracji wprowadzonych. Zmiana listy prezentacji odbywa się po wybraniu w lewym panelu żądanego etapu przetwarzania deklaracji. W każdym etapie przetwarzania możliwe jest wykonywanie różnych operacji zmierzających do zakończenia tego etapu i umożliwienie wykonania etapu następnego. W każdym etapie przetwarzania można usunąć deklarację przenosząc ją do kosza. Wybierz listę do przetwarzania deklaracji w lewym panelu. Lista zawiera wykaz wszystkich deklaracji znajdujących się w wybranym etapie przetwarzania. Szczegóły dotyczące pozycji w spisie znajdują się pod widoczną tablicą. Każda deklaracja posiada następujące cechy pochodzące z kolejnych etapów przetwarzania: typ deklaracji nazwę deklaracji stanowiący opis kwotę podatku do przekazania do urzędu skarbowego (zobowiązanie) podmiot podpisujacy numer seryjny certyfikatu (podpisu kwalifikowanego) datę importu (jeśli dane pochodziły z zewnątrz) datę podpisania datę wysłania datę potwierdzenia oraz cechy nadane przez aplikację Deklaracje Ministerstwa Finansów Status wraz z opisem numer referencyjny 5

6 Dodatkowo wyświetlana jest w formie znaku graficznego informacja o formalnej poprawności deklaracji, tj. wypełnienie wymaganych pól, zgodność struktury ze schematem xml. Dozwolone w wybranym etapie operacje widoczne są w pasku zadań jako aktywne. Formularze Jest to zestaw funkcji służących do przygotowania formularza deklaracji podatkowej do wprowadzania danych z klawiatury. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy nie ma możliwości importu danych do deklaracji z systemu finansowo-księgowego czy kadrowo-płacowego ale też, gdy w danych wystąpiły błędy lub brak niektórych informacji. Tabela zawiera wykaz dostępnych deklaracji podatkowych. <Edytuj> umożliwia wprowadzenie domyślnej treści niektórych pól dla wybranego formularza. Powstaje w ten sposób szablon formularza wypełnianego ręcznie i nie zasilanego danymi z plików zewnętrznych. Dane z plików zewnętrznych są zawsze ważniejsze od danych umieszczonych w szablonie. Pola formularza widoczne na ekranie pogrupowane są w odpowiednie sekcje i ułożonew kolejności numerów komórek-pól formularza. Wypełnienie pola wspomagane jest odpowiednią podpowiedzią pokazującą możliwe wartości wynikające z definicji formularza. <Zapisz> zapisuje wprowadzone zmiany. Przygotowanie szablonu wypełniania deklaracji kończy etap przygotowania programu do pracy. <Anuluj> cofa wprowadzone zmiany <Wypełnij> służy do wpisywania danych do wybranego typu formularza czyli do tworzenia deklaracji podatkowej. Wpisz nazwę deklaracji. Będzie się ona wyświetlać w wykazach deklaracji. Powinna to być nazwa odróżniająca tworzoną deklarację od innych, można podać np. okres deklaracji. 6

7 Pola domyślne zostają wypełnione automatycznie podaną wartością. Pozostałe pola muszą być wypełnione w komplecie. Dane zawarte w formularzu są sprawdzane na zgodność z obowiązującą strukturą i formatami dla poszczególnych pól. Występujące błędy są sygnalizowane lecz mimo to deklaracja może być zapisana. Następnie wypełnij wszystkie wymagane pola bezpośrednio na formularzu deklaracji. Rysunek przedstawia okno edycji formularza. <Zapisz> zapisuje wprowadzone na formularzu zmiany do bazy deklaracji oraz wykonuje sprawdzenie danych zgodnie z definicją schematu formularza. Wszystkie występujące błędy są sygnalizowane (ponowna weryfikacja danych odbywa się na serwerze Ministerstwa Finansów po wysłaniu deklaracji). Deklaracja jest nadal otwarta. Przykładowy komunikat o błędach. Zapisany formularz pojawi się w liście Wprowadzone formularze. <Zamknij> program zamyka formularz, wraca do wykazu deklaracji. 7

8 Importowanie nowych danych do deklaracji z plików zewnętrznych. Aby zaimportować deklarację z pliku zewnętrznego wykonaj poniższe czynności: Wybierz podmiot, któremu mają być przyporządkowane deklaracje Wybierz w lewym panelu listę Wprowadzone deklaracje wybierz akcję <Importuj> i postępuj zgodnie z opisem poniżej <Importuj> Umożliwia wczytanie deklaracji podatkowych z pliku zewnętrznego w jednym z dozwolonych formatów: *.dbf, *.txt. Pliki z deklaracjami mogą pochodzić z aplikacji finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. W jednym pliku importu może znajdować się wiele deklaracji tego samego typu. Konkretny typ deklaracji zawierający numer wzoru np. Vat7(11) musi być wpisany w pliku importu w kolumnie TypDeklaracji. Deklaracje zawarte w plikach w formacie.*.dbf *.txt będą przekształcone do postaci xml opisanej w specyfikacji Ministerstwa Finansów. Wskaż położenie plików z danymi do importu korzystając z eksploratora dysków. Wskazany plik będzie przyporządkowany do aktywnego podmiotu. Poszczególne deklaracje po przekształceniu do docelowego formatu XML pokażą się w wykazie deklaracji wprowadzonych. Uwaga! Każdy import dodaje nową deklarację do bazy deklaracji. Jeśli deklaracja po zaimportowaniu okaże się błędna, to przed ponownym importem tej samej deklaracji przenieś poprzednią wersję do kosza. Sprawdź każdą wczytaną deklarację za pomocą operacji <Pokaż>, której opis znajduje się w rozdziale Etapy przetwarzania deklaracji. Wypełnianie z klawiatury nowych deklaracji. Aby wypełnić nową deklarację wykonaj poniższe czynności: Wybierz podmiot, któremu mają być przyporządkowane deklaracje Wybierz w menu systemu hasło Formularze Podświetl typ formularza, który chcesz wypełnić Jeśli wybrałeś formularz po raz pierwszy, kliknij <Edycja> Masz możliwość wypełnić domyślne wartości pól formularza dotyczące płatnika podatku. Wartości te będą wypełniać się automatycznie w każdej tworzonej deklaracji. Opis postępowania w rozdziale Formularze. Jeśli dane domyślne formularza są wypełnione i nie wymagają zmiany, kliknij <Wypełnij> Wpisz nazwę tworzonej deklaracji. Nazwa będzie widoczna w wykazie deklaracji. Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza. Opis postępowania w rozdziale Formularze. Wybierz listę Wprowadzone deklaracje. Utworzona deklaracja jest dostępna do ponownej edycji za pomocą operacji <Pokaż> Dalej postępuj zgodnie z rozdziałem Etapy przetwarzania deklaracji 8

9 Etapy przetwarzania deklaracji. Wprowadzone deklaracje Poniżej omówiono możliwe operacje w kolejności umieszczenia na pasku narzędziowym. <Importuj> Patrz rozdział Importowanie nowych danych do deklaracji z plików zewnętrznych. <Podpisz> Umożliwia podpisanie wskazanych deklaracji wprowadzonych. Zaznaczanie deklaracjido podpisu jest możliwe przy użyciu klawiszy : <Ctrl> + Kliknięcie na innym wierszu niż zaznaczone dodaje pojedynczą pozycję do już zaznaczonych <Shift> + Przeciąganie myszką lub kliknięcie na innym wierszu niż zaznaczony zaznacza kolejne pozycje. Urządzenie podpisujące musi być podłączone lub certyfikat zainstalowany w komputerze. Aby podpisać deklaracje wykonaj poniższe czyności: Zaznacz deklaracje, które chcesz podpisać. Kliknij <Podpisz>. Wybierz certyfikat. Podaj PIN. Kolejno podpisywane deklaracje zostaną przemieszczone do listy Podpisane. <Drukuj> Drukuj deklaracje.drukuje wskazane deklaracje z wybranej listy. Drukuj potwierdzenie odbioru. Drukuje dokumenty potwierdzenia odbioru do wskazanych formularzy z wybranej listy. <Pokaż deklaracje> Prezentuje formularz deklaracji za pomocą programu Adobe Reader. Przeglądanie pierwszego zaznaczonego formularza wymaga załadowania tego programu. To może chwilę potrwać, poczekaj. 9

10 Możesz zmienić między innymi nazwę deklaracji. Program wyświetli wartości występujące w kolejnych komórkach deklaracji. Kliknij <Zapisz> aby zapisać zmiany lub <Zamknij> aby wyjść z edycji. Program ponownie sprawdza zgodność deklaracji z wymaganą strukturą i słownikami danych elementarnych. W przypadku konieczności wysłania korekty deklaracji zmień wpis w polu Cel złożenia formularza. Wypełnij dodatkowo formularz UZD wpisując przyczynę korekty, następnie wybierz <Zapisz>. <Przenieś do kosza> Przenosi wskazane deklaracje do kosza. Podpisane deklaracje <Wyślij> Wysyła zaznaczone deklaracje do Ministerstwa Finansów i przemieszcza wysłane deklaracje do listy Wysłane deklaracje. Przesłane deklaracje są sprawdzane na zgodność z wymaganiami formalnymi dla elektronicznych deklaracji. Procedura sprawdzenia nadaje każdej deklaracji odpowiedni status, który świadczy o poprawności deklaracji lub o błędach oraz numer referencyjny unikalny dla wszystkich deklaracji. Poprawna deklaracja otrzymuje status 200 lub 302. Takie deklaracje są przemieszczone do listy Wysłane deklaracje, a błędne do listy Błędne deklaracje. Wysłane deklaracje <Pobierz UPO> Program wysyła dla zaznaczonych deklaracji zapytanie do serwera Ministerstwa Finansów o urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Otrzymanie poświadczenia odbioru wymaga podania numeru referencyjnego deklaracji. Program automatycznie podaje właściwe numery i pobiera kolejne formularze UPO zapisując je do bazy danych. Podczas pobierania UPO mogą pojawić się komunikaty z bramki Ministerstwa Finansów informujące o aktualnym statusie żądania: 100 Niepoprawny komunikat SOAP, 102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO, 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, 300 Brak dokumentu, 301 Dokument w trakcie przetwarzania, 302 Dokument wstępnie przetworzony, 400 Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem, 401 Dokument niezgodny ze schematem xsd, 402 Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot, 403 Dokument z niepoprawnym podpisem, 404 Dokument z niepoprawnym certyfikatem, 405 Dokument z odwołanym certyfikatem, 406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą 407 Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką 10

11 Potwierdzone deklaracje <Przenieś do archiwum> Pobranie potwierdzenia odbioru elektronicznej deklaracji oznacza koniec procesu przekazania deklaracji podatkowej. Wydrukuj wszystkie deklaracje i potwierdzenia odbioru a następnie przenieś do archiwum, aby w listach bieżących występowały jedynie deklaracje wymagające podjęcia odpowiednich działań. Błędne deklaracje Do tej listy zostaną przeniesione deklaracje, które odrzuci serwer Ministerstwa Finansów. Informacja umieszczona w polu Status i Opis statusu mówi o przyczynie odrzucenia deklaracji. Utwórz ponownie poprawną deklarację za pomącą operacji <Importuj> lub <Wypełnij>. Archiwum Przeniesienie do archiwum jest możliwe dla deklaracji, które zostały wysłane i potwierdzone. Deklaracje są widoczne w kolejności wprowadzania. Układ deklaracji można zmienić wg dowolnej kolumny widocznej na wykazie. W tym celu wystarczy kliknąć na nagłówku kolumny. Możliwe jest uporządkowanie wg wartości rosnących lub malejących. 11

12 Część II. Instrukcja instalacji i konfiguracji. Wymagania programu Program epodatnik może być zainstalowany na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym Program wymaga aby na komputerze był zainstalowany pakiet Microsoft.Net Framework 3.5 lub nowszy. Program instalacyjny wykrywa stan instalacji pakietu Microsoft.NET Framework i w razie potrzeby instaluje go lub aktualizuje Do działania programu na wbudowanej bazie danych wymagane jest zainstalowanie pakietu Microsoft Sql Server CE w wersji 3.5. Program instalacyjny wykrywa stan instalacji pakietu Microsoft SQL Server CE i w razie potrzeby instaluje go. Do działania programu w instalacji sieciowej, z centralną bazą danych program wymaga zainstalowanego serwera baz danych Microsoft Sql Server 2005 lub nowszej. Program pracuje także z darmową wersją tego produktu (wersja Express). Do działania funkcji wydruku oraz podglądu, program wymaga zainstalowanego programu Adobe Reader w wersji 8 lub nowszej Proces instalacji Program epodatnik należy zainstalować uruchamiając program Setup.exe znajdujący się na płycie instalacyjnej zgodnie z poniższą procedurą Skopiowanie zawartości płyty instalacyjnej na dysk twardy komputera Uruchomienie programu setup.exe i instalacja według standardowej procedury. Konfiguracja programu. Po zainstalowaniu programu z dostarczonych plików wybierz menu głównym hasło Opcje, a następnie Konfiguracja programu. Zapoznaj się z możliwymi wariantami konfiguracji umieszczonymi na trzech zakładkach opisanych poniżej. Wprowadzone wybory zapamiętaj wybierając opcję Zapisz. Zakładka Baza danych Możesz wybrać wbudowaną bazę danych lub utworzyć centralną bazę na serwerze wypełniając jakna rysunku po prawej: 12

13 Zakładka Import danych Dotyczy importu danych z sytemu INFRA -KP. Określ sposób konwersjipolskich liter z tabel źródłowych. Kodowanie domyślne oznacza bez konwersji. Zakładka Podpis cyfrowy Widoczne są wszystkie certyfikaty zainstalowane na komputerze. Pozwala na ustawienie certyfikatu domyślnego dla podpisywania deklaracji. Warianty instalacji bazy danych programu epodatnik Program epodatnik może łączyć się z bazą danych w dwóch trybach: Wbudowana baza danych Program przechowuje dane w pliku bazy danych zarządzanej przez Microsoft SQL Server CE. Plik bazy danych znajduje się na komputerze, na którym zainstalowany został program epodatnik i nie może być współtworzony przez program epodatnik zainstalowany na innym komputerze. Taki rodzaj instalacji jest właściwy dla małych firm, lub w przypadku gdy nie ma możliwości instalacji systemu zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server na komputerze serwera. Zaletami takiej instalacji jest łatwy proces instalacji. Wadą takiego rozwiązania jest ograniczona możliwość wprowadzenia podziału pracy między osobami zarządzającymi deklaracjami a osobą składającą podpis cyfrowy. Plik z bazą danych znajduje się w katalogu %allusersprofile%\infra\epodatnik\epodatnik.sdf. 13

14 Zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowej pliku bazy danych aby w razie awarii dysku twardego komputera dane o deklaracjach nie zostały utracone. Połączenie z systemem zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server Program przechowuje dane na serwerze znajdującym się w lokalizacji sieciowej. W tym wariancie możliwa jest jednoczesna praca wielu osób na rożnych komputerach na tej samej bazie danych. Możliwe jest wprowadzenie podziału pracy między osobami obsługującymi deklaracje a także skorzystania z zaawansowanych opcji archiwizacji danych dostępnych w systemie Microsoft SQL Server. Program może współpracować z darmową wersją produktu Microsoft SQL Server Express. Dodatkowe informacje dotyczące instalacji programu epodatnik z bazą danych na serwerze Microsoft SQL Server Express Program Microsoft SQL Server 2005 Express w domyślnej konfiguracji nie zezwala na zdalne połączenia (tzn. z komputerów w lokalizacji sieciowej). Aby włączyć dostęp z lokalizacji zdalnej należy wykonać następujące kroki: 1. Uruchomić program SQL Server Configuration Manager 2. Upewnić się, że serwis SQL Server Browser jest w stanie uruchomionym, oraz że we właściwościach tego serwisu, na zakładce Service właściwość Start mode jest ustawiona na Automatic 3. W drzewie po lewej stronie ekranu należy zaznaczyć SQL Server 2005 Network Configuration\Protocols for SQLEXPRESS 4. Z listy w centrum ekranu należy zaznaczyć TCP/IP w prawym kliknięciem wywołać menu, wybrać Properties 5. W polu Enabled ustawić wartość Yes SQL Server weryfikuje uprawnienia dostępu do baz danych w dwojaku sposób: używając autoryzacji Windows lub autoryzacji typu SQL Server (login / hasło). Jeżeli sieć, w której pracować będzie program Podatnik, oparta jest na domenach Active Directory, a pracownicy logując się na swoich stacjach roboczych logują się na konta domenowe, możliwa jest autoryzacja użytkowników typu Windows Authentication. W przeciwnym wypadku należy skonfigurować SQL Server aby zezwalał na logowanie typu SQL Server. Aby włączyć logowanie SQL Server należy: 1. Uruchomić program Microsoft SQL Server Management Studio Express na komputerze serwera baz danych 2. Połączyć się z serwerem przy logowaniu typu Windows Authentication na koncie administratora 3. W drzewie po lewej stronie programu zaznaczyć serwer bazy danych (korzeń drzewa - pierwsza pozycja w drzewie), prawe kliknięcie i w menu wybrać Properties 4. Wybrać zakładkę Security z lewej strony ekranu i ustawić pole SQL Server and Windows Authentication Mode 5. Wprowadzić zmiany (OK) 14

15 W kolejnych krokach należy zdefiniować użytkownika i hasło dla programu epodatnik. Można skorzystać z wbudowanego konta sa (server administrator) które ma dostęp do wszystkich baz danych. Aby włączyć konto sa należy: 1. Uruchomić program Microsoft SQL Server Management Studio Express na komputerze serwera baz danych 2. Połączyć się z serwerem przy logowaniu typu Windows Authentication na koncie administratora 3. W drzewie po lewej stronie ekranu rozwinąć węzeł serwera a następnie Security i Logins 4. Zaznaczyć węzeł sa, prawy przycisk myszy i wybrać z menu Properties. 5. Wprowadzić hasło dla konta w polach Password i Confirm Password 6. Po lewej stronie ekranu zaznaczyć zakładkę Status i zaznaczyć w opcji Login wartość Enabled 7. Potwierdzić okno przyciskiem OK. Niektóre ze wprowadzonych zmian wymagają restartu serwera SQL Server, aby serwer zresetować należy: 1. Uruchomić narzędzie SQL Server Configuration Manager 2. W drzewie po lewej stronie wybrać węzeł SQL Server 2005 Serivces 3. Zaznaczyć serwis SQL Server (SQLEXPRESS) 4. Wybrać z paska narzędzi powyżej polecenie Stop Service a następnie polecenie Start Service Zmiana trybu połączenia z bazą danych w programie epodatnik Aby zmienić tryb połączenia z bazą danych należy: 1. w programie epodatnik z menu głównego wybrać Opcje 2. Na zakładce Baza danych wybrać właściwą opcje. 3. Opcja Wbudowana baza danych nie wymaga dodatkowej konfiguracji 4. Opcja Microsoft Sql Server 2005 lub nowsza wymaga podania w kolejnych polach: Nazwę komputera na którym zainstalowano program Microsoft SQL Server. Jeżeli zainstalowano SQL Server Express zazwyczaj po nazwie komputera należy wpisać \SQLExpress (np. Serwer\SQLExpress) Sposób logowania - Uwierzytelnianie Windows bazuje na kontach domenowych, Uwierzytelnianie SQL Server bazuje na kontach zdefiniowanych w systemie SQL Server Jeżeli wybrano logowanie SQL Server należy podać nazwę użytkownika w systemie SQL Server i hasło (np użytkownik sa i hasło zdefiniowane wcześniej) Należy wybrać bazę danych z którą program epodatnik ma się połączyć. Jeżeli baza danych dla programu nie została utworzona, można w pole Nazwa bazy danych wprowadzić nazwę nowej bazy danych (np. epodantik) i wybrać przycisk Twórz bazę danych. Baza danych zostanie utworzona (jeżeli w poprzednich polach podano poprawne dane do logowania) 5. Wybrać przycisk Zapisz aby potwierdzić wybór. Program sprawdza czy wybrana baza danych zawiera schemat bazy danych wymagany dla programu i jeżeli nie, utworzy niezbędne struktury (tabele). 15

16 Współpraca modułu INFRA-Kadry-Płace z programem epodatnik Do współpracy modułu INFRA-Kadry-Płace z programem epodatnik wymagana jest wersja modułu 5.3. Polskie znaki przy imporcie danych z modułu INFRA-Kadry-Płace do programu epodatnik Ponieważ kodowanie znaków w module Kady-Płace może być różnie ustawione, polskie znaki przy imporcie danych mogą być zamienione na tzw. krzaczki. Należy w programie epodatnik ustawić właściwe kodowanie znaków przy imporcie, aby wyeliminować ten efekt. Aby zmienić kodowanie znaków przy imporcie należy: 1. W programie epodatnik z menu głównego wybrać Opcje 2. Wybrać zakładkę Import danych 3. Wybrać właściwą opcje z listy rozwijanej Kodowanie znaków dla importu plików *.dbf. Właściwe kodowanie to prawdopodobnie Mazovia w DBF z Magic a lub Latin. 4. Potwierdzić wybór przyciskiem Zapisz. Zaleca się po pierwszym imporcie danych sprawdzenie czy zaimportowane dane zawierają niepoprawne znaki (wybierz deklarację zawierającą polskie znaki i wybierz akcję Pokaż deklaracje ) Jeżeli okaże się, że polskie znaki zostały niepoprawnie odczytane, należy usunąć zaimportowane deklaracje (przenieś do kosza / usuń), zmienić kodowanie znaków dla importu dbf i ponowić próbę. 16 Producent: FiS Henryk Franecki Opole Dystrybucja: ZUI INFRA Sp. z o.o Opole, ul. Katowicka 35 tel/fax ,66

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji

ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji WYMAGANIA Ogólne Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego z przeznaczeniem do podpisu dokumentów (np. certyfikat używany do podpisywania dokumentów do ZUS w Płatniku). Certyfikat musi być wcześniej zainstalowany

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny.

JPK Jednolity Plik Kontrolny. JPK Jednolity Plik Kontrolny. Instrukcja wysyłki pliku JPK Jednolity Plik Kontrolny Wersja 2.0 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Jednolity plik kontrolny - podstawowe informacje... 3 2. Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo