ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji"

Transkrypt

1 WYMAGANIA Ogólne Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego z przeznaczeniem do podpisu dokumentów (np. certyfikat używany do podpisywania dokumentów do ZUS w Płatniku). Certyfikat musi być wcześniej zainstalowany w systemie jako certyfikat osobisty. Złożenie papierowego formularza UPL-1 we właściwym urzędzie skarbowym celem zgłoszenia chęci składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną - formularz dostępny jest pod adresem: Wobec oprogramowania System operacyjny Microsoft Windows XP Service Pack 2 lub nowszy. Microsoft Windows Installer wersja 3.1 lub nowsza. 1 Microsoft.NET Framework wersja 3.5 Service Pack 1. 2 INSTALACJA 1. Jeśli jest to wymagane, zainstalować Microsoft Windows Installer i Microsoft.NET Framework w wymaganych wersjach, ponownie uruchamiając komputer po każdej z instalacji. 2. Zainstalować usługę ewydruki wykorzystując program setup.exe dołączony do instalacji. Nie należy bezpośrednio korzystać z pliku ewydruki_setup.msi. Instalacja powinna być przeprowadzana przez użytkownika z uprawnieniami lokalnego administratora. 3. Po wykonaniu wszystkich kroków kreatora instalacji, usługa ewydruki jest zainstalowana, wstępnie skonfigurowana i uruchomiona. Aktualizacja instalacji Aktualizację istniejącej instalacji można dokonać w sposób identyczny do instalacji, bez wcześniejszego odinstalowania dotychczasowej wersji. Należy pamiętać jedynie, że proces aktualizacji zachowuje dotychczasowe pliki konfiguracyjne, co oznacza, że jeśli nowsza wersja wprowadza nowe pola konfiguracyjne, to nie pojawią się one w plikach konfiguracyjnych po aktualizacji. Weryfikacja instalacji Po zainstalowaniu usługi ewydruki, w Menu Start dla wszystkich użytkowników pojawi się nowe menu U.I. INFO-SYSTEM ewydruki. Uruchomić aplikację do diagnostyki i konfiguracji usługi ewydruki poprzez uruchomienie skrótu Menu Start U.I. INFO-SYSTEM ewydruki Narzędzie diagnostyczne i konfiguracyjne. W nowo otwartym oknie na zakładce Usługa Windows kliknąć przycisk Sprawdź stan usługi Windows. Po chwili w polu poniżej powinien pojawić się napis: Wykonuję polecenie STATUS... Usługa Windows jest zarejestrowana, zainstalowana, może współdziałać z Pulpitem i [URUCHOMIONA] LUB Wykonuję polecenie STATUS... Usługa Windows jest zarejestrowana, zainstalowana, nie może współdziałać z Pulpitem i [URUCHOMIONA] 1 Systemy Microsoft Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2 są dostarczane z nowszą wersją Microsoft Windows Installer. Procedura sprawdzenia wersji Microsoft Windows Installer w innych wersjach systemu Microsoft Windows jest opisana w sekcji Rozwiązywanie problemów. 2 Procedura sprawdzenia listy zainstalowanych wersji Microsoft.NET Framework jest opisana w sekcji Rozwiązywanie problemów. 1

2 KONFIGURACJA Usługa ewydruki wykorzystuje do podpisywania e-deklaracji certyfikat, który został wyróżniony tzw. przyjazną nazwą. Zaraz po instalacji, usługa ewydruki usiłuje korzystać z certyfikatu o przyjaznej nazwie EDeklaracje. Przy korzystaniu z przyjaznych nazw certyfikatów, należy pamiętać, że wielkość liter ma znaczenie, podobnie jak znaki odstępów. Usługa ewydruki pozwala by kilka certyfikatów miało tę samą przyjazną nazwę, jednak jest to sytuacja niepożądana (wymusza dodatkową interakcję użytkownika przy wyborze pomiędzy kilkoma certyfikatami o tej samej przyjaznej nazwie). Aby wyróżnić certyfikat osobisty, należy: 1. Uruchomić narzędzie Certyfikaty poprzez wydanie polecenia Menu Start Uruchom certmgr.msc. 2. W nowootwartym oknie przejść do gałęzi Certyfikaty bieżący użytkownik Osobisty Certyfikaty. 3. Z listy zainstalowanych certyfikatów wybrać jeden, który ma zostać wyróżniony przyjazną nazwą. 4. Z podręcznego menu (dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy) wybrać opcję Właściwości. 5. W nowootwartym oknie Właściwości, na zakładce Ogólne w polu Przyjazna nazwa należy wprowadzić wybraną przyjazną nazwę dla certyfikatu. Aby uniknąć dodatkowych czynności, sugerowana jest nazwa EDeklaracje. 6. Zmiany należy zaakceptować przyciskiem OK, co spowoduje zamknięcie okna Właściwości i powrót do okna Certyfikaty. Na liście certyfikatów osobistych wybrany certyfikat powinien mieć w kolumnie Przyjazna nazwa podaną właśnie wprowadzoną przyjazną nazwę. Po wszelkich zmianach w konfiguracji certyfikatów wykorzystywanych do podpisywana e-deklaracji należy zatrzymać i ponownie uruchomić usługę ewydruki. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Instalacja lub aktualizacja usługi ewydruki 1. Sprawdzić wersję systemu Microsoft Windows: a. Wyświetlić informację o wersji systemu Microsoft Windows poprzez wydanie polecenia Menu Start Uruchom winver. 2. Sprawdzić wersję Microsoft Windows Installer: a. W oknie Mój komputer przejść do folderu %windir%\system32, gdzie %windir% oznacza folder instalacji systemu Microsoft Windows, zwykle C:\Windows. b. Na liście plików odnaleźć bibliotekę msi.dll i zaznaczyć ją. c. Z podręcznego menu (dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy) wybrać opcję Właściwości. d. W nowootwartym oknie Właściwości, na zakładce Szczegóły w polu Wersja pliku znajduje się dokładny numer wersji zainstalowanego Microsoft Windows Installer. Systemy Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 są dostarczane z Microsoft Windows Installer wersja 3.0. W tym przypadku wymagana jest instalacja nowszej wersji. Systemy Microsoft Windows Server 2003 bez dodatku Service Pack są dostarczane z Microsoft Windows Installer wersja 2.0. W tym przypadku wymagana jest instalacja nowszej wersji. 2

3 Systemy Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym oraz Microsoft Windows Server 2003 R2 są dostarczane z Microsoft Windows Installer wersja 3.1. Systemy Microsoft Windows Vista oraz Microsoft Windows Server 2008 są dostarczane z Microsoft Windows Installer wersja 4.0 lub 4.5 (po instalacji dodatku Service Pack 2). Systemy Microsoft Windows 7 oraz Microsoft Windows Server 2008 R2 są dostarczane z Microsoft Windows Installer wersja Sprawdzić wersję Microsoft.NET Framework: a. Otworzyć okno wiersza poleceń poprzez wydanie polecenia Menu Start Uruchom cmd. b. W nowootwartym oknie Wiersz poleceń wydać następujące polecenie (należy zwrócić uwagę na spacje i znaki cudzysłowów wszystkie są wymagane): reg query "hklm\software\microsoft\net framework setup\ndp" c. Wyświetlona zostanie lista zainstalowanych wersji Microsoft.NET Framework. Problemy podczas pracy z aplikacjami wykorzystującymi usługę ewydruki W przypadku wystąpienia błędów związanych typowo z wysyłaniem e-deklaracji, np. w Kadrach i Płacach należy: 1. Sprawdzić certyfikat używany do podpisywania e-deklaracji: a. Upewnić się, że certyfikat jest zainstalowany w systemie i jest to certyfikat kwalifikowany (na urządzeniu kryptograficznym, np. karcie pamięci). b. Upewnić się, że prawidłowy certyfikat jest wyróżniony przyjazną nazwą (patrz opis powyżej). c. Upewnić się, że certyfikat wyróżniony przyjazną nazwą ma dołączony klucz prywatny. d. Upewnić się, że karta pamięci zawierająca certyfikat jest umieszczona w czytniku, czytnik jest włączony i podpięty do komputera. e. Zatrzymać i uruchomić ponownie usługę ewydruki zdarza się, że usługa ewydruki nie zauważa zmiany konfiguracji certyfikatu użytkownika. 2. Upewnić się, że zapora sieciowa (ang. firewall) nie blokuje następujących połączeń TCP/IP: a. Połączenia localhost-localhost: porty TCP/7999, TCP/8001 i TCP/8002 (używane do komunikacji pomiędzy np. Kadrami i Płacami a usługą ewydruki). Stroną inicjującą połączenie jest aplikacja, np. Kadry i Płace. b. Połączenia localhost-internet: port TCP/80 (używane do komunikacji między usługą ewydruki a webserwisami Ministerstwa Finansów). Stroną inicjującą połączenie jest usługa ewydruki. 3. Sprawdzić, czy w logach usługi ewydruki (domyślnie są tworzone w folderze %ProgramFiles%\U.I. INFO-SYSTEM\eWydruki\Generated Data\Logs, gdzie %ProgramFiles% oznacza folder specjalny Program Files, zwykle jest to C:\Program Files, w przypadku systemów 64-bitowych będzie to folder C:\Program Files (x86) ) zostały utworzone zapisy. Nazwy plików zawierają datę i czas rozpoczęcia zapisu do danego pliku loga. 4. Sprawdzić, czy w dzienniku zdarzeń systemu Windows nie znajdują się informacje o błędach (wymagane są uprawnienia lokalnego administratora): a. Uruchomić narzędzie Podgląd zdarzeń poprzez wydanie polecenia Menu Start Uruchom eventvwr.msc. b. W nowootwartym oknie przejść do gałęzi Podgląd zdarzeń (lokalny) Dzienniki systemu Windows Aplikacja lub Podgląd zdarzeń Aplikacja (w zależności od wersji systemu Windows). c. Wszelkie zdarzenia związane z usługą ewydruki mają jako źródło zdarzeń określone ewydruki. d. W razie wystąpienia błędów, pełną treść zdarzenia przesłać do serwisu. 3

4 INNE INFORMACJE Do celów testowych wyłącznie wysyłka do serwerów testowych można skorzystać z dołączonego do instalatora usługi ewydruki certyfikatu niekwalifikowanego. Aby go zainstalować, należy dwukrotnie kliknąć na pliku e-deklaracje.pfx. Przed wykorzystaniem ostatecznego certyfikatu kwalifikowanego należy usunąć zainstalowany certyfikat niekwalifikowany: 1. Uruchomić narzędzie Certyfikaty poprzez wydanie polecenia Menu Start Uruchom certmgr.msc. 2. W nowootwartym oknie przejść do gałęzi Certyfikaty bieżący użytkownik Osobisty Certyfikaty. 3. Z listy zainstalowanych certyfikatów wybrać certyfikat o nazwie U.I. Info-System sp.j. do testów i szkoleń. 4. Z podręcznego menu (dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy) wybrać opcję Usuń. 5. Zatrzymać i ponownie uruchomić usługę ewydruki. W folderze %ProgramFiles%\U.I. INFO-SYSTEM\eWydruki\Generated Data\Output, gdzie %ProgramFiles% oznacza folder specjalny Program Files, zwykle jest to C:\Program Files, w przypadku systemów 64-bitowych będzie to folder C:\Program Files (x86), są umieszczane pliki trzech typów:.edec dokumenty XML, których treść jest wysyłana do Ministerstwa Finansów. Jest to właściwy formularz deklaracji podatkowej, zawiera podpis cyfrowy złożony przy wykorzystaniu certyfikatu wskazanego przyjazną nazwą..upo dokumenty XML, które zawierają UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dla formularza deklaracji podatkowej. Dokument ten zawiera znacznik czasowy nadania deklaracji podatkowej oraz podpis cyfrowy Ministerstwa Finansów..html dokument HTML, będący pewną reprezentacją (za jej wygląd odpowiada Ministerstwo Finansów) przygotowanego formularza deklaracji podatkowej. Obecnie te pliki są generowane wyłącznie dla formularzy PIT-11(19). W folderze %ProgramFiles%\U.I. INFO-SYSTEM\eWydruki\Generated Data\Logs, gdzie %ProgramFiles% oznacza folder specjalny Program Files, zwykle jest to C:\Program Files, w przypadku systemów 64-bitowych będzie to folder C:\Program Files (x86), są umieszczane pliki dzienników zdarzeń wewnątrz usługi ewydruki. Nazwy plików zawierają datę i czas rozpoczęcia zapisu do danego pliku loga. Jeśli podczas próby wysłania e-deklaracji przed prośbą o podanie kodu PIN lub hasła do używanego certyfikatu pojawi się komunikat błędu Nie można skorzystać z prywatnego klucza certyfikatu o następującej przyjaznej nazwie:, należy dokonać sprawdzenia używanego certyfikatu (patrz opis wyżej), w szczególności upewniając się, że karta z certyfikatem jest w czytniku. Jeśli podczas próby wysłania e-deklaracji zgłaszane są błędy komunikacji, należy: Sprawdzić czy na liście procesów w systemie znajduje się proces InfoSystem.eWydruki.Application.exe. Jeśli tak, należy zakończyć wszystkie jego wystąpienia i spróbować ponownie. Jeśli w folderze %ProgramFiles%\U.I. INFO-SYSTEM\eWydruki\Generated Data\Output nie pojawiają się pliki.html a w dzienniku zdarzeń Windows pojawiają się błędy sugerujące braki plików o nazwach kończących się na Serializer, należy dokonać aktualizacji usługi ewydruki do wersji lub nowszej. 4

5 W razie wystąpienia błędu 300 Brak dokumentu podczas próby pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), należy upewnić się, że żądanie UPO jest kierowane do tego samego serwera (testowego lub produkcyjnego) co nastąpiła wysyłka e-deklaracji. 5

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów instrukcja instalacji i użytkowania Autor : Piotr Zielonka Studio Programistyczne Piotrków

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows)

Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows) Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows) 1. Wstęp W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych użytkowników, firma LeftHand udostępnia wraz z najnowszą wersją programów oczekiwaną funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym

Biuletyn. Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym Biuletyn Konfiguracja klienta dla aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym Spis treści 1. Konfiguracja komputera klienta do pracy na aplikacji Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36 dla projektu rozbudowy i utrzymania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E), Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). Wersja 1.36 Spis treści: [GWA] Jakie

Bardziej szczegółowo