Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql."

Transkrypt

1 Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.sqlexception; public class infpolaczenie { public static void main(string[] argv) { System.out.println("Sprawdzanie czy zostal zarejestrowany sterownik "); Class.forName("org.postgresql.Driver"); catch (ClassNotFoundException cnfe) { System.out.println("Nie moge znalezc sterownika!"); System.out.println("Wyswietlam sciezke i wychodze z programu."); cnfe.printstacktrace(); System.exit(1); Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie (c.d.) System.out.println("Zarejestrowano sterownik, lacze sie..."); Connection c = null; c = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/archiwum","olga", "olga"); catch (SQLException se) { System.out.println("Blad! Nie moge sie polaczyc"); se.printstacktrace(); System.exit(1); if (c!= null) System.out.println("Ustanowiono polaczenie z baza"); else System.out.println("Polacznie z baza nie powiodlo sie"); Metadane w JDBC - przykład Wykorzystanie metod interfejsu DatabaseMetaData do wypisania informacji o bazie danych: Metadane w JDBC przykład (c.d.) System.out.print("Nazwa RDBMS: "); System.out.println(dmd.getDatabaseProductName()); System.out.print("Wersja PostgreSQL: "); System.out.println(dmd.getDatabaseProductVersion()); System.out.print("Nazwa użytkownika: "); System.out.println(dmd.getUserName()); System.out.print("Główny numer poprawki sterownika: "); System.out.println(dmd.getDriverMajorVersion()); System.out.print("Poboczny numer poprawki sterownika: "); System.out.println(dmd.getDriverMinorVersion()); System.out.print("Nazwa sterownika: "); System.out.println(dmd.getDriverName()); 1

2 System.out.print("Wersja sterownika: "); System.out.println(dmd.getDriverVersion()); Metadane w JDBC przykład (c.d.) System.out.print("Adres URL sterownika JDBC: "); System.out.println(dmd.getURL()); System.out.print("Używanie plików lokalnych do zapisywania tabel: "); System.out.println(dmd.usesLocalFiles()); con.close(); Zapytania do bazy Connection con = null; Statement stm = null; ResultSet rs = null; Class.forName ("org.postgresql.driver"); con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/archiwum", "olga", "olga"); stm = con.createstatement(); //utworzenie obiektu typu Statement //wykonanie zapytania rs = stm.executequery("select imie, nazwisko, data_urodzenia,"+ "miejsce_urodzenia, adres FROM osoby"); //przetworzenie otrzymanych danych //wypisanie danych za pomocą funkcji println System.out.println(rs.getString("Nazwisko") +", " + rs.getlnt("wiek") ); Zapytania do bazy catch(sqlexception e){ //obsługa wyjątku finally{ //zamknięcie połączenia z bazą danych try{ if(null!=con.close(); con = null; catch(exception ee){ ee.printstacktrace(); Zapytania do bazy - przykład import java.sql.*; import java.util.*; public class TabelaOsoby{ final static String jdbcdriver = "org.postgresql.driver"; final static String table = "osoby"; public static void main(string[] args) { System.out.println("--- Zawartość tabeli osoby---"); 2

3 Class.forName(jdbcDriver); Kody do wykładu Programowanie baz danych JDBC Maria Dems; Zapytania do bazy - przykład (c.d.) Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/archiwum", "olga", "olga"); Statement stm = con.createstatement(); ResultSet rs = stm.executequery("select * FROM "+ table); ResultSetMetaData rsmd = rs.getmetadata(); int columncount = rsmd.getcolumncount(); for(int kol = 1; kol <= columncount; kol++) { System.out.print(rsmd.getColumnLabel(kol)); System.out.print(" (" + rsmd.getcolumntypename(kol)+")"); if(kol < columncount) System.out.print(", "); Zapytania do bazy - przykład (c.d.) System.out.println(); while(rs.next()) { for(int col = 1; col <= columncount; col++) { System.out.print(rs.getString(col)); if(col < columncount) System.out.print(", "); System.out.println(); rs.close(); stm.close(); con.close(); catch (ClassNotFoundException e) { System.out.println("Nie można załadować sterownika"); catch (SQLException e) { System.out.println("Wyjątek SQL : " + e.getmessage()); Zapytania do bazy Connection con = null; Statement stm = null; ResultSet rs = null; Class.forName ("org.postgresql.driver"); con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/archiwum", "olga", "olga"); stm = con.createstatement(); //utworzenie obiektu typu Statement //wykonanie zapytania rs = stm.executequery("select imie, nazwisko, data_urodzenia,"+ "miejsce_urodzenia, adres 3

4 FROM osoby"); //przetworzenie otrzymanych danych //wypisanie danych za pomocą funkcji println System.out.println(rs.getString("Nazwisko") +", " + rs.getlnt("wiek") ); Przewijanie zbioru wyników w JDBC Możliwe do ustawienia wartości parametrów int resultsettype, oraz int resultsetconcurrency Aby uzyskać zestaw wyników zapytania z przewijaniem w obie strony, należy zadeklarować instrukcję: // utworzenie obiektu ResultSet z przewijaniem typu insensitive Statement stm = connection.createstatement ( // zestaw wyników z przewijaniem ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, // zestaw wyników tylko do odczytu. ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); // utworzenie obiektu ResultSet z przewijaniem typu sensitive stm = connection.createstatement ( ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); catch (SQLException e) { Zapytania do bazy Connection con = null; Statement stm = null; ResultSet rs = null; Class.forName ("org.postgresql.driver"); con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/archiwum", "olga", "olga"); stm = con.createstatement(); //utworzenie obiektu typu Statement //wykonanie zapytania rs = stm.executequery("select imie, nazwisko, data_urodzenia,"+ "miejsce_urodzenia, adres FROM osoby"); //przetworzenie otrzymanych danych //wypisanie danych za pomocą funkcji println System.out.println(rs.getString("Nazwisko") +", " + rs.getlnt("wiek") ); Aby uzyskać zestaw wyników zapytania z przewijaniem w obie strony, należy zadeklarować instrukcję: 4

5 // utworzenie obiektu ResultSet z przewijaniem typu insensitive Statement stm = connection.createstatement ( // zestaw wyników z przewijaniem ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, // zestaw wyników tylko do odczytu. ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); // utworzenie obiektu ResultSet z przewijaniem typu sensitive stm = connection.createstatement ( ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); catch (SQLException e) { Aktualizowanie zbioru wyników w JDBC Przykładowo, w celu zmiany danych w bazie można napisać kod: String query = "SELECT * FROM osoby"; ResultSet rs = stm.executequery(query); if( ){ String nr = String adres = rs.getstring("adres") + nr;.. rs.updatestring ("adres", adres) ; rs.updaterow(); Zapytania do bazy Connection con = null; Statement stm = null; ResultSet rs = null; Class.forName ("org.postgresql.driver"); con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/archiwum", "olga", "olga"); stm = con.createstatement(); //utworzenie obiektu typu Statement //wykonanie zapytania rs = stm.executequery("select imie, nazwisko, data_urodzenia,"+ "miejsce_urodzenia, adres FROM osoby"); //przetworzenie otrzymanych danych //wypisanie danych za pomocą funkcji println System.out.println(rs.getString("Nazwisko") +", " + rs.getlnt("wiek") ); Aby uzyskać zestaw wyników zapytania z przewijaniem w obie strony, należy zadeklarować instrukcję: // utworzenie obiektu ResultSet z przewijaniem typu insensitive 5

6 Statement stm = connection.createstatement ( // zestaw wyników z przewijaniem ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, // zestaw wyników tylko do odczytu. ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); // utworzenie obiektu ResultSet z przewijaniem typu sensitive stm = connection.createstatement ( ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); catch (SQLException e) { Aktualizowanie zbioru wyników w JDBC Przykładowo, w celu zmiany danych w bazie można napisać kod: String query = "SELECT * FROM osoby"; ResultSet rs = stm.executequery(query); if( ){ String nr = String adres = rs.getstring("adres") + nr;.. rs.updatestring ("adres", adres) ; rs.updaterow(); Operacje na zbiorze wyników w JDBC Pokazuje to przykład: Zapytania do bazy Connection con = null; Statement stm = null; ResultSet rs = null; Class.forName ("org.postgresql.driver"); con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/archiwum", "olga", "olga"); stm = con.createstatement(); //utworzenie obiektu typu Statement //wykonanie zapytania rs = stm.executequery("select imie, nazwisko, data_urodzenia,"+ "miejsce_urodzenia, adres FROM osoby"); //przetworzenie otrzymanych danych //wypisanie danych za pomocą funkcji println System.out.println(rs.getString("Nazwisko") +", " + rs.getlnt("wiek") ); Aby uzyskać zestaw wyników zapytania z przewijaniem w obie strony, należy zadeklarować instrukcję: 6

7 // utworzenie obiektu ResultSet z przewijaniem typu insensitive Statement stm = connection.createstatement ( // zestaw wyników z przewijaniem ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, // zestaw wyników tylko do odczytu. ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); // utworzenie obiektu ResultSet z przewijaniem typu sensitive stm = connection.createstatement ( ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); catch (SQLException e) { Aktualizowanie zbioru wyników w JDBC Przykładowo, w celu zmiany danych w bazie można napisać kod: String query = "SELECT * FROM osoby"; ResultSet rs = stm.executequery(query); if( ){ String nr = String adres = rs.getstring("adres") + nr;.. rs.updatestring ("adres", adres) ; rs.updaterow(); Operacje na zbiorze wyników w JDBC Zasady użycia metod: executeouery(), executeupdate() i execute(), umożliwiających wykonanie poleceń SQL na rzecz obiektu Statement: Ten sam obiekt Statement może zostać wielokrotnie wykorzystany do wykonania różnych instrukcji SQL. Przykładowy kod, wstawiający do tabeli dwa rekordy za pomocą dwóch obiektów ResultSet ma postać: import java.sql.*; import java.io.*; public class DodawanieRekordow { public static DodawanieRekordow dodawanierekordow; protected Connection connection = null; public DodawanieRekordow(){ try{ connect(); writerecord(); close(); 7

8 catch(sqlexception e){ System.out.println("Błąd: " + e); while((e = e.getnextexception())!= null){ public static void main(string args[]){ dodawanierekordow = new DodawanieRekordow(); public void connect()throws SQLException{ try{ Class.forName("org.postgresql.Driver"); catch(classnotfoundexception e){ System.out.println("Błąd załadownaia sterownika: " + e); System.exit(-1); connection = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/archiwum", "olga", "olga"); System.out.println("\nPołączenie zostało nawiązane\n"); public void close()throws SQLException{ connection.close(); System.out.println("\nPołączenie zostało zamknięte\n"); public void writerecord()throws SQLException{ Statement statement = connection.createstatement(); int liczba = statement.executeupdate("insert INTO osoby VALUES (1,'Olga', Kowalska', '01/01/1980', 'Warszawa', Nowa 27/11')"); System.out.println("Liczba dodanych rekordów: " + liczba); Operacje na zbiorze wyników w JDBC //połączenie jest nawiązane i utworzony obiekt Statement statement String sql; //do typu String przypisano zmienną reprezentującą polecenia SQL //... //wykonanie metody execute() boolean b = statement.execute(sql); if(b){ //sprawdzamy zwróconą wartość b == true //obsługa danych ResultSet rs = statement.getresultset(); 8

9 //... System.out.println(rs.getlnt("nazwa_pola")); // inna obsługa danych //... else{ // zwrócona wartość b == false //sprawdzenie ilości zmienionych rekordów int liczba = statement.getupdatecount(); System.out.println("Liczba zmienionych rekordów: "+ liczba); //zamknięcie połączenia ResultSet rs = stm.executequery(" "); //. ResultSetMetaData rsmd = rs.getmetadata(); Connection con DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/ archiwum","olga", "olga"); void wypisz(string args){ System.out.println(args); String query = "SELECT imie, nazwisko, adres FROM osoby"; try{ Statement stm = con.createstatement(); ResultSet rs = stm.executequery(query); ResultSetMetaData rsmd = rs.getmetadata(); int liczba = rsmd.getcolumncount(); //liczba kolumn for(int i = 1; i<=liczba; i++) { wypisz('\n' rsmd.getcolumnname(i)); //nazwa wypisz(' ' rsmd.getcolumndisplaysize(i)); //szerokość wypisz(' ' rsmd.getcolumnclassname(i)); //klasa Javy wypisz(' ' rsmd.getcolumntype(i)); //typ SQL wypisz(' ' rsmd.getcolumntypename(i)); //typ RDBMS stm.close(); con.close(); catch(sqlexception e){ System.out.println(e.getMessage()); 9

10 //połączenie zostało już nawiązane przez obiekt Connection con try{ con.setautocommit(false); //wyłączenie trybu autocommit Statement stm = con.createstatement(); //utworzenie ob. Statement //wywołanie polecenia SQL stm.executeupdate("update osoby"+ SET adres = Nowa 27 + "WHERE Nazwisko LIKE '%ska';"); stm.executeupdate("delete FROM osoby"+ "WHERE adres = Nowa 27'"); con.commit(); //zatwierdzenie transakcji w przypadku braku błędów catch(exception e){ con.rollback(); //odwołanie transakcji przy wystąpieniu błędów //zamknięcie połączenia Connection con = DriverManager.getConnection ("jdbc:postgresql://localhost/archiwum","olga", "olga"); Statement stm = con.createstatement(); Savepoint sp; stm.executeupdate(("insert INTO osoby VALUES (1,'Olga', Kowalska', '01/01/1980', 'Warszawa', Nowa 27/11')"); sp = con.setsavepoint(safety); stm.executeupdate("insert INTO akta_studenckie (id_osoby, nr_albumu) VALUES (2, 22780)"); try{ stm.executeupdate("update osoby SET akta_studenckie = 2 WHERE id = 1"); catch(sqlexception e){ con.rollback(sp); con.commit(); Transakcje w JDBC - przykładowy program import java.sql.* ; public class Transakcja1 { public static void main(string [ ] args) throws SQLException { int kod_bledu ; Connection conn = null ; //Załadowanie i rejestracja sterownika Oracle DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.driver.oracledriver( )); //ustanawiamy połączenie conn = DriverManager.getConnection ( 1521:Oracle, oratest, oratest ) ; Transakcje w JDBC - przykładowy program //Wyłączamy tryb automatycznego zatwierdzania conn = setautocommit( false) ; 10

11 String sql1 = SELECT nr FROM tabela WHERE nr=? ; String sql2 = INSERT INTO tabela VALUES (?.?.?) ; PreparedStatement pstmt1 = conn. preparestatement (sql1) ; PreparedStatement pstmt2 = conn. preparestatement (sql2) ; pstmt1.setint(1, 9999); ResultSet rset = pstmt1.executequery( ) ; if (rset.next( ) ) { System.out.println( nr 9999 istnieje ) ; rset.close ( ) ; else { pstmt2.setint(1, 9999); pstmt2.setstring(2, Adam ) ; pstmt2.setstring(3, Kowalski ) ; Transakcje w JDBC - przykładowy program pstmt1.close ( ) ; pstmt2.close( ) ; //zatwierdzamy efekt instrukcji INSERT conn.commit( ) ; conn.close( ) catch (SQLException e) //wycofujemy zmiany, aby anulować efekt instrukcji INSERT { conn. Rollback ( ) ; kod_bledu = e.geterrorcode( ) ; System.err.println(kod_bledu + e.getmessage( ) ) ; Connection con = null; try{ //wywołanie funkcji powodujących wyjątek: // połączenie z bazą danych, polecenia SQL catch(sqlexception e){ //przechwycenie wyjątku i wyświetlenie go na konsoli System.out.println(e.getMessage()); //pobranie referencji do kolejnych wyjątków, //do momentu otrzymania wartości null while(null!=(e=e.getnextexception()){ //wyświetlenie informacji o kolejnych wyjątkach System.out.println(e.getMessage()); Connection con = null; try{ 11

12 //połączenie i wykonanie transakcji catch(sqlexception e) { //obsługa wyjątku final { if(con!= null){ con.close(); catch(sqlexception e){ Mapowanie typów danych w JDBC Przykład wywołania funkcji wyzej z konwertowaniem dostarczonych argumentów znakowych na wielkie litery //utworzono i zainicjowano obiekt Connection con //utworzenie obiektu CallableStatement, z podaniem w argumencie // funkcji 'preparecall' składni wywołania funkcji przechowywanej CallableStatement wyzej = con.preparecall("{?=call wyzej(?)"); //rejestracja par. wyjściowego funkcji którym jest znacznik "?" wyzej.registeroutparameter(1, Types.VARCHAR); //przypisanie pierwszemu znacznikowi '?' wartości wyzej.setstring(2, "Konwertuj z małych liter na duże"); //wywołanie wykonania funkcji przechowywanej wyzej.execute(); String wyzejpobierz = wyzej.getstring(1); wyzej.close(); Przykład zwracania wartości funkcji jako refcursor //ustawiono wywołanie funkcji. Statement stm = con.createstatement(); stm.execute("create OR REPLACE FUNCTION refkursorfunkcja()" +"RETURNS refcursor AS DECLARE kursor refcursor ; " + " BEGIN OPEN kursor FOR SELECT 1 UNION SELECT 2; " + " RETURN kursor ; END ;' language plpgsql"); stm.close(); //należy być wewnątrz transakcji dla kursorów, by pracować z nimi con.setautocommit(false); //wywołanie procedury CallableStatement proc = con.preparecall("{?=call refkursorfunkcja()"); proc.registeroutparameter(1, Types.Other); proc.execute(); ResultSet rs = (ResultSet)proc.getObject(1); while (rs.next()) { //działania na rezultatach rs.close(); 12

13 proc.close(); Kody do wykładu Programowanie baz danych JDBC Maria Dems; Przykład zwracania wartości funkcji jako typ danych SETOF Statement stm = con.createstatement(); stm.execute("create OR REPLACE FUNCTION setoffunkcja()" +"RETURNS SETOF int AS 'SELECT 1 UNION SELECT 2; ' language sql"); ResultSet rs = stm.executequery("select * FROM setoffunkcja()"); while (rs.next()) { // jakies operacje na danych rs.close(); stm.close(); Funkcje przechowywane w JDBC Wartości zwracane przez refcursor można potraktować jako nazwę kursora; w tym celu należy użyć metody getstring() obiektu ResultSet. W kursorze można również używać takich poleceń jak FETCH i MOVE. Obsługa dużych obiektów w JDBC JDBC umożliwia obsługę stosunkowo dużych obiektów za pomocą metod getbytes() i getstring(), należących do interfejsu java.sql.resultset. Często jednak znajdujące się w bazie obiekty mogą być tak duże, że zastosowanie powyższych metod nie będzie możliwe. JDBC udostępnia metody operujące na strumieniach: getbinarystream(), getasciistream(), getunicodestream() setbinarystream(), setasciistream() setunicodestream(). W celu zapisania w bazie danych znajdującego się na dysku twardym zdjęcia należy napisać kod: //utworzono połączenie, stworzono i zainicjowano obiekt // Connection con i utworzono obiekt File dla pliku zdjecia File zdjecie = new File("olga.gif"); int wielkoscpliku = zdjecie.length(); //odczytanie wielkości pliku //utworzenie strumienia wejściowego z pliku InputStream is = new FileInputStream(zdjecie); //przygotowanie poleceń wstawiania do bazy PreparedStatement pstm = 13

14 con.preparestatement("update PORTRETY SET zdjecie =?" + "WHERE nazwisko = Kowalska'"); //przypisanie strumienia wejściowego z pliku //do strumienia danych, przesyłanych do bazy pstm.setbinarystream(1, is, wielkoscpliku); pstm.execute(); //wywołanie wykonania polecenia W celu uzyskania pliku z bazy danych należy napisać kod: //utworzono połączenie, stworzono i zainicjowano obiekt // Connection con i utworzono obiekt Statement w postaci: Statement stm = con.createstatement(resultset.type_scroll_insensitive, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); String query = "SELECT zdjecia FROM osoby" + //utworzenie polecenia SQL "WHERE Nazwisko = Kowalska'"; //wykonanie zapytania- otrzymanie referencji do obiektu ResultSet ResultSet rs = stm.executequery(query); byte() bufor = new byte[2048]; //utworzenie buforu dla danych wypisanych z bazy //ustawienie kursora obiektu ResultSet przed pierwszym rekordem rs.beforefirst(); //przypisanie do zmiennej is strumienia wejściowego z bazy InputStream is = rs.getbinarystream("zdjecie"); int rozmiar = 0; //odczytanie danych ze strumienia while((rozmiar = in.read(bufor)) > 0){ //... //operacja na danych pobranych z bazy Sposób obsługi struktur w JDBC ilustruje przykład: import java.sql.*; public Class DodatkoweInformacje implements SQLData { //deklarowanie zmiennej określającej nazwę struktury private String sql_type; //deklarowanie zmiennych, odpowiadających polom struktury public int wzrost; public String dodatkowe_dane; //konstruktor bez paramertów, inicjujący obiekt przez JDBC public DodatkoweInformacje(){ //drugi konstruktor, niezbędny do utworzenia i zapisu obiektu do bazy public DodatkoweInformacje(String sql_type, int wzrost, String dodatkowe_dane) { this.sql_type = sql_type; this.wzrost = wzrost; this.dodatkowe_dane = dodatkowe_dane; 14

15 //implementowanie funkcji z interfejsu SQLData zwracającej sql_type public String getsqltypename() throws SQLException{ return sql_type; public void readsql(sqlinput stream, String typename) throws SQLException{ //podstawienie do zmiennej sql_type wartości przekazanej //w argumencie typename sql_type = typename; //odczytanie ze strumienia wartości pól struktury //w kolejności określonej w definicji struktury w bazie danych wzrost = stream.readlnt(); dodatkowe_dane = stream.readstring(); public void writesql(sqloutput stream) throws SQLException{ //zapisanie do strumienia wartości zmiennych obiektu //w kolejności określonej w definicji struktury w bazie danych stream.writeint(wzrost); stream.writestring(dodatkowe_dane); //nawiązano połączenie z bazą danych oraz stworzono // i zainicjowano obiekt Connection con //pobranie referencji do obiektu Map zawierającego zmapowane typy //SQL do klas Javy java.util.map map = con.gettypemap(); //mapowanie struktury do zaimplementowanej klasy map.put("informacje", Class.forName("DodatkoweInformacje")); //utworzenie obiektu Statement Statement stm = con.createstatement(resultset.type_scroll_insensitive, RsultSet.CONCUR_READ_ONLY) //wykonanie zapytania ResultSet rs = stm.executequery("select informacje FROM osoby +"WHERE nazwisko = Kowalska'"); //w tabeli jest jeden taki rekord, więc rezultat zapytania został //zapisany dla pierwszego wyniku rs.first(); //pobranie obieku DodatkoweInformacje inf = (DodatkoweInformacje)rs.getObject("informacje"); //przetwarzanie zwróconych danych System.out.println("Waga: "+inf.waga); System.out.println("dodatkowe_dane: "+inf. dodatkowe_dane); Struktury w JDBC Sposób dodania nowych wartości do bazy danych do tabeli osoby z wykorzystaniem uprzednio zdefiniowanego obiektu DodatkoweInformacje ilustruje kod: 15

16 //utworzenie obiektu PreparedStatement i przypisanie do niego //polecenia SQL modyfikującego dane w kolumnie informacje, jeśli //zostanie spełniony warunek WHERE PreparedStatement pstm = con.preparestatement("update osoby " + "SET informacje =?"+ "WHERE nazwisko = Kowalska'"); //utworzenie obiektu klasy DodatkoweInformacje DodatkoweInformacje inf = new DodatkoweInformacje(196, "Polka, dwie specjalizacje: informatyka, elektrotechnika"); //przypisanie zmiennej inf do znacznika? pstm.setobject(1, daneos, Types.STRUCT); //wykonanie polecenia UPDATE pstm.execute(); //... Wywoływanie procedur przechowywanych Javy w JDBC - przykładowy program import java.sql.* ; public class JavaProcPrzyklad { public static void main(string [ ] args) throws SQLException { int kod_bledu ; Connection conn = null ; //Załadowanie i rejestracja sterownika Oracle DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.driver.oracledriver( )); //ustanawiamy połaczenie conn = DriverManager.getConnection ( 1521:Oracle, oratest, oratest ) ; //Procedura usuwa rekordy z tabeli, w których nr = 20 int i_nr = 20 ; CallableStatement pstmt = conn.preparecall( {call proc_nazwa (?) ) ; pstmt.setint (1, i_nr) ; pstmt.executeupdate ( ) ; pstmt.close ( ) ; conn.close( ) catch (SQLException e) { kod_bledu = e.geterrorcode( ) ; System.err.println(kod_bledu + e.getmessage( ) ) ; conn.close( ) ; 16

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych

11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych 246 11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych Klasa do obsługi liczb wymiernych, którą teraz zaprojektujemy w celu zilustrowania korzyści wynikających z programowania obiektowego, służy do zgrabnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Badanie technologii LINQ

Badanie technologii LINQ WEiI PK Katedra Inżynierii Komputerowej Badanie technologii LINQ Ćwiczenia z przedmiotu Obiektowe bazy danych Włodzimierz Khadzhynov 2010-03-02 Spis treści Wstęp... 3 LINQ to Objects... 3 LINQ to XML...

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Autor: Omar Al Zabir T³umaczenie: Marek Pa³czyñski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL. Sławomir Dadas 30.01.2012

PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL. Sławomir Dadas 30.01.2012 PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL Sławomir Dadas 30.01.2012 PLAN PREZENTACJI Bazy dokumentowe (document store): MONGODB ORIENTDB Bazy klucz-wartośd (key-value store): REDIS ORACLE NOSQL DATABASE Bazy grafowe

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona Programowanie.NET Janusz Gołdasz Iwona Gołdasz.NET + Python = IronPython Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona na platformie.net? Z jakich mechanizmów (narzędziach) dostępnych w świecie.net może

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo