Java Zadanie 1. Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java Zadanie 1. Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu."

Transkrypt

1 Wstęp Java Zadanie Celem laboratorium jest zapoznanie się z podstawami platformy oraz języka Java. W ramach zadania należy przygotować aplikację zarządzania notatkami użytkownika obsługiwaną z konsoli. Aplikacja powinna pozwalać na przechowywanie notatek w pamięci komputera oraz zapis/odczyt do/z pliku tekstowego i binarnego a także do bazy danych. Realizacja Główna klasa programu Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu. public class App { public static void main(string[] args) { Klasa notatki Należy przygotować klasę pozwalającą na przechowywanie informacji o tytule, treści i dacie notatki. Klasa powinna zawierać prywatne pola typu String, String i Date dostępne poprzez publiczne metody get i set. public class Notatka { private String tytul; public String gettytul() { return tytul; public void settytul(string tytul) { this.tytul = tytul; Kontener z notatkami Należy przygotować klasę spełniającą rolę kontenera dla notatek. Klasa powinna zwierać kolekcję typu Map gdzie kluczami będą identyfikatory typu Integer a wartościami obiekty notatek. Pole kolekcji powinno być prywatne i udostępnione poprzez metody get i set. public class Notatnik { private Map<Integer, Notatka> notatki = new HashMap<>();

2 Wczytywanie notatek Wszystkie komendy od użytkownika powinny być pobierane ze standardowego wejście za pomocą bajtowego strumienia System.in. Aby wygodnie korzystać ze standardowego strumienia należy go udekorować strumieniem znakowym InputStreamReader. Aby móc wygodnie czytać liniami tekstu należy otrzymany strumień udekorować strumieniem BufferedReader. Od tego momentu można wejście użytkownika wczytywać poprzez metodę readline. InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String line = br.readline(); catch (IOException ex) { Przykładowe wejście programu może wyglądać następująco: add tytuł notatki treść notatki Wartość daty nie musi być wczytywana z wejścia ponieważ obiekt daty stworzony za pomocą konstruktora Date będzie zawierał datę wskazującą na moment stworzenia. Do zamiany obiektu typu String na Integer można skorzystać z metody statycznej Integer.parseInt. InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String line = br.readline(); catch (IOException ex) { String liczbatekstowo = "3"; int liczba = Integer.parseInt(liczbaTekstowo); Notatka notatka = new Notatka(); notatki.put(id, notatka); Wypisywanie notatek Do wypisywanie notatek należy skorzystać ze standardowego wyjścia dostępnego poprzez strumień System.out pozwalającego na wypisanie dowolnego obiektu. Przykładowo użytkownik podaje na wejściu programu: print Następnie na wyjściu otrzymuje: :00 tytuł notatki treść notatki Poprawne sformatowanie daty można uzyskać poprzez obiekt SimpleDateFormat. SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm"); Date teraz = new Date();

3 String sformatowanadata = dateformat.format(teraz); Aby wygodnie przejrzeć wszystkie notatki można skorzystać z pętli for each i przejrzeć wszystkie klucze i wartości zawarte w mapie. for (Integer klucz : notatki.keyset()) { Notatka wartosc = notatki.get(klucz); Nadpisywanie notatek Próba dodania notatki o identyfikatorze, który już istnieje powinno spowodować rzucenie wyjątku. Należy przygotować własną klasę wyjątku dziedziczącą po klasie Exception i następnie rzucić go w przypadku gdy dodawana notatka już istnieje. public class NotatkaJuzIstnieje extends Exception { if (notatki.contains(id)) { throw new NotatkaJuzIstnieje(); W celu nadpisania notatki użytkownik powinien wpisać polecenie update, a następnie takie same parametry jak w przypadku dodawania notatki. Próba aktualizacji nieistniejącej notatki również powinna skończyć się zgłoszeniem własnego wyjątku. Usuwanie notatek W celu usunięcia notatki użytkownik powinien wpisać polecenie remove a następnie podać jedynie identyfikator notatki do usunięcia. Próba usunięcia nieistniejącej notatki powinna skutkować rzuceniem odpowiedniego wyjątku. notatki.remove(id); Zapisywanie notatek do pliku W celu zapisania wszystkich notatek do pliku tekstowego użytkownik powinien wpisać polecenie save a następnie podać ścieżkę w jakiej notatki powinny być zapisanie. Zapisywanie do pliku można zrealizować poprzez strumień FileWriter, do którego podczas tworzenia można przekazać nazwę pliku. FileWriter fw = new FileWriter("plik"); fw.write("tekst"); fw.write("\n"); catch (IOException ex) { Plik wyjściowy może mieć następującą strukturę: :00 tytuł pierwszej notatki treść pierwszej notatki :02 tytuł drugiej notatki

4 treść drugiej notatki Odczytywanie notatek z pliku Aby wczytać notatki z pliku użytkownik powinien wpisać polecenie read a następnie ścieżkę do pliku zawierającego notatki. W celu odczytu z pliku można wykorzystać strumień FileReader który podobnie jak w przypadku System.in dla wygody należy udekorować odpowiednim strumieniem. FileReader fr = null; BufferedReader br = null; fr = new FileReader("plik"); br = new BufferedReader(fr); String line = br.readline(); catch (FileNotFoundException IOException ex) { Aby skonwertować tekst reprezentujący datę należy ponownie wykorzystać obiekt SimpleDateFormat. SimpleDateFormat FORMAT = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm"); String sformatowanadata = " :5"; Date data = dateformat.parse(sformatowanadata); Serializacja Aby zapisywać i odczytywać notatki w postaci binarnej należy wykorzystać mechanizm serializacji. Serializacja jest procesem przekształcania obiektów klas do strumienia bajtów. Taki strumień może zostać przykładowo zapisany do pliku lub wysłany przez sieć. Aby klasy mogły być poddane serializacji muszą implementować interfejs Serializable. Aby zapisać obiekt do pliku należy użyć strumienia bajtowego FileOutputStream. Sam strumień nie udostępnia metod zapisywania obiektów. Należy go udekorować strumieniem ObjectOutputStream. W przypadku odczytu z pliku należy analogicznie wykorzystać strumienie FileInputStream i ObjectInputStream. public class Notatnik implements Serializable { public class Notatka implements Serializable { FileOutputStream fos = null; ObjectOutputStream oos = null; fos = new FileOutputStream("plik"); oos = new ObjectOutputStream(fos); oos.writeobject(notatnik); catch (FileNotFoundException ex) { Połączenie z bazą danych W celu połączenia z bazą danych należy do projektu dodać bibliotekę z odpowiednim sterownikiem.

5 Dobór sterownika zależy od wykorzystanej bazy danych. Na laboratorium można skorzystać z bazy danych Derby, zainstalowanej razem z maszyną wirtualną Java i dostępną z poziomu NetBeans IDE. <dependency> <groupid>org.apache.derby</groupid> <artifactid>derbyclient</artifactid> <version>0.0..</version> </dependency> W celu nawiązania połączenia należy skorzystać z klasy DriverManager i metody getconnection, do której przekazuje się adres bazy danych (np.: jdbc:derby://localhost:527/notes), login oraz hasło użytkownika. Bazę danych można stworzyć w NetBeans IDE wybierając zakładkę Services, pozycję Databases i pod pozycję Java DB. Klikając prawym klawiszem myszy na Java DB pojawiają się opcje uruchomienia serwera oraz stworzenia nowej bazy danych. Przy tworzeniu bazy danych należy pamiętać aby zawsze podać jej nazwę oraz login i hasło użytkownika, który będzie mógł się z nią połączyć. Connection connection = null; connection = DriverManager.getConnection("adres", "login", "haslo"); catch (SQLException ex) { finally { if (connection!= null) { connection.close(); catch (SQLException ex) { Pobieranie elementów z bazy Aby pobrać elementy z bazy danych (wykonać zapytanie select) można skorzystać z obiektu Statment lub PreparedStatment (w przypadku gdy zapytanie ma mieć możliwość ustawiania parametrów). Wywołanie zapytania poprzez metodę executequery zwraca iterator ResultSet. Każdy z pozycji iteratora zawiera jeden wiersz z bazy danych, po których można się przesuwać za pomocą metody next. Pobranie wartości dla odpowiedniej kolumny realizuje się przez metody zwracające konkretne typy np.: getstring, getint, itd. Statement select = connection.createstatement(); ResultSet result = select.executequery("select * from notatki"); while (result.next()) { String tytul = result.getstring("tytul"); result.close(); statement.close(); Modyfikacja elementów w bazie Modyfikację elementów zazwyczaj realizuje się przez obiekt PreparedStatement oraz metodę executeupdate. PreparedStatement insert; insert = connection.preparestatement("insert into notatki (tytul) values (?)"); insert.setstring(, "Tytuł"); insert.executeupdate(); insert.close();

6

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC (Java Database Conectiviti) jest interfejsem pozwalającym połączyć aplikację Javy z zewnętrzną bazą danych za pomocą odpowiednich sterowników. Dużą zaletą JDBC

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java

Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java 9.1 Obsługa baz danych w Javie - pakiet SQL 9.2 Utworzenie połączenia z bazą danych 9.3 Sterowniki 9.4 Wysłanie polecenia SQL 9.5 Rezultaty i ich przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Łączenie z bazą danych Podstawy Klient Serwer Sterownik Własne API (Application Programmer Interface) Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy

Bardziej szczegółowo

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql. Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.sqlexception; public class infpolaczenie { public static void main(string[]

Bardziej szczegółowo

Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych

Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Zadanie do wykonania na następny tydzień: Przedstawić aplikację napisaną w JSP realizującą analogiczne zadania jak pierwsza aplikacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU PARAMETRÓW WĘZŁÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH DLA PROJEKTU KRAJOWY MAGAZYN DANYCH PODRĘCZNIK DEWELOPERA

SYSTEM MONITORINGU PARAMETRÓW WĘZŁÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH DLA PROJEKTU KRAJOWY MAGAZYN DANYCH PODRĘCZNIK DEWELOPERA SYSTEM MONITORINGU PARAMETRÓW WĘZŁÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH DLA PROJEKTU KRAJOWY MAGAZYN DANYCH PODRĘCZNIK DEWELOPERA 1 Spis treści: Wstęp... 3 Opis architektury systemu... 4 Architektura modułu KMD...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 11-05-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach poznamy jeden ze sposobów tworzenia okienkowej aplikacji w

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Opis projektu WynajemSal

Janusz Górczyński. Opis projektu WynajemSal Janusz Górczyński Opis projektu WynajemSal WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP...3 2 BAZA DANYCH...4 2.1 TABELE...4 2.2 PROCEDURY PRZECHOWYWANE...11 3 APLIKACJA WINDOWSOWA...15 3.1 UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 6, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do operacji wejścia/wyjścia: strumienie 2. Podstawowe klasy strumieni i InputStream/OutputStream

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET Janusz Górczyński Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP DO ADO.NET...4 1.1 KOMPONENTY ADO.NET...4 1.2 CONNECTION STRING...6 1.3 OBIEKT CONNECTION...7

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo