DAO. tworzenie tabeli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DAO. tworzenie tabeli"

Transkrypt

1 Mały poradnik do projektu z baz danych macie przykładowe kody DAO I ADODB, pewnie nie wszystkie, jak będą prośby to się dopisze co trzeba na razie będzie to wersja: 0.1 tego dokumentu. Na czerwono zaznaczyłem w kodzie takie rzeczy jak nazwy pól i tabel czy nazwy plików które należy przed uruchomieniem zamienić na własne wartości inaczej z dużym prawdopodobieństwem wszystko się pierdolnie ;) Jeśli macie problem z otwarciem z poziomu VBA plików Accessa 2007 (rozszerzenie accdb) to całkiem prawdopodobne ze potrzebujecie zainstalować sobie to cos: 8C B72 EF94E038C891&displaylang=en Przyjemność korzystania z tej publikacji zawdzięczacie mnie i tadziowi który odwrotnie niż ja nie odkłada wszystkiego na ostatnia chwile i jakoś mnie zmobilizował żeby się za to zabrać. Kody testowane, działały u nas, ale pomimo moich starań mogą tu być błędy. DAO tworzenie tabeli Dim pole As DAO.Field Dim tabela As DAO.TableDef Dim txt As String txt = InputBox("Podaj nazwę dla tabeli") Set tabela = baza.createtabledef(txt) txt = InputBox("Podaj nazwę kolumny") Set pole = tabela.createfield(txt, dbtext) 'Możliwe typy pola to dbbigint, dbbinary, dbboolean, dbbyte, dbchar, dbcurrency, dbdate, dbdecimal, dbdouble, dbfloat, dbguid, dbinteger, dblong, dblongbinary, dbmemo, dbnumeric, dbsingle, dbtext, dbtime, dbtimestamp, dbvarbinary tabela.fields.append pole tabela.fields.refresh baza.tabledefs.append tabela baza.tabledefs.refresh tworzenie indeksu Dim baza As Dao.Database

2 Dim pole As Dao.Field Dim indeks As Dao.Index Dim txt As String Dim tabela As Dao.TableDef Set tabela = baza.tabledefs("nazwatabeli") txt = InputBox("Podaj nazwę dla indeksu") Set indeks = tabela.createindex(txt) txt = InputBox("Podaj nazwe pola") Set pole = indeks.createfield(txt) indeks.fields.append pole tabela.indexes.append indeks tabela.indexes.refresh tworzenie relacji Dim relacja As DAO.Relation Dim pole As DAO.Field Set relacja = baza.createrelation("nazwarelacji", "nazwatabeli1", "nazwatabeli2") relacja.attributes = dbrelationupdatecascade Set pole = relacja.createfield("nazwapolawtabeli1") pole.foreignname = "NazwaPolawTabeli2" relacja.fields.append pole baza.relations.append relacja tworzenie kwerend wybierających Dim txt, sql As String Dim zapytanie As DAO.QueryDef txt = InputBox("Podaj nazwę dla zapytania", "Nazwa?") Tutaj podane jest przykładowe domyślne zapytanie sql = InputBox("Podaj zapytanie sql", "SQL", "SELECT * FROM nazwatabeli") Set zapytanie = baza.createquerydef(txt, sql) tworzenie kwerend modyfikujących Dim txt, sql As String Dim zapytanie As DAO.QueryDef txt = InputBox("Podaj nazwę dla zapytania", "Nazwa?") Tutaj możecie sobie wstawić zapytanie SQL na sztywno, ważne żeby to zapytanie cos modyfikowało sql = InputBox("Podaj zapytanie sql", "SQL", "UPDATE Znajomi SET majatek = WHERE majatek>150000") Set zapytanie = baza.createquerydef(txt, sql) transakcja Dim workspace As workspace

3 Dim zapytanie As DAO.QueryDef Dim zapytanie2 As DAO.QueryDef Dim q As Integer Set workspace = DBEngine(0) Przykładowe 2 zapytania modyfikujace które będą Stanowic nasza transakcje Set zapytanie = baza.createquerydef("modyfik", "UPDATE Znajomi SET majatek = majatek*1.5") Set zapytanie2 = baza.createquerydef("modyfik2", "UPDATE Znajomi SET inteligencja = 'geniusz' WHERE wzrost='wysoki'") baza.querydefs.refresh workspace.begintrans zapytanie.execute zapytanie2.execute q = MsgBox("Pierwsze zapytanie modyfikuje " & zapytanie.recordsaffected & ", drugie " & zapytanie2.recordsaffected & "czy napewno wykonac", vbyesno, "Czy wykonac transakcje?") If (q = vbyes) Then workspace.committrans Else workspace.rollback Tutaj usuwam zapytania ktore wczesniej zadeklarowalismy bo inaczej to przy ponownym wykonaniu kodu by się wywalil baza.querydefs.delete ("modyfik") baza.querydefs.delete ("modyfik2") baza.querydefs.refresh workspace.close metoda Seek Tabela musi miec zdefiniowany indeks tabela.index = "nazwaindeksu" Przykładowo poniżej wyszukujemy wyrazy zaczynajace się od litery R tabela.seek ">=", "R" If Not tabela.nomatch Then Nazwa pola dla ktorego zdefiniowany jest wyzej podany indeks MsgBox tabela("nazwapola") Else MsgBox "Nie znaleziono" metoda Find Podany poniżej kod przeszukuje podane pole szukając y stringów które zaczynają sie od litery R. FindFirst i FIndNext jako kryteria wyszukiwania przyjmują string który wyglada tak jak sqlowa klauzula WHERE tyle ze bez słowa WHERE.

4 Dim vrpowrot As Variant Set tabela = baza.openrecordset("nazwatabeli", dbopendynaset) MsgBox "Biezacy:" & tabela("nazwapola") vrpowrot = tabela.bookmark tabela.findfirst "Left(NazwaPola, 1) = 'R'" Do While Not tabela.nomatch MsgBox tabela("nazwapola ") tabela.findnext "Left(NazwaPola, 1) = 'R'" tabela.bookmark = vrpowrot MsgBox "Powrot do: " & tabela("nazwapola ") dodawanie rekordu Przykład uniwersalny wystarczy podać nazwe tabeli a reszta zrobi sie sama. Jednak dodaje tylko pola które są tekstem lub liczba dziesiętną, co ogranicza możliwość wystąpienia błędów przy konwersji typow. Dim txt As Variant tabela.addnew For i = 0 To tabela.fields.count 1 If tabela.fields(i).type = dbtext Or tabela.fields(i).type = dbdecimal Then txt = InputBox("Podaj wartość dla pola " & tabela.fields(i).name) tabela(tabela.fields(i).name) = txt Next i tabela.update a tutaj wersja mniej uniwersalna zmieniająca konkretne pola With tabela.addnew!nazwapola1 = wartość pola 1!nazwapola2 = wartość pola 2!nazwapola3 = 3.Update End With edycja rekordów Przykładowy kod zmieniający podane pole zamieniając wszystkie litery na duze.

5 tabela.movefirst Do While Not tabela.eof tabela.edit tabela!nazwapola = UCase(tabela! NazwaPola) tabela.update tabela.movenext usuwanie rekordow Dim ile As Integer ile = 0 tabela.movefirst Do While Not tabela.eof If tabela!nazwapola < Then tabela.delete ile = ile + 1 tabela.movenext MsgBox "Usunieto rekordów: " & ile ADO łaczenie jawne Dim con As New ADODB.Connection Dim rst As New ADODB.Recordset con.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = c:\\nazwapliku.mdb;" rst.open "NazwaTabeli", con, adopenforwardonly, adlockreadonly, adcmdtable Wyswietlenie zawartosci 2 pierwszych kolumn w tabeli MsgBox rst.fields(0).value & vbtab & rst.fields(1).value rst.close con.close łaczenie niejawne Dim rst As New ADODB.Recordset rst.open "NazwaTabeli", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = NazwaPliku.accdb", adopenkeyset, adlockreadonly, 2 MsgBox rst.fields(0).value & vbtab & rst.fields(1).value

6 rst.close wykorzystanie metody execute obiektu connection Dim con As New ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset con.connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = Nazwapliku.accdb" con.open Pobranie z tabeli ksiegarnia wszystkich rekordów I wyswietlenie zawartosci 2 pierwszych kolumn 1 rekordu Set rst = con.execute("select * FROM ksiegarnia") MsgBox rst.fields(0).value & vbtab & rst.fields(1).value rst.close con.close obiekt connection (jawnie, niejawnie), metoda execute metoda save obiektu recordset zapis do pliku txt jako XML Dim con As New ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset con.connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = ksiegarnia.accdb" con.open Set rst = con.execute("select * FROM ksiegarnia") rst.save "ksiegarnia.txt", adpersistxml rst.close con.close Lub wersja z wykorzystaniem obiektu Stream Dim con As New ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset Dim str As New ADODB.Stream con.connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = ksiegarnia.accdb" con.open Set rst = con.execute("select * FROM ksiegarnia") rst.save str, adpersistxml str.savetofile "C:\dane2.txt", adsavecreateoverwrite rst.close con.close metoda move obiektu recordset Przykładowy kod który przesuwa wskaźnik na srodkowy rekord Dim d As Long rekord.activeconnection = CurrentProject.Connection rekord.open "Nazwatabeli",, adopenstatic, adlockoptimistic, adcmdtable d = (rekord.recordcount / 2) rekord.movefirst MsgBox rekord.fields("nazwapola") rekord.move d, 0 MsgBox rekord.fields("nazwapola") dodawanie rekordu Dim txt As Variant

7 rekord.activeconnection = CurrentProject.Connection rekord.open "Nazwatabeli",, adopenkeyset, adlockoptimistic, adcmdtable rekord.addnew txt = InputBox("Podaj wartosc pola1") rekord.fields("pole1").value = txt txt = InputBox("Podaj wartosc pola2") rekord.fields("pole2").value = txt txt = InputBox("Podaj wartosc pola3") rekord.fields("pole3").value = rekord.update usuwanie rekordów Kod przechodzi przez cała tabele I pyta dla kazdego rekordu czy wyrzucic Dim d As Integer rekord.activeconnection = CurrentProject.Connection rekord.open "Nazwatabeli",, adopenforwardonly, adlockoptimistic, adcmdtable Do Until rekord.eof d = MsgBox("Czy chcesz wyrzucic rekord " & rekord.fields("nazwapola").value, vbyesno) If d = vbyes Then rekord.delete rekord.movenext metoda find obiektu recordset Dim info As String info = InputBox("znajdź:") rekord.activeconnection = CurrentProject.Connection rekord.open "NazwaTabeli",, adopenkeyset, adlockpessimistic, adcmdtable rekord.movefirst Wyszukuje pola ktore zaczynaja sie od znakow podanych w inputboxie rekord.find ("NazwaPola like " & info & "*") If (rekord.bof = True) Or (rekord.eof = True) Then MsgBox "nie znaleziono" Else MsgBox rekord.fields("nazwapola ") metoda filter obiektu recordset Poniższy kod filtruje pole NazwaPola tabeli NazwaTabeli I zostawia te rekordy ktorych wartość NazwaPola zaczyna sie od litery K rekord.activeconnection = CurrentProject.Connection rekord.open "NazwaTabeli",, adopenkeyset, adlockoptimistic, adcmdtable rekord.filter = "NazwaPola" & " Like 'K*'"

8 Do Until rekord.eof MsgBox rekord.fields("nazwapola ") rekord.movenext

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Manipulowanie danymi przy użyciu DAO

Manipulowanie danymi przy użyciu DAO Manipulowanie danymi przy użyciu DAO DAO Data Access Objects Korzystając z obiektów DAO można manipulować danymi z kodu procedur VBA np. Otwarta baza danych jest reprezentowana przez obiekt Database TableDef

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET Janusz Górczyński Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP DO ADO.NET...4 1.1 KOMPONENTY ADO.NET...4 1.2 CONNECTION STRING...6 1.3 OBIEKT CONNECTION...7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1. Pomoc. Pytania kontrolne

Ćwiczenie 1. Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1. Pomoc. Pytania kontrolne Ćwiczenie 1 Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1 Zaprojektować bazę danych realizującą, w sposób wyczerpujący, określony system rzeczywisty. Projekt wykonać w oparciu o model konceptualny

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Opis projektu WynajemSal

Janusz Górczyński. Opis projektu WynajemSal Janusz Górczyński Opis projektu WynajemSal WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP...3 2 BAZA DANYCH...4 2.1 TABELE...4 2.2 PROCEDURY PRZECHOWYWANE...11 3 APLIKACJA WINDOWSOWA...15 3.1 UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com.

UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com. UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com.pl Warszawa, 2009-08-21 Dokumentacja techniczna modułu dostępu do

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł.

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. VISUAL BASIC 6 KURS autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. wersja z: 05.11.2005 strona główna kursu: 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...5 2. Środowisko VB...5 3. Zmienne...6

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql. Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.sqlexception; public class infpolaczenie { public static void main(string[]

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Paweł Górczyński, Janusz Górczyński. Aplikacja MS SQL Server i MS VB.NET do zarządzania studiami podyplomowymi

Paweł Górczyński, Janusz Górczyński. Aplikacja MS SQL Server i MS VB.NET do zarządzania studiami podyplomowymi W ykłady z infor matyki Paweł Górczyński, Janusz Górczyński Aplikacja MS SQL Server i MS VB.NET do zarządzania studiami podyplomowymi Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2010 Książka ta jest

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Visual Basic.Net

Podstawy programowania w Visual Basic.Net Wykłady z informa t yki Janusz Górczyński Podstawy programowania w Visual Basic.Net Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 20012 Zeszyt ten jest ósmą pozycją w serii materiałów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC (Java Database Conectiviti) jest interfejsem pozwalającym połączyć aplikację Javy z zewnętrzną bazą danych za pomocą odpowiednich sterowników. Dużą zaletą JDBC

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo