Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez uczniów (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez uczniów (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp."

Transkrypt

1 Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp. Edukacyjna wartość dodana jest miarą efektywności nauczania w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie. Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby na wejściu. W przypadku szkół gimnazjalnych miarą zasobów na wejściu są wyniki sprawdzianu. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych - wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wskaźnik EWD ma charakter względny. Służy do porównania szkół. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. Nazwy znajdujące się w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnych, należy traktować jako wskazówki interpretacyjne, nie powinny służyć do klasyfikacji szkół. Szkoły neutralne (elipsa w centrum układu współrzędnych). Szkoły, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu to szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywnosci nauczania. Szkoły wspierające - to szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. W tej ćwiartce znajdą się szkoły, do których najczęściej przyszli słabsi pod względem wyników egzaminacyjnych uczniowie, a intensywna praca zaowocowała znaczną efektywnością nauczania. Szkoły wymagające pomocy - to szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. W tej ćwiartce znajdą się szkoły, do których przyszli słabsi pod względem wyników egzaminacyjnych uczniowie i w ciągu kolejnych lat nie uczynili postępu na miarę swoich możliwości. Szkoły niewykorzystanych możliwości - to szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

2 II. Wyniki EWD szkół ponadgimnazjalnych dla lat: Szkoły maturalne znacznie różnią się pomiędzy sobą. Obok renomowanych liceów ogólnokształcących, w których młodzież przygotowuje się do studiów na wymagających kierunkach, są też licea ogólnokształcące, absolwenci których kontynuują naukę na wyższych studiach zawodowych. Zdanie matury wyłącznie z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych na poziomie podstawowym często wystarcza do tego, by zostać przyjętym na studia typu zawodowego. W przypadku techników dla młodzieży często ważniejszy jest sukces na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, niż wyniki osiągane na egzaminie maturalnym. Licea ogólnokształcące 1. I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące. Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr Język polski Kolor na Liczba II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- 531 Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego 529 I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 524 Ogólnokształcących nr 1

3 Liczba zdających przedmioty humanistyczne przedmiot II LO IV LO I LO łącznie poziom rozszerzony łącznie poziom rozszerzony łącznie poziom rozszerzony j. polski historia WOS Zarówno z przedmiotów humanistycznych, w tym języka polskiego ww. szkoły uzyskują ponadprzeciętną efektywność nauczania i wysokie wyniki egzaminacyjne. Są one wyższe od średniej krajowej. Zarówno II Liceum Ogólnokształcące, jak i IV Liceum Ogólnokształcące znajdują się w obszarze, w którym lokuje się 90% szkół w Polsce, I Liceum Ogólnokształcące - wśród 50% szkół. W części przedmiotów humanistycznych najwyższą wartość EWD i najlepsze wyniki egzaminów odnotowało II LO. Absolwenci IV LO uzyskali niższy wynik egzaminu, jednakże wartość EWD jest porównywalna. Podobną sytuację odnotowujemy w części z języka polskiego. Dokonując porównania tych szkół do innych placówek na terenie Gorzowa Wlkp (przerywana linia osi), zaobserwujemy, że I Liceum Ogólnokształcące zbliżyło się do szkoły neutralnej. Wiąże się to z wyższymi wynikami uzyskanymi przez szkoły gorzowskie w porównaniu z wynikami krajowymi. Przedmioty matematyczno przyrodnicze Kolor na Liczba II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 531 Ogólnokształcących nr 2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 529 Kotarbińskiego I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 525

4 Matematyka Kolor na Liczba II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 531 Ogólnokształcących nr 2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr

5 Liczba zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze przedmiot II LO IV LO I LO łącznie poziom rozszerzony łącznie poziom rozszerzony łącznie poziom rozszerzony matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka Z przedmiotów matematyczno przyrodniczych i z matematyki najwyższe EWD odnotowało I LO, w II LO uczniowie, pomimo wysokich wyników egzaminacyjnych nie uczynili postępu na miarę swoich możliwości. Podobnie, jak w części humanistycznej, szkoły znajduja się wśród 90 % szkół w Polsce, które uzyskały podobny, bądź niższy wynik, IV Liceum Ogólnokształcące wśród 50% szkół. Z danych, przedstawionych w tabelach z liczbami zdających dany egzamin łącznie oraz na poziomie rozszerzonym, zaobserwować można, że placówki oferują uczniom bogatą ofertę edukacyjną oraz przygotowują do podjęcia nauki na uczelniach, przygotowując ich do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Szczególnie jest to widoczne przy przedmiotach dodatkowych: przedmiot % wybieralności przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym I LO IILO IV LO historia 48,38 47,82 43,24 WOS 49,32 48,61 36,76 biologia 47,15 49,36 33,82 chemia 47,09 48,56 40,56 fizyka 42,35 40,12 24,70 geografia 48,29 47,09 42,63 informatyka 33, ,67 2. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Przedmioty humanistyczne

6 Język polski Liczba zdających przedmioty humanistyczne Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony j. polski historia 31 4 WOS uzyskuje dodatnią wartość EWD z tej części przedmiotów w odniesieniu do wyników uzyskanych w kraju. Jednakże patrząc na wyniki pozostałych szkół w Gorzowie Wlkp. (przerywana linia osi), to znajduje się ona w ćwiartce szkół wspierających oraz wymagających pomocy, tzn. część, która podjęła naukę w tej szkole, w odniesieniu do innych gorzowskich, miała niskie wyniki z egzaminu gimnazjalnego, a intensywna praca zaowocowała znaczną efektywnością nauczania. Wśród znajdują się także słabsi pod względem egzaminów gimnazjalnych i w ciągu trzech lat liceum nie poczynili postępu. Przedmioty matematyczno przyrodnicze

7 Matematyka Liczba zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony matematyka biologia chemia 25 5 fizyka 13 1 geografia informatyka 37 6 W części matematycznej i matematyczno przyrodniczej zarówno w odniesieniu do kraju, jak i gminy szkoła znajduje się w ćwiartce szkoły wspierającej oraz wymagającej pomocy. Podobny wynik, lub niższy uzyskało 50% szkół w kraju. 3. Liceum Sportowe, VI Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (z oddziałami sportowymi) Przedmioty humanistyczne Kolor na VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych Liczba

8 Język polski Kolor na VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych Liczba Liczba zdających przedmioty humanistyczne Przedmiot Łącznie ZSTiO Poziom rozszerzony Łącznie ZSSPO Poziom rozszerzony j. polski historia WOS

9 Osiągnięta wartość EWD obu szkół nie jest zadowalająca. Wartości Sportowego Liceum Ogólnokształcącego wykraczają częściowo poza elipsę, obrazującą wyniki uzyskane przez 90% szkół w kraju. Przedmioty matematyczno przyrodnicze Kolor na VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych Liczba Matematyka Kolor na VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych Liczba

10 Liczba zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze Przedmiot Łącznie ZSTiO Poziom rozszerzony Łącznie ZSSPO Poziom rozszerzony matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka matematyka Wartość dodana uzyskana w części matematyczno przyrodniczej umieszcza licea wśród szkół wymagających wsparcia. Uczniowie nie odnotowali postępu w nauce oraz uzyskali niższe wyniki egzaminu. Dane dotyczące wybieralności przedmiotów, wskazują, że uczniowie tych szkół koncentrują się na egzaminach obowiązkowych i sporadycznie wybierają egzaminy na poziomie rozszerzonym. 4. VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 (z klasami integracyjnymi) Przedmioty humanistyczne Język polski

11 Liczba zdających przedmioty humanistyczne Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony j. polski 58 5 historia 2 0 WOS 5 0 Przedmioty matematyczno przyrodnicze Matematyka

12 Liczba zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony matematyka 53 0 biologia 9 0 chemia 1 0 fizyka 0 0 geografia 6 0 informatyka 1 0 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną, w której funkcjonują oddziały integracyjne. Wyniki uzyskane z przedmiotów humanistycznych oraz języka polskiego umieszczają szkołę w drugiej oraz trzeciej ćwiartce. Z przedmiotów matematyczno przyrodnieczych w trzeciej ćwiartce. Szkoły artystyczne Liceum Plastyczne jest jedyną w Gorzowie Wlkp. szkołą artystyczną, po ukończeniu której absolwenci zdają egzaminy maturalne. Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba Liceum Plastyczne 71 Język polski Kolor na Liczba Liceum Plastyczne 71

13 Z obydwu części absolwenci uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego, przy równie wysokiej efektywności pracy. znajduje się w pierwszej ćwiartce szkoła sukcesu. Na uwagę zasługuje fakt, że elipsa szkoły znajduje się poza elipsami 50 % oraz 90% szkół uzyskujących podobne lub niższe wyniki. Wyniki egzaminu maturalnego są wyższe niż średni wynik szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wlkp. Liczba zdających przedmioty humanistyczne Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony j. polski 75 4 historia 2 0 WOS 2 1 Przedmioty matematyczno przyrodnicze Kolor na Liczba Liceum Plastyczne 71

14 Matematyka Kolor na Liczba Liceum Plastyczne 71 Z tych części egzaminu uczniowie uzyskali dość wysokie wyniki, ale przy niskiej efektywności nauczania. znajduje się w czwartej i trzeciej ćwiartce. Liczba zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze przedmiot LPLA łącznie poziom rozsz. matematyka 74 3 biologia 1 0 chemia 0 0 fizyka 2 1 geografia 6 2 informatyka 2 0 Technika Porównania dokonano, biorąc pod uwagę ilość zdających egzaminy. 1. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych powyżej 200. Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych 297 Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących i 254 Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych 333

15 Język polski Kolor na Liczba Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana 297 Starzyńskiego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i 254 Ogólnokształcących Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych 333 Najwyższe wyniki egzaminów oraz wysoką efektywność nauczania osiągnęły Technikum nr 7 (ZSEL) oraz Technikum nr 2 (ZSEK). Szkoły znajdują się w pierwszej ćwiartce szkoły sukcesu. Absolwenci uzyskali wyższy wynik od średniej szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wlkp. Słabsze wyniki uzyskali absolwenci Technikum nr 6 (ZSTiO). mieści się w czwartej i trzeciej ćwiartce. Absolwenci uzyskali niższy wynik od średniej w Gorzowie Wlkp.

16 Liczba zdających przedmioty humanistyczne przedmiot ZSEK ZSTiO ZSEL łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. j. polski historia WOS Przedmioty matematyczno przyrodnicze Kolor na Liczba Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych 297 Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 255 Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych 332 Matematyka Kolor na Liczba Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych 297 Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 255 Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych 332

17 Efektywność ponadprzeciętną i wysokie wyniki egzaminacyjne ma Technikum nr 6 (ZSTiO) oraz Technikum nr 7 (ZSEL). Technikum nr 2 (ZSEK) ma ujemne EWD, ale pozostaje w 50% szkół o podobnych wynikach. Efektywność nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych jest poniżej średniej, chociaż wynik egzaminacyjny jest powyżej przeciętnego. Liczba zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze przedmiot ZSEK ZSTiO ZSEL łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ogrodniczych do Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych 138 Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ogrodniczych 112 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych 116 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych 118

18 Język polski Kolor na Liczba Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych 138 Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ogrodniczych 112 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych 116 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych 118 Technikum nr 3 (ZSG) oraz Technikum nr 5 (ZSM) zarówno wyniki, jak i efektywność nauczania mierzona EWD plasują szkoły wśród tzw. szkół neutralnych. Elipsa obrazująca badane aspekty znajduje się w środku układu współrzędnych. Jeżeli porównamy te szkoły z wynikami w Gorzowie Wlkp., to będą miały jednak w dużej części ujemne EWD oraz wyniki poniżej średniej w mieście. Technikum nr 1 (ZSB) szkoła znajduje się w drugiej oraz trzeciej ćwiartce. Uczniowie uzyskują wyniki poniższej średniej, zarówno w kraju, jak i w mieście. Patrząc na sytuację w kraju, szkoła jest w części szkołą wspierającą, ale i wymagającą pomocy.

19 Najniższe wyniki i ujemne EWD uzyskało Technikum nr 9 (ZSOGR). pozostaje jednak wśród 90% szkół o podobnych wynikach. Liczba zdających przedmioty humanistyczne przedmi ot łącznie ZSG ZSOGR ZSB ZSM poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. j. polski historia WOS Przedmioty matematyczno przyrodnicze Kolor na Liczba Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych 136 Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ogrodniczych 114 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych 134 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych 114

20 Matematyka Kolor na Liczba Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych 136 Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ogrodniczych 114 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych 134 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych 114 Wykres pokazuje, że w analizowanych szkołach EWD jest ujemne, tylko w Technikum nr 3 (ZSG) część elipsy położona jest w ćwiatrce drugiej, gdzie EWD jest dodatnie. Technikum nr 3 oraz Technikum nr 5 znajdują się wśród 50% szkół w kraju o podobnych wynikach. Zdecydowanie najniższe wyniki oraz EWD można zaobserwować w Technikum nr 1 oraz w Technikum nr 9. Liczba zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze przedmiot ZSG ZSOGR ZSB ZSM łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

21 3. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych, Technikum nr 8 w Zespole Szkół nr 12 poniżej 100 Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba Technikum nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych 69 Technikum nr 8 w Zespole Szkół nr Język polski Kolor na Liczba Technikum nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych 69 Technikum nr 8 w Zespole Szkół nr 12 79

22 Technikum nr 4 znajduje się w ćwiartce szkół wymagających pomocy oraz szkół wspierających, Technikum nr 8 w trzech ćwiartkach: szkoła wymagająca pomocy, szkoła niewykorzystanych możliwości oraz szkoła sukcesu. Liczba zdających przedmioty humanistyczne przedmiot ZSOD ZS nr 12 łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. j. polski historia WOS Przedmioty matematyczno przyrodnicze Kolor na Liczba Technikum nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych 69 Technikum nr 8 w Zespole Szkół nr Obie szkoły uzyskały ujemny wynik EWD. Technikum nr 8 znajduje się wśród 50% szkół uzyskujących podobny wynik, Technikum nr 4 wśród 90% szkół. Liczba zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze przedmiot ZSOD ZS nr 12 łącznie poziom rozsz. łącznie poziom rozsz. matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

23 Gimnazja Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźnik humanistyczny dla lat: Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr Gimnazjum nr 16 w ZOS nr Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkól nr Powyższy wykres prezentuje EWD szkół z oddziałami integracyjnymi. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego jak i najwyższą efektywność nauczania osiągnęli uczniowie Gimnazjum nr 21. ta znajduje się wśród 50 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Analizując wyniki EWD w Gminie Gorzów Wlkp. (przerywana linia wykresu) szkoła ta, w przeważjącej części znajduje się wśród szkół sukcesu. Pozostałe dwie szkoły uzyskały niższe wyniki nauczania, jednak część wykazała postępy w nauce. Szkoły te znajdują się w drugiej i trzeciej ćwiartce, tj wśród szkół wspierających oraz wymagających pomocy.

24 Język polski Kolor na Liczba Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr Gimnazjum nr 16 w ZSO nr Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkól nr W języku polskim szkoły uzyskały podobne wyniki jak w przedmiotach humanistycznych.

25 Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Powyższy wykres prezentuje EWD szkół z liczbą nieprzekraczającą 200. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego jak i najwyższą efektywność nauczania osiągnęli uczniowie Gimnazjum nr 6. ta znajduje się w części wśród 50 % oraz 90 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Analizując wyniki EWD w Gminie Gorzów Wlkp. (przerywana linia wykresu) szkoła ta, w przeważjącej części znajduje się wśród szkół wspierających. Porównując wynik szkoły z innymi w Polsce szkoła znajduje się w znacznej części wśród szkół sukcesu. Gimnazjum nr 4 jest wśród szkół wspierających, natomiat Gimnazjum nr 3 wśród szkół wymagających pomocy.

26 Język polski Kolor na Liczba Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr W zakresie języka polskiego wśród prezentowanych szkół najwyższe EWD, wykraczające ponad 90 % szkół w Polsce, osiągnęło Gimnazjum nr 4. Wynik Gimnazjum nr 6 w znacznej części mieści wśród 50 % szkół, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Gimnazjum nr 3 znajduje się wśród szkół neutralnych, ze średnim wynikiem w skali kraju oraz przeciętną efektywnością.

27 Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Powyższy wykres prezentuje EWD szkół z liczbą przekraczającą 200. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego jak i najwyższą efektywność nauczania osiągnęli uczniowie Gimnazjum nr 9. ta znajduje się w części wśród 90 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Pozostałe szkoły znajdują się wśród 50 % szkół, które uzyskały podobny wynik.

28 Język polski Kolor na Liczba Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr W zakresie języka polskiego szkoły uzyskały podobne wyniki jak w przedmiotach humanistycznych.

29 Przedmioty humanistyczne Kolor na Liczba Gimnazjum Sportowe nr 1 w Zespole Szkół Sportowych Gimnazjum Sportowe nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Powyższy wykres prezentuje EWD szkół sportowych. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego jak i najwyższą efektywność nauczania osiągnęli uczniowie Gimnazjum Sportowego nr 1. ta znajduje się wśród 50 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Analizując wyniki EWD w Gminie Gorzów Wlkp. (przerywana linia wykresu) szkoła ta, w przeważjącej części znajduje się wśród szkół sukcesu. Gimnazjum Sportowe nr 2 uzyskało niższe wyniki nauczania, w przeważjącej części znajduje się wśród szkół wymagających pomocy.

30 Język polski Kolor na Liczba Gimnazjum Sportowe nr 1 w Zespole Szkół Sportowych Gimnazjum Sportowe nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących W zakresie języka polskiego Gimnazjum Sportowe nr 1 znajduje się w znacznej części wśród szkół sukcesu, jednak w niewielkiej części wśród szkół niewykorzystanych możliwości. Gimnazjum Sportowe nr 2 jest w części szkołą wspierającą oraz wymagającą pomocy.

31 Wskaźnik przedmiotów przyrodniczych dla lat: Przedmioty przyrodnicze Kolor na Liczba Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr Gimnazjum nr 16 w ZSO nr Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkól nr Powyższy wykres prezentuje EWD szkół z oddziałami integracyjnymi. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego jak i najwyższą efektywność nauczania osiągnęli uczniowie Gimnazjum nr 21. ta znajduje się wśród 50 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Analizując wyniki EWD w Gminie Gorzów Wlkp. (przerywana linia wykresu) szkoła ta, w przeważjącej części znajduje się wśród szkół sukcesu. Pozostałe dwie szkoły uzyskały niższe wyniki nauczania, jednak część wykazała postępy w nauce. Szkoły te znajdują się w drugiej i trzeciej ćwiartce, tj wśród szkół wspierających oraz wymagających pomocy.

32 Matematyka Kolor na Liczba Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr Gimnazjum nr 16 w ZSO nr Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół nr W zakresie matematyki szkoły uzyskały podobne wyniki jak z przedmiotów przyrodniczych.

33 Przedmioty przyrodnicze Kolor na Liczba Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Powyższy wykres prezentuje EWD szkół z liczbą nieprzekraczającą 200. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego jak i najwyższą efektywność nauczania osiągnęli uczniowie Gimnazjum nr 6. ta znajduje się w części wśród 50 % oraz 90 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Analizując wyniki EWD w Gminie Gorzów Wlkp. (przerywana linia wykresu) szkoła ta, w przeważjącej części znajduje się wśród szkół wspierających. Porównując wynik szkoły z innymi w Polsce szkoła znajduje się w znacznej części wśród szkół sukcesu. Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum nr 3 znajdują się wśród szkół wymagających pomocy.

34 Matematyka Kolor na Liczba Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Najlepsze wyniki z matematyki jak i najwyższą efektywność nauczania osiągnęli uczniowie Gimnazjum nr 6. Na uwagę zasługuje fakt, że elipsa charakteryzująca szkołę, wykracza poza obszar 90 % szkół w Polsce, mających podobne lub niższe wyniki. Analizując wyniki EWD w Gminie Gorzów Wlkp. (przerywana linia wykresu) szkoła ta, w przeważjącej części znajduje się wśród szkół wspierających. Porównując wynik szkoły z innymi w Polsce szkoła znajduje się w znacznej części wśród szkół sukcesu. Gimnazjum nr 3 znajdują się wśród szkół neutralnych, osiągających średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych oraz przeciętną efektywność. Gimnazjum nr 4 znajduje się wśród szkół wymagających pomocy.

35 Przedmioty przyrodnicze Kolor na Liczba Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Powyższy wykres prezentuje EWD szkół przekraczającą liczbę 200. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego osiągnęli uczniowie Gimnazjum nr 9, jednak szkoła w części znajduje się wśród szkół sukcesu ale także niewykorzystanych możliwości. ta znajduje się wśród 90 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Najwyższe EWD uzyskało Gimnazjum nr 13 i znajduje się wśród szkół sucesu w Polsce. Gimnazjum nr 7 osiągnęło średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych oraz przeciętną efektywność. Gimnazjum nr 20 znajduje się wśród szkół wymagających pomocy.

36 Matematyka Kolor na Liczba Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Najlepsze wyniki z matematyki osiągnęli uczniowie Gimnazjum nr 20, jednak szkoła znajduje się wśród szkół niewykorzystanych możliwości. ta znajduje się wśród 90 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy. Najwyższe EWD uzyskało Gimnazjum nr 7 i znajduje się wśród szkół sucesu w Polsce. Gimnazjum nr 13 osiągnęło średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych oraz przeciętną efektywność. Gimnazjum nr 9 w znacznej części znajduje się wśród szkół wymagających pomocy.

37 Przedmioty przyrodnicze Kolor na Liczba Gimnazjum Sportowe nr 1 w Zespole Szkół Sportowych Gimnazjum Sportowe nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Powyższy wykres prezentuje EWD szkół sportowych. Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego osiągnęli uczniowie Gimnazjum Sportowego nr 1. ta znajduje się wśród 90 % szkół w Polsce, które uzyskały wynik podobny lub niższy, jednak jest to szkoła niewykorzystanych szans. Gimnazjum Sportowe nr 2 uzyskało niższe wyniki nauczania i znajduje się wśród szkół wymagających pomocy.

38 Matematyka Kolor na Liczba Gimnazjum Sportowe nr 1 w Zespole Szkół 167 Sportowych Gimnazjum Sportowe nr 2 w Zespole Szkół 64 Technicznych i Ogólnokształcących Powyższy wykres prezentuje wyniki z matematyki szkół sportowych. Najlepsze EWD oraz wyniki z egzaminu osiągnęli uczniowie Gimnazjum Sportowego nr 1, znajdując się wśród szkół sukcesu. Gimnazjum Sportowe nr 2 uzyskało niższe wyniki nauczania i znajduje się wśród szkół wymagających pomocy oraz w znacznej części szkół wspierajacych. Najwyższe efekty kształcenia oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów humanistycznych, w tym języka polskiego uzyskało Gimnazjum nr 21 oraz Gimnazjum nr 9. W zakresie języka polskiego najwyższe EWD osiągnęło Gimnazjum nr 4, co świadczy o wysokiej jakości pracy przedmiotowca. W zakresie przedmiotów przyrodniczych najwyższe EWD oraz wynik egzaminu osiagnęło Gimnazjum nr 21. Dobra jakość pracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki widoczna jest w Ginazjum nr 6, co potwierdza wysokie EWD. W przedmiotach przyrodniczych wysokie EWD osiągnęło Gimnazjum nr 13, natomiast w matematyce Gimnazjumn nr 7. W zakresie matematyki wysokie EWD oraz wynik egzaminu osiągnęło Gimnazjum Sportowe nr 1. Najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego od lat osiąga Gimnazjum nr 9, jednak szkoła nie wykorzystuje możliwości w przedmiotach przyrodniczych. Podsumowanie Prezentowanie EWD trzyletniego daje szansę na szerokie zastosowanie go w ocenie procesów zachodzących w szkole. Ważne jest jednak, by pamiętać, że to, co znajduje się na wykresie, to nie rzeczywistość, ale jej pewne odwzorowanie. Należy zdawać sobie sprawę, że procesy, które doprowadziły do takiego, a nie innego umiejscowienia elipsy dla danej szkoły, jej kształtu i wielkości, mogą być w szkołach diametralnie różne. Dlatego wykresy EWD trzyletniego powinny być jednym z narzędzi dostępnych dla osób zaangażowanych w poznanie sytuacji szkoły. Nie przekazują one całej wiedzy o pracy szkoły, pokazują jedynie jej efektywność i osiągnięcia mierzone testami egzaminacyjnymi. Chcąc pełniej oceniać szkołę, należy brać pod uwagę wszystkie aspekty jej funkcjonowania. Opracował Wydział Edukacji

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ANALIZA 2014_2016 INTERPRETACJA WYNIKÓW W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających

Bardziej szczegółowo

Jak pracują szkoły. Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

Jak pracują szkoły. Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Jak pracują szkoły Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie http://matura.ewd.edu.pl/ ogłosiła wskaźniki egzaminacyjne wyliczone oddzielnie dla liceów i techników na podstawie wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA Termin ten oznacza metodę ale i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego (czyli wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne By ułatwić statystyczną interpretację pozycji gimnazjum, w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD?

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD? EWD co to jest? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu -szkoła sukcesu dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu -szkoła sukcesu dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Zespół Szkół Nr1 w Olkuszu -szkoła sukcesu dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Edukacyjna Wartość Dodana dla lat 2014-2016 Edukacyjna wartość dodana pozwala dzięki wykorzystaniu metod statystycznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA)

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA) M i e j s k i O ś r o d e k D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i w K o n i n i e u l. S z y m a n o w s k i e g o 5, 6 2-5 1 0 K o n i n t e l. ( 6 3 ) 2 1 1 2 7 5 6, t e l. / f a x ( 6 3 ) 2

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana

Edukacyjna wartość dodana Edukacyjna wartość dodana Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Edukację - treść kształcenia może zdefiniować jako system czynności

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2015 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2015 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2015 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD październik 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Edukacyjna Wartość Dodana ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Pojęcie: Edukacyjna wartość dodana Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny metoda EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny metoda EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny 2015- metoda EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Położenie elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych

Położenie elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych Zachęcamy do zapoznania się z portalem http://ewd.edu.pl/ prezentującym tzw. Edukacyjną Wartość Dodaną. Strona przedstawia wybrane wyniki prac zespołu realizującego projekt Badania dotyczące rozwoju metodologii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 R. GIMNAZJUM IM. KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH W WITOSZOWIE DOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 R. GIMNAZJUM IM. KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH W WITOSZOWIE DOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 R. GIMNAZJUM IM. KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH W WITOSZOWIE DOLNYM Język polski Gimnazjum Witoszów 70,3% stanin 8 Średni wynik Gminy Świdnica 63,5% stanin 6 Średni wynik Miasta

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA JAKO JEDNA Z MIAR JAKOŚCI NAUCZANIA Zasoby na wejściu Szkoła Jakość

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów klas 3a i 3b. W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Szkołach Gimnazjalnych podległych Gminie Wieruszów Opracował: dr inż.. Henryk Ogorzelski Wieruszów, 20 września

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wyniki nauczania. Ewa Halska

Wyniki nauczania. Ewa Halska Wyniki nauczania Ewa Halska Wykorzystanie wskaźników edukacyjnych do oceny pracy szkół Problem surowego wyniku - z badań ORE wynika : czynniki określające jakość pracy szkół 64% samorządowców egzaminy

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE

Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (KLASAMI) HISTORIA, WOS (KLASAMI) JĘZYK POLSKI(KLASAMI) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA (KLASAMI)

Bardziej szczegółowo

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 W kwietniu 2011 roku na egzaminie gimnazjalnym arkusz standardowy rozwiązywało 42 uczniów. Z tej grupy uczniów udało się zestawić

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015. XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015. XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015 XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. Wszyscy absolwenci przystępowali obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r.

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r. Informacja o wynikach absolwentów naszej szkoły z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2013 Dla Gimnazjum nr11 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu w ZSO nr 1 Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2015

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2015 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2015 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno

Bardziej szczegółowo

Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku blok humanistyczny

Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku blok humanistyczny Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku 2016 - blok humanistyczny EWD wyliczana jest jako miara agregatowa na podstawie wyników egzaminów egzaminacyjnych grup uczniów, a interpretowana jako

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 wg wskaźników EWD Opracowanie Beata Gawryluk 1 S t r o n a I. Wstęp Metoda EWD to zestaw technik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

Pomorska edukacja na IV etapie kształcenia

Pomorska edukacja na IV etapie kształcenia Pomorska edukacja na IV etapie kształcenia oprac. Magdalena Urbaś Gdańsk, marzec 2016 r. Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację spojrzenia na efektywność pomorskich szkół ponadgimnazjalnych z roku

Bardziej szczegółowo

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Na podstawie dotychczas opublikowanych materiałów dokonano analizy: zdawalności egzaminów obowiązkowych średnich wyników na wszystkich poziomach zdawania

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 w kraju: Do egzaminu w kraju przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów, a

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 w kraju: Do egzaminu przystąpiło: 343 542 absolwentów, tegoroczni absolwenci

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Wstępna analiza wyników egzaminów maturalnych Dokonano porównania: zdawalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA JĘZYK POLSKI 90 MINUT HISTORIA I WOS 60 MINUT PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności pracy szkół

Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności pracy szkół Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności pracy szkół Ewa Stożek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, Instytut Badań Edukacyjnych - Pracownia EWD e.stozek@ewd.edu.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith OKE w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Kiedy w maju 22 roku 54 838 gimnazjalistów w OKE w Łodzi przystąpiło do egzaminu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

Statystyczną ideę szacowania wskaźników EWD dobrze ilustrują dwa poniższe wykresy:

Statystyczną ideę szacowania wskaźników EWD dobrze ilustrują dwa poniższe wykresy: 1 Metoda EWD (edukacyjna wartość dodana) to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Serdecznie witamy w roku szkolnym 2014/2015 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Informacja o wynikach egzaminów maturalnych 2014 Dla Nauczycieli, Uczniów i ich

Bardziej szczegółowo

Nowa miara edukacyjna EWD

Nowa miara edukacyjna EWD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa miara edukacyjna EWD Materiały dla jednostek samorządu terytorialnego Anna Rappe Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów SPRAWDZIAN - 2016 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2016r. Lp Szkoła Liczba uczniów 1 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów SPRAWDZIAN - 2015 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2015r. Lp Szkoła Liczba uczniów 1 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

MATURA W LATACH

MATURA W LATACH MATURA W LATACH 2010-2013 ŚREDNI WYNIK I ZDAWALNOŚĆ NA TLE KRAJU I WOJEWÓDZTWA (porównanie ze szkołą typu technikum) Język polski ustny - zdawalność w latach 2010-2013 96,1% 100% 96,9% 96,9% 97,3% 96,0%

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith, Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem... Krystyna Feith Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ KWIECIEŃ 2015

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ KWIECIEŃ 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ KWIECIEŃ 2015 Klasy kończące gimnazjum w 2015 r były klasami dośćlicznymi, wyniki osiągnięte przez uczniów na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH w ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 W MSZANIE DOLNEJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2014 r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2016 w kraju: Do egzaminu maturalnego w kraju przystąpiło 258 372 absolwentów,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono trzy sprawdziany umiejętności uczniów organizowane przez

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych za lata 2013-2015 Publicznego Gimnazjum w Prymusowej Woli z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej celem poprawy efektywności nauczania 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010 W POLSCE

MATURA 2010 W POLSCE MATURA 2010 W POLSCE Przystąpiło do matury: 366,6 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 96% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana - wskaźnik efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana - wskaźnik efektywności nauczania Edukacyjna wartość dodana - wskaźnik efektywności nauczania Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego opracowała: Ewa Stożek

Bardziej szczegółowo

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz)

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: o trzyletnie liceum ogólnokształcące o czteroletnie technikum o trzyletnią zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS Klasa GD A GD B Łącznie średni wynik punktowy,,9, średni wynik procentowy,5%,5%,5% WNIOSKI: Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści

Bardziej szczegółowo

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych Jakość edukacji interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 2013-11-12 1 Interpretując wyniki egzaminów zewnętrznych należy prowadzić analizę stosując różne wskaźniki w odniesieniu do szkół podobnego

Bardziej szczegółowo

Trzyletni wskaźnik egzaminacyjny EWD

Trzyletni wskaźnik egzaminacyjny EWD Trzyletni wskaźnik egzaminacyjny EWD Trzyletni wskaźnik EWD lub inaczej trzyletni wskaźnik egzaminacyjny to łączna prezentacja wyniku egzaminacyjnego i edukacyjnej wartości dodanej dla szkoły z trzech

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum"

Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum Ewa Stożek Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum" W niniejszym raporcie analizie poddane zostanie gimnazjum wiejskie,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE (ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM) JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu Rok szkolny 2005/2006 1 W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana

Edukacyjna Wartość Dodana Edukacyjna Wartość Dodana RAPORT EWD ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja Opracowała: Marzena Mrzygłód Koszalin, 5 września 2014 r. 1. Wyniki absolwentów ze sprawdzianu po szkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE. ul. Sosnowa 6, Konin tel/fax lub

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE. ul. Sosnowa 6, Konin tel/fax lub MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin tel/fax. 632433352 lub 632112756 sekretariat@modn.konin.pl www.modn.konin.pl WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2015 W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Analiza ilościowa egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie Analiza ilościowa egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 2013 roku Zdawalność egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Lokaty szkół powiatu cieszyńskiego w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014.

Lokaty szkół powiatu cieszyńskiego w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014. Lokaty szkół powiatu cieszyńskiego w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014. Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 Rzeczpospolitej i Perspektyw pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * 1. Kontynuacja edukacji ogólnej Liceum ogólnokształcące 2. Rozpoczęcie kształcenia zawodowego Technikum

Bardziej szczegółowo

EWD jako wskaźnik pomocny w diagnozowaniu i ocenie funkcjonowania szkolnictwa samorządowego

EWD jako wskaźnik pomocny w diagnozowaniu i ocenie funkcjonowania szkolnictwa samorządowego EWD jako wskaźnik pomocny w diagnozowaniu i ocenie funkcjonowania szkolnictwa samorządowego EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Opracowanie: Anna Rappe Konsultacja: Pracownia Edukacyjnej Wartości Dodanej Redakcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 Analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 2012 roku

Analiza Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 2012 roku Analiza Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Jarosława w Sochaczewie w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 212 roku Zdawalność egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jarosława w Sochaczewie

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo