Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół"

Transkrypt

1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013

2 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych w ostatnich 11 latach. Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych między szkołami. Gimnazja Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych w ostatnich 11 latach. Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych między szkołami. EWD dla szkół gimnazjalnych Licea Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych między szkołami. EWD dla liceów. Technika Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych między szkołami. EWD dla liceów.

3 SZKOŁY PODSTAWOWE

4 Informacja o arkuszu Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej jest powszechny i obowiązkowy. Został przeprowadzony 3 kwietnia 2012 r.

5 Informacja o arkuszu Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w zestawie S Do wykonania 20 zadań wyboru wielokrotnego i 6 zadań otwartych mieli 60 minut. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów, z tego za: czytanie 10 punktów, pisanie 10 punktów, rozumowanie 8 punktów, korzystanie z informacji 4 punkty, wykorzystywanie wiedzy w praktyce 8 punktów.

6 Porównanie średnich wyników. Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu W kraju 22,75 56, W OKE Kraków 23,23 58, Podkarpacie 22,97 57, M. Przemyśl 23,45 58,63 632

7 Porównanie średnich wyników w powiatach grodzkich województwa podkarpackiego Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu m. Krosno 25,58 63, m. Przemyśl 23,45 58, m. Rzeszów 25,28 63, m. Tarnobrzeg 25,4 63,49 439

8 Średnie wyniki ze sprawdzianu w kolejnych dziesięciu latach

9 Szkoła podstawowa nr 1 średnie wyniki w szkole

10 Szkoła podstawowa nr 4 średnie wyniki w szkole

11 Szkoła podstawowa nr 5 średnie wyniki w szkole

12 Szkoła podstawowa nr 6 średnie wyniki w szkole

13 Szkoła podstawowa nr 8 średnie wyniki w szkole

14 Szkoła podstawowa nr 11 średnie wyniki w szkole

15 Szkoła podstawowa nr 14 średnie wyniki w szkole

16 Szkoła podstawowa nr 15 średnie wyniki w szkole

17 Szkoła podstawowa nr 16 średnie wyniki w szkole

18 Szkoła podstawowa nr 17 średnie wyniki w szkole

19 Wyniki ze sprawdzianu w kolejnych dziesięciu latach w staninach

20 STANINY INFORMACJA WYKORZYSTANIE SKALI STANINOWEJ DO INTERPRETACJI WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĄTRZSZKOLNYCH BADAŃ WYNIKÓW NAUCZANIA

21 STANINY INFORMACJA Skale różnicowe umożliwiają statystyczne porównywanie wyników uzyskanych w różnych latach na sprawdzianach zewnętrznych lub na prowadzonych w szkole w formie testów kompetencji badaniach wyników nauczania.

22 STANINY INFORMACJA Przeznaczone są do porównywania wyników testowania ucznia i szkoły między przedmiotami lub dziedzinami wiedzy (kompetencjami). Wśród wielu skal różnicowych najbardziej godna polecenia jest dziewięciopunktowa, najkrótsza standardowa znormalizowana skala, zwana staninową. Została zaproponowana w 1942 roku przez J. P. Guilforda.

23 STANINY INFORMACJA Pełna porównawcza analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego w skali miasta i województwa zawarta jest w opracowanym przez OKE Raporcie, który dociera do szkół po zakończeniu roku szkolnego. Nie ma więc możliwości zaprezentowania Raportu zainteresowanym rodzicom uczniów. W terminie wcześniejszym docierają do szkół wyniki punktowe uzyskane przez uczniów na sprawdzianie w rozbiciu na poszczególne standardy wymagań. Na podstawie tych wyników można dokonać analizy i interpretacji wyników sprawdzianu zewnętrznego, porównując je z wynikami uzyskanymi przez uczniów w szkole w poprzednich latach. Opracowanie można wykonać wykorzystując skalę staninową.

24 PRZYKŁAD NA PODSTAWIE STANINÓW ZE SPRAWDZIANU W LATACH Stanin Procent wyników Przedział wyników Stanin Procent wyników Przedział wyników 1 3, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25 ZALETY SKALI STANINOWEJ: Możliwość porównania wyników uzyskanych przez uczniów w różnych latach. Szacowanie wyniku niezależnie od ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania przez ucznia. Łatwo czytelny dla rodziców i uczniów poziom osiągnięć (po odpowiednim objaśnieniu im zasady skalowania wyników testowania).

26 WADY SKALI STANINOWEJ: Staniny dobrze informują o pozycji danego wyniku wśród wyników uzyskanych w próbie standaryzacyjnej tylko w przypadku, gdy test jest umiarkowanie trudny. Gdy test jest bardzo trudny (np. selekcyjny) lub bardzo łatwy (np. diagnostyczny lub przeznaczony dla najmłodszych uczniów), rozkład jego wyników nie daje rzetelnej informacji, jest zabiegiem sztucznym. Staniny nie informują o spełnieniu przez ucznia wymagań programowych ani o zrealizowaniu standardów edukacyjnych. Staniny nie określają poziomu umiejętności ucznia.

27 STANINY TO UMOWNE PRZEDZIAŁY (KLASY) NA JAKIE DZIELIMY DUŻĄ POPULACJĘ. WYRÓŻNIA SIĘ DZIEWIĘĆ STANIN: Numer stanina Nazwa stanina Przedział wyników wyrażony w % 1 Najniższy < 4% 2 Bardzo niski 4% - 10% 3 Niski 11% - 22% 4 Niżej średni 23% - 39% 5 Średni 40% - 59% 6 Wyżej średni 60% - 76% 7 Wysoki 77% - 88% 8 Bardzo wysoki 89% - 95% 9 Najwyższy > 95%

28 Szkoła podstawowa nr 1 wyniki w staninach

29 Szkoła podstawowa nr 4 wyniki w staninach

30 Szkoła podstawowa nr 5 wyniki w staninach

31 Szkoła podstawowa nr 6 wyniki w staninach

32 Szkoła podstawowa nr 8 wyniki w staninach

33 Szkoła podstawowa nr 11 wyniki w staninach

34 Szkoła podstawowa nr 14 wyniki w staninach

35 Szkoła podstawowa nr 15 wyniki w staninach

36 Szkoła podstawowa nr 16 wyniki w staninach

37 Szkoła podstawowa nr 17 wyniki w staninach

38 Wyniki poszczególnych szkół w skali staninowej 11 lat SP 1 SP 4 SP 5 SP 6 SP 8 SP 11 SP 14 SP 15 SP 16 SP 17

39 Wyniki poszczególnych szkół w skali staninowej ostatnie 5 lat SP 1 SP 4 SP 5 SP 6 SP 8 SP 11 SP 14 SP 15 SP 16 SP 17

40 Liczba szkół w poszczególnych Staninach w powiatach grodzkich województwa podkarpackiego Powiat Liczba szkół z wynikiem: niskim średnim wysokim m. Krosno 0 0% 5 42% 7 58% m. Przemyśl 2 17% 6 50% 4 33% m. Rzeszów 1 4% 8 29% 19 68% m. Tarnobrzeg 1 11% 2 22% 6 67%

41 Liczba uczniów w poszczególnych Staninach w powiatach grodzkich województwa podkarpackiego Powiat Liczba uczniów z wynikiem: niskim średnim wysokim m. Krosno 58 13% % % m. Przemyśl % % % m. Rzeszów % % % m. Tarnobrzeg 56 13% % %

42 Procentowy udział uczniów w poszczególnych Staninach w roku Procent uczniów w staninach z wynikiem: niskim* średnim* wysokim* Szkoła Podstawowa Nr 1 8% 18% 21% 18% 10% 13% 8% 5% 0% Szkoła Podstawowa Nr 4 0% 5% 18% 17% 24% 19% 10% 7% 1% Szkoła Podstawowa Nr 5 0% 7% 15% 25% 20% 17% 12% 3% 2% Szkoła Podstawowa nr 6 4% 4% 7% 7% 26% 22% 9% 11% 9% Szkoła Podstawowa nr 8 22% 22% 0% 33% 0% 11% 0% 11% 0% Szkoła Podstawowa nr 11 0% 11% 19% 26% 19% 5% 11% 5% 4% Szkoła Podstawowa nr 14 1% 1% 8% 10% 20% 20% 14% 16% 9% Szkoła Podstawowa nr 15 0% 7% 14% 24% 21% 14% 8% 6% 6% Szkoła Podstawowa Nr 16 0% 5% 12% 14% 21% 22% 14% 9% 3% Szkoła Podstawowa Nr 17 0% 0% 15% 15% 15% 23% 8% 0% 23%

43 GIMNAZJA

44 Informacja o arkuszu W 2012 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpili uczniowie, którzy we wrześniu 2009 r. rozpoczęli naukę według nowej podstawy programowej. Egzamin gimnazjalny w nowej formule przeprowadzono w dniach kwietnia, 24 kwietnia w części humanistycznej 25 kwietnia w części matematyczno-przyrodniczej 26 kwietnia z języków obcych

45 Informacja o arkuszu Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wykonywali zadania zawarte w zestawie GGH-P Podstawę zadań stanowiły różnorodne teksty kultury (tekst literacki, popularnonaukowy, publicystyczny oraz reprodukcje obrazów i zdjęcia). Zestaw egzaminacyjny składał się z 22 zadań, wśród których było 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadania otwarte wymagające od ucznia samodzielnego sformułowania odpowiedzi na pytanie oraz napisania rozprawki.

46 Informacja o arkuszu Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w zestawie GH-HH Zestaw egzaminacyjny składał się z 24 zadań zamkniętych, w tym 20 zadań z historii i 4 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz oraz na dobieranie. Podstawę zadań stanowiły różnorodne teksty kultury (teksty źródłowe, ilustracje, mapy oraz tablica genealogiczna, tabela, wykres).

47 Informacja o arkuszu Część matematyczno - przyrodnicza z zakresu matematyki Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w zestawie GM-MM Zestaw egzaminacyjny zawierał 23 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczniowie wybierali jedną z poddanych odpowiedzi. Cztery zadania miały inną formę: w trzech należało ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń, w jednym wybrać poprawną odpowiedź oraz odpowiedni argument uzasadniający ją. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania. W zadaniach wykorzystano rysunki, diagram i wykresy.

48 Informacja o arkuszu Część matematyczno - przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w zestawie GM-P Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda - fałsz, na dobieranie.

49 Informacja o arkuszu Języki obce nowożytne Trzecia część egzaminu gimnazjalnego może być zdawana z jednego z sześciu języków (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Uczeń może przystąpić do egzaminu tylko z tego języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. W 2012 roku po raz pierwszy egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli również przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum

50 Informacja o arkuszu Języki obce nowożytne Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego był jeśli chodzi o jego formę identyczny w przypadku wszystkich sześciu przedmiotów egzaminacyjnych. Na poziomie podstawowym arkusz składał się z czterdziestu zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.0 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (12 zadań), rozumienie tekstów pisanych (12 zadań), znajomość funkcji językowych (10 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań). Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów.

51 Informacja o arkuszu Języki obce nowożytne Na poziomie rozszerzonym arkusz składał się z dwudziestu zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek oraz jedenastu zadań otwartych: dwóch wiązek zadań sprawdzających znajomość środków językowych oraz jednego zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.1 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (10 zadań), rozumienie tekstów pisanych (10 zadań), znajomość środków językowych (10 zadań) oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie). Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz jedno z zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych były oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD. Pozostałe zadania były oparte na tekstach różnej długości, zamieszczonych w zestawie egzaminacyjnym.

52 Porównanie średnich wyników Zakres: język polski Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu w kraju 20, w OKE Kraków 21,63 67, podkarpacie 21,55 67, m. Przemyśl 20,68 64,63 768

53 Porównanie średnich wyników Zakres: historia i wiedza o społeczeństwie Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu w kraju 20, w OKE Kraków 20,57 62, podkarpacie 20,55 62, m. Przemyśl 20,23 61,29 768

54 Porównanie średnich wyników Zakres: matematyka Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu w kraju 14, w OKE Kraków 14,64 48, podkarpacie 14,72 49, m. Przemyśl 14,51 48,37 769

55 Porównanie średnich wyników Zakres: przedmioty przyrodnicze Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu W kraju W OKE Kraków 13,26 50, podkarpacie 13,29 51, m. Przemyśl 12,9 49,61 769

56 Porównanie średnich wyników w powiatach grodzkich województwa podkarpackiego Zakres: język polski Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu Liczba szkół z wynikiem Powiat niskim średnim wysokim M. Krosno 23,57 73, % 2 29% 5 71% M. Przemyśl 20,68 64, % 2 18% 6 55% M. Rzeszów 22,87 71, % 7 29% 10 42% M. Tarnobrzeg 22,02 68, % 1 14% 5 71%

57 Porównanie średnich wyników w powiatach grodzkich województwa podkarpackiego Zakres: historia i wiedza o społeczeństwie Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu Liczba szkół z wynikiem Powiat niskim Średnim wysokim M. Krosno 22,37 67, % 2 29% 5 71% M. Przemyśl 20,23 61, % 3 27% 5 45% M. Rzeszów 22,19 67, % 7 29% 10 42% M. Tarnobrzeg 21,63 65, % 2 29% 4 57%

58 Porównanie średnich wyników w powiatach grodzkich województwa podkarpackiego Zakres: matematyka Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujący ch do egzaminu Liczba szkół z wynikiem niskim średnim wysokim M. Krosno 16,48 54, % 3 43% 4 57% M. Przemyśl 14,51 48, % 2 18% 6 55% M. Rzeszów 16,69 55, % 7 29% 11 46% M. Tarnobrzeg 16,16 53, % 2 29% 4 57%

59 Porównanie średnich wyników w powiatach grodzkich województwa podkarpackiego Powiat Zakres: przedmioty przyrodnicze Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępują cych do egzaminu Liczba szkół z wynikiem niskim średnim wysokim M. Krosno 14,53 55, % 2 29% 5 71% M. Przemyśl 12,9 49, % 4 36% 4 36% M. Rzeszów 14,51 55, % 7 29% 10 42% M. Tarnobrzeg 14,04 53, % 1 14% 5 71%

60 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w kolejnych dziewięciu latach

61 Średnie wyniki w części humanistycznej 50 Gimnazjum nr

62 Średnie wyniki w części humanistycznej 50 Gimnazjum nr

63 Średnie wyniki w części humanistycznej 50 Gimnazjum nr

64 Średnie wyniki w części humanistycznej 50 Gimnazjum nr

65 Średnie wyniki w części humanistycznej 50 Gimnazjum nr

66 Średnie wyniki w części humanistycznej 50 Gimnazjum Nr

67 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno przyrodniczej w kolejnych dziewięciu latach

68 Średnie wyniki w części matematyczno przyrodniczej 50 Gimnazjum nr

69 Średnie wyniki w części matematyczno przyrodniczej 50 Gimnazjum nr

70 Średnie wyniki w części matematyczno przyrodniczej 50 Gimnazjum nr

71 Średnie wyniki w części matematyczno przyrodniczej 50 Gimnazjum nr

72 Średnie wyniki w części matematyczno przyrodniczej 50 Gimnazjum nr

73 Średnie wyniki w części matematyczno przyrodniczej 50 Gimnazjum Nr

74 Wyniki w skali staninowej egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w kolejnych dziesięciu latach:

75 Wyniki w części humanistycznej w staninach 9 Gimnazjum nr

76 Wyniki w części humanistycznej w staninach 9 Gimnazjum nr

77 Wyniki w części humanistycznej w staninach 9 Gimnazjum nr

78 Wyniki w części humanistycznej w staninach 9 Gimnazjum nr

79 Wyniki w części humanistycznej w staninach 9 Gimnazjum nr

80 Wyniki w części humanistycznej w staninach 9 Gimnazjum Nr

81 Wyniki w skali staninowej z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno przyrodniczej w kolejnych dziesięciu latach:

82 Wyniki w części matematyczno przyrodniczej w staninach 9 Gimnazjum nr

83 Wyniki w części matematyczno przyrodniczej w staninach 9 Gimnazjum nr

84 Wyniki w części matematyczno przyrodniczej w staninach 9 Gimnazjum nr

85 Wyniki w części matematyczno przyrodniczej w staninach 9 Gimnazjum nr

86 Wyniki w części matematyczno przyrodniczej w staninach 9 Gimnazjum nr

87 Wyniki w części matematyczno przyrodniczej w staninach 9 Gimnazjum Nr

88 LICZBA UCZNIÓW - ARKUSZ STANDARDOWY PROCENT UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ JĘZYK POLSKI (%) JĘZYK POLSKI W SKALI STANINOWEJ HISTORIA I WOS (%) HISTORIA I WOS W SKALI STANINOWEJ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (%) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w 2012 roku NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr ,6 4 58,9 5 60,7 Gimnazjum nr ,6 3 49,8 2 52,6 Gimnazjum nr ,3 4 60,1 5 61,2 Gimnazjum nr ,7 6 68,3 Gimnazjum nr ,1 7 69,2 7 70,1 Gimnazjum Nr ,7 7 72,8

89 LICZBA UCZNIÓW - ARKUSZ STANDARDOWY PROCENT UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ MATEMATYKA (%) MATEMATYKA W SKALI STANINOWEJ PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE (%) PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W SKALI STANINOWEJ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA (%) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej w 2012 roku NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr , ,2 Gimnazjum nr ,6 3 41,1 2 38,7 Gimnazjum nr ,8 4 48,1 4 45,8 Gimnazjum nr ,3 7 53,7 7 54,5 Gimnazjum nr ,7 7 53,8 7 55,3 Gimnazjum Nr ,2 7 52,9 6 54,6

90 Procentowy udział uczniów w poszczególnych Staninach CZESC HUMANISTYCZNA Procent uczniów z wynikiem niskim* średnim* wysokim* Gimnazjum nr 1 12% 65% 22% Gimnazjum nr 2 41% 56% 3% Gimnazjum nr 3 27% 58% 15% Gimnazjum nr 4 10% 47% 43% Gimnazjum nr 5 8% 49% 43% Gimnazjum Nr 7 0% 50% 50%

91 Procentowy udział uczniów w poszczególnych Staninach CZESC MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Procent uczniów z wynikiem niskim* średnim* wysokim* Gimnazjum nr 1 14% 70% 16% Gimnazjum nr 2 43% 51% 6% Gimnazjum nr 3 35% 57% 8% Gimnazjum nr 4 18% 44% 38% Gimnazjum nr 5 12% 51% 37% Gimnazjum Nr 7 8% 25% 67%

92 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języków obcych w roku szkolnym 2011/12 w skali procentowej Gimnazjum nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum Nr 5 ZSO nr 2, Gimnazjum nr 7 średni wynik z poziomu podst. j. ang. % średni wynik z poziomu podst. j. niem % Gimnazjum Nr 10

93 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języków obcych w roku szkolnym 2011/12 w skali staninowej Gimnazjum nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum Nr 5 ZSO nr 2, Gimnazjum nr 7 j. ang w skali staninowej j. niem. W skali staninowej Gimnazjum Nr 10

94 EWD

95 EWD Edukacyjna Wartość Dodana EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA (EWD) JEST MIARĄ EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANYCH NA EGZAMINIE. EWD OZNACZA ZARÓWNO METODĘ, JAK I WSKAŹNIK LICZBOWY WYLICZONY TĄ METODĄ.

96 W okresie 3 lat nauki w szkole jedni uczniowie czynią większe postępy, inni mniejsze. Teoretycznie wraz ze wzrostem wyników na sprawdzianie spodziewamy się wyższych wyników na egzaminach zewnętrznych. W praktyce szkolnej nie zawsze końcowe wyniki egzaminów zewnętrznych odpowiadają potencjałowi intelektualnemu uczniów.

97 Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie uprzednich osiągnięć szkolnych, tych samych zasobach rodzinnych i dysponowały tymi samymi zasobami materialnymi, wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. Ale tak nie jest.

98 Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby na wejściu. W wypadku gimnazjów najlepszą, dostępną miarą zasobów na wejściu są wyniki uczniów na sprawdzianie po szkole podstawowej (gimnazjum)

99 Trzyletnie wskaźniki EWD i trzyletnie wyniki egzaminów w syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.

100 Rysunek przedstawia trzy kolejne sesje egzaminacyjne (od 2010 do 2012), czyli pięć lat pracy gimnazjum od roku 2007 do Egzamin gimnazjalny 2010 Sprawdzian 2007 Egzamin gimnazjalny 2011 Sprawdzian 2008 Egzamin gimnazjalny 2012 Sprawdzian 2009

101 Nazwy znajdujące się w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnych, należy traktować jako wskazówki interpretacyjne, nie powinny służyć do klasyfikacji szkół. Szkoły wspierające to szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. W tej ćwiartce znajdą się gimnazja, do których najczęściej przyszli słabsi pod względem wyników ze sprawdzianu uczniowie, a intensywna praca zaowocowała znaczną efektywnością nauczania. Szkoły sukcesu to gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły neutralne (elipsa w centrum układu współrzędnych). Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły wymagające pomocy to gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. W tej ćwiartce znajdą się gimnazja, do których przyszli słabsi pod względem wyników sprawdzianu uczniowie i w ciągu trzech lat gimnazjalnych nie uczynili postępu na miarę swoich możliwości. Szkoły niewykorzystanych możliwości to gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

102 Nazwy znajdujące się w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnych, należy traktować jako wskazówki interpretacyjne, nie powinny służyć do klasyfikacji szkół.

103 Co różni Gimnazjum B i C? Wyniki końcowe. Obszary ufności dla tych gimnazjów są na wymiarze wyniku egzaminacyjnego zdecydowanie się różnią. Szkoła C ma wysokie wyniki egzaminacyjne, znacznie powyżej średnich wyników w Polsce. Szkoła B ma natomiast wyniki niskie. Co natomiast je łączy? Ponadprzeciętna efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD. Możemy tak powiedzieć, bo obszary ufności dla obu szkół znajdują się ponad linią poziomą oznaczającą zerową wartość EWD (oś pozioma). O ponadprzeciętnej efektywności możemy mówić dopiero wtedy, gdy elipsa nie przecina osi. Oznacza to, że obie szkoły mają efektywność powyżej średniej dla Polski.

104 Dotychczasowe sposoby analizowania wyników egzaminacyjnych ulokowałyby te szkoły odpowiednio w 3. i 9. staninie i nie przyszłoby nam do głowy, że te placówki coś może łączyć.

105 Najbardziej pożądanym kierunkiem przesunięcia pozycji gimnazjum na wykresie jest równoczesny wzrost EWD i wyników. Najgorszym scenariuszem jest spadek EWD i wyników.

106 EWD W GIMNAZJACH

107 Gimnazjum nr 1

108 Gimnazjum nr 2

109 Gimnazjum nr 3

110 Gimnazjum nr 4

111 Gimnazjum nr 5

112 Gimnazjum nr 7

113 Gimnazjum nr 1

114 Gimnazjum nr 2

115 Gimnazjum nr 3

116 Gimnazjum nr 4

117 Gimnazjum nr 5

118 Gimnazjum nr 7

119 EWD gimnazjów w Przemyślu

120 EWD gimnazjów w Przemyślu

121 PORÓWNANIE PRZYROSTU EWD W POSZCZEGÓLNYCH GIMNAZJACH

122 Gimnazjum nr 1 część humanistyczna

123 Gimnazjum nr 1 część matematyczno - przyrodnicza

124 Gimnazjum nr 2 część humanistyczna

125 Gimnazjum nr 2 część matematyczno - przyrodnicza

126 Gimnazjum nr 3 część humanistyczna

127 Gimnazjum nr 3 część matematyczno - przyrodnicza

128 Gimnazjum nr 4 część humanistyczna

129 Gimnazjum nr 4 część matematyczno - przyrodnicza

130 Gimnazjum nr 5 część humanistyczna

131 Gimnazjum nr 5 część matematyczno - przyrodnicza

132 Gimnazjum nr 7 część humanistyczna

133 Gimnazjum nr 7 część matematyczno - przyrodnicza

134 EGZAMIN MATURALNY

135 Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Zdawalność maj 2012 (%) Liczba zdających Zdawalność maj 2012 (%) Liczba zdających Zdawalność maj 2012 (%) Liczba zdających Zdawalność maj 2012 (%) Liczba zdających Zdawalność maj 2012 (%) Liczba zdających Zdawalność maj 2012 (%) Liczba zdających Zdawalność sierpień 2012 (%) Liczba zdających sierpień 2012 zdawalność Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające Technikum uzupełniające Ogółem maj 2012 Ogółem sierpień 2012 Ogółem sesja 2012 Zdawalność egzaminu maturalnego m. Krosno m. Przemyśl m. Rzeszów m. Tarnobrzeg

136 Wyniki z języka polskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego średni wynik w % Ogółem liczba zdających m. Krosno 57, m. Przemyśl 53, m. Rzeszów 54, m. Tarnobrzeg 48,8 871

137 Wyniki z języka angielskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Ogółem średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 69, m. Przemyśl 67,7 963 m. Rzeszów 69, m. Tarnobrzeg 68,5 790

138 Wyniki z języka niemieckiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Ogółem średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 65,7 39 m. Przemyśl 64,4 311 m. Rzeszów 62,6 242 m. Tarnobrzeg 67,0 55

139 Wyniki z języka rosyjskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Ogółem średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 56,1 15 m. Przemyśl 59,8 12 m. Rzeszów 51,7 44 m. Tarnobrzeg 63,3 24

140 Wyniki z matematyki Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego średni wynik w % Ogółem liczba zdających m. Krosno 64, m. Przemyśl 60, m. Rzeszów 58, m. Tarnobrzeg 62,8 871

141 LICEA

142 Wyniki z języka polskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum ogólnokształcące średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 62,9 985 m. Przemyśl 56,5 831 m. Rzeszów 57, m. Tarnobrzeg 54,0 493

143 Wyniki z języka angielskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum ogólnokształcące średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 78,0 959 m. Przemyśl 74,4 629 m. Rzeszów 78, m. Tarnobrzeg 81,0 457

144 Wyniki z języka niemieckiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum ogólnokształcące średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 74,2 20 m. Przemyśl 72,9 191 m. Rzeszów 72,7 133 m. Tarnobrzeg 72,7 28

145 Wyniki z języka rosyjskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum ogólnokształcące średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 86,4 5 m. Przemyśl 64,0 10 m. Rzeszów 63,1 21 m. Tarnobrzeg 86,6 7

146 Wyniki z matematyki Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum ogólnokształcące średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 71,4 985 m. Przemyśl 68,9 831 m. Rzeszów 66, m. Tarnobrzeg 77,0 493

147 Liczba absolwentów Procent uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego liczba zdających odsetek sukcesów język polski ustny język polski pisemny matematyka Porównanie średnich wyników Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego % % 86,1 64,6 80,9 II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza % % 83,2 59,2 71,7 Morawskiego III Liceum Ogólnokształcące im. Markiana Szaszkewicza % 11 82% 81,4 52,2 55,3 IV Liceum Ogólnokształcące % % 72,5 55,4 63,4

148 LICEA PROFILOWANE

149 Wyniki z języka polskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego średni wynik w % Liceum profilowane liczba zdających m. Krosno 0 m. Przemyśl 45,5 51 m. Rzeszów 51,4 32 m. Tarnobrzeg 31,0 1

150 Wyniki z języka angielskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum profilowane średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 0 m. Przemyśl 53,8 35 m. Rzeszów 54,6 31 m. Tarnobrzeg 30,0 1

151 Wyniki z języka niemieckiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum profilowane średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 0 m. Przemyśl 48,7 16 m. Rzeszów 39,0 1 m. Tarnobrzeg 0

152 Wyniki z matematyki Liceum profilowane Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego średni wynik w % liczba zdających m. Krosno. 0 m. Przemyśl 38,1 51 m. Rzeszów 36,4 32 m. Tarnobrzeg 26,0 1

153 Liczba absolwentów Procent uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego liczba zdających odsetek sukcesów język polski ustny język polski pisemny matematyka Porównanie średnich wyników Nazwa szkoły Liceum Profilowane 29 93% 27 66% 62,8 48,1 37,9 II Liceum Profilowane 31 71% 22 45% 73,9 42,1 38,4

154 TECHNIKA

155 Wyniki z języka polskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego średni wynik w % Technikum liczba zdających m. Krosno 48,7 532 m. Przemyśl 48,5 379 m. Rzeszów 50, m. Tarnobrzeg 42,3 365

156 Wyniki z języka angielskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Technikum średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 54,6 507 m. Przemyśl 56,8 284 m. Rzeszów 57, m. Tarnobrzeg 51,6 324

157 Wyniki z języka niemieckiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Technikum średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 56,8 19 m. Przemyśl 53,3 95 m. Rzeszów 50,4 107 m. Tarnobrzeg 61,1 27

158 Wyniki z języka rosyjskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Technikum średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 39,2 5 m. Przemyśl. 0 m. Rzeszów 44,2 9 m. Tarnobrzeg 60,9 13

159 Wyniki z matematyki Technikum Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 53,1 532 m. Przemyśl 46,2 379 m. Rzeszów 47, m. Tarnobrzeg 45,1 365

160 Liczba absolwentów Procent uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego liczba zdających odsetek sukcesów język polski ustny język polski pisemny matematyka Porównanie średnich wyników Nazwa szkoły Technikum Nr % 97 66% 70,5 47,7 37,7 Technikum Nr % 77 64% 69 44,2 41 Technikum nr IV 64 97% 62 87% 63,9 57,3 66,3 Technikum Nr % 63 70% 65,9 42,4 49,4 Technikum Nr 8 im. Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka % 84 64% 72,1 50,1 43,7

161 LICEA UZUPEŁNIAJĄCE

162 Wyniki z języka polskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum uzupełniające średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 37,2 23 m. Przemyśl 34,7 17 m. Rzeszów 41,5 86 m. Tarnobrzeg 29,0 9

163 Wyniki z języka angielskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum uzupełniające średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 39,0 18 m. Przemyśl 22,5 12 m. Rzeszów 33,9 66 m. Tarnobrzeg 48,0 5

164 Wyniki z języka niemieckiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum uzupełniające średni wynik w % liczba zdających m. Krosno. 0 m. Przemyśl 29,0 3 m. Rzeszów 41,0 1 m. Tarnobrzeg. 0

165 Wyniki z języka rosyjskiego Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego Liceum uzupełniające średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 42,6 5 m. Przemyśl 39,0 2 m. Rzeszów 39,3 14 m. Tarnobrzeg 30,0 4

166 Wyniki z matematyki Liceum uzupełniające Powiaty grodzkie województwa podkarpackiego średni wynik w % liczba zdających m. Krosno 19,2 23 m. Przemyśl 18,8 17 m. Rzeszów 21,5 86 m. Tarnobrzeg 22,2 9

167 Liczba absolwentów Procent uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego liczba zdających odsetek sukcesów język polski ustny język polski pisemny matematyka Porównanie średnich wyników Nazwa szkoły IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim I Liceum Ogólnokształcące w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Uzupełniające Technikum dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2 0% 57, % 85,7 51,8 45, % 61, ,7 10 0% 44,4 35, % 55,6 18,9 19, % 66,3 22,9 24

168 EWD - licea

169 EWD w liceach

170 EWD w liceach

171 EWD w liceach

172 EWD w liceach

173 EWD - technika

174 EWD w technikach

175 EWD w technikach

176 EWD w technikach

177 EWD w technikach

178 Opracowane na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych na stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Instytutu Badań Edukacyjnych EWD

179 Dziękuję za uwagę Opracowanie wyników Marek Magdziak Opracowanie wyników z języków obcych Zofia Czyżyk

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA JĘZYK POLSKI 90 MINUT HISTORIA I WOS 60 MINUT PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2015 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2015 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2015 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2016 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2013 GIMNAZJUM PUBLICZNE W BISKUPICACH EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ANALIZA 2014_2016 INTERPRETACJA WYNIKÓW W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA)

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA) M i e j s k i O ś r o d e k D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i w K o n i n i e u l. S z y m a n o w s k i e g o 5, 6 2-5 1 0 K o n i n t e l. ( 6 3 ) 2 1 1 2 7 5 6, t e l. / f a x ( 6 3 ) 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2015r. uczniów szkół w gminie Masłów SPRAWDZIAN - 2015 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2015r. Lp Szkoła Liczba uczniów 1 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD

Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD Analiza efektywności kształcenia w Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach w oparciu o wskaźnik EWD październik 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów SPRAWDZIAN - 2016 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2016r. Lp Szkoła Liczba uczniów 1 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Edukacyjna Wartość Dodana Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne By ułatwić statystyczną interpretację pozycji gimnazjum, w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy.

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej Informacje ogólne Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku uczniów szkół w Gminie Janowiec Wielkopolski. Janowiec Wielkopolski 2011 rok

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku uczniów szkół w Gminie Janowiec Wielkopolski. Janowiec Wielkopolski 2011 rok Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku uczniów szkół w Gminie Janowiec Wielkopolski Janowiec Wielkopolski 2011 rok Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowa miara edukacyjna EWD

Nowa miara edukacyjna EWD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa miara edukacyjna EWD Materiały dla jednostek samorządu terytorialnego Anna Rappe Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów klas 3a i 3b. W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez uczniów (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp.

Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez uczniów (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp. Ocena jakości pracy szkół pod kątem poprawy wyników osiąganych przez (mierzenie edukacyjnej wartości dodanej). I. Wstęp. Edukacyjna wartość dodana jest miarą efektywności nauczania w zakresie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 w kraju: Do egzaminu przystąpiło: 343 542 absolwentów, tegoroczni absolwenci

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 Analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie. Analiza wyników

Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie. Analiza wyników Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie Analiza wyników Matura 2016 r. 12 edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 2 edycja egzaminu maturalnego w nowej formule dla absolwentów liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu:

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu: ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE KWIECIEŃ 214 R. Zestawienie ogólne wyników egzaminu: średni wynik 214 klasa VIA 28,65 klasa VIB 23,58 szkoła średnio 26,6

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Szkołach Gimnazjalnych podległych Gminie Wieruszów Opracował: dr inż.. Henryk Ogorzelski Wieruszów, 20 września

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie pomorskim

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie pomorskim O K E Gdańsk Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2010-2014 w województwie pomorskim Podstawowe dane statystyczne Gdańsk, październik 2014 roku 1. Populacja zdających Tabela

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Kraków, czerwiec 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO...

Bardziej szczegółowo

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? Białystok, 11 marca 2011 r. TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? System oceniania zewnętrznego CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO: EGZAMIN GIMNAZJALNY diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2016 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2016 w kraju: Do egzaminu maturalnego w kraju przystąpiło 258 372 absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD?

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD? EWD co to jest? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r.

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r. Informacja o wynikach absolwentów naszej szkoły z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2013 Dla Gimnazjum nr11 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu w ZSO nr 1 Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA Termin ten oznacza metodę ale i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego (czyli wyników

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 Przed przystąpieniem do analizy wyników warto przypomnieć, że mnogość przedmiotów do wyboru na maturze

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny metoda EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny metoda EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Egzamin gimnazjalny 2015- metoda EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 w kraju: Do egzaminu w kraju przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów, a

Bardziej szczegółowo

Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku blok humanistyczny

Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku blok humanistyczny Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku 2016 - blok humanistyczny EWD wyliczana jest jako miara agregatowa na podstawie wyników egzaminów egzaminacyjnych grup uczniów, a interpretowana jako

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana

Edukacyjna wartość dodana Edukacyjna wartość dodana Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Edukację - treść kształcenia może zdefiniować jako system czynności

Bardziej szczegółowo

Jak pracują szkoły. Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

Jak pracują szkoły. Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Jak pracują szkoły Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie http://matura.ewd.edu.pl/ ogłosiła wskaźniki egzaminacyjne wyliczone oddzielnie dla liceów i techników na podstawie wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Normalizacja wyników egzaminów maturalnych

Normalizacja wyników egzaminów maturalnych Normalizacja wyników egzaminów maturalnych 2005-2007 Skale znormalizowane umożliwiają porównanie wyników poszczególnych zdających, średnich wyników szkół i średnich wyników powiatów w różnych latach. W

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo