Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji"

Transkrypt

1 Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej wymagający klienci wymuszają szybką reakcję i dokonywanie zmian we wszystkich gałęziach gospodarki. Tradycyjne metody wymiany informacji pomiędzy partnerami handlowymi w formie dokumentów papierowych zastąpione powoli zostają nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, które w znaczny sposób ułatwiają pracę, przyspieszają i zmniejszają koszt obiegu różnych dokumentów handlowych. Bez stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych niemożliwe staje się realizowanie współczesnych koncepcji logistycznych oraz wydajniejsze zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, bowiem technologie te dokonują rewolucyjnych zmian w dobie współczesnej logistyki, międzynarodowego handlu i transportu oraz usług. Rozwój technologii sieciowych, telekomunikacyjnych, a przede wszystkim Internetu umożliwił otwarcie przedsiębiorstwa na zewnątrz a mianowicie na partnerów, kooperantów oraz klientów. Konsekwencje zmian zachodzących w gospodarce pod wpływem technologii informatycznych są coraz bardziej zauważalne, a Internet stał się podstawowym narzędziem wdrażania koncepcji zarządzania. Według M.E. Portera powszechną platformę informacyjną, jaką jest Internet należy rozważać jako narzędzie, które może być skutecznie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa jako element ich własnych strategii [Porter M.E., 2001]. Budowanie przewagi konkurencyjnej stało się równoznaczne z tworzeniem sprawnych łańcuchów logistycznych: od dostawców surowców i kooperantów, poprzez producentów i dystrybutorów, aż do sprzedawców i konsumentów. W takim łańcuchu można kontynuować realizację tradycyjnego celu redukcji kosztów, czy podnoszenia jakości, ale można także na nowo przydzielać role. Współczesne * Mgr inż., Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot, ul. Armii Krajowej 101

2 424 Marzena Pielecka warunki konkurowania bezwzględnie wymuszają usprawnienia zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. W wielu firmach korzysta się z faksu, telefonu oraz przekazywaniu informacji pisemnie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik transmisji danych, w tym Internetu, dostosowaniu programów komputerowych i utworzeniu centralnej bazy danych, firmy mogą osiągnąć takie cele, jak uproszczenie systemów łączności między partnerami i obniżenie kosztów tych systemów, integracja procesów zamawiania dostaw i sterowanie zapasami, podnoszenie poziomu obsługi klienta. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych możliwości integracji systemów informatycznych i międzyorganizacyjnej wymiany informacji oraz próba analizy jej wykorzystania w przedsiębiorstwach na podstawie badań wtórnych. 1. Cele integracji systemów informatycznych Jeszcze dziesięć lat temu 5 lub 10 mln rekordów stanowiło ogromną ilość danych. Obecnie ilość danych przechowywanych przez przedsiębiorstwa osiąga często zakres terabajtów. Eksplozja danych nie ogranicza się tylko do struktur danych: W większości tak wielki wolumin danych powstaje w konsekwencji nieuporządkowanych źródeł danych takich jak e, zdjęcia i dokumenty. Skutki złej jakości danych to nieudane procesy biznesowe, niska wydajność i utracone materiały. Utrata, niedokładne lub niepełne informacje mogą generować wysokie koszty i dodatkowe prace, takie jak polowanie na informacje lub uzgadnianie danych. Przepływ informacji w jak najkrótszym czasie służy zarówno celom decyzyjnym jak i wykonawczym. Nie ulega wątpliwości, iż podstawą optymalnego działania przedsiębiorstwa jest szybka i aktualna informacja. Należy ją traktować jako czynnik produkcji, równie istotny jak siła robocza, kapitał i środki pracy. Jak twierdzi J.Penc informacja to katalizator zarządzania; czynnik, który scala funkcje zarządzania i warunkuje jego skuteczność [Penc, 1996]. W działalności każdej firmy musi pojawiać się orientacja na obecny rynek, o zmniejszonej przewidywalności u podstaw, której leży filozofia marketingu, aktywnej promocji, polityki cen i doboru kanałów dystrybucyjnych. Dziś międzyorganizacyjna integracja jako model współpracy z organizacjami jest pod silnym wpływem nowych metod komunikacji elektronicznej. Integracja międzyorganizacyjna umożliwia wspólne procesy biznesowe Proces biznesowy określamy jako zbiór czynności wymagających na

3 Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana 425 wejściu wkładu i dający na wyjściu rezultat, dający pewną wartość dla klienta [Hammer, 1999, s.10]. Zastosowanie wysokiego poziomu integracji między organizacjami umożliwia tworzenie innowacyjnych i kompleksowych procesów między wieloma współpracującymi firmami, partnerami i klientami. Zmiany w procesie dystrybucji zachodzą dzięki lepszemu wykorzystaniu informacji. Możliwe staje się usprawnienie łańcucha dostaw i dystrybucja just in time. Produkty dostarczane są wtedy w odpowiednim czasie, w takiej ilości, w jakiej są potrzebne. Planowanie dostaw JIT (just in time) i Kanban, czyli dostawy elementów i podzespołów do produkcji oraz dostawy produktów finalnych dokładnie na czas, praktycznie bez zapasów magazynowych części do produkcji i bez produkcji na magazyn, ale odbieranej od razu przez łańcuch dystrybucyjny. Wymaga to sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw i współpracy z dostawcami i odbiorcami (SCM (Supply Chain Management) zarządzanie łańcuchem dostaw). 2. Technologia EDI Wstępne wysiłki B2B zmierzające do rozwiązania powyższych problemów doprowadziły do powstania elektronicznej wymiany danych (EDI). EDI to jasno zdefiniowany zestaw protokołów, które zarządzają rodzajem informacji wymaganych w transakcyjnych wymianach, takich jak zamówienie zakupów, dane spedycyjne, potwierdzenie odbioru oraz potwierdzenie dostawy, dokument faktury (zobacz rysunek 1). System ten obejmuje także elektroniczny transfer funduszy, wykorzystywany jest podczas przesyłania elektronicznej dokumentacji pacjenta lub pobierania opłat drogowych, a także w organach podatkowych. Uczestnikami EDI są klienci indywidualni, sklepy, małe i duże przedsiębiorstwa, administracja państwowa. Wyróżnikiem EDI jest przede wszystkim brak udziału człowieka w całym procesie. Mówiąc o EDI powinniśmy kojarzyć ten system głównie z automatycznym interpretowaniem i przetwarzaniem danych Standardy elektronicznej wymiany danych. Technologia EDI powstała ok. roku Pierwsze systemy EDI nie były ogólnodostępne ze względu na wysokie koszty. Początkowo użytkownikami EDI, dla których elektroniczny obieg dokumentów miał strategiczne znaczenie, były firmy z sektora transportu. Powstała więc potrzeba standaryzacji formatu wymiany danych. Zaowocowała ona na

4 426 Marzena Pielecka początku lat osiemdziesiątych dwoma głównymi standardami: ANSI X12 oraz UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport), które są obecnie najczęściej używane, mając akceptację Rządu Federalnego USA i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Początki EDI to również określone protokoły przesyłania takie jak Point to Point i VAN, które w znacznej mierze zawężały grono uczestników. Ta ograniczona skalowalność i brak elastyczności nie przyczyniały się do popularności stosowania EDI jako rozwiązania integracyjnego B2B. Tradycyjne usługi EDI są najczęściej realizowane przez dostawców sieci wartości dodanej (VAN - value-added network). Ponieważ jest to rozwiązanie kosztowne, tylko największe firmy mogą sobie pozwolić na ich wykorzystanie. 2.2 Ewolucja EDI Wraz z rozwojem technologii powstają kolejne standardy (TRA- DACOMS, ODETTE, HIPAA, RosettaNet, SWIFT, VDA, VICS i XML), które powstają na potrzeby różnych gałęzi przemysłu i instytucji oraz protokoły (AS2, FTP, OFTP, HTTP, SFTP, ebms) [http://www.edibasics.co.uk, dostęp dnia ]. Rysunek 1. Schemat uproszczonego EDI Zamówienie zakupów Dostawca Sieć wartości dodanej ERP Kupujący Faktura Źródło: [www.inovis.com, dostęp dnia ]. EDI można uruchomić na różnych systemach komunikacji elektronicznej, jednak obecnie wiele branż przechodzi na rozwiązanie EDI Internet ze względu na jego zdolność do redukcji kosztów. EDI Internet zapewnia niekwestionowane korzyści, w tym niemal natychmiastowe przekazywanie danych, a więc zmniejsza czas, który normalnie spożywany jest przez pocztowe opóźnienia. Jest obecnie stosowany przez przemysł, instytucje ochrony zdrowia, instytucje rządowe i sektora fi-

5 Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana 427 nansowego. Organizacje te są w stanie jeszcze bardziej zmniejszyć koszty transmisji z wykorzystaniem EDI Internetu. Dzięki wykorzystaniu Internetu, przede wszystkim ze względu na łatwą dostępność i zmniejszenie kosztów, EDI zyskuje popularność w zwiększonej gamie firm, które mogą nie być w stanie pozwolić sobie na konfigurację innych medialnych przekazów. Ogólnie rzecz biorąc, korzyści kosztowe wynikające z internetowego rozwiązania są istotne dla wszystkich firm, które potrzebują usług EDI (zobacz tablica 1). Tablica 1. Adaptacja AS2 przykładowe obliczenia ROI (przedsiębiorstwa w USA) Opis Oszczędności Uważa, że przejście na AS2 przyniesie zwrot w ciągu jednego roku. Poprzednio musiał płacić za jednego z Producent o przychodach ponad 1 mld USD, największych partnerów opłaty VAN wynoszące ok. 400 USD miesięcznie. Przejście na AS2 oznacza wydatek 1000 współpracujący z ponad 200 partnerami USD za przeniesienie partnera na nową platformę. A dzięki eliminacji stałych opłat VAN udaje się zaoszczędzić 3800 USD rocznie tylko na jednym partnerze.. Wcześniej firma wydawała do 300 USD miesięcznie na Producent o przychodach rzędu wielu milio- konta VAN dla jednego klienta. Po przejściu na AS2 opłaty te zostały zredukowane do zaledwie 12 USD na jednego klienta. nów USD. Firma należąca do koncernu dystrybucyjnego o przychodach rzędu 4 mld USD Kompania CPG o przychodach rzędu miliarda USD Źródło: [AMR Research, 2012]. Ta firma osiągnęła zwrot z inwestycji zaledwie w ciągu miesiąca. Wydała ok USD na połączenie z 10 partnerami poprzez AS2, a zyskała oszczędności rzędu 6000 USD miesięcznie.. Współczynnik ROI w przypadku tej firmy polegał na wyważeniu kosztów nie przechodzenia na AS2. Należało wprowadzić zmianę metod komunikacyjnych, aby przeciwdziałać utracie wsparcia poprzednich dostawców dla nośników takich jak duże komputery, komunikacja synchroniczna oraz starsze produkty VAN. Użytkownik nie chce ponosić kosztów ciągłej obsługi, nie chce tego również dostawca. Przejście na AS2 było więc najlepszym rozwiązaniem pod względem kosztów. Internet zmienił obraz EDI. Pojawiły się nowe standardy zapewniające bezpieczną i bezpośrednią komunikację pomiędzy dostawcą a klien-

6 428 Marzena Pielecka tem oparte na rozwiązaniach SOA (Service-Oriented Architecture architektura zorientowana na usługi). 3. Model SOA jako narzędzie integracji aplikacji Intensywny rozwój Internetu spowodował, że powstała potrzeba integracji zarówno między aplikacjami wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i między różnymi organizacjami przy wykorzystaniu protokołów komunikacji powszechnie w nich używanych. Biorąc pod uwagę heterogeniczność środowisk implementacji systemów informatycznych i dążenie do minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań integracja nie jest łatwym zadaniem. Rozwiązaniem może być koncepcja usług sieciowych (Web Services) rozumiana jako działające aplikacje udostępniające logikę biznesową poza zamknięty obszar sieci organizacji i komunikujące się z użyciem wykorzystywanych w Internecie interfejsów i protokołów komunikacyjnych. Definicje formułowane przez organizacje rozwijające technologie usług sieciowych lub ustalające standardy ich dotyczące, takie jak: W3C, IBM oraz Microsoft określają następujące cechy Web Services : są autonomicznymi aplikacjami dostępnymi w sieci przez swój adres internetowy URL, za pomocą struktur wyrażonych w języku XML (Extensible Markup Language) mają opisane interfejsy oraz sposób ich użycia, są odkrywane i uruchamiane przez inne aplikacje, realizują różne operacje, począwszy od prostych odpowiedzi na żądania użytkownika, a na złożonych procesach biznesowych skończywszy, stosują standardowe protokoły komunikacji wykorzystywane w Internecie. Web Services mają również istotną cechę, którą jest możliwość odkrycia, uruchomienia oraz łączenia z innymi usługami w celu dostarczenia użytkownikowi nowej funkcjonalności. Podstawowa architektura, według której konstruowane są Web Services, to SOA. Jest ona powszechnie przyjętym sposobem programowania i standardem publikowania, wyszukiwania oraz uruchamiania usług. Jej podstawowe komponenty to [Gandhi, 2012]: usługi (Service Provider), odpowiedzialny za zainstalowanie usługi na serwerze, opublikowanie jej opisu w rejestrze oraz kontrolę dostępu,

7 Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana 429 odbiorca usługi (Service Requester), aplikacja wykorzystywana przez użytkownika, która odkrywa usługi w rejestrze oraz zleca żądania ich uruchomienia, rejestr usług (Service Registry/Service Broker), umożliwiający udostępnienie usługi przez dostawcę oraz jej odszukania i użycie przez odbiorcę. Rysunek 2. Model SOA Publikowanie Pośrednik Usługodawca Poszukiwanie Zgłoszenie/ powiązanie Odbiorca Źródło: Opracowanie własne na podstawie [www.ibm.com, dostęp dnia ]. Każdy element SOA (zobacz rysunek 2) może odgrywać jedną lub więcej z trzech ról: pośrednika, klienta/odbiorcy i usługodawcy [Tsalgatidou, Pilioura, 2002]. Dostawca jest podmiotem, który zapewnia aplikację lub funkcjonalność jako usługę. Pośrednik (service broker) rejestruje i klasyfikuje usługi, czyniąc je możliwymi do odnalezienia. Usługodawca publikuje swoje usługi razem z pośrednikiem. Wnioskodawcą jest system (lub firma), która wymaga funkcjonalności oprogramowania. Wnioskodawca poszukuje usługi u pośrednika (w rejestrze). Gdy usługa zostaje znaleziona, dostawca dokonuje powiązania żądanej usługi do wnioskodawcy i niezbędne funkcjonalności zostają przekazane wnioskodawcy. Interakcje pomiędzy tymi trzema rolami są tworzone przez trzy główne działania, a mianowicie opis usługi, odkrycie/poszukiwanie usługi, dostarczenie usługi [Turner i inni, 2003]. Opis usługi jest najważniejszą funkcją w SOA, to jest to, co jest opublikowane, zgłaszane i kategoryzowane dla usługi [Burbeck, 2000]. Opis usługi umożliwia usługodawcy dokonać opisu składni i semantyki usługi tak, aby usługa mogła być mapowana dla potrzeb klienta. Usługa ta zawiera opisy funkcjonalności, interfejsy oraz niefunkcjonalne charakterystyki takie jak bezpieczeństwo, uwierzytelnianie i kwestie prywatności związane z wymianą informacji, określa także jakość usług i koszty. Ten opis jest opublikowany wraz z usługą pośrednika. Klient (tj. wnioskodawca usługi) może użyć usługi wykrywania do identyfikowania, która z usług sprosta wy-

8 430 Marzena Pielecka maganiom funkcjonalnym organizacji. Opis usługi jest wykorzystywany do przeprowadzenia tej oceny. Usługa odkrycie/poszukiwanie zawiera także usługę negocjacji, które służą do tworzenia umowy między usługodawcą a wnioskodawcą. Kiedy wnioskodawca zidentyfikuje właściwą usługę w fazie wykrywania usług, dostawca będzie dostarczać usługi do wnioskodawcy. Jest to faza świadczenia usług lub faza uruchomieniowa. Ten ciąg wydarzeń między trzema rolami stanowi funkcjonalność architektury zorientowanej na usługi (SOA). W kontekście integracji B2B implikuje to posiadanie centralnej sieci niezależnie istniejących usług, których interfejsy określają semantyki, składnie i funkcjonalności usługi. Kiedy proces między organizacjami musi być wykonany, predefiniowany przebieg dla tego procesu będzie komponować z wymaganą usługą z przestrzeni usług. Zatem niezależne usługi są komponowane i tworzone w kontekście udostępnianego przebiegu usługi, który jest określony przez proces biznesowy w trakcie realizacji procesu. SOA koncentruje się na dostarczaniu funkcjonalności w postaci zestawu rozproszonych usług, które mogą być konfigurowane i dostarczane w trakcie wykonywania procesu [Turner i inni, 2003]. To ultra-późne wiązanie usług sprawia, iż jest to rozwiązanie bardziej elastyczne i dostosowane do otoczenia. Zatem skalowalność takiego podejścia, to znacznie więcej niż w poprzednich technikach integracyjnych B2B. Usługi nie są powiązane ze sobą aż do momentu, kiedy są potrzebne do użycia. Różne systemy oparte na podobnej architekturze mają dostęp do istniejących usług lub mogą integrować własne usługi z usługami innego systemu poprzez proste przywołanie (przy założeniu, że polityka bezpieczeństwa pozwala na to). Współpraca tych usług jest niezależna od platformy. Niezależność ta oznacza, że znaczenie interoperacyjności rozwiązania SOA będzie rosła. SOA jest najbardziej powszechną z usług internetowych [Papazoglou, Georgakopoulos, 2003]. Pozwala na użycie standardowych protokołów, takich jak SOAP (Simple Object Access Protocol) i języka XML, które zostały przyjęte jako standardy usług internetowych przez większość wiodących platform internetowych (WebSphere IBM, Microsoft. NET i Sun J2EE). A to sprawia, że SOA jest niejednorodną i otwartą architekturą, pozwalającą wdrażać rozwiązania integracyjne różnych systemów informatycznych. SOA jest także elastyczna, pozwalając firmom uczestniczącym stosować własne formaty danych przy użyciu XML i nadal być w stanie angażować usługi internetowe w interakcji B2B. Dlatego SOA wspiera wszystkie trzy wymienione połączenia B2B -

9 Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana 431 front-end to back-end, starsze systemy wystawione w Internecie, a także pomiędzy systemami partnerów handlowych. Podstawowym standardem, na którym opiera się technologia Web Services, jest język XML. Najbardziej rozpowszechniona technologia realizacji Web Services została opracowana przez IBM i Microsoft. Składa się z trzech warstw: komunikacyjnej, opisującej usługi i umożliwiającej ich publikację oraz wyszukiwanie [Ambroszkiewicz, Mikułowski, 2006, s ].Warstwę komunikacji stanowi protokół SOAP (Simple Object Access Protocol) umożliwiający wymianę komunikatów napisanych w języku XML. Warstwa opisu usługi jest realizowana za pomocą języka WSDL (Web Services Description Language) umożliwiającego opisanie usługi sieciowej w formie dokumentu XML. Warstwa publikacji i wyszukiwania usług realizowana jest za pomocą specyfikacji UDDI (Universal Description Discovery and Integration). Istotnym zagadnieniem w ocenie możliwości zastosowania usług sieciowych jako technologii integracji systemów informatycznych wspierających procesy biznesowe jest tworzenie kompozycji usług sieciowych realizujących złożone procesy oraz ich łatwe odkrywanie i uruchamianie. Z punktu widzenia tak postawionego problemu mówimy o dwóch aspektach rozwoju usług sieciowych [Ambroszkiewicz, Mikułowski, 2006, s. 265]. Pierwszy dotyczy integracji usług w celu wdrażania złożonych procesów. Drugi odnosi się do umożliwienia ich automatycznego uruchamiania. Powstanie specyfikacji języków umożliwiających opis procesów biznesowych tak, by realizujące je usługi działały zgodnie z mechanizmami transakcyjnymi jest istotnym elementem w procesie rozwiązywania problemu integracji usług sieciowych. Przykładowymi specyfikacjami są: BPEL, WS-Transaction i WS-Coordintion oraz Web Service Choreography. Rozwój usług sieciowych dotyczących automatyzacji ich uruchamiania możliwy jest dzięki powstaniu języków bazujących na XML. Przykładem takiego języka jest DAML-S język ontologii zorientowany na usługi [Ambroszkiewicz, Mikułowski 2006, s. 111]. Przyjęto w nim rozumienie ontologii jako abstrakcyjnych kategorii odniesień i zdarzeń, które są definiowane za pomocą klas i ich własności [Ambroszkiewicz, Mikułowski, 2006, s. 102]. Przygotowany z wykorzystaniem ontologii opis usługi jest publikowany, a następnie wykorzystany do odkrycia i uruchomienia usługi.

10 432 Marzena Pielecka SOA to paradygmat organizacji i wykorzystania rozproszonych zasobów kontrolowanych przez różne organizacje, który oferuje jednolite procedury rejestracji, wyszukiwania i współpracy w celu osiągnięcia oczekiwanych efektów. SOA sprawia, że granice pomiędzy systemami, przestają mieć znaczenie. Dane mogą być integrowane i prezentowane praktycznie w dowolnej formie, komunikacja z partnerami może odbywać się w czasie rzeczywistym, a przede wszystkim biznes określa sposób działania aplikacji a nie aplikacja determinuje, jak powinien działać biznes. 4. Analiza wykorzystania EDI wśród europejskich i polskich przedsiębiorstw. Z przeprowadzonej analizy, na podstawie danych GUS [GUS, 2012] wynika, iż wykorzystanie Internetu ma istotne znaczenie dla wymiany informacji między organizacjami. Rozwój usług sieciowych ma charakter bardzo dynamiczny i powoduje, że przedsiębiorstwa (także małe i średnie) coraz częściej wykorzystują technologie określane do tej pory mianem zbyt kosztownych. Do składania zamówień poprzez sieci komputerowe firmy wykorzystują dwa narzędzia: strony www oraz wiadomości typu EDI zarówno te standardowe, jaki i EDI Internetowe (także w modelu SOA). Mówiąc o EDI w tym opracowaniu bierze się pod uwagę te dwie formy usług sumarycznie. W 2011 r. te formy współpracy były najczęściej stosowane w podmiotach dużych (odpowiednio 47,8% i 16,2%). Składanie zamówień z wykorzystaniem EDI było znacznie rzadziej stosowane. W ciągu ostatnich czterech lat zainteresowanie elektronicznym sposobem składania zamówień najszybciej wzrastało w przedsiębiorstwach dużych w 2011 roku co druga firma tej klasy wielkości stosowała taką formę zakupów. Korzystanie ze sprzedaży elektronicznej było bardzo zróżnicowane wśród krajów europejskich. Najbardziej aktywne w tym zakresie w 2010 roku były przedsiębiorstwa z Norwegii (36%), a najmniej z Rumunii i Włoch (odpowiednio 4% i 5%). Polska plasowała się poniżej średniej dla Unii Europejskiej wynoszącej 15%. Współczesne witryny internetowe nie ograniczają się tylko do prezentacji produktów wraz z opcją składania zamówień, lecz stają się coraz bardziej rozbudowanymi serwisami, które umożliwiają klientom wykonanie płatności on-line lub uzyskanie natychmiastowej pomocy w trakcie dokonywania zakupów za pośrednictwem komunikatora. Tę

11 Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana 433 formę sprzedaży elektronicznej preferują podmioty średnie i małe (odpowiednio 10,1% i 7,8%), firmy duże częściej wykorzystują EDI (23,2%). Przedsiębiorstwa duże w równym stopniu otrzymują zamówienia od odbiorców indywidualnych jak i innych przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej. Przedsiębiorstwa małe i średnie częściej prowadziły sprzedaż dla odbiorców indywidualnych. Rysunek 3. Przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyczną wymianę danych wg klas wielkości i rodzajów działalności Ogółem Małe Średnie Duże Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Dostawa wody, rekultywacja Budownictwo Handel, naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna Administrowanie i działalność wspierająca Naprawa i konserwacja komputerów % Źródło: [GUS, 2012]. Przedsiębiorstwa coraz częściej wymieniają informacje między sobą oraz innymi systemami za pomocą automatycznej wymiany danych.

12 434 Marzena Pielecka W 2012 r. udział przedsiębiorstw korzystających z takiego sposobu wymiany informacji wzrósł w skali roku o 8% do poziomu 74,1%. Najczęściej proces ten wykorzystują przedsiębiorstwa duże (94,4%), ich odsetek, podobnie jak w podmiotach małych, wzrósł o ponad 8%. W 2012 r. z automatycznej wymiany danych najchętniej korzystały firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (83,9%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (83,7%), zaś najrzadziej podmioty zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią (60,8%). W porównaniu z rokiem poprzednim największy wzrost udziału podmiotów stosujących ten sposób wymiany informacji wystąpił w firmach obsługujących rynek nieruchomości (zobacz rysunek 3). Przedsiębiorstwa wykorzystywały w 2012 r. automatyczną wymianę danych głównie w kontaktach z organami administracji publicznej (72,0%). Połowa badanych podmiotów korzystała z tego rozwiązania w celu wysyłania dyspozycji płatniczych do instytucji finansowych (54,5%). Udział firm stosujących ten sposób wykorzystania automatycznej wymiany danych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł najwięcej o 17,2% (zobacz rysunek 4). Rysunek 4. Przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyczną wymianę danych z podmiotami zewnętrznymi wg celów Wymiana danych z organami administracji publicznej Wysyłanie/otrzymywanie informacji o produktach Wysyłanie dyspozycji płatniczych do instytucji finansowych Wysyłanie/otrzymywanie dokumentów transportowych % Źródło: [GUS, 2012] Stopień wykorzystania technologii EDI w Polsce na tle innych krajów rozwiniętych przedstawiony został na rysunku 5. W 2011 r. Polska należała do czołówki krajów wykorzystujących automatyczną wymianę

13 Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana 435 danych z podmiotami zewnętrznymi, plasując się powyżej średniej dla krajów Unii Europejskiej. Dwie trzecie polskich przedsiębiorstw stosowało ten sposób wymiany informacji. Wyższe wskaźniki notowano tylko w Wielkiej Brytanii, Niderlandach i Słowenii. Polskie przedsiębiorstwa nadrabiają informatyczne straty w stosunku do firm z innych krajów europejskich. Rynek elektronicznej wymiany danych w Polsce jest aktualnie w fazie dynamicznego rozwoju. Wskutek tego polskie przedsiębiorstwa mogą w pełni korzystać z operacyjnej integracji procesów. Rysunek 5. Przedsiębiorstwa korzystajace z automatycznej wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi w wybranych krajach europejskich w 2011r. W. Brytania Niderlandy Słowenia Polska Niemcy Węgry Dania Norwegia Włochy Austria UE-27 Litwa Belgia Luksemburg Finlandia Łotwa Słowacja Francja Malta Portugalia Bułgaria Szwecja Hiszpania Chorwacja Irlandia Grecja Estonia Republika Czeska Rumunia Cypr Źródło: [GUS, 2012] % Zakończenie Niniejsze rozważania poświęcono jedynie wybranym aspektom integracji systemów informatycznych i wymiany danych. Jednak wśród

14 436 Marzena Pielecka współczesnych przedsiębiorstw rośnie zainteresowanie wspomnianymi produktami, o czym świadczyć może przedstawiona w analizie rosnąca tendencja wykorzystania jednego z nich. W coraz większym stopniu technologie takie jak SOA i EDI stają się dostępne i powszechne poprzez wykorzystanie Internetu. Angażując się w EDI przez Internet, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą konkurować z dużymi organizacjami, poszerzać działalność na rynkach całego świata, a także poprawiać relacje z obecnymi partnerami handlowymi. Wykorzystanie Internetu eliminuje bariery tradycyjnego EDI, jak np. duże koszty i wymagania dotyczące oprogramowania własnościowego. Dzięki upowszechnianiu SOA małe i średnie firmy mogą również czerpać z niej korzyści. Zastosowanie architektury SOA w rozwiązaniach EDI przynosi dodatkowe korzyści, jakimi są: transmisja danych automatyczna i w czasie rzeczywistym, możliwość tworzenia własnych standardów komunikatów. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia spopularyzowania tych rozwiązań. Literatura : 1. Ambroszkiewicz S., Mikułowski D. (2006), Web serwisy i Semantic Web. Idee i technologie, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa. 2. Burbeck S. (2000), The Tao of e-business services. The evolution of Web applications into service-oriented components with Web services, dostęp dnia Gandhi S. (2012), A Service-Oriented Approach to B2B Integration Using Web Services, Published for Dreamscape Media, dostęp dnia GUS (2012), Społeczeństwo informacyjne w Polsce Wyniki badań statystycznych z lat , GUS, Warszawa. 5. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa. 6. dostęp dnia Papazoglou M.P., Georgakopoulos D. (2003), Service-Oriented Computing Communications of the ACM, Volume 46, No Penc J. (1996), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Agencja Wydawnicza PLACE, Warszawa. 9. Porter M.E. (2001), Strategy and the Internet, Harvard Business Review.

15 Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana Tsalgatidou A., Pilioura T. (2002), An Overview of Standards and Related Technology in Web Services, Kluwer Academic Publishers, Manufactured in The Netherlands. 11. Turner M., Budgen D., Brereton P. (2003), Turning Software into a Service, IEEE Computer Society. Streszczenie Nowe, pojawiające się technologie sieciowe otwierają nowe sposoby łączności między firmami. Umożliwiają bardziej dynamiczne partnerstwo biznesowe. Prosta obsługa pozwala budować infrastrukturę, która pomaga przedsiębiorstwom dopasowywać wspólne działania, co ma szczególne znaczenie w dobie globalizacji. Daje szansę na rozwój szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom. Relacje między partnerami biznesowymi stają się łatwiejsze. Nowe metody elektronicznej wymiany informacji między partnerami oraz integracji aplikacji pozwalają na większą automatyzację procesów i zadań, a tym samym na optymalizację działalności i nowe możliwości rozwoju. Słowa kluczowe EDI, SOA, integracja systemów IT Integration of IT systems Inter-Organizational exchange of information (Summary) New emerging network technologies offer new ways to communications between companies. Enable more dynamic business partnerships. Simple operation allows building an infrastructure that helps companies adapt joint action, which is particularly important in the era of globalization. It gives an opportunity to develop particular small and medium-sized enterprises. The relationships between business partners are easier. New methods of electronic exchange of information between partners and application integration make it possible for greater automation of processes and tasks, and thus to optimize the activity and new opportunities. Keywords EDI, SOA, integration of IT systems

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność ść oraz techniki semantyczne w administracji publicznej Część I wizja Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Miasta w Internecie Część II projekt Jerzy

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line.

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Komunikator Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Geneza powstania programu Program Komunikator został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na funkcję internetowego połączenia

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Karol Gołąb karol.golab@tls-technologies.com 28 listopada 2001 1 Streszczenie Omówienie i porównanie popularnych standardów mechanizmów komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów Platforma workflow O nas Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych wdrożeń informatycznych: aplikacji internetowych, systemów CRM, ERP, rozwiązań workflow, e-podpis, aplikacji mobilnych oraz projektowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiał na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa

D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa Rapid Response Support D-Link Assist: natychmiastowa pomoc w każdej sytuacji Właściwe funkcjonowanie sieci komputerowej niejednokrotnie decyduje o sprawności

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 2/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 2 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Łańcuch dostaw - definicja Łańcuch

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 13.09.2013 Nabywca: Rabateo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 45 e-mail: dariusz.urbanski@rabateo.coml Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo