dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy oddać i zarejestrować w dziekanacie do końca marca Jeden promotor może prowadzić najwyżej 8 prac; powyżej tej liczby prace nie będą rejestrowane Tematy dla kierunku Informatyka Tematy dla kierunku Mechatronika 1-10; 19-30; 47-53; 55-73; 78-80; 81-87; 88-90; ; 13-18; 31-36; 37-46; 54; 74-78; Prof. dr hab. inż. Wołodymyr Dragajew 1. Programowa realizacje Internetowej BAZY DANYCH ( np. BIBLIOTEKA ) z wykorzystaniem Serwisu Internitowego KRASNAL, XAMPP Lite, i In. 2. Projektowanie sklepu Internetowego z wykorzystaniem języków programowania PHP, PERL, JAVA i In. 3. Obsluga Baz Danych MySGL z poziomu Java Server Pages. 4. Bezprzewodowa transmisja danych dla sterowania przemysłowym obiektom ruchomym. 5. Analiza systemów wspomagającym projektowanie Baz Danych ( Data Architekt, Acces i In. ). 6. Programowanie dynamiki robota mobilnego w środowisku MatLab (Simulink). Dr inż. Jan Francyk 7. System automatyczny kompleksowego zabezpieczenia przejazdu kolejowego (opracowanie bloku sterowania sygnalizacją, blokadą i niezawodnością systemu). Zadania do wykonania: - Studia literatury z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji tematu. - Opracowanie koncepcji systemu. - Specyfikacja zadań systemu. - Opracowanie schematu blokowego. - Opracowanie algorytmu sterowania systemem. - Wybór sterownika i jego oprogramowanie. - Redakcja pracy dyplomowej. 8. Wizualizacja działania wybranego systemu telekomunikacyjnego xdsl. Zadania do wykonania: - Studiowanie literatury i wybór systemu xdsl. - Opracowanie koncepcji wizualizacji wybranego systemu xdsl.

2 - Opracowanie prezentacji. - Opracowanie i zredagowanie instrukcji dydaktycznej prezentacji. - Redakcja pracy dyplomowej. 9. Sterowanie odkurzaczem inteligentnym (opracowanie bloku sterowania i jego oprogramowania). Zadania do wykonania: - Studia literatury w zakresie tematu. - Opracowanie schematu blokowego odkurzacza. - Specyfikacja zadań poszczególnych bloków urządzenia. - Opracowanie algorytmu sterowania urządzeniem. - Dobór sterownika i jego oprogramowanie. - Zredagowanie i napisanie pracy dyplomowej. 10. Sterowanie turbiną elektrowni pływowej (opracowanie bloku sterowania i oprogramowania. Zadania do wykonania: - Studia literatury z zakresu tematu pracy dyplomowej. - Specyfikacja zmiennych warunków pracy turbiny. - Opracowanie schematu blokowego sterowania turbiną. - Opracowanie algorytmu sterowania turbiną. - Opracowanie symulacji działania systemu przy zmianach wybranego parametru oraz wizualizację tego działania. - Redakcja i pisanie pracy dyplomowej. Dr hab. inż. Roman Galar 11. Aktywny przewodnik turystyczny. 12. Aktywna mapa Sudetów. Dr inż. Stefan Giżewski 13. Mikroprocesorowy miernik kierunku i prędkości wiatru. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika prędkości wiatru w zakresie od 0 do 35 m/s w połączeniu z rejestratorem kierunku wiatru. 14. Mikroprocesorowy miernik niewielkich odkształceń. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika odkształceń w zakresie od -5 do +5 do wykorzystania w warunkach laboratorium studenckiego.

3 15. Badanie charakterystyk silników prądu stałego stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie stanowiska pozwalającego na pomiar charakterystyk elektrycznych i mechanicznych silników małej mocy prądu stałego do wykorzystania w warunkach laboratorium studenckiego. 16. Pomiar mocy w obwodach elektrycznych prądu zmiennego stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu stanowiska pozwalającego na pomiar mocy czynnej biernej i pozornej w obwodach elektrycznych zasilanych prądem sinusoidalnie zmiennym. Stanowisko ma być adresowane do wykorzystania w warunkach laboratorium studenckiego. 17. Kompensacja mocy biernej w sieciach elektrycznych stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu stanowiska pozwalającego na zapoznanie studentów z problematyką kompensacji mocy biernej w obwodach elektrycznych zasilanych prądem sinusoidalnie zmiennym. 18. Sterownik mikroprocesorowy kolektora ciepła słonecznego. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu sterownika, przeznaczonego do sterowania pracą kolektora słonecznego zasilającego domową instalację ciepłej wody użytkowej, współpracującego z zasobnikowym wymiennikiem ciepła. Dr inż. Jacek Gruber 19. Kierunki rozwoju standardów i technologii transmisji bezprzewodowej. Omówić wybrane, już stosowane technologie transmisji bezprzewodowej. Wskazać kierunki, w których się one rozwijają. W części praktycznej pokazać słabości zabezpieczeń i oraz wskazać inne słabe punkty technologii komunikacji bezprzewodowej na przykładach na platformie sieci testowej WLAN. 20. Audyt bezpieczeństwa w lokalnej sieci bezprzewodowej. Celem pracy jest sprecyzowanie i ilustracja na przykładzie metodyki audytu bezpieczeństwa intranetowych sieci WLAN. W części studialnej należy dokonać zwięzłego przeglądu norm, dobrych praktyk, oraz metodologii i standardów de facto audytu bezpieczeństwa infrastruktury IT ze szczególnym naciskiem na środowisko sieciowe i na sieci WLAN. W części należy opracować i zrealizować plan audytu pewnej rzeczywistej lub testowej sieci WLAN. 21. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii Joomla. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii Joomla. 22. Sieci bezprzewodowe WiFi i WiMAX standardy i bezpieczeństwo. Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Analizy standardów dla sieci bezprzewodowych dużego zasięgu. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. Zagrożenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania

4 ataków, ich cele oraz możliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi i WiMAX. 23. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii w środowisku PYTON. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii PYTON. 24. Bezpieczeństwo baz danych w systemach korporacyjnych i sieciowych Mechanizmy i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych i systemów DBMS. Analiza i klasyfikacja ataków SQL Injection. Metody i mechanizmy obrony przed atakami. Należy też omówić mechanizmy obrony przed atakami Injection. Badania podatności wybranych klas portali, witryn i aplikacji korporacyjnych na ataki Injection. 25. Odmowa usług DoS i Dos ataki i obrona Idea i ważniejsze przeprowadzone ataki DoS na serwisy i portale internetowe. Znane scenariusze przeprowadzania ataków DoS oraz ich techniki i ataki składowe. Znane i możliwe ataki rozproszone odmowy usług DDoS oraz DRDoS. Narzędzia do zarządzania atakami DDoS. Sposoby obrony przed atakami DoS. Scenariusze praktyczne ataków DoS. 26. Audyt bezpieczeństwa informatycznego unormowania i praktyka realizacyjna Omówienie istoty i pojęcia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Analiza formalnych modeli bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych i analiza ryzyka. Rodzaje i standardy oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zbadanie kilku lub kilkanastu narzędzi i systemów do audytu, wykrywania podatności, wykrywania ataków i intruzów IDS/IPS/IRS, oraz zapobiegania atakom i naruszeniom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 27. Sieci bezprzewodowe bezpieczeństwo sieci WiFi Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. Zagrożenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz możliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi. 28. Monitorowanie i podsłuchiwanie sieci Sniffing jako groźny sposób naruszania bezpieczeństwa. Sposoby obrony przed sniffingiem. Sniffing jako technika samodzielna i pomocnicza. Kategorie i analiza technik ataków sniffingowych. Opis scenariuszy i eksperymenty z wykrywaniem sniffingu oraz namierzania maszyn podsłuchujących sieć. 29. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii w środowisku WAMP. Na przykładzie elementów projektowania oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiej aplikacji biznesowej lub niewielkiego portalu, witryny lub aplikacji społecznościowej w technologii XAMP.

5 30. Skanery bezpieczeństwa systemów i sieci Zaprezentowanie różnych zagrożeń a następnie omówienie dostępnych narzędzi do skanowania aplikacji internetowych. Ogólna charakterystyka icj możliwości, wykorzystywanych w nich mechanizmów, ich podział ze względu na ich dostępność. Postać Jeremiaha Grossmanajako światowej sławy eksperta, ewangelisty i guru w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji i systemów internetowych. Dr inż. Kazimierz Grzywa 31. Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne do prezentowania systemu HMI/SCADA. Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnego przetwornika sygnałów analogowych LonWorks f-my m-tron oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć nie wychodząc z domu. 32. System automatyki przemysłowej wspomagany komputerowo (środowisko Windows) Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnych modułów Systemu I/O 750 LonWorks f-my WAGO oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć nie wychodząc z domu. 33. Mechatroniczne stanowisko do identyfikacji obiektów przemysłowych (generacja sygnałów testowych, zbieranie danych procesowych, przetworzenie - identyfikacja) Celem pracy jest: a/ opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem modułów Systemu I/O 750 Ethernet f-my WAGO oraz oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development, b/ integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć nie wychodząc z domu. 34. Opracowanie aplikacji enkodera PK 1020 w systemie HMI/SCADA wybranego procesu przemysłowego Celem pracy jest zaprojektowanie stołu do cięcia profili aluminiowych z układem pozycjonującym sterowanym numerycznie (komputer, środowisko Windows). Należy użyć oprogramowania Indusoft Web Studio f-my InduSoft Business Development.

6 35. Automatyczny dozownik surowców (ADS) w ciągłym procesie wytwórczym (n.p. produkcja proszków do prania). Celem pracy jest wykonanie badań literaturowych (w tym publikacji Urzędów Patentowych) i opracowanie (zestawienie) w postaci biblitek modułów hardwarowych i softwarowych oraz narzędzi do projektowania ADS w trybie mechatronicznym. 36. Automatyczny dozownik surowców (ADS) w dyskretnym procesie wytwórczym (n.p. produkcja mieszanek spożywczych). Celem pracy jest wykonanie badań literaturowych (w tym publikacji Urzędów Patentowych) i opracowanie (zestawienie) w postaci biblitek modułów hardwarowych i softwarowych oraz narzędzi do projektowania ADS w trybie mechatronicznym Dr inż. Antoni Izworski 37. Pomiar przesunięcia liniowego czujnikiem z wyjściem kwadraturowym opis zasady współpracy z czujnikami pomiaru przesunięcia liniowego z wyjściem kwadraturowym, zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do zadawania i pomiaru przesunięcia, opracowanie, w oparciu o zestaw z mikroprocesorem ATMega32A, algorytmów współpracy z czujnikiem pomiarowym. 38. Pomiar położenia kątowego czujnikem z wyjście kwadraturowym opis zasady współpracy z czujnikami pomiaru obrotu z wyjściem kwadraturowym, zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do zadawania i pomiaru obrotu, opracowanie, w oparciu o zestaw z mikroprocesorem ATMega32A, algorytmów współpracy z czujnikiem pomiarowym. 39. Badanie magnetycznego czujnika przesunięcia liniowego wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego wykorzystanie kilku standardów sygnałów czujnika AS5510, opracowanie precyzyjnego zadajnika przesunięcia liniowego, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 40. Badanie magnetycznego czujnika położenia kątowego wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego wykorzystanie kilku standardów sygnałów czujnika AS5040, opracowanie precyzyjnego zadajnika przesunięcia liniowego, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 41. Komunikacja w sieci czujników AS5040 wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego pracę czujników obrotu w sieci mikroprocesorowej, opracowanie ręcznych zadajników obrotu, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego.

7 42. Komunikacja w sieci czujników AS5510 w magistrali I2C wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego pracę czujników przesunięcia w sieci mikroprocesorowej, opracowanie ręcznych zadajników przesunięcia, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 43. Stanowisko dydaktyczne do badania regulacji dwustawnej na sterowniku s wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji dwustawnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, opracowanie algorytmu regulacji dwustawnej dla sterownika PLC. 44. Stanowisko dydaktyczne do badania regulacji trójstawnej na sterowniku s wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji trójstawnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w progranmie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji trójstawnej dla sterownika PLC. 45. Stanowisko dydaktyczne do badania regulacji proporcjonalnej na sterowniku s wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji proporcjonalnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w progranmie MATLAB,opracowanie algorytmu regulacji proporcjonalnej dla sterownika PLC. 46. Stanowisko dydaktyczne do badania regulacji PI na sterowniku s wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system system regulacji PI, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w progranmie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji PI dla sterownika PLC. Dr inż. Grzegorz Jastrzębski 47. Automatyczna aktualizacja aplikacji W przypadku instalacji wielu kopii danego programu kwestie aktualizacji wydają się kłopotliwe. W jaki sposób zapewnić wgranie poprawek dla wszystkich użytkowników? Istnieje kilka rozwiązań: skorzystanie z aplikacji wspomagającymi zarządzanie dużą ilością stacji roboczych (np. SMS Microsoftu czy Tivoli IBM) czy zastosowanie specjalnie przygotowanych skryptów logowania.

8 Zadaniem dyplomanta będzie opracowanie takiego narzędzia w oparciu o wykorzystanie folderów lokalnych rodzaju %APPDATA% - aplikacja startowa po połączeniu z bazą danych aktualizowałaby właściwy program i uruchamiała go. 48. Obsługa rejestru Windows zastosowanie programowania obiektowego Dane konfiguracyjne aplikacji zapisywane są współcześnie w rejestrze Windows. Obsługa rejestru z poziomu WinAPI jest niewygodna i narażona na typowe pomyłki związane z niskopoziomową obsługą wskaźników. Jest więc pożądane, by korzystając z paradygmatów programowania obiektowego utworzyć klasę mogącą w prosty sposób tworzyć w rejestrze klucze i nadawać im wartość. Interfejs klasy umożliwiałby: tworzenie klucza głównego aplikacji w drzewie HKEY_CURRENT_USER\Software lub HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE, oraz tworzenia i edycji kluczy podrzędnych i należących do nich wartości. 49. Tworzenie GUI w C++ Język C++ nie zawiera w bibliotece standardowej narzędzi do tworzenia GUI. Dostępne są natomiast zewnętrzne biblioteki umożliwiające tworzenie GUI. Celem pracy jest przetestowanie i ocena (wady i zalety) dostępnej funkcjonalności i łatwości obsługi wybranej biblioteki graficznej. Utworzone GUI, ma realizować tworzenie podrzędnych okien modalnych i niemodalnych, komunikację z resztą aplikacji, uruchamianie zadań w tle. 50. Tworzenie plików w formacie Excela zastosowanie programowania obiektowego Programy przetwarzające dane powinny mieć możliwość ich zapisu. W przypadku danych tabelarycznych standardem są dane zapisywane w formacie Excela. Celem pracy jest opracowanie klasy, którą będzie można wykorzystywać w innych programach. Klasa ma umożliwiać: na podstawie danych tworzyć arkusz, uwzględniać wersję formatu danych. Dr inż. Witold Komorowski 51. Asembler języka Kass (architektura 2K+). Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego. Napisanie, uruchomienie i testowanie programu. Program powinien generować: wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 52. Pakiet podprogramów arytmetyki zmiennopozycyjnej dla komputera 2K+. Napisanie w asemblerze KASS i uruchomienie (z użyciem dostępnych emulatorów maszyny 2K+) podprogramów dodawania i odejmowania zmiennopozycyjnego liczb 32-bitowych wg standardu IEEE Pakiet podprogramów arytmetyki stałopozycyjnej dla komputera 2K+. Napisanie w asemblerze KASS i uruchomienie (z użyciem dostępnych emulatorów maszyny 2K+) podprogramów czterech działań arytmetycznych (+,-,*,/) na stałopozycyjnych 32-bitowych liczbach bezznakowych.

9 Dr inż. Piotr Kowalewski 54. Projekt monitora mechanicznego dla osób niewidomych i niedowidzących. Praca swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji urządzenia będącego mechanicznym monitorem dla osób niewidomych i niedowidzących. Urządzenie powinno w sposób mechaniczny tworzyć przestrzenne (deformacje płaszczyzny) kształty mogące być odczuwane poprzez dotyk przez osoby niewidome. Urządzenie takie pozwoli na przekazywanie informacji poprzez zmysł dotyku o obrazach i zdjęciach cyfrowych. Dr inż. Arkadiusz Liber INFORMATYKA 55. Internetowy serwis informacyjny o wybranym regionie turystycznym, geograficznym, historycznym. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 56. Internetowy serwis informacyjny o wybranej grupie zwierząt lub roślin. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 57. Internetowy serwis informacyjny o przestępstwach popełnianych przy użyciu urządzeń komputerowych. Zaprojektowanie i implementacja sytemu informacyjnego. 58. Grafika komputerowa w nowoczesnych systemach internetowych z wykorzystaniem HTML 5 Praca analityczna z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem nowych technologii. Wykonanie analizy porównawczej z przykładami. 59. Komputerowy system wspomagania nauczania. Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych szkoły. Do wyboru niezależne przedmioty kształcenia. 60. Internetowe wspomaganie psychoterapii. Praca z zakresu badania możliwości terapeutycznych systemów i sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii elektronicznej. 61. Multimedialny system o fotografii cyfrowej. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 62. Internetowy przewodnik po obiektach obronnych Dolnego Śląska. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 63. Multimedialny przewodnik po wybranej gminie lub regionie. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego.

10 64. Multimedialny przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych powiatu polkowickiego. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 65. Multimedialny system wspomagania nauczania wybranego języka programowania. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 66. Multimedialny system informacyjny o szyfrach i metodach szyfrowania. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 67. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 68. Internetowy informator o rzekach w wybranym regionie Polski. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 69. Internetowy informator o uzdrowiskach w Sudetach. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 70. Metody kryminalistyki informatycznej. Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu kryminalistyki informatycznej. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 71. Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu wykrywania przestępstw. Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu badań kryminalistycznych wspomaganych komputerowo. Do wyboru jedno z 4 zagadnień np. daktyloskpia, pismo ręczne, dokumenty, oszustwa lub inne do uzgodnienia. 72. Projekt sieci komputerowej o podwyższonym bezpieczeństwie. Praca dotyczy wykonania projektu sieci przewodowej, bezprzewodowej lub hybrydowej. 73. Aplikacje mobilne z wykorzystaniem HTML 5. Praca związana z analizą możliwości oraz przykładami wykonania aplikacji dla urządzeń mobilnych z wykorzystaniem HTMl 5. MECHATRONIKA 74. Inteligentny system sterowania dostępem do budynku. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego dostępu do budynku. 75. Inteligentny system diagnostyki samochodu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego diagnostyki samochodu.

11 76. Inteligentny system parkowania pojazdu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego parkowania pojazdu. 77. Inteligentny system automatycznego prowadzenia pojazdu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego prowadzenia pojazdu. 78. Inteligentny system protekcji samochodu przed bezprawnym użyciem. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego protekcji samochodu. Prof. dr hab. Antoni Mituś 79. Algorytmy numeryczne do rozwiązywania jednowymiarowego równania Newtona Cel: Przegląd oraz implementacja podstawowych algorytmów służących do rozwiązywania równania Newtona dla punktu materialnego poruszającego się wzdłuż linii prostej Krótki opis: Opanowanie oraz implementacja komputerowa algorytmów Eulera, leap-frog, Verleta oraz prędkościowego Verleta. Porównanie wyników otrzymanych za pomocą różnych algorytmów. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania w dowolnym języku (C, Pascal, Fortran). Uwaga: Projekt może być realizowany za pomocą pakietu algebry symbolicznej Maple Modelowanie komputerowe procesu błądzenia przypadkowego za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie komputerowe błądzenia wzdłuż linii prostej jako procesu losowego. Krótki opis: Obiekt może poruszać się wzdłuż linii prostej. Decyzja o tym, czy w kolejnym kroku pójdzie on w lewo/prawo podejmowana jest za pomocą generatora liczb losowych. Również długość kroku oraz czas oczekiwania na ten krok mogą być wyznaczane za pomocą generatora liczb losowych. Badane jest zjawisko takiego błądzenia przypadkowego oraz wyznaczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy użyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Uwagi: Możliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zależności od umiejętności studenta. Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński 81. Projekt i implementacja systemu wizualizacji przesyłanie informacji w komputerze z wykorzystaniem magistrali PCI Express. (informatyka) Celem pracy jest omówienie budowy, zasady działania i parametrów jednej z najnowszych szeregowych magistral komputerów personalnych. Autor(ka) w formie multimedialnej powinien(na) przygotować aplikację z możliwością uruchamiania w przeglądarkach internetowych ukazującą omawianą tematykę. Aplikacja powinna zawierać różne formy ukazania zagadnień, tekst, obraz statyczny i ruchomy oraz animację przepływu informacji z wykorzystaniem omawianej magistrali.

12 82. Zastosowanie sterownika PLC do regulacji temperatury i wilgotności. (mechatronika, informatyka) Celem pracy jest przygotowanie układu sterownia obiektem dynamicznym o zmiennych ciągłych. W ramach realizacji pracy dyplomant(ka) powinien(na) zbudować makietę małej szklarni i wyposażyć ja w podstawowe elementy pomiarowe i wykonawcze. W drugim etapie należy zaprojektować i zaimplementować program sterowania. Praca powinna być przygotowana w oparciu o mały sterownik PLC. 83. Zastosowanie sterownika PLC do regulacji temperatury w piecu tunelowym. (mechatronika, informatyka) Celem pracy jest przygotowanie układu sterownia obiektem dynamicznym o stałych rozłożonych. W ramach realizacji pracy dyplomant(ka) powinien(na) zbudować makietę małego pieca tunelowego i wyposażyć ją w podstawowe elementy pomiarowe i wykonawcze ( 4 grzałki, 6 czujników temperatury). W drugim etapie należy zaprojektować i zaimplementować program sterowania. Praca powinna być przygotowana w oparciu o mały sterownik PLC. 84. Projekt i implementacja systemu wizualizacji budowy i zasady działania najnowszych wielordzeniowych procesorów typu CISC-RISC. (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu dydaktycznego obejmującego tematykę budowy i zasady działania najnowszych procesorów na przykładzie procesora firmy Intel lub AMD. W ramach realizacji należy wymienić i krótko scharakteryzować istniejące aktualnie procesory wielordzeniowe. Aplikacja powinna zawierać różne formy ukazania zagadnień, tekst, obraz statyczny i ruchomy oraz animację przepływu informacji z wykorzystaniem architektury najnowszych procesorów. 85. Projekt i implementacja systemu wizualizacji zasad realizacji algorytmu w systemie pamięć operacyjna procesor. (informatyka) Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja pakietu wyjaśniającego zasadę współpracy modułu pamięci operacyjnej i procesora w trybie maszyny prostej Von Neumana. W ramach realizacji tematu należy przygotować z zastosowaniem języka Asembler prostego algorytmu przetwarzania dwóch liczb i pokazać w formie multimedialnej kolejne kroki wykonywane przez wymienione podzespoły. 86. Projekt i implementacja systemu wizualizacji komunikacja w systemie Universal Serial Bus (USB). (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu wspomagającego proces dydaktyczny w zakresie portów komunikacyjnych opartych na porcie USB. W ramach realizacji pracy należy omówić budowę, zasadę przyłączania i rozłączania oraz przydzielania adresów i przerwań dla urządzeń łączonych za pomocą portu USB. Ponadto należy również opracować informacje o parametrach istniejących wersji tego portu komunikacyjnego. 87. Projekt i implementacja przewodnika multimedialnego po architekturach równoległych komputerów, struktury i zasady ich działania. (informatyka) Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu wspomagającego proces dydaktyczny w zakresie architektur równoległych komputera. W ramach realizacji pracy należy omówić strukturę systemów wieloprocesorowych w układzie z pamięcią wspólną i rozproszona. Ponadto należy również opracować informacje o klastrach obliczeniowych.

13 88. Projekt i implementacja systemu ekspertowego wspomagającego biuro nieruchomości. (informatyka, mechatronika) Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu ekspertowego doradczego dla biura nieruchomości. Aplikacja powinna posiadać interfejs uruchamiany w przeglądarkach internetowych. System powinien umożliwić zdalne przeprowadzanie z potencjalnymi klientami wywiadów i na podstawie uzyskanych odpowiedzi wskazywać oferty zgodne z zasobami biura nieruchomości. 89. Projekt i implementacja systemu ekspertowego wspomagającego wybór operatora sieci komórkowej (informatyka, mechatronika) Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu ekspertowego doradczego dla użytkownika telefonu komórkowego. Aplikacja powinna posiadać interfejs uruchamiany w przeglądarkach internetowych. System powinien umożliwić zdalne przeprowadzanie z użytkownikiem wywiadu i na podstawie uzyskanych odpowiedzi wskazywać najlepszego operatora wybranego w oparciu o różne kryteria dopasowania. System powinien nawiązywać zdalny kontakt ze stronami www operatorów w celu weryfikacji ich ofert. 90. Projekt i implementacja systemu ekspertowego wspomagania sekretariatu wydziału szkoły wyższej. (informatyka, mechatronika) Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu ekspertowego doradczego dla sekretariatu wydziału szkoły wyższej. Aplikacja powinna posiadać interfejs uruchamiany w przeglądarkach internetowych. System powinien umożliwić zdalne przeprowadzanie ze studentami i kandydatami wywiadów i na podstawie uzyskanych odpowiedzi wskazywać oferty edukac Dr inż. Zdzisław Pólkowski 91. Systemy informatyczne e-handel Celem pracy jest opracowanie witryny internetowej za pomocą systemu CMS Wordpress, która będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów informatycznych wykorzystywanych w handlu elektronicznym. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. 92. Systemy informatyczne e-biznesu będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów informatycznych klasy e-biznes. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. 93. Systemy informatyczne e-administracji będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych.

14 94. Systemy informatyczne e-logistyki będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów e-logistyki. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. 95. Mobilne systemy handlu elektronicznego będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów mobilnych systemów informatycznych wykorzystywanych w handlu elektronicznym. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. 96. Wideokonferencje, telekonferencje i konferencje online. będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia wideokonferencji, telekonferencji i konferencji online w działalności edukacyjnej i komercyjnej (szkoły, uczelnie, biznes). Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. 97. Systemy informatyczne e-praca będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów portali internetowych i systemów informatycznych dotyczących pracy, zatrudnienia oraz aspektów prawnych zatrudnienia. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. 98. Systemy informatyczne e-płatności będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów portali internetowych dotyczących e-płatności. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. 99. Systemy informatyczne e-marketing będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów portali internetowych dotyczących marketingu internetowego. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Systemy informatyczne e-hurtownie będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów portali internetowych dotyczących portali B2B zajmujących się prowadzeniem hurtowego handlu elektronicznego. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych.

15 101. Wykorzystanie darmowego oprogramowania- zalety i wady będzie zawierała informacje dotyczące darmowego oprogramowania. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. Celem pracy będzie przeprowadzenie testów wspomnianego oprogramowania Audyt bezpieczeństwa informatycznego w firmach komercyjnych Celem pracy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego w wybranych firmach komercyjnych Audyt bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych Celem pracy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych (administracji) Cloud Computing as a software Celem pracy jest przeprowadzenie analizy i testów wybranych systemów klasy CC as a software Cloud Computing as a service Celem pracy jest przeprowadzenie analizy i testów wybranych systemów klasy CC as a service Cloud Computing as a infrastructure Celem pracy jest przeprowadzenie analizy i testów wybranych systemów klasy CC as a infrastructure SIWZ specyfikacja techniczna systemu ERP dla wybranej firmy Celem pracy jest opracowanie wzorcowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej dostawy i wdrożenia systemu ERP Systemy informatyczne w małej i średniej firmie Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dotyczącej dostępnych systemów informatycznych dedykowanych dla MiŚP. W ramach realizacji pracy należy wykonać testy dostępnych systemów wspomagających funkcjonowanie małych i średnich firm Remarketing w branży IT Celem pracy jest opracowanie witryny internetowej za pomocą systemu CMS Wordpress, która będzie zawierała informacje dotyczące remarketingu w branży IT oraz utylizacji sprzętu komputerowego. Ponadto w ramach pracy należy przeprowadzić analizę dotyczącą remarketingu w wybranych krajach na świecie.

16 110. Poradnik serwisanta sieci komputerowych będzie zawierała praktyczne informacje dotyczące zasad przeprowadzania napraw i konserwacji sieci komputerowych. Ważnym elementem opracowania będzie umieszczenie w serwisie WWW uniwersalnych sterowników możliwych do pobrania, jak również zamieszczenie przydatnego w serwisie sprzętu komputerowego oprogramowania freeware Wirtualizacja serwerów, komputerów, aplikacji i danych- stan aktualny i tendencje rozwojowe. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dotyczącej dostępnych systemów wirtualnych. W ramach realizacji pracy należy wykonać testy dostępnych rozwiązań w zakresie wirtualizacji: serwerów, komputerów, aplikacji i danych.

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2015/2016 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów),

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 5 w roku akad. 2016/2017 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Metody analizy nieliniowych obwodów elektrycznych. 2. Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2014 Nowy blok obieralny! Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH Informatyka (nazwa kierunku) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut: Wydział Elektroniki i Informatyki Poziom kształcenia (studiów): studia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów.

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Kierunek Nazwisko dyplomanta Specyfikacja tematu Specjalne kwalifikacje osoby realizującej pracę dr inż. Dariusz Marchewka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Maksymilian

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Informatyka Studia II stopnia

Informatyka Studia II stopnia Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Informatyka Studia II stopnia Katedra Informatyki Stosowanej Program kierunku Informatyka Specjalności Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

SPECJALNOŚĆ ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA SPECJALNOŚĆ W RAMACH STUDIÓW STACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16 dr inż. Magdalena Rajewska Koszalin 21.10.2016 Opiekun Praktyk studenckich dla kierunku INFORMATYKA Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika

Efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika Załącznik nr 19 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Proponowana specjalnośd I stopnia (inżynierska) dr inż. Wiesław Madej Pok 325A Informatyka Specjalnośd: Programowanie Systemów Automatyki Programowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INFORMATYKA

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INFORMATYKA REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INFORMATYKA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Szkoła programisty PLC : sterowniki przemysłowe / Gilewski Tomasz. Gliwice, cop Spis treści

Szkoła programisty PLC : sterowniki przemysłowe / Gilewski Tomasz. Gliwice, cop Spis treści Szkoła programisty PLC : sterowniki przemysłowe / Gilewski Tomasz. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorze 9 Wprowadzenie 11 Rozdział 1. Sterownik przemysłowy 15 Sterownik S7-1200 15 Budowa zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2008/9

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2008/9 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2008/9 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo