dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7"

Transkrypt

1 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy oddać w dziekanacie do końca marca 2007 Dr inż. Marian Bogdan 1. Kompas elektroniczny 2. Translator komend HP plotera do sterowania głowicą XYZ 3. Procedury monitora graficznego 4. Pomiar temperatury z radionadajnikiem 2.4GHz 5. Pomiar wilgotności z radionadajnikiem 2.4GHz 6. Pomiar nacisku osi samochodu z przekazem radiowym BlueTooth 7. Opracowanie protokołu Packet Radio dla mikrosterownika ST7 8. Transmisja danych pomiarowych drogą radiową w paśmie 433MHz 9. Pomiar odległości przy pomocy czujnika laserowego 10. Pomiar grubości folii przy pomocy czujnika laserowego 11. Wykorzystanie czujnika przyspieszeń XYZ do sygnalizacji przechyleń maszyn budowlanych 12. Czujnik przyśpieszeń XYZ w wyznaczaniu kształtu przedmiotu 13. Monitoring szybkości przepływów w funkcji głębokości rzeki 14. Ultradźwiękowy pomiar głębokości 15. Pomiar grubości pokrywy lodowej 16. Łagodny rozruch (Soft Start) silników trójfazowych 17. Projekt jednofazowego falownika DC/AC z wykorzystaniem mikrosterownika ST7 18. Inteligentna pasieka (pomiar atmosfery pszczelego pnia) 19. Autoryzowane wejście w inteligentnym domu Dr inż. D. Caban 20. System do zarządzania obiegiem dokumentów Praca dotyczy zarządzania pismami przychodzącymi i wychodzącymi w dużym urzędzie, np. administracji lokalnej. System wspomagający zarządzanie powinien zapewniać archiwizację pism przychodzących i wychodzących, bezpośrednio dostępnych w formie elektronicznej (poczta ) oraz w postaci papierowej (skanowane pisma przychodzące, dokumenty elektroniczne pism wychodzących). W trakcie obiegu, system musi zapewniać funkcje: kategoryzacji pism do spraw, określania osób odpowiedzialnych za każde pismo, wykrywania zależności czasowych i sygnalizowania nadchodzących terminów. System powinien być zrealizowany w postaci serwisu dynamicznego PHP na bazie serwera Apache

2 oraz relacyjnej bazy danych MySQL. Funkcjonalnie powinien być wzorowany na dostępnych rozwiązaniach komercyjnych (np. SKOK, SWDF). 21. Efektywność szyfrowania łącz w technologii SSL Celem pracy jest zbadanie jak wpływa stosowanie w sieciach lokalnych protokołów szyfrowanych, opartych na SSL. Należy zaprojektować zestaw eksperymentów pomiarowych, w ramach którego ustalony zostanie wpływ szyfrowania na efektywną prędkość przesyłania danych, na obciążenie stacji roboczych i lokalnych serwerów, uwzględniając różne algorytmy szyfrowania, konfiguracje sieci lokalnej oraz parametry ruchu w sieci. Należy skonfigurować narzędzia transmisji szyfrowanej OpenSSL, wykonać pomiary i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników. 22. Realizacja usług katalogowych dla potrzeb uczelni wyższych W ramach pracy należy skonfigurować serwer usług katalogowych na bazie protokołu LDAP, wykorzystując oprogramowanie publiczne dostępne na platformie Linux. Należy wykorzystać usługę w celu zcentralizowania zarządzania informacjami o studentach i pracownikach, również ich kontami komputerowymi i uprawnieniami. Dr inż. Jan Francyk 23. Wizualizacja komputerowa wybranego systemu komutacji cyfrowej. Zadaniem studenta jest opracowanie oprogramowania pozwalającego na obrazowanie funkcjonowania wybranego systemu komutacji cyfrowej. Wynikiem pracy ma być audiowizualny opis dydaktyczny funkcjonowania cyfrowego systemu komutacyjnego. 24. Wizualizacja komputerowa połączenia telefonicznego. Zadaniem studenta jest opracowanie oprogramowania pozwalającego na obrazowanie realizacji połączenia dwóch terminali telekomunikacyjnych w trybie komutacji kanałów. Wynikiem pracy ma być audiowizualny opis połączeń terminali telekomunikacyjnych w trybie komutacji kanałów. 25. Model połączeń telefonicznych. W ramach pracy dyplomowej należy zbudować model fizyczny układu: terminal - węzeł (centrala) - terminal. Układ ten ma realizować wszystkie funkcje komutacyjne i ma być sterowany przez prosty mikroprocesor. Dodatkowo należy opracować opis modelu przeznaczony dla dydaktyki. 26. Układ sterowania wybranymi procesami komutacyjnymi. W ramach pracy dyplomowej należy zbudować programowalny sterownik za pomocą którego, będzie można sterować wybrane urządzenia komutacyjne takie jak: "fizyczny model połączeń telefonicznych", "sekretarkę automatyczną", "podzespół telesterowania" itp. Dodatkowo ma być opracowany opis urządzenia przeznaczony dla celów dydaktycznych (laboratorium, ćwiczenia). Dr hab. inż. Roman Galar 27. Aktywny przewodnik turystyczny. 28. Aktywna mapa Sudetów.

3 Dr inż. Stefan Giżewski 29. Mikroprocesorowy miernik prędkości wiatru. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika prędkości wiatru w zakresie od 0 do 35m/s, przeznaczonego do oceny wydajności energetycznej wiatru w elektroenergetyce wiatrowej. 30. Mikroprocesorowy miernik kierunku wiatru. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika kierunku wiatru, przeznaczonego do oceny wydajności energetycznej wiatru w elektroenergetyce wiatrowej. 31. Oprogramowanie sterujące pracą generatora funkcyjnego Celem pracy jest opracowanie oprogramowania sterującego nastawami, sterowanego przez interfejs RS-232, generatora sygnałów: sinusoidalnego, trójkątnego, prostokątnego. Ważnym elementem jest opracowanie przyjaznego interfejsu użytkownika umożliwiającego korzystanie z generatora osobom mającym małe doświadczenie laboratoryjne. 32. Mikroprocesorowy sterownik kolektora ciepła słonecznego. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego sterownika, przeznaczonego do sterowania pracą kolektora słonecznego zasilającego domową instalację ciepłej wody użytkowej, współpracującego z zasobnikowym wymiennikiem ciepła 33. Mikroprocesorowy miernik czasu reakcji człowieka na bodziec optyczny Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika czasu reakcji człowieka na bodziec optyczny. Zakres pomiarowy przyrządu 1000ms. Generacja bodźca w postaci sygnału świetlnego powinna odbywać się losowo w czasie. 34. Badanie wzroku z wykorzystaniem komputera osobistego Celem pracy jest opracowanie oprogramowania umożliwiającego wstępne badanie jakości wzroku poprzez generację na ekranie w sposób losowy znaków alfanumerycznych o odpowiednim kształcie i wymiarach. Umożliwi to zastąpienie stosowanych do tej pory w gabinetach okulistycznych tablic. 35. Mikroprocesorowy miernik czasu reakcji człowieka na bodziec akustyczny. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika czasu reakcji człowieka na bodziec akustyczny. Zakres pomiarowy przyrządu 1000ms. Generacja bodźca w postaci sygnału akustycznego o wybieranej częstotliwości powinna odbywać się losowo w czasie. 36. Pomiar czasu i częstotliwości - oprogramowanie multimedialne. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania, zawierającego elementy prezentacji multimedialnej umożliwiającego poznanie metod pomiaru czasu i częstotliwości, rozwoju historycznego tych metod, czynników mających wpływ na dokładność pomiaru, aktualnych możliwości pomiarowych. 37. Interfejsy szeregowe - oprogramowanie multimedialne. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania multimedialnego umożliwiającego poznanie

4 ważniejszych standardów interfejsów szeregowych stosowanych w systemach pomiarowych i diagnostycznych w przemyśle, motoryzacji i innych dziedzinach. Oprogramowanie, przeznaczone jest dla celów dydaktycznych i powinno umożliwić w szczególności poznanie organizacji transmisji sposobów kodowania informacji oraz kontroli poprawności transmisji. 38. Oprogramowanie stanowiska do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych z zastosowaniem przyrządów z interfejsem szeregowym W ramach przedmiotu Elektronika i miernictwo, studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne na których mierzą charakterystyki prądowo-napięciowe różnych diod, termistorów, tranzystorów oraz innych elementów elektronicznych. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania dla stanowiska dydaktycznego składającego się z przyrządów uniwersalnych wyposażonych w interfejs szeregowy umożliwiającego zbieranie danych z tych przyrządów, pozwalającego na wizualizację wyników pomiarów, oraz zapoznającego ze strukturą i właściwościami systemu. Dr inż. Antoni Izworski 39. Wykorzystanie mikroprocesora AT89C2051 do komunikacja z miernikiem V540 Zaprojektować, wykonać i oprogramować moduł komunikacyjny współpracujący z interfejsem równoległym miernika (miernik posiada interfejs równoległy w kodzie BCD). Moduł komunikacyjny współpracuje z interfejsem RS-485 jako SLAVE. Należy wykonać konwerter interfejsów RS232C na RS485 oraz prostą aplikację na komputer typu PC, pozwalającą na przetestowanie urządzeń. W module komunikacyjnym wykorzystać procesor AT89C2051. Do zaprogramowania procesora należy wykonać i przetestować typowy programator. 40. Wykorzystanie mikroprocesora ATmega16 do komunikacja z miernikiem V540 Zaprojektować, wykonać i oprogramować moduł komunikacyjny współpracujący z interfejsem równoległym miernika (miernik posiada interfejs równoległy w kodzie BCD). Moduł komunikacyjny współpracuje z interfejsem RS-485 jako SLAVE. Należy wykonać konwerter interfejsów RS232C na RS485 oraz prostą aplikację na komputer typu PC, pozwalającą na przetestowanie urządzeń. W module komunikacyjnym wykorzystać procesor ATmega16. Do zaprogramowania procesora należy wykonać i przetestować typowy programator 41. Wykorzystanie mikroprocesora AT89C2051 do sterowania silnikami krokowymi Zaprojektować, wykonać i oprogramować moduł sterownika silnika krokowego. Moduł sterownika współpracuje z interfejsem RS-485 jako SLAVE. Należy wykonać konwerter interfejsów RS232C na RS485 oraz prostą aplikację na komputer typu PC, pozwalającą na przetestowanie urządzeń. W module komunikacyjnym wykorzystać procesor AT89C2051. Do zaprogramowania procesora należy wykonać i przetestować typowy programator. 42. Wykorzystanie mikroprocesora ATmega16 do sterowania silnikami krokowymi Zaprojektować, wykonać i oprogramować moduł sterownika silnika krokowego. Moduł sterownika współpracuje z interfejsem RS-485 jako SLAVE. Należy wykonać konwerter interfejsów RS232C na RS485 oraz prostą aplikację na komputer typu PC, pozwalającą na przetestowanie urządzeń. W module komunikacyjnym wykorzystać procesor ATmega16. Do zaprogramowania procesora należy wykonać i przetestować typowy programator.

5 43. Wykorzystanie mikroprocesora ATmega16 do sterowania mocą grzejnika elektrycznego Zaprojektować, wykonać i oprogramować moduł sterownika mocą elektryczną dostarczaną do grzałki w obiekcie cieplnym. Moduł współpracuje z interfejsem RS-485 jako SLAVE. Należy wykonać konwerter interfejsów RS232C na RS485 oraz prostą aplikację na komputer typu PC, pozwalającą na przetestowanie urządzeń. W module komunikacyjnym wykorzystać procesor ATmega16. Do zaprogramowania procesora należy wykonać i przetestować typowy programator 44. Wykorzystanie mikroprocesora AT89C2051 do sterowania mocą grzejnika elektrycznego Zaprojektować, wykonać i oprogramować moduł sterownika mocą elektryczną dostarczaną do grzałki w obiekcie cieplnym. Moduł współpracuje z interfejsem RS-485 jako SLAVE. Należy wykonać konwerter interfejsów RS232C na RS485 oraz prostą aplikację na komputer typu PC, pozwalającą na przetestowanie urządzeń. W module komunikacyjnym wykorzystać procesor AT89c2051. Do zaprogramowania procesora należy wykonać i przetestować typowy programator. 45. Wykorzystanie mikroprocesora AT89c2051 do pomiaru temperatury Zaprojektować, wykonać i oprogramować moduł do pomiaru temperatury w obiekcie cieplnym. Moduł współpracuje z interfejsem RS-485 jako SLAVE. Należy wykonać konwerter interfejsów RS232C na RS485 oraz prostą aplikację na komputer typu PC, pozwalającą na przetestowanie urządzeń. W module komunikacyjnym wykorzystać procesor AT89c2051. Do zaprogramowania procesora należy wykonać i przetestować typowy programator. Jako czujnik pomiarowy wykorzystać czujnik Pt100 lub rezystor miedziany. 46. Wykorzystanie mikroprocesora ATmega16 do pomiaru temperatury Zaprojektować, wykonać i oprogramować moduł do pomiaru temperatury w obiekcie cieplnym. Moduł współpracuje z interfejsem RS-485 jako SLAVE. Należy wykonać konwerter interfejsów RS232C na RS485 oraz prostą aplikację na komputer typu PC, pozwalającą na przetestowanie urządzeń. W module komunikacyjnym wykorzystać procesor ATmega16. Do zaprogramowania procesora należy wykonać i przetestować typowy programator. Jako czujnik pomiarowy wykorzystać czujnik Pt100 lub rezystor miedziany. Dr inż. Janusz Jakubiak 47. Wizualizacja metod i algorytmów dla kolorowanych sieci Petriego Celem pracy jest przygotowanie oprogramowania umożliwiającego demonstrację kolorowanych sieci Petriego. Interfejs programu powinien umożliwiać dostęp do programu z poziomu przeglądarki WWW 48. Algorytm wykrywania zakleszczeń w sieciach Petriego. Przedmiotem pracy jest implementacja jednego z algorytmów wspomagających wykrywanie zakleszczeń w sieciach Petriego. 49. Automatyczna weryfikacja modeli w UML Tematem pracy są algorytmy automatycznego sprawdzania formalnej poprawności modeli opisanych w języku UML. 50. Symulator maszyny Turinga. Celem pracy jest przygotowanie oprogramowania umożliwiaj±cego demonstrację działania wirtualnej maszyny Turinga z poziomu przeglądarki WWW.

6 Dr inż. Witold Komorowski 51. Asembler dla procesora RISC (SmArc) Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego (konieczne uzgodnienia z projektantem symulatora!). Napisanie, uruchomienie i testowanie programu, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien generować: (1) plik wynikowy dla symulatora 2KPlus (będącego tematem innej pracy dyplomowej), (2) wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 52. Symulator procesora RISC (SmArc). Specyfikacja architektury (rejestry, pamięć, kody), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wykonywalnego (konieczne uzgodnienia z projektantem asemblera!), definicja interfejsu użytkownika. Napisanie, uruchomienie i testowanie symulatora, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien umożliwiać śledzenie wykonania programów napisanych w asemblerze (będącego tematem innej pracy dyplomowej) praca krokowa, obserwacja rejestrów programowych i wybranego obszaru pamięci, edycja pamięci i rejestrów, deasemblacja kodu z pamięci operacyjnej. Język programowania - dowolny. 53. Asembler dla procesora CISC (2k+). Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego (konieczne uzgodnienia z projektantem symulatora!). Napisanie, uruchomienie i testowanie programu, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien generować: (1) plik wynikowy dla symulatora 2KPlus (będącego tematem innej pracy dyplomowej), (2) wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 54. Symulator procesora CISC (2k+). Specyfikacja architektury (rejestry, pamięć, kody), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wykonywalnego (konieczne uzgodnienia z projektantem asemblera!), definicja interfejsu użytkownika. Napisanie, uruchomienie i testowanie symulatora, dokumentacja (przygotowanie tekstu pracy). Program powinien umożliwiać śledzenie wykonania programów napisanych w asemblerze (będącego tematem innej pracy dyplomowej) praca krokowa, obserwacja rejestrów programowych i wybranego obszaru pamięci, edycja pamięci i rejestrów, deasemblacja kodu z pamięci operacyjnej. Język programowania - dowolny. Dr inż. Arkadiusz Liber 55. Wspomaganie postępowania karnego w zakresie przestępstw popełnianych przy użyciu urządzeń komputerowych. Zaprojektowanie i wykonanie opartego na bazie danych sytemu. Szczegóły do uzgodnienia osobiście lub za pośrednictwem poczty: 56. Komputerowa symulacja zdarzeń w sieciach z wykorzystaniem metod informatycznych

7 Wykonanie projektu sieci oraz modelowania i symulacji jej działania. Szczegóły do 57. Komputerowy system wspomagania nauczania na platformie LINUX (1-3 osoby) Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych. Szczegóły do uzgodnienia osobiście lub za pośrednictwem poczty: 58. Komputerowy system wspomagania procesów dydaktycznych na platformie FREEBSD (1-3 osoby) Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych. Szczegóły do uzgodnienia osobiście lub za pośrednictwem poczty: 59. Multimedialny system wspomagania nauczania grafiki komputerowej i sposobów jej przetwarzania 60. Multimedialny przewodnik po zamkach i warowniach Dolnego Śląska 61. Multimedialny przewodnik po Polkowicach 62. Multimedialny przewodnik po okolicach Polkowic 63. Multimedialny przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych powiatu polkowickiego 64. Multimedialny system wspomagania nauczania programowania w języku JavaScript 65. Multimedialny system dydaktyczny do przedmiotu Technologie Internetowe 66. Multimedialny system informacyjny o szyfrach i metodach szyfrowania 67. Internetowy informator o rzekach na Dolnym Śląsku 68. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na nośnikach CD Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. Szczegóły do 69. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na nośnikach DVD Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. Szczegóły do

8 70. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych na dyskach magnetycznych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. Szczegóły do 71. Multimedialny system dydaktyczny do przedmiotu Ochrona Danych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. Szczegóły do 72. Internetowy informator o rzekach na Dolnym Śląsku 73. Internetowy informator o metodach selekcji i wyszukiwania informacji 74. Metody kryminalistyki informatycznej (1-4 osoby) Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu kryminalistyki informatycznej. Do wyboru jeden z 4 podtematów. Szczegóły do uzgodnienia osobiście lub za pośrednictwem poczty: 75. Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu i ujawnianiu przestępstw (1-4 osoby) Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu badań kryminalistycznych wspomaganych komputerowo. Do wyboru jedno z 4 zagadnień np. daktyloskpia, pismo ręczne, dokumenty, oszustwa lub inne do uzgodnienia. Szczegóły do uzgodnienia osobiście lub za pośrednictwem poczty: Dr hab. Antoni Mituś 76. Niemarkowowski algorytm ewolucji trójklatkowego jednowymiarowego automatu komórkowego Praca ma na celu konstrukcję algorytmów, będących uogólnieniem standardowego algorytmu dla jednowymiarowego trójklatkowego automatu komórkowego, polegającym na uwzględnieniu efektów pamięci. Wymagania: brak Zastosowanie: dydaktyka, wykłady popularnonaukowe 77. Algorytmy ewolucji uogólnionego (kolorowego) trójklatkowego jednowymiarowego automatu komórkowego Praca ma na celu konstrukcję algorytmów, będących uogólnieniem standardowego algorytmu dla jednowymiarowego trójklatkowego automatu komórkowego, polegającym na przekazywaniu informacji o kolorze klatki. Wymagania: brak Zastosowanie: dydaktyka, wykłady popularnonaukowe 78. Komputerowa wizualizacja ewolucji trójklatkowego jednowymiarowego automatu komórkowego Praca ma na celu stworzenie programu wizualizującego, za pomocą platformy Delphi lub języka Visual C, ewolucji standardowego jednowymiarowego, trójklatkowego automatu komórkowego. Wymagania: umiejętność programowania w Delphi albo Visual C Zastosowanie: wykłady popularnonaukowe

9 79. Oprogramowanie do nauczania fizyki Praca ma na celu tworzenie programów, które mogą być stosowane do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Wymagania: umiejętność programowania w języku typu Visual (Delphi, Borland Builder, Visula C++, Visual Basic) Zastosowanie: dydaktyka, wykłady popularno-naukowe 80. Algorytmy numeryczne do rozwiązywania równania Newtona Praca ma na celu implementację znanych algorytmów do numerycznego rozwiązywania równania Newtona w jednym wymiarze, oraz badanie za ich pomocą wybranych ruchów. Wymagania: umiejętność programowania w języku typu Visual (Delphi, Borland Builder, Visula C++, Visual Basic) Zastosowanie: dydaktyka, wykłady popularno-naukowe Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Wszystkie poniższe tematy prac inżynierskich związane są z budową środowiska laboratoryjnego dla przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. Zadaniem dyplomantów będzie: implementacja wybranych klas algorytmów w wybranym środowisku programistycznym; zaprojektowanie i implementacja interfejsu wspomagającego wykonanie studentom zadań na zajęciach laboratoryjnych; implementacja procedur przetwarzających otrzymane wyniki ćwiczenia laboratoryjnego do postaci tabel zbiorczych, wykresów itp.; przygotowanie instrukcji wprowadzającej do tematu ćwiczenia laboratoryjnego wraz z instrukcją obsługi utworzonego narzędzia. 81. Sortowanie wewnętrzne: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 82. Sortowanie zewnętrzne: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 83. Transformacja kluczowa (haszing): pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 84. Rekurencja i derekursywacja: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 85. Programowanie typu dziel i rządź : pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. 86. Wybrane problemy teoriografowe: pakiet dydaktyczny do laboratorium przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych. Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński 87. Multimedialna wizualizacja przepływu danych na płycie głównej komputera PC 88. Multimedialna wizualizacja zasad przetwarzania informacji w systemie procesor, pamięć operacyjna i pamięć podręczna. 89. Przetwarzanie dynamicznych struktur danych typu drzewo w Pascalu - pakiet dydaktyczny.

10 90. Przetwarzanie dynamicznych struktur danych typu lista w Pascalu - pakiet dydaktyczny. 91. Języki programowania sterowników PLC, przykłady stosowania pakiet dydaktyczny. Dr inż. Jarosław Sugier 92. Metody wyważania wysokościowego drzewiastych struktur danych - analiza porównawcza. 93. Problemy wizualizacji powierzchni parametrycznych w konstrukcji scen trójwymiarowych. Dr inż. Zbigniew Zajda 94. Wizualizacja stanu procesu w komputerowych systemach sterowania. 95. Przegląd możliwych rozwiązań. Opis wybranego narzędzia programowego. Przykładowa wizualizacja stanu wybranego procesu. 96. Realizacja układów regulacji na sterownikach PLC. 97. Przegląd możliwości oferowanych przez producentów różnych sterowników. Realizacja wybranego układu regulacji na sterowniku S7-200 firmy Siemens. 98. Sterowanie układem napowietrzania ścieków z wykorzystaniem sterownika PLC. 99. Opis procesu napowietrzania ścieków. Przegląd możliwych rozwiązań, Projekt wybranego układu na sterowniku S7-200 lub mikrokontrolerze Komputerowa symulacja układów cyfrowych Przegląd programów narzędziowych do symulacji układów cyfrowych. Przykłady symulacji układów z wykorzystaniem wybranego narzędzia Komputerowa symulacja procesów dynamicznych Zapoznanie się z metodami symulacji procesów dynamicznych. Implementacja wybranej metody do symulacji ruchu wahadła lub innego procesu dynamicznego.

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum Wymagania edukacyjne Zasady oceniania INFORMATYKA gimnazjum 1 1. Podstawa programowa przedmiotu informatyka w Gimnazjum. Cele edukacyjne Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT...

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 STRESZCZENIE... 3 1. WSTĘP... 5 2. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM PULSATORA HYDRAULICZNEGO... 8 2.1. Historia badań zmęczeniowych...8 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Autor: Krzysztof Górski Format: B5, 141 str. (twarda oprawa) Cena: 49,00 zł. Autor: Paweł Kotowski Format: B5, 203 str. (twarda oprawa) Cena: 45,00 zł

Autor: Krzysztof Górski Format: B5, 141 str. (twarda oprawa) Cena: 49,00 zł. Autor: Paweł Kotowski Format: B5, 203 str. (twarda oprawa) Cena: 45,00 zł 20 prostych projektów dla elektroników Dobry inżynier musi mieć duże doświadczenie praktyczne, którego zdobycie nie jest możliwe bez wielu samodzielnych eksperymentów. Wiedza praktyczna przyda się także

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji technika cyfrowa w multimediach i kryptografii

Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji technika cyfrowa w multimediach i kryptografii Tadeusz ŁUBA*, Krzysztof JASIŃSKI*, Bogdan ZBIERZCHOWSKI* Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji technika cyfrowa w multimediach i kryptografii W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 4 Optymalizacja warunków techniczno-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana OPISY PRZEDMIOTÓW 1. Matematyka Dyskretna...3 2. Algebra liniowa...4 3. Opracowanie danych pomiarowych...6 4. Elementy fizyki...7 5. Fizyka przetwarzania informacji...8 6. Office

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo