PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Informatyka Sieci i systemy rozproszone Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia System studiów Stacjonarne / niestacjonarne Rok/semestr III V Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot Dr inż. Maciej Piechowiak Liczba godzin dydaktycznych 15 W + 45 Lab / 12 W + 31 Lab Liczba punktów ECTS 4 Opisywana forma zajęć Wykład, laboratorium Rygor Zaliczenie z oceną Typ przedmiotu Specjalnościowy Język wykładowy język polski Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Założenia i cele przedmiotu (w formie Programowanie strukturalne i obiektowe, sieci komputerowe, elektronika, technika cyfrowa student rozumie i zna:

2 efektów kształcenia) - najważniejsze systemy operacyjne i rodziny urządzeń mobilnych - środowisko Eclipse, NetBeans i Visual Studio - architekturę mikroprocesora ARM - zasadę działania przekaźników LAN - podstawy teorii sterowania - główne założenia technologii kodów kreskowych oraz technologię RFID student potrafi: - przygotować niezbędne środowisko programistyczne - tworzyć oprogramowanie dla systemów Android i Windows CE - wykorzystać we własnych projektach biblioteki Google API - oprogramować odbiornik GPS, port UBS i COM oraz protokół http, akcelerometr - oprogramować sterownika LAN z wbudowanych serwerem HTTP - budować proste systemy sterowania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - wykorzystać we własnych projektach czytnik kodów kreskowych oraz technologię RFID - budować i wykorzystywać w praktyce bazy danych SQLLite - projektować interfejsy graficzne dla urządzeń mobilnych Technologie mobilne, przegląd urządzeń i systemów operacyjnych Treści programowe przedmiotu Systemy Android, Windows CE, Windows Mobile Phone - budowa aplikacji Środowiska developerskie stosowane do programowania i kompilacji oprogramowania dla systemów mobilnych

3 Architektura mikroprocesora rodziny ARM. Przegląd i ogólna zasada działania przekaźników LAN. Możliwości układów ewaluacyjnych z rodzi FriendlyARM. Technologia ekranów dotykowych Wprowadzenie do zagadnień związanych z wykorzystaniem kodów kreskowych i technologii RFID Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu wymagania i system oceniania - wykład, - laboratoria, - warsztaty, - projekt - zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie rozliczenia projektu i kolokwium teoretycznego Literatura podstawowa 1. Android 2. Tworzenie aplikacji Autorzy: Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean Data wydania: 10/ Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych Autorzy: Gail Rahn Frederick, Rajesh Lal Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) 1. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile Autorzy: Jacek Matulewski, Bartosz Turowski 2. Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ Autor: Bjarne Stroustrup Data wydania: 03/ podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

4 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Opisywana forma zajęć Liczba godzin dydaktycznych Programowanie i obsługa systemów mobilnych Wykład 15 h / 12 h Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego Dr inż. Maciej Piechowiak Szczegółowa tematyka zajęć 1) Wprowadzenie do technologii mobilnych, przegląd urządzeń i systemów operacyjnych 2) Budowa aplikacji systemu Android. Podział na warstwę danych, logiki i prezentacji. Rola i znaczenia zasobów. 3) Najważniejsze środowiska developerskie stosowane do programowania i kompilacji oprogramowania dla systemów mobilnych 4) Architektura mikroprocesora rodziny ARM. Przegląd dostępnych urządzeń gotowych oraz układów ewaluacyjnych. 5) Przegląd i ogólna zasada działania przekaźników LAN. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie sterowania z wykorzystaniem infrastruktury LAN. 6) Możliwości układów ewaluacyjnych z rodziny FriendlyARM. 7) Technologia ekranów dotykowych 8) Wprowadzenie do zagadnień związanych z wykorzystaniem kodów kreskowych i technologii RFID 9) Omówienie głównych założeń dotyczących projektów które realizowane będą w ramach laboratoriów

5 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu wymagania i system oceniania Literatura podstawowa - zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie rozliczenia projektu i kolokwium teoretycznego 1. Android 2. Tworzenie aplikacji Autorzy: Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean Data wydania: 10/ Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych Autorzy: Gail Rahn Frederick, Rajesh Lal Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) 1. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile Autorzy: Jacek Matulewski, Bartosz Turowski 2. Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ Autor: Bjarne Stroustrup Data wydania: 03/ podpis prowadzącego daną formę zajęć podpis koordynatora przedmiotu

6 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Opisywana forma zajęć Liczba godzin dydaktycznych Programowanie i obsługa systemów mobilnych Laboratorium 45 h / 31 h Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego Dr inż. Maciej Piechowiak Szczegółowa tematyka zajęć 1) Przygotowanie środowiska pracy Eclipse Instalacja i konfiguracja: Eclipse, SDK i AVD. 2) Wprowadzenie do programowania w Java dla systemu Android, Hello World kompilacja kodu Java, uruchomienie aplikacji na urządzeniu mobilnym z systemem Andorid. Rola i znaczenie DDMS. Debugowanie aplikacji na emulatorze oraz na fizycznym urządzeniu. Rola i znaczenie pliku manifestu. 3) Konstrukcja interfejsu użytkownika z wykorzystaniem XML. Powiązanie interfejsu z kodem w języku Java. Wykorzystanie widoków, kontrolek i układów. Obsługa zdarzeń generowanych przez użytkownika, okna dialogowe zastosowanie styli. Budowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem zakładek. Obsługa elementów interfejsu z poziomu warstwy logiki aplikacji. 4) Zapisywanie i odczytywanie danych. Użycie: systemu plików, baz danych w technologii SQLLite, klasy ContentProvider. Specyfika systemu operacyjnego android w kontekście praw dostępu root-a. Obsługa plików i folderów. Dostęp do karty SD. Tworzenie bazy danych SQLLite, podstawowe operacje na rekordach z poziomu języka SQL, rola i znaczenie kursorów. Kojarzenie danych przechowywanych z bazie z interfejsem użytkownika. Stosowanie klas dostawców treści zgromadzonych w pakiecie android.provider. Stosowanie identyfikatora URI.

7 5) Obsługa operacji sieciowych i telefonia. Wykorzystanie http, obsługa poczty e-mial, obsługa sms. Obsługa operacji wykonywanych w tle w kontekście operacji sieciowych. 6) Obsługa odbiornika GPS i akcelerometru, stworzenie prostego systemu lokalizującego z wykorzystanie Google API. Odczyt danych z odbiornika GPS, obsługa GPS w emulatorze oraz na fizycznym urządzeniu. Korzystanie z Google API i kojarzenie funkcji z tego API z danymi z GPS. Wykorzystanie akcelerometru obecnego w urządzeniu z systemem Android do wspomagania rozwiązań lokalizacyjnych w tworzonych aplikacjach. 7) Wykorzystanie technologii Bluetooth i Wi-Fi Kontrola dostępności sieci i innych urządzeń. Parowanie urządzeń Bluetooth-u, nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi. Oprogramowanie synchronizacji danych pomiędzy różnymi urządzeniami pracującymi pod systemami Android i Windows. 8) Przygotowanie środowiska pracy Visual Studio do programowania i kompilacji dla Windows CE Zasada korzystania z emulatora do uruchamiania i debugowania aplikacji. 9) Obsługa portu USB i COM w urządzeniu z mikroprocesorem ARM w systemie Windows CE Wykorzystanie COM, USB, wejść analogowych i cyfrowych do akwizycji danych na platformie FriendlyARM Tiny6410-A. 9) Konfiguracja i testowanie przekaźnika LAN z zintegrowanym serwerem http 11) Wykorzystanie przekaźnika LAN. Sterowanie silnikiem prądu stałego, oprogramowanie wejścia cyfrowego i analogowego z poziomu systemu Android i Windows CE 12) Obsługa z poziomu systemu Android i Windows CE czytnika kodów kreskowych i odbiornika RFID Forma i warunki zaliczenia przedmiotu - zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie rozliczenia projektu i kolokwium

8 wymagania i system oceniania Literatura podstawowa 1. Android 2. Tworzenie aplikacji Autorzy: Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean Data wydania: 10/ Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych Autorzy: Gail Rahn Frederick, Rajesh Lal Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) 1. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile Autorzy: Jacek Matulewski, Bartosz Turowski 2. Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ Autor: Bjarne Stroustrup Data wydania: 03/ podpis prowadzącego daną formę zajęć podpis koordynatora przedmiotu

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV

Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr IV KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-403 Zarządzanie bazami danych SQL Database Management SQL A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Kod przedmiotu: SSO5 Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci

Bardziej szczegółowo