2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki"

Transkrypt

1 PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, styczeń 2013 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w dn r. 1

2 Spis treści Plan studiów strona Stacjonarne I-go stopnia na kierunku: Automatyka i Robotyka... 3 Stacjonarne I-go stopnia na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja 7 Stacjonarne I-go stopnia na kierunku: Elektrotechnika.. 10 Stacjonarne I-go stopnia na kierunku: Informatyka 13 Niestacjonarne I-go stopnia na kierunku: Automatyka i Robotyka Niestacjonarne I-go stopnia na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja.. 19 Niestacjonarne I-go stopnia na kierunku: Elektrotechnika. 22 Niestacjonarne I-go stopnia na kierunku: Informatyka

3 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2013/2014, a dla studentów naboru 2012/2013 od semestru 3-go I Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S A.2 Fizyka I E A.1 Analiza matematyczna I A.1 Algebra liniowa z geometrią E analityczną V.1 Technologia informacyjna A.3 Informatyka I V.2 Przedmiot humanistyczny I 2 3 V.3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1 RAZEM: II A.1 Analiza matematyczna II E A.3 Informatyka II E A.1 Metody probabilistyczne A.2 Fizyka II B.6 Podstawy metrologii 2 3 A.5 Elektrotechnika I E Geometria i grafika inż V.2 Przedmiot humanistyczny II 2 3 RAZEM: III V.1 Wychowanie fizyczne 2 1 V.1 Język obcy 2 1 B.4 Elektrotechnika II E B.5 Podstawy mechaniki B.2 Podst. automat. i regulacji autom. I B.4 Przetworniki elektromechaniczne I 2 2 B.4 Metrologia elektryczna E B.4 Elektronika I 2 2 Materiałoznawstwo elektryczne RAZEM:

4 IV V.1 Wychowanie fizyczne 2 1 V.1 Język obcy 2 1 B.4 Przetworniki elektromechaniczne E II B.4 Elektronika II E B.4 Energoelektronika I B.2 Podst. automat. i regulacji autom II B.4 Przetworniki i układy pomiarowe B.3 Podstawy robotyki I B.1 Podstawy teorii sygnałów i systemów RAZEM: V V.1 Język obcy 2 1 B.4 Technika mikroprocesorowa I 2 2 B.4 Energoelektronika II 2 1 B.2 Podst. automat. i regulacji autom. III E B.3 Podstawy robotyki II E Algorytmy sterowania dyskretnego Sterowanie procesami ciągłymi Przedmiot wybieralny I Narzędzie modelowania w automatyce 2. Systemy zaawansowanego sterowania B.8 Systemy czasu rzeczywistego B.4 Symulacja komputerowa układów robotyki RAZEM:

5 VI V.1 Język obcy E 2 2 Przedmiot wybieralny II E Układy napędowe manipulatorów i robotów 2. Mobilne układy robotyki 3. Metody sztucznej inteligencji w automatyce 4. Inteligentne systemy sterowania B.4 Technika mikroprocesorowa II Przedmiot wybieralny III Technologie internetowe w automatyce 2. Projektowanie aplikacji webowych na potrzeby procesów sterowania 3. Układy programowalne w robotyce 4. Mikroprocesorowe układy sterowania Przedmiot wybieralny IV E Systemy transmisji danych w automatyce 2. Sieci przemysłowe w automatyce Przedmiot wybieralny V Zintegrowane systemy zarządzania w automatyce 2. Systemy wspomagania decyzji Przedmiot wybieralny VI E Systemy wizyjne 2. Systemy analizy i obróbki obrazu Praca przejściowa 2 4 RAZEM:

6 VII Prawo autorskie i gospodarcze 2 1 Komputerowe systemy automatyki przemysłowej Przedmiot wybieralny VII E Nowoczesne techniki w automatyce i robotyce 2. Systemy ekspertowe w automatyce 3. Procesory sygnałowe w napędach robotów 4. Procesory sygnałowe w robotyce Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa 15 RAZEM: Zestawienie W C L P S Ogółem godzin tygodniowo: Ogółem godzin: 2460, w tym: W Reszta (C,L,P,S): Praca dyplomowa: 300 Praktyka zawodowa: 4 tyg. Punkty ECTS, razem: 210 Praktyka zawodowa 4 tygodnie. Uwaga! Kod przedmiotu odnosi się do treści programowych zdefiniowanych w standardach kształcenia obowiązujących do roku akademickiego 2011/

7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2013/2014, a dla studentów naboru 2012/2013 od semestru 3-go I Wymiar godzin ECTS Kod Nazwa przedmiotu Egz. W C L P S A.2 Fizyka I E A.1 Analiza matematyczna I A.1 Algebra liniowa z geometrią analit. E V.1 Technologia informacyjna A.3 Informatyka I V.2 Przedmiot humanistyczny I 2 3 V.3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1 RAZEM: II A.1 Analiza matematyczna II E A.3 Informatyka II E A.1 Metody probabilistyczne A.2 Fizyka II B.6 Podstawy metrologii 2 3 A.5 Elektrotechnika I E A.3 Geometria i grafika inż V.2 Przedmiot humanistyczny II 2 3 RAZEM: III V.1 Wychowanie fizyczne 2 1 V.1 Język obcy 2 1 A.5 Teoria obwodów E A.2 Fizyka III 1 2 A.4 Metody numeryczne B.2 Elementy elektroniczne B.4 Układy elektroniczne I E 2 2 B.12 Podstawy telekomunikacji B.13 Sieci i systemy telekomunikacyjne I 1 1 B.1 Przedmiot wybieralny I Konstrukcje urządzeń elektronicz. 2. Montaż w elektronice i mikrosystem. B.6 Metrologia elektroniczna I E 2 2 B.8 Systemy operacyjne RAZEM:

8 IV V VI V.1 Wychowanie fizyczne 2 1 V.1 Język obcy 2 1 A.4 Komputerowa analiza układów elektron. 1 1 B.5 Teoria pola elektromagnetycznego E B.4 Układy elektroniczne II E B.7 Technika cyfrowa I 2 2 B.4 Podstawy energoelektroniki E B.6 Metrologia elektroniczna II 2 3 B.13 Sieci i systemy telekomunikacyjne II 1 4 Przedmiot wybieralny II Diagnostyka techniczna 2. Fotonika RAZEM: V.1 Język obcy 2 1 B.8 Technika mikroprocesorowa I 2 2 B.7 Technika cyfrowa II E Technologie układów scalonych B.12 Kodowanie i dekodowanie sygnałów I E B.1 Przedmiot wybieralny III Materiałoznawstwo elektroniczne 2. Technika wysokich napięć B.5 Technika mikrofalowa 2 3 Przetwarzanie sygnałów E B.14 Przedmiot wybieralny IV Systemy antenowe 2. Propagacja fal RAZEM: V.1 Język obcy E 2 2 B.8 Technika mikroprocesorowa II E B.12 Kodowanie i dekodowanie sygnałów II 1 2 B.8 Układy peryferyjne syst. mikroprocesor B.8 Systemy mikroprocesorowe i komputer. E B.13 Przedmiot wybieralny V Eksploatacja systemów elektronicz. i telekomunikacyjnych 2. Kompatybilność elektromagnetyczna Optoelektronika B.15 Przedmiot wybieralny VI Systemy radiowe i telewizyjne 2. Telekomunikacja ruchoma B.6 Przedmiot wybieralny VII Układy programowalne w napędzie elektrycznym 2. Miernictwo wielkości nieelektrycznych Programowalne układy elektroniczne E Praca przejściowa 2 4 8

9 RAZEM: VII V.3 Prawo autorskie i gospodarcze 2 1 Przedmiot wybieralny VIII Nowoczesne techniki w elektronice i telekomunikacji 2. Układy programowalne w automatyce 3. Systemy mikroprocesorowe w energoelektronice B.13 Przedmiot wybieralny IX Sieci teleinformatyczne 2. Systemy telekomutacyjne Przedmiot wybieralny X Miernictwo anten i instalacji antenowych 2. Systemy sterowania 3. Mikrosystemy w medycynie w i biologii B.15 Techniki bezprzewodowe Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa 15 RAZEM: Praktyka zawodowa: 4 tygodnie Uwagi: kod - kod przedmiotu odnosi się do treści programowych zdefiniowanych w Standardach Kształcenia obowiązujących do roku akademickiego 2011/2012 Zestawienie sumaryczne godzin W C L P S Ogółem godzin tygodniowo: Ogółem godzin: 2505, w tym: W , C, L, P, S Praca dyplomowa: 300 Liczba godzin według 2805 siatki: Praktyka zawodowa: 4 tyg. Punkty ECTS, razem: 210 9

10 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku ELEKTROTECHNIKA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2013/2014, a dla studentów naboru 2012/2013 od semestru 3- go Sem. Kod Nazwa przedmiotu Egz. W Wymiar godzin C L P S A2 Fizyka I E A1 Analiza matematyczna I A1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E I V1 Technologia informacyjna A3 Informatyka I V2 Przedmiot humanistyczny I 2 3 V3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1 RAZEM: Punkty ECTS II III IV Kod Nazwa przedmiotu Egz. A1 Analiza matematyczna II E A3 Informatyka II E A1 Metody probabilistyczne A2 Fizyka II B3 Podstawy metrologii 2 3 B1 Elektrotechnika I E A5 Geometria i grafika inż V2 Przedmiot humanistyczny II 2 3 RAZEM: Kod Nazwa przedmiotu Egz. V1 Język obcy 2 1 V1 Wychowanie fizyczne 2 1 A2 Fizyka III B1 Teoria obwodów E B3 Metrologia E A4 Inżynieria materiałowa B8 Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektr A6 Metody numeryczne RAZEM: Kod Nazwa przedmiotu Egz. V1 Język obcy 2 1 V1 Wychowanie fizyczne 2 1 B4 Maszyny elektryczne I B12 Technika wysokich napięć B6 Podstawy elektroenergetyki E B2 Teoria pola elektromagnetycznego E B5 Elektronika i energoelektronika I RAZEM:

11 V VI Kod Nazwa przedmiotu Egz. V1 Język obcy 2 1 B6 Systemy elektroenergetyczne E B4 Maszyny elektryczne II E B5 Elektronika i energoelektronika II Diagnostyka i eksploatacja maszyn Przedmiot wybieralny I 1. Informatyka w elektrotechnice 2. Modelowanie i symulacja komputerowa w elektrotechnice Przedmiot wybieralny II Podstawy automatyki 2. Elementy automatyki Przedmiot wybieralny III Przemysłowe systemy transmisji danych 2. Automatyka zabezpieczeniowa RAZEM: Kod Nazwa przedmiotu Egz. V1 Język obcy E 2 2 B9 Energoelektroniczne układy napędowe E B8 Urządzenia elektryczne E Przedmiot wybieralny IV 1. Sieci elektroenergetyczne 2. Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i napędów B10 Termoenergetyka Przedmiot wybieralny V 1. Algorytmy sterowania dyskretnego 2. Algorytmy sterowania ciągłego Przedmiot wybieralny VI Podstawy techniki mikroprocesorowej 2. Mikroprocesory i mikrokomputery w urządzeniach elektroenergetycznych Praca przejściowa 2 4 RAZEM:

12 VII Kod Nazwa przedmiotu Egz. B11 Podstawy mechaniki 2 2 Prawo autorskie i gospodarcze 2 1 Przedmiot wybieralny VII 1. Odnawialne źródła energii 2. Automatyzacja napędów elektrycznych Przedmiot wybieralny VIII E Zakłócenia w układach elektrycznych i elektronicznych 2. Systemy monitorowania. Przetwarzanie sygnałów Przedmiot wybieralny IX Praktyka zawodowa: 6 tygodni 1. Nowoczesne techniki w elektrotechnice 2. Aktualne zagadnienia przemysłu regionalnego 2 2 Zarządzanie przedsiębiorstwem 2 1 Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 RAZEM: Uwagi: kod - kod przedmiotu odnosi się do treści programowych zdefiniowanych w Standardach Kształcenia obowiązujących do roku akademickiego 2011/2012 Zestawienie W C L P S Ogółem godzin tygodniowo: Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa: 300 Liczba godzin według siatki: 2805 Praktyka zawodowa: 6 tyg. Punkty ECTS, razem:

13 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (Inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku INFORMATYKA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2013/2014, a dla studentów naboru 2012/2013 od semestru 3-go Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S A4 Fizyka I E A1 Analiza matematyczna I A1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E I Technologia informacyjna B1 Informatyka I V2 Przedmiot humanistyczny I 2 3 V3 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1 RAZEM II III IV A1 Analiza matematyczna II E B1 Informatyka II E A2 Metody probabilistyczne A4 Fizyka II A5 Podstawy metrologii 2 3 A5 Elektrotechnika I E Geometria i grafika inżynierska V2 Przedmiot humanistyczny II 2 3 RAZEM V1 Język obcy 2 1 V1 Wychowanie fizyczne 2 1 B6 Programowanie III A2 Statystyka matematyczna A3 Matematyka dyskretna E B2 Algorytmy i struktury danych E B4 Systemy operacyjne I 2 3 B3 Architektura komputerów E B6 Teoretyczne podstawy informatyki RAZEM V1 Język obcy 2 1 V1 Wychowanie fizyczne 2 1 B11 Programowanie niskopoziomowe E B4 Systemy operacyjne II E B7 Grafika komputerowa I B5 Sieci komputerowe I B4 Programowanie systemowe B10 Inżynieria oprogramowania I E Przedmiot wybieralny I 1. Teleinformatyka - zagadn. wybrane B11 2. Technika mikroprocesorowa RAZEM

14 Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S V1 Język obcy 2 1 Przedmiot wybieralny II 1. Transmisja danych B5 2. Optoelektronika B5 Sieci komputerowe II E B10 Inżynieria oprogramowania II 2 2 B9 Bazy danych I V B12 Ochrona danych w syst. i sieciach. komp E Przedmiot wybieralny III 1. Grafika komputerowa II B7 2. Systemy wizyjne E Przedmiot wybieralny IV 1. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi B5 2. Komputerowe sieci przemysłowe RAZEM Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S V1 Język obcy E 2 2 B5 Techniki internetowe E B9 Bazy danych II V8 Projekt zespołowy systemu informatycznego 3 4 Przedmiot wybieralny V 1. Zarządzanie projektami informat. 2. Komputerowa analiza systemów i VI sygnałów Przedmiot wybieralny VI 1. Systemy GIS 2. Usługi katalogowe w systemach operacyjnych E B8 Narzędzia sztucznej inteligencji E Praca przejściowa 2 4 RAZEM

15 Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S VII B12 Prawo autorskie i gospodarcze 2 1 Przedmiot wybieralny VII 1. Programowalne systemy sterowania 2. Multimedialne techniki prezentacji 3. Specjalizowane języki narzędziowe 4. Inżynieria finansowa Przedmiot wybieralny VIII 1. Systemy wbudowane 2. Sieci komputerowe i systemy BD w elektroenergetyce 3. Programowanie aplikacji graficznych 4. Graficzne środowiska programowe Przedmiot wybieralny IX 1. Projektowanie baz danych 2. Metody komputerowe badań urządzeń 3. Modelowanie i symulacja 4. Technologia CAD Przedmiot wybieralny X 1. Modelowanie matematyczne 2. Podstawy elektroenergetyki 3. Narzędzia informatyczne w praktyce inżynierskiej 4. Podstawy komputerowych systemów zarządzania Przedmiot wybieralny XI 1. Nowoczesne technologie w informatyce (wybrane zagadnienia) 2. Zastosowania informatyki 2 2 Seminarium dyplomowe 2 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 RAZEM Praktyki zawodowe 4 tygodnie W Ć L P S Ogółem suma godzin tygodniowo: Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki:

16 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2013/2014, a dla studentów naboru 2012/2013 od semestru 3-go Wymiar godzin Punkty Sem. Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S A.1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E I A.2 Fizyka I A.3 Informatyka I V.2 Przedmiot humanistyczny I 30 3 V.1 Technologia informacyjna V.3 BHP i ergonomia 10 2 RAZEM: II V.2 Przedmiot humanistyczny II 30 3 A.4 Informatyka II A.1 Analiza matematyczna I E A.1 Podstawy metod probabilistycznych A.2 Fizyka II E A.5 Podstawy elektrotechniki E RAZEM: III V.1 Język obcy 30 1 A.1 Analiza matematyczna II B.4 Metrologia B.4 Podstawy elektrotechniki II E B.5 Podstawy mechaniki B.2 Podstawy regulacji automatycznej I E Inżynieria materiałowa RAZEM:

17 IV V.1 Język obcy 30 1 B.3 Przetworniki elektromechaniczne B.4 Elektronika Podstawy regulacji automatycznej II E B.2 B.3 Podstawy robotyki I B.1 Teoria sygnałów i systemów E B.4 Przetworniki i układy pomiarowe RAZEM: V V.1 Język obcy 30 1 Układy programowalne w automatyce B.4 Energoelektronika B.4 Technika mikroprocesorowa E B.3 Podstawy robotyki II E B.6 Sterowanie procesami ciągłymi RAZEM: VI V.1 Język obcy E 30 2 A.3 Informatyka w automatyce Przedmiot wybieralny I Narzędzia modelowania w automatyce 2. Systemy zaawansowanego sterowania B.8 Systemy czasu rzeczywistego E Przedmiot wybieralny II Zintegrowane systemy zarządzania w automatyce 2. Systemy wspomagania decyzji Przedmiot wybieralny III E Sieci przemysłowe w automatyce 2. Systemy transmisji danych w automatyce Przedmiot wybieralny IV Systemy wizyjne 2. Systemy analizy i obróbki obrazu RAZEM:

18 VII B.6 B.4 Komputerowe systemy automatyki przemysłowej E Symulacja komputerowa układów robotyki E Przedmiot wybieralny V Układy napędowe manipulatorów i robotów 2. Mobilne układy robotyki 3. Metody sztucznej inteligencji w automatyce 4. Inteligentne systemy sterowania Przedmiot wybieralny VI Technologie internetowe w automatyce 2. Projektowanie aplikacji webowych na potrzeby procesów sterowania 3. Układy programowalne w robotyce 4. Mikroprocesorowe układy sterowania Praca przejściowa 20 4 RAZEM: VIII V.3 Prawo autorskie i gospodarcze 15 1 Przedmiot wybieralny VII Procesory sygnałowe w napędach robotów 2. Procesory sygnałowe w robotyce Przedmiot wybieralny VIII Systemy ekspertowe w automatyce 2. Systemy eksperckie i hybrydowe Seminarium dyplomowe 20 3 Praca dyplomowa (proj. inż.) 15 RAZEM: Zestawienie: W C L P S Ogółem godzin: Ogółem godzin: 1490, w tym: W 710, C, L, P, S Praca dyplomowa: 300 Punkty ECTS razem : 210 Praktyka zawodowa 4 tygodnie Uwaga! Kod przedmiotu odnosi się do treści programowych zdefiniowanych w standardach kształcenia obowiązujących do roku akademickiego 2011/

19 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2013/2014, a dla studentów naboru 2012/2013 od semestru 3-go Wymiar godzin Punkty Sem. Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S A.1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E I A.2 Fizyka I A.3 Informatyka I V.2 Przedmiot humanistyczny I 30 3 V.1 Technologia informacyjna V.3 BHP i ergonomia 10 2 RAZEM: II III IV Egz. V.2 Przedmiot humanistyczny II 30 3 A.4 Informatyka II A.1 Analiza matematyczna I E A.1 Podstawy metod probabilistycznych A.2 Fizyka II E A.5 Podstawy elektrotechniki E RAZEM: Egz. V.1 Język obcy 30 1 A.2 Fizyka III A.5 Teoria obwodów E B.2 Elementy elektroniczne E B.4 Układy elektroniczne I E 20 4 A.3 Metody numeryczne B.6 Metrologia elektroniczna I 20 3 RAZEM: V.1 Język obcy 30 1 B.12 Podstawy telekomunikacji B.5 Teoria pola elektromagnetycznego E B.4 Układy elektroniczne II E B.7 Technika cyfrowa I 10 2 B.4 Podstawy energoelektroniki I 10 2 B.6 Metrologia elektroniczna II E 10 2 A.4 Komputerowa analiza układów elektron B.13 Sieci i systemy telekomunikacyjne Przedmiot wybieralny I Diagnostyka techniczna 2. Fotonika RAZEM:

20 V VI V.1 Język obcy 30 1 B.7 Technika cyfrowa II E B.8 Systemy operacyjne 15 3 B.4 Podstawy energoelektroniki II E B.11 Technologie układów scalonych 15 2 B.12 Kodowanie i dekodowanie sygnałów E B.1 Przedmiot wybieralny II Podstawy konstrukcji urządzeń elektronicznych 2. Montaż w elektronice i mikrosystemach B.8 Technika mikroprocesorowa I 10 2 RAZEM: V.1 Język obcy E 30 2 B.10 Przetwarzanie sygnałów E B.5 Technika mikrofalowa 20 3 B.8 Technika mikroprocesorowa II E B.1 Materiałoznawstwo elektroniczne I 10 2 B.6 Przedmiot wybieralny III Układy programowalne w napędzie elektrycznym 2. Miernictwo wlk. nieelektrycznych B.3 Optoelektronika E A.3 Programowalne układy elektroniczne I 10 2 RAZEM: VII B.8 Układy peryferyjne systemów mikroproc E B.1 Przedmiot wybieralny IV Materiałoznawstwo elektroniczne II 2. Technika wysokich napięć B.15 Przedmiot wybieralny V Systemy radiowe i telewizyjne 2. Telekomunikacja ruchoma A.3 Programowalne układy elektroniczne II B.8 Systemy mikroprocesorowe i komputer. I 15 2 B.13 Przedmiot wybieralny VI Eksploatacja systemów elektroniczn. i telekomunikacyjnych 2. Kompatybilność elektromagnetyczna B.14 Przedmiot wybieralny VII Systemy antenowe 2. Propagacja fal Praca przejściowa 20 4 RAZEM:

21 VIII B.8 Systemy mikroprocesorowe i komput. II V.3 Prawo autorskie i gospodarcze 15 1 Przedmiot wybieralny VIII Nowoczesne techniki w elektronice i telekomunikacji 2. Układy programowalne w automatyce 3. Systemy mikroprocesorowe w energoelektronice Przedmiot wybieralny IX B Sieci teleinformatyczne Systemy telekomutacyjne Przedmiot wybieralny X Miernictwo anten i instalacji antenowych 2. Systemy sterowania 3. Mikrosystemy w medycynie w i biologii B.15 Techniki bezprzewodowe Seminarium dyplomowe 20 3 Praca dyplomowa (proj. inż.) 15 RAZEM: Tabela. Zestawienie godzin W C L P S Ogółem godzin: Ogółem godzin: 1515, w tym: W 755, C, L, P, S Praca dyplomowa: 300 Punkty ECTS razem :

22 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku ELEKTROTECHNIKA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2013/2014, a dla studentów naboru 2012/2013 od semestru 3-go Punkty Wymiar godzin Sem. Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S A1 Algebra liniowa z geometrią analityczną E A2 Fizyka I A3 Informatyka I I V2 Przedmiot humanistyczny I 30 3 V1 Technologia informacyjna V3 BHP i ergonomia 10 2 RAZEM: II Kod Nazwa przedmiotu Egz. V2 Przedmiot humanistyczny II 30 3 A3 Informatyka II A1 Analiza matematyczna I E A1 Metody probabilistyczne A2 Fizyka II E B1 Podstawy elektrotechniki E RAZEM: III IV Kod Nazwa przedmiotu Egz. V1 Język obcy 30 1 A1 Analiza matematyczna II E B3 Podstawy metrologii A2 Fizyka III B1 Teoria obwodów E A6 Metody numeryczne RAZEM: Kod Nazwa przedmiotu Egz. V1 Język obcy 30 1 B3 Metrologia E B2 Teoria pola elektromagnetycznego E A4 Inżynieria materiałowa B1 Teoria obwodów II RAZEM:

23 V VI VII Kod Nazwa przedmiotu Egz. V1 Język obcy 30 1 B4 Maszyny elektryczne I B12 Technika wysokich napięć B5 Elektronika i energoelektronika I B8 Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektr B8 Urządzenia elektryczne E B9 Układy napędowe E RAZEM: Kod Nazwa przedmiotu Egz. V1 Język obcy E 30 2 A5 Geometria i grafika inżynierska B6 Podstawy elektroenergetyki E B4 Maszyny elektryczne II E Przedmiot wybieralny I 1. Informatyka w elektrotechnice 2. Modelowanie i symulacja komputerowa w elektrotechnice B5 Elektronika i energoelektronika II Przedmiot wybieralny II 1. Podstawy automatyki 2. Elementy automatyki RAZEM: Kod Nazwa przedmiotu Egz. B6 Systemy elektroenergetyczne E Diagnostyka i eksploatacja maszyn Przedmiot wybieralny III 1. Algorytmy sterowania dyskretnego 2. Algorytmy sterowania ciągłego Przedmiot wybieralny IV B7 1. Podstawy techniki mikroprocesorowej 2. Mikroprocesory i mikrokomputery w urządzeniach elektroenergetycznych Przedmiot wybieralny V Zakłócenia w układach elektrycznych i elektronicznych 2. Systemy monitorowania. Przetwarzanie sygnałów B11 Podstawy mechaniki Praca przejściowa 20 4 Prawo autorskie i gospodarcze 20 2 RAZEM:

24 VIII Kod Nazwa przedmiotu Egz. Przedmiot wybieralny VI B10 1. Odnawialne źródła energii 2. Automatyzacja napędów elektrycznych E Przedmiot wybieralny VII B6 1. Sieci elektroenergetyczne 2. Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i napędów Przedmiot wybieralny VIII B10 1. Przemysłowe systemy transmisji danych 2. Automatyka zabezpieczeniowa Zarządzanie przedsiębiorstwem Seminarium dyplomowe 20 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 RAZEM: Uwagi: kod - kod przedmiotu odnosi się do treści programowych zdefiniowanych w Standardach Kształcenia obowiązujących do roku akademickiego 2011/2012 Praktyka zawodowa: 6 tygodni. Zestawienie: W C L P S Ogółem liczba godzin podczas studiów: Ogółem godzin podczas studiów: 1515 Praca dyplomowa: 300 Liczba godzin według siatki: 1815 Praktyka zawodowa: 6 tyg. Punkty ECTS, razem:

25 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku INFORMATYKA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2013/2014, a dla studentów naboru 2012/2013 od semestru 3-go Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S A1 Algebra liniowa z geometrią analit. E A4 Fizyka I B1 Informatyka I I V2 Przedmiot humanistyczny I 30 3 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy i V3 ergonomia 10 2 RAZEM II III IV V3 Przedmiot humanistyczny II 30 3 B1 Informatyka II A1 Analiza matematyczna I E A2 Podstawy metod probabilistycz A5 Podstawy elektrotechniki E A4 Fizyka II E RAZEM A2 Statystyka matematyczna B4 Systemy operacyjne I E A3 Matematyka dyskretna B1 Programowanie III E B2 Algorytmy i struktury danych B3 Architektura komputerów E V1 Język obcy 30 1 RAZEM Przedmiot wybieralny I 1. Transmisja danych B5 2. Optoelektronika B6 Teoretyczne podst. informatyki Programowanie niskopoziomowe E B11 B7 Grafika komputerowa I B5 Sieci komputerowe I E B4 Programowanie systemowe E V1 Język obcy 30 1 RAZEM

26 Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S B10 Inżynieria oprogramowania E B5 Sieci komputerowe II E B9 Bazy danych I E Przedmiot wybieralny II 1. Grafika komputerowa II V B7 2. Systemy wizyjne Przedmiot wybieralny III 1. Administrowanie sieciowymi systemami B5 operacyjnymi 2. Komputerowe sieci Przemysłowe V1 Język obcy 30 1 RAZEM Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S B5 Techniki internetowe E B9 Bazy danych II B12 Ochrona danych w systemach i sieciach komputerowych Przedmiot wybieralny IV 1. Programowalne systemy sterowania 2. Komputerowe sieci VI B5 Przemysłowe Przedmiot wybieralny V 1. Komputerowa analiza systemów i sygnałó3. w 2. Zarządzanie A5 systemami informatycznymi E V1 Język obcy E 30 2 RAZEM

27 Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S VII V8 Projekt systemu informatycznego 20 4 Teleinformatyka wybrane B5 zagadn Przedmiot wybieralny VI 1. Programowalne systemy sterowania 2. Modelowanie i symulacja 3. Technologia CAD 4. Sieci komputerowe i B9 systemy BD w elektroenergetyce B8 Narzędzia sztucznej inteligencji E Technologie mobilne E Praca przejściowa 20 4 Przedmiot wybieralny VII 1. Systemy wbudowane 2. Specjalizowane języki narzędziowe 3. Inżynieria finansowa 4. Metody komputerowe badań urządzeń RAZEM Sem. Kod Przedmiot Wymiar godzin ECTS W Ć L P S B12 Prawo autorskie i gospodarcze 15 1 Komputerowe systemy zarządzania Przedmiot wybieralny VIII 1. Projektowanie baz danych 2. Język opisu sprzętu VHDL VIII 3. Graficzne środowiska projektowe 4. Podstawy elektroenergetyki Seminarium dyplomowe 20 3 Praca dyplomowa inżynierska 15 RAZEM Praktyka zawodowa 4 tygodnie W C L P S Ogółem godzin podczas studiów: Praca dyplomowa 300 Liczba godzin wg siatki:

28 28

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, czerwiec 2012 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych

Bardziej szczegółowo

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016 - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 20/206 Automatyka i robotyka Profil ogólnoakademicki studia stacjonarne I stopnia w c l p w c l p w c l p w c l p w c

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Elektrotechnika, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Elektrotechnika Strona

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Strona 1 z stacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 3 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Godziny zajęć w tym: I rok II rok III rok Egz. Zal. Razem 7 sem. sem. sem. 3 sem. sem. sem. sem. S L

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30 0 0 30 30 30 6 3W Informatyka 2 60 30 0 30 0 0 30 30 6 4W Rysunek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe Semestr 1 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia I stopnia NZ (dotyczy studentów rozpoczynających studia od i po 1.10.2012) 1. ELR021261W Podstawy inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY godzin tygodniowo (semestr I -... po... tygodni) A. PRZEDMIOTY OGÓNE ychowanie fizyczne 2 2 30 30 2 Język obcy 3 6 20 20 30 30 30 30 3 Technologia informacyjna 2 30 5 5 5 5 4a Rozwój zrównoważony 4b Edukacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV godzin w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne E Z Σh W C L S P W C L

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: Mechatronika profil praktyczny Specjalność I: Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalność II: Mechatronika samochodowa (cykl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 3 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Wydział Zarządzania - Dziekanat ds. Studiów Warszawa,... SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Nazwisko i imię:... adres.. Rodzaj studiów: INŻYNIERSKIE Tryb studiowania: STACJONARNE kierunek:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 2 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W Informatyka 4W Rysunek techniczny 5W Podstawy ekonomii 1 18 18 0

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 18/19 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne I stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. 1 Wychowanie fizyczne 60 60 2 2 2 J. angielski 1//1//3 1 120 120 4 4 3 lementy socj. i etyki 1 30 30 2

Bardziej szczegółowo

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV V VI VII Przedmioty w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P Przedmioty ogólne Wstęp do

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 Forma zalicz.. RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 WYDZIAŁ: Informatyki i Matematyki Kierunek: Informatyka; Moduł: Informatyka stosowana Poziom kształcenia: studia stopnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU INFORMATYKA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU INFORMATYKA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU INFORMATYKA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Analiza matematyczna i algebra liniowa Metody probabilistyczne i statystyka Matematyka dyskretna Fizyka Podstawy elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 203/204 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013

Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013 Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika:

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika: Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika: Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka I stopień, studia inżynierskie stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

* Praktyki zawodowe po II lub III roku

* Praktyki zawodowe po II lub III roku Wydział : Elektroniki Uchwała z dnia: 21.06.2017 Studia : Stacjonarne I stopnia Obowiązuje od: 01.10.2017 Specjalność : Systemy informatyki w medycynie (IMT) IMT STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

* Praktyki zawodowe po II lub III roku

* Praktyki zawodowe po II lub III roku Studia : Stacjonarne I stopnia Obowiązuje od: 01.10.2017 Specjalność : Inżynieria systemów informatycznych (INS) INS STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE GODZINOWYM h\sem. I II III IV V VI VII 27 26

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa Rok akademicki 018/019 Metody uczenia się i studiowania. 1 Podstawy prawne. 1 Podstawy ekonomii. 1 Matematyka dyskretna. 1 30 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA Rok studiów I Katedra LUB przedmiotu ECTS udziałem praca ECTS EGZ obligatoryjny (O) godzin Razem godzin w tym: zajęcia zorganizowane ZEWN Przedmiot akademckiego praktyczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka RAR-1-1-s

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 3A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L S P

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika:

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika: Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika: Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 15

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA Plan studiów na kierunku: Rok studiów I Katedra LUB przedmiotu ECTS udziałem praca ECTS EGZ obligatoryjny (O) godzin Razem godzin w tym: zajęcia zorganizowane ZEWN Przedmiot akademckiego praktyczne ZAL

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia niestacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -NZ-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003056W Algebra z geometrią analityczną

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie stacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie niestacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06.

Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06. Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06.2016) 1 MK_1 Matematyka 30 30 60 6 E WM MK_1 2 MK_39 BHP O 15

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechatronika studia I stopnia stacjonarne Rzeszów,12 Listopada 2014 1 Plan studiów z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie stacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie niestacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, BSiSI studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) 1

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia niestacjonarne Dla rocznika:

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia niestacjonarne Dla rocznika: Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia niestacjonarne Dla rocznika: Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Obliczeniowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Obliczeniowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Obliczeniowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo