WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy oddać i zarejestrować w dziekanacie do końca marca 2015 roku. Jeden promotor może prowadzić najwyżej 8 prac; powyżej tej liczby prace nie będą rejestrowane. Tematy dla kierunku Informatyka 1-6, 11-12, 22-34, 52-67, 69-87, 95-97, , Tematy dla kierunku Mechatronika 7-10, 13-21, 35-51, 68, 88-92, 93-94, Prof. dr hab. inż. Wołodymyr Dragajew 1. Programowa realizacje Internetowej BAZY DANYCH ( np. BIBLIOTEKA ) z wykorzystaniem Serwisu Internitowego KRASNAL, XAMPP Lite, i In. 2. Projektowanie sklepu Internetowego z wykorzystaniem języków programowania PHP, PERL, JAVA i In. 3. Obsługa Baz Danych MySGL z poziomu Java Server Pages. 4. Bezprzewodowa transmisja danych dla sterowania przemysłowym obiektom ruchomym. 5. Analiza systemów wspomagającym projektowanie Baz Danych ( Data Architekt, Acces i In. ). 6. Programowanie dynamiki robota mobilnego w środowisku MatLab (Simulink). Dr inż. Jan Francyk 7. Wizualizacja działania wybranego systemu telekomunikacyjnego xdsl. Celem pracy jest: - Studiowanie literatury i wybór systemu xdsl. - Opracowanie koncepcji wizualizacji wybranego systemu xdsl. - Opracowanie prezentacji. - Opracowanie i zredagowanie instrukcji dydaktycznej prezentacji. - Redakcja pracy dyplomowej. 8. Sterowanie odkurzaczem inteligentnym (opracowanie bloku sterowania i jego oprogramowania). Celem pracy jest: - Studia literatury w zakresie tematu. - Opracowanie schematu blokowego odkurzacza. - Specyfikacja zadań poszczególnych bloków urządzenia.

2 - Opracowanie algorytmu sterowania urządzeniem. - Dobór sterownika i jego oprogramowanie. - Zredagowanie i napisanie pracy dyplomowej. 9. Sterowanie turbiną elektrowni pływowej (opracowanie bloku sterowania i oprogramowania. Celem pracy jest: - Studia literatury z zakresu tematu pracy dyplomowej. - Specyfikacja zmiennych warunków pracy turbiny. - Opracowanie schematu blokowego sterowania turbiną. - Opracowanie algorytmu sterowania turbiną. - Opracowanie symulacji działania systemu przy zmianach wybranego - parametru oraz wizualizację tego działania. - Redakcja i pisanie pracy dyplomowej. Dr inż. Franciszek Frączak Mechatronika i Informatyka: 10. Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu informatycznego wspierające wybrane procesy w innowacyjnym przedsiębiorstwie badawczo-rozwojowym. Celem pracy jest: opracowanie i zakodowanie elementu systemu w języku PHP wsparcia wybranego procesu. Do wyboru są dwa systemy - system administracyjny lub system analizy danych. Możliwe są inne rozwiązania (np. w innym języku) - do ustalenia z zainteresowanym. Charakter: Opracowanie ma charakter samodzielny lub w charakterze asystenta - w zależności od dyspozycyjności, możliwości i ambicji. Praca do realizacji w firmie zewnętrznej we Wrocławiu - Nobo Solutions S.A. Firma zwraca poniesione koszty dojazdów, udziela wsparcia i zapewnia zaplecze techniczne. Prof. dr hab. inż. Roman Galar 11. Aktywny przewodnik turystyczny. 12. Aktywna mapa Sudetów. Prof. dr hab. inż. Marek Gawliński 13.Pozycjonowanie siłownika pneumatycznego w zadanym systemie Celem pracy jest : opracowanie metody śledzenia przemieszczania się tłoczyska, ocena dokładności zatrzymywania się tłoczyska w zadanym położeniu przy zastosowaniu trzech różnych czujników. W rezultacie zrealizowania tej pracy może powstać stanowisko dydaktyczne w laboratorium mechatroniki. Praca o charakterze eksperymentalnym, 14. Dobór aktuatora do zaworu regulacyjnego Celem pracy jest: wybór napędu wrzeciona zaworu regulacyjnego o określonym momencie obrotowym w zależności.od ciśnienia czynnika i średnicy DN zaworu. Praca o charakterze konstrukcyjnym

3 15. Współpraca regulatora ciśnienia z zaworem w sieci przepływowej Celem pracy jest: opracowanie sposobu pomiaru przemieszczania się membrany regulatora, ciśnienia i wyznaczenie charakterystyki przepływu cieczy prze ten regulator. Efektem tej pracy może być stanowisko dydaktyczne w laboratorium mechatroniki. Praca o charakterze eksperymentalnym. Dr inż. Stefan Giżewski 16. Mikroprocesorowy miernik kierunku i prędkości wiatru Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika prędkości wiatru w zakresie od 0 do 35 m/s w połączeniu z rejestratorem kierunku wiatru. 17. Mikroprocesorowy miernik niewielkich odkształceń. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika odkształceń w zakresie od -5 do +5 do wykorzystania w warunkach laboratorium studenckiego. 18. Badanie charakterystyk silników krokowych stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego pozwalającego na pomiar charakterystyk elektrycznych i mechanicznych silników krokowych małej mocy. 19. Manipulator elektromechaniczny model dydaktyczny. Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu prostego manipulatora na potrzeby laboratorium studenckiego, wyposażonego w silniki krokowe jako jednostki napędowe sterowanego za pomocą mikrokontrolera lub komputera. 20. Kompensacja mocy biernej w sieciach elektrycznych stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu stanowiska pozwalającego na zapoznanie studentów z problematyką kompensacji mocy biernej w obwodach elektrycznych zasilanych prądem sinusoidalnie zmiennym. 21. Sterownik mikroprocesorowy kolektora ciepła słonecznego. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu sterownika, przeznaczonego do sterowania pracą kolektora słonecznego zasilającego domową instalację ciepłej wody użytkowej, współpracującego z zasobnikowym wymiennikiem ciepła. Dr inż. Jacek Gruber 22. Kierunki rozwoju standardów i technologii transmisji bezprzewodowej. Celem pracy jest: omówić wybrane, już stosowane technologie transmisji bezprzewodowej. Wskazać kierunki, w których się one rozwijają. W części praktycznej pokazać słabości zabezpieczeń i oraz wskazać inne słabe punkty technologii komunikacji bezprzewodowej na przykładach na platformie sieci testowej WLAN.

4 23. Audyt bezpieczeństwa w lokalnej sieci bezprzewodowej. Celem pracy jest: sprecyzowanie i ilustracja na przykładzie metodyki audytu bezpieczeństwa intranetowych sieci WLAN. W części studialnej należy dokonać zwięzłego przeglądu norm, dobrych praktyk, oraz metodologii i standardów de facto audytu bezpieczeństwa infrastruktury IT ze szczególnym naciskiem na środowisko sieciowe i na sieci WLAN. W części należy opracować i zrealizować plan audytu pewnej rzeczywistej lub testowej sieci WLAN. 24. Aplikacja webowa w systemie CMS Joomla!. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii Joomla. 25. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych WiFi i WiMAX. Celem pracy jest: omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Analizy standardów dla sieci bezprzewodowych dużego zasięgu. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. Zagrożenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz możliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi i WiMAX. 26. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii PYTON. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii PYTON. 27. Bezpieczeństwo baz danych w systemach korporacyjnych i sieciowych Mechanizmy i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych i systemów DBMS. Analiza i klasyfikacja ataków SQL Injection. Metody i mechanizmy obrony przed atakami. Należy też omówić mechanizmy obrony przed atakami Injection. Badania podatności wybranych klas portali, witryn i aplikacji korporacyjnych na ataki Injection. 28. Odmowa usług DoS i Dos ataki i obrona Idea i ważniejsze przeprowadzone ataki DoS na serwisy i portale internetowe. Znane scenariusze przeprowadzania ataków DoS oraz ich techniki i ataki składowe. Znane i możliwe ataki rozproszone odmowy usług DDoS oraz DRDoS. Narzędzia do zarządzania atakami DDoS. Sposoby obrony przed atakami DoS. Scenariusze praktyczne ataków DoS. 29. Standardy i dobre praktyki audytu bezpieczeństwa informatycznego. Omówienie istoty i pojęcia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Analiza formalnych modeli bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych i analiza ryzyka. Rodzaje i standardy oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zbadanie kilku lub kilkunastu narzędzi i systemów do audytu, wykrywania podatności, wykrywania ataków i intruzów IDS/IPS/IRS, oraz zapobiegania atakom i naruszeniom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

5 30. Zagrożenia i mechanizmy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. Zagrożenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz możliwości obrony przed atakami ze szczególnym uwzględnieniem ataków DoS. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi. 31. Monitorowanie i podsłuchiwanie sieci Sniffing jako groźny sposób naruszania bezpieczeństwa. Sposoby obrony przed sniffingiem. Sniffing jako technika samodzielna i pomocnicza. Kategorie i analiza technik ataków sniffingowych. Opis scenariuszy i eksperymenty z wykrywaniem sniffingu oraz namierzania maszyn podsłuchujących sieć. 32. Aplikacja webowa w technologii PHP na wybranym frameworku wytwórczym. Na przykładzie elementów projektowania oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiej aplikacji biznesowej lub niewielkiego portalu, witryny lub aplikacji społecznościowej w technologii PHP za pomocą wybranego frameworka deweloperskiego. 33. Skanery bezpieczeństwa systemów webowych średniej i dużej skali. Zaprezentowanie różnych zagrożeń a następnie omówienie dostępnych narzędzi do skanowania aplikacji internetowych średniej i dużej skali. Ogólna charakterystyka możliwości, wykorzystywanych w nich mechanizmów, ich podział ze względu na ich dostępność. 34. Aplikacja internetowa na kliencką platformę Android, z bazą danych w chmurze i węzłem przetwarzającym Rasberry Pi do zarządzania urządzeniami mieszkania lub budynku. Analiza standardów i rozwiązań oraz próba zbudowania wydajnego, taniego, otwartego systemu zarządzania urządzeniami mieszkania lub budynku z wykorzystaniem oprogramowania open source. System webowy ma się składać z internetowej aplikacji klienckiej na platformę Android, bazy danych w chmurze i węzła przetwarzającego na sprzęcie Rasberry Pi. Analiza wydajności prototypu. Dr inż. Kazimierz Grzywa 35. Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne do prezentowania systemu HMI/SCADA. Celem pracy jest: a)opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnego przetwornika sygnałów analogowych FRT-02 f-my THOMA oraz oprogramowania TransData, LabView National Instruments, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć w domu.

6 36. System automatyki przemysłowej wspomagany komputerowo (środowisko Windows) Celem pracy jest: a) opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnych modułów Systemu I/O 750 Ethernet przemysłowy f-my WAGO oraz oprogramowania CoDeSys lub LabView, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych). 37. Stanowisko do identyfikacji obiektów przemysłowych (generacja sygnałów testowych, akwizycja danych procesowych, przetworzenie identyfikacja obiektu) Celem pracy jest: a) opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem modułów komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView f-my National Instruments, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć w domu. 38. Opracowanie aplikacji enkodera PK 1020 w systemie HMI/SCADA wybranego procesu przemysłowego Celem pracy jest: zaprojektowanie stołu do cięcia profili aluminiowych z układem pozycjonującym sterowanym numerycznie (komputer, środowisko Windows). Należy użyć oprogramowania LabView f-my National Instruments. 39. Automatyczny dozownik surowców (ADS) w ciągłym procesie wytwórczym (np. produkcja proszków do prania). Celem pracy jest: wykonanie badań literaturowych (w tym publikacji Urzędów Patentowych) i opracowanie (zestawienie) w postaci bibliotek modułów hardwarowych i softwarowych oraz narzędzi do projektowania ADS w trybie mechatronicznym. 40. Automatyczny dozownik surowców (ADS) w dyskretnym procesie wytwórczym (np. produkcja mieszanek spożywczych). Celem pracy jest: wykonanie badań literaturowych (publikacje Urzędów Patentowych) i opracowanie (zestawienie) w postaci bibliotek modułów hardwarowych i softwarowych oraz narzędzi do projektowania ADS w trybie mechatronicznym. 41. Automatyzacja prac badawczych na stanowisku hydraulicznym (olejowym) z zastosowaniem komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView. Celem pracy jest: a) uruchomienie torów pomiarowych kontrolowanych zmiennych procesowych z użyciem komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView, b) wykonanie dokumentacji serwisowej systemu obsługi stanowiska hydraulicznego.

7 Dr inż. Antoni Izworski 42. Pomiar przesunięcia liniowego czujnikiem z wyjściem kwadraturowym opis zasady współpracy z czujnikami pomiaru przesunięcia liniowego z wyjściem kwadraturowym, zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do zadawania i pomiaru przesunięcia, opracowanie, w oparciu o zestaw z mikroprocesorem ATMega32A, algorytmów współpracy z czujnikiem pomiarowym. 43. Pomiar położenia kątowego czujnikiem z wyjście kwadraturowym opis zasady współpracy z czujnikami pomiaru obrotu z wyjściem kwadraturowym, zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do zadawania i pomiaru obrotu, opracowanie, w oparciu o zestaw z mikroprocesorem ATMega32A, algorytmów współpracy z czujnikiem pomiarowym. 44. Badanie magnetycznego czujnika przesunięcia liniowego wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego wykorzystanie kilku standardów sygnałów czujnika AS5510, opracowanie precyzyjnego zadajnika przesunięcia liniowego, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 45. Badanie magnetycznego czujnika położenia kątowego wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego wykorzystanie kilku standardów sygnałów czujnika AS5040, opracowanie precyzyjnego zadajnika przesunięcia liniowego, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 46. Komunikacja w sieci czujników AS5040 wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego pracę czujników obrotu w sieci mikroprocesorowej, opracowanie ręcznych zadajników obrotu, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 47. Komunikacja w sieci czujników AS5510 w magistrali I2C wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego pracę czujników przesunięcia w sieci mikroprocesorowej, opracowanie ręcznych zadajników przesunięcia, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 48. Badanie dynamiki układu regulacji dwustawnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji dwustawnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, opracowanie algorytmu regulacji dwustawnej dla sterownika PLC.

8 49. Badanie dynamiki układu regulacji trójstawnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji trójstawnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji trójstawnej dla sterownika PLC. 50. Badanie dynamiki układu regulacji proporcjonalnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji proporcjonalnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji proporcjonalnej dla sterownika PLC. 51. Stanowisko dydaktyczne do badania regulacji PI na sterowniku s wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji PI, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji PI dla sterownika PLC. Dr inż. Grzegorz Jastrzębski 52. Raportowanie danych z AD Active Directory posiada niewielkie możliwości eksportowania danych dotyczących kont i grup użytkowników. Z drugiej strony firma Microsoft udostępnia kompletne API realizujące odczytywanie danych (języki C++, VB i C#). Celem pracy jest opracowanie narzędzia mającego odczytywać dane z serwera AD i zapisującego wyniki do pliku. Przykłady zapytań: lista użytkowników AD, lista grup do których należy dany użytkownik, lista użytkowników należących do danej grupy. 53. Aplikacja typu klient-serwer porównanie rozwiązań Dostępne darmowe narzędzia programistyczne (np. Visual Studio) umożliwiają łatwe i stosunkowo szybkie tworzenie aplikacji klienckich odwołujących się do baz danych. Praca ma porównać dwa wybrane źródła danych (np. plik Access w katalogu sieciowym, MS SQL, sqlite, PostgreSQL itp.) pod względem bezpieczeństwa, elastyczności i funkcjonalności. 54. Automatyczna aktualizacja aplikacji W przypadku instalacji wielu kopii danego programu kwestie aktualizacji wydają się kłopotliwe. W jaki sposób zapewnić wgranie poprawek dla wszystkich użytkowników? Istnieje kilka rozwiązań: skorzystanie z aplikacji wspomagającymi zarządzanie dużą ilością stacji roboczych (np. SMS Microsoftu czy Tivoli IBM) czy zastosowanie specjalnie przygotowanych skryptów logowania. Zadaniem dyplomanta będzie opracowanie takiego narzędzia w oparciu o wykorzystanie folderów lokalnych rodzaju %APPDATA% - aplikacja startowa po połączeniu z bazą danych aktualizowałaby właściwy program i uruchamiała go. 55. Obsługa rejestru Windows zastosowanie programowania obiektowego Dane konfiguracyjne aplikacji zapisywane są współcześnie w rejestrze Windows. Obsługa rejestru z poziomu WinAPI jest niewygodna i narażona na typowe pomyłki związane z niskopoziomową obsługą wskaźników. Jest więc pożądane, by korzystając z paradygmatów programowania obiektowego utworzyć klasę mogącą w prosty sposób tworzyć w rejestrze klucze i nadawać im

9 wartość. Interfejs klasy umożliwiałby: tworzenie klucza głównego aplikacji w drzewie HKEY_CURRENT_USER\Software lub HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE, oraz tworzenia i edycji kluczy podrzędnych i należących do nich wartości. 56. Tworzenie GUI w C++ Język C++ nie zawiera w bibliotece standardowej narzędzi do tworzenia GUI. Dostępne są natomiast zewnętrzne biblioteki umożliwiające tworzenie GUI. Celem pracy jest przetestowanie i ocena (wady i zalety) dostępnej funkcjonalności i łatwości obsługi wybranej biblioteki graficznej. Utworzone GUI, ma realizować tworzenie podrzędnych okien modalnych i niemodalnych, komunikację z resztą aplikacji, uruchamianie zadań w tle. 57. Tworzenie plików w formacie Excela zastosowanie programowania obiektowego Programy przetwarzające dane powinny mieć możliwość ich zapisu. W przypadku danych tabelarycznych standardem są dane zapisywane w formacie Excela. Celem pracy jest opracowanie klasy, którą będzie można wykorzystywać w innych programach. Klasa ma umożliwiać: na podstawie danych tworzyć arkusz, uwzględniać wersję formatu danych. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Informatyka 58. Projekt i implementacja aplikacji internetowej do akwizycji i analizy ocen zaliczeń i egzaminów w uczelni wyższej. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# 59. System bazy danych wspomagający sporządzanie, przechowywanie i aktualizację planów i programów studiów w szkole wyższej. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# 60. Projekt i implementacja systemu wspomagającego rozliczanie czasu pracy. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# Dr inż. Elżbieta Kosmulska-Heger 61. Projekt sieci komputerowej dla organizacji o rozproszonej strukturze lokalizacyjnej. Praca powinna zawierać: - opis istniejącej sieci, cel modernizacji,ograniczenia, - założenia projektu, - projekt logiczny sieci, - projekt fizyczny sieci, - przydział adresów, - charakterystykę zabezpieczeń transmisji danych i przechowywania informacji, - kosztorys projektu, - ocenę realizacji projektu.

10 62. Modyfikacja istniejącej sieci komputerowej w organizacji X. Praca powinna zawierać: - opis istniejącej sieci, cel modernizacji,ograniczenia, - założenia projektu, - mechanizmy integracji z siecią pierwotną, - projekt logiczny sieci, - projekt fizyczny sieci, - przydział adresów, - charakterystykę zabezpieczeń transmisji danych i przechowywania informacji, - kosztorys projektu, - ocenę realizacji projektu. 63. Ocena wydajności sieci komputerowej na podstawie danych uzyskanych z podsłuchu ruchu sieciowego. Należy przedstawić miary efektywności sieci, wytypować dane przydatne do ich uzyskania, w dostępnym środowisku sieciowym zebrać dane za pomocą wybranego analizatora protokołów (np. Wireshark), dokonać analizy danych, przedstawić wyniki, ocenę sieci oraz wnioski. 64. Analiza ruchu w bezprzewodowej sieci komputerowej. Należy przedstawić problemy i ograniczenia dotyczące podsłuchu danych w bezprzewodowych sieciach komputerowych, przedyskutować możliwe do zastosowania narzędzia, za pomocą wybranego narzędzia zbadać ruch w dostępnej sieci bezprzewodowej, ocenić wyniki przedstawić wnioski dotyczące badanej sieci oraz zastosowanego analizatora. Doc. dr inż. Witold Komorowski 65. Asembler języka Kass (architektura 2K+). Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego. Napisanie, uruchomienie i testowanie programu. Program powinien generować: wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 66. Pakiet podprogramów arytmetyki zmiennopozycyjnej dla komputera 2K+. Napisanie w asemblerze KASS i uruchomienie (z użyciem dostępnych emulatorów maszyny 2K+) podprogramów dodawania i odejmowania zmiennopozycyjnego liczb 32-bitowych wg standardu IEEE Pakiet podprogramów arytmetyki stałopozycyjnej dla komputera 2K+. Napisanie w asemblerze KASS i uruchomienie (z użyciem dostępnych emulatorów maszyny 2K+) podprogramów czterech działań arytmetycznych (+,-,*,/) na stałopozycyjnych 32-bitowych liczbach bezznakowych.

11 Dr inż. Piotr Kowalewski 68. Projekt monitora mechanicznego dla osób niewidomych i niedowidzących. Praca swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji urządzenia będącego mechanicznym monitorem dla osób niewidomych i niedowidzących. Urządzenie powinno w sposób mechaniczny tworzyć przestrzenne (deformacje płaszczyzny) kształty mogące być odczuwane poprzez dotyk przez osoby niewidome. Urządzenie takie pozwoli na przekazywanie informacji poprzez zmysł dotyku o obrazach i zdjęciach cyfrowych. Dr inż. Arkadiusz Liber Informatyka 69. Internetowy serwis informacyjny o wybranym regionie turystycznym, geograficznym, historycznym. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 70. Internetowy serwis informacyjny o wybranej grupie zwierząt lub roślin. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 71. Internetowy serwis informacyjny o przestępstwach popełnianych przy użyciu urządzeń komputerowych. Zaprojektowanie i implementacja sytemu informacyjnego. 72. Grafika komputerowa w nowoczesnych systemach internetowych z wykorzystaniem HTML 5 Praca analityczna z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem nowych technologii. Wykonanie analizy porównawczej z przykładami. 73. Komputerowy system wspomagania nauczania. Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych szkoły. Do wyboru niezależne przedmioty kształcenia. 74. Internetowe wspomaganie psychoterapii. Praca z zakresu badania możliwości terapeutycznych systemów i sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii elektronicznej. 75. Multimedialny system o fotografii cyfrowej. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 76. Internetowy przewodnik po obiektach obronnych Dolnego Śląska. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 77. Multimedialny przewodnik po wybranej gminie lub regionie. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 78. Multimedialny przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych powiatu polkowickiego. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 79. Multimedialny system wspomagania nauczania wybranego języka programowania. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 80. Multimedialny system informacyjny o szyfrach i metodach szyfrowania. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego.

12 81. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 82. Internetowy informator o rzekach w wybranym regionie Polski. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 83. Internetowy informator o uzdrowiskach w Sudetach. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 84. Metody kryminalistyki informatycznej. Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu kryminalistyki informatycznej. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 85. Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu wykrywania przestępstw. Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu badań kryminalistycznych wspomaganych komputerowo. Do wyboru jedno z 4 zagadnień np. daktyloskpia, pismo ręczne, dokumenty, oszustwa lub inne do uzgodnienia. 86. Projekt sieci komputerowej o podwyższonym bezpieczeństwie. Praca dotyczy wykonania projektu sieci przewodowej, bezprzewodowej lub hybrydowej. 87. Aplikacje mobilne z wykorzystaniem HTML 5. Praca związana z analizą możliwości oraz przykładami wykonania aplikacji dla urządzeń mobilnych z wykorzystaniem HTMl 5. Mechatronika 88. Inteligentny system sterowania dostępem do budynku. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego dostępu do budynku. 89. Inteligentny system diagnostyki samochodu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego diagnostyki samochodu. 90. Inteligentny system parkowania pojazdu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego parkowania pojazdu. 91. Inteligentny system automatycznego prowadzenia pojazdu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego prowadzenia pojazdu. 92. Inteligentny system protekcji samochodu przed bezprawnym użyciem. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego protekcji samochodu. Dr inż. Grzegorz Łomotowski 93. Projekt i wykonanie uniwersalnego układu sterowania do elektrohydraulicznego stanowiska dydaktyczno-badawczego Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego układu sterowania do już istniejącego stanowiska dydaktyczno-badawczego poświęconego napędowi hydrostatycznemu. Układ sterowania będzie w przyszłości wykorzystany do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych ze studentami. Powinien być on tak wykonany, aby z jednej strony student widział w jaki sposób wygląda w rzeczywistości wnętrze szafy sterowniczej (wyposażone podobnie do szaf sterowniczych stosowanych w przemyśle), a z drugiej strony aby

13 mógł samodzielnie szybko połączyć ze sobą poszczególne elementy sterujące i dostosować uniwersalny układ sterowania do konkretnego ćwiczenia laboratoryjnego. Uniwersalny układ sterowania będący efektem końcowym pracy dyplomowej będzie wykorzystywał zarówno techniki stykowo-przekaźnikowe, jak i nowoczesny sterownik PLC. 94. Metody sterowania prędkością hydraulicznych elementów wykonawczych Praca dyplomowa poświęcona jest różnym technikom sterowania prędkością hydraulicznych elementów wykonawczych. Obejmować będzie zarówno klasyczne techniki ręcznego sterowania, jak i techniki wykorzystujące sterowanie elektroniczne oraz sterowanie zdalne za pomocą fal radiowych, bądź sieci GSM. Zadaniem dyplomanta będzie wykonanie przeglądu literatury oraz realizacja odpowiednich prac na stanowisku badawczo-dydaktycznym. Zakres tych prac obejmować będzie uruchomienie wybranych układów sterowania prędkością, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji do tych układów oraz ewentualne badania zakończone wnioskami dotyczącymi charakterystycznych cech odpowiednich metod. Prof. dr hab. Antoni C. Mituś 95. Modelowanie komputerowe pożarów lasu za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie i wizualizacja komputerowa pożaru lasu jako procesu losowego. Krótki opis: Las jest modelowany jako dwuwymiarowa tablica N x N. Każdy element tablicy przedstawia drzewo. Podaje się reguły, według których płonące drzewo powoduje zapalenie się drzewa sąsiada. Reguły te mają charakter losowy. Do ich implementacji używa się generatora liczb losowych. Badany jest proces rozprzestrzeniania się pożaru w czasie oraz obliczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy użyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Umiejętność wizualizacji dwuwymiarowej tablicy na ekranie komputera. Uwagi: Możliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zależności od umiejętności studenta. 96. Modelowanie komputerowe procesu błądzenia przypadkowego za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie komputerowe błądzenia wzdłuż linii prostej jako procesu losowego. Krótki opis: Obiekt może poruszać się wzdłuż linii prostej. Decyzja o tym, czy w kolejnym kroku pójdzie on w lewo/prawo podejmowana jest za pomocą generatora liczb losowych. Również długość kroku oraz czas oczekiwania na ten krok mogą być wyznaczane za pomocą generatora liczb losowych. Badane jest zjawisko takiego błądzenia przypadkowego oraz wyznaczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy użyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Uwagi: Możliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zależności od umiejętności studenta. 97. Algorytmy numeryczne do rozwiązywania jednowymiarowego równania Newtona Cel: Przegląd oraz implementacja podstawowych algorytmów służących do rozwiązywania równania Newtona dla punktu materialnego poruszającego się wzdłuż linii prostej Krótki opis: Opanowanie oraz implementacja komputerowa algorytmów Eulera, leap-frog, Verleta oraz prędkościowego Verleta. Porównanie wyników otrzymanych za pomocą różnych algorytmów. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania w dowolnym języku (C, Pascal, Fortran). Uwaga: Projekt może być realizowany za pomocą pakietu algebry symbolicznej Maple.

14 Prof. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński Informatyka 98. Projekt i implementacja systemu wizualizacji przesyłanie informacji w komputerze z wykorzystaniem magistrali PCI Express. Celem pracy jest omówienie budowy, zasady działania i parametrów jednej z najnowszych szeregowych magistral komputerów personalnych. Autor(ka) w formie multimedialnej powinien(na) przygotować aplikację z możliwością uruchamiania w przeglądarkach internetowych ukazującą omawianą tematykę. Aplikacja powinna zawierać różne formy ukazania zagadnień, tekst, obraz statyczny i ruchomy oraz animację przepływu informacji z wykorzystaniem omawianej magistrali. 99. Projekt i implementacja systemu wizualizacji budowy i zasady działania najnowszych wielordzeniowych procesorów typu CISC-RISC. Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu dydaktycznego obejmującego tematykę budowy i zasady działania najnowszych procesorów na przykładzie procesora firmy Intel lub AMD. W ramach realizacji należy wymienić i krótko scharakteryzować istniejące aktualnie procesory wielordzeniowe. Aplikacja powinna zawierać różne formy ukazania zagadnień, tekst, obraz statyczny i ruchomy oraz animację przepływu informacji z wykorzystaniem architektury najnowszych procesorów Projekt i implementacja systemu wizualizacji zasad realizacji algorytmu w systemie pamięć operacyjna, pamięć podręczna - procesor. Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja pakietu wyjaśniającego zasadę współpracy modułu pamięci operacyjnej, pamięci podręcznej i procesora w trybie maszyny prostej Von Neumana. W ramach realizacji tematu należy przygotować z zastosowaniem języka Asembler prostego algorytmu przetwarzania dwóch liczb i pokazać w formie multimedialnej kolejne kroki wykonywane przez wymienione podzespoły Projekt i implementacja przewodnika multimedialnego po architekturach równoległych komputerów, struktury i zasady ich działania. Celem pracy jest przygotowanie w formie multimedialnej pakietu wspomagającego proces dydaktyczny w zakresie architektur równoległych komputera. W ramach realizacji pracy należy omówić strukturę systemów wieloprocesorowych w układzie z pamięcią wspólną i rozproszona. Ponadto należy również opracować informacje o klastrach obliczeniowych. Informatyka i Mechatronika 102. Projekt i implementacja systemu ekspertowego wspomagającego wybór operatora sieci komórkowej Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu ekspertowego doradczego dla użytkownika telefonu komórkowego. Aplikacja powinna posiadać interfejs uruchamiany w przeglądarkach internetowych. System powinien umożliwić zdalne przeprowadzanie z użytkownikiem wywiadu i na podstawie uzyskanych odpowiedzi wskazywać najlepszego operatora wybranego w oparciu o różne kryteria dopasowania. System powinien nawiązywać zdalny kontakt ze stronami www operatorów w celu weryfikacji ich ofert.

15 Mechatronika 103. Projekt i implementacja systemu sterowania skrzyżowaniem wielopasmowym z zastosowaniem mikrokontrolera AVR Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu sterowania skrzyżowaniem z zastosowaniem mikrokontrolera. W ramach pracy należy zbudować makietę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zbudowaną z wykorzystaniem elementów świetlnych typu LED. Aplikacja sterującą należy przygotować z zastosowaniem języka C lub Asembler. System powinien umożliwić wykrywanie pojazdu stojącego na skrzyżowaniu oraz reagować na przyciski dla pieszych Projekt i implementacja systemu sterowania zaporami na dwutorowym przejazdem kolejowym z zastosowaniem mikrokontrolera AVR Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu sterowania zaporami oraz sygnalizacją świetlną przejazdu kolejowego z zastosowaniem mikrokontrolera. W ramach pracy należy zbudować makietę przejazdu kolejowego z zaporami i sygnalizacją świetlną zbudowaną z wykorzystaniem elementów świetlnych typu LED. Aplikacja sterującą należy przygotować z zastosowaniem języka C lub Asembler. System powinien umożliwić wykrywanie pojazdu stojącego przed zaporami oraz reagować na zbliżający się pociąg. Dr inż. Zdzisław Pólkowski 105. Systemy informatyczne e-biznesu będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów informatycznych klasy e-biznes. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Systemy informatyczne e-administracji będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Systemy informatyczne e-logistyki będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów e-logistyki. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Mobilne systemy handlu elektronicznego będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów mobilnych systemów informatycznych wykorzystywanych w handlu elektronicznym. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych.

16 109. Wideokonferencje, telekonferencje i konferencje online. będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia wideokonferencji, telekonferencji i konferencji online w działalności edukacyjnej i komercyjnej (szkoły, uczelnie, biznes). Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Systemy informatyczne e-praca będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów portali internetowych i systemów informatycznych dotyczących pracy, zatrudnienia oraz aspektów prawnych zatrudnienia. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Systemy informatyczne e-płatności będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów portali internetowych dotyczących e-płatności. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Systemy informatyczne e-marketing będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów portali internetowych dotyczących marketingu internetowego. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Systemy informatyczne e-hurtownie będzie zawierała informacje dotyczące przeprowadzonych badań i testów portali internetowych dotyczących portali B2B zajmujących się prowadzeniem hurtowego handlu elektronicznego. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych Wykorzystanie darmowego oprogramowania- zalety i wady będzie zawierała informacje dotyczące darmowego oprogramowania. Witryna, będzie mogła być wykorzystywana do celów dydaktycznych. Celem pracy będzie przeprowadzenie testów wspomnianego oprogramowania Audyt bezpieczeństwa informatycznego w firmach komercyjnych Celem pracy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego w wybranych firmach komercyjnych Audyt bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych Celem pracy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych (administracji) Cloud Computing as a software Celem pracy jest przeprowadzenie analizy i testów wybranych systemów klasy CC as a software.

17 118. Cloud Computing as a service Celem pracy jest przeprowadzenie analizy i testów wybranych systemów klasy CC as a service. 119.Cloud Computing as a infrastructure Celem pracy jest przeprowadzenie analizy i testów wybranych systemów klasy CC as a infrastructure SIWZ specyfikacja techniczna systemu ERP dla wybranej firmy Celem pracy jest opracowanie wzorcowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej dostawy i wdrożenia systemu ERP. 121.Systemy informatyczne w małej i średniej firmie Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dotyczącej dostępnych systemów informatycznych dedykowanych dla MiŚP. W ramach realizacji pracy należy wykonać testy dostępnych systemów wspomagających funkcjonowanie małych i średnich firm Remarketing w branży IT Celem pracy jest opracowanie witryny internetowej za pomocą systemu CMS Wordpress, która będzie zawierała informacje dotyczące remarketingu w branży IT oraz utylizacji sprzętu komputerowego. Ponadto w ramach pracy należy przeprowadzić analizę dotyczącą remarketingu w wybranych krajach na świecie Poradnik serwisanta sieci komputerowych będzie zawierała praktyczne informacje dotyczące zasad przeprowadzania napraw i konserwacji sieci komputerowych. Ważnym elementem opracowania będzie umieszczenie w serwisie WWW uniwersalnych sterowników możliwych do pobrania, jak również zamieszczenie przydatnego w serwisie sprzętu komputerowego oprogramowania freeware Wirtualizacja serwerów, komputerów, aplikacji i danych- stan aktualny i tendencje rozwojowe. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dotyczącej dostępnych systemów wirtualnych. W ramach realizacji pracy należy wykonać testy dostępnych rozwiązań w zakresie wirtualizacji: serwerów, komputerów, aplikacji i danych.

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012

II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012 1 III - 2012 Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Organizatorzy sympozjum: 1. Koło Naukowe Elektryków NAPĘD i AUTOMATYKA

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT...

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 STRESZCZENIE... 3 1. WSTĘP... 5 2. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM PULSATORA HYDRAULICZNEGO... 8 2.1. Historia badań zmęczeniowych...8 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska

Bardziej szczegółowo

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE MDE W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

CELAB. Opis techniczny programu

CELAB. Opis techniczny programu CELAB Opis techniczny programu Dokumentacja techniczna systemu CELAB 1.1 Opis techniczny programu Spis treści 1. Zadania systemu CELAB...2 2. Minimalne wymagania systemu CELAB...2 2.1. Stacja robocza...2

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3 Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Autor: Krzysztof Górski Format: B5, 141 str. (twarda oprawa) Cena: 49,00 zł. Autor: Paweł Kotowski Format: B5, 203 str. (twarda oprawa) Cena: 45,00 zł

Autor: Krzysztof Górski Format: B5, 141 str. (twarda oprawa) Cena: 49,00 zł. Autor: Paweł Kotowski Format: B5, 203 str. (twarda oprawa) Cena: 45,00 zł 20 prostych projektów dla elektroników Dobry inżynier musi mieć duże doświadczenie praktyczne, którego zdobycie nie jest możliwe bez wielu samodzielnych eksperymentów. Wiedza praktyczna przyda się także

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Mateusz Kleinert Szymon

Bardziej szczegółowo