WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy oddać i zarejestrować w dziekanacie do końca marca 2015 roku. Jeden promotor może prowadzić najwyżej 8 prac; powyżej tej liczby prace nie będą rejestrowane. Tematy dla kierunku Informatyka 1-6, 11-12, 22-34, 52-67, 69-87, 95-97, , Tematy dla kierunku Mechatronika 7-10, 13-21, 35-51, 68, 88-92, 93-94, Prof. dr hab. inż. Wołodymyr Dragajew 1. Programowa realizacje Internetowej BAZY DANYCH ( np. BIBLIOTEKA ) z wykorzystaniem Serwisu Internitowego KRASNAL, XAMPP Lite, i In. 2. Projektowanie sklepu Internetowego z wykorzystaniem języków programowania PHP, PERL, JAVA i In. 3. Obsługa Baz Danych MySGL z poziomu Java Server Pages. 4. Bezprzewodowa transmisja danych dla sterowania przemysłowym obiektom ruchomym. 5. Analiza systemów wspomagającym projektowanie Baz Danych ( Data Architekt, Acces i In. ). 6. Programowanie dynamiki robota mobilnego w środowisku MatLab (Simulink). Dr inż. Jan Francyk 7. Wizualizacja działania wybranego systemu telekomunikacyjnego xdsl. Celem pracy jest: - Studiowanie literatury i wybór systemu xdsl. - Opracowanie koncepcji wizualizacji wybranego systemu xdsl. - Opracowanie prezentacji. - Opracowanie i zredagowanie instrukcji dydaktycznej prezentacji. - Redakcja pracy dyplomowej. 8. Sterowanie odkurzaczem inteligentnym (opracowanie bloku sterowania i jego oprogramowania). Celem pracy jest: - Studia literatury w zakresie tematu. - Opracowanie schematu blokowego odkurzacza. - Specyfikacja zadań poszczególnych bloków urządzenia.

2 - Opracowanie algorytmu sterowania urządzeniem. - Dobór sterownika i jego oprogramowanie. - Zredagowanie i napisanie pracy dyplomowej. 9. Sterowanie turbiną elektrowni pływowej (opracowanie bloku sterowania i oprogramowania. Celem pracy jest: - Studia literatury z zakresu tematu pracy dyplomowej. - Specyfikacja zmiennych warunków pracy turbiny. - Opracowanie schematu blokowego sterowania turbiną. - Opracowanie algorytmu sterowania turbiną. - Opracowanie symulacji działania systemu przy zmianach wybranego - parametru oraz wizualizację tego działania. - Redakcja i pisanie pracy dyplomowej. Dr inż. Franciszek Frączak Mechatronika i Informatyka: 10. Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu informatycznego wspierające wybrane procesy w innowacyjnym przedsiębiorstwie badawczo-rozwojowym. Celem pracy jest: opracowanie i zakodowanie elementu systemu w języku PHP wsparcia wybranego procesu. Do wyboru są dwa systemy - system administracyjny lub system analizy danych. Możliwe są inne rozwiązania (np. w innym języku) - do ustalenia z zainteresowanym. Charakter: Opracowanie ma charakter samodzielny lub w charakterze asystenta - w zależności od dyspozycyjności, możliwości i ambicji. Praca do realizacji w firmie zewnętrznej we Wrocławiu - Nobo Solutions S.A. Firma zwraca poniesione koszty dojazdów, udziela wsparcia i zapewnia zaplecze techniczne. Prof. dr hab. inż. Roman Galar 11. Aktywny przewodnik turystyczny. 12. Aktywna mapa Sudetów. Prof. dr hab. inż. Marek Gawliński 13. Pozycjonowanie siłownika pneumatycznego w zadanym systemie Celem pracy jest : opracowanie metody śledzenia przemieszczania się tłoczyska, ocena dokładności zatrzymywania się tłoczyska w zadanym położeniu przy zastosowaniu trzech różnych czujników. W rezultacie zrealizowania tej pracy może powstać stanowisko dydaktyczne w laboratorium mechatroniki. Praca o charakterze eksperymentalnym, 14. Dobór aktuatora do zaworu regulacyjnego Celem pracy jest: wybór napędu wrzeciona zaworu regulacyjnego o określonym momencie obrotowym w zależności.od ciśnienia czynnika i średnicy DN zaworu. Praca o charakterze konstrukcyjnym

3 15. Współpraca regulatora ciśnienia z zaworem w sieci przepływowej Celem pracy jest: opracowanie sposobu pomiaru przemieszczania się membrany regulatora, ciśnienia i wyznaczenie charakterystyki przepływu cieczy prze ten regulator. Efektem tej pracy może być stanowisko dydaktyczne w laboratorium mechatroniki. Praca o charakterze eksperymentalnym. Dr inż. Stefan Giżewski 16. Mikroprocesorowy miernik kierunku i prędkości wiatru Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika prędkości wiatru w zakresie od 0 do 35 m/s w połączeniu z rejestratorem kierunku wiatru. 17. Mikroprocesorowy miernik niewielkich odkształceń. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika odkształceń w zakresie od -5 do +5 do wykorzystania w warunkach laboratorium studenckiego. 18. Badanie charakterystyk silników krokowych stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego pozwalającego na pomiar charakterystyk elektrycznych i mechanicznych silników krokowych małej mocy. 19. Manipulator elektromechaniczny model dydaktyczny. Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu prostego manipulatora na potrzeby laboratorium studenckiego, wyposażonego w silniki krokowe jako jednostki napędowe sterowanego za pomocą mikrokontrolera lub komputera. 20. Kompensacja mocy biernej w sieciach elektrycznych stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu stanowiska pozwalającego na zapoznanie studentów z problematyką kompensacji mocy biernej w obwodach elektrycznych zasilanych prądem sinusoidalnie zmiennym. 21. Sterownik mikroprocesorowy kolektora ciepła słonecznego. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu sterownika, przeznaczonego do sterowania pracą kolektora słonecznego zasilającego domową instalację ciepłej wody użytkowej, współpracującego z zasobnikowym wymiennikiem ciepła. Dr inż. Jacek Gruber 22. Kierunki rozwoju standardów i technologii transmisji bezprzewodowej. Celem pracy jest: omówić wybrane, już stosowane technologie transmisji bezprzewodowej. Wskazać kierunki, w których się one rozwijają. W części praktycznej pokazać słabości zabezpieczeń i oraz wskazać inne słabe punkty technologii komunikacji bezprzewodowej na przykładach na platformie sieci testowej WLAN.

4 23. Audyt bezpieczeństwa w lokalnej sieci bezprzewodowej. Celem pracy jest: sprecyzowanie i ilustracja na przykładzie metodyki audytu bezpieczeństwa intranetowych sieci WLAN. W części studialnej należy dokonać zwięzłego przeglądu norm, dobrych praktyk, oraz metodologii i standardów de facto audytu bezpieczeństwa infrastruktury IT ze szczególnym naciskiem na środowisko sieciowe i na sieci WLAN. W części należy opracować i zrealizować plan audytu pewnej rzeczywistej lub testowej sieci WLAN. 24. Aplikacja webowa w systemie CMS Joomla!. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii Joomla. 25. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych WiFi i WiMAX. Celem pracy jest: omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Analizy standardów dla sieci bezprzewodowych dużego zasięgu. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. Zagrożenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz możliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi i WiMAX. 26. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii w środowisku PYTON. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii PYTON. 27. Bezpieczeństwo baz danych w systemach korporacyjnych i sieciowych Mechanizmy i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych i systemów DBMS. Analiza i klasyfikacja ataków SQL Injection. Metody i mechanizmy obrony przed atakami. Należy też omówić mechanizmy obrony przed atakami Injection. Badania podatności wybranych klas portali, witryn i aplikacji korporacyjnych na ataki Injection. 28. Odmowa usług DoS i Dos ataki i obrona Idea i ważniejsze przeprowadzone ataki DoS na serwisy i portale internetowe. Znane scenariusze przeprowadzania ataków DoS oraz ich techniki i ataki składowe. Znane i możliwe ataki rozproszone odmowy usług DDoS oraz DRDoS. Narzędzia do zarządzania atakami DDoS. Sposoby obrony przed atakami DoS. Scenariusze praktyczne ataków DoS. 29. Standardy i dobre praktyki audytu bezpieczeństwa informatycznego. Omówienie istoty i pojęcia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Analiza formalnych modeli bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych i analiza ryzyka. Rodzaje i standardy oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zbadanie kilku lub kilkunastu narzędzi i systemów do audytu, wykrywania podatności, wykrywania ataków i intruzów IDS/IPS/IRS, oraz zapobiegania atakom i naruszeniom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

5 30. Zagrożenia i mechanizmy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. Zagrożenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz możliwości obrony przed atakami ze szczególnym uwzględnieniem ataków DoS. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi. 31. Monitorowanie i podsłuchiwanie sieci Sniffing jako groźny sposób naruszania bezpieczeństwa. Sposoby obrony przed sniffingiem. Sniffing jako technika samodzielna i pomocnicza. Kategorie i analiza technik ataków sniffingowych. Opis scenariuszy i eksperymenty z wykrywaniem sniffingu oraz namierzania maszyn podsłuchujących sieć. 32. Aplikacja webowa w technologii PHP na wybranym frameworku wytwórczym. Na przykładzie elementów projektowania oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiej aplikacji biznesowej lub niewielkiego portalu, witryny lub aplikacji społecznościowej w technologii PHP za pomocą wybranego frameworka deweloperskiego. 33. Skanery bezpieczeństwa systemów webowych średniej i dużej skali. Zaprezentowanie różnych zagrożeń a następnie omówienie dostępnych narzędzi do skanowania aplikacji internetowych średniej i dużej skali. Ogólna charakterystyka możliwości, wykorzystywanych w nich mechanizmów, ich podział ze względu na ich dostępność. 34. Aplikacja internetowa na kliencką platformę Android, z bazą danych w chmurze i węzłem przetwarzającym Rasberry Pi do zarządzania urządzeniami mieszkania lub budynku. Analiza standardów i rozwiązań oraz próba zbudowania wydajnego, taniego, otwartego systemu zarządzania urządzeniami mieszkania lub budynku z wykorzystaniem oprogramowania open source. System webowy ma się składać z internetowej aplikacji klienckiej na platformę Android, bazy danych w chmurze i węzła przetwarzającego na sprzęcie Rasberry Pi. Analiza wydajności prototypu. Dr inż. Kazimierz Grzywa 35. Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne do prezentowania systemu HMI/SCADA. Celem pracy jest: a)opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnego przetwornika sygnałów analogowych FRT-02 f-my THOMA oraz oprogramowania TransData, LabView National Instruments, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć w domu. 36. System automatyki przemysłowej wspomagany komputerowo (środowisko Windows) Celem pracy jest:

6 a) opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnych modułów Systemu I/O 750 Ethernet przemysłowy f-my WAGO oraz oprogramowania CoDeSys lub LabView, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych). 37. Stanowisko do identyfikacji obiektów przemysłowych (generacja sygnałów testowych, akwizycja danych procesowych, przetworzenie identyfikacja obiektu) Celem pracy jest: a) opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem modułów komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView f-my National Instruments, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć w domu. 38. Opracowanie aplikacji enkodera PK 1020 w systemie HMI/SCADA wybranego procesu przemysłowego Celem pracy jest: zaprojektowanie stołu do cięcia profili aluminiowych z układem pozycjonującym sterowanym numerycznie (komputer, środowisko Windows). Należy użyć oprogramowania LabView f-my National Instruments. 39. Automatyczny dozownik surowców (ADS) w ciągłym procesie wytwórczym (np. produkcja proszków do prania). Celem pracy jest: wykonanie badań literaturowych (w tym publikacji Urzędów Patentowych) i opracowanie (zestawienie) w postaci bibliotek modułów hardwarowych i softwarowych oraz narzędzi do projektowania ADS w trybie mechatronicznym. 40. Automatyczny dozownik surowców (ADS) w dyskretnym procesie wytwórczym (np. produkcja mieszanek spożywczych). Celem pracy jest: wykonanie badań literaturowych (publikacje Urzędów Patentowych) i opracowanie (zestawienie) w postaci bibliotek modułów hardwarowych i softwarowych oraz narzędzi do projektowania ADS w trybie mechatronicznym. 41. Automatyzacja prac badawczych na stanowisku hydraulicznym (olejowym) z zastosowaniem komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView. Celem pracy jest: a) uruchomienie torów pomiarowych kontrolowanych zmiennych procesowych z użyciem komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView, b) wykonanie dokumentacji serwisowej systemu obsługi stanowiska hydraulicznego. Dr inż. Antoni Izworski 42. Pomiar przesunięcia liniowego czujnikiem z wyjściem kwadraturowym opis zasady współpracy z czujnikami pomiaru przesunięcia liniowego z wyjściem kwadraturowym,

7 zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do zadawania i pomiaru przesunięcia, opracowanie, w oparciu o zestaw z mikroprocesorem ATMega32A, algorytmów współpracy z czujnikiem pomiarowym. 43. Pomiar położenia kątowego czujnikiem z wyjście kwadraturowym opis zasady współpracy z czujnikami pomiaru obrotu z wyjściem kwadraturowym, zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do zadawania i pomiaru obrotu, opracowanie, w oparciu o zestaw z mikroprocesorem ATMega32A, algorytmów współpracy z czujnikiem pomiarowym. 44. Badanie magnetycznego czujnika przesunięcia liniowego wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego wykorzystanie kilku standardów sygnałów czujnika AS5510, opracowanie precyzyjnego zadajnika przesunięcia liniowego, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 45. Badanie magnetycznego czujnika położenia kątowego wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego wykorzystanie kilku standardów sygnałów czujnika AS5040, opracowanie precyzyjnego zadajnika przesunięcia liniowego, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 46. Komunikacja w sieci czujników AS5040 wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego pracę czujników obrotu w sieci mikroprocesorowej, opracowanie ręcznych zadajników obrotu, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 47. Komunikacja w sieci czujników AS5510 w magistrali I2C wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego pracę czujników przesunięcia w sieci mikroprocesorowej, opracowanie ręcznych zadajników przesunięcia, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 48. Badanie dynamiki układu regulacji dwustawnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji dwustawnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, opracowanie algorytmu regulacji dwustawnej dla sterownika PLC. 49. Badanie dynamiki układu regulacji trójstawnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji trójstawnej,

8 opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji trójstawnej dla sterownika PLC. 50. Badanie dynamiki układu regulacji proporcjonalnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji proporcjonalnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji proporcjonalnej dla sterownika PLC. 51. Stanowisko dydaktyczne do badania regulacji PI na sterowniku s wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji PI, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji PI dla sterownika PLC. Dr inż. Grzegorz Jastrzębski 52. Raportowanie danych z AD Active Directory posiada niewielkie możliwości eksportowania danych dotyczących kont i grup użytkowników. Z drugiej strony firma Microsoft udostępnia kompletne API realizujące odczytywanie danych (języki C++, VB i C#). Celem pracy jest opracowanie narzędzia mającego odczytywać dane z serwera AD i zapisującego wyniki do pliku. Przykłady zapytań: lista użytkowników AD, lista grup do których należy dany użytkownik, lista użytkowników należących do danej grupy. 53. Aplikacja typu klient-serwer porównanie rozwiązań Dostępne darmowe narzędzia programistyczne (np. Visual Studio) umożliwiają łatwe i stosunkowo szybkie tworzenie aplikacji klienckich odwołujących się do baz danych. Praca ma porównać dwa wybrane źródła danych (np. plik Access w katalogu sieciowym, MS SQL, sqlite, PostgreSQL itp.) pod względem bezpieczeństwa, elastyczności i funkcjonalności. 54. Automatyczna aktualizacja aplikacji W przypadku instalacji wielu kopii danego programu kwestie aktualizacji wydają się kłopotliwe. W jaki sposób zapewnić wgranie poprawek dla wszystkich użytkowników? Istnieje kilka rozwiązań: skorzystanie z aplikacji wspomagającymi zarządzanie dużą ilością stacji roboczych (np. SMS Microsoftu czy Tivoli IBM) czy zastosowanie specjalnie przygotowanych skryptów logowania. Zadaniem dyplomanta będzie opracowanie takiego narzędzia w oparciu o wykorzystanie folderów lokalnych rodzaju %APPDATA% - aplikacja startowa po połączeniu z bazą danych aktualizowałaby właściwy program i uruchamiała go. 55. Obsługa rejestru Windows zastosowanie programowania obiektowego Dane konfiguracyjne aplikacji zapisywane są współcześnie w rejestrze Windows. Obsługa rejestru z poziomu WinAPI jest niewygodna i narażona na typowe pomyłki związane z niskopoziomową obsługą wskaźników. Jest więc pożądane, by korzystając z paradygmatów programowania obiektowego utworzyć klasę mogącą w prosty sposób tworzyć w rejestrze klucze i nadawać im wartość. Interfejs klasy umożliwiałby: tworzenie klucza głównego aplikacji w drzewie

9 HKEY_CURRENT_USER\Software lub HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE, oraz tworzenia i edycji kluczy podrzędnych i należących do nich wartości. 56. Tworzenie GUI w C++ Język C++ nie zawiera w bibliotece standardowej narzędzi do tworzenia GUI. Dostępne są natomiast zewnętrzne biblioteki umożliwiające tworzenie GUI. Celem pracy jest przetestowanie i ocena (wady i zalety) dostępnej funkcjonalności i łatwości obsługi wybranej biblioteki graficznej. Utworzone GUI, ma realizować tworzenie podrzędnych okien modalnych i niemodalnych, komunikację z resztą aplikacji, uruchamianie zadań w tle. 57. Tworzenie plików w formacie Excela zastosowanie programowania obiektowego Programy przetwarzające dane powinny mieć możliwość ich zapisu. W przypadku danych tabelarycznych standardem są dane zapisywane w formacie Excela. Celem pracy jest opracowanie klasy, którą będzie można wykorzystywać w innych programach. Klasa ma umożliwiać: na podstawie danych tworzyć arkusz, uwzględniać wersję formatu danych. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Informatyka 58. Projekt i implementacja aplikacji internetowej do akwizycji i analizy ocen zaliczeń i egzaminów w uczelni wyższej. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# 59. System bazy danych wspomagający sporządzanie, przechowywanie i aktualizację planów i programów studiów w szkole wyższej. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# 60. Projekt i implementacja systemu wspomagającego rozliczanie czasu pracy. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# Dr inż. Elżbieta Kosmulska-Heger 61. Projekt sieci komputerowej dla organizacji o rozproszonej strukturze lokalizacyjnej. Praca powinna zawierać: - opis istniejącej sieci, cel modernizacji,ograniczenia, - założenia projektu, - projekt logiczny sieci, - projekt fizyczny sieci, - przydział adresów, - charakterystykę zabezpieczeń transmisji danych i przechowywania informacji, - kosztorys projektu, - ocenę realizacji projektu.

10 62. Modyfikacja istniejącej sieci komputerowej w organizacji X. Praca powinna zawierać: - opis istniejącej sieci, cel modernizacji,ograniczenia, - założenia projektu, - mechanizmy integracji z siecią pierwotną, - projekt logiczny sieci, - projekt fizyczny sieci, - przydział adresów, - charakterystykę zabezpieczeń transmisji danych i przechowywania informacji, - kosztorys projektu, - ocenę realizacji projektu. 63. Ocena wydajności sieci komputerowej na podstawie danych uzyskanych z podsłuchu ruchu sieciowego. Należy przedstawić miary efektywności sieci, wytypować dane przydatne do ich uzyskania, w dostępnym środowisku sieciowym zebrać dane za pomocą wybranego analizatora protokołów (np. Wireshark), dokonać analizy danych, przedstawić wyniki, ocenę sieci oraz wnioski. 64. Analiza ruchu w bezprzewodowej sieci komputerowej. Należy przedstawić problemy i ograniczenia dotyczące podsłuchu danych w bezprzewodowych sieciach komputerowych, przedyskutować możliwe do zastosowania narzędzia, za pomocą wybranego narzędzia zbadać ruch w dostępnej sieci bezprzewodowej, ocenić wyniki przedstawić wnioski dotyczące badanej sieci oraz zastosowanego analizatora. Doc. dr inż. Witold Komorowski 65. Asembler języka Kass (architektura 2K+). Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego. Napisanie, uruchomienie i testowanie programu. Program powinien generować: wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 66. Pakiet podprogramów arytmetyki zmiennopozycyjnej dla komputera 2K+. Napisanie w asemblerze KASS i uruchomienie (z użyciem dostępnych emulatorów maszyny 2K+) podprogramów dodawania i odejmowania zmiennopozycyjnego liczb 32-bitowych wg standardu IEEE Pakiet podprogramów arytmetyki stałopozycyjnej dla komputera 2K+. Napisanie w asemblerze KASS i uruchomienie (z użyciem dostępnych emulatorów maszyny 2K+) podprogramów czterech działań arytmetycznych (+,-,*,/) na stałopozycyjnych 32-bitowych liczbach bezznakowych. Dr inż. Piotr Kowalewski 68. Projekt monitora mechanicznego dla osób niewidomych i niedowidzących. Praca swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji urządzenia będącego mechanicznym monitorem dla osób niewidomych i niedowidzących. Urządzenie powinno w sposób mechaniczny

11 tworzyć przestrzenne (deformacje płaszczyzny) kształty mogące być odczuwane poprzez dotyk przez osoby niewidome. Urządzenie takie pozwoli na przekazywanie informacji poprzez zmysł dotyku o obrazach i zdjęciach cyfrowych. Dr inż. Arkadiusz Liber Informatyka 69. Internetowy serwis informacyjny o wybranym regionie turystycznym, geograficznym, historycznym. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 70. Internetowy serwis informacyjny o wybranej grupie zwierząt lub roślin. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 71. Internetowy serwis informacyjny o przestępstwach popełnianych przy użyciu urządzeń komputerowych. Zaprojektowanie i implementacja sytemu informacyjnego. 72. Grafika komputerowa w nowoczesnych systemach internetowych z wykorzystaniem HTML 5 Praca analityczna z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem nowych technologii. Wykonanie analizy porównawczej z przykładami. 73. Komputerowy system wspomagania nauczania. Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych szkoły. Do wyboru niezależne przedmioty kształcenia. 74. Internetowe wspomaganie psychoterapii. Praca z zakresu badania możliwości terapeutycznych systemów i sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii elektronicznej. 75. Multimedialny system o fotografii cyfrowej. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 76. Internetowy przewodnik po obiektach obronnych Dolnego Śląska. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 77. Multimedialny przewodnik po wybranej gminie lub regionie. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 78. Multimedialny przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych powiatu polkowickiego. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 79. Multimedialny system wspomagania nauczania wybranego języka programowania. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 80. Multimedialny system informacyjny o szyfrach i metodach szyfrowania. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 81. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 82. Internetowy informator o rzekach w wybranym regionie Polski. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego.

12 83. Internetowy informator o uzdrowiskach w Sudetach. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 84. Metody kryminalistyki informatycznej. Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu kryminalistyki informatycznej. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 85. Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu wykrywania przestępstw. Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu badań kryminalistycznych wspomaganych komputerowo. Do wyboru jedno z 4 zagadnień np. daktyloskpia, pismo ręczne, dokumenty, oszustwa lub inne do uzgodnienia. 86. Projekt sieci komputerowej o podwyższonym bezpieczeństwie. Praca dotyczy wykonania projektu sieci przewodowej, bezprzewodowej lub hybrydowej. 87. Aplikacje mobilne z wykorzystaniem HTML 5. Praca związana z analizą możliwości oraz przykładami wykonania aplikacji dla urządzeń mobilnych z wykorzystaniem HTMl 5. Mechatronika 88. Inteligentny system sterowania dostępem do budynku. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego dostępu do budynku. 89. Inteligentny system diagnostyki samochodu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego diagnostyki samochodu. 90. Inteligentny system parkowania pojazdu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego parkowania pojazdu. 91. Inteligentny system automatycznego prowadzenia pojazdu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego prowadzenia pojazdu. 92. Inteligentny system protekcji samochodu przed bezprawnym użyciem. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego protekcji samochodu. Dr inż. Grzegorz Łomotowski 93. Projekt i wykonanie uniwersalnego układu sterowania do elektrohydraulicznego stanowiska dydaktyczno-badawczego Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego układu sterowania do już istniejącego stanowiska dydaktyczno-badawczego poświęconego napędowi hydrostatycznemu. Układ sterowania będzie w przyszłości wykorzystany do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych ze studentami. Powinien być on tak wykonany, aby z jednej strony student widział w jaki sposób wygląda w rzeczywistości wnętrze szafy sterowniczej (wyposażone podobnie do szaf sterowniczych stosowanych w przemyśle), a z drugiej strony aby mógł samodzielnie szybko połączyć ze sobą poszczególne elementy sterujące i dostosować uniwersalny układ sterowania do konkretnego ćwiczenia laboratoryjnego. Uniwersalny układ sterowania będący efektem końcowym pracy dyplomowej będzie wykorzystywał zarówno techniki stykowo-przekaźnikowe, jak i nowoczesny sterownik PLC.

13 94. Metody sterowania prędkością hydraulicznych elementów wykonawczych Praca dyplomowa poświęcona jest różnym technikom sterowania prędkością hydraulicznych elementów wykonawczych. Obejmować będzie zarówno klasyczne techniki ręcznego sterowania, jak i techniki wykorzystujące sterowanie elektroniczne oraz sterowanie zdalne za pomocą fal radiowych, bądź sieci GSM. Zadaniem dyplomanta będzie wykonanie przeglądu literatury oraz realizacja odpowiednich prac na stanowisku badawczo-dydaktycznym. Zakres tych prac obejmować będzie uruchomienie wybranych układów sterowania prędkością, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji do tych układów oraz ewentualne badania zakończone wnioskami dotyczącymi charakterystycznych cech odpowiednich metod. Prof. dr hab. Antoni C. Mituś 95. Modelowanie komputerowe pożarów lasu za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie i wizualizacja komputerowa pożaru lasu jako procesu losowego. Krótki opis: Las jest modelowany jako dwuwymiarowa tablica N x N. Każdy element tablicy przedstawia drzewo. Podaje się reguły, według których płonące drzewo powoduje zapalenie się drzewa sąsiada. Reguły te mają charakter losowy. Do ich implementacji używa się generatora liczb losowych. Badany jest proces rozprzestrzeniania się pożaru w czasie oraz obliczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy użyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Umiejętność wizualizacji dwuwymiarowej tablicy na ekranie komputera. Uwagi: Możliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zależności od umiejętności studenta. 96. Modelowanie komputerowe procesu błądzenia przypadkowego za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie komputerowe błądzenia wzdłuż linii prostej jako procesu losowego. Krótki opis: Obiekt może poruszać się wzdłuż linii prostej. Decyzja o tym, czy w kolejnym kroku pójdzie on w lewo/prawo podejmowana jest za pomocą generatora liczb losowych. Również długość kroku oraz czas oczekiwania na ten krok mogą być wyznaczane za pomocą generatora liczb losowych. Badane jest zjawisko takiego błądzenia przypadkowego oraz wyznaczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy użyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Uwagi: Możliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zależności od umiejętności studenta. 97. Algorytmy numeryczne do rozwiązywania jednowymiarowego równania Newtona Cel: Przegląd oraz implementacja podstawowych algorytmów służących do rozwiązywania równania Newtona dla punktu materialnego poruszającego się wzdłuż linii prostej Krótki opis: Opanowanie oraz implementacja komputerowa algorytmów Eulera, leap-frog, Verleta oraz prędkościowego Verleta. Porównanie wyników otrzymanych za pomocą różnych algorytmów. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania w dowolnym języku (C, Pascal, Fortran). Uwaga: Projekt może być realizowany za pomocą pakietu algebry symbolicznej Maple.

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2015/2016 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów),

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 5 w roku akad. 2016/2017 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH Informatyka (nazwa kierunku) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut: Wydział Elektroniki i Informatyki Poziom kształcenia (studiów): studia

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Metody analizy nieliniowych obwodów elektrycznych. 2. Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRP-UAP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Studia II stopnia

Informatyka Studia II stopnia Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Informatyka Studia II stopnia Katedra Informatyki Stosowanej Program kierunku Informatyka Specjalności Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Pokładowe systemy diagnostyczne i informacyjne Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: TR N 6-0_ Rok: I Semestr: Forma

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2014 Nowy blok obieralny! Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2010/11 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Układy napędowe maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-59_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Internet przedmiotów - opis przedmiotu

Internet przedmiotów - opis przedmiotu Internet przedmiotów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Internet przedmiotów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-IP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: STEROWNIKI W UKŁADACH NAPĘDOWYCH I STEROWANIA CONTROLLERS IN CONTROL AND DRIVE SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2006/7 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16 dr inż. Magdalena Rajewska Koszalin 21.10.2016 Opiekun Praktyk studenckich dla kierunku INFORMATYKA Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Aparatura Automatyzacji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR-1-505-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15 ........ (pieczątka adresowa Oferenta) Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica,33-300 Nowy Sącz. Strona: z 5 Arkusz kalkulacyjny określający minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2017 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo