WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą należy oddać i zarejestrować w dziekanacie do końca marca 2015 roku. Jeden promotor może prowadzić najwyżej 8 prac; powyżej tej liczby prace nie będą rejestrowane. Tematy dla kierunku Informatyka 1-6, 11-12, 22-34, 52-67, 69-87, 95-97, , Tematy dla kierunku Mechatronika 7-10, 13-21, 35-51, 68, 88-92, 93-94, Prof. dr hab. inż. Wołodymyr Dragajew 1. Programowa realizacje Internetowej BAZY DANYCH ( np. BIBLIOTEKA ) z wykorzystaniem Serwisu Internitowego KRASNAL, XAMPP Lite, i In. 2. Projektowanie sklepu Internetowego z wykorzystaniem języków programowania PHP, PERL, JAVA i In. 3. Obsługa Baz Danych MySGL z poziomu Java Server Pages. 4. Bezprzewodowa transmisja danych dla sterowania przemysłowym obiektom ruchomym. 5. Analiza systemów wspomagającym projektowanie Baz Danych ( Data Architekt, Acces i In. ). 6. Programowanie dynamiki robota mobilnego w środowisku MatLab (Simulink). Dr inż. Jan Francyk 7. Wizualizacja działania wybranego systemu telekomunikacyjnego xdsl. Celem pracy jest: - Studiowanie literatury i wybór systemu xdsl. - Opracowanie koncepcji wizualizacji wybranego systemu xdsl. - Opracowanie prezentacji. - Opracowanie i zredagowanie instrukcji dydaktycznej prezentacji. - Redakcja pracy dyplomowej. 8. Sterowanie odkurzaczem inteligentnym (opracowanie bloku sterowania i jego oprogramowania). Celem pracy jest: - Studia literatury w zakresie tematu. - Opracowanie schematu blokowego odkurzacza. - Specyfikacja zadań poszczególnych bloków urządzenia.

2 - Opracowanie algorytmu sterowania urządzeniem. - Dobór sterownika i jego oprogramowanie. - Zredagowanie i napisanie pracy dyplomowej. 9. Sterowanie turbiną elektrowni pływowej (opracowanie bloku sterowania i oprogramowania. Celem pracy jest: - Studia literatury z zakresu tematu pracy dyplomowej. - Specyfikacja zmiennych warunków pracy turbiny. - Opracowanie schematu blokowego sterowania turbiną. - Opracowanie algorytmu sterowania turbiną. - Opracowanie symulacji działania systemu przy zmianach wybranego - parametru oraz wizualizację tego działania. - Redakcja i pisanie pracy dyplomowej. Dr inż. Franciszek Frączak Mechatronika i Informatyka: 10. Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu informatycznego wspierające wybrane procesy w innowacyjnym przedsiębiorstwie badawczo-rozwojowym. Celem pracy jest: opracowanie i zakodowanie elementu systemu w języku PHP wsparcia wybranego procesu. Do wyboru są dwa systemy - system administracyjny lub system analizy danych. Możliwe są inne rozwiązania (np. w innym języku) - do ustalenia z zainteresowanym. Charakter: Opracowanie ma charakter samodzielny lub w charakterze asystenta - w zależności od dyspozycyjności, możliwości i ambicji. Praca do realizacji w firmie zewnętrznej we Wrocławiu - Nobo Solutions S.A. Firma zwraca poniesione koszty dojazdów, udziela wsparcia i zapewnia zaplecze techniczne. Prof. dr hab. inż. Roman Galar 11. Aktywny przewodnik turystyczny. 12. Aktywna mapa Sudetów. Prof. dr hab. inż. Marek Gawliński 13. Pozycjonowanie siłownika pneumatycznego w zadanym systemie Celem pracy jest : opracowanie metody śledzenia przemieszczania się tłoczyska, ocena dokładności zatrzymywania się tłoczyska w zadanym położeniu przy zastosowaniu trzech różnych czujników. W rezultacie zrealizowania tej pracy może powstać stanowisko dydaktyczne w laboratorium mechatroniki. Praca o charakterze eksperymentalnym, 14. Dobór aktuatora do zaworu regulacyjnego Celem pracy jest: wybór napędu wrzeciona zaworu regulacyjnego o określonym momencie obrotowym w zależności.od ciśnienia czynnika i średnicy DN zaworu. Praca o charakterze konstrukcyjnym

3 15. Współpraca regulatora ciśnienia z zaworem w sieci przepływowej Celem pracy jest: opracowanie sposobu pomiaru przemieszczania się membrany regulatora, ciśnienia i wyznaczenie charakterystyki przepływu cieczy prze ten regulator. Efektem tej pracy może być stanowisko dydaktyczne w laboratorium mechatroniki. Praca o charakterze eksperymentalnym. Dr inż. Stefan Giżewski 16. Mikroprocesorowy miernik kierunku i prędkości wiatru Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika prędkości wiatru w zakresie od 0 do 35 m/s w połączeniu z rejestratorem kierunku wiatru. 17. Mikroprocesorowy miernik niewielkich odkształceń. Celem pracy jest zaprojektowanie oprogramowanie i uruchomienie mikroprocesorowego miernika odkształceń w zakresie od -5 do +5 do wykorzystania w warunkach laboratorium studenckiego. 18. Badanie charakterystyk silników krokowych stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego pozwalającego na pomiar charakterystyk elektrycznych i mechanicznych silników krokowych małej mocy. 19. Manipulator elektromechaniczny model dydaktyczny. Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modelu prostego manipulatora na potrzeby laboratorium studenckiego, wyposażonego w silniki krokowe jako jednostki napędowe sterowanego za pomocą mikrokontrolera lub komputera. 20. Kompensacja mocy biernej w sieciach elektrycznych stanowisko laboratoryjne. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu stanowiska pozwalającego na zapoznanie studentów z problematyką kompensacji mocy biernej w obwodach elektrycznych zasilanych prądem sinusoidalnie zmiennym. 21. Sterownik mikroprocesorowy kolektora ciepła słonecznego. Celem pracy jest zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie modelu sterownika, przeznaczonego do sterowania pracą kolektora słonecznego zasilającego domową instalację ciepłej wody użytkowej, współpracującego z zasobnikowym wymiennikiem ciepła. Dr inż. Jacek Gruber 22. Kierunki rozwoju standardów i technologii transmisji bezprzewodowej. Celem pracy jest: omówić wybrane, już stosowane technologie transmisji bezprzewodowej. Wskazać kierunki, w których się one rozwijają. W części praktycznej pokazać słabości zabezpieczeń i oraz wskazać inne słabe punkty technologii komunikacji bezprzewodowej na przykładach na platformie sieci testowej WLAN.

4 23. Audyt bezpieczeństwa w lokalnej sieci bezprzewodowej. Celem pracy jest: sprecyzowanie i ilustracja na przykładzie metodyki audytu bezpieczeństwa intranetowych sieci WLAN. W części studialnej należy dokonać zwięzłego przeglądu norm, dobrych praktyk, oraz metodologii i standardów de facto audytu bezpieczeństwa infrastruktury IT ze szczególnym naciskiem na środowisko sieciowe i na sieci WLAN. W części należy opracować i zrealizować plan audytu pewnej rzeczywistej lub testowej sieci WLAN. 24. Aplikacja webowa w systemie CMS Joomla!. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii Joomla. 25. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych WiFi i WiMAX. Celem pracy jest: omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Analizy standardów dla sieci bezprzewodowych dużego zasięgu. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. Zagrożenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz możliwości obrony przed atakami. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi i WiMAX. 26. Tworzenie witryn i portali WWW w technologii w środowisku PYTON. Na przykładzie elementów projektu oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiego portalu społecznościowego, witryny lub aplikacji blogowej w technologii PYTON. 27. Bezpieczeństwo baz danych w systemach korporacyjnych i sieciowych Mechanizmy i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemów baz danych i systemów DBMS. Analiza i klasyfikacja ataków SQL Injection. Metody i mechanizmy obrony przed atakami. Należy też omówić mechanizmy obrony przed atakami Injection. Badania podatności wybranych klas portali, witryn i aplikacji korporacyjnych na ataki Injection. 28. Odmowa usług DoS i Dos ataki i obrona Idea i ważniejsze przeprowadzone ataki DoS na serwisy i portale internetowe. Znane scenariusze przeprowadzania ataków DoS oraz ich techniki i ataki składowe. Znane i możliwe ataki rozproszone odmowy usług DDoS oraz DRDoS. Narzędzia do zarządzania atakami DDoS. Sposoby obrony przed atakami DoS. Scenariusze praktyczne ataków DoS. 29. Standardy i dobre praktyki audytu bezpieczeństwa informatycznego. Omówienie istoty i pojęcia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Analiza formalnych modeli bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych i analiza ryzyka. Rodzaje i standardy oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zbadanie kilku lub kilkunastu narzędzi i systemów do audytu, wykrywania podatności, wykrywania ataków i intruzów IDS/IPS/IRS, oraz zapobiegania atakom i naruszeniom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

5 30. Zagrożenia i mechanizmy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Omówienie rodziny standardów protokołów sieci bezprzewodowych. Topologie sieci bezprzewodowych, planowanie routingu i hostingu w takich sieciach. Sieci WiFi. Standardy i algorytmy szyfrowania komunikacji w tych sieciach. Zagrożenia sieci WiFi. Scenariusze i narzędzia wykonywania ataków, ich cele oraz możliwości obrony przed atakami ze szczególnym uwzględnieniem ataków DoS. Badania praktyczne na sieciach eksperymentalnych WiFi. 31. Monitorowanie i podsłuchiwanie sieci Sniffing jako groźny sposób naruszania bezpieczeństwa. Sposoby obrony przed sniffingiem. Sniffing jako technika samodzielna i pomocnicza. Kategorie i analiza technik ataków sniffingowych. Opis scenariuszy i eksperymenty z wykrywaniem sniffingu oraz namierzania maszyn podsłuchujących sieć. 32. Aplikacja webowa w technologii PHP na wybranym frameworku wytwórczym. Na przykładzie elementów projektowania oraz elementów metodyki tworzenia aplikacji internetowych pokazać proces wytwórczy niewielkiej aplikacji biznesowej lub niewielkiego portalu, witryny lub aplikacji społecznościowej w technologii PHP za pomocą wybranego frameworka deweloperskiego. 33. Skanery bezpieczeństwa systemów webowych średniej i dużej skali. Zaprezentowanie różnych zagrożeń a następnie omówienie dostępnych narzędzi do skanowania aplikacji internetowych średniej i dużej skali. Ogólna charakterystyka możliwości, wykorzystywanych w nich mechanizmów, ich podział ze względu na ich dostępność. 34. Aplikacja internetowa na kliencką platformę Android, z bazą danych w chmurze i węzłem przetwarzającym Rasberry Pi do zarządzania urządzeniami mieszkania lub budynku. Analiza standardów i rozwiązań oraz próba zbudowania wydajnego, taniego, otwartego systemu zarządzania urządzeniami mieszkania lub budynku z wykorzystaniem oprogramowania open source. System webowy ma się składać z internetowej aplikacji klienckiej na platformę Android, bazy danych w chmurze i węzła przetwarzającego na sprzęcie Rasberry Pi. Analiza wydajności prototypu. Dr inż. Kazimierz Grzywa 35. Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne do prezentowania systemu HMI/SCADA. Celem pracy jest: a)opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnego przetwornika sygnałów analogowych FRT-02 f-my THOMA oraz oprogramowania TransData, LabView National Instruments, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć w domu. 36. System automatyki przemysłowej wspomagany komputerowo (środowisko Windows) Celem pracy jest:

6 a) opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem konfigurowalnych modułów Systemu I/O 750 Ethernet przemysłowy f-my WAGO oraz oprogramowania CoDeSys lub LabView, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych). 37. Stanowisko do identyfikacji obiektów przemysłowych (generacja sygnałów testowych, akwizycja danych procesowych, przetworzenie identyfikacja obiektu) Celem pracy jest: a) opracowanie interfejsu graficznego wybranego procesu przemysłowego z zastosowaniem modułów komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView f-my National Instruments, b) integracja w/w interfejsu graficznego z wybraną przeglądarką internetową. Efektem końcowym pracy jest stanowisko laboratoryjne dostępne przez INTERNET (uruchamiane, konfigurowane, diagnozowane, wizualizowane z przetwarzaniem zmiennych procesowych) na którym można ćwiczyć w domu. 38. Opracowanie aplikacji enkodera PK 1020 w systemie HMI/SCADA wybranego procesu przemysłowego Celem pracy jest: zaprojektowanie stołu do cięcia profili aluminiowych z układem pozycjonującym sterowanym numerycznie (komputer, środowisko Windows). Należy użyć oprogramowania LabView f-my National Instruments. 39. Automatyczny dozownik surowców (ADS) w ciągłym procesie wytwórczym (np. produkcja proszków do prania). Celem pracy jest: wykonanie badań literaturowych (w tym publikacji Urzędów Patentowych) i opracowanie (zestawienie) w postaci bibliotek modułów hardwarowych i softwarowych oraz narzędzi do projektowania ADS w trybie mechatronicznym. 40. Automatyczny dozownik surowców (ADS) w dyskretnym procesie wytwórczym (np. produkcja mieszanek spożywczych). Celem pracy jest: wykonanie badań literaturowych (publikacje Urzędów Patentowych) i opracowanie (zestawienie) w postaci bibliotek modułów hardwarowych i softwarowych oraz narzędzi do projektowania ADS w trybie mechatronicznym. 41. Automatyzacja prac badawczych na stanowisku hydraulicznym (olejowym) z zastosowaniem komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView. Celem pracy jest: a) uruchomienie torów pomiarowych kontrolowanych zmiennych procesowych z użyciem komputera przemysłowego NI PXI 1036 oraz oprogramowania LabView, b) wykonanie dokumentacji serwisowej systemu obsługi stanowiska hydraulicznego. Dr inż. Antoni Izworski 42. Pomiar przesunięcia liniowego czujnikiem z wyjściem kwadraturowym opis zasady współpracy z czujnikami pomiaru przesunięcia liniowego z wyjściem kwadraturowym,

7 zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do zadawania i pomiaru przesunięcia, opracowanie, w oparciu o zestaw z mikroprocesorem ATMega32A, algorytmów współpracy z czujnikiem pomiarowym. 43. Pomiar położenia kątowego czujnikiem z wyjście kwadraturowym opis zasady współpracy z czujnikami pomiaru obrotu z wyjściem kwadraturowym, zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do zadawania i pomiaru obrotu, opracowanie, w oparciu o zestaw z mikroprocesorem ATMega32A, algorytmów współpracy z czujnikiem pomiarowym. 44. Badanie magnetycznego czujnika przesunięcia liniowego wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego wykorzystanie kilku standardów sygnałów czujnika AS5510, opracowanie precyzyjnego zadajnika przesunięcia liniowego, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 45. Badanie magnetycznego czujnika położenia kątowego wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego wykorzystanie kilku standardów sygnałów czujnika AS5040, opracowanie precyzyjnego zadajnika przesunięcia liniowego, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 46. Komunikacja w sieci czujników AS5040 wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego pracę czujników obrotu w sieci mikroprocesorowej, opracowanie ręcznych zadajników obrotu, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 47. Komunikacja w sieci czujników AS5510 w magistrali I2C wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego pracę czujników przesunięcia w sieci mikroprocesorowej, opracowanie ręcznych zadajników przesunięcia, przetwarzanie i prezentowanie pomiarów z wykorzystaniem modułu mikroprocesorowego. 48. Badanie dynamiki układu regulacji dwustawnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji dwustawnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, opracowanie algorytmu regulacji dwustawnej dla sterownika PLC. 49. Badanie dynamiki układu regulacji trójstawnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji trójstawnej,

8 opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji trójstawnej dla sterownika PLC. 50. Badanie dynamiki układu regulacji proporcjonalnej wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji proporcjonalnej, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji proporcjonalnej dla sterownika PLC. 51. Stanowisko dydaktyczne do badania regulacji PI na sterowniku s wykonanie stanowiska dydaktycznego demonstrującego system regulacji PI, opracowanie modelu cieplnego obiektu z wejściami 0/24VDC i pomiarem temperatury w standardzie (0-10)V, identyfikacja obiektu i badanie dynamiki układu regulacji w programie MATLAB, opracowanie algorytmu regulacji PI dla sterownika PLC. Dr inż. Grzegorz Jastrzębski 52. Raportowanie danych z AD Active Directory posiada niewielkie możliwości eksportowania danych dotyczących kont i grup użytkowników. Z drugiej strony firma Microsoft udostępnia kompletne API realizujące odczytywanie danych (języki C++, VB i C#). Celem pracy jest opracowanie narzędzia mającego odczytywać dane z serwera AD i zapisującego wyniki do pliku. Przykłady zapytań: lista użytkowników AD, lista grup do których należy dany użytkownik, lista użytkowników należących do danej grupy. 53. Aplikacja typu klient-serwer porównanie rozwiązań Dostępne darmowe narzędzia programistyczne (np. Visual Studio) umożliwiają łatwe i stosunkowo szybkie tworzenie aplikacji klienckich odwołujących się do baz danych. Praca ma porównać dwa wybrane źródła danych (np. plik Access w katalogu sieciowym, MS SQL, sqlite, PostgreSQL itp.) pod względem bezpieczeństwa, elastyczności i funkcjonalności. 54. Automatyczna aktualizacja aplikacji W przypadku instalacji wielu kopii danego programu kwestie aktualizacji wydają się kłopotliwe. W jaki sposób zapewnić wgranie poprawek dla wszystkich użytkowników? Istnieje kilka rozwiązań: skorzystanie z aplikacji wspomagającymi zarządzanie dużą ilością stacji roboczych (np. SMS Microsoftu czy Tivoli IBM) czy zastosowanie specjalnie przygotowanych skryptów logowania. Zadaniem dyplomanta będzie opracowanie takiego narzędzia w oparciu o wykorzystanie folderów lokalnych rodzaju %APPDATA% - aplikacja startowa po połączeniu z bazą danych aktualizowałaby właściwy program i uruchamiała go. 55. Obsługa rejestru Windows zastosowanie programowania obiektowego Dane konfiguracyjne aplikacji zapisywane są współcześnie w rejestrze Windows. Obsługa rejestru z poziomu WinAPI jest niewygodna i narażona na typowe pomyłki związane z niskopoziomową obsługą wskaźników. Jest więc pożądane, by korzystając z paradygmatów programowania obiektowego utworzyć klasę mogącą w prosty sposób tworzyć w rejestrze klucze i nadawać im wartość. Interfejs klasy umożliwiałby: tworzenie klucza głównego aplikacji w drzewie

9 HKEY_CURRENT_USER\Software lub HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE, oraz tworzenia i edycji kluczy podrzędnych i należących do nich wartości. 56. Tworzenie GUI w C++ Język C++ nie zawiera w bibliotece standardowej narzędzi do tworzenia GUI. Dostępne są natomiast zewnętrzne biblioteki umożliwiające tworzenie GUI. Celem pracy jest przetestowanie i ocena (wady i zalety) dostępnej funkcjonalności i łatwości obsługi wybranej biblioteki graficznej. Utworzone GUI, ma realizować tworzenie podrzędnych okien modalnych i niemodalnych, komunikację z resztą aplikacji, uruchamianie zadań w tle. 57. Tworzenie plików w formacie Excela zastosowanie programowania obiektowego Programy przetwarzające dane powinny mieć możliwość ich zapisu. W przypadku danych tabelarycznych standardem są dane zapisywane w formacie Excela. Celem pracy jest opracowanie klasy, którą będzie można wykorzystywać w innych programach. Klasa ma umożliwiać: na podstawie danych tworzyć arkusz, uwzględniać wersję formatu danych. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Informatyka 58. Projekt i implementacja aplikacji internetowej do akwizycji i analizy ocen zaliczeń i egzaminów w uczelni wyższej. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# 59. System bazy danych wspomagający sporządzanie, przechowywanie i aktualizację planów i programów studiów w szkole wyższej. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# 60. Projekt i implementacja systemu wspomagającego rozliczanie czasu pracy. - dostęp internetowy, - silnik bazy danych ASASybaseSQL, MySQL lub MSAccess, - środowisko programistyczne ASP.NET, MSVisualStudio 2010 lub 2013, język C# Dr inż. Elżbieta Kosmulska-Heger 61. Projekt sieci komputerowej dla organizacji o rozproszonej strukturze lokalizacyjnej. Praca powinna zawierać: - opis istniejącej sieci, cel modernizacji,ograniczenia, - założenia projektu, - projekt logiczny sieci, - projekt fizyczny sieci, - przydział adresów, - charakterystykę zabezpieczeń transmisji danych i przechowywania informacji, - kosztorys projektu, - ocenę realizacji projektu.

10 62. Modyfikacja istniejącej sieci komputerowej w organizacji X. Praca powinna zawierać: - opis istniejącej sieci, cel modernizacji,ograniczenia, - założenia projektu, - mechanizmy integracji z siecią pierwotną, - projekt logiczny sieci, - projekt fizyczny sieci, - przydział adresów, - charakterystykę zabezpieczeń transmisji danych i przechowywania informacji, - kosztorys projektu, - ocenę realizacji projektu. 63. Ocena wydajności sieci komputerowej na podstawie danych uzyskanych z podsłuchu ruchu sieciowego. Należy przedstawić miary efektywności sieci, wytypować dane przydatne do ich uzyskania, w dostępnym środowisku sieciowym zebrać dane za pomocą wybranego analizatora protokołów (np. Wireshark), dokonać analizy danych, przedstawić wyniki, ocenę sieci oraz wnioski. 64. Analiza ruchu w bezprzewodowej sieci komputerowej. Należy przedstawić problemy i ograniczenia dotyczące podsłuchu danych w bezprzewodowych sieciach komputerowych, przedyskutować możliwe do zastosowania narzędzia, za pomocą wybranego narzędzia zbadać ruch w dostępnej sieci bezprzewodowej, ocenić wyniki przedstawić wnioski dotyczące badanej sieci oraz zastosowanego analizatora. Doc. dr inż. Witold Komorowski 65. Asembler języka Kass (architektura 2K+). Specyfikacja języka (składnia i semantyka rozkazów i dyrektyw), określenie ograniczeń, definicja formatu pliku wynikowego. Napisanie, uruchomienie i testowanie programu. Program powinien generować: wydruk programu z kodami i adresami w postaci szesnastkowej oraz wykrywać błędy syntaktyczne programu. Język programowania - dowolny. 66. Pakiet podprogramów arytmetyki zmiennopozycyjnej dla komputera 2K+. Napisanie w asemblerze KASS i uruchomienie (z użyciem dostępnych emulatorów maszyny 2K+) podprogramów dodawania i odejmowania zmiennopozycyjnego liczb 32-bitowych wg standardu IEEE Pakiet podprogramów arytmetyki stałopozycyjnej dla komputera 2K+. Napisanie w asemblerze KASS i uruchomienie (z użyciem dostępnych emulatorów maszyny 2K+) podprogramów czterech działań arytmetycznych (+,-,*,/) na stałopozycyjnych 32-bitowych liczbach bezznakowych. Dr inż. Piotr Kowalewski 68. Projekt monitora mechanicznego dla osób niewidomych i niedowidzących. Praca swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji urządzenia będącego mechanicznym monitorem dla osób niewidomych i niedowidzących. Urządzenie powinno w sposób mechaniczny

11 tworzyć przestrzenne (deformacje płaszczyzny) kształty mogące być odczuwane poprzez dotyk przez osoby niewidome. Urządzenie takie pozwoli na przekazywanie informacji poprzez zmysł dotyku o obrazach i zdjęciach cyfrowych. Dr inż. Arkadiusz Liber Informatyka 69. Internetowy serwis informacyjny o wybranym regionie turystycznym, geograficznym, historycznym. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 70. Internetowy serwis informacyjny o wybranej grupie zwierząt lub roślin. Zaprojektowanie i implementacja internetowego systemu komputerowego. 71. Internetowy serwis informacyjny o przestępstwach popełnianych przy użyciu urządzeń komputerowych. Zaprojektowanie i implementacja sytemu informacyjnego. 72. Grafika komputerowa w nowoczesnych systemach internetowych z wykorzystaniem HTML 5 Praca analityczna z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem nowych technologii. Wykonanie analizy porównawczej z przykładami. 73. Komputerowy system wspomagania nauczania. Zaprojektowanie i wykonanie alternatywnego stanowiska laboratoryjnego do zajęć prowadzonych w pomieszczeniach laboratoryjnych szkoły. Do wyboru niezależne przedmioty kształcenia. 74. Internetowe wspomaganie psychoterapii. Praca z zakresu badania możliwości terapeutycznych systemów i sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii elektronicznej. 75. Multimedialny system o fotografii cyfrowej. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 76. Internetowy przewodnik po obiektach obronnych Dolnego Śląska. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego. 77. Multimedialny przewodnik po wybranej gminie lub regionie. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 78. Multimedialny przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych powiatu polkowickiego. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 79. Multimedialny system wspomagania nauczania wybranego języka programowania. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 80. Multimedialny system informacyjny o szyfrach i metodach szyfrowania. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 81. Metody usuwania i odzyskiwania danych komputerowych Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu usuwania i odzyskiwania danych. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 82. Internetowy informator o rzekach w wybranym regionie Polski. Zaprojektowanie i wykonanie internetowego systemu komputerowego.

12 83. Internetowy informator o uzdrowiskach w Sudetach. Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnego systemu komputerowego. 84. Metody kryminalistyki informatycznej. Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu kryminalistyki informatycznej. Do wyboru jeden z 4 podtematów. 85. Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu wykrywania przestępstw. Praca teoretyczna i praktyczna z zakresu badań kryminalistycznych wspomaganych komputerowo. Do wyboru jedno z 4 zagadnień np. daktyloskpia, pismo ręczne, dokumenty, oszustwa lub inne do uzgodnienia. 86. Projekt sieci komputerowej o podwyższonym bezpieczeństwie. Praca dotyczy wykonania projektu sieci przewodowej, bezprzewodowej lub hybrydowej. 87. Aplikacje mobilne z wykorzystaniem HTML 5. Praca związana z analizą możliwości oraz przykładami wykonania aplikacji dla urządzeń mobilnych z wykorzystaniem HTMl 5. Mechatronika 88. Inteligentny system sterowania dostępem do budynku. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego dostępu do budynku. 89. Inteligentny system diagnostyki samochodu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego diagnostyki samochodu. 90. Inteligentny system parkowania pojazdu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego parkowania pojazdu. 91. Inteligentny system automatycznego prowadzenia pojazdu. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego prowadzenia pojazdu. 92. Inteligentny system protekcji samochodu przed bezprawnym użyciem. Zaprojektowanie i wykonanie systemu inteligentnego protekcji samochodu. Dr inż. Grzegorz Łomotowski 93. Projekt i wykonanie uniwersalnego układu sterowania do elektrohydraulicznego stanowiska dydaktyczno-badawczego Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego układu sterowania do już istniejącego stanowiska dydaktyczno-badawczego poświęconego napędowi hydrostatycznemu. Układ sterowania będzie w przyszłości wykorzystany do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych ze studentami. Powinien być on tak wykonany, aby z jednej strony student widział w jaki sposób wygląda w rzeczywistości wnętrze szafy sterowniczej (wyposażone podobnie do szaf sterowniczych stosowanych w przemyśle), a z drugiej strony aby mógł samodzielnie szybko połączyć ze sobą poszczególne elementy sterujące i dostosować uniwersalny układ sterowania do konkretnego ćwiczenia laboratoryjnego. Uniwersalny układ sterowania będący efektem końcowym pracy dyplomowej będzie wykorzystywał zarówno techniki stykowo-przekaźnikowe, jak i nowoczesny sterownik PLC.

13 94. Metody sterowania prędkością hydraulicznych elementów wykonawczych Praca dyplomowa poświęcona jest różnym technikom sterowania prędkością hydraulicznych elementów wykonawczych. Obejmować będzie zarówno klasyczne techniki ręcznego sterowania, jak i techniki wykorzystujące sterowanie elektroniczne oraz sterowanie zdalne za pomocą fal radiowych, bądź sieci GSM. Zadaniem dyplomanta będzie wykonanie przeglądu literatury oraz realizacja odpowiednich prac na stanowisku badawczo-dydaktycznym. Zakres tych prac obejmować będzie uruchomienie wybranych układów sterowania prędkością, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji do tych układów oraz ewentualne badania zakończone wnioskami dotyczącymi charakterystycznych cech odpowiednich metod. Prof. dr hab. Antoni C. Mituś 95. Modelowanie komputerowe pożarów lasu za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie i wizualizacja komputerowa pożaru lasu jako procesu losowego. Krótki opis: Las jest modelowany jako dwuwymiarowa tablica N x N. Każdy element tablicy przedstawia drzewo. Podaje się reguły, według których płonące drzewo powoduje zapalenie się drzewa sąsiada. Reguły te mają charakter losowy. Do ich implementacji używa się generatora liczb losowych. Badany jest proces rozprzestrzeniania się pożaru w czasie oraz obliczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy użyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Umiejętność wizualizacji dwuwymiarowej tablicy na ekranie komputera. Uwagi: Możliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zależności od umiejętności studenta. 96. Modelowanie komputerowe procesu błądzenia przypadkowego za pomocą metody Monte Carlo Cel: Modelowanie komputerowe błądzenia wzdłuż linii prostej jako procesu losowego. Krótki opis: Obiekt może poruszać się wzdłuż linii prostej. Decyzja o tym, czy w kolejnym kroku pójdzie on w lewo/prawo podejmowana jest za pomocą generatora liczb losowych. Również długość kroku oraz czas oczekiwania na ten krok mogą być wyznaczane za pomocą generatora liczb losowych. Badane jest zjawisko takiego błądzenia przypadkowego oraz wyznaczane są jego wybrane charakterystyki. Metoda Monte Carlo jest sposobem opisu zjawisk przy użyciu liczb losowych. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania. Uwagi: Możliwe są dwie wersje bardzo prosta oraz bardziej zaawansowana, w zależności od umiejętności studenta. 97. Algorytmy numeryczne do rozwiązywania jednowymiarowego równania Newtona Cel: Przegląd oraz implementacja podstawowych algorytmów służących do rozwiązywania równania Newtona dla punktu materialnego poruszającego się wzdłuż linii prostej Krótki opis: Opanowanie oraz implementacja komputerowa algorytmów Eulera, leap-frog, Verleta oraz prędkościowego Verleta. Porównanie wyników otrzymanych za pomocą różnych algorytmów. Wymagania: Praktyczna umiejętność programowania w dowolnym języku (C, Pascal, Fortran). Uwaga: Projekt może być realizowany za pomocą pakietu algebry symbolicznej Maple.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo