VMware premiera vsphere 4.0. Artur Rosiński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VMware premiera vsphere 4.0. Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com"

Transkrypt

1 VMware premiera vsphere 4.0 Artur Rosiński

2 Agenda vsphere 4.0 Przypomnienie funkcjonalności tylko w VMware Vmotion, storage Vmotion,HA, DRS, Capacity on demand, DPM, Update Manager, VCB,VDI, Nowości w VMware v.4 Vsphere Licencjonowanie Vsphere

3 % of Applications vsphere 4 zasoby wirtualnych maszyn 95% of applications ESX 3.5 ESX to 2 CPUs 4 VCPUs 8 VCPUs < 4 GB at peak 64 GB per VM 255 GB per VM < 2.4Mbits/s 9 Gb/s 40 Gb/s < 100 at peak 100, ,000+ Application Performance Requirements 3 1. Source: VMware Capacity Planner assessments

4 vsphere 4.0

5 VMware vsphere start Czym jest VMware vsphere? Pierwszy chmurzasty (cloud computing) system operacyjny Przekształca datacenter w uproszczone i ujednolicone środowiska dla bardziej elastycznego i bardziej niezawodnego świadczenia usług IT Launch Highlights vsphere Coud Computing 21 Kwietnia start w mediach akcje marketingowe 21 Maja oficjalna światowa premiera VI 3.x SKUs zostają zastąpione przez vsphere 4.x SKUs Zamówienia klientów są już składane na vsphere 4 Istnieje możliwość cofnięcia się z licencji vsphere 4.x do licencji VI 3.x z poziomu portalu licencji na vmware.com (ale taka operacja może być wykonana tylko jeden raz) 5

6 Cloud - The Underpinning For Cloud Infrastructures Virtual Private Cloud App Loads Management Cloud Internal Clouds Federation & Choice Standards Management Cloud External Clouds

7 vsphere budowa vsphere ujednolicony system aplikacyjny ze specjalizowanymi funkcjonalnościami udostępnianymi przez serwer zarządzania współpracujący z hypervisorem VMware vcenter Server punkt centralny do zarządzania infrastrukturą VMware ESX / ESXi to hypervisor uruchamiany na fizcznych hostach VMware ESX / ESXi VMware ESX / ESXi VMware ESX / ESXi 7

8 VirtualCenter Architektura produktu VirtualCenter Management Server VMware Infrastructure hosts VirtualCenter Clients VirtualCenter Database on SQL or Oracle shared storage 8

9 Podsumowanie zmian w VMware Zmiana nazwy z VMware Virtual Infrastructure na VMware vsphere Update wersji oprogramowania, dodanie nowych funkcjonalności Zmiana licencjonowania na per 1CPU Nowe wersje licencjonowania: vsphere Essentials i Essentials - plus dla SMB vsphere Standard w nowej, niższej cenie vsphere Advanced - high availability w nowej, lepszej cenie vsphere Enterprise Plus nowa cena Koniec dostępności poprzednich edycji: Foundation natychmiastowy koniec dostępności Enterprise dostępność trwa w okresie przejściowym 9

10 vsphere 4 zmiany w oprogramowaniu Zmiana wersji oprogramowania: VMware ESX 3.5 VMware ESX 4.0 VMware ESXi 3.5 VMware ESXi 4.0 vcenter Server 2.5 vcenter Server 4.0 Udoskonalenia isniejących funkcjonalności VMware vsphere: VMware High Availability (HA), VMware VMotion, VMware Storage VMotion, VMware Update Manager, VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) Wprowadzenie nowych funkcjonalności: VMware Fault Tolerance (FT), VMware Data Recovery, VMware vshield Zones, VMware vnetwork Distributed Switch (VDS), VMware Host Profiles 10

11 Przypomnienie funkcjonalności

12 Tylko na VMware ESX : VMotion Migracja działającej maszyny wirtualnej między serwerami - Bez przestojów - Ciągłość świadczenia usług 12

13 Storage VMotion Storage VMotion: migracja wirtualnych maszyn w locie pomiędzy zasobami dyskowymi Zachowanie produkcyjności migracja bez przestojów Niezależne od Lunów migracja tylko danych dotyczących danej Vm Migracja pomiędzy różnymi klasami storage 13

14 Tylko na VMware ESX: Co czyni VMware wyjątkowym? DRS, HA, on-demand capacity Zautomatyzowane zarządzanie zasobami - DRS + Aktywne balansowanie Ciągła optymalizacja Zwiększona + On Demand Capacity dostępność - HA Automatyczna Dynamiczne skalowanie Across Applications Elastyczne rekonfiguracje X 14

15 Tylko na VMware ESX :Udoskonalone HA Monitorowanie usterek VM (experimental) Sprawdza wirtualne maszyny pod kątem usterek systemu operacyjnego Automatycznie restartuje VM po ustalonym czasie Resource Pool Minimalizuje nieplanowane przestoje w przypadkach usterek sprzętowych jak i usterek związanych z em 15

16 Tylko na VMware ESX : Zarządzanie energią Business on Demand Wykorzystuje VMotion Przełącza niewykorzystywane serwery w tryb standby Aktywuje serwery gdy obciążenie wzrasta Power Off Resource Pool Obniża zużycie energii przy zachowaniu wydajności świadczenia usług Bez wpływu na działanie wirtualnych maszyn 16

17 VMware Update Manager Update Manager OFFLINE Automatyzuje zarządzanie procesami patchowania systemów i aplikacji funkcjonujących na ESX Samodzielnie skanuje wirtualne maszyny (online i offline) - Eliminuje konieczność śledzenia poziomu spatchowania hostów i wirtualnych maszyn ESX Przed patchowaniem wykonuje snapshot wirtualnej maszyny umożliwia to restore maszyny Automatyzuje przestrzeganie standardów patchowania Zmniejsza ryzyko dzięki stosowaniu snapshotów i patchowainu VM offline 17

18 Site Recovery Manager Protected Site Recovery Site VirtualCenter Site Recovery Manager VirtualCenter Site Recovery Manager Array Replication Datastore Groups Datastore Groups 18

19 19 Przegląd rozwiązania VMware View

20 20 Nowości w VMware v.4 Vsphere

21 Mount vstorage APIs for Data Protection Backup Application Physical Server or VM (Windows or Linux) vstorage APIs for Data Protection Backup Proxy Server Centralized Data Mover Snapshots SAN Storage 21

22 DRS Ensures Capacity on Demand Shrink and grow of applications based on demand and priority VMware vsphere Dynamic and responsive load balancing 22

23 vstorage Thin Provisioning vcompute vstorage vnetwork Virtual Disks Datastore ESX Thick Thin Thin 20GB 40GB 100GB 20GB 20GB 100GB 60GB 20GB 40GB Dyski wirtualnych maszyn zajmują tylko tyle miejsca ile aktualnie zużywają Wirtualna maszyna widzi pełen rozmiar dysku Pełne raportowanie i alerty odnośnie zużywanego miejsca Znacznie poprawia prawidłowe wykorzystanie zasobów dyskowych Redukcja kosztów storage do 50% 23

24 vnetwork Distributed Switch Zagregowane zarządzanie wirtualnymi switchami z poziomu datacenter vswitch vswitch vswitch vnetwork Cisco Distributed Nexus 1000V Switch VMware vsphere Uproszczona konfiguracja i edycja Umożliwia transparentne zarządzanie wirtualnymi środowiskami w oparciu o drivery firm trzecich. 24

25 vnetwork Benefits VI3 Networking vcompute vstorage vnetwork VI4 Networking vswitch vswitch vswitch Distributed Virtual Switch Upraszcza zarządzanie naszym datacenter Udostępnia statystyki sieciowe i polityki migracji wirtualnych maszyn (network VMotion) Otwarty na modyfikacje i wkład developerów (cisco nexus) 25

26 Scale Up Applications for Assured QoS GB GB 48 CPUs Większa skalowalność wirtualnych maszyn Hot add dla CPU Pamięci Hot add i remove dla Urządzeń storage Urządzeń sieciowych Hot Extend dla wirtualnych dysków Bezprzestojowe skalowanie wirtualnych maszyn 26

27 VMware Fault Tolerance Identyczne, replikowane i redundantne wirtualne maszyny działające na osobnych hostach VMware vsphere Bez przestojów, bez utraty danych ochrona wirtualnych maszyn przed fizycznymi awariami hostów Bez skomplikowanych konfiguracji klastrowych, bez specyficznego hardware u Jeden mechanizm dla wszystkich wirtualnych maszyn i aplikacji 27

28 vcenter Server: Host Profiles Reference Host Cluster Uproszczona konfiguracja i zmiany w zarządzaniu hostami ESX Pozwala na stworzenie golden profile z istniejącego już hosta i używanie go jako template dla konfiguracji innych hostów ESX W połączeniu z zarządzaniem vnetwork Distributed Switch pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na przygotowanie środowisk 28

29 VMware Data Recovery Bezagentowy dyskowy backup i restore ESX Przywracanie wirtualnych maszyn i plików Backup przyrostowy i deduplikacja danych Szybka, prosta i całkowita ochrona wirtualnych maszyn Zcentralizowane zarządzanie z poziomu Virtual Center Efektywniejsze zarządzanie storagem. De-duplicated Storage 29 Copyright 2005 VMware, Inc. All rights reserved.

30 VMware VMsafe Application Operating System API pozwalające na ochronę wirtualnych maszyn poprzez sprawdzanie komponentów wirtualnych maszyn (realizowane z poziomu hypervisora) Izolacja mechanizmu obronnego od malware Obejmuje sprawdzanie elementów takich jak: CPU, pamięć, zasoby dyskowe, zasoby sieciowe. Protection Engine VMware vsphere 30

31 VMware vshield Zones Aktywna usługa firewall Pozwala na tworzenie logicznych stref obejmujących wszystkie współdzielone zasoby VMotion i konfiguracje sieciowe uwzględniają zdefiniowane strefy VMware vsphere Automatyczne dopasowywanie się do zmian w konfiguracjach sieciowych Pozwala równoważyć strefy security w infrastrukturze 31

32 32 Licencjonowanie

33 vsphere One Processor Licensing vsphere moves to a one processor pricing model Example: Customer buys Enterprise licenses for 3 four-socket servers, 12 processors total VMware Infrastructure 3 (VI3) VMware vsphere 4 6 x 2 Proc VI3 Enterprise X $5750 / 2 Proc license $34, x 1 Proc vsphere 4 Enterprise X $2875 / 1 Proc license $34,500 Note: A processor consists of one or more processing cores. Multi-core licensing is discussed later in this presentation 33 33

34 vsphere 4: Essentials All inclusive : Licencjonowane na 3 fizyczne serwery (do 2 CPU każdy each) Licencja na vcenter Zamknięty pakiet bez możliwości używania z innymi edycjami vsphere. Bez możliwości upgrade u Data Recovery x 6 CPUS High Availability x 6 CPUS 6 CPUS x Update Manager Update Manager x 6 CPUS 6 CPUS x VC Agent VC Agent x 6 CPUS 6 CPUS x 6 CPUS x 4-way vsmp VMware ESXi OR VMware ESX 4-way vsmp VMware ESXi OR VMware ESX x 6 CPUS x 6 CPUS 1 x vcenter Server for Essentials (up to 3 servers) vcenter Server for Essentials (up to 3 servers) x 1 ESSENTIALS ($995) ESSENTIALS PLUS ($2,995) vcenter Server for Essentials 34 34

35 vsphere 4 Editions: Essentials Pricing vsphere Essentials rozwiązanie dedykowane do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw support tak jak w ESXi vsphere Essentials Plus tradycyjny dla vsphere model supportu vsphere Essentials ($995 all-in-one) License $879 Subscription (annual) $116 Minimum one year required Support (optional) $299 per incident vsphere Essentials Plus License $2,995 Support and Subscription (annual) $629 for Gold Minimum one year required $749 for Platinum Note: US list pricing in USD International pricing may vary 35 35

36 Power Management Live VM Migration Live VM Disk File Migration Backup VMware Infrastructure Editions Resource Management Availability Patch Management Central Mgmt Storage Virt. Enterprise VMs Next Generation Hypervisor License VMFS Virtual SMP ESX Server 3i ESX Server 3i 0$ Consolidated Backup Update Manager VC Agent VMFS Virtual SMP ESX Server 3i OR ESX Server High Availability Consolidated Backup Update Manager VC Agent DRS DPM VMotion Storage VMotion High Availability Consolidated Backup Update Manager VC Agent VI Foundation VI Standard VI Enterprise $995 VMFS Virtual SMP ESX Server 3i OR ESX Server $2,995 VMFS Virtual SMP ESX Server 3i OR ESX Server $5,750 SnS (Gold/Plat)** $495 / $595* $545 / $645 $629 / $749 $1,208 / $1,438 36

37 New vsphere 4 Editions: Core Platform High availability products for protecting critical production applications vshield Zones Data Recovery Fault Tolerance Large scale management of critical production applications DRS / DPM Storage VMotion vshield Zones Data Recovery Fault Tolerance Host Profiles Distributed Switch DRS / DPM Storage VMotion vshield Zones Data Recovery Fault Tolerance Hot Add Hot Add Hot Add Basic consolidation of a lab or small environment License (1 CPU) SnS (Gold/Plat) 37 High Availability VC Agent 4-way vsmp VMware ESXi OR VMware ESX 6 Physical Cores / CPU 256 GB Physical Memory STANDARD $795 $273 / 323 VMotion High Availability VC Agent 4-way vsmp VMware ESXi OR VMware ESX 12 Physical Cores / CPU 256 GB Physical Memory ADVANCED $2,245 $471 / 561 VMotion High Availability VC Agent 4-way vsmp VMware ESXi OR VMware ESX 6 Physical Cores / CPU 256 GB Physical Memory ENTERPRISE $2,875 $604 / 719 VMotion Thin Provisioning Thin Provisioning Thin Provisioning Thin Provisioning High Availability Update Manager Update Manager Update Manager Update Manager VCB / vstorage APIs VCB / vstorage APIs VCB / vstorage APIs VCB / vstorage APIs Note: US list pricing in USD International pricing may vary VC Agent 8-way vsmp VMware ESXi OR VMware ESX 12 Physical Cores / CPU No License Memory Limit ENTERPRISE PLUS $3,495 $734 / $874 Note: Most features require one (1) instance of vcenter Server Note: At least 1 year of SnS is mandatory OEM support part numbers and pricing are specific to each OEM

38 38 Pytania?

39 Dziękuje z uwagę Avnet Sp. Z o.o Warszawa Tel Fax

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm.

Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm. Jakub Roguski Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm. The Business Case (Zazwyczaj koszty zakupu to niewielka część TCO) TCO For modern IT platforms, 30% of the total

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS TurboNAS Seria biznesowa ÎÎCentralne magazynowanie danych i współdzielenie plików ÎÎCentrum kopii zapasowych dla firm ÎÎPrywatny serwer chmury dla łatwej decentralizacji ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii

Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii Omówienie rodziny produktów NetIQ PlateSpin: Recon, Migrate, Protect oraz Forge Dariusz

Bardziej szczegółowo

Yamaha Motor Racing ochrona dynamicznie zmieniających się danych w trakcie wyścigów

Yamaha Motor Racing ochrona dynamicznie zmieniających się danych w trakcie wyścigów Yamaha Motor Racing ochrona dynamicznie zmieniających się danych w trakcie wyścigów Agenda ZAKRES DZIAŁALNOSCI WYZWANIE ROZWIAZANIE KORZYŚCI Zakres Działalności ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Grupa składa się z kierownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Unified Fabric bezpieczne i niezawodne przełączanie w Data Center

Unified Fabric bezpieczne i niezawodne przełączanie w Data Center Unified Fabric bezpieczne i niezawodne przełączanie w Data Center Radosław Machała 03.10.2013 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1 Wstęp Nexusy w architekturze współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na wirtualizację

Nowe spojrzenie na wirtualizację Nowe spojrzenie na wirtualizację Dariusz Porowski IT Consultant, Systems Engineer, Trainer dariusz {at} porowski {dot} pro blog.porowski.pro MVP Virtual Machine, MCT, MCITP, MCTS, MCSA, MCP Społeczność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Superkomputer pod Windows: HPC Server 2008 (i nie tylko) Tomasz Kopacz tkopacz@microsoft.com

Superkomputer pod Windows: HPC Server 2008 (i nie tylko) Tomasz Kopacz tkopacz@microsoft.com Superkomputer pod Windows: HPC Server 2008 (i nie tylko) Tomasz Kopacz tkopacz@microsoft.com Agenda Dlaczego HPC? Windows HPC Server 2008 - Rynek i nauka Nowe rozwiązania w HPC Server 2008 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo