Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku. Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku. Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym Banku Tomasz Wind DNS Polska Field Application Engineer

2 Widoczne symptomy problemów Rozwój IT wymaga uruchamiania nowych usług IT Wzrost liczby aplikacji Utrzymanie wysokiej dostępności

3 Widoczne symptomy problemów Rozwój IT wymaga uruchamiania nowych usług IT Wzrost liczby aplikacji Utrzymanie wysokiej dostępności Wzrost liczby serwerów Kosztowna, nieefektywna, Infrastruktura Wzrost kosztów utrzymania Wysoka złoŝoność infrastruktury

4 Rosnąca liczba serwerów x86 Infrastruktura Data Center dziś 91% zakupionych serwerów w 2004 (Gartner Dataquest) Serwery nie są wykorzystywane optymalnie Typowa utylizacja serwera x86: wynosi 5-15% Zazwyczaj jedna aplikacja na jeden serwer Zmiana przeznaczenia serwera jest kosztowna i trudna Zapotrzebowanie na serwery ciągle rośnie Serwery do disaster recovery Serwery do testowania aplikacji Serwery aplikacyjne, plików itd

5 Potrzeby ciągle rosną Potrzebujesz kolejnych serwerów Twój budŝet nie pozwala Ci na zakup nowych serwerów Moc i moŝliwości Twoich serwerów Intel x86 nie są w pełni wykorzystane Zarządzanie infrastrukturą wymaga podniesienia sprawności działu IT Masz opóźnienie we wprowadzaniu kolejnych projektów/usług IT Trudno jest znaleźć wystarczające zasoby na nowe, rodzące się projekty

6 VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop VMware ACE

7 Podniesienie stopnia wykorzystania hardware Serwer bez VMware Serwer z VMware Rezultaty Większa utylizacja większa wydajność i mniejsze koszty

8 Koncepcja wirtualizacji z VMware Maszyna fizyczna Maszyna wirtualna VMware transformuje system operacyjny + aplikacje wraz z konfiguracją w wirtualny serwer

9 Koncepcja wirtualizacji z VMware Architektura tradycyjna KaŜdy serwer działa ze swoim systemem operacyjnym Model jeden serwer jedna aplikacja Niska utylizacja zasobów sprzętowych wiele serwerów fizycznych Wirtualizacja Pojedynczy serwer moŝe obsługiwać wiele maszyn wirtualnych (1 CPU ~ ok. 6 serwerów wirtualnych) Wysoka utylizacja zasobów Redukcja liczby serwerów fizycznych np.:10:1 UniezaleŜnienie maszyny wirtualnej od typu sprzętu (producenta) 4-procesorowe maszyny wirtualne

10 Koncepcja wirtualizacji z VMware Warstwa wirtualizacyjna jest posadowiona bezpośrednio na sprzęcie fizycznym Zasoby fizyczne są dynamicznie przydzielane do maszyn wirtualnych (partycjonowanie zasobów) Pełna izolacja maszyn wirtualnych umoŝliwia działanie maszyn z róŝnymi systemami operacyjnymi na pojedynczym serwerze Hermetyzacja maszyny wirtualnej w postaci przenaszalnych plików konfiguracyjnych pozwala na łatwe kopiowanie maszyn oraz ich migrowanie pomiędzy róŝnymi serwerami fizycznymi

11 Wsparcie wielu systemów operacyjnych Windows Server 2003 Standard, Enterprise, Web Editions, and Small Business Server Windows 2000 Server and Advanced Server Windows NT : 4.0 Server Windows XP Professional Red Hat Linux 7.2, 7.3, 8.0, & 9.0 Red Hat Enterprise Linux 2.1 & 3 Solaris 10 (on x86) NEW SUSE Linux 8.2, 9.0 and 9.1 SUSE Linux Enterprise Server 8 Maszyna wirtualna: do 16 GB RAM do 4 CPU Novell NetWare 5.1, 6.0 and 6.5 FreeBSD 4.9

12 Architektura rozwiązań Enterprise ZłoŜone rozwiązania zawsze w oparciu o pamięć masową SAN, NAS, ISCSI

13 Wirtualizacja źródło korzyści MoŜliwości Konsolidacja serwerów oraz kontrola wzrostu ich liczby Lepsze wykorzystanie mocy maszyn (dynamiczne alokowanie zasobów) Zcentralizowane i zdalne zarządzanie Szybka implementacja zasobów (serwer w 10 minut) Zarządzanie obciąŝeniem on-line Serwisowanie bez przestojów Obsługa aplikacji wieloprocesorowych Gwarantowane usługi SLA Odtwarzanie maszyn wirtualnych na dowolnym serwerze x86 Korzyści Zredukowane koszty Zwiększone bezpieczeństwo oraz wydajność Poprawa czasu reakcji na potrzeby biznesowe

14 Nowy serwer na Ŝądanie 1) Uruchomeinie kreatora 2) Wybór wzorca 3) Wybór hosta ESX 4) Zatwierdź wybór...dalej, dalej,... zakończ Minuty, nie dni (tyle ile kopiowanie pliku) NiezaleŜnie od dostawcy sprzętu Oparte o przygotowane wzorce Automatyczne i zgodnie ze standardami

15 Centralne zarządzanie wirtualną infrastrukturą VirtualCenter daje moŝliwość całościowej kontroli nad farmami wirtualnych serwerów Centralne zarządzanie setkami serwerów Szybkie uruchamianie nowych serwerów na bazie kreatorów Dynamiczne alokowanie obciąŝenia bez przerw w pracy serwerów Monitorowanie dostępności i wydajności systemu Automatyczne powiadamianie i alarmowanie administratorów Integracja z istniejącymi narzędziami SDK

16 Zarządzanie obciąŝeniem serwerów z VMotion VMotion przenosi pracujące serwery wirtualne wraz z pracującymi na nich aplikacjami pomiędzy maszynami fizycznymi Korzyści: Usługi serwisowe wykonywane bez przestoju Migracja aplikacji z zagroŝonego systemu RozłoŜenie obciąŝenia serwera w celu zabezpieczenia pozostałych aplikacji/ maszyn

17 Resource Pools Agregacja zasobów serwerów Agregacja rozdzielnych zasobów sprzętowych (Hostów ESX) w logiczne zunifikowane zasoby Jednostka Biznesowa Department A Resource Pool 1 CPU 36GHz, Mem 58GB Priorytet WYSOKI Zagregowane zasoby Department B Resource Pool 2 CPU 12GHz, Mem 22GB Priorytet NISKI CPU 48 GHz, Mem 80GB Znaczenie Awaria serwera to mniej zasobów nie wpływa na dostępność aplikacji Dedykowana Wirtualna Infrastruktura dla kaŝdego departamentu. Kontrola nad hardware w rękach głównego departamentu IT Zasoby i zarządzanie delegowane do departamentów Servers, Storage, Networking

18 Dopasowanie i skalowanie zasobów do aktualnych potrzeb biznesu Development Production BI CRM Virtual Desktops Engineering Marketing WSPÓLNA INFRASTRUKTURA Zagregowana pojemność: 30 x (3GHz, 16GB) = 90GHz, 480GB

19 Optymalizacja wykorzystania zasobów - DRS Dynamiczna i inteligentna alokacja zasobów sprzętowych Business Demand Resource Pool Co to jest? Dynamiczne równowaŝenie zasobów pomiędzy RESOURCE POOL-ami Inteligentna alokacja zasobów - definiowanie priorytetów i polityk wykorzystania zasobów Znaczenie Alokacja zgodna z potrzebą biznesu Dynamiczne dodawanie serwerów w celu uniknięcia przewymiarowania serwerów (peak Load) Serwisowanie bez przestoju

20 Samo regulująca i dostosowująca się infrastruktura Resource Resource Pool Pool CPU 36GHz, CPU 50 Mem GHz, 58GB Mem 70GB Priority Priority HIGH HIGH

21 Wysoka dostępność -VMware HA VMware HA umoŝliwia utrzymanie dostępności dla maszyn wirtualnych pracujących w klastrze X Resource Pool Co to jest? Automatyczny restart/ przełączanie maszyn wirtualnych w przypadku awarii serwera fizycznego Znaczenie Niski koszt zapewnienia wysokiej dostępności dla aplikacji przedsiębiorstwa Failover bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera Przyjazne koszty i zarządzanie klastrem

22 VMware Consolidated Backup Zcentralizowany backup na poziomie plików (pełny i przyrostowy) Centralized Data Mover Co to jest? Centralny backup (wolny od agentów) dla maszyn wirtualnych Backup wyniesiony poza maszynę wirtualną Eliminacja obciąŝenia lokalnej sieci Integracja z dostępnymi rozwiązaniami do backup Znaczenie Prowadzenie backupu w trakcie pracy maszyny wirtualnej

23 Zarządzanie obciąŝeniem/ Serwis bez przestoju VMotion oraz DRS umoŝliwia lepszą utylizacje zasobów w ramach Centrum przetwarzania Technical Advantages SAP SQL Server Citrix Exchange Apache Oracle ESX Server 1 IBM ESX Server 2 HP ESX Server 3 Sun

24 Zarządzanie obciąŝeniem/ Serwis bez przestoju VMotion oraz DRS umoŝliwia lepszą utylizacje zasobów w Technical ramach Advantages Centrum przetwarzania SAP SQL Server Citrix VMotion Business Results VMotion Exchange Apache Oracle ESX Server 1 IBM ESX Server 2 HP ESX Server 3 Sun

25 50% Optymalizacja wykorzystania zasobów CPU Memory Disk Network CPU Memory Disk Network CPU Memory Disk Network CPU Memory Disk Network

26 VMotion zapewnienie ciągłości pracy w przypadku pojawienia się problemów z zasobami Exch Server Citrix SQL Server SAP DNS/DHCP Oracle Apache ESX Server 1 (HP) ESX Server 2 (IBM) ESX Server 3 (SUN)

27 VMotion zapewnienie ciągłości pracy w przypadku pojawienia się problemów z zasobami Exch Server Citrix SQL Server SAP DNS/DHCP Oracle Apache ESX Server 1 (HP) ESX Server 2 (IBM) ESX Server 3 (SUN)

28 Zero-Downtime Maintenance Upgrade and service production hardware through VM migration with zero downtime and 100% customer transparency WM Server Win2K AS DNS / DHCP SQL Server ESX Server 1 ESX Server 2 CALL FOR UPGRADE ESX Server 3

29 Zero-Downtime Maintenance Upgrade and service production hardware through VM migration with zero downtime and 100% customer transparency WM Server WM Server Win2K AS DNS / DHCP SQL Server SQL Server ESX Server 1 ESX Server 2 VMs MOVED TO ALTERNATE HOSTS ESX Server 3

30 Zero-Downtime Maintenance Upgrade and service production hardware through VM migration with zero downtime and 100% customer transparency WM Server VMs ALWAYS POWERED ON Win2K AS DNS / DHCP SQL Server ESX Server 1 ESX Server 2 HOST POWERED OFF FOR SERVICE ESX Server 3

31 Zero-Downtime Maintenance Upgrade and service production hardware through VM migration with zero downtime and 100% customer transparency WM Server WM Server Win2K AS DNS / DHCP SQL Server SQL Server ESX Server 1 ESX Server 2 ESX Server 3 UPGRADE FINISHED POWERED ON AGAIN

32 Zero-Downtime Maintenance Upgrade and service production hardware through VM migration with ZERO DOWNTIME and 100% CUSTOMER TRANSPARENCY WM Server Win2K AS DNS / DHCP SQL Server ESX Server 1 ESX Server 2 ESX Server 3

33 Konsekwencja VMotion - DRS DRS = Distributed Resource Scheduler Automatyczne rozmieszczanie wirtualnych maszyn pomiędzy hostami optymalizacja zasobów fizycznych maszyn algorytmy decydujące kiedy, gdzie i którą VM migrować moŝliwość dostosowania ustawień DRS do konkretnej VM automatyczna reakcja na ciągłe zmiany w infrastrukturze

34 Konsolidacja Win2K AS Exch Server Exch Server NT4 SQL Server Win 2K DNS/DHCP Win XP RH 7.3 SQL Client VMware Konsolidacja serwerów - zmniejszenie ilości serwerów fizycznych potrzebnych do obsługi danego środowiska i łatwiejsze zarządzanie przyszłymi potrzebami w zakresie nowych serwerów. SAN

35 Konsolidacja oraz kontrola wzrostu infrastruktury Uporządkowanie spraw związanych z rozrostem infrastruktury serwerów x86 Konsolidacja Wiele Systemów i aplikacji na jednym serwerze Wsparcie dla starych aplikacji na nowych serwerach Pozbycie się wiekowych maszyn z serwerowni (wymiana serwerów) Kontrolowany wzrost infrastruktury Nowe projekty w obrębie infrastruktury wirtualnej Zakup nowego Ŝelaza bardziej dostosowany do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa

36 Klastry w infrastrukturze wirtualnej System operacyjny działający na maszynie wirtualnej sądzi Ŝe działa na serwerze fizycznym o odpowiednich parametrach. MoŜliwe są wszystkie rodzaje klastrów

37 Odtwarzanie DR z wykorzystaniem SAN Podniesienie dostępności systemu Jeśli nastąpi awaria jednej maszyny fizycznej, wirtualne maszyny mogą zostać zrestartowane na innej platformie Jedyny przestój wiąŝe się z uruchomieniem maszyn wirtualnych

38 Odtwarzanie DR z wykorzystaniem SAN Podniesienie dostępności systemu Jeśli nastąpi awaria jednej maszyny fizycznej, wirtualne maszyny mogą zostać zrestartowane na innej platformie Jedyny przestój wiąŝe się z uruchomieniem maszyn wirtualnych

39 Podsumowanie Zasilanie Chłodzenie Powierzchnia Uruchamianie, rekonfigurowanie Utrzymanie, support

40 Podsumowanie Elastyczność infrastruktury Szybkie wdraŝanie serwerów Disaster Recovery Wysoka dostępność Integracja zarządzania z istniejącymi systemami Adaptywne Centrum przetwarzania danych

41 Wersje Ewaluacyjne klasy Enterprise ESX Serwer prosimy o kontakt : Przetestuj juŝ dziś Więcej o platformie VMware dowiesz się na stronie producenta oraz na naszej stronie VMware Enterprise Distributor DNS Polska Kraków , Ul.Stawowa 119 Tel JEDYNE Autoryzowane Centrum Edukacyjne VMware w Polsce

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska Wirtualizacja infrastruktury według VMware Michał Małka DNS Polska VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna infrastruktura IT może być wirtualna

Bezpieczna infrastruktura IT może być wirtualna Bezpieczna infrastruktura IT może być wirtualna Sun Blade Modular System + VMware Michał Małka Field Application Engineer DNS Polska Sp. z o.o. Źródła przestojów 2 Źródła przestojów 3 Źródła przestojów

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Dawid Tarnowski Kierownik Działu IT Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa im. Mikołaja Kopernika Andrzej Miłosz Dyrektor Działu Rozwiązań Systemowych Asseco

Bardziej szczegółowo

VMware premiera vsphere 4.0. Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com

VMware premiera vsphere 4.0. Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com VMware premiera vsphere 4.0 Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com Agenda vsphere 4.0 Przypomnienie funkcjonalności tylko w VMware Vmotion, storage Vmotion,HA, DRS, Capacity on demand, DPM, Update Manager,

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Eternus DX. Dane są najważniejsze! Wojciech Wróbel Product Marketing. 0 Copyright 2011 FUJITSU

Fujitsu Eternus DX. Dane są najważniejsze! Wojciech Wróbel Product Marketing. 0 Copyright 2011 FUJITSU Fujitsu Eternus DX Dane są najważniejsze! Wojciech Wróbel Product Marketing 0 Copyright 2011 FUJITSU Agenda 1. Warto wiedzieć definicje, liczby, trendy 2. Fujitsu doświadczenia, z których warto korzystać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta oraz rozbudowa: infrastruktury pamięci masowych EMC Clariion, oprogramowania do tworzenia kopii archiwalnych EMC Networker,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

W s zec hs tro nne i nieza w o dne tec hno lo g ie w irtua liza c ji w o pa rc iu o ro zw ią za nia firm y P a ra llels

W s zec hs tro nne i nieza w o dne tec hno lo g ie w irtua liza c ji w o pa rc iu o ro zw ią za nia firm y P a ra llels www.itxon.pl W s zec hs tro nne i nieza w o dne tec hno lo g ie w irtua liza c ji w o pa rc iu o ro zw ią za nia firm y P a ra llels Informacje o firmie Parallels Działalność firmy Założona pod koniec

Bardziej szczegółowo

Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii

Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii Planowanie konsolidacji serwerów, migracja serwerów wirtualnych i fizycznych oraz przywracanie sprawności po awarii Omówienie rodziny produktów NetIQ PlateSpin: Recon, Migrate, Protect oraz Forge Dariusz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Oracle VM - Przegląd architektury i możliwości

Oracle VM - Przegląd architektury i możliwości Oracle VM Przegląd architektury i możliwości OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Mateusz Dohnal (Starszy konsultant)

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Marcin Stec IBM Software Services Spała, 19.05.2011 Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Cele 2 Realia i potrzeby biznesowe Pozycjonowanie obydwu produktów Korzyści

Bardziej szczegółowo