Wysoka Dostępność i odzyskiwanie danych po awarii w rozwiązaniach VMware. Maciej Kot, Senior System Engineer, VMware

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysoka Dostępność i odzyskiwanie danych po awarii w rozwiązaniach VMware. Maciej Kot, Senior System Engineer, VMware"

Transkrypt

1 Wysoka Dostępność i odzyskiwanie danych po awarii w rozwiązaniach VMware Maciej Kot, Senior System Engineer, VMware 1

2 Wstęp vsphere HA nowe podejście Vmware Site Recovery Manager 5 vsphere HA - TECHNICAL 2

3 Poprawa Ciągłości Biznesowej na wszystkich poziomach Lokalizacja Podstawowa Lokalizacja Zapasowa vsphere vsphere vsphere vsphere vsphere Dostępność Usług vsphere High Availability vsphere Fault Tolerance vmotion i Storage vmotion Ochrona Danych vsphere Data Recovery Storage APIs for Data Protection Poprawiono w 2011 Poprawiono w 2011 Disaster Recovery vcenter Site Recovery Manager vsphere Replication Nowość w 2011 Poprawiono w

4 Overview vsphere HA nowe podejście VMware Site Recovery Manager 5 vsphere HA - TECHNICAL 4

5 vsphere HA nowa architektura Zupełnie nowy produkt Większa stabilność i niezawodność mechanizmu Niezależność od usługi DNS Dodatkowy kanał komunikacji Wykorzystanie Podsystemu Dyskowego do sprawdzenia dostępności hosta Możliwość wykrycia różnych rodzjów awarii hosta Wsparcie dla IPv6 Poprawione raportowanie błędów Jeden plik log per host wszystkie informacje o HA Rozbudowany Interfejs Używkownika 5

6 vsphere HA Główne komponenty Agent na każdym hoście. Działa w oparciu o FDM lub Fault Domain Manager Jeden agent z klastra pełni rolę Master Podczas normalnej pracy jest tylko jeden Master w klastrze Pozostali pełnią rolę Slave Model - Primary/Secondary - brak ESX 01 ESX 03 ESX 02 ESX 04 vcenter 6

7 Host typu Master FDM Master monitoruje: Dostępność hostów ESX i wirtualnych maszyn. Wszystkie hosty Salve. Stan Power On/Off wszystkich chronionych VMs. Niedostępność jednej z nich Master restartuje usługę FDM Master zarządza: Listą hostów, które są w klastrze, którę sa dodawane lub usuwane z klastra. Listą chronionych maszyn wirtualnych. Master uaktualnia listę po każdej operacji Power On lub Power Off. ESX 02 7

8 Host typu Slave Slave monitoruje stan swoich maszyn wirtualnych i raportuje zmiany do Mastera. Slave monitoruje stan Mastera. Jeśli Master ulegnie awarii, bierze udział w ESX 01 ESX 03 wyborze nowego Mastera. Zarządza listą włączonych lokalnie maszyn wirtualnych. ESX 04 8

9 Proces wyboru nowego Master Master jest wybierany przez proces elekcji. Elekcja zachodzi gdy: vsphere HA jest włączone. Master uległ awarii, jest wyłączony, lub jest w trybie maintenance. ESX 01 ESX 03 Zaistniało Management network partition. Algorytm wyboru nowego Mastera: Masterem zostaje host, który ma dostęp do największej liczby wolumenów dyskowych. Lub host z najwyższym moid. Przykład: moid "host-99 jest większe od moid "host-100" ponieważ "9" jest większe od "1". ESX 02 ESX 04 9

10 Proces elekcji Master 10

11 Proces komunikacji Komunikacja pomiędzy agentami odbywa się za pomocą sieci management. Cała komunikacja jest typu Point to Point. Brak broadcasts. Elekcja korzysta z UDP. Komunikacja pomiędzy Master a Slave odbywa się za pomocą SSL. Każdy Slave utrzymuje połączenie TCP z Master em. Podsystem Dyskowy jest używany jako kanał komunikacyjny w momencie niedostępności sieci Management. ESX 01 ESX 03 ESX 02 ESX 04 11

12 Heartbeat Datastores Wykorzystanie Podsystemu Dyskowego w vsphere HA. Wolumeny dyskowe są tzw. Heartbeat Datastores. Zapewniono redundancję komunikacji dla vsphere HA. Heartbeat Datastores są wykorzystywane w momencie braku sieci LAN. ESX 01 ESX 03 ESX 02 ESX 04 12

13 Podsystem Dyskowy jako Heartbeat Datastores Heartbeat Datastores umożliwia: Host Master monitoruje dostępność wszystkich hostów Slave i maszyn wirtualnych. Określenie czy host jest izolowany sieciowo czy też nastąpiło Network Partitioning. Domyślnie, vcenter automatycznie wybiera 2 wolumeny dyskowe, które mogą być również wskazane przez administratora. ESX 01 ESX 03 ESX 02 ESX 04 13

14 Podsystem Dyskowy jako Heartbeat Datastores Dostępność Host ów: Dla wolumenów VMFS, Master czyta VMFS heartbeat obszar. Dla wolumenów NFS, Master monitoruje specjalny plik heartbeat, który jest znaczony przez hosty typu Slave. Dostępność Maszyn Wirtualnych jest raportowana w specjalnym pliku na każdym hoście Slave w plikacj znajduje się lista włączonych maszyn wirtualnych. ESX 01 ESX 03 ESX 02 ESX 04 14

15 Network isolation a Network partition 15

16 Stan usługi HA Dodano pole informujące o stanie usługi HA. Host może być: N/A (HA not configured) Election (Master election in progress) Master (Can be more than one) Connected (To Master over network) Network Partitioned Network Isolated Dead Agent Unreachable Initialization Error Unconfig Error 16

17 vsphere HA - Podsumowanie vsphere HA zapewnia wysoką dostępność dla wszystkich aplikacji również krytycznych. Nowe vsphere HA umożliwia: Solidny, skalowalny fundament na którym można budować usługi w chmurze Łatwość zarządzania Większa stabilność i pewność działania usługi Resource Pool VMware ESXi VMware ESXi VMware ESXi Operating Server Failed Server Operating Server 17

18 Overview vsphere HA nowe podejście VMware Site Recovery Manager 5 vsphere HA - TECHNICAL 18

19 vcenter Site Recovery Manager Site Recovery Manager zapewnia najprostszą i najlepszą ochronę usług wirtualnych poprzez możliwość wykorzystania różnych mechanizmów replikacji danych Site A (Podstawowy) VMware vcenter Server VMware vsphere Servers Site Recovery Manager Site B (Zapasowy) VMware vcenter Server VMware vsphere Servers Site Recovery Manager Zapewnia opłacalną replikację aplikacji do Ośrodka Zapasowego Wbudowany mechanizm replikacji Wsparcie dla replikacji mechanizmami macierzy dsykowych Uproszczone zarządzanie procesem Odzyskiwania usług po awarii Zastępuje ręczne procedury scentralizowanymi, automatycznymi procesami Znacznie skraca czas implementacji procedur DRC Automatyzuje czynnosći wymagane przy procedurach DRC 19

20 SRM 5 Edycje i ceny SRM 5 Standard Enterprise Price per protected virtual machine (license only) $195 $495 Scalability Limits Maximum protected VMs 75 virtual machines (1) Unlimited (2) Features Support for storage-based replication Centralized recovery plans Non-disruptive testing Automated DR failover vsphere Replication Automated failback Planned migration 1. Maximum of 75 VMs per site and per SRM instance 2. Subject to the product s technical scalability limits New in SRM

21 Co nowego w Vmware Site Recovery Manager 5.0? vsphere Replication Natywna replikacja danych Opłacalna i efektywna replikacja danych pomiędzy Klastrami vsphere Objęcie ochroną Aplikacji typu Tier 2, a także mniejszych Ośrodków Zdalnych Automatyczny failback Dwu-kierunkowe procedury DR Automatyzacja powrotu stanu usług do momentu przed awarią Planowana migracja Nowa opcja związana z planowanym przełączeniem Zapewnia spójność danych Większa łatwość i przejrzystość konfiguracji Inne Kontrola kolejności uruchamiania usług Nowy Interfejs Administratora Wsparcie dla IPv6 21

22 Planowana Migracja Nowość!!!. Wyłączy chronione maszyny wirtualne i zsynchronizuje je! Proces zostanie przerwany w momencie wystąpienia błędu 22

23 Failback Opis Jeden Przycisk aby zabezpieczyć wszystkie maszyny Integracja z replikcają podsystmemu dyskowego Zastępuje istniejące Recovery Plans Korzyści Ułatwia procedury DR dla organizacji które muszą okresowo przeprowadzać i testować procedury DR Upraszcza i ułatwia procesy DR po katastrofie Reverse Replication Site A (Podstawowy) Site B (Zapasowy) 23

24 Opcja Reprotect Zapewnia ponowne zabezpieczenie usług wirtualnych poprzez objęcie maszyn ochroną, sprawdzenie replikacji zawsze przed Failback. 24

25 Interfejs Administratora Nowy intuicyjny i przejrzysty interfejs! Dostępność obu Lokalizacji bez trybu LinkedMode 25

26 Pozostałe Wsparcie dla IPv6 Dla wszystkich kart sieciowych. vsphere Replication może działać w adresacji IPv6. Nowy Interfejs cała konfiguracja z jednego miejsca Proces readresacji IP dużo szybszy i sprawniejszy Możliwość uruchamiania skryptów w maszynach wirtualnych Uruchamianie skryptów pomiędzy kolejnymi krokami. Uruchamianie skryptów wewnątrz maszyn wirtualnych 26

27 Pozostałe skrypty w VM 27

28 Zależności Większe możliwości konfiguracji kolejności uruchamianych usług wirtualnych. 28

29 Zależności 29

30 KOLEJNOŚĆ URUCHAMIANIA USŁUG Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Master Database Database App Server Apache Apache Desktop Desktop App Server Desktop Exchange Mail Sync Desktop 30

31 VMware SRM Typy replikacji vcenter Server Site A (Primary) Site Recovery Manager Site B (Recovery) vcenter Server Site Recovery Manager vsphere vsphere Replication vsphere Array-based replication 31

32 SRM 5 Architektura z ABR Protected Site vsphere Client Recovery Site vsphere Client

33 vsphere Replication - (VR) SRM zapewnia natywną replikację danych źródła cel Maszyny wirtualne mogą być replikowane niezależnie od rodzaju i technologii pracujących podsystemów dyskowych Zapewnia replikację pomiędzy niejednorodnymi wolumenami dyskowymi Replikacja jest właściwością maszyny wirtualnej 33

34 SRM 5 - Architektura z vsphere Replication (VR) Protected Site vsphere Client Recovery Site vsphere Client

35 vsphere Replication - konfiguracja 35

36 vsphere Replication - konfiguracja 36

37 vsphere Replication Szczegóły Replikacja per Maszyna Wirtualna Możliwość replikacji wszystkich lub pojedynczych dysków Dowolność zrobienia kopii inicjalnej Replikacja typu from any storage to any storage. Zarządzanie procesem replikacji Replikacja Administrator wybiera miejsce docelowe dysków Administrator konfiguruje RPO Możliwość dostarczenia kopii inicjalnej oszczędność pasma i czasu Zmiany na dyskach źródłowych są śledzone przez ESX Zmiany sa wysyłane do Ośrodka Zapasowego Nie wykorzystujemy Vmware snapshots 37

38 vsphere Replication - Ograniczenia Replikowane są dyski włączonych maszyn wirtualnych. ISO, flp nie są replikowane. Wyłączone/Uśpione maszyny wirtualne nie są replikowane. Pliki typu: logs, stats, swap, dumps nie są replikowane. vsphere Replication działa w warstwie wirtualnych urządzeń. Niezależne od formatu dysku. Niezależne od snapshotów. Snapshots działają z VR, snapshoty są replikowane, ale maszyna wirtualna jest bez snapshotu. Brak wsparcia dla RDM. FT, Linked Clones, VM templates nie są wspierane przez VR. Virtual Hardware minimum wersja 7. 38

39 VR DISK TRANSFER PROTOCOL JAK DZIAŁA Zaczynamy od full-sync Kiedy pierwszy raz włączamy Replikację Czytane są dyski po obu stronach Porównywane są bloki i tworzone jest tzw mapa różnic Przesyłane sa tylko różnice Teraz przesyłamy delty Zapewnione cross-disk consistency 39

40 VSPHERE REPLICATION - WYMIAROWANIE Maszyna Wirtualna Wzrasta nieznacznie utylizacja CPU/Network/Disk podczas synchronizacji inicjalnej Host Wzrasta nieznacznie utylizacja CPU/Network/Disk podczas synchronizacji inicjalnej WAN Replikacja po określonych portach (QoS ) VR Server Appliance 500 chronionych maszyn wirtualnych za pomocą VR Dokumentacja dostępna 40

41 Use Case Site-to-Site Protected Recovery Async vsphere Replication 41

42 Przypadek Site-to-Site Minimalne wymagania 1 x SRM server per lokalizacja 1 x VRMS per lokalizacja 1 x VR per lokaloizacja (min), 1 x vcenter per lokalizacja vcenter + SRM wersje muszą być takie same w obu lokalizacjach. ESXi 5.0 wymagany w obu lokalizacjach VR Agent dostępny tylko w ESXi 5.0 Dla kogo? Rynek SMB Niejdnorodne środowisko SAN Replikacja mechanizmami macierzy jest niedostępna 42

43 Use Case Alongside Array Replication Protected Recovery Async vsphere Replication Sync / Async VMFS VMFS Storage Array Replication VMFS VMFS Storage 43

44 Przypadek Alongside Array Replication Wymagania minimalne Identyczne jak w poprzednim przypadku SRA zainstalowany i skonfigurowany per lokalizacja Host Fizyczne Jeśli chcemy zabezpieczać część maszyn wirtualnych pamiętamy że musimy korzystać z wersji 5.0 Maszyny chronione mechanizmami replikacji macierzowej mogą działać na hostach w wersji vsphere 4.x i VI 3.5. Dla kogo? DRC jako usługa Niejednorodne środowisko SAN, z więcej niż jednym dostawcą macierzy W przypadku migracji SAN 44

45 Pytania? 45

46 THANK YOU HAVE A GREAT CONFERENCE! 46

VMware premiera vsphere 4.0. Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com

VMware premiera vsphere 4.0. Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com VMware premiera vsphere 4.0 Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com Agenda vsphere 4.0 Przypomnienie funkcjonalności tylko w VMware Vmotion, storage Vmotion,HA, DRS, Capacity on demand, DPM, Update Manager,

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS TurboNAS Seria biznesowa ÎÎCentralne magazynowanie danych i współdzielenie plików ÎÎCentrum kopii zapasowych dla firm ÎÎPrywatny serwer chmury dla łatwej decentralizacji ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne macierze EMC

Uniwersalne macierze EMC Uniwersalne macierze EMC fundamentem wirtualnej serwerowni Bartosz Charliński EMC Polska Specialized Technology Consultant 1 Czynniki napędowe strategii przechowywania danych następnej generacji Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia ewaluacji

Metody i narzędzia ewaluacji Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura) Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo