JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ"

Transkrypt

1 M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN... 5 Ćwiczenie 2: Tworzenie klastra pracy awaryjnej systemu Windows... 9 Ćwiczenie 3: Tworzenie wysokodostępnych zasobów Ćwiczenie 4: Testowanie klastra pracy awaryjnej Ćwiczenie 5: Administrowanie klastrem za pomocą narzędzia Cluster.exe Załącznik... 18

2 M Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odniesieniami internetowymi, mogą się zmienić bez ostrzeżenia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, opisane tu przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Zawarte w dokumencie nazwy producentów, produktów i adresy URL służą jedynie celom informacyjnym i firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących tych producentów ani użycia ich produktów wspólnie z jakimikolwiek technologiami firmy Microsoft. Zawarcie nazwy producenta lub produktu w dokumencie nie oznacza wsparcia firmy Microsoft dla tego producenta ani produktu. Łącza w tym dokumencie prowadzą do witryn, które nie są kontrolowane przez firmę Microsoft i firma Microsoft nie odpowiada za zawartość witryn, do których one prowadzą, ani za łącza zawarte w tych witrynach i za zmiany lub aktualizacje tych witryn. Firma Microsoft nie odpowiada za webcasting ani za żadną inną formę transmisji z witryn, do których prowadzą te łącza. Firma Microsoft przedstawia te łącza tylko jako przykłady dla użytkownika, a przedstawienie danego łącza w materiałach firmy nie oznacza poparcia dla danej witryny ani jej zawartości ze strony firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, posiadać prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Nazwy wymienionych w dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi swoich odpowiednich właścicieli. Wersja 1.0

3 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 1 Wprowadzenie Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadań w tym laboratorium: 90 minut Cele Po wykonaniu zadań w tym laboratorium użytkownik będzie w stanie: Skonfigurować iscsi SAN. Skonfigurować klaster pracy awaryjnej systemu Windows. Utworzyć serwer plików o wysokiej dostępności. Utworzyć serwer DHCP o wysokiej dostępności. Używać narzędzia Cluster.exe. Wymagania Przed rozpoczęciem zadań w tym laboratorium użytkownik musi: Znać pojęcia związane z siecią SAN i pamięcią masową Znać pojęcia związane z klastrowaniem i wysoką dostępnością. Omówienie laboratorium Ćwiczenia w niniejszym laboratorium stanowią wprowadzenie do obsługi komponentów decydujących o wysokiej dostępności programu Windows Server Na początku zostanie przedstawiony sposób konfiguracji sieci ISCSI SAN za pomocą Microsoft ISCSI Software Target oraz inicjatora ISCSI w instalacji Server Core systemu Windows Server Kiedy sieć SAN będzie działać, zostaną utworzone dwa wysokodostępne zasoby; serwer plików oraz serwer DCHP. Po upewnieniu się, że serwer plików poprawnie reaguje na awarię węzła, zostaną wykonane podstawowe zadania administracyjne za pomocą nowego polecenia Cluster.exe.

4 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 2 Scenariusz W niniejszym laboratorium używana jest przykładowa infrastruktura firmy Woodgrove Bank. Jest to lokalny bank inwestycyjny posiadający dwa biura. Biuro główne znajduje się w mieście Tampa na Florydzie. Oddział firmy znajduje się w Orlando na Florydzie. Kilku zdalnych użytkowników pracuje w biurach domowych w Miami. Woodgrove Bank standardowo wprowadził system Windows Server 2008 oraz Windows Vista. Wprowadzono tam również takie technologie, jak brama usług terminalowych, klastry pracy awaryjnej, kontrolery domeny tylko do odczytu oraz ochrona dostępu do sieci. Poszczególne elementy sieci pokazane zostały poniżej. Komputery wykorzystane w ćwiczeniach w niniejszym laboratorium zostały zaznaczone na ciemnoszaro. Woodgrove Bank wdrożył niedawno aplikację udostępnianą na serwerze plików. Uznano, że każdy przestój w jej działaniu będzie miał negatywny wpływ na pracę firmy, wiec zainwestowano w rozwiązanie wysokiej dostępności oparte na systemie Windows Server Wybrano właśnie Windows Server 2008 z uwagi na łatwość wdrożenia rozwiązania wysokiej dostępności za pomocą klastrów pracy awaryjnej systemu Windows. System postanowiono wdrożyć jako instalację Server Core. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania w instalacji Server Core systemu Windows Server 2008, firma osiągnie korzyści związane z mniejszą potrzebą konserwacji i krótszymi okresami przestoju, jak również lepszą wydajnością wynikającą z mniejszej ilości wymaganych zasobów.

5 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 3 Technologia maszyn wirtualnych Niniejsze laboratorium wykorzystuje Microsoft Virtual Server 2005 lub Microsoft Virtual PC, czyli aplikacje pozwalające na uruchomienie wielu komputerów wirtualnych na jednym urządzeniu fizycznym. W trakcie niniejszego ćwiczenia będziemy przełączać się między różnymi oknami, z których każde zawierać będzie oddzielną maszynę wirtualną. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z następującymi podstawowymi informacjami o maszynach wirtualnych: Aby przełączyć fokus myszy i klawiatury na maszynę wirtualną, kliknij wewnątrz okna maszyny wirtualnej. Aby przenieść fokus poza maszynę wirtualną, przenieś wskaźnik myszy poza okno maszyny wirtualnej. W celu imitacji działania kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DELETE wewnątrz maszyny wirtualnej użyj klawiszy <PRAWY>ALT+DEL. Klawisz <PRAWY>ALT to tzw. klawisz hosta. Aby powiększyć okno maszyny wirtualnej, przeciągnij prawy dolny róg okna, tak jak pokazano na zdjęciu ekranu. Funkcja ta działa jedynie w aplikacji Virtual PC. Aby przełączyć się do trybu pełnego ekranu i z powrotem, użyj kombinacji klawiszy <PRAWY>ALT+ENTER. Komputery w tym laboratorium W niniejszym laboratorium wykorzystano komputery opisane w tabeli poniżej. Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia należy uruchomić maszyny wirtualne, a następnie zalogować się do komputerów. Przed uruchomieniem innych maszyn wirtualnych należy upewnić się, że maszyna wirtualna TPA-DC-01 jest w pełni uruchomiona. Maszyna wirtualna TPA DC 01 TPA NODE 01 TPA NODE 02 TPA SAN 01 TPA SRV 01 Rola Kontroler domeny Węzeł klastra Węzeł klastra Sieć obszaru magazynowania Serwer używany do administrowania klastrów Wszystkie konta użytkowników w niniejszym ćwiczeniu korzystają z hasła Passw0rd!

6 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 4 Uwaga dotycząca oprogramowania przedpremierowego W niektórych etapach niniejszego ćwiczenia wykorzystane zostanie oprogramowanie, które nie zostało jeszcze wydane i jako takie może zawierać aktywne błędy. Dołożono wszelkich starań, aby niniejsze ćwiczenie przebiegało tak, jak zostało to opisane, jednak mogą pojawić się nieznane lub nieprzewidziane problemy w wyniku korzystania z oprogramowania w wersji przedprodukcyjnej. Uwaga dotycząca kontroli kont użytkownika Wykonanie niektórych etapów niniejszego laboratorium może wymagać kontroli kont użytkowników. Jest to technologia, która zapewnia komputerom dodatkowe zabezpieczenie, polegające na konieczności potwierdzenia przez użytkowników działań wymagających posiadania uprawnień administratorskich. Zadania generujące monit o potwierdzenie przez użytkownika są oznaczone ikoną tarczy. W przypadku pojawienia się ikony tarczy należy potwierdzić akcję, wybierając odpowiedni przycisk w wyświetlonym oknie dialogowym.

7 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 5 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN Woodgrove Bank zdecydował się wykorzystać oprogramowanie Windows ISCSI Software Target w celu umieszczenia nowego klastra w trybie online. W tym celu wydzielono jeden komputer z tablicą dyskową o wysokiej wydajności i utworzono na nim trzy dyski wirtualne. W tym ćwiczeniu zastosowane zostanie oprogramowanie Windows iscsi Software Target w celu utworzenia nowego celu iscsi. Następnie do tego celu zostanie przypisany magazyn, a cel zostanie połączony z inicjatorami iscsi na każdym węźle w klastrze. Oprogramowanie Windows iscsi Software Target wykorzystuje pliki wirtualnych twardych dysków jako magazyny. Tworzenie nowego celu iscsi W tym zadaniu zostanie utworzony nowy cel iscsi Software Target. Cel iscsi Software Target wykorzystuje dyski wirtualne jako magazyny i jest połączony z co najmniej jednym inicjatorem iscsi. Inicjator oraz cel iscsi są identyfikowane za pomocą nazwy IQN (pełna nazwa iscsi), adresu IP, nazwy DNS oraz adresu MAC. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SAN-01 jako administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. Na pulpicie otwórz Microsoft iscsi Target. 3. W polu iscsitarget kliknij polecenie iscsi Target, a następnie w menu Action kliknij polecenie Create iscsi Target. 4. W kreatorze Create iscsi Target Wizard kliknij przycisk Next. 5. Na stronie iscsi Target Identification w polu Target name wpisz: TPA-san-01, a w polu Description wpisz: Woodgrove SAN, po czym kliknij przycisk Next. 6. Na stronie ISCSI Initiators Identifiers kliknij przycisk Advanced. Ważne jest, aby nazwa IQN odpowiadała wartości w instrukcji, w przeciwnym wypadku sieć SAN nie będzie miała łączności. Jeżeli nie można ustanowić łączności z celem iscsi, diagnostykę należy rozpocząć od sprawdzenia tych wartości. 7. W oknie dialogowym Advanced Identifiers kliknij przycisk Add. 8. W oknie dialogowym Add/Edit Identifier w polu Identifier type wybierz adres IP (IP Address), w polu Value wpisz: , a następnie kliknij przycisk OK. 9. W oknie dialogowym Advanced Identifiers kliknij przycisk Add. 10. W oknie dialogowym Add/Edit Identifier w polu Identifier type wybierz adres IP (IP Address), w polu Value wpisz: , a następnie kliknij przycisk OK. 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Advanced Identifiers.

8 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Na stronie iscsi Iniatiors Identifiers kliknij przycisk Next, a następnie kliknij przycisk Finish. 13. W iscsitarget rozwiń pozycję iscsi Targets, a następnie kliknij TPA-SAN W menu Action kliknij polecenie Properties. 15. W oknie dialogowym TPA-SAN-01 Properties, w karcie Authentication zaznacz polecenie Enable CHAP. 16. W nazwie User wpisz: iscsiuser, w polach Secret oraz Confirm secret wpisz iscsipassw0rd!, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga: nazwa użytkownika musi zostać wpisana małymi literami. Przypisanie urządzeń magazynowania do celu iscsi Oprogramowanie Windows iscsi Software Target wykorzystuje wirtualne twarde dyski (VHD) do magazynowania. Każdy dysk VHD jest woluminem dostępnym dla inicjatora iscsi. W tym zadaniu trzy istniejące dyski VHD zostaną przypisane jako magazyny do celu ISCSI. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SAN-01 jako Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W iscsitarget rozwiń pozycję iscsi Targets, a następnie kliknij polecenie TPA-SAN W menu Action kliknij polecenie Add Existing Virtual Disk to iscsi Target. 4. W oknie dialogowym Add Virtual Disk kliknij polecenie Virtual Disk 0, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz kroki od 2 do 4 w celu dodania dysku Virtual Disk 1 oraz Virtual Disk 2. Konfigurowanie inicjatorów iscsi na każdym węźle Program Windows Server 2008 zawiera inicjator iscsi. W tym zadaniu inicjator iscsi zostanie skonfigurowany do komunikacji z celem iscsi utworzonym w poprzednim ćwiczeniu. Następnie utworzone zostanie połączenie z urządzeniami magazynującymi i zostaną one umieszczone w trybie online w każdym węźle klastra. W instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 inicjator został skonfigurowany za pomocą polecenia ISCSICLI. To polecenie jest również dostępne w systemie Windows Server 2008 wraz z apletem panelu sterowania, umożliwiającym konfigurację inicjatora za pomocą interfejsu użytkownika. W tym zadaniu dodany zostanie portal docelowy, cel oraz nazwa konta użytkownika celu. Następnie dzięki poleceniu DISKPART zaimportowany zostanie magazyn i utworzone zostaną partycje, które będą mogły zostać wykorzystane przez system Windows. 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany do TPA-NODE-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!.

9 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 7 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym z nich. Ta seria poleceń skonfiguruje inicjator iscsi na każdym węźle i zaimportuje magazyn do sieci SAN. Te polecenia są zawarte w pliku wsadowym Configure Node, który można uruchomić, wpisując C:\ConfigureNode1.bat i naciskając klawisz ENTER. iscsicli qaddtargetportal tpa-san-01 iscsicli qaddtarget iqn com.microsoft:tpa-san-01-tpasan-01-target tpa-san-01 iscsicli qlogintarget iqn com.microsoft:tpa-san-01-tpa- san-01- target iscsiuser iscsipassw0rd! 3. Rozpoznanie nowych dysków przez usługę dysków logicznych może zająć do 10 sekund. Jeżeli wystąpi błąd uwierzytelnienia, może zaistnieć konieczność powrotu do TPA-SAN-01 i ponownego wpisania tekstu z właściwości TPA-SAN-01 w Microsoft iscsi Target MMC, w zakładce Authentication. Należy zauważyć, że nazwa użytkownika i hasło uwzględniają wielkość liter. diskpart select disk 1 attribute disk clear readonly online disk create part primary select part 1 assign letter=j select disk 2 attribute disk clear readonly online disk create part primary select part 1 assign letter=k select disk 3

10 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 8 attribute disk clear readonly online disk create part primary select part 1 assign letter=l exit 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER. Te polecenia sformatują zaimportowane niedawno dyski. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie formatu naciśnij klawisz Y. Po wyświetleniu monitu o nadanie etykiet dysków naciśnij klawisz ENTER. Format j: /q Format k: /q Format l: /q 5. Zaloguj się na TPA-NODE-02 jako Woodgrovebank\Administator za pomocą hasła Passw0rd!. 6. W wierszu polecenia Command Prompt wpisz następujące polecenia w celu zainstalowania funkcji klastra pracy awaryjnej. Zauważ, że polecenie uwzględnia wielkość liter. OCSetup FailoverCluster-Core 7. W wierszu polecenia Command Prompt wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER. Ta seria poleceń skonfiguruje inicjator iscsi na każdym węźle i zaimportuje magazyn do sieci SAN. Te polecenia są zawarte w pliku wsadowym Configure Node, który można uruchomić wpisując C:\ConfigureNode2.bat i naciskając klawisz ENTER. iscsicli qaddtargetportal tpa-san-01 iscsicli qaddtarget iqn com.microsoft:tpa-san-01-tpasan-01-target tpa-san-01 iscsicli qlogintarget iqn com.microsoft:tpa-san-01-tpa- san-01- target iscsiuser iscsipassw0rd!

11 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 9 Ćwiczenie 2: Tworzenie klastra pracy awaryjnej systemu Windows Jedna z obaw Banku Woodgrove dotyczyła trudności w poprawnym konfigurowaniu klastra i zapewnieniu, że jego elementy są poprawnie skonfigurowane. Klaster pracy awaryjnej programu Windows Server 2008 zawiera kreatora sprawdzania poprawności klastra oraz nowe narzędzie zarządzania klastrem, które ułatwia poprawne skonfigurowanie klastra. W tym ćwiczeniu zostanie utworzony nowy klaster pracy awaryjnej systemu Windows. Na początku skonfigurowane zostaną dwa węzły. Aby oszczędzić trochę czasu, funkcja klastra pracy awaryjnej została już zainstalowana. Najpierw należy zapoznać się z raportem poprawności klastra. Narzędzie administratora klastra pracy awaryjnej wykona rozległą serię testów w celu zagwarantowania, że konfiguracja tych dwóch węzłów będzie obsługiwać klastra pracy awaryjnej. Następnie zastosowany zostanie menedżer klastra pracy awaryjnej (Failover Cluster Manager) w celu utworzenia nowego klastra pracy awaryjnej. Sprawdzanie, czy funkcja klastra pracy awaryjnej została zainstalowana Klaster pracy awaryjnej systemu Windows jest funkcją programu Windows Server 2008, która może zostać zainstalowana na jako część pełnej instalacji lub instalacji Server Core. W przypadku pełnej instalacji może zostać sprawdzona za pomocą wyświetlenia zainstalowanych funkcji w Server Manager. W przypadku instalacji Server Core można ją sprawdzić za pomocą polecenia OCLIST. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-NODE-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. OCLIST Find "Cluster" Polecenie Find uwzględnia wielkość liter; należy się upewnić, że słowo Cluster zostało wpisane poprawnie. Sprawdzanie poprawności konfiguracji klastra Kreator sprawdzania poprawności klastra wykona rozległą serię testów w celu zagwarantowania, że system jest poprawnie skonfigurowany i przygotowany do funkcjonowania jako klaster pracy awaryjnej. Wykonanie pełnego zbioru testów może zająć trochę czasu.

12 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W menu Start wskaż Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Failover Cluster Management. 3. W oknie Failover Cluster Management, w okienku Actions kliknij polecenie Validate a Configuration. 4. Na stronie Before You Begin kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Select Servers or a Cluster w polu Enter name wpisz: TPA-NODE-01 a następnie kliknij polecenie Add. 6. W polu Enter name wpisz TPA-NODE-02, kliknij polecenie Add, a następnie kliknij przycisk Next. 7. Na stronie Testing Options kliknij polecenie Run all tests (recommended), a następnie kliknij przycisk Next. 8. Na stronie Confirmation kliknij polecenie Cancel. To działanie zostało anulowane, ponieważ uruchomienie raportu bieżącej konfiguracji może zając od 10 do 15 minut. Tworzenie nowego klastra pracy awaryjnej W tym zadaniu zastosowane zostaną narzędzia zarządzania do utworzenia nowego klastra. Narzędzia zarządzania klastrem zostaną uruchomione na jednym węźle w klastrze, ale poprawnie skonfigurują oba węzły. Ulepszony interfejs użytkownika z łatwymi w obsłudze kreatorami i szczegółowym opisem stanu to jeden z najnowszych i najbardziej zoptymalizowanych obszarów w klastrze pracy awaryjnej programu Windows Server W oknie Failover Cluster Management, w okienku Actions kliknij polecenie Create a Cluster. 2. W kreatorze Create Cluster Wizard kliknij przycisk Next. 3. W okienku Select Server, w polu Enter server name wpisz: TPA-NODE-01, a następnie kliknij polecenie Add. 4. W polu Enter server name wpisz TPA-NODE-02, kliknij polecenie Add, a następnie kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Validation Warning wybierz opcję No, I do not require, a następnie kliknij przycisk Next. Raport poprawności klastra jest wymagany w celu otrzymania pomocy technicznej ze strony firmy Microsoft. Nie uruchamiamy raportów poprawności klastra w tym szkoleniu, aby zmieścić się w czasie przeznaczonym na jego przeprowadzenie.

13 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Na stronie Access Point for Administering the Cluster, w polu Cluster Name wpisz: Cluster, w polu Address wpisz: , a następnie kliknij przycisk Next. 7. Na stronie Confirmation kliknij przycisk Next, a po zakończeniu potwierdzania kliknij przycisk Finish. 8. W oknie Failover Cluster Management kliknij Cluster.woodgrovebank.com. 9. Zaznacz pola wyboru Summary of Cluster Cluster oraz Cluster Core Resources.

14 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 12 Ćwiczenie 3: Tworzenie wysokodostępnych zasobów Woodgrove Bank chce posiadać wysokodostępny serwer plików dla nowej aplikacji do przeprowadzania inspekcji, która jest właśnie wdrażana. Utworzony został nowy klaster i konieczne jest teraz utworzenie wysokodostępnego serwera plików w klastrze. W tym zadaniu utworzony i przetestowany zostanie wysokodostępny serwer. Najpierw utworzone zostaną zasoby serwera plików, a następnie nowy udział pliku. Ponadto, utworzony zostanie wysokodostępny serwer DHCP. Serwer DHCP nie jest częścią ogólnego scenariusza, ale został uwzględniony w celu zaprezentowania sposobu używania dodatkowych funkcji klastra pracy awaryjnej. Tworzenie wysokodostępnego serwera plików W tym zadaniu wykonany zostanie drugi krok w tworzeniu klastra pracy awaryjnej. Utworzony zostanie nowy awaryjny serwer plików. Klastrowanemu serwerowi plików zostanie przypisana unikatowa nazwa oraz adres IP, który będzie wykorzystywany przez klienty do połączeń z klastrem. W celu utworzenie wysokodostępnego folderu udostępnionego, zastosowany zostanie kreator folderów udostępnionych w narzędziach zarządzania klastrem. 1. W oknie Failover Cluster Management, w okienku eksploratora wybierz opcję Services and Applications. 2. W okienku Actions kliknij polecenie Configure a Service or Application. 3. W kreatorze High Availability Wizard na stronie Before You Begin kliknij przycisk Next. 4. Na stronie Select Service or Application kliknij polecenie File Server, a następnie kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Client Access Point, w polu Address, wpisz , a następnie kliknij przycisk Next. 6. Na stronie Select Storage sprawdź Cluster Disk 2, a następnie kliknij przycisk Next. 7. Na stronie Confirmation kliknij przycisk Next, a po zakończeniu potwierdzenia kliknij przycisk Finish. 8. W oknie Failover Cluster Management, w sekcji Services and Applications kliknij przycisk ClusterFS, a następnie w menu Action kliknij polecenie Add a Shared Folder. 9. W kreatorze Provision a Shared Folder Wizard, (ClusterFS), w polu Location wpisz: k:\auditing, a następnie kliknij przycisk Next. 10. W oknie kreatora Provision a Shared Folder Wizard kliknij przycisk Yes. Uwaga: F: to litera dysku lokalnego dla udostępnionego magazynu w węźle klastra. Ta litera dysku została przypisana podczas wstępnego tworzenia wirtualnych twardych dysków na potrzeby tego szkolenia.

15 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Na stronie NTFS Permissions kliknij przycisk Next. 12. Na stronie Share Protocols kliknij przycisk Next. 13. Na stronie SMB Settings kliknij przycisk Next 14. Na stronie SMB Permissions kliknij przycisk Next 15. Na stronie DFS Namespace Publishing kliknij przycisk Next. 16. Na stronie Review Settings and Create Share kliknij przycisk Create 17. Na stronie Confirmation kliknij polecenie Close. Tworzenie wysokodostępnego serwera DHCP W tym zadaniu zostanie utworzony wysokodostępny serwer DHCP dzięki dodaniu usługi DHCP do klastra. Narzędzie zarządzania klastrem pracy awaryjnej sprawdzi, czy każdy węzeł nadaje się na wysokodostępną usługę DHCP upewniając się, że DHCO jest zainstalowany na każdym węźle. 1. W opcji Failover Cluster Management kliknij Services and Applications, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Configure a Service or Application. 2. W kreatorze High Availability Wizard kliknij przycisk Next, wybierz DHCP server, a następnie kliknij przycisk Next. 3. Na stronie Client Access Point, w polu Address wpisz , a następnie kliknij przycisk Next. 4. Na stronie Select Storage sprawdź Cluster Disk 3, a następnie kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Confirmation kliknij przycisk Next, a po skonfigurowaniu klastra kliknij polecenie Finish. Sprawdzanie konfiguracji wysokodostępnego serwera DHCP W tym zadaniu zostanie sprawdzone, czy serwer DHCP jest dostępny dla konfiguracji za pomocą narzędzia zarządzania serwerem DHCP na maszynie wirtualnej TPA-SRV Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W menu Start wybierz polecenie Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie DHCP. 3. W oknie DHCP, w menu Action kliknij polecenie Add Server. 4. W oknie dialogowym Add Server, w polu This Server wpisz: clusterdhcp.woodgrovebank.com, a następnie kliknij przycisk OK. 5. W oknie DHCP kliknij polecenie ClusterDHCP.Woodgrovebank.com.

16 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 14 Ćwiczenie 4: Testowanie klastra pracy awaryjnej W tym ćwiczeniu zostanie wykonana seria testów w celu zagwarantowania, że klaster działa poprawnie. Najpierw zostanie sprawdzone, czy możliwy jest dostęp do klastra za pomocą nazwy udostępnionego zasobu. Następnie wykonane zostanie ręczne przełączenie awaryjne. Ręczne przełączenie awaryjne jest z reguły wykonywane w przypadku zaplanowanych okresów przestoju lub prac konserwacyjnych. Na koniec zostanie przeprowadzony test sprawdzający, czy działa automatyczne przełączanie awaryjne. Sprawdzanie łączności klastra serwera plików W tym zadaniu użyty zostanie Eksplorator Windows do przejścia do zasobu udostępnionego klastra. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W menu Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz: \\ClusterFS.woodgrovebank.com\auditing, a następnie naciśnij klawisz ENTER. 3. Sprawdź, czy Eksplorator Windows otwiera i wyświetla zawartość folderu Auditing. Folder Auditing będzie pusty. Sprawdzanie ręcznego przełączania awaryjnego klastra W celu przeprowadzenia testu ręcznego przełączania awaryjnego utworzone zostanie połączenie z jednym węzłem w klastrze, a zasób serwera plików zostanie przeniesiony do innego węzła. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno Failover Cluster Management jest otwarte. 2. W oknie Failover Cluster Management, w polu Services and Applications kliknij polecenie ClusterFS. 3. W okienku zawartości zwróć uwagę na wartość Current Owner. 4. W okienku Actions wskaż polecenie Move this service or application to another node, a następnie kliknij polecenie Move to TPA-NODE W oknie dialogowym Please confirm action kliknij polecenie Move ClusterFS to TPA- NODE-01. W niektórych sytuacjach wartość Current Owner (obecny właściciel) może być inna. Jeżeli wartość Curent Owner to TPA-NODE-01, należy przenieść usługę do TPA-NODE-02. Po

17 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 15 zakończeniu tego procesu należy przenieść usługę z powrotem do TPA-NODE-01 w celu dokończenia pozostałych zadań. Jeżeli wartość Current Owner zmieni się na inny węzeł, świadczy to, że klaster przełącza się awaryjnie. 6. W Eksploratorze Windows, w folderze Auditing naciśnij klawisz F5 w celu sprawdzenia dostępu do zasobu klastra. Weryfikacja automatycznego przełączania awaryjnego klastra Automatyczna praca awaryjna ma miejsce w przypadku, gdy jeden z węzłów klastra nie odpowiada. W tym zadaniu zasymulowana zostanie awaria sieci jednego węzła za pomocą wyłączenia interfejsu sieci. Zaobserwowane zostaną efekty przełączenia się zasobów klastra na sprawny węzeł. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno Failover Cluster Management jest otwarte. 2. W oknie Failover Cluster Management przejdź do Cluster.woodgrovebank.com/Services and Applications, a następnie kliknij polecenie ClusterFS. 3. W okienku zawartości zwróć uwagę na wartość Current Owner. 4. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 5. W wierszu polecenia wpisz: c:\fail.bat i naciśnij klawisz ENTER. 6. Przełącz się na TPA-SRV-01 i wyświetl okno Failover Cluster Management. Zauważ, że usługa przełącza się na TPA-NODE-02 automatycznie. To automatyczne przełączanie może potrwać kilka minut. W tym czasie konsola Failover Cluster Management może się zawiesić lub nie odpowiadać. 6. Przełącz się na TPA-NODE W wierszu polecenia wpisz: c:\recover.bat i naciśnij klawisz ENTER.

18 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 16 Ćwiczenie 5: Administrowanie klastrem za pomocą narzędzia Cluster.exe Cluster.exe to interfejs wiersza polecenia zawarty w klastrze pracy awaryjnej programu Windows Server Narzędzie cluster.exe umożliwia administratorom wykonywanie prawie wszystkich zadań związanych z konfiguracją i zarządzaniem klastrem, jak również ułatwia tworzenie skryptów automatyzacji, które automatyzują zadania i reagują na zdarzenia związane z klastrem. W tym ćwiczeniu wykonane zostaną trzy typowe zadania w klastrze. Najpierw wykluczony zostanie węzeł z klastra. Następnie do klastra dodany zostanie nowy węzeł, a na końcu wykonana zostanie ręczna praca awaryjna zasobu klastra. Usuwanie węzła z klastra za pomocą narzędzia Cluster.exe W tym zadaniu polecenie Cluster.exe zostanie zastosowane w celu usunięcia węzła z klastra. Ten proces zwany jest wykluczeniem. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-NODE-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno wiersza polecenia jest otwarte. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter: Cluster NODE TPA-NODE-01 /EVICT Dodawanie węzła do klastra W tym zadaniu wykluczony węzeł zostanie dodany z powrotem do klastra. Tego polecenia można użyć, gdy chcemy zautomatyzować dodawanie węzłów. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-NODE-02jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno wiersza polecenia jest otwarte. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Cluster /add /node:tpa-node-01 Ręczne przełączanie awaryjne zasobu W tym zadaniu wykonane zostanie ręczne przełączanie awaryjne klastra. To polecenie może zostać wykorzystane w skryptach używanych podczas konserwacji systemu.

19 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-NODE-02jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno wiersza polecenia jest otwarte. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter: Cluster GROUP ClusterFS /move:tpa-node-01

20 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 18 Załącznik Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe informacje odnoszące się do zawartości szkolenia. Łącza do materiałów referencyjnych Poniższe łącza prowadzą do dodatkowych informacji i materiałów odnoszących się do niniejszego szkolenia. 1. Przegląd technologii klastra pracy awaryjnej systemu Windows ering.mspx 2. Webcast na temat udoskonaleń w klastrze pracy awaryjnej entcategory=4&culture=en-us&countrycode=us 3. Fora internetowe poświęcone klastrowi pracy awaryjnej

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo