JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ"

Transkrypt

1 M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN... 5 Ćwiczenie 2: Tworzenie klastra pracy awaryjnej systemu Windows... 9 Ćwiczenie 3: Tworzenie wysokodostępnych zasobów Ćwiczenie 4: Testowanie klastra pracy awaryjnej Ćwiczenie 5: Administrowanie klastrem za pomocą narzędzia Cluster.exe Załącznik... 18

2 M Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odniesieniami internetowymi, mogą się zmienić bez ostrzeżenia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, opisane tu przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Zawarte w dokumencie nazwy producentów, produktów i adresy URL służą jedynie celom informacyjnym i firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących tych producentów ani użycia ich produktów wspólnie z jakimikolwiek technologiami firmy Microsoft. Zawarcie nazwy producenta lub produktu w dokumencie nie oznacza wsparcia firmy Microsoft dla tego producenta ani produktu. Łącza w tym dokumencie prowadzą do witryn, które nie są kontrolowane przez firmę Microsoft i firma Microsoft nie odpowiada za zawartość witryn, do których one prowadzą, ani za łącza zawarte w tych witrynach i za zmiany lub aktualizacje tych witryn. Firma Microsoft nie odpowiada za webcasting ani za żadną inną formę transmisji z witryn, do których prowadzą te łącza. Firma Microsoft przedstawia te łącza tylko jako przykłady dla użytkownika, a przedstawienie danego łącza w materiałach firmy nie oznacza poparcia dla danej witryny ani jej zawartości ze strony firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, posiadać prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Nazwy wymienionych w dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi swoich odpowiednich właścicieli. Wersja 1.0

3 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 1 Wprowadzenie Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadań w tym laboratorium: 90 minut Cele Po wykonaniu zadań w tym laboratorium użytkownik będzie w stanie: Skonfigurować iscsi SAN. Skonfigurować klaster pracy awaryjnej systemu Windows. Utworzyć serwer plików o wysokiej dostępności. Utworzyć serwer DHCP o wysokiej dostępności. Używać narzędzia Cluster.exe. Wymagania Przed rozpoczęciem zadań w tym laboratorium użytkownik musi: Znać pojęcia związane z siecią SAN i pamięcią masową Znać pojęcia związane z klastrowaniem i wysoką dostępnością. Omówienie laboratorium Ćwiczenia w niniejszym laboratorium stanowią wprowadzenie do obsługi komponentów decydujących o wysokiej dostępności programu Windows Server Na początku zostanie przedstawiony sposób konfiguracji sieci ISCSI SAN za pomocą Microsoft ISCSI Software Target oraz inicjatora ISCSI w instalacji Server Core systemu Windows Server Kiedy sieć SAN będzie działać, zostaną utworzone dwa wysokodostępne zasoby; serwer plików oraz serwer DCHP. Po upewnieniu się, że serwer plików poprawnie reaguje na awarię węzła, zostaną wykonane podstawowe zadania administracyjne za pomocą nowego polecenia Cluster.exe.

4 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 2 Scenariusz W niniejszym laboratorium używana jest przykładowa infrastruktura firmy Woodgrove Bank. Jest to lokalny bank inwestycyjny posiadający dwa biura. Biuro główne znajduje się w mieście Tampa na Florydzie. Oddział firmy znajduje się w Orlando na Florydzie. Kilku zdalnych użytkowników pracuje w biurach domowych w Miami. Woodgrove Bank standardowo wprowadził system Windows Server 2008 oraz Windows Vista. Wprowadzono tam również takie technologie, jak brama usług terminalowych, klastry pracy awaryjnej, kontrolery domeny tylko do odczytu oraz ochrona dostępu do sieci. Poszczególne elementy sieci pokazane zostały poniżej. Komputery wykorzystane w ćwiczeniach w niniejszym laboratorium zostały zaznaczone na ciemnoszaro. Woodgrove Bank wdrożył niedawno aplikację udostępnianą na serwerze plików. Uznano, że każdy przestój w jej działaniu będzie miał negatywny wpływ na pracę firmy, wiec zainwestowano w rozwiązanie wysokiej dostępności oparte na systemie Windows Server Wybrano właśnie Windows Server 2008 z uwagi na łatwość wdrożenia rozwiązania wysokiej dostępności za pomocą klastrów pracy awaryjnej systemu Windows. System postanowiono wdrożyć jako instalację Server Core. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania w instalacji Server Core systemu Windows Server 2008, firma osiągnie korzyści związane z mniejszą potrzebą konserwacji i krótszymi okresami przestoju, jak również lepszą wydajnością wynikającą z mniejszej ilości wymaganych zasobów.

5 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 3 Technologia maszyn wirtualnych Niniejsze laboratorium wykorzystuje Microsoft Virtual Server 2005 lub Microsoft Virtual PC, czyli aplikacje pozwalające na uruchomienie wielu komputerów wirtualnych na jednym urządzeniu fizycznym. W trakcie niniejszego ćwiczenia będziemy przełączać się między różnymi oknami, z których każde zawierać będzie oddzielną maszynę wirtualną. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z następującymi podstawowymi informacjami o maszynach wirtualnych: Aby przełączyć fokus myszy i klawiatury na maszynę wirtualną, kliknij wewnątrz okna maszyny wirtualnej. Aby przenieść fokus poza maszynę wirtualną, przenieś wskaźnik myszy poza okno maszyny wirtualnej. W celu imitacji działania kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DELETE wewnątrz maszyny wirtualnej użyj klawiszy <PRAWY>ALT+DEL. Klawisz <PRAWY>ALT to tzw. klawisz hosta. Aby powiększyć okno maszyny wirtualnej, przeciągnij prawy dolny róg okna, tak jak pokazano na zdjęciu ekranu. Funkcja ta działa jedynie w aplikacji Virtual PC. Aby przełączyć się do trybu pełnego ekranu i z powrotem, użyj kombinacji klawiszy <PRAWY>ALT+ENTER. Komputery w tym laboratorium W niniejszym laboratorium wykorzystano komputery opisane w tabeli poniżej. Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia należy uruchomić maszyny wirtualne, a następnie zalogować się do komputerów. Przed uruchomieniem innych maszyn wirtualnych należy upewnić się, że maszyna wirtualna TPA-DC-01 jest w pełni uruchomiona. Maszyna wirtualna TPA DC 01 TPA NODE 01 TPA NODE 02 TPA SAN 01 TPA SRV 01 Rola Kontroler domeny Węzeł klastra Węzeł klastra Sieć obszaru magazynowania Serwer używany do administrowania klastrów Wszystkie konta użytkowników w niniejszym ćwiczeniu korzystają z hasła Passw0rd!

6 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 4 Uwaga dotycząca oprogramowania przedpremierowego W niektórych etapach niniejszego ćwiczenia wykorzystane zostanie oprogramowanie, które nie zostało jeszcze wydane i jako takie może zawierać aktywne błędy. Dołożono wszelkich starań, aby niniejsze ćwiczenie przebiegało tak, jak zostało to opisane, jednak mogą pojawić się nieznane lub nieprzewidziane problemy w wyniku korzystania z oprogramowania w wersji przedprodukcyjnej. Uwaga dotycząca kontroli kont użytkownika Wykonanie niektórych etapów niniejszego laboratorium może wymagać kontroli kont użytkowników. Jest to technologia, która zapewnia komputerom dodatkowe zabezpieczenie, polegające na konieczności potwierdzenia przez użytkowników działań wymagających posiadania uprawnień administratorskich. Zadania generujące monit o potwierdzenie przez użytkownika są oznaczone ikoną tarczy. W przypadku pojawienia się ikony tarczy należy potwierdzić akcję, wybierając odpowiedni przycisk w wyświetlonym oknie dialogowym.

7 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 5 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN Woodgrove Bank zdecydował się wykorzystać oprogramowanie Windows ISCSI Software Target w celu umieszczenia nowego klastra w trybie online. W tym celu wydzielono jeden komputer z tablicą dyskową o wysokiej wydajności i utworzono na nim trzy dyski wirtualne. W tym ćwiczeniu zastosowane zostanie oprogramowanie Windows iscsi Software Target w celu utworzenia nowego celu iscsi. Następnie do tego celu zostanie przypisany magazyn, a cel zostanie połączony z inicjatorami iscsi na każdym węźle w klastrze. Oprogramowanie Windows iscsi Software Target wykorzystuje pliki wirtualnych twardych dysków jako magazyny. Tworzenie nowego celu iscsi W tym zadaniu zostanie utworzony nowy cel iscsi Software Target. Cel iscsi Software Target wykorzystuje dyski wirtualne jako magazyny i jest połączony z co najmniej jednym inicjatorem iscsi. Inicjator oraz cel iscsi są identyfikowane za pomocą nazwy IQN (pełna nazwa iscsi), adresu IP, nazwy DNS oraz adresu MAC. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SAN-01 jako administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. Na pulpicie otwórz Microsoft iscsi Target. 3. W polu iscsitarget kliknij polecenie iscsi Target, a następnie w menu Action kliknij polecenie Create iscsi Target. 4. W kreatorze Create iscsi Target Wizard kliknij przycisk Next. 5. Na stronie iscsi Target Identification w polu Target name wpisz: TPA-san-01, a w polu Description wpisz: Woodgrove SAN, po czym kliknij przycisk Next. 6. Na stronie ISCSI Initiators Identifiers kliknij przycisk Advanced. Ważne jest, aby nazwa IQN odpowiadała wartości w instrukcji, w przeciwnym wypadku sieć SAN nie będzie miała łączności. Jeżeli nie można ustanowić łączności z celem iscsi, diagnostykę należy rozpocząć od sprawdzenia tych wartości. 7. W oknie dialogowym Advanced Identifiers kliknij przycisk Add. 8. W oknie dialogowym Add/Edit Identifier w polu Identifier type wybierz adres IP (IP Address), w polu Value wpisz: , a następnie kliknij przycisk OK. 9. W oknie dialogowym Advanced Identifiers kliknij przycisk Add. 10. W oknie dialogowym Add/Edit Identifier w polu Identifier type wybierz adres IP (IP Address), w polu Value wpisz: , a następnie kliknij przycisk OK. 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Advanced Identifiers.

8 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Na stronie iscsi Iniatiors Identifiers kliknij przycisk Next, a następnie kliknij przycisk Finish. 13. W iscsitarget rozwiń pozycję iscsi Targets, a następnie kliknij TPA-SAN W menu Action kliknij polecenie Properties. 15. W oknie dialogowym TPA-SAN-01 Properties, w karcie Authentication zaznacz polecenie Enable CHAP. 16. W nazwie User wpisz: iscsiuser, w polach Secret oraz Confirm secret wpisz iscsipassw0rd!, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga: nazwa użytkownika musi zostać wpisana małymi literami. Przypisanie urządzeń magazynowania do celu iscsi Oprogramowanie Windows iscsi Software Target wykorzystuje wirtualne twarde dyski (VHD) do magazynowania. Każdy dysk VHD jest woluminem dostępnym dla inicjatora iscsi. W tym zadaniu trzy istniejące dyski VHD zostaną przypisane jako magazyny do celu ISCSI. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SAN-01 jako Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W iscsitarget rozwiń pozycję iscsi Targets, a następnie kliknij polecenie TPA-SAN W menu Action kliknij polecenie Add Existing Virtual Disk to iscsi Target. 4. W oknie dialogowym Add Virtual Disk kliknij polecenie Virtual Disk 0, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz kroki od 2 do 4 w celu dodania dysku Virtual Disk 1 oraz Virtual Disk 2. Konfigurowanie inicjatorów iscsi na każdym węźle Program Windows Server 2008 zawiera inicjator iscsi. W tym zadaniu inicjator iscsi zostanie skonfigurowany do komunikacji z celem iscsi utworzonym w poprzednim ćwiczeniu. Następnie utworzone zostanie połączenie z urządzeniami magazynującymi i zostaną one umieszczone w trybie online w każdym węźle klastra. W instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 inicjator został skonfigurowany za pomocą polecenia ISCSICLI. To polecenie jest również dostępne w systemie Windows Server 2008 wraz z apletem panelu sterowania, umożliwiającym konfigurację inicjatora za pomocą interfejsu użytkownika. W tym zadaniu dodany zostanie portal docelowy, cel oraz nazwa konta użytkownika celu. Następnie dzięki poleceniu DISKPART zaimportowany zostanie magazyn i utworzone zostaną partycje, które będą mogły zostać wykorzystane przez system Windows. 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany do TPA-NODE-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!.

9 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 7 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym z nich. Ta seria poleceń skonfiguruje inicjator iscsi na każdym węźle i zaimportuje magazyn do sieci SAN. Te polecenia są zawarte w pliku wsadowym Configure Node, który można uruchomić, wpisując C:\ConfigureNode1.bat i naciskając klawisz ENTER. iscsicli qaddtargetportal tpa-san-01 iscsicli qaddtarget iqn com.microsoft:tpa-san-01-tpasan-01-target tpa-san-01 iscsicli qlogintarget iqn com.microsoft:tpa-san-01-tpa- san-01- target iscsiuser iscsipassw0rd! 3. Rozpoznanie nowych dysków przez usługę dysków logicznych może zająć do 10 sekund. Jeżeli wystąpi błąd uwierzytelnienia, może zaistnieć konieczność powrotu do TPA-SAN-01 i ponownego wpisania tekstu z właściwości TPA-SAN-01 w Microsoft iscsi Target MMC, w zakładce Authentication. Należy zauważyć, że nazwa użytkownika i hasło uwzględniają wielkość liter. diskpart select disk 1 attribute disk clear readonly online disk create part primary select part 1 assign letter=j select disk 2 attribute disk clear readonly online disk create part primary select part 1 assign letter=k select disk 3

10 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 8 attribute disk clear readonly online disk create part primary select part 1 assign letter=l exit 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER. Te polecenia sformatują zaimportowane niedawno dyski. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie formatu naciśnij klawisz Y. Po wyświetleniu monitu o nadanie etykiet dysków naciśnij klawisz ENTER. Format j: /q Format k: /q Format l: /q 5. Zaloguj się na TPA-NODE-02 jako Woodgrovebank\Administator za pomocą hasła Passw0rd!. 6. W wierszu polecenia Command Prompt wpisz następujące polecenia w celu zainstalowania funkcji klastra pracy awaryjnej. Zauważ, że polecenie uwzględnia wielkość liter. OCSetup FailoverCluster-Core 7. W wierszu polecenia Command Prompt wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER. Ta seria poleceń skonfiguruje inicjator iscsi na każdym węźle i zaimportuje magazyn do sieci SAN. Te polecenia są zawarte w pliku wsadowym Configure Node, który można uruchomić wpisując C:\ConfigureNode2.bat i naciskając klawisz ENTER. iscsicli qaddtargetportal tpa-san-01 iscsicli qaddtarget iqn com.microsoft:tpa-san-01-tpasan-01-target tpa-san-01 iscsicli qlogintarget iqn com.microsoft:tpa-san-01-tpa- san-01- target iscsiuser iscsipassw0rd!

11 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 9 Ćwiczenie 2: Tworzenie klastra pracy awaryjnej systemu Windows Jedna z obaw Banku Woodgrove dotyczyła trudności w poprawnym konfigurowaniu klastra i zapewnieniu, że jego elementy są poprawnie skonfigurowane. Klaster pracy awaryjnej programu Windows Server 2008 zawiera kreatora sprawdzania poprawności klastra oraz nowe narzędzie zarządzania klastrem, które ułatwia poprawne skonfigurowanie klastra. W tym ćwiczeniu zostanie utworzony nowy klaster pracy awaryjnej systemu Windows. Na początku skonfigurowane zostaną dwa węzły. Aby oszczędzić trochę czasu, funkcja klastra pracy awaryjnej została już zainstalowana. Najpierw należy zapoznać się z raportem poprawności klastra. Narzędzie administratora klastra pracy awaryjnej wykona rozległą serię testów w celu zagwarantowania, że konfiguracja tych dwóch węzłów będzie obsługiwać klastra pracy awaryjnej. Następnie zastosowany zostanie menedżer klastra pracy awaryjnej (Failover Cluster Manager) w celu utworzenia nowego klastra pracy awaryjnej. Sprawdzanie, czy funkcja klastra pracy awaryjnej została zainstalowana Klaster pracy awaryjnej systemu Windows jest funkcją programu Windows Server 2008, która może zostać zainstalowana na jako część pełnej instalacji lub instalacji Server Core. W przypadku pełnej instalacji może zostać sprawdzona za pomocą wyświetlenia zainstalowanych funkcji w Server Manager. W przypadku instalacji Server Core można ją sprawdzić za pomocą polecenia OCLIST. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-NODE-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. OCLIST Find "Cluster" Polecenie Find uwzględnia wielkość liter; należy się upewnić, że słowo Cluster zostało wpisane poprawnie. Sprawdzanie poprawności konfiguracji klastra Kreator sprawdzania poprawności klastra wykona rozległą serię testów w celu zagwarantowania, że system jest poprawnie skonfigurowany i przygotowany do funkcjonowania jako klaster pracy awaryjnej. Wykonanie pełnego zbioru testów może zająć trochę czasu.

12 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W menu Start wskaż Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Failover Cluster Management. 3. W oknie Failover Cluster Management, w okienku Actions kliknij polecenie Validate a Configuration. 4. Na stronie Before You Begin kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Select Servers or a Cluster w polu Enter name wpisz: TPA-NODE-01 a następnie kliknij polecenie Add. 6. W polu Enter name wpisz TPA-NODE-02, kliknij polecenie Add, a następnie kliknij przycisk Next. 7. Na stronie Testing Options kliknij polecenie Run all tests (recommended), a następnie kliknij przycisk Next. 8. Na stronie Confirmation kliknij polecenie Cancel. To działanie zostało anulowane, ponieważ uruchomienie raportu bieżącej konfiguracji może zając od 10 do 15 minut. Tworzenie nowego klastra pracy awaryjnej W tym zadaniu zastosowane zostaną narzędzia zarządzania do utworzenia nowego klastra. Narzędzia zarządzania klastrem zostaną uruchomione na jednym węźle w klastrze, ale poprawnie skonfigurują oba węzły. Ulepszony interfejs użytkownika z łatwymi w obsłudze kreatorami i szczegółowym opisem stanu to jeden z najnowszych i najbardziej zoptymalizowanych obszarów w klastrze pracy awaryjnej programu Windows Server W oknie Failover Cluster Management, w okienku Actions kliknij polecenie Create a Cluster. 2. W kreatorze Create Cluster Wizard kliknij przycisk Next. 3. W okienku Select Server, w polu Enter server name wpisz: TPA-NODE-01, a następnie kliknij polecenie Add. 4. W polu Enter server name wpisz TPA-NODE-02, kliknij polecenie Add, a następnie kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Validation Warning wybierz opcję No, I do not require, a następnie kliknij przycisk Next. Raport poprawności klastra jest wymagany w celu otrzymania pomocy technicznej ze strony firmy Microsoft. Nie uruchamiamy raportów poprawności klastra w tym szkoleniu, aby zmieścić się w czasie przeznaczonym na jego przeprowadzenie.

13 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Na stronie Access Point for Administering the Cluster, w polu Cluster Name wpisz: Cluster, w polu Address wpisz: , a następnie kliknij przycisk Next. 7. Na stronie Confirmation kliknij przycisk Next, a po zakończeniu potwierdzania kliknij przycisk Finish. 8. W oknie Failover Cluster Management kliknij Cluster.woodgrovebank.com. 9. Zaznacz pola wyboru Summary of Cluster Cluster oraz Cluster Core Resources.

14 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 12 Ćwiczenie 3: Tworzenie wysokodostępnych zasobów Woodgrove Bank chce posiadać wysokodostępny serwer plików dla nowej aplikacji do przeprowadzania inspekcji, która jest właśnie wdrażana. Utworzony został nowy klaster i konieczne jest teraz utworzenie wysokodostępnego serwera plików w klastrze. W tym zadaniu utworzony i przetestowany zostanie wysokodostępny serwer. Najpierw utworzone zostaną zasoby serwera plików, a następnie nowy udział pliku. Ponadto, utworzony zostanie wysokodostępny serwer DHCP. Serwer DHCP nie jest częścią ogólnego scenariusza, ale został uwzględniony w celu zaprezentowania sposobu używania dodatkowych funkcji klastra pracy awaryjnej. Tworzenie wysokodostępnego serwera plików W tym zadaniu wykonany zostanie drugi krok w tworzeniu klastra pracy awaryjnej. Utworzony zostanie nowy awaryjny serwer plików. Klastrowanemu serwerowi plików zostanie przypisana unikatowa nazwa oraz adres IP, który będzie wykorzystywany przez klienty do połączeń z klastrem. W celu utworzenie wysokodostępnego folderu udostępnionego, zastosowany zostanie kreator folderów udostępnionych w narzędziach zarządzania klastrem. 1. W oknie Failover Cluster Management, w okienku eksploratora wybierz opcję Services and Applications. 2. W okienku Actions kliknij polecenie Configure a Service or Application. 3. W kreatorze High Availability Wizard na stronie Before You Begin kliknij przycisk Next. 4. Na stronie Select Service or Application kliknij polecenie File Server, a następnie kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Client Access Point, w polu Address, wpisz , a następnie kliknij przycisk Next. 6. Na stronie Select Storage sprawdź Cluster Disk 2, a następnie kliknij przycisk Next. 7. Na stronie Confirmation kliknij przycisk Next, a po zakończeniu potwierdzenia kliknij przycisk Finish. 8. W oknie Failover Cluster Management, w sekcji Services and Applications kliknij przycisk ClusterFS, a następnie w menu Action kliknij polecenie Add a Shared Folder. 9. W kreatorze Provision a Shared Folder Wizard, (ClusterFS), w polu Location wpisz: k:\auditing, a następnie kliknij przycisk Next. 10. W oknie kreatora Provision a Shared Folder Wizard kliknij przycisk Yes. Uwaga: F: to litera dysku lokalnego dla udostępnionego magazynu w węźle klastra. Ta litera dysku została przypisana podczas wstępnego tworzenia wirtualnych twardych dysków na potrzeby tego szkolenia.

15 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Na stronie NTFS Permissions kliknij przycisk Next. 12. Na stronie Share Protocols kliknij przycisk Next. 13. Na stronie SMB Settings kliknij przycisk Next 14. Na stronie SMB Permissions kliknij przycisk Next 15. Na stronie DFS Namespace Publishing kliknij przycisk Next. 16. Na stronie Review Settings and Create Share kliknij przycisk Create 17. Na stronie Confirmation kliknij polecenie Close. Tworzenie wysokodostępnego serwera DHCP W tym zadaniu zostanie utworzony wysokodostępny serwer DHCP dzięki dodaniu usługi DHCP do klastra. Narzędzie zarządzania klastrem pracy awaryjnej sprawdzi, czy każdy węzeł nadaje się na wysokodostępną usługę DHCP upewniając się, że DHCO jest zainstalowany na każdym węźle. 1. W opcji Failover Cluster Management kliknij Services and Applications, a następnie w okienku Actions kliknij polecenie Configure a Service or Application. 2. W kreatorze High Availability Wizard kliknij przycisk Next, wybierz DHCP server, a następnie kliknij przycisk Next. 3. Na stronie Client Access Point, w polu Address wpisz , a następnie kliknij przycisk Next. 4. Na stronie Select Storage sprawdź Cluster Disk 3, a następnie kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Confirmation kliknij przycisk Next, a po skonfigurowaniu klastra kliknij polecenie Finish. Sprawdzanie konfiguracji wysokodostępnego serwera DHCP W tym zadaniu zostanie sprawdzone, czy serwer DHCP jest dostępny dla konfiguracji za pomocą narzędzia zarządzania serwerem DHCP na maszynie wirtualnej TPA-SRV Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W menu Start wybierz polecenie Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie DHCP. 3. W oknie DHCP, w menu Action kliknij polecenie Add Server. 4. W oknie dialogowym Add Server, w polu This Server wpisz: clusterdhcp.woodgrovebank.com, a następnie kliknij przycisk OK. 5. W oknie DHCP kliknij polecenie ClusterDHCP.Woodgrovebank.com.

16 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 14 Ćwiczenie 4: Testowanie klastra pracy awaryjnej W tym ćwiczeniu zostanie wykonana seria testów w celu zagwarantowania, że klaster działa poprawnie. Najpierw zostanie sprawdzone, czy możliwy jest dostęp do klastra za pomocą nazwy udostępnionego zasobu. Następnie wykonane zostanie ręczne przełączenie awaryjne. Ręczne przełączenie awaryjne jest z reguły wykonywane w przypadku zaplanowanych okresów przestoju lub prac konserwacyjnych. Na koniec zostanie przeprowadzony test sprawdzający, czy działa automatyczne przełączanie awaryjne. Sprawdzanie łączności klastra serwera plików W tym zadaniu użyty zostanie Eksplorator Windows do przejścia do zasobu udostępnionego klastra. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 2. W menu Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz: \\ClusterFS.woodgrovebank.com\auditing, a następnie naciśnij klawisz ENTER. 3. Sprawdź, czy Eksplorator Windows otwiera i wyświetla zawartość folderu Auditing. Folder Auditing będzie pusty. Sprawdzanie ręcznego przełączania awaryjnego klastra W celu przeprowadzenia testu ręcznego przełączania awaryjnego utworzone zostanie połączenie z jednym węzłem w klastrze, a zasób serwera plików zostanie przeniesiony do innego węzła. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno Failover Cluster Management jest otwarte. 2. W oknie Failover Cluster Management, w polu Services and Applications kliknij polecenie ClusterFS. 3. W okienku zawartości zwróć uwagę na wartość Current Owner. 4. W okienku Actions wskaż polecenie Move this service or application to another node, a następnie kliknij polecenie Move to TPA-NODE W oknie dialogowym Please confirm action kliknij polecenie Move ClusterFS to TPA- NODE-01. W niektórych sytuacjach wartość Current Owner (obecny właściciel) może być inna. Jeżeli wartość Curent Owner to TPA-NODE-01, należy przenieść usługę do TPA-NODE-02. Po

17 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 15 zakończeniu tego procesu należy przenieść usługę z powrotem do TPA-NODE-01 w celu dokończenia pozostałych zadań. Jeżeli wartość Current Owner zmieni się na inny węzeł, świadczy to, że klaster przełącza się awaryjnie. 6. W Eksploratorze Windows, w folderze Auditing naciśnij klawisz F5 w celu sprawdzenia dostępu do zasobu klastra. Weryfikacja automatycznego przełączania awaryjnego klastra Automatyczna praca awaryjna ma miejsce w przypadku, gdy jeden z węzłów klastra nie odpowiada. W tym zadaniu zasymulowana zostanie awaria sieci jednego węzła za pomocą wyłączenia interfejsu sieci. Zaobserwowane zostaną efekty przełączenia się zasobów klastra na sprawny węzeł. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno Failover Cluster Management jest otwarte. 2. W oknie Failover Cluster Management przejdź do Cluster.woodgrovebank.com/Services and Applications, a następnie kliknij polecenie ClusterFS. 3. W okienku zawartości zwróć uwagę na wartość Current Owner. 4. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd!. 5. W wierszu polecenia wpisz: c:\fail.bat i naciśnij klawisz ENTER. 6. Przełącz się na TPA-SRV-01 i wyświetl okno Failover Cluster Management. Zauważ, że usługa przełącza się na TPA-NODE-02 automatycznie. To automatyczne przełączanie może potrwać kilka minut. W tym czasie konsola Failover Cluster Management może się zawiesić lub nie odpowiadać. 6. Przełącz się na TPA-NODE W wierszu polecenia wpisz: c:\recover.bat i naciśnij klawisz ENTER.

18 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 16 Ćwiczenie 5: Administrowanie klastrem za pomocą narzędzia Cluster.exe Cluster.exe to interfejs wiersza polecenia zawarty w klastrze pracy awaryjnej programu Windows Server Narzędzie cluster.exe umożliwia administratorom wykonywanie prawie wszystkich zadań związanych z konfiguracją i zarządzaniem klastrem, jak również ułatwia tworzenie skryptów automatyzacji, które automatyzują zadania i reagują na zdarzenia związane z klastrem. W tym ćwiczeniu wykonane zostaną trzy typowe zadania w klastrze. Najpierw wykluczony zostanie węzeł z klastra. Następnie do klastra dodany zostanie nowy węzeł, a na końcu wykonana zostanie ręczna praca awaryjna zasobu klastra. Usuwanie węzła z klastra za pomocą narzędzia Cluster.exe W tym zadaniu polecenie Cluster.exe zostanie zastosowane w celu usunięcia węzła z klastra. Ten proces zwany jest wykluczeniem. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-NODE-01 jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno wiersza polecenia jest otwarte. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter: Cluster NODE TPA-NODE-01 /EVICT Dodawanie węzła do klastra W tym zadaniu wykluczony węzeł zostanie dodany z powrotem do klastra. Tego polecenia można użyć, gdy chcemy zautomatyzować dodawanie węzłów. 1. Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-NODE-02jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno wiersza polecenia jest otwarte. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Cluster /add /node:tpa-node-01 Ręczne przełączanie awaryjne zasobu W tym zadaniu wykonane zostanie ręczne przełączanie awaryjne klastra. To polecenie może zostać wykorzystane w skryptach używanych podczas konserwacji systemu.

19 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność Upewnij się, że zalogowano się na komputerze TPA-NODE-02jako Woodgrovebank\Administrator za pomocą hasła Passw0rd! oraz że okno wiersza polecenia jest otwarte. 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter: Cluster GROUP ClusterFS /move:tpa-node-01

20 JumpStart: Windows Server 2008 Wysoka dostępność 18 Załącznik Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe informacje odnoszące się do zawartości szkolenia. Łącza do materiałów referencyjnych Poniższe łącza prowadzą do dodatkowych informacji i materiałów odnoszących się do niniejszego szkolenia. 1. Przegląd technologii klastra pracy awaryjnej systemu Windows ering.mspx 2. Webcast na temat udoskonaleń w klastrze pracy awaryjnej entcategory=4&culture=en-us&countrycode=us 3. Fora internetowe poświęcone klastrowi pracy awaryjnej

JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI

JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI M JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Wdrażanie bramy usług terminalowych... 5 Ćwiczenie 2: Publikowane programów zdalnych...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami

ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami ZAJĘCIA 4 Zarządzanie dyskami Uwaga ogólna Wykonywanie niektórych ćwiczeń z bieżących zajęć wiąże się ze zmianami w sektorze rozruchowym dysku twardego, które powodują utratę dostępu do systemu Linux.

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Przypisywanie uprawnień NTFS

Ćwiczenie 1 Przypisywanie uprawnień NTFS Ćwiczenie 1 Przypisywanie uprawnień NTFS Przed wykonaniem tego ćwiczenia na każdym komputerze należy utworzyć folder E:\Dane, oraz sprawdzić, czy istnieje konto użytkownika lokalnego o nazwie labuser z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Zarządzanie uprawnieniami NTFS. Ćwiczenie A: Przejęcie pliku na własność

Ćwiczenie: Zarządzanie uprawnieniami NTFS. Ćwiczenie A: Przejęcie pliku na własność Ćwiczenie: Zarządzanie uprawnieniami NTFS W ćwiczeniach tych Czytelnik zaobserwuje skutki przejęcia pliku na własność. Następnie określi wpływ kopiowania i przenoszenia plików na uprawnienia i własność.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych * : Sposób I 1. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera

Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera 40 Moduł 3: Monitorowanie aktywności serwera Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera Cele Scenariusz Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Konfigurować przystawkę System

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników W tym zadaniu utworzymy wiele kont użytkowników przy użyciu zautomatyzowanych metod. Do wykonania ćwiczeń w tym zadaniu potrzebne nam będą następujące

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Praca w grupie roboczej

Ćwiczenie 1 Praca w grupie roboczej Ćwiczenie 1 Praca w grupie roboczej Chcesz połączyć się z komputerem sąsiada znajdującym się w tej samej, co twój komputer, grupie roboczej, aby skopiować stamtąd potrzebny plik. Sąsiad utworzył w katalogu

Bardziej szczegółowo

L2TP over IPSec Application

L2TP over IPSec Application L2TP over IPSec Application Topologia sieci: ZałoŜenia: Naszym zadaniem będzie taka konfiguracja Windows oweg klienta L2TP oraz urządzenia serii ZyWALL USG, by umoŝliwić zdalnemu uŝytkownikowi bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 Spis treści Wprowadzenie... 2 Ćwiczenie 1: Korzystanie z narzędzia Server Manager... 6 Ćwiczenie 2: Zarządzanie serwerem przy użyciu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 139 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Microsoft SQL Server 2012 należy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo