Peter Niklewicz Simon Puleston Jones

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Peter Niklewicz Simon Puleston Jones"

Transkrypt

1 Z Simonem Puleston Jonesem, Prezesem Zarządu FIA Europe (Futures Industry Association Europe), rozmawia Peter Niklewicz, Przedstawiciel GPW w Londynie Na początek prosiłbym o kilka słów wstępu na temat Pańskich doświadczeń, roli, jaką pełni Pan w ramach FIA, oraz roli FIA w ramach szerszego ekosystemu instrumentów pochodnych. Z wykształcenia jestem prawnikiem i pracuję w tym zawodzie od piętnastu lat. Karierę rozpocząłem pod koniec lat dziewięćdziesiątych w kancelarii prawnej Simmons & Simmons w londyńskim City, zanim przeszedłem do banku inwestycyjnego. Nadzorowałem prawne aspekty działalności banku inwestycyjnego Barclays w obszarze kontraktów futures i rozliczeń w obrocie nieregulowanym na rynku europejskim i byłem jednym z głównych prawników odpowiedzialnych za zmiany regulacyjne. Wcześniej byłem przewodniczącego Grupy Roboczej FOA ds. Prawnych i odpowiadałem za większość współpracy FOA z europejskimi regulatorami w zakresie wdrażania przepisów rozporządzenia EMIR. Do niedawna w bankach inwestycyjnych rozróżniano stanowiska prawników odpowiedzialnych za produkty i prawników odpowiedzialnych za kwestie regulacyjne. Ci pierwsi tradycyjnie pracowali w Departamencie Prawnym, zaś ci drudzy w Departamencie Zapewniania Zgodności. Obecnie podział taki już nie obowiązuje. Zacierają się granice pomiędzy działalnością Departamentu Prawnego i działalnością Departamentu Zapewniania Zgodności. W 2010 r. zobowiązano mnie do przygotowania odpowiedzi banku Barclays na kierowane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego FSA pisma do zarządów banków, w których urząd nadzoru postawił wymóg potwierdzenia przez bank w terminie do sierpnia zgodności z zasadami dotyczącymi ochrony środków klientów w ramach systemu CASS. Wówczas skupiłem się właśnie na zagadnieniach dotyczących zasad FSA w obszarze ochrony środków klientów. Następnie w 2011 r. zajmowałem się zasadami Bazylei III kapitałem regulacyjnym i unijnymi przepisami dotyczącymi krótkiej sprzedaży. Od 2012 r. zajmuje mnie niemal wyłącznie EMIR. Obecnie mamy też oczywiście MiFID II. Jaką więc pełnię rolę i jaka jest rola FIA Europe? Pracę rozpocząłem z dniem 10 marca, a 11 marca zmieniliśmy nazwę na FIA Europe. Co to za organizacja? FIA to nadal to samo stowarzyszenie branżowe, jak poprzednio w tym sensie, że nadal jest to europejskie stowarzyszenie rynku finansowego i stąd też nazwa FIA Europe. Pracujemy w ramach bliskich powiązań z FIA America, czyli naszym odpowiednikiem w Stanach Zjednoczonych, a także z FIA Asia na rynkach wschodnich. Co szczególnie istotne, nie chcemy zatracić naszej europejskiej specyfiki, w związku z czym dbamy o to, by poszczególnym podmiotom w Ameryce, Europie i Azji nadawać podobną wagę. 1 S t r o n a

2 Na spotkaniach wyraźnie tłumaczę, czym jest, a czym nie jest nasza organizacja. Nadal jesteśmy bardzo europejskim stowarzyszeniem branżowym działającym w ramach globalnej współpracy, które umożliwia nam lepszą koordynację i bardziej spójne podejście do kwestii globalnych i ponadgranicznych. A teraz poproszę o parę słów na temat członków FIA Europe. W przypadku naszego członkostwa szczególnie ważny jest jego szeroki zakres. Chociaż czasem uważa się, że FIA to stowarzyszenie branżowe zdominowane przez banki inwestycyjne, to banki inwestycyjne stanowią tylko ok. 20 procent naszych członków. Wśród naszych członków jest duża liczba podmiotów prowadzących obrót energią i firm prowadzących obrót towarami około 22% naszych członków. Są również giełdy i izby rozliczeniowe CCP, repozytoria transakcji, jak również pewna liczba spółek zapewniających infrastrukturę informatyczną na rynku. Co ciekawe, około jedna trzecia naszych członków to firmy usługowe, które chętnie korzystają z marki FIA i FIA Europe, by na bieżąco orientować się w działalności swoich klientów i szczegółowo zapoznawać się z ich problemami. Obecnie nie mamy chyba członków z Polski, ale mam nadzieję, że zmieni się to wraz z umiędzynarodowieniem polskiego rynku kapitałowego. Obszarem Państwa działalności jest rynek instrumentów pochodnych. Tak. Zajmujemy się notowanymi instrumentami pochodnymi, czyli kontraktami futures i opcjami giełdowymi, jak również towarami i rozliczanymi swapami. W przypadku towarów są to energia, emisje, metale i brytyjski rynek elektroenergetyczny. FIA Europe posiada odrębne Grupy Robocze odpowiedzialne za obrót metalami, energią, emisjami i elektrycznością. Czy FIA Europe ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli? Nie mamy biura w Brukseli. Wiem, że wiele innych stowarzyszeń branżowych podjęło taką decyzję, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku. Zbadanie takiej możliwości było przedmiotem moich analiz. Wyniki ogłosimy na naszej konferencji IDX w czerwcu 2014 r. W polskim kontekście z jakiego powodu polski bank, polski urząd nadzoru lub polska izba rozliczeniowa CCP (które obecnie nie należą chyba do FIA) miałyby rozważyć członkostwo w FIA Europe? Zależy nam na tym, by FIA Europe miała wymiar naprawdę europejski. Powinniśmy między innymi pracować nad tym, by krajowe urzędy miały lepsze zrozumienie nie tylko tego, kim są uczestnicy krajowego rynku, ale także zakresu ich współpracy z szerszym europejskim i pozaeuropejskim rynkiem finansowym, jak również europejskich problemów, które mogą stanowić wyzwanie w procesie wdrażania na rynku krajowym. Na przykład w przypadku rozporządzenia EMIR 2 S t r o n a

3 i pośredniego rozliczania, wiele podmiotów w Polsce będzie dążyć do uzyskania dostępu do rynku giełdowego i rozliczania instrumentów pochodnych, ale ze względu na swoją wielkość nie będzie mogło uzyskać członkostwa w GPW. Takie podmioty będą musiały prowadzić rozliczanie produktów za pośrednictwem Członka Giełdy. FIA Europe wspólnie z ISDA pracuje nad stworzeniem dokumentacji dla całego rynku europejskiego, ułatwiającej współpracę pomiędzy uczestnikiem rozliczającym, jego bezpośrednim klientem i klientem pośrednim. ESMA stoi między innymi przed wyzwaniami wynikającym z tego, iż wiele przepisów w państwach członkowskich nie służy pośrednim rozliczeniom na gruncie EMIR z punktu widzenia upadłości. Tak więc staramy się między innymi pomóc w koordynacji współpracy pomiędzy władzami europejskimi i urzędami krajowymi. W przypadku mniejszych rynków funkcjonujących krócej i nie posiadających bogatych doświadczeń możemy zapewnić niezbędną wiedzę czerpaną nie tylko z Londynu, ale i z Nowego Jorku, Singapuru i z całego świata która pomoże we wdrażaniu przepisów europejskich w Polsce, a jednocześnie będzie wspomagać rozwój krajowych rynków w oparciu o wnioski płynące z pozytywnych przykładów jak i poważnych błędów, jakie popełniono w innych krajach, dzięki czemu uda się ich uniknąć. Istnieje ogrom zainicjowanych w Brukseli i w USA nowych regulacji, zmian obowiązków prawnych i sprawozdawczych. Jak zapatruje się Pan na krótko- i długoterminowy ich wpływ na szerszy rynek kapitałowy i rynek instrumentów pochodnych, zwłaszcza w Europie? Jakie czynniki w Pańskiej ocenie są szczególnie istotne? W zeszłym tygodniu byłem w Baltimore na konferencji FIA poświęconej zagadnieniom prawnym i zapewniania zgodności. Wstałem o 5 rano, żeby wysłuchać konferencji dla inwestorów poprowadzonej przez Anthony ego Jenkinsa. Zerwałem się o 5 rano, bo byłem ciekaw, gdzie Anthony i bank Barclays postanowili ulokować działalność w zakresie rozliczanych instrumentów pochodnych w ramach cięć i restrukturyzacji banku inwestycyjnego czy w dobrym czy też w złym banku. Jest to bardzo aktualny temat. Faktycznie istnieje ogrom regulacji jaki jednak jest ich wpływ? Wpływ ten przede wszystkim dotyczy kosztów zarówno kosztów dla końcowych użytkowników, jak i kosztów dla podmiotów pośredniczących pomiędzy użytkownikami końcowymi a izbami rozliczeniowymi CCP. Wszystkie te koszty rosną. Zarysowuje się coraz poważniejsze wyzwanie związane z rozziewem pomiędzy terminami wyznaczanymi przez regulatorów a zdolnością uczestników rynku do ich dotrzymania. Są tego liczne przykłady 12 lutego 2014 r., kiedy to wszedł w życie obowiązek raportowania określony w rozporządzeniu EMIR nie tylko w przypadku swapów, ale i raportowania giełdowych instrumentów pochodnych, pomimo licznych i wyraźnych sygnałów uczestników rynku, że nie będą oni gotowi w tak określonym terminie, podjęto jednak decyzję, iż lepiej będzie wdrożyć przepisy i dopracować je później zamiast poczekać na gotowość uczestników rynku. Obecnie regulatorzy zaczynają rozumieć, iż stanowi to wyzwanie. Jeśli chodzi o wyzwania w krótszej perspektywie, to przed nami oczywiście ustanowiony w rozporządzeniu EMIR obowiązek segregacji i nowe podejście do prowadzenia kont, pozycji i depozytów zabezpieczających w izbach rozliczeniowych. Wszyscy uczymy się raportowania, które już obowiązuje. Wiążą się z tym liczne wyzwania. W ciągu najbliższego miesiąca-dwóch opublikujemy raport podsumowujący takowe wyzwania. W sierpniu czekają nas kolejne zmiany w raportowaniu w zakresie zabezpieczeń i wyceny pozycji, a pod koniec 3 S t r o n a

4 roku bądź z początkiem przyszłego roku ma wejść w życie obowiązek rozliczeniowy ustanowiony w rozporządzeniu EMIR. Przez cały czas mieliśmy do czynienia z problemami wieku dorastania, jak na przykład w zakresie front-loadingu, propozycji ESMA w zakresie możliwego podejścia służącego rozstrzygnięciu pewnych niezamierzonych konsekwencji front-loadingu, które wszyscy świetnie znamy. Po części ponadgraniczny dialog ze Stanami Zjednoczonymi też jest pełen wyzwań, ponieważ USA próbują eksterytorialnie narzucić swoje przepisy Europie, ale jednocześnie Europa dąży do eksterytorialnego narzucenia swojego modelu segregacji amerykańskim podmiotom typu FCM w przypadkach rozliczania europejskich klientów w europejskich izbach CCP. Aktywnie uczestniczyliśmy w kuluarowych rozmowach z krajowymi i europejskimi regulatorami w Europie, a nasi amerykańscy koledzy prowadzą podobną współpracę z CFTC. W nieco dalszej perspektywie przed nami z jednej strony głównie MiFID II i MiFIR, ale również zabezpieczenie izb CCP przed upadłością. W przypadku MiFID II i MiFIR jak też cała gama zagadnień obowiązek obrotu w przypadku gdy transakcja będzie musiała obowiązkowo zostać rozliczona w izbie rozliczeniowej CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR tu należy się zastanowić, czy taki produkt powinien być obowiązkowo w obrocie giełdowym. Jest to ze sobą powiązane. Duży nacisk kładzie się na instrumenty towarowe i limity pozycji dla takich instrumentów, jak też na kwestie raportowania transakcji w trybie zbliżonym do raportowania pozycji w odróżnieniu od raportowania zgodnie z rozporządzeniem EMIR, czyli raportowania poszczególnych transakcji. Istnieją również wymogi w zakresie przejrzystości przed i po zawarciu transakcji, wymogi dotyczące transakcji ponadgranicznych, handlu algorytmicznego i handlu wysokich częstotliwości, struktur rynkowych itp. Przed nami cała gama zagadnień, zwłaszcza dla takiej giełdy jaką jest GPW. Jest też kwestia niedyskryminującego dostępu (otwartego dostępu), a więc koncepcji, zgodnie z którą każdy powinien mieć możliwość wyboru izby rozliczeniowej, zaś izba rozliczeniowa powinna mieć możliwość oferowania każdemu rozliczeń produktów. Tu zarysowują się bardzo wyraźne linie frontu. Z jednej strony są ICE, CME i Eurex, w pewnym stopniu wraz z ich krajowymi urzędami regulacyjnymi, a z drugiej strony grupa giełdy londyńskiej i NASDAQ OMX. Ci pierwsi sprzeciwiają się otwartemu dostępowi, ci drudzy opowiadają się za nim. Obecnie otwarty dostęp wpisano do przepisów, zaś w ramach uzgodnień politycznych ma on służyć zwiększaniu konkurencji. Prawdziwe wyzwanie jawi się nie tyle z punktu widzenia giełdy, co izby rozliczeniowej. Mówi się nawet, iż w MiFID II zapisano konieczność istnienia konkurencji, ale wyłącznie pomiędzy podmiotami już obecnymi w branży, gdyż utworzenie nowego CCP pozyskanie od zera wystarczającego kapitału i odpowiednich zasobów będzie bardzo trudne. A jakie będą ewentualne skutki dla rynków, na których funkcjonuje tylko jedna krajowa izba rozliczeniowa CCP? Przykładem mogą być Niemcy, Włochy (CC&G), Paryż (LCH.Clearnet SA) czy Skandynawia (NASDAQ). Wydaje mi się, że problem nie dotyczy poszczególnych państw członkowskich. Wielka Brytania może być wyjątkiem, ponieważ funkcjonują tu liczne giełdy i izby rozliczeniowe CCP. Pomijając jednak 4 S t r o n a

5 Wielką Brytanię, z szerszej perspektywy europejskiej, chodzi raczej o połączenia ponadgraniczne, jak też o kwestię, czy GPW ma zastosować model Eurex, w którym funkcjonuje giełda, a w ramach tej samej jurysdykcji działa izba rozliczeniowa, przy czym trzeba wówczas podjąć się decyzję, czy działać silosowo, rozliczając transakcje wyłącznie we własnej CCP, czy też dążyć do współpracy z innymi CCP, co może zapewnić korzyści w zakresie depozytów zabezpieczających w przypadku rozliczeń w innych CCP bądź innych produktów, których aktualnie nie oferuje nasza giełda. Trwają też intensywne prace nad powiązaniem depozytów zabezpieczających (tzw. cross-margining) dla swapów i kontraktów futures. W pewnym stopniu nie ma znaczenia, czy działa się w danym kraju członkowskim, ponieważ jest to działalność ponadgraniczna. Polski podmiot, który chce rozliczać polskie instrumenty pochodne, może nie zdecydować się na dostęp do GPW za pośrednictwem polskiej spółki będącej uczestnikiem rozliczającym, bowiem może zwrócić się do uczestnika rozliczającego ze Stanów Zjednoczonych czy też do francuskiego czy niemieckiego banku jako uczestnika rozliczającego. Istnieje więc cała gama kwestii ponadgranicznych, co oznacza, że na ten rynek należy patrzeć nie w kategoriach zbioru rynków krajowych, ale jak na wieloelementową konstrukcję europejską, w której funkcjonują też uczestnicy rozliczający, a nawet klienci uczestników rozliczających spoza Europy. To naprawdę globalna branża, a Warszawa nie różni się przy tym od Mediolanu, Paryża, Sztokholmu jest to giełda, która funkcjonuje na globalnym rynku. Jak się Pan zapatruje na żywo dyskutowaną obecnie kwestię podatku od transakcji finansowych? Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto byłby jego zwolennikiem, czy to w naszej branży czy też poza nią. W ciekawy sposób na temat podatku od transakcji finansowych, jak również ogólniej na temat kosztów rozliczeń, wypowiedziała się na marcowej konferencji FIA w Boca eurodeputowana Kay Swinburne. Chyba od samego początku podatek od transakcji finansowych miał być narzędziem służącym do ukarania banków za konsekwencje kryzysu finansowego, o który stanowczo obwiniono wyłącznie banki. W takim zamiarze nie byłoby nic zdrożnego, ale niestety zamierzenia te dotkną wyłącznie użytkowników końcowych. Na początku naszej rozmowy mówiliśmy o kosztach tej działalności i faktycznych konsekwencjach dla użytkowników końcowych czy będzie to fundusz emerytalny starający się pomnożyć środki swoich uczestników, czy też niemiecka spółka elektroenergetyczna dążąca do zabezpieczenia swojej pozycji w stopach procentowych czy w różnych walutach. Koniec końców faktyczne koszty podatku od transakcji finansowych poniesie rynek i użytkownicy końcowi, a nie spekulanci, którzy tak martwią się o zabezpieczenia, i nie banki, ponieważ takie koszty łatwo jest przerzucić na użytkowników końcowych. Obawiam się, że podatek nie uderzy w tych, przeciwko którym ma być skierowany, a w efekcie będzie przeciwskuteczny, choć może on być nakładany tylko na niewielkim poziomie, gdyż miałby obowiązywać od każdej transakcji, w tym instrumentów pochodnych, a nie tylko kapitałowych. Zasadniczo taki podatek nie umożliwi osiągnięcia zamierzonych rezultatów, chyba że celem ma być wyrzucenie tej działalności z Europy do Stanów Zjednoczonych, a może nawet do Azji jeśli tak, to jest to odpowiedni środek. Wiele lat temu funkcjonowało powiedzenie, że instrumenty pochodne 5 S t r o n a

6 to finansowa broń masowego rażenia. Nie jest to podejście właściwe, bowiem chodzi o bardzo ważne narzędzie zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorstwa, dzięki czemu świat staje się bezpieczniejszy nie jest to żaden Armagedon. Padło słowo Armagedon. Porozmawiajmy przez chwilę o handlu wysokich częstotliwości. Czy mogę zapytać o Pańskie zdanie na temat wpływu technologii na rynki w ostatnich latach. Jakie jest stanowisko FIA Europe w sprawie handlu wysokich częstotliwości i obecnych wyzwań prawnych w USA? Kiedy odchodziłem z banku Barclays, dostałem na pożegnanie Kindle a w wersji paperwhite. Pierwszą książką, którą na niego ściągnąłem, była pozycja Flash Boys autorstwa Michaela Lewisa. Chciałem o to zapytać Przeczytałem ją. Pojawiają się w niej istotne pytania. Wybrałem się wysłuchać prezentacji Michaela Lewisa w London School of Economics, która spotkała się z entuzjastycznym odbiorem. Panowała na niej atmosfera przypominająca koncert rockowy. Dla wielu osób spoza rynku finansowego jest on wręcz bohaterem, a sam zaczynał oczywiście na rynku finansowym. Jako jeden z czterech szczęśliwców mogłem mu po wykładzie zadać pytanie z sali. Odczytałem mu cztery zdania z raportu opublikowanego przez holenderski urząd regulacyjny AFM w 2010 r. poświęconego handlowi wysokich częstotliwości. Cytuję te cztery zdania z pamięci uznano w nich, że handel wysokich częstotliwości nie stanowi naruszenia zasad obowiązujących na rynku. Nie ma nic złego w tym, że firmy inwestują w technologię i czerpią uczciwe zyski z takich inwestycji technologicznych, jeśli tylko realizują zgodne z prawem strategie inwestycyjne. Stwierdzono również, iż można analizować kwestię handlu wysokich częstotliwości, ale do sprawy należy podejść z pełną starannością, kierując się faktami, a nie emocjami. Odczytałem te cztery zdania i spytałem, jak Michael się na to zapatruje. Zaskoczył mnie, mówiąc, że w pełni się z tym zgadza. Panuje błędne przekonanie, że szybkość obrotów z definicji jest zła, niesprawiedliwa, a nawet że może stanowić niezgodne z prawem wykorzystanie informacji poufnych, i to już od czasów, kiedy maklerzy fizycznie znajdowali się na parkiecie i można było zaobserwować, jak odbierają sygnały. Najważniejsze jest przy tym, że handel wysokich częstotliwości sam w sobie nie jest niczym złym złe natomiast może być jego konkretne wykorzystanie, i nad tym można się głębiej zastanawiać. Wydaje mi się, że niewiele korzyści płynie z szerszej dyskusji z osobami nieposiadającymi tak dobrego zrozumienia rynku, jakie mają regulatorzy. Tu pojawia się kwestia kierowania się faktami, a nie emocjami, bo to temat podatny na emocje. Tak więc uważam, że jest to faktycznie istotny temat i powinniśmy odpowiednio dobrać miejsce takiej dyskusji, jak na przykład wydarzenia z organizowanej przez FIA Europe serii InfoNet. A czy książka się Panu podobała? Bardzo dobrze się ją czytało. 6 S t r o n a

7 Interesująca była rozmowa z prezesem jednej brytyjskich giełd papierów pochodnych, która rozwiała pewne mity co do założenia, iż płacąc za bliższy dostęp do serwera giełdy dostaje się krótszy kabel, a więc zyskuje odrobinę więcej czasu. Tymczasem owa giełda dba o to, żeby wszystkie kable miały tę samą długość, a im bliżej serwera giełdowego, tym więcej pętli na takim kablu. W efekcie w przypadku wspomnianej giełdy nikt nie czerpie przewagi konkurencyjnej z fizycznej bliskości serwerów giełdy. Chociaż oferują kolokację, nikt na tym nie korzysta. Czy jest się bliżej, czy dalej, każdy ma kabel o tej samej długości. A jak widzi Pan przyszły krajobraz europejskiego rynku giełdowego i europejskich modeli giełd? Określony w MiFID II obowiązek rozliczania i obrotów wymusi notowanie kolejnych produktów na giełdach i da możliwość ich notowania na więcej niż jednym rynku. MiFID II kładzie kres epoce, w której giełda mogła mieć rynek na wyłączność te dni są już policzone. Dzięki otwartemu dostępowi zwiększy się konkurencja, przynajmniej w teorii, choć panują różne opinie. Niektórzy, jak NLX, twierdzą, że źródłem ich sukcesu jest możliwość korzystania z usług rozliczeniowych znanego CCP. Czy spodziewam się więc, że izby rozliczeniowe CCP będą się mnożyć? Osobiście nie spodziewam się w krótkiej perspektywie powstania nowych izby typu CCP. Czy spodziewam się powstania nowych giełd? Oczywiście. Tak więc w przypadku niedyskryminującego dostępu, jakie będą praktyczne jego warunki i na jakich zasadach CCP może odmówić przyłączenia? Czy spodziewam się wzrostu konkurencji w Polsce? Zapewne Pan wie więcej ode mnie o ewentualnym popycie czy zapotrzebowaniu na alternatywne rynki obrotu, zwłaszcza wśród użytkowników końcowych w Polsce. W powszechnej opinii większa liczba rynków obrotów zapewnia uczciwy poziom opłat giełdowych i rozliczeniowych, przy czym złą stroną większej liczby rynków jest rozdrobnienie płynności. Płynność jest tak ważnym czynnikiem sukcesu lub porażki każdego giełdowego produktu, że prowadzi to do pewnych obaw związanych z otwartym dostępem i możliwością notowania kontraktów na różnych rynkach zgodnie z rozporządzeniem EMIR. Wspomniał Pan o alternatywnych platformach obrotu. Jak krajowa giełda może konkurować z modelem biznesowym platformy MTF? Sądzę, że głównym czynnikiem będzie marka i jej siła, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Taka platforma MTF jak np. Chi-X będzie sobie stawiać pytanie, czy uda jej się wykorzystać atut międzynarodowej skali działalności w Polsce i na innych rynkach. Trudniej jest powiedzieć, jaki wpływ wywrze to na polski rynek. Jednak warszawska Giełda i izba rozliczeniowa powinna zadać sobie pytanie, dlaczego zagraniczny lub polski użytkownik końcowy czy polski bank miałby wybrać taki czy inny rynek obrotu? Ostatnie pytanie: czy w perspektywie zarysowują się szczególnie interesujące zmiany? 7 S t r o n a

8 Dla mnie osobiście ciekawe jest to, że obawa przed zmianą leży w ludzkiej naturze, ale kiedy pogodzimy się już ze zmianą i zrozumiemy, że cała branża przechodzi cykl zmian, okazuje się, że segment instrumentów pochodnych jest fascynujący, podobnie jak uczestnictwo w pionierskich działaniach na rynkach finansowych. Oto dojrzały, ugruntowany sektor wymyśla się na nowo poprzez nową infrastrukturę rynku i nowe przepisy. Przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie otwierają się nowe możliwości w kraju i za granicą. Obecnie nasza branża zmienia się w Polsce, w Londynie, w Europie i na całym świecie. Za dziesięć lat będziemy mogli sobie powiedzieć: byłem współuczestnikiem tych zmian. Dziękuję w imieniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Dziękuję. Dodatkowe informacje o FIA Europe FIA Europe (poprzednio FOA Futures and Options Association) reprezentuje ok. 175 firm działających na rynkach notowanych na giełdach i centralnie rozliczanych instrumentów pochodnych w tym banki, domy maklerskie, firmy zajmujące się obrotem towarami, giełdy, izby rozliczeniowe CCP, dostawców infrastruktury, kancelarie prawne i firmy doradcze. FIA Europe wraz ze swoimi członkami działa na rzecz prowadzenia konstruktywnego dialogu z władzami i urzędami regulacyjnymi w realizacji najwyższych standardów branżowych. W zeszłym roku FIA podjęła współpracę z FIA w ramach nowej struktury FIA Global. Dzięki temu FIA, FIA Europe i FIA Asia poszerzyły swoje wpływy w obszarze współpracy ponadgranicznej, w szczególności wzmacniając koordynację i przepływ informacji pomiędzy regionami i mówiąc jednym głosem jako reprezentant interesów swoich członków na całym świecie. Organizacje te nadal zajmują się kwestiami prawnymi, regulacyjnymi i rynkowymi w swoich regionach i funkcjonują w oparciu o odrębne struktury kierownicze, zatrudniają własnych pracowników i grupują własnych członków. 8 S t r o n a

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 2 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU Na mocy artykułu 1 Konwencji podpisanej w Paryżu w dniu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski Numer 4 (19) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / TWOJA FIRMA / / GOSPODARKA / TRENDY / / LIFESTYLE / / KSIĄŻKI / GŁOS BIZNESU DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Robert Nogacki KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Kilka mało znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex Warszawa, 2007 Copryrights by Portal Skarbiec.Biz 1 WSTĘP Pieniądze zazwyczaj kosztują zbyt wiele. Ralph

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo