Peter Niklewicz Simon Puleston Jones

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Peter Niklewicz Simon Puleston Jones"

Transkrypt

1 Z Simonem Puleston Jonesem, Prezesem Zarządu FIA Europe (Futures Industry Association Europe), rozmawia Peter Niklewicz, Przedstawiciel GPW w Londynie Na początek prosiłbym o kilka słów wstępu na temat Pańskich doświadczeń, roli, jaką pełni Pan w ramach FIA, oraz roli FIA w ramach szerszego ekosystemu instrumentów pochodnych. Z wykształcenia jestem prawnikiem i pracuję w tym zawodzie od piętnastu lat. Karierę rozpocząłem pod koniec lat dziewięćdziesiątych w kancelarii prawnej Simmons & Simmons w londyńskim City, zanim przeszedłem do banku inwestycyjnego. Nadzorowałem prawne aspekty działalności banku inwestycyjnego Barclays w obszarze kontraktów futures i rozliczeń w obrocie nieregulowanym na rynku europejskim i byłem jednym z głównych prawników odpowiedzialnych za zmiany regulacyjne. Wcześniej byłem przewodniczącego Grupy Roboczej FOA ds. Prawnych i odpowiadałem za większość współpracy FOA z europejskimi regulatorami w zakresie wdrażania przepisów rozporządzenia EMIR. Do niedawna w bankach inwestycyjnych rozróżniano stanowiska prawników odpowiedzialnych za produkty i prawników odpowiedzialnych za kwestie regulacyjne. Ci pierwsi tradycyjnie pracowali w Departamencie Prawnym, zaś ci drudzy w Departamencie Zapewniania Zgodności. Obecnie podział taki już nie obowiązuje. Zacierają się granice pomiędzy działalnością Departamentu Prawnego i działalnością Departamentu Zapewniania Zgodności. W 2010 r. zobowiązano mnie do przygotowania odpowiedzi banku Barclays na kierowane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego FSA pisma do zarządów banków, w których urząd nadzoru postawił wymóg potwierdzenia przez bank w terminie do sierpnia zgodności z zasadami dotyczącymi ochrony środków klientów w ramach systemu CASS. Wówczas skupiłem się właśnie na zagadnieniach dotyczących zasad FSA w obszarze ochrony środków klientów. Następnie w 2011 r. zajmowałem się zasadami Bazylei III kapitałem regulacyjnym i unijnymi przepisami dotyczącymi krótkiej sprzedaży. Od 2012 r. zajmuje mnie niemal wyłącznie EMIR. Obecnie mamy też oczywiście MiFID II. Jaką więc pełnię rolę i jaka jest rola FIA Europe? Pracę rozpocząłem z dniem 10 marca, a 11 marca zmieniliśmy nazwę na FIA Europe. Co to za organizacja? FIA to nadal to samo stowarzyszenie branżowe, jak poprzednio w tym sensie, że nadal jest to europejskie stowarzyszenie rynku finansowego i stąd też nazwa FIA Europe. Pracujemy w ramach bliskich powiązań z FIA America, czyli naszym odpowiednikiem w Stanach Zjednoczonych, a także z FIA Asia na rynkach wschodnich. Co szczególnie istotne, nie chcemy zatracić naszej europejskiej specyfiki, w związku z czym dbamy o to, by poszczególnym podmiotom w Ameryce, Europie i Azji nadawać podobną wagę. 1 S t r o n a

2 Na spotkaniach wyraźnie tłumaczę, czym jest, a czym nie jest nasza organizacja. Nadal jesteśmy bardzo europejskim stowarzyszeniem branżowym działającym w ramach globalnej współpracy, które umożliwia nam lepszą koordynację i bardziej spójne podejście do kwestii globalnych i ponadgranicznych. A teraz poproszę o parę słów na temat członków FIA Europe. W przypadku naszego członkostwa szczególnie ważny jest jego szeroki zakres. Chociaż czasem uważa się, że FIA to stowarzyszenie branżowe zdominowane przez banki inwestycyjne, to banki inwestycyjne stanowią tylko ok. 20 procent naszych członków. Wśród naszych członków jest duża liczba podmiotów prowadzących obrót energią i firm prowadzących obrót towarami około 22% naszych członków. Są również giełdy i izby rozliczeniowe CCP, repozytoria transakcji, jak również pewna liczba spółek zapewniających infrastrukturę informatyczną na rynku. Co ciekawe, około jedna trzecia naszych członków to firmy usługowe, które chętnie korzystają z marki FIA i FIA Europe, by na bieżąco orientować się w działalności swoich klientów i szczegółowo zapoznawać się z ich problemami. Obecnie nie mamy chyba członków z Polski, ale mam nadzieję, że zmieni się to wraz z umiędzynarodowieniem polskiego rynku kapitałowego. Obszarem Państwa działalności jest rynek instrumentów pochodnych. Tak. Zajmujemy się notowanymi instrumentami pochodnymi, czyli kontraktami futures i opcjami giełdowymi, jak również towarami i rozliczanymi swapami. W przypadku towarów są to energia, emisje, metale i brytyjski rynek elektroenergetyczny. FIA Europe posiada odrębne Grupy Robocze odpowiedzialne za obrót metalami, energią, emisjami i elektrycznością. Czy FIA Europe ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli? Nie mamy biura w Brukseli. Wiem, że wiele innych stowarzyszeń branżowych podjęło taką decyzję, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku. Zbadanie takiej możliwości było przedmiotem moich analiz. Wyniki ogłosimy na naszej konferencji IDX w czerwcu 2014 r. W polskim kontekście z jakiego powodu polski bank, polski urząd nadzoru lub polska izba rozliczeniowa CCP (które obecnie nie należą chyba do FIA) miałyby rozważyć członkostwo w FIA Europe? Zależy nam na tym, by FIA Europe miała wymiar naprawdę europejski. Powinniśmy między innymi pracować nad tym, by krajowe urzędy miały lepsze zrozumienie nie tylko tego, kim są uczestnicy krajowego rynku, ale także zakresu ich współpracy z szerszym europejskim i pozaeuropejskim rynkiem finansowym, jak również europejskich problemów, które mogą stanowić wyzwanie w procesie wdrażania na rynku krajowym. Na przykład w przypadku rozporządzenia EMIR 2 S t r o n a

3 i pośredniego rozliczania, wiele podmiotów w Polsce będzie dążyć do uzyskania dostępu do rynku giełdowego i rozliczania instrumentów pochodnych, ale ze względu na swoją wielkość nie będzie mogło uzyskać członkostwa w GPW. Takie podmioty będą musiały prowadzić rozliczanie produktów za pośrednictwem Członka Giełdy. FIA Europe wspólnie z ISDA pracuje nad stworzeniem dokumentacji dla całego rynku europejskiego, ułatwiającej współpracę pomiędzy uczestnikiem rozliczającym, jego bezpośrednim klientem i klientem pośrednim. ESMA stoi między innymi przed wyzwaniami wynikającym z tego, iż wiele przepisów w państwach członkowskich nie służy pośrednim rozliczeniom na gruncie EMIR z punktu widzenia upadłości. Tak więc staramy się między innymi pomóc w koordynacji współpracy pomiędzy władzami europejskimi i urzędami krajowymi. W przypadku mniejszych rynków funkcjonujących krócej i nie posiadających bogatych doświadczeń możemy zapewnić niezbędną wiedzę czerpaną nie tylko z Londynu, ale i z Nowego Jorku, Singapuru i z całego świata która pomoże we wdrażaniu przepisów europejskich w Polsce, a jednocześnie będzie wspomagać rozwój krajowych rynków w oparciu o wnioski płynące z pozytywnych przykładów jak i poważnych błędów, jakie popełniono w innych krajach, dzięki czemu uda się ich uniknąć. Istnieje ogrom zainicjowanych w Brukseli i w USA nowych regulacji, zmian obowiązków prawnych i sprawozdawczych. Jak zapatruje się Pan na krótko- i długoterminowy ich wpływ na szerszy rynek kapitałowy i rynek instrumentów pochodnych, zwłaszcza w Europie? Jakie czynniki w Pańskiej ocenie są szczególnie istotne? W zeszłym tygodniu byłem w Baltimore na konferencji FIA poświęconej zagadnieniom prawnym i zapewniania zgodności. Wstałem o 5 rano, żeby wysłuchać konferencji dla inwestorów poprowadzonej przez Anthony ego Jenkinsa. Zerwałem się o 5 rano, bo byłem ciekaw, gdzie Anthony i bank Barclays postanowili ulokować działalność w zakresie rozliczanych instrumentów pochodnych w ramach cięć i restrukturyzacji banku inwestycyjnego czy w dobrym czy też w złym banku. Jest to bardzo aktualny temat. Faktycznie istnieje ogrom regulacji jaki jednak jest ich wpływ? Wpływ ten przede wszystkim dotyczy kosztów zarówno kosztów dla końcowych użytkowników, jak i kosztów dla podmiotów pośredniczących pomiędzy użytkownikami końcowymi a izbami rozliczeniowymi CCP. Wszystkie te koszty rosną. Zarysowuje się coraz poważniejsze wyzwanie związane z rozziewem pomiędzy terminami wyznaczanymi przez regulatorów a zdolnością uczestników rynku do ich dotrzymania. Są tego liczne przykłady 12 lutego 2014 r., kiedy to wszedł w życie obowiązek raportowania określony w rozporządzeniu EMIR nie tylko w przypadku swapów, ale i raportowania giełdowych instrumentów pochodnych, pomimo licznych i wyraźnych sygnałów uczestników rynku, że nie będą oni gotowi w tak określonym terminie, podjęto jednak decyzję, iż lepiej będzie wdrożyć przepisy i dopracować je później zamiast poczekać na gotowość uczestników rynku. Obecnie regulatorzy zaczynają rozumieć, iż stanowi to wyzwanie. Jeśli chodzi o wyzwania w krótszej perspektywie, to przed nami oczywiście ustanowiony w rozporządzeniu EMIR obowiązek segregacji i nowe podejście do prowadzenia kont, pozycji i depozytów zabezpieczających w izbach rozliczeniowych. Wszyscy uczymy się raportowania, które już obowiązuje. Wiążą się z tym liczne wyzwania. W ciągu najbliższego miesiąca-dwóch opublikujemy raport podsumowujący takowe wyzwania. W sierpniu czekają nas kolejne zmiany w raportowaniu w zakresie zabezpieczeń i wyceny pozycji, a pod koniec 3 S t r o n a

4 roku bądź z początkiem przyszłego roku ma wejść w życie obowiązek rozliczeniowy ustanowiony w rozporządzeniu EMIR. Przez cały czas mieliśmy do czynienia z problemami wieku dorastania, jak na przykład w zakresie front-loadingu, propozycji ESMA w zakresie możliwego podejścia służącego rozstrzygnięciu pewnych niezamierzonych konsekwencji front-loadingu, które wszyscy świetnie znamy. Po części ponadgraniczny dialog ze Stanami Zjednoczonymi też jest pełen wyzwań, ponieważ USA próbują eksterytorialnie narzucić swoje przepisy Europie, ale jednocześnie Europa dąży do eksterytorialnego narzucenia swojego modelu segregacji amerykańskim podmiotom typu FCM w przypadkach rozliczania europejskich klientów w europejskich izbach CCP. Aktywnie uczestniczyliśmy w kuluarowych rozmowach z krajowymi i europejskimi regulatorami w Europie, a nasi amerykańscy koledzy prowadzą podobną współpracę z CFTC. W nieco dalszej perspektywie przed nami z jednej strony głównie MiFID II i MiFIR, ale również zabezpieczenie izb CCP przed upadłością. W przypadku MiFID II i MiFIR jak też cała gama zagadnień obowiązek obrotu w przypadku gdy transakcja będzie musiała obowiązkowo zostać rozliczona w izbie rozliczeniowej CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR tu należy się zastanowić, czy taki produkt powinien być obowiązkowo w obrocie giełdowym. Jest to ze sobą powiązane. Duży nacisk kładzie się na instrumenty towarowe i limity pozycji dla takich instrumentów, jak też na kwestie raportowania transakcji w trybie zbliżonym do raportowania pozycji w odróżnieniu od raportowania zgodnie z rozporządzeniem EMIR, czyli raportowania poszczególnych transakcji. Istnieją również wymogi w zakresie przejrzystości przed i po zawarciu transakcji, wymogi dotyczące transakcji ponadgranicznych, handlu algorytmicznego i handlu wysokich częstotliwości, struktur rynkowych itp. Przed nami cała gama zagadnień, zwłaszcza dla takiej giełdy jaką jest GPW. Jest też kwestia niedyskryminującego dostępu (otwartego dostępu), a więc koncepcji, zgodnie z którą każdy powinien mieć możliwość wyboru izby rozliczeniowej, zaś izba rozliczeniowa powinna mieć możliwość oferowania każdemu rozliczeń produktów. Tu zarysowują się bardzo wyraźne linie frontu. Z jednej strony są ICE, CME i Eurex, w pewnym stopniu wraz z ich krajowymi urzędami regulacyjnymi, a z drugiej strony grupa giełdy londyńskiej i NASDAQ OMX. Ci pierwsi sprzeciwiają się otwartemu dostępowi, ci drudzy opowiadają się za nim. Obecnie otwarty dostęp wpisano do przepisów, zaś w ramach uzgodnień politycznych ma on służyć zwiększaniu konkurencji. Prawdziwe wyzwanie jawi się nie tyle z punktu widzenia giełdy, co izby rozliczeniowej. Mówi się nawet, iż w MiFID II zapisano konieczność istnienia konkurencji, ale wyłącznie pomiędzy podmiotami już obecnymi w branży, gdyż utworzenie nowego CCP pozyskanie od zera wystarczającego kapitału i odpowiednich zasobów będzie bardzo trudne. A jakie będą ewentualne skutki dla rynków, na których funkcjonuje tylko jedna krajowa izba rozliczeniowa CCP? Przykładem mogą być Niemcy, Włochy (CC&G), Paryż (LCH.Clearnet SA) czy Skandynawia (NASDAQ). Wydaje mi się, że problem nie dotyczy poszczególnych państw członkowskich. Wielka Brytania może być wyjątkiem, ponieważ funkcjonują tu liczne giełdy i izby rozliczeniowe CCP. Pomijając jednak 4 S t r o n a

5 Wielką Brytanię, z szerszej perspektywy europejskiej, chodzi raczej o połączenia ponadgraniczne, jak też o kwestię, czy GPW ma zastosować model Eurex, w którym funkcjonuje giełda, a w ramach tej samej jurysdykcji działa izba rozliczeniowa, przy czym trzeba wówczas podjąć się decyzję, czy działać silosowo, rozliczając transakcje wyłącznie we własnej CCP, czy też dążyć do współpracy z innymi CCP, co może zapewnić korzyści w zakresie depozytów zabezpieczających w przypadku rozliczeń w innych CCP bądź innych produktów, których aktualnie nie oferuje nasza giełda. Trwają też intensywne prace nad powiązaniem depozytów zabezpieczających (tzw. cross-margining) dla swapów i kontraktów futures. W pewnym stopniu nie ma znaczenia, czy działa się w danym kraju członkowskim, ponieważ jest to działalność ponadgraniczna. Polski podmiot, który chce rozliczać polskie instrumenty pochodne, może nie zdecydować się na dostęp do GPW za pośrednictwem polskiej spółki będącej uczestnikiem rozliczającym, bowiem może zwrócić się do uczestnika rozliczającego ze Stanów Zjednoczonych czy też do francuskiego czy niemieckiego banku jako uczestnika rozliczającego. Istnieje więc cała gama kwestii ponadgranicznych, co oznacza, że na ten rynek należy patrzeć nie w kategoriach zbioru rynków krajowych, ale jak na wieloelementową konstrukcję europejską, w której funkcjonują też uczestnicy rozliczający, a nawet klienci uczestników rozliczających spoza Europy. To naprawdę globalna branża, a Warszawa nie różni się przy tym od Mediolanu, Paryża, Sztokholmu jest to giełda, która funkcjonuje na globalnym rynku. Jak się Pan zapatruje na żywo dyskutowaną obecnie kwestię podatku od transakcji finansowych? Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto byłby jego zwolennikiem, czy to w naszej branży czy też poza nią. W ciekawy sposób na temat podatku od transakcji finansowych, jak również ogólniej na temat kosztów rozliczeń, wypowiedziała się na marcowej konferencji FIA w Boca eurodeputowana Kay Swinburne. Chyba od samego początku podatek od transakcji finansowych miał być narzędziem służącym do ukarania banków za konsekwencje kryzysu finansowego, o który stanowczo obwiniono wyłącznie banki. W takim zamiarze nie byłoby nic zdrożnego, ale niestety zamierzenia te dotkną wyłącznie użytkowników końcowych. Na początku naszej rozmowy mówiliśmy o kosztach tej działalności i faktycznych konsekwencjach dla użytkowników końcowych czy będzie to fundusz emerytalny starający się pomnożyć środki swoich uczestników, czy też niemiecka spółka elektroenergetyczna dążąca do zabezpieczenia swojej pozycji w stopach procentowych czy w różnych walutach. Koniec końców faktyczne koszty podatku od transakcji finansowych poniesie rynek i użytkownicy końcowi, a nie spekulanci, którzy tak martwią się o zabezpieczenia, i nie banki, ponieważ takie koszty łatwo jest przerzucić na użytkowników końcowych. Obawiam się, że podatek nie uderzy w tych, przeciwko którym ma być skierowany, a w efekcie będzie przeciwskuteczny, choć może on być nakładany tylko na niewielkim poziomie, gdyż miałby obowiązywać od każdej transakcji, w tym instrumentów pochodnych, a nie tylko kapitałowych. Zasadniczo taki podatek nie umożliwi osiągnięcia zamierzonych rezultatów, chyba że celem ma być wyrzucenie tej działalności z Europy do Stanów Zjednoczonych, a może nawet do Azji jeśli tak, to jest to odpowiedni środek. Wiele lat temu funkcjonowało powiedzenie, że instrumenty pochodne 5 S t r o n a

6 to finansowa broń masowego rażenia. Nie jest to podejście właściwe, bowiem chodzi o bardzo ważne narzędzie zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorstwa, dzięki czemu świat staje się bezpieczniejszy nie jest to żaden Armagedon. Padło słowo Armagedon. Porozmawiajmy przez chwilę o handlu wysokich częstotliwości. Czy mogę zapytać o Pańskie zdanie na temat wpływu technologii na rynki w ostatnich latach. Jakie jest stanowisko FIA Europe w sprawie handlu wysokich częstotliwości i obecnych wyzwań prawnych w USA? Kiedy odchodziłem z banku Barclays, dostałem na pożegnanie Kindle a w wersji paperwhite. Pierwszą książką, którą na niego ściągnąłem, była pozycja Flash Boys autorstwa Michaela Lewisa. Chciałem o to zapytać Przeczytałem ją. Pojawiają się w niej istotne pytania. Wybrałem się wysłuchać prezentacji Michaela Lewisa w London School of Economics, która spotkała się z entuzjastycznym odbiorem. Panowała na niej atmosfera przypominająca koncert rockowy. Dla wielu osób spoza rynku finansowego jest on wręcz bohaterem, a sam zaczynał oczywiście na rynku finansowym. Jako jeden z czterech szczęśliwców mogłem mu po wykładzie zadać pytanie z sali. Odczytałem mu cztery zdania z raportu opublikowanego przez holenderski urząd regulacyjny AFM w 2010 r. poświęconego handlowi wysokich częstotliwości. Cytuję te cztery zdania z pamięci uznano w nich, że handel wysokich częstotliwości nie stanowi naruszenia zasad obowiązujących na rynku. Nie ma nic złego w tym, że firmy inwestują w technologię i czerpią uczciwe zyski z takich inwestycji technologicznych, jeśli tylko realizują zgodne z prawem strategie inwestycyjne. Stwierdzono również, iż można analizować kwestię handlu wysokich częstotliwości, ale do sprawy należy podejść z pełną starannością, kierując się faktami, a nie emocjami. Odczytałem te cztery zdania i spytałem, jak Michael się na to zapatruje. Zaskoczył mnie, mówiąc, że w pełni się z tym zgadza. Panuje błędne przekonanie, że szybkość obrotów z definicji jest zła, niesprawiedliwa, a nawet że może stanowić niezgodne z prawem wykorzystanie informacji poufnych, i to już od czasów, kiedy maklerzy fizycznie znajdowali się na parkiecie i można było zaobserwować, jak odbierają sygnały. Najważniejsze jest przy tym, że handel wysokich częstotliwości sam w sobie nie jest niczym złym złe natomiast może być jego konkretne wykorzystanie, i nad tym można się głębiej zastanawiać. Wydaje mi się, że niewiele korzyści płynie z szerszej dyskusji z osobami nieposiadającymi tak dobrego zrozumienia rynku, jakie mają regulatorzy. Tu pojawia się kwestia kierowania się faktami, a nie emocjami, bo to temat podatny na emocje. Tak więc uważam, że jest to faktycznie istotny temat i powinniśmy odpowiednio dobrać miejsce takiej dyskusji, jak na przykład wydarzenia z organizowanej przez FIA Europe serii InfoNet. A czy książka się Panu podobała? Bardzo dobrze się ją czytało. 6 S t r o n a

7 Interesująca była rozmowa z prezesem jednej brytyjskich giełd papierów pochodnych, która rozwiała pewne mity co do założenia, iż płacąc za bliższy dostęp do serwera giełdy dostaje się krótszy kabel, a więc zyskuje odrobinę więcej czasu. Tymczasem owa giełda dba o to, żeby wszystkie kable miały tę samą długość, a im bliżej serwera giełdowego, tym więcej pętli na takim kablu. W efekcie w przypadku wspomnianej giełdy nikt nie czerpie przewagi konkurencyjnej z fizycznej bliskości serwerów giełdy. Chociaż oferują kolokację, nikt na tym nie korzysta. Czy jest się bliżej, czy dalej, każdy ma kabel o tej samej długości. A jak widzi Pan przyszły krajobraz europejskiego rynku giełdowego i europejskich modeli giełd? Określony w MiFID II obowiązek rozliczania i obrotów wymusi notowanie kolejnych produktów na giełdach i da możliwość ich notowania na więcej niż jednym rynku. MiFID II kładzie kres epoce, w której giełda mogła mieć rynek na wyłączność te dni są już policzone. Dzięki otwartemu dostępowi zwiększy się konkurencja, przynajmniej w teorii, choć panują różne opinie. Niektórzy, jak NLX, twierdzą, że źródłem ich sukcesu jest możliwość korzystania z usług rozliczeniowych znanego CCP. Czy spodziewam się więc, że izby rozliczeniowe CCP będą się mnożyć? Osobiście nie spodziewam się w krótkiej perspektywie powstania nowych izby typu CCP. Czy spodziewam się powstania nowych giełd? Oczywiście. Tak więc w przypadku niedyskryminującego dostępu, jakie będą praktyczne jego warunki i na jakich zasadach CCP może odmówić przyłączenia? Czy spodziewam się wzrostu konkurencji w Polsce? Zapewne Pan wie więcej ode mnie o ewentualnym popycie czy zapotrzebowaniu na alternatywne rynki obrotu, zwłaszcza wśród użytkowników końcowych w Polsce. W powszechnej opinii większa liczba rynków obrotów zapewnia uczciwy poziom opłat giełdowych i rozliczeniowych, przy czym złą stroną większej liczby rynków jest rozdrobnienie płynności. Płynność jest tak ważnym czynnikiem sukcesu lub porażki każdego giełdowego produktu, że prowadzi to do pewnych obaw związanych z otwartym dostępem i możliwością notowania kontraktów na różnych rynkach zgodnie z rozporządzeniem EMIR. Wspomniał Pan o alternatywnych platformach obrotu. Jak krajowa giełda może konkurować z modelem biznesowym platformy MTF? Sądzę, że głównym czynnikiem będzie marka i jej siła, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Taka platforma MTF jak np. Chi-X będzie sobie stawiać pytanie, czy uda jej się wykorzystać atut międzynarodowej skali działalności w Polsce i na innych rynkach. Trudniej jest powiedzieć, jaki wpływ wywrze to na polski rynek. Jednak warszawska Giełda i izba rozliczeniowa powinna zadać sobie pytanie, dlaczego zagraniczny lub polski użytkownik końcowy czy polski bank miałby wybrać taki czy inny rynek obrotu? Ostatnie pytanie: czy w perspektywie zarysowują się szczególnie interesujące zmiany? 7 S t r o n a

8 Dla mnie osobiście ciekawe jest to, że obawa przed zmianą leży w ludzkiej naturze, ale kiedy pogodzimy się już ze zmianą i zrozumiemy, że cała branża przechodzi cykl zmian, okazuje się, że segment instrumentów pochodnych jest fascynujący, podobnie jak uczestnictwo w pionierskich działaniach na rynkach finansowych. Oto dojrzały, ugruntowany sektor wymyśla się na nowo poprzez nową infrastrukturę rynku i nowe przepisy. Przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie otwierają się nowe możliwości w kraju i za granicą. Obecnie nasza branża zmienia się w Polsce, w Londynie, w Europie i na całym świecie. Za dziesięć lat będziemy mogli sobie powiedzieć: byłem współuczestnikiem tych zmian. Dziękuję w imieniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Dziękuję. Dodatkowe informacje o FIA Europe FIA Europe (poprzednio FOA Futures and Options Association) reprezentuje ok. 175 firm działających na rynkach notowanych na giełdach i centralnie rozliczanych instrumentów pochodnych w tym banki, domy maklerskie, firmy zajmujące się obrotem towarami, giełdy, izby rozliczeniowe CCP, dostawców infrastruktury, kancelarie prawne i firmy doradcze. FIA Europe wraz ze swoimi członkami działa na rzecz prowadzenia konstruktywnego dialogu z władzami i urzędami regulacyjnymi w realizacji najwyższych standardów branżowych. W zeszłym roku FIA podjęła współpracę z FIA w ramach nowej struktury FIA Global. Dzięki temu FIA, FIA Europe i FIA Asia poszerzyły swoje wpływy w obszarze współpracy ponadgranicznej, w szczególności wzmacniając koordynację i przepływ informacji pomiędzy regionami i mówiąc jednym głosem jako reprezentant interesów swoich członków na całym świecie. Organizacje te nadal zajmują się kwestiami prawnymi, regulacyjnymi i rynkowymi w swoich regionach i funkcjonują w oparciu o odrębne struktury kierownicze, zatrudniają własnych pracowników i grupują własnych członków. 8 S t r o n a

KDPW_CCP. and everything s cleared

KDPW_CCP. and everything s cleared 1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ PRZEZ BANK / INSTYTUCJE KREDYTOWĄ WG USTAWY O OBROCIE FORMY UCZESTNICTWA BANKU/INSTYTUCJI KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016 Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA Forum Obrotu 2016 IRGIT SA w obecnym stanie prawnym I. Zakres działalności IRGIT SA: 1. IRGIT SA jako giełdowa izba rozrachunkowa ( GIR ) w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów IT w instytucjach finansowych Leszno, 14 marca 2013 Co to jest UTP? System notujący opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.5.2017 r. COM(2017) 225 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO Reagowanie na wyzwania stojące przed krytycznymi

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Sylwia Lasota Dyrektor Biura Członków Giełdy Seminarium Kontrakty futures na energię elektryczną Warszawa, 11 września 2015 r. Strona Agenda Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku

rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Informacje dotyczące rynków towarowych instrumentów pochodnych lub powiązanych rynków kasowych na potrzeby określenia informacji poufnych w

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Giełda w liczbach Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan prezentacji Giełda na przestrzeni 21 lat Giełda z perspektywy spółek notowanych na GPW Przedstawienie profilu statystycznego inwestora Porady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dyrektywy MiFID II i jej wpływ na rynki towarowo-finansowe w Polsce At the heart of Central European power trading

Uwarunkowania dyrektywy MiFID II i jej wpływ na rynki towarowo-finansowe w Polsce At the heart of Central European power trading Uwarunkowania dyrektywy MiFID II i jej wpływ na rynki towarowo-finansowe w Polsce At the heart of Central European power trading Warszawa, 8 marca 2017 r. Rynek energii elektrycznej w Polsce rola TGE TWh

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11 Tytuł: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego Autorzy: Radosław Pastusiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Książka "Przedsiębiorstwo na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji?

Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji? Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji? Kiedy mamy do czynienia z rynkiem pierwotnym? Jak możemy zareagować na tym rynku? Czym różni się cena emisyjna

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe i najbardziej aktywne firmy na rynku? Co biorą pod uwagę konsumenci podczas zakupu i stosowania

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2

Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 Od 6 października 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienia dotychczasowy cykl rozrachunkowy T+3 na cykl T+2. Zmiana cyklu rozrachunkowego dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku)

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Zespół Rozwoju i Eksploatacji Dział Produktów Informacyjnych GPW Warszawa, 24 sierpnia 2006 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Bardziej szczegółowo

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW System UTP dla rynku Zaoferowanie rynkowi rozwiązania o najwyższych światowych standardach funkcjonalnych oraz technicznych Stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Indeks ten skupia spółki medyczne i biotechnologiczne notowane na rynku alternatywnym GPW.

Indeks ten skupia spółki medyczne i biotechnologiczne notowane na rynku alternatywnym GPW. Indeks ten skupia spółki medyczne i biotechnologiczne notowane na rynku alternatywnym GPW. - W dniu 30 sierpnia 2010 r. minęły trzy lata od uruchomienia rynku NewConnect, najdynamiczniej rozwijającego

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną. Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego

Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną. Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 16 marca 2015 Agenda Dlaczego futures na energie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 950 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecnie wartość i potencjał rynku leków generycznych

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe czynniki rozwoju i wyzwania dla rynku

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy )

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy ) Załącznik Nr 1a Do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie (nazwa wnioskodawcy ) Kategoria wnioskodawcy 1 : firma inwestycyjna w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II. Katarzyna Szwarc Biuro Compliance

Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II. Katarzyna Szwarc Biuro Compliance Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II Katarzyna Szwarc Biuro Compliance VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 Agenda 1. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts, 8 June 2016

Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts, 8 June 2016 Warszawa, 27 czerwca 2016 OPIS KLUCZOWYCH ASPEKTÓW NOWEJ REGULACJI UNII EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i kontraktach

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II

Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II Łukasz Goliszewski - Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem, IRGiT IRGiT w nowej strukturze rynku IRGiT we współpracy z TGE wypracowała i uzgodniła z KNF nowy model

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego 2014 r. 1 I. GENEZA I CELE ROZPORZĄDZENIA EMIR Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 01 grudnia 2014r.) Jeden kontrakt obejmuje 1000 ton Uprawnień do emisji (EUA)

(obowiązuje od 01 grudnia 2014r.) Jeden kontrakt obejmuje 1000 ton Uprawnień do emisji (EUA) SPECYFIKACJA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH BĘDĄCYCH ZARÓWNO W OBROCIE NA RYNKU ZORGANIZOWANYM (GIEŁDY TOWAROWE), JAK I POZA RYNKIEM ZORGANIZOWANYM (OTC), DLA KTÓRYCH INSTRUMENTEM BAZOWYM SĄ UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Tysiące, miliony, biliony

Tysiące, miliony, biliony Warszawa, 9 listopada 29 r. 15 lat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych KDPW w liczbach INFORMACJA PRASOWA Prawie 14 zarejestrowanych na koniec października 29 emisji instrumentów finansowych akcji,

Bardziej szczegółowo

Monika Daciuk Marcin Michna

Monika Daciuk Marcin Michna Zapewnienie sukcesu w emisji instrumentów oraz płynności rynku: organizacja pierwszych emisji publicznych, budowanie księgi popytu, rola subemitentów, prawa do akcji i kwity depozytowe Monika Daciuk Marcin

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Debiut na NewConnect 18 stycznia 2011r. Profil spółki TMS Brokers S.A. Pośrednik w obrocie instrumentami finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami pochodnymi dla rynków

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy, biorąc pod uwagę Państwa wiedzę o inwestowaniu w instrumenty finansowe* oraz doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 marca 2011 r. Maciej Kurzajewski Z-ca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które prywatne firmy medyczne planują największą ekspansję? Jakie

Bardziej szczegółowo