Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET"

Transkrypt

1 Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO (MS):3 Programowanie stawek VAT3 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU4 KASA POSNET ECR (JT)5 Programowanie stawek VAT 5 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU7 KASA POSNET PERSONAL (ID):11 Programowanie stawek VAT11 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU13 KASA POSNET BINGO 101 (AAY):15 Programowanie stawek VAT15 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU16 KASA POSNET BINGO 102 (AEF)19 Programowanie stawek VAT19 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU20 KASA POSNET BINGO PLUS 201 (AFN)22 Programowanie stawek VAT22 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU23 KASA POSNET BINGO HS 301 (AII)25 Programowanie stawek VAT25 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU27 KASA POSNET BINGO HS 302 (BBB)28 Programowanie stawek VAT28 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU30 KASA POSNET ECR 101 (AAT)31 Programowanie stawek VAT31 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU32 KASA POSNET PERFEKT 101 (ADB)35 Programowanie stawek VAT35 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU36 KASA POSNET NEO 101, 102 (AHH) i NEO EJ (BAW)38 Programowanie stawek VAT38 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU39 KASA POSNET MOBILE 101, 102 (AGR) 41 Programowanie stawek VAT41 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU42 KASA CB-TAXI 101 (ADY)44 Programowanie stawek VAT44 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU46 1

2 Wstęp Zmiana stawek VAT może być wykonana po raporcie dobowym W celu szybkiego odnalezienia właściwego modelu kasy w instrukcji, należy odczytać numer unikatowy z wydruku fiskalnego bądź z Książki Serwisowej Numer ten umieszczony jest na każdym paragonie, raporcie dobowym i okresowym fiskalnym Zawarty jest on w dolnej części wydruku, bezpośrednio za znakiem graficznym tzw: logo fiskalnym Podstawowe skróty stosowane w instrukcji: logo fiskalne PLU Pozyzja sprzedaży w bazie towarowej PTU =VAT Podatek od Towarów i Usług Numer pamięci fiskalnej składa się z dwóch lub trzech liter i ośmiu cyfr, np: JT , AEF Przykładowy wydruk raportu fiskalnego kas z numerem unikatowym: numer unikatowy numer unikatowy UWAGA Stawki VAT definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Złe wartości stawek VAT w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Użytkownik musi sprawdzić datę podczas programowania stawek PTU Zapis do modułu z błędną datą, może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Po zmiane wartości procentowej stawek VAT w kasie, może zachodzić potrzeba korekty przypisania stawki do pozycji sprzedaży w bazie towarowej PLU W tym celu opisano także te czynności w dalszej części instrukcji 2

3 KASA POSNET BINGO (MS): Kasa z numerem unikatowym: MS Programowanie stawek VAT UWAGA 1 Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym 2 Do wprowadzania danych używamy klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] 3 Wprowadzoną wielkość akceptujemy klawiszem [RAZEM] 4 Naciśniecie klawisza [C] bez wprowadzenia danej oznacza wyjście z trybu programowania stawek! 5 Błędnie wprowadzony znak kasujemy klawiszem [C] 6 Stawki Z (zwolniona) nie programujemy Jest zapisana na stałe 7 W przypadku pomyłkowo zatwierdzonej danej należy opuścić tryb programowania stawek poprzez naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie klawisza [C] Unikamy w ten sposób zapisu błędnych stawek do pamięci fiskalnej W kasie istnieje możliwość zdefiniowania wysokości podatku PTU dla poszczególnych stawek Po wejściu w menu kierownika: SUP ProG / ProG Ptu, na wyświetlaczu otrzymamy liczby których znaczenie opisano w tabeli poniżej: Liczba z lewej strony wyświetlacza Wykonywana czynność Programowanie PTU A Programowanie PTU B Programowanie PTU C Programowanie PTU D Programowanie PTU E Programowanie PTU F Liczby z lewej strony wyświetlacza oznaczają kolejne stawki Po wpisaniu wartości stawki ( wartość z przedziału 0,1 do 99,9 z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) i zatwierdzeniu klawiszem RAZEM kasa sama przechodzi do programowania następnej stawki Jeśli programowana stawka ma być ostatnia wówczas klawisz RAZEM należy nacisnąć dwukrotnie Po zaprogramowaniu stawek kasa wykonuje wydruk na którym znajdują się stawki przed programowaniem oraz aktualnie zaprogramowane Każda zmiana stawek PTU jest zapisywana w module fiskalnym 3

4 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU W celu zmiany przypisania stawki do towaru, należy wejść w menu: SUP ProG / ProG PLU, wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawi się napis PLU nnn Należy podać numer rekordu do skorygowania, z przedziału Po zatwierdzeniu pojawi się menu dotyczące edycji danego PLU, przedstawione poniżej Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi polami rekordu zrealizowane jest za pomocą klawiszy i Chcąc wyjść do menu nadrzędnego należy nacisnąć i przytrzymać klawisz C Napisy pojawiające się na wyświetlaczu określające wykonywaną czynność Czynność Programowanie nazwy towaru Programowanie ceny towaru Programowanie stawki PTU Programowanie numeru opakowania przypisanego do towaru Maksymalna ilość znaków 16 znaków alfanumerycznych Programując nazwę kasa sama uruchamia tryb wpisywania znaków alfanumerycznych Od 0,01 do ,99 Liczba od 0 do 6 (0-A6-Z) programowane stawi muszą być aktywne Numer opakowania (opakowania należy zaprogramować w pierwszej kolejności) Każdą poprawnie wprowadzaną wartość lub nazwę należy zatwierdzić klawiszem RAZEM 1 Jeżeli nowy towar jest programowany przed wykonaniem raportu dobowego (gdy totalizery nie są wyzerowane) to w pierwszej kolejności należy podać stawkę PTU a dopiero później nazwę towaru 2 Programując kasę za pomocą klawiatury możliwa jest jedynie zmiana parametrów PLU 3 Zatwierdzenie pustego pola PLU Ptu (programowanie stawki PTU) równoznaczne jest z zaprogramowaniem stawki A 4

5 KASA POSNET ECR (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT Programowanie stawek VAT UWAGA 1 Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym 2 Do wprowadzania danych używamy klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] 3 Wprowadzoną wielkość akceptujemy klawiszem [RAZEM] 4 Naciśniecie klawisza [C] bez wprowadzenia danej oznacza wyjście z trybu programowania stawek! 5 Błędnie wprowadzony znak kasujemy klawiszem [C] 6 Stawki Z (zwolniona) nie programujemy Jest zapisana na stałe 7 W przypadku pomyłkowo zatwierdzonej danej należy opuścić tryb programowania stawek poprzez naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie klawisza [C] Unikamy w ten sposób zapisu błędnych stawek do pamięci fiskalnej W kasie POSNET ECR fabrycznie ustawiono 4 stawki PTU: stawka A 22% stawka B 7% stawka C 0% stawka Z zwolniona Każda zmiana stawek VAT w trybie fiskalnym jest zapisywana w module fiskalnym i dokumentowana wydrukiem niefiskalnym Stawki PTU możemy zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego (przed pierwszą sprzedażą) Poniżej przedstawiono przykład zmiany stawek PTU w kasie z ustawienia fabrycznego na: - stawka A 22% stawka B 7% stawka C 22% stawka D 0% stawka Z zwolniona Zmiany stawek dokonujemy w menu: Kierownik/ Programowanie/ Programowanie VAT : 5

6 -Programowanie PTU Odczyt stawek PTU 3D 1 Wybierz Programowanie PTU i naciśnij Podaj liczbę stawek PTU [16] 3 3i Anuluj 2 Podaj liczbę definiowanych stawek (stawki Z nie definiujemy) i naciśnij Kasa zawsze wyświetla liczbę aktualnie zdefiniowanych stawek PTU (bez stawki zwolnionej!) dla ustawienia fabrycznego 3 Podaj stawkę PTU A i Anuluj Podaj stawkę PTU B 700 3i 3i 3i 5 Wprowadź 22 i naciśnij Anuluj Podaj stawkę PTU D Naciśnij Kasa zawsze wyświetla wartość aktualnie zdefiniowanej stawki PTU, którą w naszym przykładzie wynosi (PTU B=7%) Anuluj Podaj stawkę PTU C 22 3 Naciśnij Kasa zawsze wyświetla wartość aktualnie zdefiniowanej stawki PTU, którą w naszym przykładzie wynosi (PTU A=22%) 6 Naciśnij (kasa zawsze wyświetla wartość 000 w przypadku definiowania nowej stawki) Anuluj 6

7 Zapisać stawki PTU? 3 Data: jest poprawna? 4D 7 Naciśnij 8 Naciśnij aby zapisać stawki PTU do modułu fiskalnego (UWAGA: sprawdź poprawność daty!!!) lub naciśnij aby zrezygnować z zapisu Wydruk przykładowy Po wykonaniu powyższych czynności otrzymamy wydruk kontrolny Zmiana stawek PTU z informacją o zdefiniowanych stawkach PTU Po zmianie stawek kasa zwykle podpowiada na ekranie o konieczności zmian w bazie towarów wynikających z pojawienia się nowej stawki (w naszym przykładzie D ) lub zmiany wartości dla stawki istniejącej ( C ) Zmiana przypisania stawki VAT do PLU Poniżej przedstawiono definiowanie towaru o nazwie PIWO przy założeniu, że: w Konfiguracji PLU odpowiedziano TAK na wszystkie pytania (konfiguracja maksymalna ) oraz przyjęto, że długość nazwy towaru =12 znaków Dostęp do opcji programowania i edycji towarów uzyskujemy po wybraniu menu: Kierownik/ Programowanie/ Programowanie kasy/ Towary Po wybraniu tej opcji mamy natępujący ekran: Nowy towar Okno z opcjami na liście umożliwiającymi: - Zmiana towaru Dokonywanie zmian w bazie towarów Odczyt towaru Przeglądanie bazy towarów 3D Kasowanie rekordów w bazie towarów (pozycja dostępna po kilkukrotnym naciśnięciu klawisza "C") 7

8 Podaj kod PLU 158Mleko 3i 1 Naciśnij, jeżeli podpowiadany przez kasę numer PLU jest odpowiedni lub wprowadź numer kodu i naciśnij Anuluj Podaj nazwę towaru Mleko 3 2 Przy pomocy klawisza przejdź do kolejnej pozycji programowania Anuluj Podaj stawkę VAT B Góra, dół - zmień 3 3 Przy pomocy klawiszy określ stawkę PTU i naciśnij Anuluj Kolejne parametry dostępne są zależnie od konfiguracji kasy Wybór grupy tow? Akt wart Inne TAK Owoce -Alkohole Inne 3 NIE 5 Wybierz (klawisz 3 3i Anuluj Podaj stan magazyn i ) Alkohole i naciśnij Podaj kod kreskowy Pojawiło się okno z pytaniem Czy chcemy umieścić definiowany towar w grupie INNE (NIE) czy w jednej z grup zdefiniowanych wcześniej (TAK) 4 Naciśnij TAK 6 Wprowadź czytnikiem kodów kreskowych kod (lub wprowadź za pomocą klawiatury numerycznej) i naciśnij (podany w przykładzie kod jest przypadkowy) 7 Wpisz liczbę określającą ilość towaru w magazynie (1000) i naciśnij Anuluj 8

9 Podaj min stan mag 100 3i Podaj typ ceny Proponowana Góra, dół - zmień 3 8 Wpisz liczbę określającą minimalną ilość towaru w magazynie (100) i naciśnij Anuluj Anuluj Podaj cenę towaru 180 3i 10 Wprowadź cenę (w tym przykładzie proponowaną=180 zł) i naciśnij Anuluj Podaj min cenę tow 150 3i Anuluj Podaj max cenę tow 250 3i Anuluj Podaj cenę zakupu 140 3i 3 11 Wprowadź cenę minimalną, poniżej której kasa nie zezwoli na sprzedaż i naciśnij Kasa zawsze proponuje minimalną cenę równą Wprowadź maksymalną cenę towaru (250 zł), powyżej której kasa nie zezwoli na sprzedaż i naciśnij Kasa zawsze proponuje maksymalną cenę równą Można ją zmienić, ale także można określić inną (jak w przykładzie) 13 Wprowadź cenę zakupu (140 zł )i naciśnij Anuluj Wybór rabatu/narz? Tak 9 Za pomocą klawiszy określ typ ceny (Proponowana lub Sztywna) jako Proponowana i naciśnij Cena proponowana oznacza, że podczas sprzedaży mamy możliwość zmiany ceny wyświetlanej (proponowanej) na ekranie Jest to tzw cena otwarta Cena sztywna oznacza, że podczas sprzedaży nie mamy możliwość zmiany ceny zdefiniowanej jako sztywna (patrz następny punkt tego przykładu) Nie Tu mamy możliwość określenia, które pozycje z bazy Rabaty/ narzuty rabatów (narzutów) mogą być brane pod uwagę przy określaniu rabatu (narzutu) domyślnie kasa przyjmuje, że wszystkie 14 Naciśnij Tak 9

10 +r PREMIA +n Dopłata 3 Zmień Wybór opakowania? Akt wart Brak Tak 3 Pojawiła się lista z dostępnymi w kasie rabatami (+r) i narzutami (+n): 15 Jeżeli nie chcesz nic zmieniać naciśnij (znak + obok nazwy rabatu/ narzutu oznacza, że pozycja będzie aktywna przy udzielaniu rabatu/ narzutu podczas sprzedaży tego towaru) 16 Wybierz pozycje z listy które chcesz wyłączyć z listy dostępnych rabatów/ narzutów (tylko dla towaru PIWO!) i naciśnij Zmień Obok wybranej pozycji powinien pojawić się znak -r lub -n Tu mamy możliwość określenia czy przypisujemy do definiowanego towaru (PIWO) opakowanie (klawisz TAK ), czy dany towar nie ma przypisanego opakowania (klawisz NIE ) Nie 17 Naciśnij Tak Brak Karton Butelka 18 Wybierz Butelka i naciśnij 3 Podaj typ ilości Proponowana Góra, dół - zmień 3 Anuluj Podaj ilość towaru 2 3i Nowy towar - Zmiana towaru Odczyt towaru 3D Anuluj 19 Za pomocą klawiszy określ typ ilości (Proponowana lub Sztywna) jako Proponowana i naciśnij Ilość proponowana oznacza, że podczas sprzedaży mamy możliwość zmiany ilości wyświetlanej (proponowanej) na ekranie Ilość sztywna oznacza, że podczas sprzedaży nie mamy możliwość zmiany ilości zdefiniowanej jako sztywna (patrz następny punkt tego przykładu) 20 Wprowadź ilość (w tym przykładzie proponowaną = 2) i naciśnij Kasa przy sprzedaży Piwa będzie zawsze proponowała 2 ; ilość tą będzie jednak można zmienić (dlatego że jest proponowana ) w trakcie sprzedaży Pojawiło się okno z nowymi opcjami na liście umożliwiającymi: Dokonywanie zmian w bazie towarów Przeglądanie bazy towarów Kasowanie rekordów w bazie towarów (pozycja dostępna po kilkukrotnym naciśnięciu klawisza ) 10

11 KASA POSNET PERSONAL (ID): Kasa z numerem unikatowym: ID Programowanie stawek VAT UWAGA Fabrycznie ustawiono 4 stawki PTU: stawka A 22%, stawka B 7%, stawka C 0%, stawka Z zwolniona Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym i dokumentowana wydrukiem niefiskalnym Stawki PTU możemy zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwszą sprzedażą Nie możliwości zmiany stawek PTU jeżeli został udzielony przynajmniej jeden depozyt Funkcje dostępne w trybie pracy kierownika _Programowanie kasy Progrnagłówka Programowanie PTU 4D 1 Wybierz z listy pozycję Programowanie PTU i naciśnij _Programowanie Odczyt PTU 2 Naciśnij 4D Ilość st PTU [16] 2_ 4 3 Wprowadź liczbę stawek PTU, które chcesz zaprogramować (nie licząc stawki Z, która jest zaprogramowana na stałe) i naciśnij 11

12 Zmiana stawek PTU PTU A [%] 2200_ 4 4 Wprowadź nową wartość stawki PTU (na wyświetlaczu proponowana jest poprzednia wartość tej stawki) i naciśnij, aby wprowadzić stawkę PTU do pamięci kasy Analogicznie przebiega programowanie kolejnych stawek Każda zmiana stawek PTU zakończona jest pytaniem: Zapisać stawki PTU? 4 Data: jest poprawna? 4 1 Naciśnij, aby zapisać stawki w pamięci kasy 2 Naciśnij, jeżeli proponowana data jest poprawna Jeżeli dokonujemy zmiany stawek PTU po wcześniejszym zaprogramowaniu towarów, może zdarzyć się, że niektóre towary będą posiadać nieaktywne stawki PTU i nie będą dopuszczone do sprzedaży Klawisze szybkiej sprzedaży, pod którymi zaprogramowane były towary z nieaktywnymi stawkami PTU zostaną skasowane Po zmianie stawek PTU drukowany jest dokument niefiskalny: Przykładowy wydruk 12

13 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU Opcja zmiany danych pozwala na korektę wprowadzonych wartości dotyczących pozycji sprzedaży W przypadku, gdy zostały one błędnie wprowadzone lub wymagają uaktualnienia Nie można dokonać żadnej zmiany towaru jeżeli na dany towar został udzielony depozyt Sposób zmiany danych przedstawiony jest na przykładzie towaru: _Programowanie kasy Progrnagłówka Programowanie PTU 4D 2 Naciśnij Towary Kasjerzy 1 Naciśnij 4D _Nowy towar Zmiana towaru Kasowanie towaru 4D 3 Wybierz z listy pozycję Zmiana towaru i naciśnij TOWAR 1 TOWAR 2 TOWAR 3 4 Wybierz z listy towar, którego dane chcesz zmienić i naciśnij TOWAR 1 numer PLU PTU 4D 4D 23 A 5 Wybierz z listy tę wartość, którą chcesz zmienić za pomocą klawszy strzałek góra i dół (np Stawka PTU) i naciśnij 6 Wpisz poprawione dane i naciśnij, aby wprowadzić zmianę do pamięci kasy Każda zmiana stawki PTU lub nazwy towaru dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym 13

14 Przykładowy wydruk 14

15 KASA POSNET BINGO 101 (AAY): Kasa z numerem unikatowym: AAY Programowanie stawek VAT Każda zmiana stawek VAT w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym Stawki można programować w trybie pracy kierownika 30 razy Po 30 programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości ich zmiany Stawki PTU możemy zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwszą sprzedażą Istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek PTU Każda zmiana dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie UWAGA 1 Stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy TYLKO po wybraniu opcji dodaj 2 Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (raport dobowy) 3 Do wprowadzania danych używamy klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] 4 Wprowadzoną wielkość akceptujemy klawiszem [RAZEM] 5 Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA 6 Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest ZWOLNIONA 7 Błędnie wprowadzony znak kasujemy klawiszem [C] 8 Stawki PTU można zmieniać TYLKO 30 razy 9 Przy każdej zmianie stawek PTU konieczne jest zatwierdzenie daty zmiany Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność daty Jeśli nie jest prawidłowa należy wezwać serwis Programowanie dostępne jest w trybie kierownika 1 Naciśnij klawisz 2 Klawiszami wybierz stawkę, którą chcesz zaprogramować (A G) i naciśnij klawisz 3 Wprowadź wartość wybranej stawki PTU i naciśnij klawisz Analogicznie wprowdź wartości kolejnych stawek 15

16 4 Aby wprowadzić stawki PTU do pamięci kasy wybierz polecenie dodaj i naciśnij klawisz Przykładowy wydruk Każda zmiana stawek dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym Zmiana przypisania stawki VAT do PLU W trakcie programowania towaru użytkownik może przyporządkować do niego cenę, opakowanie zwrotne, unikalny kod kreskowy oraz stawkę VAT Poniżej przedstawiono sposób programowania 1 Naciśnij klawisz 2 Podaj numer PLU, który ma być przypisany do edytowanego towaru i naciśnij klawisz klawiszy Używając można wybierać dostępne numery PLU Kolejność wprowadzanych danych dotyczących towaru jest dowolna Należy pamiętać, że aby towar został zaprogramowany musi zostać wprowadzona unikalna nazwa towaru i stawka PTU 16

17 3 Naciśnij klawisz 4 Wprowadź lub zmień nazwę towaru i naciśnij klawisz 5 Naciśnij klawisz kreskowy aby wprowadzić kod 6 Wprowadź unikalny kod kreskowy i naciśnij klawisz Kod kreskowy można wprowadzić ręcznie lub przy pomocy czytnika kodów kreskowych Kod kreskowy składa się z 6 do 13 cyfr 7 Naciśnij klawisz 8 Wprowadź cenę i naciśnij klawisz Wprowadzenie wartości zerowej oznacza, że towar ma cenę otwartą 9 Definiowanie stawki VAT Naciśnij klawisz 10 Klawiszami i naciśnij klawisz wybierz stawkę PTU 11 Naciśnij klawisz 17

18 12 Klawiszami wybierz numer opakowania i naciśnij klawisz Klawiszami można wybierać tylko zaprogramowane opakowania Wprowadzenie wartości zerowej oznacza, że towar nie ma przypisanego opakowania 13 Naciśnij klawisz Każde programowanie towaru zakończone jest wydrukiem dokumentu niefiskalnego, na którym wyszczególniona jest nazwa towaru, numer PLU oraz przypisana do niego stawka PTU 18

19 KASA POSNET BINGO 102 (AEF) Kasa z numerem unikatowym: AEF Programowanie stawek VAT Każda zmiana stawek VAT w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym Stawki PTU można programować tylko 30 razy i tylko w trybie pracy kierownika Po 30 programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości ich zmiany Stawki PTU możemy zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwszą sprzedażą Istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek PTU Każda zmiana dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie UWAGA 1 Stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy TYLKO po wybraniu opcji dodaj 2 Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (raport dobowy) 3 Do wprowadzania danych używamy klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] 4 Wprowadzoną wielkość akceptujemy klawiszem [RAZEM] 5 Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA 6 Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest ZWOLNIONA 7 Błędnie wprowadzony znak kasujemy klawiszem [C] 8 Stawki PTU można zmieniać TYLKO 30 razy 9 Przy każdej zmianie stawek PTU konieczne jest zatwierdzenie daty zmiany Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność daty Jeśli nie jest prawidłowa należy wezwać serwis 1 Naciśnij klawisz 2 Klawiszami wybierz stawkę, którą chcesz zaprogramować (A G) i naciśnij klawisz 3 Wprowadź wartość wybranej stawki PTU i naciśnij klawisz 19

20 4 Aby wprowadzić stawki PTU do pamięci kasy wybierz polecenie dodaj i naciśnij klawisz Każda zmiana stawek dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym Przykładowy wydruk Zmiana przypisania stawki VAT do PLU W kasie Posnet Bingo każdy towar musi mieć unikalną nazwę (maksymalnie 16 znaków) oraz stawkę PTU W trakcie programowania towaru użytkownik może przyporządkować do niego cenę, opakowanie zwrotne oraz unikalny kod kreskowy Dane te nie są wprowadzane obligatoryjnie, więc pominięcie którejkolwiek powoduje ustawienie wartości zerowych (co oznacza brak ceny proponowanej, brak przyporządkowanego opakowania oraz brak kodu kreskowego) 1 Naciśnij klawisz 2 Podaj numer PLU, który ma być przypisany do wprowadzanego towaru i naciśnij klawisz Używając klawiszy można wybierać dostępne numery PLU Kolejność wprowadzanych danych dotyczących towaru jest dowolna Należy pamiętać, że aby towar został zaprogramowany musi zostać wprowadzona unikalna nazwa towaru i stawka PTU 20

21 3 Naciśnij klawisz 4 Wprowadź nazwę towaru i naciśnij klawisz 5 Naciśnij klawisz aby wprowadzić kod kreskowy 6 Wprowadź unikalny kod kreskowy i naciśnij klawisz Kod kreskowy można wprowadzić ręcznie lub przy pomocy czytnika kodów kreskowych Kod kreskowy składa się z 6 do 13 cyfr 7 Naciśnij klawisz 8 Wprowadź cenę i naciśnij klawisz Wprowadzenie wartości zerowej oznacza, że towar ma cenę otwartą 9 Przypisanie stawki PTU do pozycji Naciśnij klawisz 10 Klawiszami i naciśnij klawisz 11 Naciśnij klawisz Klawiszami klawisz wybierz stawkę PTU wybierz numer opakowania i naciśnij Klawiszami można wybierać tylko zaprogramowane opakowania Wprowadzenie wartości zerowej oznacza, że towar nie ma przypisanego opakowania 13 Naciśnij klawisz Każde programowanie towaru zakończone jest wydrukiem dokumentu niefiskalnego, na którym wyszczególniona jest nazwa towaru, numer PLU oraz przypisana do niego stawka PTU 21

22 KASA POSNET BINGO PLUS 201 (AFN) Kasa z numerem unikatowym: AFN Programowanie stawek VAT W kasie Posnet Bingo Plus v201 istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek VAT Każda zmiana stawek PTU dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym Stawki można programować 30 razy Po ostatnim programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości ich zmiany Stawki VAT można zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, przed rozpoczęciem sprzedaży UWAGA Stawki VAT definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Złe wartości stawek VAT w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Użytkownik musi sprawdzić datę podczas programowania stawek PTU Zapis do modułu z błędną datą, może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Stawki PTU można programować w menu : 4 Programowanie kasy / 49 Stawki PTU 4 Programowanie kasy Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 Stawki PTU Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 PTU: A NIEAKTYWNA Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek stawkę od A do G Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 PTU: Należy wpisać wartość stawki za pomocą klawiszy 101 numerycznych i nacisnąć klawisz RAZEM Stawki, które należy zaprogramować można wybierać za pomocą klawiszy strzałek lub wpisując jej symbol Aby zapisać programowane stawki PTU należy zatwierdzić opcję Zapisz klawiszem RAZEM Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o poprawność daty: 22

23 Czy poprawna: 20/02/2011? Jeśli data na wyświetlaczu jest poprawna naciśnięcie klawisza RAZEM spowoduje zapis stawek do pamięci kasy i wydrukowanie dokumentu niefiskalnego potwierdzającego zmianę stawek Uwaga 1 Stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy TYLKO po wybraniu opcji Zapisz 2 Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (po raporcie dobowym) 3 Do wprowadzania danych należy używać klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] 4 Zatwierdzenie wprowadzonej wielkości - naciśnięcie klawisza RAZEM 5 Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA 6 Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest ZWOLNIONA 7 Kasowanie błędnie wprowadzonego znaku - naciśnięcie klawisza C 8 Stawki PTU można zmieniać TYLKO 30 razy Dalsza zmiana stawek jest niemożliwa Można pracować z ostatnio zapisanymi stawkami PTU POSNET ULMUNICYPALNA WARSZAWA NIP NIEFISKALNY Zmiana stawek PTU Stare PTU: PTU A 22,00 % PTU B 7,00 % PTU C 3,00 % PTU D --PTU E --PTU F --PTU G Nowe PTU: PTU A 23,00 % PTU B 8,00 % PTU C 5,00 % PTU D 0,00 % PTU E --PTU F - -SPZWPTU PTU G --NIEFISKALNY #1 KIER 11: Zmiana przypisania stawki VAT do PLU Funkcje dostępne w trybie pracy kierownika/ Programowanie kasy 4 Programowanie Należy nacisnąć klawisz RAZEM kasy 41 Baza PLU Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 PLU: Używając strzałki w górę wyszukujemy interesujący nas rekord potwierdzamy klawiszem RAZEM Istnieje Należy nacisnąć klawisz RAZEM 23

24 41 Nazwa nazwa_produktu Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Cena Należy nacisnąć klawisz RAZEM 0,00 41 PTU: 22,00% A Podaj kod kresk Opakowan: 41 Grupa: 1 Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek właściwą stawkę od A do G Należy nacisnąć klawisz RAZEM Wprowadź kod kreskowy za pomocą skanera Należy nacisnąć RAZEM Proszę wybrać wcześniej zaprogramowany rodzaj opakowań Należy nacisnąć klawisz RAZEM Proszę wybrać grupę do przyporządkowany Należy RAZEM której towar jest nacisnąć klawisz 41 Ilość całkowita: NIE Ilościowy sposób sprzedaży(liczba całkowita, sztuki, ułamkowa wartość) Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Cena sztywna:nie Zasady wprowadzenia ceny ( cena sztywna bądź otwarta) Należy nacisnąć klawisz RAZEM Zapisz 'RAZEM' Po podaniu wszystkich parametrów zatwierdzamy klawiszem RAZEM 24

25 KASA POSNET BINGO HS 301 (AII) Kasa z numerem unikatowym: AII Programowanie stawek VAT W kasie Posnet Bingo HS istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek PTU Każda zmiana stawek PTU dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie Stawki muszą być zaprogramowane przed fiskalizacją kasy Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym Stawki PTU można programować tylko 30 razy Po ostatnim programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości ich zmiany Stawki PTU można zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed rozpoczęciem sprzedaży UWAGA Stawki VAT definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Przed tą operacją, aby uniknąć ewentualnych pomyłek, należy upewnić się jakie stawki PTU mają być zaprogramowane Błędnie zapisane stawki PTU w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Zapis do modułu z błędną datą może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Stawki PTU można programować w menu kierownika: 4 Programowanie kasy / 49 Stawki PTU 4 Programowanie kasy Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 Stawki PTU Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 PTU: A NIEAKTYWNA Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek stawkę od A do G Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 PTU: 101 Należy wpisać wartość stawki za pomocą klawiszy numerycznych i nacisnąć klawisz RAZEM 25

26 Zapisz RAZEM Jeżeli wszystkie wartości stawek są już wprowadzone należy przejść za pomocą klawiszy strzałek na opcję "Zapisz" i zatwierdzić klawiszem "Razem" Stawki, które należy zaprogramować można wybierać za pomocą klawiszy strzałek lub wpisując jej symbol Aby zapisać programowane stawki PTU należy zatwierdzić opcję Zapisz klawiszem RAZEM Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o poprawność daty: Czy poprawna: 20/12/2010? Jeśli data na wyświetlaczu jest poprawna naciśnięcie klawisza RAZEM spowoduje zapis stawek do pamięci kasy i wydrukowanie dokumentu niefiskalnego potwierdzającego zmianę stawek Uwaga 1 Stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy TYLKO po wybraniu opcji Zapisz 2 Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (po raporcie dobowym) 3 Do wprowadzania danych należy używać klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] 4 Zatwierdzenie wprowadzonej wielkości - naciśnięcie klawisza RAZEM 5 Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA 6 Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest ZWOLNIONA 7 Kasowanie błędnie wprowadzonego znaku naciśnięcie klawisza C 8 Stawki PTU można zmieniać TYLKO 30 razy Dalsza zmiana stawek jest niemożliwa Można pracować z ostatnio zapisanymi stawkami PTU POSNET ULMUNICYPALNA WARSZAWA NIP NIEFISKALNY Zmiana stawek PTU Stare PTU: PTU A 22,00 % PTU B 7,00 % PTU C 3,00 % PTU D --PTU E --PTU F --PTU G Nowe PTU: PTU A 22,00 % PTU B 7,00 % PTU C 3,00 % PTU D 0,00 % PTU E --PTU F - -SPZWPTU PTU G --NIEFISKALNY #1 KIER 11:

27 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU Przypisanie stawki PTU do towaru dostępne jest w menu kierownika: 4 Programowanie kasy 4 Programowanie kasy Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Baza PLU Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 PLU: Używając strzałki w górę wyszukujemy interesujący nas rekord potwierdzamy klawiszem RAZEM istnieje Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Nazwa nazwa_produktu Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Cena Należy nacisnąć klawisz RAZEM 0,00 41 PTU: A 22,00% Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek stawkę od A do G Należy nacisnąć klawisz RAZEM Podaj kod kresk Opakowan: 41 Grupa: 1 Wprowadź kod kreskowy za pomocą skanera Należy nacisnąć RAZEM Proszę wybrać wcześniej zaprogramowany rodzaj opakowań Należy nacisnąć klawisz RAZEM Proszę wybrać grupę do przyporządkowany Należy RAZEM której towar jest nacisnąć klawisz 41 Ilość całkowita: NIE Ilościowy sposób sprzedaży(liczba całkowita, sztuki, ułamkowa wartość) Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Cena sztywna:nie Zasady wprowadzenia ceny ( cena sztywna bądź otwarta) Należy nacisnąć klawisz RAZEM Zapisz 'RAZEM' Po podaniu wszystkich parametrów zatwierdzamy klawiszem RAZEM 27

28 KASA POSNET BINGO HS 302 (BBB) Kasa z numerem unikatowym: BBB Programowanie stawek VAT W kasie Posnet Bingo HS istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek PTU Każda zmiana stawek PTU dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie Stawki muszą być zaprogramowane przed fiskalizacją kasy Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym Stawki PTU można programować tylko 30 razy Po ostatnim programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości ich zmiany Stawki PTU można zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed rozpoczęciem sprzedaży W trybie niefiskalnym istnieje możliwość zaprogramowania stawek PTU przy pomocy komputera UWAGA Stawki PTU definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Błędnie zapisane stawki PTU w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Należy sprawdzić datę podczas programowania stawek PTU Zapis do modułu z błędną datą może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Stawki PTU można programować w menu kierownika: 4 Programowanie kasy / 49 Stawki PTU 4 Programowanie kasy Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 Stawki PTU Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 PTU: A NIEAKTYWNA Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek stawkę od A do G Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 PTU: 101 Należy wpisać wartość stawki za pomocą klawiszy numerycznych i nacisnąć klawisz RAZEM 28

29 Zapisz RAZEM Jeżeli wszystkie wartości stawek są już wprowadzone należy przejść za pomocą klawiszy strzałek na opcję "Zapisz" i zatwierdzić klawiszem "Razem" Stawki, które należy zaprogramować można wybierać za pomocą klawiszy strzałek lub wpisując jej symbol Aby zapisać programowane stawki PTU należy zatwierdzić opcję Zapisz klawiszem RAZEM Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o poprawność daty: Czy poprawna: 20/12/2010? Jeśli data na wyświetlaczu jest poprawna naciśnięcie klawisza RAZEM spowoduje zapis stawek do pamięci kasy i wydrukowanie dokumentu niefiskalnego potwierdzającego zmianę stawek Stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy TYLKO po wybraniu opcji Zapisz Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (po raporcie dobowym) Do wprowadzania danych należy używać klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] Zatwierdzenie wprowadzonej wielkości - naciśnięcie klawisza RAZEM Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest ZWOLNIONA Kasowanie błędnie wprowadzonego znaku naciśnięcie klawisza C Stawki PTU można zmieniać TYLKO 30 razy Dalsza zmiana stawek jest niemożliwa Można pracować z ostatnio zapisanymi stawkami PTU POSNET ULMUNICYPALNA WARSZAWA NIP NIEFISKALNY Zmiana stawek PTU Stare PTU: PTU A 22,00 % PTU B 7,00 % PTU C 3,00 % PTU D --PTU E --PTU F --PTU G Nowe PTU: PTU A 22,00 % PTU B 7,00 % PTU C 3,00 % PTU D 0,00 % PTU E --PTU F - -SPZWPTU PTU G --NIEFISKALNY #1 KIER 11:

30 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU Przypisanie stawki PTU do towaru dostępne jest w menu kierownika: 4 Programowanie kasy 4 Programowanie kasy Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Baza PLU Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 PLU: Używając strzałki w górę wyszukujemy interesujący nas rekord potwierdzamy klawiszem RAZEM istnieje Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Nazwa nazwa_produktu Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Cena Należy nacisnąć klawisz RAZEM 0,00 41 PTU: A 22,00% Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek stawkę od A do G Należy nacisnąć klawisz RAZEM Podaj kod kresk Opakowan: 41 Grupa: 1 Wprowadź kod kreskowy za pomocą skanera Należy nacisnąć RAZEM Proszę wybrać wcześniej zaprogramowany rodzaj opakowań Należy nacisnąć klawisz RAZEM Proszę wybrać grupę do przyporządkowany Należy RAZEM której towar jest nacisnąć klawisz 41 Ilość całkowita: NIE Ilościowy sposób sprzedaży(liczba całkowita, sztuki, ułamkowa wartość) Należy nacisnąć klawisz RAZEM 41 Cena sztywna:nie Zasady wprowadzenia ceny ( cena sztywna bądź otwarta) Należy nacisnąć klawisz RAZEM Zapisz 'RAZEM' Po podaniu wszystkich parametrów zatwierdzamy klawiszem RAZEM 30

31 KASA POSNET ECR 101 (AAT) Kasa z numerem unikatowym: AAT W kasie POSNET ECR istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek PTU Każda zmiana stawek PTU dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym Stawki PTU można programować tylko 30 razy Po ostatnim programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości zmiany stawek Stawki PTU możemy zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed rozpoczęciem sprzedaży UWAGA Stawki PTU definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Złe stawki PTU w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Użytkownik musi sprawdzić datę podczas programowania stawek PTU Zapis do modułu z błędną datą może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Programowanie stawek VAT Stawki PTU można programować tylko w trybie pracy Kierownika po wejściu w menu : SUP Prog / Prog Ptu według następujących zasad: Do wprowadzania danych używamy klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] Wprowadzoną wielkość akceptujemy klawiszem [RAZEM] Błędnie wprowadzony znak kasujemy klawiszem [C] Stawkę zwolnioną należy zaprogramować przez wprowadzenie wartości Naciśnij klawisz 2 Klawiszami wybierz stawkę, którą chcesz zaprogramować (A G) i naciśnij klawisz 3 Wprowadź wartość wybranej stawki PTU i naciśnij klawisz 31

32 1 Aby wprowadzić stawki PTU do pamięci kasy wybierz polecenie dodaj i naciśnij klawisz Po akceptacji wprowadzonych z klawiatury stawek PTU na wyświetlaczu pojawi się data Jeśli data jest poprawna naciśnięcie klawisza spowoduje wydruk niefiskalny dokumentujący zmianę stawek UWAGA Stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy TYLKO po wybraniu opcji dodaj Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (po raporcie dobowym) Do wprowadzania danych używamy klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] Wprowadzoną wielkość akceptujemy klawiszem [RAZEM] Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest ZWOLNIONA Błędnie wprowadzony znak kasujemy klawiszem [C] Stawki PTU można zmieniać TYLKO 30 razy Dalsza zmiana stawek jest niemożliwa Można pracować na kasie z ostatnio zapisanymi stawkami PTU Zmiana przypisania stawki VAT do PLU W kasie Posnet ECR każdy towar musi mieć unikalną nazwę (maksymalnie 16 znaków) oraz stawkę PTU W trakcie programowania towaru użytkownik może przyporządkować do niego cenę, opakowanie zwrotne oraz unikalny kod kreskowy Dane te nie są wprowadzane obligatoryjnie, więc pominięcie którejkolwiek powoduje ustawienie wartości zerowych (co oznacza brak ceny proponowanej, brak przyporządkowanego opakowania oraz brak kodu kreskowego) Funkcja dostępna w menu kierownika SUP Prog 1 Naciśnij klawisz 32

33 2 Wybierz numer PLU do edycji Kolejność wprowadzanych danych dotyczących towaru jest dowolna Należy pamiętać, że aby towar został zaprogramowany musi zostać wprowadzona unikalna nazwa towaru i stawka PTU 3 Naciśnij klawisz 4 Wprowadź nazwę towaru i naciśnij klawisz 5 Naciśnij klawisz kod kreskowy aby wprowadzić 6 Wprowadź unikalny kod kreskowy i naciśnij klawisz Kod kreskowy można wprowadzić ręcznie lub przy pomocy czytnika kodów kreskowych Kod kreskowy składa się z 6 do 13 cyfr 7 Naciśnij klawisz 8 Wprowadź cenę i naciśnij klawisz Wprowadzenie wartości zerowej oznacza, że towar ma cenę otwartą 9 Naciśnij klawisz 10 Klawiszami i naciśnij klawisz wybierz odpowiednią stawkę PTU 33

34 11 Naciśnij klawisz 12 Klawiszami wybierz numer opakowania i naciśnij klawisz Klawiszami można wybierać tylko zaprogramowane opakowania Wprowadzenie wartości zerowej oznacza, że towar nie ma przypisanego opakowania 13 Naciśnij klawisz Każde programowanie towaru zakończone jest wydrukiem dokumentu niefiskalnego, na którym wyszczególniona jest nazwa towaru, numer PLU oraz przypisana do niego stawka PTU 34

35 KASA POSNET PERFEKT 101 (ADB) Kasa z numerem unikatowym: ADB UWAGA Stawki PTU definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Błędnie zapisane stawki PTU w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Należy sprawdzić datę podczas programowania stawek PTU Zapis do modułu z błędną datą może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Programowanie stawek VAT Do wprowadzania danych używamy klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] Wprowadzoną wielkość akceptujemy klawiszem [RAZEM] Błędnie wprowadzony znak kasujemy klawiszem [C] Wybieramy w menu kierownika opcję 4 Programowanie kasy, następnie kroki opisane poniżej: Programowanie stawek PTU Nacisnąć klawisz RAZEM 413 Stawki PTU Stawkę można wybrać podając jej kod literowy lub za pomocą klawiszy i Jeżeli stawka jest zaprogramowana, w drugiej linii wyświetlacza pojawia się jej wartość Zatwierdzenie klawiszem RAZEM 413 PTU: A 22,00 % Wprowadzanie nowej wartości stawki podatkowej Zatwierdzenie klawiszem RAZEM Programowanie stawki ZWOLNIONEJ polega na wpisaniu wartości 100 Stawka nieaktywna PTU: 7,00 % W celu zapisania programowanych stawek należy nacisnąć klawisz RAZEM Na wyświetlaczu pojawia się pytanie o poprawność daty (stawki PTU zapisywane są w module fiskalnym kasy) Jeżeli data na wyświetlaczu jest prawidłowa należy nacisnąć klawisz RAZEM Operacja jest potwierdzona wydrukiem Kasa przechodzi do menu 413 Stawki PTU Zapisz RAZEM 35

36 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU Przypisanie stawki PTU do pozycji w bazie PLU można definiować w menu kierownika: 4 Programowanie kasy / Baza PLU 43 Baza PLU Nacisnąć klawisz RAZEM Pojawi się pierwszy wolny (nie zaprogramowany) rekord 43 PLU: 6 W kasie POSNET PERFEKT istnieje kilka sposobów wyszukiwania PLU do programowania Można wybrać towar z bazy PLU za pomocą klawiszy: 43 PLU: poprzedni zaprogramowany towar; następny zaprogramowany CHLEB towar, lub wpisać numer PLU Zatwierdzenie klawiszem RAZEM 3 Wybieranie PLU w trybie programowania Można wybierać kolejne puste rekordy Klawisze SP i poprzedni wolny rekord SP i następny wolny rekord PLU 43 PLU: 7 Naciśnięcie klawisza PLU powoduje wejście w tryb wyszukiwania Podaj nazwę: zaprogramowanych towarów według nazwy Towar można wybrać za CHLEB_ pomocą klawiszy i (w kolejności alfabetycznej), lub wpisać jego nazwę W trakcie wpisywania nazwy kasa podpowiada pierwszy towar w bazie, którego nazwa zaczyna się od ciągu wprowadzonych znaków Klawiszami i można wybierać towary Po ponownym naciśnięciu klawisza lub kursor ustawi się za ostatnim znakiem nazwy wybranego towaru Po zatwierdzeniu wybranego towaru klawiszem RAZEM kasa wraca do trybu wyszukiwania według numerów PLU 43 PLU: CHLEB Zaprogramowany towar można wyszukać wprowadzając kod kreskowy (wpisując z klawiatury lub za pomocą czytnika kodów kreskowych) 43 PLU: Przy wpisywaniu kodu z klawiatury wprowadzenie więcej niż 5 znaków jest interpretowane jako podanie kodu kreskowego Sygnalizowane jest to zmianą opisu Wprowadzony kod należy zatwierdzić klawiszem RAZEM kasa przechodzi w tryb wyszukiwania według numerów PLU Podaj kod kresk _ Wybór istniejącego PLU jest komunikowany przez kasę Aby kontynuować należy wcisnąć dowolny klawisz 4 istnieje 36

37 Edytowana jest nazwa towaru Po zmianie należy zatwierdzić ją klawiszem RAZEM 43 Nazwa: CHLEB_ Należy wprowadzić cenę towaru Zatwierdzenie klawiszem RAZEM 43 Cena: 2,5 Podanie stawki VAT dla towaru Stawkę można wybrać za pomocą klawiszy i lub wprowadzić jej symbol literowy Zatwierdzenie klawiszem RAZEM 43 PTU: B 7,00 % Można zaprogramować towar w stawce nieaktywnej Towar nie będzie 43 PTU: D mógł być sprzedawany do momentu zaprogramowania tej stawki jako Nieaktywna aktywnej Wprowadzenie kodu kreskowego towaru Wprowadzenie kodu umożliwi sprzedaż przy użyciu skanera Zatwierdzenie klawiszem RAZEM Podaj kod kresk Programowanie opakowania zwrotnego (wybór 1 z bazy 15 opakowań) Kod 0 nie opakowane Opakowanie możemy wybrać klawiszami i lub przez wpisanie jego numeru Zatwierdzenie klawiszem RAZEM 43 Opakowan: 0 Nieopakowane Funkcja ta pozwala na wybór czy towar będzie sprzedawany tylko na sztuki (TAK), czy dopuszczalna będzie część ułamkowa (NIE; np towary ważone) Wybór za pomocą klawiszy i, zatwierdzenie klawiszem RAZEM 43 Ilość całkowita: TAK Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie dla danego towaru ceny sztywnej lub ceny, którą można zmienić w trybie sprzedaży Wybór za pomocą klawiszy i, zatwierdzenie klawiszem RAZEM 43 Cena: sztywna: TAK Aby zapisać programowany towar należy nacisnąć klawisz RAZEM Operacja jest potwierdzana wydrukiem Kasa przechodzi do menu 43 Baza PLU Zapisz RAZEM 37

38 KASA POSNET NEO 101, 102 (AHH) i NEO EJ (BAW) Kasa z numerem unikatowym: AHH,BAW W kasie POSNET Neo istnieje możliwość zaprogramowania siedmiu stawek PTU Każda zmiana stawek dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie pozycje stawek z wartościami przed i po zmianie Uwaga Stawki PTU definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Złe stawki PTU w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Użytkownik musi sprawdzić datę podczas programowania stawek Zapis do modułu z błędną datą może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego Programowanie stawek VAT Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym (można ich dokonać tylko 30 razy), jest zapisywana do pamięci fiskalnej Programowanie stawek PTU w trybie fiskalnym, jest możliwe wyłącznie po raporcie dobowym i przed rozpoczęciem sprzedaży W celu zaprogramowania stawek podatkowych przy pomocy klawiatury kasy należy z menu kierownika wybrać kolejno: 3 Konfiguracja - 1 Parametry ogólne - 3 Stawki PTU Stawka PTU A 22,00 % Stawki PTU Wartość Następnie kasa zapyta o typ lub wartość danej stawki Dostępne opcje to: Wartość / Zwolniona / Nieaktywna Należy wybrać typ za pomocą klawiszy strzałek góra/dół i zatwierdzić klawiszem "RAZEM" W przypadku wyboru typu "Wartość" kasa przejdzie do okna edycji jak niżej Typ stawki Stawki PTU 22,00% Wartość Stawki PTU Pojawi się menu wyboru stawki, którą chcemy zaprogramować Do wyboru mamy 7 stawek Należy wybrać żądaną stawkę którą chcemy zaprogramować i zatwierdzić klawiszem "RAZEM" Należy wprowadzić wartość danej stawki PTU w procentach za pomocą klawiszy numerycznych i zatwierdzić klawiszem "RAZEM" Kasa przejdzie z powrotem do menu wyboru linii 38

39 Zapisz stawki PTU Stawki PTU Data poprawna? Po zaprogramowaniu wszystkich stawek PTU należy wybrać pozycję "Zapisz stawki PTU" i zatwierdzić klawiszem "RAZEM" Zostanie wydrukowany dokument niefiskalny potwierdzający wykonaną operację Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o poprawność daty Jeżeli jest prawidłowa należy potwierdzić klawiszem "RAZEM" Jeżeli wprowadzone dane są błędne należy wcisnąć klawisz "NIE" Kasa powróci do menu Konfiguracja Zmiana przypisania stawki VAT do PLU W celu przypisania stawek podatkowych prz pomocy klawiatury kasy należy z menu kierownika wybrać poz 2 Programowanie kasy 2 Programowanie kasy Należy nacisnąć klawisz RAZEM 1PLU/zestawy Należy nacisnąć klawisz RAZEM Numer PLU Brak Programowanie bazy Używając strzałki w górę wyszukujemy interesujący nas rekord potwierdzamy klawiszem RAZEM Rekord istnieje! Czy edytować? Należy nacisnąć klawisz RAZEM Nazwa towaru Programowanie bazy Wpisujemy nazwę towaru ( nazwa musi być unikalna) Należy nacisnąć klawisz RAZEM Stawka PTU Wybieramy za pomocą klawiszy strzałek stawkę od A do G w której sprzedawany będzie dany towar Należy nacisnąć klawisz RAZEM Cena towaru Należy nacisnąć klawisz RAZEM Kod kreskowy Wprowadź kod kreskowy za pomocą skanera Należy nacisnąć RAZEM Dodatkowe kody Za pomocą tej funkcji możemy zaprogramować do 10 dodatkowych kodów Należy nacisnąć RAZEM 39

40 Format ilości Liczba od 0 do 3 określająca ilość miejsc po przecinku jakie będą akceptowane w wartości definiowanej jako ilość towaru w trybie sprzedaży Rabat/ Narzut do PLU Ustawienie TAK lub NIE określa, czy do towaru będą udzielane rabaty i narzuty Rabat/ Narzut Określenie rabatu lub narzutu automatycznie udzielanego przez kasę do towaru podczas sprzedaży Należy wybrać jeden z wcześniej zaprogramowanych rabatów lub narzutów (z listy rabatów standardowych lub promocji) Cena sztywna Zasady wprowadzenia ceny ( cena sztywna bądź otwarta) Należy nacisnąć klawisz RAZEM Grupa towarowa Proszę wybrać grupę do przyporządkowany Należy RAZEM Jednostka miary Należy wybrać jedną z zaprogramowanych jednostek miary lub opcję 'BRAK' PLU w notatniku Ustawienie TAK lub NIE określa, czy nazwa towaru zostanie dodana do notatnika Dodaj PLU Zatwierdzenie tej pozycji klawiszem RAZEM zapisuje programowany rekord do bazy której towar jest nacisnąć klawisz 40

41 KASA POSNET MOBILE 101, 102 (AGR) Kasa z numerem unikatowym: AGR W kasie Posnet Mobile istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek VAT Każda zmiana stawek dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym Można programować do 30 razy Po ostatnim programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości ich zmiany Stawki PTU można zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed rozpoczęciem sprzedaży UWAGA Stawki VAT definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Przed tą operacją, aby uniknąć ewentualnych pomyłek, należy upewnić się jakie stawki PTU mają być zaprogramowane Złe stawki PTU w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Koniecznie należy sprawdzić datę podczas programowania stawek Zapis do modułu fiskalnego z błędną datą, może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na własny koszt! Programowanie stawek VAT Stawki PTU można programować w menu : 4 Programowanie kasy / 49 Stawki PTU 4 Programowanie kasy 49 Stawki PTU 49 PTU: Należy nacisnąć klawisz RAZEM Należy nacisnąć klawisz RAZEM A Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek stawkę od A do 22 % G Należy nacisnąć klawisz RAZEM 49 PTU: Należy wpisać wartość procentową stawki za pomocą klawiszy numerycznych i nacisnąć klawisz RAZEM Przejście do kolejnej stawki oraz do wyjścia z programowania klawiszem strzałka w dół 22,00 Zapisz RAZEM Jeżeli wszystkie wartości stawek są już wprowadzone należy przejść za pomocą klawiszy strzałek na opcję "Zapisz" i zatwierdzić klawiszem "Razem" 41

42 Stawki, które należy zaprogramować można wybierać za pomocą klawiszy strzałek lub wpisując jej symbol Aby zapisać programowane stawki PTU należy zatwierdzić opcję Zapisz klawiszem RAZEM Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o poprawność daty: Czy poprawna: 02/01/2011? Jeśli data na wyświetlaczu jest poprawna naciśnięcie klawisza RAZEM spowoduje zapis stawek do pamięci kasy i wydrukowanie dokumentu niefiskalnego potwierdzającego zmianę stawek Stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy TYLKO po wybraniu opcji Zapisz 1 Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (po raporcie dobowym) 2 Do wprowadzania danych należy używać klawiszy numerycznych [0][9] i klawisza [,] 3 Zatwierdzenie wprowadzonej wielkości - naciśnięcie klawisza RAZEM 4 Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA 5 Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest ZWOLNIONA 6 Kasowanie błędnie wprowadzonego znaku - naciśnięcie klawisza C 7 Stawki PTU można zmieniać do 30 razy Dalsza zmiana stawek jest niemożliwa Można pracować z ostatnio zapisanymi stawkami PTU POSNET POLSKA SA UL MUNICYPALNA WARSZAWA NIP Zmiana stawek PTU stare PTU: PTU A 22% PTU B 7% PTU C 0% PTU D --PTU E --PTU F --G SPZW PTU NOWE PTU: PTU A 23% PTU B 8% PTU C 5% PTU D --PTU E --PTU F --G SPZW PTU NIEFISKALNY #1 KIEROW 10:45 Zmiana przypisania stawki VAT do PLU W celu przypisania stawek podatkowych prz pomocy klawiatury kasy należy z menu kierownika wybrać poz 4 Programowanie kasy / 41 Baza PLU 4 Programowanie kasy 41 Baza PLU Należy nacisnąć klawisz RAZEM Należy nacisnąć klawisz RAZEM 42

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31. 56 Historia wołowiny [F][7] [7]

Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31. 56 Historia wołowiny [F][7] [7] Aneks do Instrukcji obsługi wagi PLUS 21, PLUS 31 56 Historia wołowiny [F][7] [7] Waga może zapamiętać 32 opisy pochodzenie partii wołowiny od nr 0 do nr 31. Każdy opis zawiera następujące dane: Kod partii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Posnet Mobile HS EJ Prezentacja urządzenia 1 Budowa Budowa 2 Budowa Klawiatura opis funkcji klawiszy 3 4 Uruchomienie kasy Wyłączenie kasy 5 Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 W wadze dodano funkcje opisane poniżej. 1. Zapamiętana tara 20.09.2006 Waga może zapamiętać 5 wartości tary, które można w dowolnym momencie

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT 02-281 Warszawa ul. Municypalna 33 www.posnet.com.pl (0-22) 868-68-89 ( fax. ) infolinia: 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy) POSNET czerwiec

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ECO LABEL, PROXIMA W PROGRAMIE SMALL BUSINESS SYMPLEX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ECO LABEL, PROXIMA W PROGRAMIE SMALL BUSINESS SYMPLEX INSTRUKCJA KONFIGURACJI WAG ECO LABEL, PROXIMA W PROGRAMIE SMALL BUSINESS SYMPLEX SPIS TREŚCI I. DANE FIRMY I OSOBY DO KONTAKTU... 2 II. USTAWIENIE PARAMETRÓW W WADZE... 3 1. WAGA ECO LABEL... 3 A). USTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL-LUX»

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL-LUX» INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL-LUX» SPIS TREŚCI 1. Ogólne wskazówki... 4 2. Zalecenia BHP... 5 3. Tryb instalowania... 5 4. Przygotowanie do pracy 4.1. Wybór trybu pracy... 6 4.2.

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik Użytkownika Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 11 Treść dokumentu może ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BAZA DANYCH AKT SĄDOWYCH CEL POWSTANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

CENTRALNA BAZA DANYCH AKT SĄDOWYCH CEL POWSTANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA Elżbieta Młynarska-Kondrat CENTRALNA BAZA DANYCH AKT SĄDOWYCH CEL POWSTANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA Kontynuacją prac, prowadzonych w Centralnym Archiwum Wojskowym, nad komputeryzacją jest Centralna Baza

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa kas fiskalnych Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMÓW KOMUNIKACYJNYCH.... 3 2 PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI COMARCH ERP OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z KASĄ FISKALNĄ ELZAB/SHARP/NOVITUS...

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AclasECR (od wersji 1.055) DO PROGRAMOWANIA KAS MARKI ACLAS SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja komputera, łącza i kasy marki ACLAS... 3 3. Funkcje programu AclasECR...

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A POSNET O B S Ł U G I NEO 1 2 Spis treści 1 Ważne informacje... 8 WERSJE KAS... 8 ROLKI KASOWE... 8 WYMIANA PAPIERU... 8 NAPRAWA KASY... 8 DATA I CZAS... 9 PARAGONY I RAPORTY DOBOWE...

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie http://aptekipolskie.biz

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie http://aptekipolskie.biz Częstochowa, 28.12.2010 Opracował Sławomir Kuśmierz, XSYSTEM s.c. na podstawie instrukcji KAMSOFT S.A. Instrukcja skrócona. Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika MOBILE 04 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 3 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AclasECR (od wersji 1.084) DO PROGRAMOWANIA KAS MARKI ACLAS SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja komputera, łącza i kasy marki ACLAS... 3 3. Funkcje programu AclasECR...

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

RADY PROGRAMOWE - instrukcja

RADY PROGRAMOWE - instrukcja RADY PROGRAMOWE - instrukcja Spis treści: 1. Logowanie do systemu.... 2 2. Poruszanie się po systemie.... 4 3. Wpisywanie przedmiotów do bazy.... 6 4. Ustalenie punktacji przedmiotu.... 8 5. Wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 Warszawa, tel./fax. +48 22 868-10-51, 868-10-52 www.datecs-polska.pl e-mail:krzysztof@datecs-polska.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SERWISOWEGO DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo