1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY"

Transkrypt

1 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną należy eksploatować w suchych i pozbawionych kurzu pomieszczeniach (praca w warunkach dużego zapylenia zmniejsza trwałość użytkową urządzenia). 2. Opis ogólny Kasa fiskalna posiada gniazdo szeregowe RS 232 służące do połączenia jej z komputerem, wagą lub czytnikiem kodów kreskowych oraz złącze do połączenia z szufladą. Do urządzenia jest również dołączone oprogramowanie PLU manager, umożliwiające konfigurację i zarządzanie danymi w kasie fiskalnej. Umożliwia ono pobieranie i wysyłanie danych. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny może wyświetlać 6 znaków i 8 cyfr. Przewija on długie komunikaty z prawa na lewo pokazując jednocześnie informację o długości komunikatu. 1

2 ZMIANA TRYBU PRACY KASY 3. Zmiana trybu pracy kasy Kasa posiada 6 trybów pracy. Klawisz PRACA służy do zmiany trybu pracy kasy. TRYB PRACY REG tryb sprzedaży X tryb raportów poglądowych Z tryb raportów fiskalnych SET tryb programowania S tryb serwisowy OFF wyłączenie kasy Tryb pracy jest wskazywany przez kasę poprzez wyświetlenie znacznika przy odpowiednim symbolu znajdującym się na obudowie wyświetlacza. wybór kasjera D kasjer 4 C kasjer 3 B kasjer 2 A kasjer 1 Po włączeniu urządzenia należy zalogować kasjera. Symbol i nazwa kasjera pojawia się na każdym paragonie umożliwiając identyfikację sprzedającego a także kontrolę poprzez uwierzytelnienie raportów. Kasa umożliwia zaprogramowanie 4 kasjerów. Każdy kasjer dysponuje indywidualnym 4 cyfrowym hasłem. Oznaką zalogowanego kasjera jest pojawienie się znacznika przy jednym z symboli kasjerów A, B, C, D. NIE ZALOGOWANIE KASJERA UNIEMOŻLIWIA ROZPOCZĘCIE PRACY NA KASIE UWAGA! Każdy błąd jest komunikowany wyświetleniem komunikatu na wyświetlaczu o treści BŁĄD wraz z numerem błędu. Wyświetleniu tego komunikatu towarzyszy ciągły sygnał dźwiękowy. 2 w ww.farimexpolska.pl

3 3.1. Hasła poszczególnych trybów ZMIANA TRYBU PRACY KASY Kasa posiada trzy rodzaje haseł: HASŁO SERWISOWE Hasło serwisowe umożliwia dostęp do trybu serwisowego kasy. Jest ono nie konfigurowalne. HASŁO KIEROWNIKA Hasło kierownika umożliwia dostęp do następujących trybów pracy PROG, X, Z. Fabryczna wartość hasła to: Po wejściu w tryb PROG należy zmienić hasło na własne. Nowe hasło obowiązuje do trzech trybów PROG, X, Z. HASŁO KASJERA Każdy paragon jest opatrzony nazwą kasjera. W kasie jest możliwość ustawiania czterech różnych kasjerów. Każdy kasjer dysponuje własnym hasłem którego podanie jest wymagane przed rozpoczęciem pracy kasjera. Umożliwia to kontrolę dostępu do kasy a także uwierzytelnia raporty sprzedaży. Fabryczna wartość hasła to: 0000 podczas programowania kasy należy zmienić hasła na własne przypisane każdemu kasjerowi. 3

4 FUNKCJE SERWISOWE 4. Funkcje serwisowe 1. Naciśnij przycisk [PRACA] aby przejść do trybu serwisowego [S]. Naciśnij [GOT / RAZEM] aby wybrać tryb, a następnie wprowadź hasło serwisowe i zatwierdź przyciskiem [GOT / RAZEM]. 2. Przyciski nawigacyjne [ ] oraz [ ] służą do przewijania dostępnych funkcji trybu serwisowego. 3. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, naciśnij przycisk [C] aby skasować sygnał alarmowy. Przycisk [C] służy także do wychodzenia z funkcji podrzędnych w menu serwisowym do nadrzędnych. DOSTĘPNE FUNKCJE TRYBU SERWISOWEGO Czas Diagonostyka Przegląd okresowy Inicjacja Nazwa waluty Numer NIP Data 4.1. Ustawienie czasu Wejdź do trybu serwisowego [S]. 1. Użyj [ ] lub [ ] aby wybrać funkcję CZAS 2. Zatwierdź wybór przyciskiem [GOT / RAZEM] 3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat: <GGMM>, wprowadź czas. Naciśnij [GOT / RAZEM] aby zatwierdzić i opuścić funkcję ustawienia czasu. Format GGMM, gdzie GG określa godzinę z zakresu 00 to 23 a MM określa minutę z zakresu 00 do 59. Przykład: aby ustawić czas na 18:00, wprowadź 1800 i naciśnij [GOT / RAZEM] 4. Po zmianie czasu kasa wykona wydruk potwierdzający wykonanie zmiany Diagnostyka Użyj przycisków nawigacyjnych [ ] oraz [ ] i ustaw na funkcję DIAGNOSTYKA, naciśnij [GOT / RAZEM] aby zatwierdzić wybór. Funkcja DIAGNOSTYKA posiada menu przedstawione poniżej. Użyj [ ] lub [ ], aby wybrać rodzaj testu. 4 w ww.farimexpolska.pl

5 4.3. Ustawienie daty kolejnego przeglądu technicznego Funkcja pozwala na ustawienie daty kolejnego przeglądu technicznego. 1. Użyj [ ] lub [ ] aby wybrać PRZEGLĄD OKRESOWY, następnie zatwierdź przyciskiem [GOT / RAZEM]. 2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: <Ustaw datę (DDMMRRRR)>, wprowadź datę kolejnego przeglądu technicznego i naciśnij przycisk [GOT / RAZEM]. Użyj następującego formatu daty DDMMRRRR, gdzie DD oznacza dzień, MM oznacza miesiąc a RRRR oznacza rok. 3. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu daty przyszłego przeglądu technicznego kasa wydrukuje komunikat z aktualnie ustawioną datą Inicjacja Funkcja inicjacji służy do przywrócenia pracy kasy po wykonaniu zerowania pamięci podręcznej kasy. 1. Użyj [ ] lub [ ] aby wybrać INICJACJA w trybie S. Naciśnij przycisk [GOT / RA- ZEM] w celu potwierdzenie wyboru funkcji. 2. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: <GGMM>, należy wtedy wprowadzić godzinę i minutę w formacie GGMM. GG oznacza godzinę z zakresu 00~23, a MM oznacza minutę z zakresu 00~59. Po wprowadzeniu naciśnij [GOT / RAZEM] aby potwierdzić. 3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: <Ustaw datę (DDMMRRRR)>, wprowadź datę i naciśnij przycisk [GOT / RAZEM]. Użyj następującego formatu daty DDMMRRRR, gdzie DD oznacza dzień, MM oznacza miesiąc a RRRR oznacza rok. (Uwaga: jeżeli kasa jest w trybie fiskalnym, wprowadzana data nie może być wcześniejsza niż data ostatniego raportu dobowego! ) 4. Naciśnij [GOT / RAZEM] aby potwierdzić Fiskalizacja FUNKCJE SERWISOWE Przed wykonaniem fiskalizacji (proces nieodwracalny) upewnij się że wykonane zostały poniższe czynności: 1. Upewnij się czy zasilacz jest podłączony do kasy 2. Ustawiony numer NIP (opis w rozdziale 4.7) 3. Ustawiony nagłówek 4. Ustawione stawki VAT (opis w rozdziale 4.9) 5. Poprawna waluta ewidencyjna ( domyślnie ustawioną walutą jest PLN opis w rozdziale 4.6) 5

6 FUNKCJE SERWISOWE Następnie: 6. Wybierz funkcję Fiskalizacja w trybie serwisowym S i potwierdź przyciskiem RAZEM. 7. Wykonaj reset sprzętowy poprzez przytrzymanie przez ok 2 sekundy przycisku resetu znajdującego się na płycie głównej kasy. przycisk resetu 8. Ustaw czas fiskalizacji: na wyświetlaczu pojawi się komunikat <GGMM> wtedy wprowadź czas (opis w rozdziale 4.1) i zatwierdź przyciskiem [GOT / RAZEM]. 9. Ustaw datę fiskalizacji: na wyświetlaczu pojawi się komunikat <DDMMRRRR>, wtedy należy wprowadź datę (opis w rozdziale 4.8) i potwierdź przyciskiem [GOT / RAZEM]. 10. Następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Czy fiskalizacja w walucie PLN?, (1 TAK 0 NIE). Po wybraniu 1 i potwierdzeniu przyciskiem [GOT / RAZEM] proces fiskalizacji zostanie zakończony i wydrukowany zostanie pierwszy raport dobowy. W przypadku wybrania 0 proces fiskalizacji zostanie przerwany. 11. Potwierdzenie numeru fiskalnego: na wyświetlaczu pojawi się komunikat <WPRO- WADŹ NUMER FISKALNY> - należy wprowadzić 8 cyfrowy numer fiskalny (bez prefixu) znajdujący się w książce serwisowej oraz na tabliczce znamionowej (spodnia strona kasy) i nacisnąć przycisk [GOT / RAZEM]. 6 w ww.farimexpolska.pl

7 4.6. Nazwa waluty FUNKCJE SERWISOWE Funkcja przeznaczona do ustawienia innej waluty niż PLN jako waluty ewidencyjnej podczas fiskalizacji 1. Użyj [ ] lub [ ] aby wybrać NAZWA WALUTY w trybie serwisowym S, naciśnij przycisk [GOT / RAZEM] aby potwierdzić. 2. Wprowadź 3 literową nazwę waluty i naciśnij przycisk [GOT / RAZEM], aby zatwierdzić Numer NIP 1. Użyj [ ] lub [ ] aby wybrać NUMER NIP, w trybie serwisowym S, naciśnij przycisk [GOT / RAZEM] aby potwierdzić. 2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <USTAW FORMAT NIP>, wprowadź 4 znakowy format numeru NIP (np 3322, 3223, lub 0000 gdy NIP bez kresek), naciśnij przycisk [GOT / RAZEM] aby potwierdzić. 3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: <WPROWADŹ NR NIP>, wprowadź 10 znakowy numer NIP, i naciśnij przycisk [GOT / RAZEM] aby potwierdzić. 5. Kasa wydrukuje potwierdzenie numeru NIP a na wyświetlaczu pojawi się pytanie o potwierdzenie poprawności numeru NIP:<POTWIERDŹ (0. NIE 1. TAK)>, wybierz 1 aby potwierdzić lub 0 aby anulować a następnie naciśnij przycisk [GOT / RAZEM] w celu akceptacji Ustawienie daty 1. Użyj [ ] lub [ ] aby wybrać DATA, w trybie serwisowym S. 2. Naciśnij przycisk [GOT / RAZEM] aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: <(DDMMRRRR)>, wprowadź date w podanym formacie i naciśnij przycisk [RAZEM] aby zatwierdzić. Użyj następującego formatu daty DDMMRRRR, gdzie DD oznacza dzień, MM oznacza miesiąc a RRRR oznacza rok. 3. Przykład: Aby ustwawić datę: 07/01/2010, wprowadź: i potwierdź przyciskiem [RAZEM] 7

8 FUNKCJE SERWISOWE 4.9. Ustawienie stawek VAT 1. Ustaw klawiszem [ PRACA ] wskaźnik na tryb SET. 2. Następnie wprowadź hasło 0000 i naciśnij klawisz [GOT / RAZEM]. Użyj [ ] lub [ ] i odszukaj funkcję <STAWKI PTU> i zatwierdź klawiszem [GOT / RAZEM]. 3. Zgodnie z podpowiedzią na wyświetlaczu wybierz stawkę zwolnioną (1~9) (zgodnie z przepisami należy zaprogramować ją na ostatniej stawce)wybierz 9 i zatwierdź klawiszem [RAZEM]. 4. Następnie wprowadź ciągiem wszystkie stawki PTU przyjmując dla jednej stawki format czterocyfrowy np. 23% Stawki nieaktywne programujemy wpisując 9999 dla każdej niewykorzystanej stawki % 8% 0% 5% NIEAKT. NIEAKT. NIEAKT. NIEAKT. PTU A PTU B PTU C PTU D PTU E PTU F PTU G PTU H w ww.farimexpolska.pl

9 5. Komunikaty o błędach KOMUNIKATY O BŁĘDACH 01 Wyłączony parametr cena otwarta 02 Nie zalogowany kasjer lub błąd logowania 03 Błąd wprowadzenia cyfry 04 Nieprawidłowy numer kasjera 05 Nieprawidłowa ilość 06 Korekta niedozwolona 07 Upust niedozwolony 08 Niedozwolony narzut % 09 Niedozwolony upust % 10 Anulacja niedozwolona 11 Błąd użycia klawisza CENA 12 Błąd użycia klawisza PLU 13 Błąd komunikacji z wagą 14 Niedozwolone użycie klawisza GOT 15 Niedozwolone użycie klawisza KREDYT 16 Niedozwolone użycie klawisza CZEK 17 Wykonaj raport dobowy fiskalny 18 Nieprawidłowe HASŁO 19 Błąd ustawienia czasu 20 Błąd wpisanego kodu kreskowego 21 Błąd wprowadzenia daty 22 Błąd zapisu do pamięci 23 Niedozwolony wydruk RAPORTU Z 24 Przekroczona liczna 50 pozycji na jednym paragonie 25 Nie wykonano resetu sprzętowego 26 Nieudane określenie kodu kreskowego 27 Pamięć przepełniona lub uszkodzona 28 Uwolniono obszar pamięci 29 Błąd HASŁA 30 Nie wykonano raportu dobowego fiskalnego 31 Obszar pamięci PLU zastanie zapełniony 32 Błąd wprowadzenia danych 33 Taki kasjer nie istnieje 34 Przekroczona liczba kasjerów 35 Błąd wagi 36 Urządzenie w trybie sprzedaży 37 Zbyt duża ilość gotówki w szufladzie 38 Błąd hasła specjalnego 39 Zbyt mała ilość gotówki w szufladzie 9

10 KOMUNIKATY O BŁĘDACH 40 Przekroczona wielkość wpłaty 41 Przekroczona wielkość wypłaty 42 Nie znaleziono żądanego PLU 43 Nieprawidłowa CENA sprzedaży 44 Błędna CENA 45 Przekroczona ilość raportów PLU 46 Kod unikatowy musi zawierać 3 litery 47 Ustawiono kod i numer unikatowy 48 Nieprawidłowy kod unikatowy 49 Nieprawidłowy format podatku VAT 50 Określono stawki podatku 51 Błąd stawki podatkowej 52 Błąd zapisu do pamięci fiskalnej 53 Nieprawidłowa stawka podatku 54 Przepełniony obszar pamięci 55 Przepełniony obszar pamięci stawek podatkowych 56 Błąd numeru unikatowego 57 Pamięć fiskalna pełna 58 Błąd zapisu do pamięci fiskalnej podczas wykonywania raportu Z 59 Błąd danych w pamięci fiskalnej 60 Błąd zwrotu opakowania zwrotnego. 61 Tryb TYLKO DO ODCZYTU 62 Brak papieru w drukarce 63 Brak papieru w drukarce paragonów 64 Brak papieru w drukarce kopii 66 Błąd wewnętrzny urządzenia 67 Błąd przycisku KREDYT 68 Błąd brak inicjacji po resecie sprzętowym 69 Błąd opakowania zwrotnego 70 Błąd numeru opakowania zwrotnego 71 Błąd ceny pakowania zwrotnego 72 Błąd funkcji opakowań zwrotnych 73 Nie ustawiony kod i numer unikatowy 74 Nie ustawiony NIP 75 Nie ustawione stawki podatku VAT 76 Błąd połączenia z pamięcią fiskalną 77 Zmiana waluty ewidencyjnej powyżej Błąd programowania zmiany waluty 79 Nagłówek nie ustawiony 81 Błąd sumy kontrolnej RAM 82 Brak papieru 83 Rozładowana bateria płyty głównej lub zwarcie układu RAM FE01 błąd wewnętrznej kontroli urządzenia 10 w ww.farimexpolska.pl

11 6. Schematy połączeń SCHEMATY POŁĄCZEŃ 6.1. Schematy podłączenia szuflady 6.2. Schematy podłączenia wagi 11

12 SCHEMATY POŁĄCZEŃ 6.3. Schematy podłączenia czytnika kodów kreskowych Schemat kabla komunikacyjnego kasa komputer Widok od strony wtyczki KOMPUTER RS 232 żeński KASA RJ 11 (6PIN) męski ZWORA 12 w ww.farimexpolska.pl

13 PROCEDURA WYKONANIA ZEROWANIA PAMIĘCI PODRĘCZNEJ KASY 7. Procedura wykonania zerowania pamięci podręcznej kasy Procedura postępowania punktu serwisu kas w przypadku zgłoszenia przez użytkownika sytuacji awaryjnej dotyczącej pamięci podręcznej kasy kasa zablokowana brak możliwości wykonywania paragonów sprzedażowych. Przyczyna awarii w przypadku których może zaistnieć potrzeba wykonania zerowania pamięci podręcznej kasy (reset sprzętowy) w celu naprawy kasy: 1. Uszkodzenie mechaniczne 2. Zalanie urządzenia płynem 3. Rozległe uszkodzenie elektryczne 4. Uszkodzenie pamięci fiskalnej 5. Uszkodzenie głównego podzespołu płyty głównej 6. Uszkodzenie lub rozładowanie baterii płyty głównej Punkt serwisowy może wykonać zerowanie pamięci podręcznej kasy w trybie fiskalnym jedynie w po konsultacji z działem technicznym producenta Postępowanie: 1. Określić przyczynę awarii urządzenia ze wskazaniem czy powstała ona w wyniku wady konstrukcyjnej urządzenia czy też w wyniku działalności użytkownika. 2. Skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Serwisem Centralnym Producenta (tel: ) w celu potwierdzenia poprawności diagnozy awarii. 3. W przypadku wystąpienia awarii z przyczyny 1-5 a) przesłać urządzenie wraz z opisem awarii oraz jej przyczyny do Serwisu Centralnego Producenta. b) Serwis Centralny Producenta wykona naprawę i wraz z protokołem naprawy prześle kasę do serwisu. c) Serwisant kasy sporządzi protokół wykonania zerowania pamięci podręcznej kasy wypełniony według wzoru (załącznik nr 1) a następnie prześle go wraz z protokołem naprawy wydanym przez Serwis Centralny Producenta do właściwego Urzędu Skarbowego. 4. W przypadku wystąpienia awarii opisanej w punkcie 6 a) Naładować lub wymienić baterię na płycie głównej. b) Sprawdzić czy poziom napięcia na baterii jest > 2,5 V. c) Wykonać zerowanie pamięci podręcznej kasy (Reset). d) Wykonać inicjację z aktualną datą i czasem. 13

14 PROCEDURA WYKONANIA ZEROWANIA PAMIĘCI PODRĘCZNEJ KASY e) Sprawdzić poprawność pracy urządzenia wykonując pojedynczy paragon sprzedaży. f) W przypadku awarii której przyczyna nie jest związana z konstrukcją kasy należy przesłać protokół wykonania zerowania pamięci podręcznej do właściwego Urzędu Skarbowego. g) W przypadku awarii której przyczyna jest związana z konstrukcją kasy należy przesłać protokół wykonania zerowania pamięci podręcznej do Serwisu Centralnego Producenta który uzupełni protokół o opinie. h) Po otrzymaniu uzupełnionego protokołu wykonania zerowania pamięci podręcznej kasy Serwisant kasy prześlę dokument do Urzędu Skarbowego właściwego dla użytkownika kasy. 14 w ww.farimexpolska.pl

15 PROTOKÓŁ WYKONANIA ZEROWANIA PAMIĘCI PODRĘCZNEJ KASY Data wykonania zerowania pamięci Model kasy Nr uprawnień serwisanta wykonującego zerowanie Nr unikatowy Miejsce wykonania zerowania Podpis serwisanta wykonującego zerowanie Nr fabryczny Przyczyna awarii Opis wystąpienia awarii 1. Uszkodzenie mechaniczne 2. Zalanie urządzenia płynem 3. Rozległe uszkodzenie elektryczne 4. Uszkodzenie pamięci fiskalnej 5. Uszkodzenie głównego podzespołu płyty głównej 6. Uszkodzenie lub rozładowanie baterii płyty głównej 7. Inna Opinia Serwisu Centralnego Producenta Nr protokołu naprawy Nr uprawnień oraz podpis serwisanta kasy Pieczątka Serwisu kasy Pieczątka Serwisu Centralnego Producenta 15

16 Załączniki 1. Zgłoszenie sprzętu do naprawy 2. Formularz zamówienia części 16 w ww.farimexpolska.pl

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA KASA FISKALNA PERŁA E

INSTRUKCJA SERWISOWA KASA FISKALNA PERŁA E INSTRUKCJA SERWISOWA KASA FISKALNA PERŁA E Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.03 Spis treści 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. WARUNKI PRACY...

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

L.p. INSTRUKCJA WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

PERŁA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 02

PERŁA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 02 PERŁA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 02 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 27 4. Wykonywanie raportów 33 5. Komunikaty o błędach 40 6. PLU MANAGER 45 7. Instrukcja podstawowa 47

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN PLUS elektroniczna kasa rejestrująca INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.edatapolska.pl Spis treści 3 4 5 L.p. INSTRUKCJA 6 WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa APOLLO MIKRA

Instrukcja serwisowa APOLLO MIKRA -SPIS TREŚCI- 0. Wstęp 2 1. Charakterystyka techniczna urządzenia 4 2. Warunki pracy 4 3. Opis ogólny 4 4. Informacje szczegółowe 5 5. Architektura: opis układów funkcjonalnych 5 6. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Edata Polska Sp. z o.o.

Edata Polska Sp. z o.o. Instrukcja połączenia kas Farex z wagami Farex, CAS, DIBAL, DIGI oraz Aclas Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

RUBIN INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 05

RUBIN INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 05 RUBIN INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX KF - 05 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Pojęcia 6 3. Uwagi wstępne 8 4. Logowanie kasjera 9 5. Funkcje 10 6. Wyposażenie dodatkowe 11 7. Instalacja i eksploatacja kasy 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

3 4 5 L.p. INSTRUKCJA 6 WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MEGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI MEGA ELEMIS ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA INSTRUKCJA OBSŁUGI MEGA TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa http://www.telestar.com.pl SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...1 1.1 HASŁA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

3 4 5 6 L.p. WAŻNE! [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL-LUX»

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL-LUX» INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL-LUX» SPIS TREŚCI 1. Ogólne wskazówki... 4 2. Zalecenia BHP... 5 3. Tryb instalowania... 5 4. Przygotowanie do pracy 4.1. Wybór trybu pracy... 6 4.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM

Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Instrukcja obsługi programu PLOMP PLUS FM Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.04 Aplikacja PLOMP PLUS FM przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX PERŁA E elektroniczna kasa rejestrująca INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.edatapolska.pl Spis treści... 3 Wstęp... 6 1. Instrukcja instalacji kasy... 7 1.1 Wyposażenie standardowe kasy... 7 1.2 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Kasa rejestrująca ELZAB Sigma INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kasa rejestrująca ELZAB Sigma INSTRUKCJA OBSŁUGI Kasa rejestrująca ELZAB Sigma INSTRUKCJA OBSŁUGI Kwiecień 2000 ELZAB Sigma 2 1. JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ...7 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA...7 1.2. GŁÓWNE ELEMENTY BUDOWY KASY...8 1.3. PIERWSZE WŁĄCZENIE KASY...10

Bardziej szczegółowo

Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym?

Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? od 1996 r. Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? Krok1: Wybór i zakup urządzenia fiskalnego Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Kasy i drukarki poza funkcją

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KASA REJESTRUJĄCA APOLLO KISO II

KASA REJESTRUJĄCA APOLLO KISO II KASA REJESTRUJĄCA APOLLO KISO II SERWISOWA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA I UŻYTKOWANIA wersja 1.03 (czerwiec 2006) SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3 BUDOWA KASY...4 1. UKŁAD KLAWIATURY KASY APOLLO KISO II...4 2.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mega Plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI Mega Plus ELEMIS ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA INSTRUKCJA OBSŁUGI Mega Plus TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa http://www.telestar.com.pl INFOLINIA 0801 45 10 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2011-02-08 11:46:44 Szafir_Farex.indd 2 2011-02-08 11:46:44 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI 1. Ogólne wskazówki... 4 2. Zalecenia BHP... 5 3. Tryb instalowania... 5 4. Przygotowanie do pracy 4.1. Wybór trybu pracy... 6 4.2. Katalogi

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIKRO PLUS ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA TELESTAR Electronics Ltd. Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa i n f o l i n i a 0 8 0 1 4 5 1 0 1 0 w w w. t e

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA DUO-PRO/TORELL-DUO-PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA DUO-PRO/TORELL-DUO-PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA DUO-PRO/TORELL-DUO-PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe EMAR s.c. 05-870 Błonie ul. Grodziska 15 tel./fax (0-22) 725-45-46, 725-45-94 str. 2 Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU

Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU 20 000 do zaprogramowania w bazie towarowej kasy ilość działów do jakich można pogrupować towary aby robić raporty grupy towarowe / 100

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Posnet Mobile HS EJ Prezentacja urządzenia 1 Budowa Budowa 2 Budowa Klawiatura opis funkcji klawiszy 3 4 Uruchomienie kasy Wyłączenie kasy 5 Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

APOLLO KISO APOLLO MIKUNI

APOLLO KISO APOLLO MIKUNI APOLLO KISO APOLLO MIKUNI elektroniczne kasy fiskalne SERWISOWA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA I UŻYTKOWANIA wersja 1.4 (marzec 1998) SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 BUDOWA KASY... 3 1. UKŁAD KLAWIATURY KASY APOLLO-MIKUNI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tacho-Diagram Pruszków ul. Wiśniowa 38 tel

Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tacho-Diagram Pruszków ul. Wiśniowa 38 tel Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI Najnowszy czytnik do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowcy. Tacho2Safe wyróżnia się dużymi możliwościami, funkcjonalnością oraz nienaganną stylistyką.

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB

PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB PODŁĄCZENIE WAGI DIBAL SPC-S RS/ DIBAL SPC-T RS do PC lub kas fiskalnych produkcji ELZAB Spis treści. Informacje ogólne.... Podłączenie wagi DIBAL SPC RS do PC.... Kabel do podłączenia wagi DIBAL SPC-S

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kasy rejestrującej MERCURY 116F

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kasy rejestrującej MERCURY 116F INSTRUKCJA OBSŁUGI kasy rejestrującej MERCURY 6F INCOTEX POLSKA Sp. z o.o. 5-6 Marki, Al. Piłsudskiego 4 http://www.incotex.pl ; e-mail: incotex@incotex.pl wersja 3. WSTĘP... 4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...5

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

INTEGRA PROGRAM FLASHX. Centrale alarmowe GDAŃSK. integra_fl_pl 03/05

INTEGRA PROGRAM FLASHX. Centrale alarmowe GDAŃSK. integra_fl_pl 03/05 Centrale alarmowe INTEGRA PROGRAM FLASHX GDAŃSK integra_fl_pl 03/05 1. WPROWADZENIE Centrale alarmowe z serii INTEGRA są nowoczesnymi urządzeniami mikroprocesorowymi, których działaniem steruje program

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV Strona 1 z 7 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego Napięcie zasilania: 24-240 V AC/DC;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT 02-281 Warszawa ul. Municypalna 33 www.posnet.com.pl (0-22) 868-68-89 ( fax. ) infolinia: 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy) POSNET czerwiec

Bardziej szczegółowo

41-800 Zabrze ul. Wolności 94 tel. (0-32) 376-1-376 fax. (0-32) 376-1-375 www.elprosys.com.pl e-mail: office@elprosys.com.pl.

41-800 Zabrze ul. Wolności 94 tel. (0-32) 376-1-376 fax. (0-32) 376-1-375 www.elprosys.com.pl e-mail: office@elprosys.com.pl. Elektronika samochodowa,oprogramowanie,chip tuning. 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 tel. (0-32) 376-1-376 fax. (0-32) 376-1-375 www.elprosys.com.pl e-mail: office@elprosys.com.pl CodiSys Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIKO ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA TELESTAR Electronics Ltd. Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa infolinia 0 801 45 10 10 www.telestar.com.pl oferta Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

ul. Goszczynskiego Warszawa Poland February MA JUNIOR

ul. Goszczynskiego Warszawa Poland  February MA JUNIOR FASY POLSKA Sp.zo.o. ul. Goszczynskiego 7 02-610 Warszawa Poland www.fasy-polska.pl fasy@fasy-polska.pl February 2005-10MA013130 JUNIOR Elektroniczna kasa rejestrująca Junior Instrukcja obsługi February

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kasy rejestrującej MERCURY 116F

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kasy rejestrującej MERCURY 116F INSTRUKCJA OBSŁUGI kasy rejestrującej MERCURY 6F INCOTEX POLSKA Sp. z o.o. -57 Warszawa, ul. Kazimierzowska 45 http://www.incotex.pl ; e-mail: incotex@incotex.pl wersja. WSTĘP... 4 BUDOWA I EKSPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Kurs kasy fiskalnej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Kurs kasy fiskalnej 1. Opis przedmiotu zamówienia: 30 godzin 3 osoby MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Kurs kasy fiskalnej Program szkolenia I. Zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo