MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2"

Transkrypt

1 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) ; faks +48 (0) ; wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: Uwaga: Instrukcja może ulec zmianie Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej wwwposnetcom Posnet MOBILE 03 strona - -

2 Spis treści WPROWADZENIE4 Ważne zalecenia4 Korzystanie z niniejszego podręcznika6 Sposób prezentacji informacji w Podręczniku użytkownika6 Słowniczek7 BUDOWA KASY8 Główne elementy kasy8 Klawiatura9 Schemat układu panelu klawiatury9 Funkcje poszczególnych klawiszy9 Złącza kasy Komora papieru PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI KASY3 Zakładanie papieru3 Zasady zasilania kasy6 Wskazówki dotyczące konserwacji7 Kurz i pył7 Zabrudzenia obudowy7 Grupy towarowe45 Zestaw raportów47 Stawki PTU49 Format kodów kreskowych50 Data i czas5 Programowanie nagłówka paragonu 53 Numer kasy54 Hasło kierownika55 Teksty reklamowe56 Jednostki miary57 Opisy wypłat58 Obsługa błędów59 KASOWANIE REKORDÓW BAZ6 KONFIGURACJA KASY6 Kwoty w groszach6 Wyświetlacze63 Wydruk65 Czułość papieru65 Oszczędność papieru66 Dźwięki klawiatury67 Blokada klawiatury68 Parametry komunikacyjne68 Komputer68 Port COM 7 Parking73 Tryb sprzedaży75 Modem76 Numer kasy77 Multiplekser77 Konfiguracja sprzedaży78 Rabaty narzuty z ręki78 Płatność gotówką79 Sprawdzanie ceny80 Kontrola stanu kasy80 Klawisz kod8 Konfiguracja funkcji8 Grupy towarowe8 Czas wylogowania8 Deklaracja stanu kasy83 Zmiana wyloguj84 DANE TECHNICZNE8 OGÓLNE INFORMACJE DOT DZIAŁANIA KASY0 Oprogramowanie w kasie0 Podstawowe zasady poruszania się po menu kasy0 Menu kierownika Menu kasjera 3 Uprawnienia operatora4 Uruchomienie kasy4 Wyłączenie kasy4 PROGRAMOWANIE KASY5 Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy5 Programowanie towarów w kasie6 Programowanie opakowań zwrotnych30 Programowanie operatorów3 Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika3 Programowanie w kasie dodatkowego kasjera36 Programowanie rabatów i narzutów37 Programowanie form płatności40 Klawisze szybkie43 Posnet MOBILE 03 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ85 strona - - Waluta ewidencyjna Eurofiskalizacja85 Zmiana waluty ewidencyjnej86 Przeliczenie88 Wyłączenie zmiany waluty89

3 REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE 90 Raport rabatów08 Raport form płatności09 Raport grup towarowych09 Raport parking PLU0 Raport kwitów 0 Zestaw raportów0 Raporty czytające Raporty okresowe Tryb Sprzedaży90 Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży90 Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami sprzedaży9 Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży9 Praca w trybie sprzedaży9 Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i ilości sprzedawanego towaru9 Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną93 Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych95 Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (storno) i anulowanie paragonu96 okresowy pełny okresowy podsumowanie miesięczny pełny miesięczny podsumowanie rozliczeniowy Raport sprzedaży Raport PLU nieaktywnych Raport PLU z PTU Raport pełny bazy PLU3 Raport opakowań3 Raport zmianowy sprzedaży3 Raport kasjera3 Raport rabatów3 Raport form płatności3 Raport klawiszy szybkich4 Raport grup towarowych4 Raport parking PLU4 Raport kwitów4 Cennik parkingu4 Raport PTU4 Raport formatów kodów4 Raport kasy napisów stałych5 Raport serwisowy5 Raport jednostek miary5 Raport opisów wypłat5 Raport obsługi błędów5 Raport konfiguracji5 Raport poglądowy5 Raport komunikacji5 Usuwanie pozycji paragonu (storno)96 Anulowanie paragonu97 Rabaty i narzuty98 Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji na paragonie98 Udzielanie rabatunarzutu do całego paragonu 99 Kaucje99 Wydanie kaucji 00 Tryb sprzedaży szybkiej0 Parking0 Sprzedaż w trybie parkingowym0 Kwit parkingowy0 Paragon z kwitu03 Paragon z ręki03 Paragon wg czasu04 WYKONYWANIE RAPORTÓW05 Raporty zerujące05 Raport dobowy06 Raport sprzedaży ilościowo wartościowy 06 Raport opakowań07 Raport zmianowy sprzedaż07 Raport kasjera08 Posnet MOBILE 03 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII6 Komunikaty błędów zgłaszane przez kasę6 CERTYFIKATY strona - 3 -

4 WPROWADZENIE Posnet MOBILE jest uniwersalną kasą fiskalną, którą można z powodzeniem stosować zarówno jako urządzenie stacjonarne i przenośne Różnorodne funkcje kasy można doskonale skonfigurować do własnych potrzeb, a złącze komunikacyjne umożliwiają stosowanie czytnika kodów kreskowych, wagi lub łączenie kasy z komputerem Dokumentacja, oprogramowanie oraz sterowniki niezbędne do współpracy kasy MOBILE z komputerem znajdują się na płycie CD wchodzącej w skład wyposażenia Ważne zalecenia Zawartość opakowania Po rozpakowaniu sprawdź zawartość pudełka W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą W pudełku znajdują się: Kasa f iskalna Posnet Mobile Pły ta CD-ROM ze sterownikami i dokumentacją Zasilacz Książka serwisowa Instrukcja obsługi Zaleca się używanie oryginalnego papieru termicznego z nadrukiem firmowym POSNET Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie pogorszyć jakość wydruków Papier nie odpowiadający warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania treści wydruków przez okres 5 lat Posnet MOBILE 03 strona - 4 -

5 Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi Z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie należy dokonywać samemu napraw kasy Wszystkie czynności serwisowe powinny być zlecone przeszkolonemu w firmie POSNET serwisantowi Serwisant powinien być zaopatrzony w wystawioną na jego nazwisko, ważną legitymację Termin ważności uprawnień wpisany jest na legitymacji W następujących sytuacjach należy wyłączyć zasilanie kasy i wezwać serwis: gdy do mechanizmu drukującego dostała się ciecz jeżeli kasa spadła lub została uszkodzona obudowa kasę wystawiono na działanie deszczu lub wody pojawił się wydruk Zerowanie RAM' data zegara w kasie jest niezgodna ze stanem faktycznym Nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plomby zabezpieczającej kasę przed otwarciem przez osoby niepowołane Do zasilania zewnętrznego kasy POSNET MOBILE należy stosować wyłącznie zasilacz dołączony do urządzenia (standardowe wyposażenie) Stosowanie innych zasilaczy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania wewnętrznego akumulatora kasy Ponowne naładowanie akumulatora nastąpi dopiero po pewnym czasie (kilka godzin) od podłączenia ładowarki UWAGA! PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE! Włączony tester banknotów emituje intensywne światło ultrafioletowe (UV) Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED w trakcie pracy testera Nawet krótkotrwałe narażenie na światło UV może prowadzić do uszkodzenia wzroku Nie dopuszczać do obsługi przez dzieci Dotyczy kas z testerem banknotów Posnet MOBILE 03 strona - 5 -

6 Korzystanie z niniejszego podręcznika Wszystkie informacje w Podręczniku Użytkownika pogrupowane są na poszczególne zagadnienia Każde zagadnienie opisane jest w taki sposób aby w razie potrzeby czytelnik mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje w innych częściach podręcznika Ważne informacje zawarte w tej instrukcji oznaczono wykrzyknikiem Zaleca się uważne czytanie informacji umieszczonych obok tego symbolu Przydatne wskazówki oznaczono symbolem świecącej żarówki Dzięki tym informacjom można poznać szybsze, tańsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy z kasą Posnet MOBILE Sposób prezentacji informacji w podręczniku użytkownika Wszystkie klawisze kasy oznaczone są w podręczniku symbolami graficznymi Oznacza to, że za każdym razem kiedy np należy wcisnąć klawisz, a następnie klawisz f, w podręczniku znajdzie się następująca informacja: i Posnet MOBILE 03 strona - 6 -

7 Słowniczek Fiskalizacja jest to nieodwracalny proces, w trakcie którego serwisant wprowadza kasę fiskalną w tryb zapamiętywania naliczonych podatków Informacje te w formie Raportów Dobowych zapisują się w module fiskalnym kasy Książka Serwisowa jest ważnym dokumentem w formie książeczki A5 dołączanej do każdego urządzenia fiskalnego W książce tej odnotowuje się najważniejsze informacje związane z działaniem i ewentualnymi naprawami kasy (przeglądy techniczne, zmiany zaprogramowania stawek VAT itd) Książka Serwisowa powinna być zawsze dostępna na wezwanie urzędnika prowadzącego kontrolę skarbową Raport Dobowy jest podstawowym raportem fiskalnym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży lub przed rozpoczęciem następnego dnia sprzedaży W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego Raport Okresowy Raport okresowy umożliwia odczyt informacji zawartych w pamięci fiskalnej w zadanym przedziale czasu Totalizery Kasy wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o obrotach sprzedaży w pogrupowaniu na poszczególne stawki VAT, ilości wystawionych paragonów oraz informacje o zmianach w bazie PLU i zmianach stawek VAT Totalizery zerowane są przez wykonanie raportu dobowego PLU pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy PLU to jeden towar na temat którego kasa posiada informacje o nazwie, stawce VAT, która jest do tego towaru przyporządkowana, ew cenie, kodzie kreskowym itd Paragon fiskalny wydruk z kasy fiskalnej, który należy wręczyć klientowi po zakończeniu transakcji sprzedaży Kopia paragonu wydruk wykonany przez kasę fiskalną będący kopią paragonu fiskalnego Kopie paragonów należy przechowywać 5 lat od momentu ich wystawienia Pamięć Fiskalna elektroniczna pamięć umieszczona wewnątrz kasy, w której zapisywane są min wszystkie raporty dobowe wykonywane przez kasę Danych zapisanych w pamięci fiskalnej nie można w żaden sposób zmienić, a jedynie odczytać Na podstawie zapisów w pamięci fiskalnej generowane są raporty okresowe PTU (ang VAT) podatek od towarów i usług W urządzeniach fiskalnych stawki PTU są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urządzenia Mogą być zmieniane w trakcie jego użytkowania (maksimum 30 razy) Posnet MOBILE 03 strona - 7 -

8 BUDOWA KASY Główne elementy kasy P lomba ołowiana P okrywa komory papieru Szczelina paragonu Wyświetlacz operatora Klawiatura Tester banknotów (opcja) Wyświetlacz klienta Posnet MOBILE 03 strona - 8 -

9 Klawiatura Schemat układu panelu klawiatury Uwaga: Wygląd symboli nadrukowanych na klawiszach kasy może się nieznacznie różnić od przedstawionego Funkcje poszczególnych klawiszy Klawisze od Przypisane funkcje Wprowadzanie wartości numerycznych lub alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru) Wywołanie funkcji klawiszy skrótu w kombinacji z do 3 klawiszem f np Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np cena, ilość, wpłata W przypadku edycji napisów (nazwa lub nagłówek) klawisz wywołuje tablicę znaków specjalnych Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru) w trybie sprzedaży Pogrubienie linii przy programowaniu nagłówka Zatwierdzanie wartości, pytań, funkcji i menu Przejście do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży Odpowiedź TAK na pytania zadawane przez kasę 3 Posnet MOBILE 03 i strona - 9 -

10 Klawisze Przypisane funkcje Włączenie i wyłączenie urządzenia 3 Odpowiedź NIE na pytania zadawane przez kasę Kasowanie wartości i napisów 4 5 Kasowanie błędów Wyjście z funkcji i menu Przejście do poprzedniej pozycji menu 3 Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych Zmniejszenie o wartości przy ustawianiu numerów lub wartości 4 5 Funkcja dodawania w kalkulatorze W trybie sprzedaży wysunięcie papieru Przejście do kolejnej pozycji menu Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej) Zwiększenie o wartości przy ustawianiu numerów lub takich wartości jak np kontrast Funkcja odejmowania w kalkulatorze W trybie sprzedaży wywołanie funkcji wyboru towaru z podglądem nazwy Przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) 3 Przejście do ostatniego rekordu w bazie danych Zatwierdzenie wartości jako ilość w trybie sprzedaży 4 Funkcja mnożenia w kalkulatorze Przesunięcie kursora w lewo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) Przejście do pierwszego rekordu w bazie danych 3 4 Zatwierdzenie wartości jako ceny w trybie sprzedaży Funkcja dzielenia w kalkulatorze Blokowanie klawiatury Wywołanie menu funkcji kasjera w trybie sprzedaży Klawisz skrótu do zaprogramowanego raportu lub zestawu raportów Przełączanie małe wielkie litery w trybie programowania nagłówka kasy 3 Posnet MOBILE 03 Sterowanie testerem banknotów (opcja kasy) strona - 0 -

11 Złącza kasy Złącze zasilania Złącze RS3 (typu RJ) RS3 (szeregowe) Zasilanie 6 nr pinu Opis Nr pinu Opis Zasilanie +5V ±0% (wyjście) + -8V Zasilanie +5V ±0% (wyjście) Masa 3 TxD (wyjście danych) 4 RxD (wejście danych) 5 GND (masa sygnałowa) 6 GND (masa sygnałowa) Posnet MOBILE 03 strona - -

12 Komora papieru P okrywa komory papieru Rolka zwijacza kopii Blokada szpuli kopii Dościsk papieru Dźwignia docisku papieru Posnet MOBILE 03 strona - -

13 PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI KASY Żywotność kasy Posnet MOBILE a zwłaszcza jej akumulatora jest uzależniona od sposobu eksploatacji Niewłaściwe zasilanie kasy, złe zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi wpływają na czas użytkowania kasy Posnet MOBILE Zdecydowanie zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszym rozdziałem Zakładanie papieru Podnieść pokrywę komory papieru Posnet MOBILE 03 strona - 3 -

14 Zwolnić blokadę szpuli kopii, a następnie wyjąć szpulę 3 Zwolnić dźwignię docisku papieru i podnieść docisk Posnet MOBILE 03 strona - 4 -

15 4 Włożyć dwie rolki papieru termicznego o szer 8mm (średnica rolki max 40mm) Należy zwrócić uwagę, aby odwinięty kawałek papieru wychodził spod spodu rolki 5 Opuść docisk papieru, a odwinięty koniec kopii paragonu nawiń na szpulę kopii W razie potrzeby można zdjąć bok szpuli Zdejmij bok szpuli Koniec papieru wprowadź do szczeliny i nawiń min zwoje 6 Włóż szpulę z nawiniętym papierem na swoje miejsce i zamknij pokrywę komory papieru Kasa teraz jest gotowa do pracy Posnet MOBILE 03 strona - 5 -

16 Zasady zasilania kasy Kasa fiskalna Posnet MOBILE wyposażona jest w akumulator, którego parametry zostały tak dobrane, aby wystarczał na okres ok 5 lat Na żywotność akumulatora ma jednak wpływ bardzo wiele czynników i bardzo ważne jest, aby użytkownik stosował kilka podstawowych zasad eksploatacyjnych: Należy jak najczęściej ładować akumulator (ciągłe ładowanie jest jak najbardziej pożądane) Nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora W przypadku rozładowania akumulatora trzeba go bezzwłocznie naładować W przypadku przechowywania bez ładowania, należy akumulator okresowo ładować co 3-6 miesięcy Zalecane jest podłączenie kasy do zasilania na okres kilku godzin za każdym razem, kiedy kasa pracowała z baterii Podświetlenie wyświetlaczy lub podłączenie do złącza RS urządzeń pobierających energię (np skanera) przyspiesza rozładowanie akumulatora UWAGA: Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu kasy, w łatwo dostępnym miejscu Posnet MOBILE 03 strona - 6 -

17 Wskazówki dotyczące konserwacji Kurz i pył Wysoki poziom zanieczyszczeń w obrębie komory papieru takich jak zapylenie i zakurzenie znacznie skraca żywotność mechanizmu drukującego kasy Należy zwracać uwagę nie tylko na zanieczyszczenia zewnętrzne w komorze papieru, lecz również na ewentualny pył pozostawiony przez niskiej jakości papier termiczny W miarę możliwości należy czyścić komorę papieru sprężonym powietrzem lub delikatnym pędzelkiem Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet, skutecznie wydłuża czas prawidłowego funkcjonowania mechanizmu drukującego Zabrudzenia obudowy Zabrudzenia z obudowy kasy należy usuwać jedynie przy użyciu łagodnych detergentów z minimalną ilością wody Ewentualny brud w szczelinach klawiatury należy usunąć sprężonym powietrzem, wacikiem lub pędzelkiem Nie wolno dopuścić do przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza kasy W przypadku ewentualnego zalania urządzenia natychmiast odłącz ją od zasilania i wezwij serwis Zobacz: Postępowanie w przypadku awarii, str 6 Posnet MOBILE 03 strona - 7 -

18 DANE TECHNICZNE Wymiary kasy 06 x 39 x 8 mm (szerokość x głębokość x wysokość) Waga kasy ~ kg Zasilanie kasypobór mocy Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 6000 wierszy Zewnętrzny zasilacz -8 V DC W 30V 50Hz Pobór mocy: max W Liczba nazw towarów, Max 000 PLU Organizacja bazy towarowej Baza towarowa w pamięci RAM kasy kasy Typ drukarki - producent LTPH 45SEIKO Szerokość taśmy papierowej x 8 mm (oryginał, kopia) Liczba znaków wydruku w linii Max 0 Liczba znaków nazwy towaru Max 6 Zakres kasy 0 40 C temperatur pracy Współpraca z komputerem OFF LINE (ON LINE\OFF LINE) Współpraca z kasami BRAK Interfejsy kasytyp x RS3 Tester banknotów Opcja Stawki podatkowe 7 programowalnych stawek (AG) Wyświetlacz operatora Alfanumeryczny z podświetlaniem LCD x 6 znaków Wyświetlacz klienta Alfanumeryczny z podświetlaniem LCD x 6 znaków Klawiatura 0 klawiszy Zakres ceny jednostkowej BRUTTO 0, ,99 Zakres ilości od 0,00 do ,99 Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej ,99 Maksymalna kwota transakcji ,99 Posnet MOBILE 03 strona - 8 -

19 Maksymalna ilość pozycji na paragonie Formy płatności Opakowania zwrotne Rabaty Kasjerzy 64 gotówka karta czek bon kredyt waluta opis formy płatności: do 6 znaków pełna obsługa opakowań zwrotnych rabat kwotowy do pozycji paragonu rabat procentowy do pozycji paragonu rabat kwotowy do całego paragonu rabat procentowy do całego paragonu 8 kasjerów Raporty fiskalne raport dobowy raport okresowy raport okresowy miesięczny raport okresowy rozliczeniowy Raporty niefiskalne Raporty zerujące: raport sprzedaży PLU, raport opakowań, raport zmianowy sprzedaży, raport kasjera, raport rabatów, raport form płatności, raport grup towarowych, raport PLU-PARKING, raport kwitów, zestaw raportów Posnet MOBILE 03 Raporty czytające: raport sprzedaży PLU, raport PLU nieaktywnych, raport PLU z PTU, raport bazy PLU, raport opakowań, raport zmianowy sprzedaży, raport kasjera, raport rabatów,raport form płatności, raport klawiszy, raport grup towarowych, raport PLU-PARKING, raport kwitów, cennik parkingu, raport PTU, raport formatów kodów, raport kasy (napisów stałych), raport serwisowy, miesięczny podsumowanie sprzedaży,raport zmiany stawek PTU, raport zmiany czasu strona - 9 -

20 OGÓLNE INFORMACJE DOT DZIAŁANIA KASY Oprogramowanie w kasie Podstawowe zasady poruszania się po menu kasy Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczególnych kategorii menu o poziom niżej Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczególnych kategorii menu o poziom wyżej Posnet MOBILE 03 lub Przewijanie menu w górę lub w dół, zwiększanie lub zmniejszanie parametrów lub Przesuwanie kursora w lewo lub w prawo w trakcie edycji tekstu (np programowanie nagłówka, nazw towarów itd) strona - 0 -

21 Menu kierownika Menu sprzedaży Sprzedaż Wpłata gotówki Wypłata gotówki Raport kasjera Raporty zerującego Raport dobowy Raport sprzedaży 3 Raport opakowań 4 Raport zmianowy sprzedaży 5 Raport kasjera 6 Raport rabatów 7 Raport form płatności 8 Raporty grup towarowych 8 Raport grup towarowych 8 Raport grup tygodniowy 83 Raport grup roczny 9 Raport PLU-PARKING 0 Raport kwitów Zestaw raportów 3 Raporty czytające 3 Raporty okresowe 3 Okresowy pełny 3 Okresowy podsumowujący 33 Miesięczny pełny 34 Miesięczny podsumowujący 35 Rozliczeniowy 3 Raport sprzedaży 33 Raport PLU nieaktywnych 34 Raport PLU z PTU 35 Raport pełny bazy PLU 36 Raport opakowań 37 Raport zmianowy sprzedaży 38 Raport kasjera 39 Raport rabatów 30 Raport form płatności 3 Raport kl szybkich 3 Raporty grup towarowych 3 Raport grup towarowych 3 4 Posnet MOBILE 03 3 Raport grup tygodniowy 33 Raport grup roczny 33 Raport PLU-PARKING 34 Raport kwitów 35 Cennik parkingu 36 Raport PTU 37 Raport formatów kodów 38 Raport kasy napisów stałych 39 Raport serwisowy 30 Raport jednostek miary 3 Raport opisów wypłat 3 Raport obsługi błędów 33 Raport konfiguracji 34 Raport poglądowy 35 Raport komunikacji 4 Programowanie kasy 4 Baza PLU 4 Opakowania 43 Kasjerzy 44 Rabaty i narzuty 45 Formy płatności 46 Klawisze skrótu 47 Grupy towarowe 48 Zestaw raportów 48 Zestaw 48 Zestaw 483 Zestaw Zestaw Zestaw 5 49 Stawki PTU 40 Format kodów kreskowych 4 Data i czas 4 Nagłówek kasy 43 Numer kasy 44 Hasło kierownika 45 Teksty reklamowe 46 Jednostki miary 47 Opisy wypłat 48 Obsługa błędów 5 Kasowanie rekordów baz 5 Baza PLU 5 Opakowania strona - -

22 53 Kasjerzy 54 Rabaty i narzuty 55 Formy płatności 56 Klawisze szybkie 57 Grupy towarowe 58 Formaty kodów 59 Kwity parkingowe 50 Jednostki miary 5 Opisy wypłat 5 Obsługa błędów 6 Konfiguracja 6 Kwoty w groszach 6 Wyświetlacze 6 Kontrast wyświetlacza operatora 6 Kontrast wyświetlacza klienta 63 Podświetlenie wyświetlaczy 64 Jasność wyświetlaczy 65 Czas zaniku podświetlenia 63 Wydruk 63 Czułość papieru 63 Oszczędność papieru 64 Dźwięki klawiatury 65 Blokada klawiatury 66 Porty komunikacyjne 66 Komputer 66 Interfejs 66 Strona kodowa 663 Logowanie zdalne 66 COM 67 Parking 67 Aktywacja parkingu 67 Cennik parkingu 673 Cena sztywna 674 Paragony z ręki 68 Tryb sprzedaży 7 68 Tryb domyślny 8 68 Zmiana trybu Posnet MOBILE Modem 69 Konfiguracja modemu 69 Inicjalizacja modemu 60 Numer kasy 6 Multiplekser 6 Konfiguracja sprzedaży 6 Rabatynarzuty z ręki 6 Limit rab procentowego 6 Limit rab Kwotowego 63 Limit narz Procentowego 64 Limit narz Kwotowego 65 Łączenie rabatów 66 Łączenie narzutów 6 Płatność gotówką 63 Sprawdzanie ceny 64 Kontrola stanu kasy 65 Klawisz kod 63 Konfiguracja funkcji 63 Grupy towarowe 63 Statystyki roczne 63 Statystyki tygodniowe 63 Czas wylogowania 633 Deklaracja stanu kasy 634 Zmiana-wyloguj 64 Waluta ewidencyjna 64 Waluta aktualna 64 Zmiana waluty 643 Przeliczenie 644 Wył zmiany waluty Serwis [DOSTĘPNE DLA SERWISU] Komunikacja z PC strona - -

23 Menu kasjera Dostępne po zalogowaniu jako Kasjer, lub po zalogowaniu się jako kierownik i wybraniu pozycji: Menu sprzedaży (z menu kierownika) 3 4 Sprzedaż Wpłata Wypłata Raport kasjera Dostęp do funkcji kasjerskich uzyskuje się po przyciśnięciu klawisza Zawartość menu kasjerskiego zależy od trybu pracy : Sprzedaż Parking Tryb sprzedaży Tryb parkingu Blokada klawiatury Rabaty z bazy Rabaty z ręki Kaucje + Kaucje Formy płatności Wpłata Wypłata Storno wg linii Storno wg PLU Anuluj paragon Kalkulator Tryb sprzedaży Kwit parkingowy Paragon z kwitu Paragon z ręki Paragon wg czasu Kalkulator Tryb sprzedaży Menu główne Kasjera pojawia się wyłącznie wtedy, kiedy w kasie zaprogramowany jest przynajmniej jeden Kasjer W innym przypadku kasa po uruchomieniu pomija ekran logowania i przechodzi do Menu kierownika Posnet MOBILE 03 strona - 3 -

24 Uprawnienia operatora Kasa rozróżnia dwa typy operatorów: kierownik i kasjer Każdy z nich posiada odpowiednie uprawnienia Kierownik posiada uprawnienia do wszystkich funkcji kasy, natomiast kasjer posiada wyłącznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu kierownik Szczegółowy wykaz funkcji kasy dostępnych dla poszczególnych Operatorów znajduje się w części Programowanie i konfiguracja kasy; Programowanie Operatorów, str 3 Uruchomienie kasy Kolejność czynności Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Wciśnij klawisz logowania po czym zgłosi się ekran Wybierz klawiszami strzałek: klawiszem właściwego lub Operatora i zatwierdź Logowanie KIEROWNIK Następnie wpisz hasło (standardowe hasło to 34 ) i ponownie potwierdź klawiszem Hasło Jeżeli nie zaprogramowano żadnego Kasjera lub hasła dla Operatora, to ekran logowania się nie pojawi Więcej na temat programowania operatorów dowiesz się w części Programowanie i konfiguracja kasy; Programowanie Operatorów, str 3 Kasa wyświetla na ekranie pierwszy element menu kierownika Menu sprzedaży Kasa jest gotowa do pracy Wyłączenie kasy W dowolnym trybie i stanie włączonej kasy wciśnij klawisz i przytrzymaj go przez ok 4 sekundy, aż kasa wygasi wyświetlacze Kasa jest wyłączona Posnet MOBILE 03 strona - 4 -

25 PROGRAMOWANIE KASY Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy W niniejszej części szczegółowo opisane są najczęściej wykorzystywane funkcje związane z programowaniem kasy Dowiesz się tutaj, w jaki sposób można wprowadzić do pamięci kasy nowy towar (lub zmienić już istniejący), jak zaprogramować nowego kasjera, przydzielić mu odpowiednie uprawnienia itd Zasada wprowadzania nazw jest identyczna, jak to ma miejsce w przypadku telefonu komórkowego Każdy klawisz numeryczny ma przyporządkowany zbiór liter Wciśnięcie klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery Ponadto pod klawiszami oraz umieszczone są symbole takie jak:,:;<>? ε W trakcie pisania można kursor przesuwać klawiszami strzałek: Kasowanie liter wykonuje się klawiszem lub Przykład: Programujemy nazwę towaru: MLEKO Do tego celu wciskamy następującą kombinację klawiszy: x ;3x litera M ;x litera L ;x litera E litera K ;3x litera O Polskie znaki dostępne są pod klawiszami zawierającymi litery, od których te znaki pochodzą np litera: ę jest pod klawiszem: Posnet MOBILE 03 strona - 5 -, litera ł pod klawiszem itd

26 Programowanie towarów w kasie Każdy towar, którego sprzedaż chcesz zarejestrować na kasie, musi być najpierw wprowadzony na stałe do pamięci kasy Programowanie towarów jest więc podstawową czynnością, którą trzeba wykonać, aby możliwa była jakakolwiek sprzedaż Każdy towar, który wprowadzony jest do pamięci kasy, zapisany jest w osobnym rekordzie Rekord zawiera m in takie informacje jak: nazwa towaru, stawka VAT, która tego towaru dotyczy, numer kodu kreskowego itd Pojedynczy rekord nosi nazwę PLU i za każdym razem, kiedy spotkasz się z pojęciem typu Baza PLU, oznacza to zbiór rekordów, w których zapisane są informacje o poszczególnych towarach Procedura programowania nowego towaru: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Po uruchomieniu kasy wybierz klawiszami strzałek z menu kierownika pozycję 4 Programowanie kasy i zatwierdź wybór przyciskiem Następnie wybierz pierwszą pozycję tego menu Baza PLU zatwierdzając klawiszem 4 Baza PLU Kasa pokaże ekran, na którym wyświetli pierwszy wolny niezaprogramowany rekord Klawiszami strzałek możesz wybierać zaprogramowane towary, natomiast klawiszami i kolejne wolne rekordy Zamiast strzałek możesz również wybrać towar, wpisując numer za pomocą klawiatury Zatwierdź wybór klawiszem 3 4 Programowanie kasy Numer PLU BRAK Następnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy towaru, pokazując ekran z kursorem w prawym górnym rogu Wprowadzoną nazwę zatwierdzamy klawiszem Nazwa towaru może zawierać maksymalnie 6 znaków Posnet MOBILE 03 strona Nazwa towaru

27 4 Kolejnym krokiem jest przypisanie stawki VAT Odpowiednią stawkę wybiera się klawiszami po czym wybór zatwierdzamy Stawka PTU A,00 % Poszczególne stawki VAT przyporządkowane są do kolejnych liter alfabetu: % - A, 7% - B, 0% - C itd Stawki VAT powinny być już zaprogramowane przez serwis Gdyby okazało się, że stawki VAT zaprogramowane są niewłaściwie, należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w części: Programowanie kasy; Stawki PTU, str 49 5 Kasa poprosi o podanie ceny towaru Wprowadzona cena będzie sugerowana przez kasę w trakcie sprzedaży lub przypisana do towaru na sztywno (cena sztywna) i nie będzie można jej zmienić w trakcie wystawiania paragonu Informacje na temat przypisania ceny na sztywno znajdują się w kolejnych punktach Niewprowadzenie żadnej ceny lub wprowadzenie ceny zerowej skutkuje tym, że kasa zawsze poprosi o podanie ceny podczas sprzedaży towaru Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości zatwierdza się klawiszem 6 Następnie kasa poprosi o podanie kodu kreskowego W tym miejscu należy wprowadzić skanerem lub z klawiatury kod kreskowy towaru Jeżeli Operator kasy nie korzysta podczas pracy z czytnika kodów kreskowych, to pole kodu kreskowego należy pozostawić bez zmian i zatwierdzić stan klawiszem 7 0,00 Cena towaru Kod kreskowy Kolejny parametr programowanego w kasie towaru to ewentualne opakowanie zwrotne Klawiszami strzałek lub należy wybrać właściwy, wcześniej zaprogramowany rodzaj opakowania i zatwierdzić Nr opakowania BRAK 0 Dla towaru nie posiadającego opakowania zwrotnego pole opakowanie pozostawiamy bez zmian (wartość 0) Programowanie opakowań zwrotnych dotyczy towarów, które sprzedawane są wraz z opakowaniem kaucjonowanym (np butelki) Programowanie opakowań zwrotnych przedstawione jest szczegółowo w części : Programowanie kasy; Programowanie opakowań zwrotnych, str 30 Posnet MOBILE 03 strona - 7 -

28 8 9 Kolejnym parametrem jest ilościowy sposób sprzedaży Klawiszami ustawiamy wartość parametru (0 3), która określa z dokładnością do ilu miejsc po przecinku będziemy wprowadzać ilość danego towaru, np: ilość całkowitana sztuki (wartość 0) ilość ułamkowa choćby w przypadku towarów na wagę (wartości -3) Kolejny parametr określa czy do danego towaru będą udzielane rabaty narzuty Klawiszami ustawiamy wartości Tak Nie i potwierdzamy klawiszem 0 wybieramy jeden z wcześniej zaprogramowanych rabatów lub narzutów i zatwierdzamy Parametry zmieniamy klawiszami Nr rabnarz BRAK 0 Nie Cena sztywna Następna informacja, którą należy podać kasie na temat towaru, to grupa, do której towar jest przyporządkowany Standardowo jest to grupa PODSTAWOWA Wyboru grupy należy dokonać klawiszami strzałek Tak Rabnarzdo PLU Następnie ustawiamy sposób wprowadzania ceny podczas sprzedaży : cena sztywna - niemożliwa zmiana cena otwarta - możliwa modyfikacja ceny zatwierdzamy przyciskiem Format ilości Następnie możemy określić rabat lub narzut automatycznie udzielany do towaru Klawiszami 3 i zatwierdzić Numer grupy PODSTAWOWA Wszystkie towary zapisane w bazie PLU kasy mogą być przyporządkowane do poszczególnych grup towarowych (np pieczywo, nabiał, słodycze) Dzięki temu można np generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy Zobacz: Wykonywanie raportów; Raport grup towarowych, str 4 Posnet MOBILE 03 strona - 8 -

29 3 Na koniec mamy możliwość przypisania do towaru jednostki miary, w której będzie określana jego ilość np kilogram, metr bieżący Klawiszami wybieramy numer zaprogramowanej i potwierdzamy 4 wcześniej jednostki Numer jm BRAK 0 Po podaniu wszystkich parametrów kasa prosi o ostateczne potwierdzenie dodania towaru i zapisania go w bazie towarowej PLU kasy Zatwierdzamy klawiszem Zaprogramowanie towaru jest potwierdzane stosownym wydrukiem Zapisz `RAZEM' Analogicznie postępujemy w przypadku programowania kolejnych towarów w bazie PLU Istnieje również możliwość edycji już istniejących wpisów, w celu wprowadzania zmian Procedura edycji istniejącego towaru PLU: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Klawiszami strzałek wybieramy z menu 4 Baza PLU towar, w który chcemy dokonać zmian i zatwierdzamy klawiszem 4 Baza PLU Numer PLU MLEKO Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, 3 Dalej postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego towaru do bazy Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany np nazwy i ceny towaru, należy najpierw skasować starą wartość klawiszem potwierdzamy chęć edycji klawiszem Rekord istnieje! Czy edytować? MLE Nazwa towaru po czym wpisać nową Posnet MOBILE 03 strona - 9 -

30 Programowanie opakowań zwrotnych Dotyczy towarów, które sprzedawane są wraz z opakowaniami kaucjonowanymi Chcąc przyporządkować opakowanie zwrotne do danego towaru, trzeba je najpierw zaprogramować w pamięci kasy Do dyspozycji mamy 6 opakowań zwrotnych Opakowania można sprzedawać tylko w ilości całkowitej Procedura programowania opakowań: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika wybieramy klawiszami strzałek pozycję: 4 Programowanie kasy i zatwierdzamy wybór przyciskiem Podobnie wybieramy z menu pole 4 Opakowania 3 4 Opakowania W prawym górnym rogu ekranu pokazany jest pierwszy numer, do którego nie przyporządkowane jest żadne opakowanie W przypadku pierwszego programowania opakowań w kasie jest to liczba Należy wybrać numer (-6), pod którym ma być zaprogramowane opakowanie klawiszami strzałek i zatwierdzić 4 Programowaniem kasy Nr opakowania BRAK Kasa prosi o podanie nazwy opakowania, którą po wprowadzeniu z klawiatury alfanumerycznej zatwierdzamy klawiszem Edytowanie nazwy opakowania odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku nazwy towaru (Zobacz: Podstawowe czynności związane z programowaniem kasy str 5) Posnet MOBILE 03 strona Nazwa opakowania

31 4 Kolejny krok to podanie ceny, którą wprowadzamy z klawiatury i zatwierdzamy 5 Następnie ustawiamy sposób wprowadzania ceny podobnie jak w przypadku programowania towarów: cena sztywna - niemożliwa zmiana cena otwarta - możliwa modyfikacja ceny przyciskiem Parametry zmieniamy klawiszami zatwierdzamy 6 0,50 Cena opakowania Tak Cena sztywna Po podaniu wszystkich parametrów programowanego opakowania kasa prosi o ostateczne potwierdzenie, które wydaje się klawiszem Zapisz `RAZEM' Procedura edycji istniejącego opakowania: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Klawiszami strzałek wybieramy z menu 4 Opakowania towar, w który chcemy dokonać zmian i zatwierdzamy przyciskiem 4 Opakowania Nr opakowania Butelka Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, 3 Dalej postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego opakowania do bazy potwierdzamy chęć edycji klawiszem Posnet MOBILE 03 strona Rekord istnieje! Czy edytować? But Nazwa opakowania

32 Programowanie operatorów W kasie może być zaprogramowanych łącznie 8 kasjerów, w tym jeden z nich może być kierownikiem Kierownik jako jedyny posiada prawa dostępu do menu głównego kierownika kasy (Zobacz: Ogólne Informacje dot działania kasy; Menu kierownika, str ) W związku z tym kierownik jako jedyny może programować kasę (wprowadzać do pamięci towary, przydzielać uprawnienia kasjerom itd) Domyślnie w kasie zaprogramowany jest główny operator KIEROWNIK Poniżej opisane są na jego przykładzie parametry jakie możemy ustawiać operatorom Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika Procedura programowania parametrów kierownika: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Z menu głównego kierownika wybrać klawiszami należy pozycję 4 Programowanie kasy i zatwierdzić przyciskiem Podobnie wybieramy z menu opcję 43 Kasjerzy 4 Programowanie kasy 43 Kasjerzy Parametry pracy kierownika są domyślnie przypisane do numeru Klawiszami można wybrać operatora, po czym zatwierdzić żądanego Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, potwierdzamy chęć edycji klawiszem Posnet MOBILE 03 strona Nr kasjera KIEROWNIK Rekord istnieje! Czy edytować?

33 3 Tu mamy możliwość wprowadzenia innej nazwy kierownika (standardowo jest KIEROWNIK ) Aby tego dokonać należy skasować starą nazwę klawiszem a następnie wprowadzić nową Jeżeli nie chcemy zmieniać nazwy po prostu naciskamy klawisz 4 Po zatwierdzeniu nazwy można wprowadzić hasło (-8 cyfr, hasło standardowe to 34 ), o które kasa będzie pytała podczas logowania (np po uruchomieniu kasy) Hasło wprowadzamy z klawiatury numerycznej i zatwierdzamy UWAGA! Hasło zabezpiecza dostęp do funkcji kierownika przez osoby nieupoważnione Pozostawienie pustego pola likwiduje to zabezpieczenie! 5 Następnie określamy typ operatora, czy ma mieć uprawnienia kierownika, czy tylko kasjera Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy 6 KIEROWNIK Nazwa kasjera Posnet MOBILE 03 Hasło Kierownik Typ operatora Kolejne dwa parametry dotyczą rabatów, których może, a których nie może udzielać kierownik Rabaty z bazy dotyczą możliwości udzielania rabatów na stałe zaprogramowanych w kasie (Zobacz: Programowanie kasy; Programowanie rabatów i narzutów, str 37), natomiast rabaty z ręki służą do udzielania dowolnych rabatów w trakcie sprzedaży Parametry ( Tak Nie ) dotyczące rabatów wybieramy 34 i zatwierdzamy strona Tak Rabaty z bazy Tak Rabaty z ręki

34 7 W kolejnej opcji możemy ustawić uprawnienia do udzielania rabatów lub narzutów do wszystkich towarów, nawet tych które nie podlegają rabatowaniu Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy przyciskiem 8 Następnie możemy ustawić dostęp do funkcji powtarzania ostatniej linii w trybie sprzedaży Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy przyciskiem 9 Kolejne dwie opcje określają czy operator będzie mógł wykonać raport kasjera zawierający jego statystyki oraz raport zmianowy Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy przyciskiem 0 Następnie określamy czy na raporcie kasjera (o ile jest dostępny) będzie widniała wartość wszystkich form gotówkowych znajdujących się w kasie (formy płatności, waluty) Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy przyciskiem Następnie ustawiamy możliwość zmiany zaprogramowanych dla towarów cen sztywnych (domyślnie wartość Nie ) Wyboru dokonujemy klawiszami Wyboru dokonujemy klawiszami Posnet MOBILE 03 Tak Raport kasjera Tak Raport zmianowy Tak Gotówka na rap Nie Zmcen sztywnych Kolejnych 5 opcji określa dostęp operatora do poszczególnych zaprogramowanych zestawów raportów i potwierdzamy Tak Powtórzlinii i potwierdzamy przyciskiem Tak Rabndo wszplu Tak Dostęp do zest strona

35 3 Następnie ustawiamy dostęp operatora do funkcji wyszukiwania towaru po nazwie w trybie sprzedaży Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy przyciskiem 4 Kolejna opcja daje możliwość zmiany wartości odczytanej z wagi, za pomocą klawiatury Wyboru dokonujemy klawiszami Następnie klawisza ustawiamy funkcjonalność Mamy do dyspozycji opcje : Wyboru dokonujemy klawiszami 6 Posnet MOBILE 03 Nieaktywny Typ klawisza Po podaniu wszystkich parametrów pracy kierownika kasa prosi o ostateczne potwierdzenie danych, które wykonuje się klawiszem Tak Zmiana ilz wagi nieaktywny, raport lub zestaw raportów i potwierdzamy przyciskiem Tak PLU po nazwie i potwierdzamy przyciskiem 5 strona Zapisz `RAZEM'

36 Programowanie w kasie dodatkowego kasjera Procedura jest zbliżona do procedury programowania operatora typu kierownik Zobacz: Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika, str 3 Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność W menu 43 Kasjerzy wybieramy klawiszami strzałek numer w związku 43 Kasjerzy pod którym będzie zaprogramowany nowy kasjer Wybór zatwierdzamy klawiszem Nr kasjera BRAK Ustawianie kolejnych parametrów dla nowego kasjera, odbywa się analogicznie jak Kasjer w przypadku opisanego wyżej kierownika Jedyną ważną różnicą jest opcja Typ operatora Typ operatora, w który ustawiamy wartość Kasjer Po konfiguracji wszystkich parametrów mamy do dyspozycji nowego operatora Posnet MOBILE 03 strona

37 Programowanie rabatów i narzutów Operator ma możliwość udzielania w trakcie sprzedaży rabatów i narzutów; do dyspozycji są: Rabaty z ręki, Narzuty z ręki, Rabaty z bazy oraz Narzuty z bazy Różnica między nimi polega na tym, że wysokość rabatu z ręki jest niemal dowolna (nie może przekroczyć 99% wartości sprzedaży) i wprowadza się ją na bieżąco podczas sprzedaży, natomiast wysokość rabatu z bazy jest zaprogramowana w kasie Operator, który nie posiada uprawnień do wystawiania rabatów z ręki, może udzielać wyłącznie rabatów zaprogramowanych w kasie W kasie przewidziana jest możliwość zaprogramowania łącznej ilości 8 rabatów lub narzutów Procedura programowania rabatównarzutów: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu głównego kierownika należy wybrać klawiszami 4 Programowanie przyciskiem pozycję kasy i zatwierdzić wybieramy klawiszami Wprowadzamy programowanego po czym Nr rabnarz BRAK żądaną rabatu i zatwierdzamy klawiszem nazwę dla lub narzutu (Zobacz: Programowanie kasy; Programowanie towarów w kasie, str 6) Posnet MOBILE 03 4 Programowanie kasy 44 Rabaty i narzuty Następnie podajemy pozycję, pod którą zaprogramujemy rabat lub narzut Numer rekordu wprowadzamy z klawiatury lub zatwierdzamy przyciskiem 3 związku Podobnie wybieramy opcję 44 Rabaty i narzuty w strona Nazwa rabatu

38 4 Następnie klawiszami wybieramy typ rabatu narzutu : Rabat procentowy Rabat kwotowy Narzut procentowy Narzut kwotowy Rabat procentowy Typ Rabat kwotowy Typ i zatwierdzamy klawiszem Narzut procent Typ Narzut kwotowy Typ 5 Kolejne dwie opcje określają możliwość łączenia z innymi tego typu funkcjami : rabatami, narzutami, promocjami podczas sprzedaży Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy przyciskiem 6 Po ustawienia typu, należy wprowadzić wielkość rabatu lub narzutu Wpisujemy z klawiatury numerycznej odpowiednie wartości procentowe lub kwotowe w zależności od typu rabatu narzutu Zatwierdzamy klawiszem Nie łączenie rabatów Nie łączenie narz 0,00% Rabat procentowy 0,00 Rabat kwotowy 0,00% Narzut procent 0,00 Narzut kwotowy 7 Po podaniu wszystkich parametrów rabatu lub narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie, którego dokonujemy klawiszem Zapisz `RAZEM' Kasa posiada zaprogramowany rabat lub narzut Posnet MOBILE 03 strona

39 Procedura edycji istniejącego rabatu lub narzutu: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Klawiszami strzałek wybieramy z menu 44 Rabaty i narzuty rabat lub narzut, w który chcemy dokonać zmian i zatwierdzamy klawiszem 44 Rabaty i narzuty Nr rabnarz RABAT Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, 3 Dalej postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego rabatu lub narzutu do bazy Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy i wartości, należy potwierdzamy chęć edycji klawiszem najpierw skasować starą klawiszem po Rekord istnieje! Czy edytować? RAB Nazwa opakowania czym wpisać nową Posnet MOBILE 03 strona

40 Programowanie form płatności Kasa oprócz transakcji gotówkowych umożliwia również sprzedaż przy wykorzystaniu innych formy zapłaty Do wyboru są następujące typy form płatności: karta, czek, bon, kredyt, waluta Kasa może zapamiętać łącznie osiem różnych nazw form płatności, a każdą z nich można przyporządkować do danego typu W przypadku formy: waluta oprócz nazwy podawany jest także symbol waluty i kurs przeliczeniowy W kasie zaprogramowana jest standardowo płatność gotówką (na pierwszej pozycji z ośmiu płatności jakie mamy do dyspozycji) Poniżej przedstawiona jest procedura dodawania kolejnych form Procedura programowania formy płatności: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu głównego klawiszami strzałek i zatwierdzić klawiszem Następnie analogicznie Formy zatwierdzić klawiszem płatności i klawiszami 45 Formy płatności, wybór zatwierdzić Mamy do wyboru dwa rodzaje : Forma płatności Waluta Wyboru dokonujemy klawiszami Posnet MOBILE 03 i zatwierdzamy 4 Programowanie kasy również Wybrać numer pozycji, pod którą zaprogramowana jest nowa forma płatności przyciskiem 3 kasy 45 związku wybrać 4 Programowanie wybrać kierownika w Nr formy płatn Gotówka Forma płatności Określ rodzaj strona

41 4 Wprowadzamy 5a W przypadku programowania formy płatności dodatkowo podajemy typ : Karta Czek Bon Kredyt Inne Ustawiamy również, czy płatność ma być traktowana jak gotówka (płatność fizyczna, a nie wirtualna jak np karta kredytowa) Wyboru dokonujemy klawiszami 5b nazwę dla programowanej formy płatności i zatwierdzamy klawiszem Nazwa fpłat Karta Typ płatności Nie Płatgotówkowa i zatwierdzamy W przypadku programowania waluty, oprócz nazwy dodatkowo podajemy jej symbol i kurs Wartości wpisujemy z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem Symbol fpłat,0000 Kurs waluty 6 Kolejna opcja określa czy ma być wydawana reszta Jeżeli opcja zostanie ustawiona na NIE, wówczas wpłacanie większej kwoty niż suma do zapłaty będzie powodowało błąd Ustawienie dotyczy takich form np jak bony lub karty płatnicze i kredytowe Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem 7 Następnie ustawiamy czy tą formą będzie wydawana reszta Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem Posnet MOBILE 03 Tak Reszta z fpłat strona Nie Reszta fpłat

42 8 Kolejna opcja określa, czy można dana formą walutą płacić za część kwoty paragonu, a resztę w innej Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem 9 Tak Zapłata część Po podaniu wszystkich parametrów rabatu lub narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie danych, którego dokonuje się klawiszem Zapisz `RAZEM' Kasa posiada zaprogramowaną formę płatności Procedura edycji istniejącej formy płatności: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Klawiszami strzałek wybieramy z menu 45 Formy płatności formę, w który chcemy dokonać zmian i zatwierdzamy klawiszem 45 Formy płatności Nr formy płatn Gotówka Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, 3 Dalej postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowej formy płatności do bazy Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy i kursu (w przypadku walut), należy najpierw skasować potwierdzamy chęć edycji klawiszem starą wartość klawiszem Rekord istnieje! Czy edytować? Got Nazwa opakowania po czym wpisać nową Posnet MOBILE 03 strona - 4 -

43 Klawisze szybkie Opcja ta pozwala na przyporządkowanie towarów, rabatów, raportów i wielu innych funkcji poszczególnych klawiszy od do do Łącznie mamy do dyspozycji 0 pozycji Dostęp do zaprogramowanych pozycji następuje przez użycie klawiszy i dla pozycji i odpowiednio dla kolejnych następnych Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu strzałek kierownika wybierz pozycję 4 Programowanie kasy i zatwierdź wybór przyciskiem Następnie wybieramy pierwsze menu: 46 Klawisze szybkie Strzałkami klawisz szybki programować pole 4 Programowanie kasy tego 46 Klawisze szybkie (-0), który będziemy Kolejnym krokiem jest ustalenie jakiego typu funkcja ma być zaprogramowana pod danym szybkim klawiszem Dostępne opcje: Szybka sprzedaż Rabat narzut Forma płatności Przelicznik walut Opakowania Raport Zestawy raportów Skrót do funkcji Nieaktywny Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem Posnet MOBILE 03 związku wybieramy z listy Wybór zatwierdzamy przyciskiem 3 klawiszami w Nr klawisza 0+F Szybka sprzedaż Typ klawisza strona

44 4 Następnie postępujemy zgodnie z wyświetlającymi się polami do wyboru Klawiszami ustawiamy żądane wartości i zatwierdzamy klawiszem Np w przypadku opcji Rabatnarzut wybieramy spośród zaprogramowanych rabatów i narzutów ten, którego chcemy połączyć z szybkim klawiszem Przy programowania towarów ( Szybka sprzedaż ) format ilości (całkowita lub ułamkowa) musi być zgodny z parametrem podanym w zaprogramowanym towarze (Zobacz: Programowanie kasy; Programowanie towarów w kasie, str 6) Możliwe jest także ustawienie opcji zakończenia paragonu po wykonaniu sprzedaży wybranego towaru Posnet MOBILE 03 strona

45 Grupy towarowe Wszystkie towary zapisane w bazie PLU kasy mogą być przyporządkowane do poszczególnych grup towarowych Dzięki temu można np generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy Programowanie grupy towarowej: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika strzałek 4 Programowanie kasy przyciskiem pierwsze pole towarowe wybierz klawiszami pozycję i zatwierdź Następnie tego menu: wybór w związku 4 Programowanie kasy wybieramy 47 Grupy 46 Grupy towarowe Następnie należy wybrać klawiszami strzałek pozycję, pod którą zaprogramowana będzie nowa grupa, wybór zatwierdzić przyciskiem 3 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej nazwy grupy 4 Mamy możliwość ustawienia wybranego rabatu lub narzutu do wszystkich towarów z danej grupy Wyboru dokonujemy klawiszami towarowej Zatwierdzamy klawiszem Posnet MOBILE 03 i zatwierdzamy przyciskiem strona Numer grupy BRAK Pieczywo Nazwa grupy Nr rabnarz BRAK 0

46 5 Kolejna funkcja pozwala określić maksymalną cenę sprzedaży dla towarów w grupie Żądaną wartość wpisujemy z klawiatury numerycznej (0,00 oznacza brak limitu) i zatwierdzamy klawiszem 6 Następnie ustalamy czy po wybraniu przez operatora towaru przypisanego do danej grupy kasa automatycznie odczyta ilość z wagi Wyboru dokonujemy klawiszami 7 i zatwierdzamy przyciskiem Po podaniu wszystkich parametrów rabatu lub narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie danych, które wydaje się klawiszem 0,00 Maksymalna cena Nie Towary ważone Zapisz `RAZEM' W kasie została zaprogramowana nowa grupa towarowa Posnet MOBILE 03 strona

47 Zestaw raportów Funkcja umożliwia zaprogramowanie zestawu raportów, który następnie można udostępnić Kasjerom (Zobacz: Programowanie kasy; Klawisze szybkie str 43) Dzięki temu mogą oni w prosty sposób wykonać typowe operacje związane z raportowaniem, np zamknięcie zmiany lub dnia Można określić 5 zestawów, po 5 raportów w każdym Do zestawu mogą być przyporządkowane zarówno raporty fiskalne i niefiskalne Przeglądanie listy wszystkich raportów kasy i wybór parametrów dla poszczególnych z nich odbywa się klawiszami, zatwierdzenie wybranej opcji przyciskiem Kasa wykona tylko raporty zaznaczone jako pełne lub niezerowe Programowanie zastawów raportów: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek pozycję 4 Programowanie kasy i zatwierdź wybór przyciskiem Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: 48 Zestaw raportów Następnie należy wybrać 3 Klawiszami klawiszami strzałek numer zestawu, który będziemy programować, wybór zatwierdzamy Posnet MOBILE 03 związku 4 Programowanie kasy 48 Zestaw raportów 48 Zestaw wybieramy numer raportu w zestawie, który chcemy programować i zatwierdzamy przyciskiem w Raport strona

48 4 Następnie klawiszami wybieramy rodzaj raportu który chcemy umieścić w zestawie po czym zatwierdzamy klawiszem Analogicznie poruszamy się po kolejnych pozycjach menu, aż do wybrania konkretnego raportu Po zaprogramowaniu jednego raportu, na liście pojawia się kolejny raport do dyspozycji, który możemy zaprogramować (max 5 raportów) Przykład: Rapniefisk Wybór raportu Rapczytające Wybór raportu Raport kasy Wybór raportu 5 Po zaprogramowaniu klawiszami raportów w zestawie, wybieramy ostatnią pozycję Zapisz zestaw raportów i zatwierdzamy klawiszem Zapisz zestrap Został zaprogramowany nowy zestaw raportów Posnet MOBILE 03 strona

49 Stawki PTU Funkcja ta wykorzystywana jest do konfiguracji w kasie stawek VAT, które przyporządkowuje się do poszczególnych liter alfabetu (od A do G) Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek: pozycję 4 Programowanie kasy i zatwierdź wybór przyciskiem Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: 49 Stawki PTU Następnie należy wybrać klawiszami 3 Kolejnym krokiem jest określenie typu stawki: Wartość, Zwolniona, Nieaktywna literę stawki, który będziemy programować Wybór zatwierdzamy klawiszem Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy 4 W przypadku typu Wartość konieczne jest wpisanie z klawiatury numerycznej odpowiedniej 5 Po zaprogramowaniu wszystkich stawek, wybieramy ostatnią pozycję z listy (patrz punkt ) wielkości i zatwierdzenie klawiszem Zapisz stawki PTU i zatwierdzamy w związku 4 Programowanie kasy 49 Stawki PTU Stawka PTU A,00 % Wartość Typ stawki,00% Stawka PTU Zapisz stptu Zdecydowanie zalecane jest programowanie stawek VAT przez autoryzowany serwis Posnet Informacje na temat ingerencji w zaprogramowane w kasie stawki VAT powinny być wprowadzone do książki serwisowej kasy Wykonanie zapisu stawek PTU ze złą datą powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego, który jest najdroższym elementem kasy! Posnet MOBILE 03 strona

50 Format kodów kreskowych Kasa umożliwia zaprogramowanie 0 różnych formatów kodów ważonych Jest to rodzaj kodu kreskowego, w którym zawarty jest numer towaru PLU oraz cena lub ilość towaru Pełny kod ważony ma długość 3 znaków długość kodu kreskowego EAN 3 Pierwsza cyfra kodu ważonego zarezerwowana jest na identyfikator kodu ważonego, którym jest zawsze cyfra Jest ona domyślna i nie podajemy jej przy programowaniu formatów Przykład programowania formatu kodów: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika strzałek Programowanie kasy przyciskiem wybierz klawiszami pozycję i zatwierdź Następnie 4 wybór Programowanie rozpoczynamy od podania drugiej cyfry kodu, która jest jednocześnie numerem kodu ważonego Wyboru dokonujemy klawiszami 3 związku 4 Programowanie kasy wybieramy pierwsze pole tego menu: 40 Format kodów kreskowych w i zatwierdzamy 40 Format kodów kreskowych 7 Druga cyfra kodu Po wybraniu prefiksu należy zdefiniować format Przykład: kodu ważonego Posnet MOBILE Format kodu strona

51 Rekord formatu kodu ważonego musi mieć długość cyfr Podczas wprowadzania formatu kodu używa się znaków: 0 dla oznaczenia numeru PLU; dla oznaczenia ceny (cena z dokładnością miejsc po przecinku); dla oznaczenia ilości (ilość z dokładnością 3 miejsc po przecinku); 3 dla oznaczenia ilości w opakowaniu zbiorczym (wartość całkowita); 4 dla oznaczenia kodu kreskowego towaru; 5 dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi cyframi danego kodu ważonego; 8 dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN3; 9 separator, w kodzie ważonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i może być dowolna Format kodu ważonego powinien zawierać numer PLU lub kod kreskowy oraz cenę lub ilość towaru, (albo może zawierać cenę i ilość towaru jednocześnie) Wprowadzając format kodu należy zarezerwować odpowiednią ilość na identyfikator towaru Przykład: zaprogramowany format: , co łącznie z identyfikatorem i drugą cyfrą kodu ważonego daje ciąg Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 7; Format: KKKKK I I I I I _; Kody kreskowe rozpoczynające się od 7 będą traktowane jako kody ważone 7 numer i druga cyfra prefiksu zaprogramowanego formatu kodu pięć miejsc zarezerwowanych na kod towaru; pięć miejsc zarezerwowanych na ilośćmasę towaru; 9 separator, w kodzie kreskowym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i może być dowolna; Posnet MOBILE 03 strona - 5 -

52 Data i czas Po fiskalizacji operator bez pomocy serwisu może zmieniać w urządzeniu czas maksymalnie o godzinę Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek pozycję 4 Programowanie kasy i zatwierdź wybór przyciskiem Następnie w związku 4 Programowanie kasy wybierz pierwsze pole tego menu 4 Data i czas i również zatwierdź klawiszem Używając do klawiszy numerycznych 4 Data i czas od :00 wpisujemy żądane wartości, natomiast klawiszami kursora i można zmieniać pozycję Wprowadzone zatwierdzić klawiszem 3 zmiany Na koniec kasa poprosi o potwierdzenie poprawności wprowadzonych przez nas danych Zatwierdzamy klawiszem Posnet MOBILE 03 Godzina należy strona ;:00 Dane poprawne?

53 Programowanie nagłówka paragonu Zaprogramowanie nagłówka paragonu jest jedną z podstawowych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do rejestracji sprzedaży W większości przypadków poprawnie zaprogramowany nagłówek paragonu zawiera nazwę firmy, adres, numer telefonu i ew inne dane teleadresowe Kasa Posnet MOBILE ma możliwość zaprogramowania nagłówka wielkości 0 linii zawierających po 0 znaków Procedura programowania nagłówka Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu głównego kierownika strzałek klawiszami 4 Programowanie przyciskiem kasy i wybrać zatwierdzić 3 Zanim wpiszemy właściwy tekst linii możemy ustalić jej atrybuty : Standardowa - normalny rozmiar Wysoka - czcionka powiększona Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy przyciskiem Nagłówek kasy Linia S POSNET MOBILE Standardowa Atrybuty linii Wprowadzamy treść linii nagłówka z klawiatury alfanumerycznej ( maksymalnie 0 znaków) po czym potwierdzamy klawiszem Posnet MOBILE 03 4 Programowanie kasy 4 Na ekranie kasa wyświetla pierwszą linię nagłówka, w której można wpisać dowolny tekst Przejście w tryb edycji linii nastąpi 4 związku Analogicznie należy wybrać 4 Nagłówek kasy po wciśnięciu w strona MOBILE 03 Linia

54 5 Po zatwierdzeniu pierwszej linii nagłówka przystępujemy analogicznie do edycji kolejnych Klawiszami strzałek wybieramy linię, którą chcemy po czym zatwierdzamy klawiszem 6 Po wprowadzeniu linii nagłówka, zapisujemy jego ostateczny wygląd, przechodząc klawiszami do pola Zapis nagłówka i zatwierdzamy Linia S edytować Zapis nagłówka Operacja zostanie potwierdzona stosownym wydrukiem Numer kasy W przypadku gdy dysponujemy większą ilością kas, możliwe jest oznaczenie kasy numerem, w celu jej identyfikacji Procedura programowania numeru kasy: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Z menu głównego kierownika strzałek klawiszami 4 Programowanie klawiszem kasy i wybrać zatwierdzić Analogicznie należy wybrać 43 Numer kasy Wprowadzamy 43 Numer kasy z i zatwierdzamy klawiszem Posnet MOBILE 03 4 Programowanie kasy klawiatury numer strona Numer kasy

55 Hasło kierownika Funkcja umożliwia wprowadzenie i zmianę hasła kierownika Po wprowadzeniu hasła kasa przy każdym uruchomieniu będzie wyświetlała Ekran Logowania i tym samym wymagała podania hasła (Zobacz: Programowanie kasy; Programowanie operatorów, str 3) W tej opcji możemy zmienić hasło kierownika bez konieczności edytowania całego profilu KIEROWNIK Procedura programowania hasła kierownika: Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność Z menu głównego kierownika strzałek: klawiszami 4 Programowanie klawiszem kasy i wybrać zatwierdzić Analogicznie należy wybrać 44 Hasło kierownika Wprowadzamy z i zatwierdzamy klawiszem Posnet MOBILE 03 4 Programowanie kasy 44 Hasło kierownika klawiatury hasło strona Hasło

56 Teksty reklamowe Kasa Posnet MOBILE umożliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego w stopce paragonów Mamy do dyspozycji 3 linie po 0 znaków Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu głównego kierownika strzałek klawiszami 4 Programowanie klawiszem kasy i wybrać zatwierdzić 3 Zanim wpiszemy właściwy tekst linii możemy ustalić jej atrybuty : wybieramy numer linii, którą chcemy edytować po czym wciskamy Linia rekl S Standardowa - normalny rozmiar Standardowa Atrybuty linii Wysoka - czcionka powiększona Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy przyciskiem 4 Następnie z klawiatury alfanumerycznej wpisujemy pierwszą linię tekstu reklamowego 5 Analogicznie wybieramy i edytujemy pozostałe linie tekstu reklamowego Następnie klawiszami (max 0 znaków) i zatwierdzamy wybieramy z listy ostatnią opcję strona Rekl Linia rekl Zapis linii reklamowych i zatwierdzamy Posnet MOBILE 03 4 Programowanie kasy 45 Teksty reklamowe Klawiszami związku Analogicznie należy wybrać pozycję 45 Teksty reklamowe klawisz w Zaplinii rekl

57 Jednostki miary Kasa umożliwia zaprogramowanie 5 jednostek miary, które następnie można przyporządkować poszczególnym towarom Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu strzałek kierownika wybierz klawiszami pozycję 4 Programowanie kasy i zatwierdź wybór przyciskiem Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu 46 Jednostki miary Następnie należy wybrać klawiszami strzałek 3 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej (max 6 znaków) żądanego opisu, po czym zatwierdzamy 4 Następnie analogicznie wprowadzamy skrócona nazwę programowanej jednostki miary (max 4 znaki) 5 Na koniec kasa prosi o ostateczne potwierdzenie zapisu, które wydaje się numer opisu, który będziemy programować Wybór zatwierdzamy klawiszem klawiszem Posnet MOBILE 03 strona w związku 4 Programowanie kasy 46 Jednostki miary Numer jm BRAK Nazwa jm Nazwa skrócjm Zapisz `RAZEM'

58 Opisy wypłat W kasie Posnet MOBILE możliwość przypisania 0 opisów będących tytułami wypłat realizowanych na kasie Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika strzałek 4 Programowanie kasy przyciskiem wybierz klawiszami pozycję i zatwierdź Analogicznie wybór Następnie należy wybrać klawiszami strzałek 3 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej żądanego opisu, 4 Na koniec kasa prosi o ostateczne potwierdzenie zapisu, które wydaje się numer opisu, który będziemy programować Wybór zatwierdzamy po czym zatwierdzić klawiszem klawiszem związku 4 Programowanie kasy wybieramy pierwsze pole tego menu: 47 Opisy wpłat w 47 Opisy wypłat Opis BRAK Wypłata z tytułu Zapisz `RAZEM' Został zaprogramowany nowy opis wypłaty Posnet MOBILE 03 strona

59 Obsługa błędów Kasa Posnet MOBILE umożliwia zdefiniowanie 0 własnych komunikatów i przypisanie ich do numerów błędów sygnalizowanych przez kasę Możliwe też jest zdefiniowanie sposobu ich sygnalizacji Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu strzałek kierownika wybierz klawiszami pozycję 4 Programowanie kasy i zatwierdź wybór przyciskiem Analogicznie wybieramy pierwsze pole tego menu 48 Obsługa błędów po czym zatwierdzamy klawiszem Następnie należy wybrać klawiszami strzałek 3 Kolejnym krokiem komunikatu błędu, opisać numer wpisu, pod którym będziemy programować Wybór zatwierdzamy lub wpisujemy z klawiatury i potwierdzamy Posnet MOBILE 03 związku 4 Programowanie kasy 48 Obsługa błędów Nr rekordu BRAK jest podanie numeru który będziemy chcieli Wyboru dokonujemy klawiszami przyciskiem w Nr komunikatu strona

60 4 Następnie określamy w jaki sposób błąd będzie sygnalizowany: komunikat + klawisz C (klawisz kasuje komunikat) komunikat + czas komunikat+klawc Tryb obsługi ( zniknie po paru sekundach) dźwięk (tylko sygnał dźwiękowy) Wyboru dokonujemy klawiszami i potwierdzamy 5 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej treści komunikatu, po czym zatwierdzić klawiszem 6 Na koniec kasa prosi o potwierdzenie zapisu, które ostateczne wydajemy klawiszem Posnet MOBILE 03 strona Treść komunikatu Zapisz `RAZEM'

61 KASOWANIE REKORDÓW BAZ Po zaprogramowaniu w kasie towarów, opakowań, rabatów itp może zajść potrzeba usunięcia niektórych z wprowadzonych pozycji Na poniższym przykładzie przedstawiono procedurę kasowania rekordu bazy PLU, którą można analogicznie zastosować do pozostałych baz Kasowanie towaru z bazy PLU : Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek pozycję 5 Kasowanie rekordów baz i zatwierdź wybór przyciskiem w związku 5 Kasowanie rekordów baz Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: 5 Baza PLU 5 Baza PLU Klawiszami strzałek: 3 Kasa poprosi o ostateczne potwierdzenie kasowania, którego dokonujemy wybieramy towar, który chcemy usunąć z bazy i zatwierdzamy klawiszem Numer PLU MLEKO [] MLEKO Kasować PLU? Towar został usunięty z bazy Posnet MOBILE 03 strona - 6 -

62 KONFIGURACJA KASY Kwoty w groszach Za pomocą tej funkcji określa się, czy kwoty wprowadzane w trakcie sprzedaży wyrażone są w groszach, czy w złotówkach Wykonywana czynność Z menu kierownika strzałek zatwierdź wybór Ekran wyświetlany z czynnością wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja i przyciskiem i potwierdzamy związku 6 Konfiguracja Analogicznie wybieramy pierwsze pole tego menu 6 Kwoty w groszach Wyboru dokonujemy klawiszami w 6 Kwoty w groszach Nie Cena w groszach Przykład: zł wyrażone w groszach, wymaga użycia w trakcie sprzedaży następującej kombinacji klawiszy: + +,5 zł, które nie jest wyrażone w groszach, wymaga zaś, użycia w trakcie sprzedaży kombinacji klawiszy: Posnet MOBILE strona - 6 -

63 Wyświetlacze Funkcja umożliwiająca konfigurację parametrów wyświetlaczy klienta i operatora Konfiguracja wyświetlaczy: Wykonywana czynność Z menu strzałek kierownika Ekran wyświetlany z czynnością wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja i zatwierdź wybór przyciskiem w związku 6 Konfiguracja Następnie wybieramy pole tego menu: 6 Wyświetlacze 6 Wyświetlacze a Wybierając z menu pierwszą opcję, mamy możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza operatora (0-6) Żądaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami po czym zatwierdzamy przyciskiem 6 Kontrast wyśw operatora Kontrast wyśw b Wybierając z menu drugą opcję, mamy możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza klienta Żądaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami zatwierdzamy przyciskiem po czym 6 Kontrast wyśw klienta Kontrast wyśw Posnet MOBILE 03 strona

64 c Kolejna funkcja pozwala ustawić wyświetlacze mają być podświetlane : zawsze tylko z zasilaniem nigdy Wyboru dokonujemy klawiszami d kiedy Zawsze Podświetlenie i zatwierdzamy Następna funkcja służy do ustawienia jasności podświetlenia wyświetlaczy (0-6) Żądaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami i zatwierdzamy 63 Podświetl wyświetlaczy 64 Jasność wyświetlaczy 0 Jasność podśw e Mamy również możliwość ustawić po ilu sekundach zgaśnie podświetlenie Żądaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami zatwierdzamy przyciskiem po czym (wartości 0-999, gdzie 0 oznacza ciągłe podświetlenie) Posnet MOBILE 03 strona Czas zaniku podśw 0 (sek) Zanik podś

65 Wydruk Czułość papieru Funkcja umożliwia dostosowanie pracy mechanizmu drukującego kasy do papieru termicznego o różnych poziomach czułości 4 najwyższa czułość papieru, najniższa czułość Zmiana ustawień czułości papieru to zmiana stopnia zaczernienia wydruku Wykonywana czynność Z menu strzałek kierownika Ekran wyświetlany z czynnością wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja i zatwierdź wybór przyciskiem w związku 6 Konfiguracja Analogicznie wybieramy pole 63 Wydruk 63 Wydruk Pierwsza funkcja tego menu 63 Czułość papieru pozwala na ustawienie jakości wydruku Wartość (-4) wprowadzamy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami strzałek po czym zatwierdzamy 63 Czułość papieru Jakość wydruku Papier termiczny niskiej jakości wymaga większego i jednocześnie skraca żywotność mechanizmu drukującego zużycia energii Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet ma zdecydowany wpływ na zwiększenie wydajności akumulatora kasy i jednocześnie mniej obciąża mechanizm drukujący Posnet MOBILE 03 strona

66 Oszczędność papieru W trybie oszczędności papieru kasa drukuje nagłówek następnego paragonu zaraz po zakończeniu poprzedniego wydruku Pozwala to zagospodarować miejsce między mechanizmem drukującym a ząbkami do urywania papieru Wykonywana czynność Klawiszami 63 i Wydruk Ekran wyświetlany z czynnością wybieramy menu zatwierdzamy w związku 63 Wydruk Analogicznie wybieramy 63 Oszczędność papieru pole 63 Oszczędność papieru Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem Posnet MOBILE 03 strona Tak Oszczędnpapieru

67 Dźwięki klawiatury Funkcja umożliwia włączanie lub wyłączanie dźwięków klawiszy Wykonywana czynność Klawiszami Ekran wyświetlany z czynnością wybierz z menu konfiguracji pozycję: 64 Dźwięki klawiatury i zatwierdź przyciskiem: w związku 6 Konfiguracja 64 Dźwięki klawiatury Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem Posnet MOBILE 03 strona Tak Dźwięki klawiszy

68 Blokada klawiatury Funkcja umożliwia ustawienie po jakim czasie klawiatura zostanie automatycznie zablokowana Wykonywana czynność Klawiszami Ekran wyświetlany z czynnością wybierz z menu konfiguracji pozycję 65 Blokada klawiatury i zatwierdź przyciskiem w związku 6 Konfiguracja 65 Blokada klawiatury Wyboru dokonujemy klawiszami lub wprowadzamy i zatwierdzamy przyciskiem z klawiatury Wartość 0 oznacza, że klawiatura nie będzie blokowana automatycznie 0 (sek) Blokada klawiszy Parametry komunikacyjne Funkcja ta pozwala określić jakie urządzenia peryferyjne mają być obsługiwane przez kasę na poszczególnych portach (komputer, skaner, waga) Pozwala również na określenie podstawowych parametrów transmisji Komputer Konfigurowanie połączenia z komputerem rozpoczynamy od ustawień interfejsu Parametry połączenia takie jak prędkość, bit danych, bit stop, parzystość, sterowanie przepływem muszą się zgadzać z ustawieniami połączenia w komputerze Posnet MOBILE 03 strona

69 Konfiguracja interfejsu: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność w związku 6 Konfiguracja Z menu kierownika strzałek i zatwierdź wybór wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja przyciskiem Analogicznie wybierz pole 66 Porty komunikacyjne, następnie 66 Komputer, a następnie 66 Interfejs 66 Porty komunikacyjne 66 Komputer 66 Interfejs Kolejnym krokiem jest ustawienie portu, do którego podłączymy kabel do komunikacji z komputerem: COM Brak (bez komunikacji z PC) Wyboru dokonujemy klawiszami COM Wybinterfejs i zatwierdzamy przyciskiem 3 Następnie danych określamy prędkość Wyboru dokonujemy klawiszami transmisji i zatwierdzamy przyciskiem Posnet MOBILE 03 strona Prędkość

70 4 Kolejne parametry określają bit danych oraz bit stop transmisji Zalecane jest pozostawienie tych parametrów bez zmian Potwierdzamy klawiszem 8 Bit danych Bit stop 5 Następnie istnieje możliwość ustawienia korekcji błędów poprzez parzystość lub nieparzystość Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem 6 Ostatnim parametrem jest sterowanie przepływem danych Możliwe jest wyłączenie tej funkcji lub uruchomienie sterowania XONXOFF Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem Brak Parzystość Brak Sterowprzepł Po konfiguracji interfejsu należy wybrać pole menu 66 Strona kodowa, które umożliwia ustawienie strony kodowej znaków, jaka będzie używana przy transmisji z komputerem Dostępne są następujące standardy: WINDOWS 50, MAZOVIA, LATIN 7 66 Strona kodowa Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem Posnet MOBILE 03 strona WINDOWS 50 Strona kodowa

71 Ostatnie pole menu 66 Komputer pozwala na zdalne logowanie podczas połączenia z komputerem 8 Aby aktywować tą funkcję należy w menu 663 Logowanie zdalne ustawić wartość funkcji na Tak Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy klawiszem Następnie 663 Logowanie zdalne Tak Zdalne logowanie wprowadzamy z klawiatury hasło logowania i potwierdzamy całą operację klawiszem Hasło logowania Port COM Poniżej przedstawiono w jaki sposób można skonfigurować połączenie kasy z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak : skaner, waga, multiplekser Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek i zatwierdź wybór przyciskiem pole 66 6 Konfiguracja klawiszami Porty potwierdzamy klawiszem 66 Porty komunikacyjne wybieramy port, do którego zostało podłączone urządzenie zewnętrzne Wybór Posnet MOBILE 03 związku pozycję 6 Konfiguracja Analogicznie wybierz komunikacyjne Następnie w 66 COM strona - 7 -

72 Jeżeli do portu COM przypisana jest komunikacja z komputerem, to kasa zaprotestuje odpowiednim komunikatem Aby ten problem się nie pojawiał zmień ustawienia połączenia z komputerem, lub podłącz urządzenie zewnętrzne do innego portu 3 Kolejnym krokiem jest wybór właściwego urządzenia, które będzie obsługiwane: Skaner Waga Wartość Brak oznacza, że port jest wolny np do połączenia z komputerem Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem 4 5 urządzenia i zatwierdzamy klawiszem Kolejne kroki pozwalają skonfigurować parametry połączenia takie jak : prędkość, bit danych, bit stop, parzystość oraz sterowanie przepływem Odpowiednie wartości ustawiamy za pomocą klawiszy i zatwierdzamy COM Nazwa urządzenia 9600 Prędkość (procedura analogiczna do połączenia z komputerem Zobacz: Parametry komunikacyjne; Komputer str 68) Ważne jest, aby parametry transmisji były zgodne z parametrami urządzenia (sprawdź w instrukcji obsługi danego urządzenia) Posnet MOBILE 03 Skaner Urządzenie Następnie wprowadzamy z klawiatury nazwę Port zajęty przez komputer strona Bit danych

73 Parking Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy w trybie parkingowym Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu strzałek i zatwierdź kierownika wybierz związku klawiszami pozycję 6 Konfiguracja wybór w przyciskiem 67 Parking Analogicznie wybierz pole 67 Parking a Aby aktywować parking należy wybrać pierwszą pozycję menu: 67 Aktywacja parkingu Następnie klawiszami strzałek wybieramy wartość Tak i zatwierdzamy klawiszem Na koniec należy wybrać towar z bazy PLU przyporządkowany do sprzedaży parkingowej Towar należy wybrać podając jego numer lub przeglądając bazę wg numerów klawiszami strzałek Wybrany towar powinien mieć zaprogramowaną cenę przeciwnym wypadku praca możliwa b otwartą W nie będzie Kolejna pozycja menu 67 Cennik parkingu umożliwia zaprogramowanie reguł obliczania ceny za parkowanie, dla paragonów liczonych wg czasu parkowania Po 67 Aktywacja parkingu zatwierdzeniu klawiszem Nie Obsługa parkingu Numer PLU PARKING 67 Cennik parkingu należy określić typ pozycji cennika Klawiszami można zmieniać typ Typ zwykły oznacza pozycję cennika uwzględnianą tylko raz przy rozliczaniu paragonu Jeżeli zostanie określony typ pozycji 'ostatnia', wówczas będzie ona dotyczyła każdego rozpoczętego okresu parkowania Typ należy zatwierdzić klawiszem Zwykła Typ pozycji 0 Czas w minutach Następnie należy określić czas (okres) jakiego dotyczy pozycja cennika Po wpisaniu wartości należy zatwierdzić klawiszem wpisaniu wartości kasa zapisze pozycję i Posnet MOBILE 03 strona ,00 Po Cena

74 umożliwi programowanie kolejnej pozycji Dla ułatwienia obsługi w pierwszej linii wyświetlany jest numer programowanej pozycji cennika Programowanie kończy się po określeniu parametrów pozycji, z typem 'ostatnia' Cennik może zawierać maksymalnie 5 pozycji Zwykła Typ pozycji Przykład Załóżmy, że zaprogramowano następujący cennik zawierający 3 pozycje Numer pozycji Typ 3 Zwykła Zwykła Ostatnia Czas Cena (okres) 30 minut 30minut 60minut,00 PLN,00 PLN,50 PLN Działanie cennika jest następujące Za pierwsze pół godziny kasa naliczy opłatę,00 złoty Za kolejne pół również,00 złoty Zatem pierwsza godzina będzie kosztowała,00 złote Natomiast każda kolejna rozpoczęta godzina będzie liczona wg trzeciej pozycji cennika i będzie kosztować,50 złotego Zatem za parkowanie np półtorej godziny opłata wg cennika wyniesie 3,50 złotego c Parametr określa, czy w trakcie sprzedaży operator będzie mógł modyfikować cenę wyliczoną z cennika Po zatwierdzeniu klawiszem należy określić ustawienie korzystając z klawiszy d Ustawienie określa czy w trybie sprzedaży parkingowej operator będzie mógł wystawiać paragony z ręki oraz paragony wg czasu Jeżeli parametr zostanie ustawiony na nie, wówczas paragon będzie można wystawić jedynie do istniejącego kwitu parkingowego Do konfiguracji tego parametru służy menu Posnet MOBILE Cena sztywna strona Tak Cena sztywna 674 Paragony z ręki Nie Paragony z ręki

75 Tryb sprzedaży Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie domyślnego trybu pracy kasy, oraz możliwości przełączanie trybów sprzedaży i parkingu Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika strzałek i zatwierdź Analogicznie sprzedaży a wybierz wybór przyciskiem wybierz pole Klawiszami strzałek wybieramy jeden z 3 trybów: Standardowy Sprzedaż szybka Obsługa parkingu taka zmiana klawiszami strzałek była możliwa należy, zmienić wartość na Tak i zatwierdzić klawiszem Posnet MOBILE Tryb domyślny Standardowy Sposób pracy Druga pozycja menu określa możliwość zmiany trybu podczas pracy operatora Aby 6 Konfiguracja 68 Tryb Pierwsza pozycja tego menu pozwala ustawić w jakim trybie domyślnie będzie pracowała kasa związku 68 Tryb sprzedaży wybór zatwierdzamy klawiszem b klawiszami pozycję 6 Konfiguracja w strona Zmiana trybu Tak Zmiana trybu

76 Modem Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy z podłączonym zewnętrznym modemem Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika strzałek i zatwierdź wybór wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja przyciskiem w związku 6 Konfiguracja Analogicznie wybierz pole 69 Modem, a następnie 69 Konfiguracja modemu 69 Modem 69 Konfiguracja modemu 3 Jeżeli modem jest zmieniamy klawiszami podłączony do tego pola na Tak i potwierdzamy kasy, wartość Kolejne parametry ustawiamy w zależności od typu modemu oraz rodzaju połączenia jakie kasa ma tworzyć za pośrednictwem tego urządzenia Odpowiednie wartości wpisujemy z klawiatury a następnie potwierdzamy klawiszem Tak Modem podłączony Sekwstartowa Numer telefonu 69 Modem Aby zainicjalizować modem wybieramy z menu 69 Modem opcję 69 Inicjalizacja modemu i potwierdzamy klawiszem Posnet MOBILE 03 strona Inicjalizacja modemu

77 Numer kasy Zmiany numeru kasy można dokonać również z menu 6 Konfiguracja Procedura ta jest analogiczna do opisanej w rozdziale Konfiguracja; Numer kasy str 54 Multiplekser Do portu COM kasy MOBILE istnieje możliwość podłączenia multipleksera, dzięki któremu użytkownik będzie miał do dyspozycji dodatkowe dwa gniazd COM oraz jedno gniazdo PS Konfiguracja multipleksera możliwa jest tylko wtedy, gdy jeden z portów COM został skonfigurowany do współpracy z multiplekserem (patrz Programowanie portów ) Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wykonywana czynność 6 Konfiguracja Z menu kierownika strzałek i zatwierdź wybór wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja przyciskiem Analogicznie wybierz pole 6 Multiplekser Następnie ustawiamy na każdy z portów multipleksera (COM-A, COM-B) parametr kontroli poprawności transmisji: Parzyste Nieparzyste Wartość Brak to transmisja bez kontroli poprawności Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy klawiszem 3 Po ustawieniu wszystkich parametrów kasa poprosi o potwierdzenie wprowadzenia zmian, którego dokonujemy klawiszem Posnet MOBILE 03 strona Multiplekser Parzyste COM-A Kontrola Nieparzyste COM-B Kontrola Skonfigurować wszystkie [] multipleksery w systemie? []

78 Konfiguracja sprzedaży Rabaty narzuty z ręki Funkcje tego menu pozwalają wyznaczyć granice maksymalnych rabatów i narzutów udzielanych z ręki Można też określić, czy te rabaty narzuty mogą być łączone z innymi rabatami narzutami (np Zaprogramowanymi w bazie) Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika strzałek zatwierdź wybór wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja i przyciskiem w związku 6 Konfiguracja Analogicznie wybierz pole 6 Konfiguracja sprzedaży, a następnie 6 Rabaty narzuty z ręki 6 Konfig Sprzedaży 6 Rabnarz z ręki 3 Pierwsza opcja tego menu, pozwala na określenie limitu rabatu procentowego udzielanego z ręki Żądaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy za pomocą klawiszy po czym potwierdzamy przyciskiem 99,99% Limrabprocent Analogicznie postępujemy w stosunku do pozostałych pozycji wybierając odpowiedni typ rabatu narzutu klawiszami następnie wpisujemy Posnet MOBILE 03, a odpowiednie wartości i potwierdzamy klawiszem 6 Limit rabprocent limity strona Limit rabkwotowego 63 Limit narzprocent 64 Limit narzkwotowego

79 4 65 Łączenie rabatów Kolejne pozycje tego menu odpowiadają za łączenie rabatów lub narzutów Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy klawiszem Tak Łączenie rabatów 65 Łączenie rabatów Tak Łączenie rabatów Płatność gotówką Funkcja ta pozwala określić, czy podczas płatności gotówką w zakończeniu paragonu kasa będzie wymagała od operatora wprowadzenia wartości wpłaty dokonanej przez klienta w celu automatycznego wyliczenia reszty Skonfigurowanie tej funkcji na TAK pozwala uniknąć błędów obrachunkowych Ekran wyświetlany w związku Wykonywana czynność z czynnością Z menu 6 Konfiguracja wybierz klawiszami strzałek pozycję 6 Konfiguracja sprzedaży i zatwierdź wybór przyciskiem Analogicznie gotówką wybierz pole i zatwierdzamy przyciskiem Posnet MOBILE 03 6 Płatność Wyboru dokonujemy klawiszami strona Konfig Sprzedaży 6 Płatność gotówką Tak Gotw zakparag

80 Sprawdzanie ceny Funkcja ta określa czy w trybie sprzedaży będzie możliwe sprawdzanie ceny towaru Uaktywnienie tej funkcji umożliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedaży, przez co nie jest wymagane instalowanie dodatkowych urządzeń typu PRICE CHECKER (weryfikator cen) na hali sklepowej Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu 6 Konfiguracja wybierz klawiszami strzałek pozycję 6 Konfiguracja sprzedaży i zatwierdź wybór przyciskiem Analogicznie gotówką wybierz pole i zatwierdzamy klawiszem związku 6 Konfig Sprzedaży 63 Płatność Wyboru dokonujemy klawiszami w 63 Sprawdzanie ceny Tak Sprceny towaru Kontrola stanu kasy Włączenie tej funkcji powoduje, że kasa kontroluje stan kasy nie pozwalając wypłacić lub wydać reszty, jeżeli wartość reszty jest wyższa niż stan kasy Kontrola ta odbywa się dla każdej formy płatności osobno (również dla walut) Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sklepach, gdzie każdy kasjer zawsze rozlicza się z zawartości gotówki na koniec zmiany Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu 6 Konfiguracja wybierz klawiszami strzałek pozycję: w związku 6 Konfig sprzedaży 6 Konfiguracja sprzedaży i zatwierdź wybór przyciskiem Analogicznie wybierz pole 64 Kontrola stanu kasy Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy klawiszem Posnet MOBILE 03 strona Kontrola stanu kasy Nie Kontrstanu kasy

81 Klawisz kod Funkcja ta określa w jaki sposób kasa będzie szukać towarów podczas sprzedaży, w przypadku wprowadzania ich numerów z klawiatury Dostępne są ustawienia: kod + nr PLU - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym, lub po numerze PLU; kod - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym; nr PLU - towar jest wyszukiwany po numerze PLU Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu 6 Konfiguracja wybierz klawiszami strzałek pozycję w związku 6 Konfig Sprzedaży 6 Konfiguracja sprzedaży i zatwierdź wybór przyciskiem Analogicznie wybierz pole 65 Klawisz kod Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy klawiszem 65 Klawisz kod Kod + nr PLU Funkcja klawkod Konfiguracja funkcji Grupy towarowe Funkcja ta aktywuje statystyki grup towarowych Dostępne są statystyki roczne i tygodniowe Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek i zatwierdź pozycję 6 Konfiguracja wybór przyciskiem w związku 6 Konfiguracja Analogicznie wybierz pole 63 Konfiguracja funkcji, a następnie 63 Grupy towarowe 63 Konfig funkcji 63 Grupy towarowe Posnet MOBILE 03 strona - 8 -

82 Pierwsza opcja odpowiada za aktywowanie statystyk tygodniowych Zmiany statusu na Aktywne dokonujemy klawiszami przyciskiem i zatwierdzamy 63 Statystyki tygodn Nieaktywne Stattygodniowe Analogicznie postępujemy w przypadku statystyk rocznych opcja 63 Statystyki roczne Czas wylogowania Ustawienie to określa po jakim czasie od ostatniej operacji kasjer zostanie automatycznie wylogowany z kasy Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (bez automatycznego wylogowania kasjera) Wykonywana czynność Z menu kierownika strzałek i zatwierdź wybór Ekran wyświetlany z czynnością wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja przyciskiem w związku 6 Konfiguracja Analogicznie wybierz pole 63 Konfiguracja funkcji, a następnie opcję 63 Czas wylogowania 63 Konfig funkcji 63 Czas wylogowania Żądaną wartość (w minutach) wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy za pomocą klawiszy Posnet MOBILE 03 po czym potwierdzamy (0-30) strona (minuty) Czas wylogowania

83 Deklaracja stanu kasy W kasie Posnet MOBILE możemy ustawić wymuszenie deklaracji stanu kasy kasjera przy pierwszym logowaniu Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność w związku 6 Konfiguracja Z menu kierownika strzałek i zatwierdź wybór wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja przyciskiem Analogicznie wybierz pole 63 Konfiguracja funkcji,a następnie 634 Deklaracja stanu kasy 63 Konfig funkcji 634 Deklaracja stanu kasy Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem Tak Deklaracja stanu Jeśli parametr Deklaracja stanu ustawimy na TAK przy logowaniu, przy zerowych statystykach kasjera następuje odpytanie o wszystkie gotówkowe formy płatności Kasa żąda od kasjera wprowadzenia po kolei wszystkich gotówkowych form płatności, rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00 Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje: - niezerowe statystyki kasjera, - ustawienie stanu kasy dla danego kasjera dla danej formy płatności, - niezerowe statystyki danej formy płatności, - zwiększenie obrotu w danej formie płatności Po deklaracji stanu kasy przez kasjera następuje odpowiedni wydruk Zawiera on zadeklarowane sumy dla każdej gotówkowej formy płatności Posnet MOBILE 03 strona

84 Zmiana wyloguj Parametr określa czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerującego), kasa automatycznie wyloguje kasjera Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność w związku 6 Konfiguracja Z menu kierownika strzałek i zatwierdź wybór wybierz klawiszami pozycję 6 Konfiguracja przyciskiem Analogicznie wybierz pole 63 Konfiguracja funkcji,a następnie 635 Zmiana - wyloguj 63 Konfig funkcji 635 Zmiana -wyloguj Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy klawiszem Posnet MOBILE 03 strona Nie Zmiana - wyloguj

85 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ Waluta ewidencyjna Eurofiskalizacja Kasa POSNET MOBILE umożliwia zmianę waluty ewidencyjnej (tj waluta, w której rejestrowane są obroty w pamięci fiskalnej) Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego paragonu Można ją zmieniać tyle razy ile jest dostępnych raportów dobowych Użytkownik może sprawdzić, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia poprzez wywołanie w menu konfiguracji kasy opcji: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Z menu klawiszami głównego kierownika strzałek wybrać 6 Konfiguracja i zatwierdzić przyciskiem w związku 6 Konfiguracja Następnie wybrać 64 Waluta ewidencyjna i zatwierdzić klawiszem 64 Waluta ewidencyjna Po wybraniu pierwszej opcji menu 64 Waluta aktualna Na wyświetlaczu otrzymamy informację o obecnej walucie ewidencyjnej 64 Waluta aktualna PLN Aktualna waluta Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji drukowany jest również napis określający jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia Posnet MOBILE 03 strona

86 Zmiana waluty ewidencyjnej Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem jakiegokolwiek innego dokumentu fiskalnego Zmiana waluty ewidencyjnej jest wydrukiem zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim Zmiana waluty: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność W menu 64 Waluta ewidencyjna klawiszami strzałek wybieram 64 Zmiana waluty i opcję potwierdzamy w związku 64 Waluta ewidencyjna przyciskiem 64 Zmiana waluty Kasujemy poprzednią wartość klawiszem 3 Mamy możliwość wydrukowania raportów zerujących ze statystyk baz, lub tylko wyzerować statystyki Wyboru dokonujemy 4 W przypadku zerowania bez raportów, urządzenie poprosi o potwierdzenie zerowania,, a następnie wprowadzamy z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzamy klawiszami które wykonujemy klawiszem PLN Symbol waluty Raporty zerujące Statystyki baz Czy na pewno wyzerować [] statystyki? [] 5 Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika, który wpisujemy z klawiatury i potwierdzamy przyciskiem Posnet MOBILE 03 strona , Przel: EUR =

87 6 Zmiana może być wprowadzona Teraz lub Później, w ściśle określonym przez nas terminie Wyboru dokonujemy klawiszami i zatwierdzamy przyciskiem 7 Jeżeli wybierzemy opcję Później, kasa poprosi dodatkowo o podanie żądanej daty i godziny operacji Wartości możemy wprowadzić z klawiatury - Teraz Zmiana waluty lub klawiszami Data :30 Godzina 8 Na koniec zatwierdzamy zmianę przepisując wyświetlony na ekranie kod i potwierdzamy klawiszem Przepisz Jeśli w zaprogramowanym przez Użytkownika czasie automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery będą niezerowe kasa automatycznie wykona raport dobowy, a następnie dokona zmiany waluty Każda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem Posnet MOBILE 03 strona

88 Przeliczenie Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk bezpośrednio po paragonie informacji dotyczącej kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na inną dowolnie zaprogramowaną walutę oraz wartości do zapłaty z paragonu w tej walucie W menu 64 Waluta ewidencyjna klawiszami Za pomocą klawiszy strzałek strzałek wybieram opcję 643 Przeliczenie i potwierdzamy Włączone Przeliczenie ustawiamy żądany status funkcji przeliczenia ( Włączone Wyłączone ), po czym zatwierdzamy przyciskiem 3 Wówczas kasa poprosi o podanie nowego symbolu waluty na którą ma nastąpić przeliczenie Kasujemy poprzednią wartość klawiszem, a następnie wprowadzamy z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzamy przyciskiem Przeliczenie EUR Symbol waluty Za pomocą klawiszy wybieramy PLN =? EUR Sposób przelicze sposób przeliczenia (z jakiej waluty nastąpi przeliczenie na inną) Wybór potwierdzamy przyciskiem EUR =? PLN Sposób przelicze 5 Wpisujemy wartość przelicznika z klawiatury i zatwierdzamy ostatecznie przyciskiem 4, Przel: EUR = Przeliczenie waluty zostało ustawione Posnet MOBILE 03 strona

89 Wyłączenie zmiany waluty Funkcja pozwala na anulowanie zaprogramowanej zmiany waluty z datą przyszłą (w funkcji Zmiana waluty opcja Później ) Z menu 64 Waluta ewidencyjna wybieramy opcję 644 Wyłączenie zmiany waluty Aby móc anulować automatyczną zmianę waluty przepisujemy wyświetlony na ekranie kod 3 Na koniec poprosi o potwierdzenie, i potwierdzamy klawiszem którego dokonujemy klawiszem 644 Wył zmiany waluty Przepisz Czy wyłączyć [3] automatyczną zmianę [3] waluty? [33] Automatyczna zmiana waluty została anulowana Posnet MOBILE 03 strona

90 REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE Tryb Sprzedaży Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży Przed rozpoczęciem pracy niezbędne jest wprowadzenie kasy Posnet MOBILE w tryb sprzedaży Procedura wprowadzenia w tryb sprzedaży: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Po uruchomieniu wyświetlany jest menu (Zobacz: działania kasy str klawiszem kasy i zalogowaniu kasjera ekran z pierwszą pozycją Ogólne informacje dot 0), który należy zatwierdzić w związku Menu sprzedaży Sprzedaż W przypadku Operatora typu Kasjer, kasa pominie Menu sprzedaży, do którego ma dostęp tylko Operator typu: Kierownik i przejdzie bezpośrednio do menu Kasjera Zobacz: Ogólne informacje dot działania kasy str 0 W przypadku zalogowania jako kierownik należy ponownie klawiszem potwierdzić wejście do Trybu Sprzedaży Posnet MOBILE 03 strona Nowy paragon

91 Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami sprzedaży Po wprowadzeniu kasy do trybu sprzedaży (Zobacz: Pracaw trybie sprzedaży str 9) należy wywołać Menu Funkcji Kasjerskich klawiszem, następnie klawiszami lub wybrać funkcję Tryb sprzedaży i zatwierdzić wybór klawiszem Do wyboru są trzy tryby sprzedaży: Sprzedaż Standard Sprzedaż Szybka 3 Obsługa Parkingu Po wyborze żądanego trybu klawiszami lub należy wybór zatwierdzić Wybór trybu dostępny jest jedynie w sytuacji, kiedy konfiguracja kasy na to pozwala Szczegóły na temat konfiguracji trybu sprzedaży opisane są w części Konfiguracja kasy; Tryb sprzedaży (str 75) W przypadku zmiany trybu sprzedaży Obsługa Parkingu na inny należy pominąć procedurę wywołania Menu Funkcji Kasjerskich klawiszem Pozostałe czynności pozostają bez zmian Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Wcisnąć klawisz Dotyczy wyłącznie operatora typu kierownik Jeżeli zalogowany do trybu sprzedaży był Kasjer, to kasa pominie ten etap i przytrzymać go przez ok sekundy Kasa wyświetli Menu Kasjera (Zobacz: Ogólne informacje dot działania kasy str 0) Ponownie wcisnąć klawisz w związku Sprzedaż Menu przechodząc sprzedaży spowoduje Logowanie KIEROWNIK do Menu kierownika 3 Ponowne wciśnięcie klawisza przejście do ekranu logowania Posnet MOBILE 03 strona - 9 -

92 Praca w trybie sprzedaży Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i ilości sprzedawanego towaru Przykład: sprzedaż dwóch opakowań mleka w cenie złszt Mleko zaprogramowane jest w kasie pod numerem PLU bez ustalonej ceny Sprzedaż odbywa się za gotówkę Kolejność wykonywanych czynności: Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży (Zobacz : Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży str 90) Wskazać liczbę sprzedawanych opakowań mleka klawiszem i potwierdzić klawiszem kasie Jeżeli ilość nie jest podana, to kasa domyślnie przyjmuje, że jest to jedna sztuka 3 w związku Nowy paragon Ilość,00 Wskazać kasie sprzedawany produkt, podając jego numer PLU klawiszami + wybrać z listy klawiszami strzałek lub, po czym kasa prosi o podanie ceny towaru Cenę należy wskazać w zależności od konfiguracji kasy w groszach lub złotówkach i zatwierdzić klawiszem Cena: MLEKO (Zobacz: Programowanie kasy; Kwoty w groszach str 6) Podczas przeglądania listy towarów klawiszami strzałek (w trakcie wystawiania paragonu) można również wybierać towary, podając ich numer w bazie PLU za pomocą klawiszy numerycznych kasy Posnet MOBILE 03 strona - 9 -

93 4 Kasa wprowadziła pozycję Mleko na paragon, wyświetlając nazwę i wartość pozycji na wyświetlaczu Operatora MLEKO x,000,00c Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawana jest tylko jedna pozycja Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu 5 Przed 6 Po zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem Kasa wyświetli sumę do zapłacenia podsumowaniu ostatecznie paragonu zatwierdzić należy klawiszem go Po zamknięciu paragonu kasa wyświetli komunikat dotyczący formy płatności i należnej kwoty, a także wydrukuje paragon fiskalny Podsuma,00 Gotówka Do zapłaty,00,00 Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć Niewydanie oryginału paragonu lub posiadanie oryginałów paragonów w punkcie sprzedaży jest niezgodne z przepisami fiskalnymi Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną Przykład: sprzedaż dwóch bochenków chleba w cenie,50 złszt Chleb zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU Cena bochenka zaprogramowana jest na sztywno w bazie PLU kasy Sprzedaż odbywa się za gotówkę Kolejność wykonywanych czynności Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży (Zobacz : Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży str 90) Posnet MOBILE 03 strona w związku Nowy paragon

94 Wskazać kasie liczbę sprzedawanych 3 Wskazać kasie sprzedawany produkt podając bochenków chleba klawiszami + Jeżeli ilość nie jest podana, to kasa domyślnie przyjmuje, że jest to jedna sztuka jego numer PLU klawiszami + lub wybrać z listy klawiszami strzałek Kasa bez pytania o cenę towaru wprowadza pozycję na paragon Ilość,000 CHLEB x,000 3,00 Podczas przeglądania listy towarów klawiszami strzałek (w trakcie wystawiania paragonu) można również wybierać towary, podając ich numer w bazie PLU za pomocą klawiszy numerycznych kasy Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu 4 Przed 5 Po zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem Kasa wyświetli sumę do zapłacenia podsumowaniu paragonu ostatecznie zatwierdzić klawiszem należy Podsuma 3,00 Gotówka 3,00 Do zapłaty 3,00 go Po zamknięciu paragonu kasa wyświetli komunikat dotyczący formy płatności i należnej kwoty, a także wydrukuje paragon fiskalny Paragon został wystawiony Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć Niewydanie oryginału paragonu jest niezgodne z przepisami fiskalnymi Posnet MOBILE 03 strona

95 Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych Przykład: sprzedaż trzech kalendarzy w cenie 5 złszt Cena kalendarza jest zaprogramowana w kasie na sztywno i nie można jej podać w trakcie sprzedaży Kalendarz zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 4 i jest skonfigurowany do pracy z czytnikiem kodów kreskowych (W bazie PLU towar posiada przypisany kod kreskowy) Sprzedaż odbywa się za gotówkę Kolejność wykonywanych czynności Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży (Zobacz : Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży str 90) Wskazać kasie liczbę kalendarzy klawiszami 3 Zeskanować towar czytnikiem kodów kreskowych Kasa bez pytania o cenę wprowadzi pozycję na paragon + w związku Nowy paragon sprzedawanych Jeżeli ilość nie jest podana, to kasa domyślnie przyjmuje, że jest to jedna sztuka Ilość 3,000 KALENDARZ x3,000 5,00 Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu 4 Przed zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem Kasa wyświetli sumę do zapłacenia Posnet MOBILE 03 strona Podsuma 5,00

96 5 Po podsumowaniu paragonu należy sprzedaż ostatecznie zatwierdzić klawiszem Gotówka Po zamknięciu paragonu kasa wyświetli komunikat dotyczący formy płatności i należnej kwoty, a także wydrukuje paragon fiskalny 5,00 Do zapłaty 5,00 Paragon został wystawiony Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć Niewydanie oryginału paragonu jest niezgodne z przepisami fiskalnymi Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (storno) i anulowanie paragonu Posnet MOBILE umożliwia przed zakończeniem paragonu usunięcie dowolnej pozycji wprowadzonej na paragon lub anulowanie całego paragonu Korygowanie może odbywać się według linii lub według PLU Usuwanie pozycji paragonu (storno) Kolejność wykonywanych czynności Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność W dowolnym momencie sprzedaży należy wywołać funkcję storno, z menu sprzedaży Należy wcisnąć klawisz Następnie klawiszami strzałek związku 9 STORNO wg linii przechodzimy do pozycji 9 Storno wg linii lub 0 Storno wg PLU Posnet MOBILE 03 w strona Storno wg PLU

97 W przypadku klawiszami storno wg linii paragonu należy wybrać pozycję paragonu i zatwierdzić klawiszem KALENDARZ Wartość 3,00 lub Dla storno wg towarów kasa umożliwia wprowadzenie numeru towaru (i zatwierdzenie klawiszem ) lub skanowanie przy pomocy 3 STORNO wg PLU czytnika kodów kreskowych 3 W przypadku storna wg pozycji kasa wprowadzi storno wybranej pozycji wyświetlając informację o korekcie W przypadku storna wg PLU od razu przechodzi do podsumy 4 Ponowne wciśnięcie klawisza STORNO KALENDARZ x,000-3,00s powoduje podsumowanie paragonu Po storno pozycji można kontynuować sprzedaż (zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale) Podsuma 5,00 Anulowanie paragonu Funkcja wywoływana jest przez klawisza wciśnięcie i wybranie z menu pozycji Anuluj paragon Można ją wywołać w dowolnym momencie sprzedaży Po wywołaniu funkcji należy anulowanie paragon Posnet MOBILE 03 zatwierdzić paragonu przyciskiem Kasa anuluje strona Anulować paragon? cały

98 Rabaty i narzuty W trakcie sprzedaży Operator ma możliwość udzielania rabatów Mogą to być wyłącznie rabaty ustalone w bazie PLU kasy lub tzw rabaty z ręki Jeden i drugi rodzaj rabatu może być udzielany w formie kwoty lub naliczany procentowo Szczegółowe informacje na temat konfiguracji rabatów opisane są w części: Programowanie kasy; Programowanie rabatów i narzutów str 37 Zasady naliczania narzutu są analogiczne do zasad naliczania rabatu Udzielanie rabatu do na paragonie poszczególnych pozycji Kolejność wykonywanych czynności Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Przed wprowadzeniem na paragon pozycji, do której będzie wystawiony rabat lub narzut, należy wywołać funkcję rabatów z menu a Klawiszami sprzedaży klawisz W przypadku udzielania rabatu z bazy pojawi się lista zaprogramowanych w kasie rabatów i narzutów Należy wybrać żądaną pozycję klawiszami przyciskiem b i zatwierdzić W przypadku rabatów z ręki kasa wymaga dodatkowo określenia typu rabatu lub narzutu (procentowy lub kwotowy) wybór klawiszami strzałek związku Nowy paragon należy wybrać pozycję Rabaty z bazy lub Rabaty z ręki i zatwierdzić przyciskiem w i zatwierdzamy Z bazy Rodzaj RabNarz Nr rabnarz RABAT Z ręki Rodzaj RabNarz Następnie podajemy wartości rabatu narzutu i potwierdzamy przyciskiem Po wprowadzeniu danych kasa wyświetla informację o wysokości rabatu narzutu Posnet MOBILE 03 strona Rabat procentowy Typ

99 3 Następnie należy wprowadzić towar, do którego zostanie udzielony rabat zgodnie z zasadami prowadzenia sprzedaży na kasie (Zobacz: Rejestrowanie sprzedaży w kasie str 90) np wpisujemy numer PLU i potwierdzamy klawiszem 50,00% Rabat Po wprowadzeniu towaru kasa wydrukuje sprzedaną pozycję wraz z udzielonym rabatem narzutem, oraz wyświetli informację na ekranie operatora R przy cenie oznacza, że został udzielony rabat Po zatwierdzeniu przyciskiem CHLEB x,000 0,75R można kontynuować sprzedaż Udzielanie rabatunarzutu do całego paragonu Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na paragon należy go podsumować klawiszem i przeprowadzić procedurę udzielania rabatunarzutu zgodnie z zasadami opisanymi w powyższej części Po ostatecznym zatwierdzeniu paragonu przyciskiem został udzielony rabatnarzut od całkowitej wartości sprzedaży Kaucje Funkcja kaucji w kasie służy do rozliczania opakowań zwrotnych Wydanie kaucji oznacza sytuację, w której Operator kasy nalicza dodatkową należność w związku ze sprzedażą towaru w opakowaniu kaucjonowanym Zwrot kaucji oznacza sytuację, w której Operator kasy zwraca należność za przyjęte opakowanie kaucjonowane Opakowanie zwrotne i związana z nim kaucja może być przypisane na stałe do towaru w bazie PLU, wtedy wydanie kaucji będzie naliczane przez kasę automatycznie Szczegóły dot wysokości kaucji wydrukowane są na paragonie po części fiskalnej Rozliczenia kaucji są operacjami niefiskalnymi, przez co informacje o nich są drukowane przez kasę na potwierdzeniach niefiskalnych Opakowania zwrotne muszą wcześniej zostać zaprogramowane w kasie (Zobacz: Programowanie kasy; Programowanie opakowań zwrotnych str 30) Posnet MOBILE 03 strona

100 Wydanie kaucji Dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy towar nie ma przypisanego opakowania w Bazie Towarowej Kolejność wykonywanych czynności Ekran wyświetlany z czynnością Wykonywana czynność Przed zakończeniem paragonu należy wywołać funkcję wydania lub zwrotu kaucji z menu sprzedaży ( klawisz Klawiszami z kaucji ) wybór w kasie klawiszem Przykładowo jest to Butelka 0,5l Kasa wymaga podania ilości opakowań kaucjonowanych, którą należy wprowadzić, 3 Po 4 Po zakończeniu paragonu kasa wydrukuje informację o rozliczeniu opakowań zwrotnych, których wartość uwzględni w rozliczeniu a następnie zatwierdzić klawiszem zatwierdzeniu związku Nr opakowania BUTELKA należy wybrać jedną zaprogramowanych i zatwierdzić w klawiszem Opakowanie 0,50 5,000 Ilość kasa podsumowuje wartość paragonu Po podsumowaniu możliwe jest dodawanie kolejnych pozycji na paragon Podsuma,50 Zwrot kaucji (czyli opakowania zwracane przez Kupującego) rozliczany jest w sposób analogiczny do kaucji dodatnich Rozliczenie opakowań zwrotnych można wykonać bez konieczności rozpoczynania paragonu Zostanie wtedy wydrukowane niefiskalne rozliczenie ilościowo - wartościowe Posnet MOBILE 03 strona

101 Tryb sprzedaży szybkiej Sposób zmiany trybu sprzedaży opisano w rozdziale Tryb sprzedaży Praca w trybie sprzedaży szybkiej umożliwia bardzo szybkie wystawianie paragonów Dzięki temu kasa POSNET MOBILE doskonale nadaje się na przykład jako kasa biletowa W trybie sprzedaży szybkiej klawisze numeryczne (od 0 do 9) działają jak klawisze skrótu do PLU i powodują automatyczną sprzedaż towaru W trybie tym nie ma możliwości modyfikowania ceny lub ilości sprzedawanego towaru Wartości te powinny być zaprogramowane w bazie PLU i bazie klawiszy szybkich Istnieje jednak szczególny przypadek Jeżeli do klawisza szybkiego zostanie podpięty towar z zaprogramowaną ceną otwartą równą 0,00, wówczas kasa zgłosi komunikat omówiony powyżej w sprzedaży standardowej: Cena: Budyń Po zatwierdzeniu klawiszem lub sprzedaż zostanie dokończona Pozostałe funkcje działają jak opisano powyżej w sprzedaży standardowej Posnet MOBILE 03 strona - 0 -

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika MOBILE 04 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 3 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik Użytkownika Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 11 Treść dokumentu może ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

POSNET MOBILE Instrukcja obsługi. Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.1

POSNET MOBILE Instrukcja obsługi. Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.1 Instrukcja obsługi POSNET MOBILE 05 Wersja dokumentu Prawa autorskie i producent: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Sprzedawca i serwis kasy: Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Bingo HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BINGO HS 3.03 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.2 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Bingo HS EJ 4.03 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Posnet Mobile HS EJ Prezentacja urządzenia 1 Budowa Budowa 2 Budowa Klawiatura opis funkcji klawiszy 3 4 Uruchomienie kasy Wyłączenie kasy 5 Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A POSNET O B S Ł U G I NEO 1 2 Spis treści 1 Ważne informacje... 8 WERSJE KAS... 8 ROLKI KASOWE... 8 WYMIANA PAPIERU... 8 NAPRAWA KASY... 8 DATA I CZAS... 9 PARAGONY I RAPORTY DOBOWE...

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.2 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Bingo HS EJ 4.01/4.02 Podręcznik użytkownika

Bingo HS EJ 4.01/4.02 Podręcznik użytkownika Bingo HS EJ 4040 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 6 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT 02-281 Warszawa ul. Municypalna 33 www.posnet.com.pl (0-22) 868-68-89 ( fax. ) infolinia: 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy) POSNET czerwiec

Bardziej szczegółowo

POSNET BINGO HS 3.04

POSNET BINGO HS 3.04 Instrukcja obsługi POSNET BINGO HS 304 Wersja dokumentu 3 Prawa autorskie i producent: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Sprzedawca i serwis kasy: Spis treści

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 Spis treści 1 Ważne informacje...7 WERSJE KAS...7 ROLKI KASOWE...7 WYMIANA PAPIERU...7 NAPRAWA KASY...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Temo

Drukarka fiskalna Posnet Temo Drukarka fiskalna Posnet Temo Wersja dokumentu 21 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; wwwposnetcom; Posnet@Posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.4

Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.4 Bingo HS XL EJ 1.01 Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.2 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe Zespół Nesso Tel. 71 727 16 47 (+48) 601 721 161 (+48) 609 614 402 mail:biuro@nesso.pl www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ 0 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 6 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

L.p. INSTRUKCJA WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 W wadze dodano funkcje opisane poniżej. 1. Zapamiętana tara 20.09.2006 Waga może zapamiętać 5 wartości tary, które można w dowolnym momencie

Bardziej szczegółowo

POSNET BINGO HS EJ 4.04

POSNET BINGO HS EJ 4.04 Instrukcja obsługi POSNET BINGO HS EJ 404 Wersja dokumentu 3 Prawa autorskie i producent: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Sprzedawca i serwis kasy: Spis

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POSNET BINGO HS XL EJ 2.01

POSNET BINGO HS XL EJ 2.01 Instrukcja obsługi POSNET BINGO HS XL EJ 0 Wersja dokumentu 4 Spis treści WAŻNE ZALECENIA4 6 AKCESORIA DODATKOWE6 Książka serwisowa6 Wymiana papieru6 3 Czyszczenie głowicy drukującej7 4 Kopia elektroniczna8

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa I N S T R U K C J A O B S Ł U G I kasa fiskalna P O S N E T C O M B O Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa www.posnet.com; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 1.0 Uwaga: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV Wersja dokumentu. Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel. +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O K o n s t r u k c j a k a s y

P O S N E T N E O K o n s t r u k c j a k a s y Konstrukcja kasy Wyświetlacze Mechanizmy Klawiatura Złącza Funkcje sprzedaży Konfiguracja sprzedaży Tryby sprzedaży Konfiguracja kasy Baza towarów Baza kasjerów Baza rabatów Pozostałe bazy Funkcje systemowe

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex

Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex elementy rea t4 flex Strona wierzchnia Pokrywa drukarki Komora rolki papieru Drukarka Wyświetlacz Zasilanie sieciowe Interfejs RS232 Klawisze funkcyjne

Bardziej szczegółowo

KasNet. Podręcznik użytkownika. NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733

KasNet. Podręcznik użytkownika. NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 KasNet Podręcznik użytkownika NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KasNet: Podręcznik użytkownika autorstwa Marcin

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV

Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU

Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU 20 000 do zaprogramowania w bazie towarowej kasy ilość działów do jakich można pogrupować towary aby robić raporty grupy towarowe / 100

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

STACJA PAMIĘCI SP2005

STACJA PAMIĘCI SP2005 STACJA PAMIĘCI SP2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE ELBOK s. c. 40-772 KATOWICE, ul. Nad Strumieniem 3 www.elbok.com.pl e-mail: elbok@elbok.com.pl Katowice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

POSNET MOBILE HS 2.01

POSNET MOBILE HS 2.01 Instrukcja obsługi POSNET MOBILE HS 0 Wersja dokumentu 0 Prawa autorskie i producent: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Sprzedawca i serwis kasy: Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I SPECYFIKACJA PROTOKOŁU TRANSMISJI W MONITORZE TRANSAKCJI w drukarkach POSNET THERMAL HD FV EJ 1.01 POSNET THERMAL FV EJ 2.

OBSŁUGA I SPECYFIKACJA PROTOKOŁU TRANSMISJI W MONITORZE TRANSAKCJI w drukarkach POSNET THERMAL HD FV EJ 1.01 POSNET THERMAL FV EJ 2. OBSŁUGA I SPECYFIKACJA PROTOKOŁU TRANSMISJI W MONITORZE TRANSAKCJI w drukarkach POSNET THERMAL HD FV EJ 1.01 POSNET THERMAL FV EJ 2.01 1 I Obsługa w urządzeniu. Monitor transakcji jest dostępny tylko po

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Wersja dokumentu.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel. +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ Wersja dokumentu 1.2 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV ` DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo