WROCŁAW 2014 AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WROCŁAW 2014 AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI"

Transkrypt

1 TEMATYKA SZKOLEŃ WROCŁAW 2014 KONTAKT: Natali a Musiał s zk olen iar u.pl Tel ul. Kilińskieg o W rocław NIP: Tel./fax

2 DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ PROCESY PERSONALNE COACHING DEPARTAMENT WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I PREZENTACJI DEPARTAMENT DOSKONALENIA KOMPETENCJI HANDLOWYCH LEAN MANAGEMENT

3 DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH I PROWADZENIE ROZMÓW ZAGADNIENIA Z ZAKRESU LEAN DYSCYPLINUJĄCYCH MANUFACTURING ASPEKTY MOTYWACYJNE BUDOWANIE ZESPOŁU I PRZECIWDZIAŁANIE DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRACY POPRZEZ ROTACJI PRACOWNIKÓW ZASTOSOWANIE 5S W BIURZE LIDER LOTNY KIEROWANIE ZESPOŁEM TWORZENIE I DOSKONALENIE PRZEPŁYWU ROTACYJNYM INFORMACJI W FIRMIE WARTOŚCI FIRMY I SPOSÓB ICH REALIZACJI W OCENA KANDYDATÓW I DOBÓR KADR DLA PRACY NA PRODUKCJI PRACOWNIKÓW PRODUKCJI KOMUNIKACJA W KIEROWANIU PRACĄ BUDOWANIE EFEKTYWNEJ KOMINIKACJI W PRODUKCJI DZIALE PRODUKCJI, W FIRMIE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI ROZMOWA OCENIAJĄCA W ZESPOLE PRODUKCYJNYM MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ZESPOLE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PRODUKCJI. MISTRZ MENADŻEREM PROJEKTU. TRENING ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W ZESPOLE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI ZESPÓŁ JAKOŚĆI ZESPÓŁ PRZYSZŁOŚĆI. MISTRZOWIE, TEAM LIDERZY, BRYGADZIŚCI JAKO ZESPÓŁ MISTRZOWIE W SPRAWIE 5S WDRAŻANIE I UTRZYMYWANIE STANDARDÓW

4 LEAN MANAGEMENT NIEWIELKI NAKŁAD OLBRZYMI ZYSK Zajmujemy się też wdrożeniem i wsparciem w utrzymaniu systemu LEAN MANAGEMENT w firmach. Taka współpraca poprzedzona jest BEZPŁATNYM AUDYTEM w Państwa fabryce. Po zapoznaniu się ze specyfiką procesów przygotujemy dla Państwa plan sugerowanych zmian. NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT 5S TWI Kanban SMED NARZĘDZIA Kaizen Lean Manufacturing VSM Lean Office TPM Celem LEAN MANAGEMENT jest ograniczenie marnotrawstwa w całym procesie produkcji - od surowców po produkt końcowy. Oczekiwane korzyści z wdrożenia narzędzi Lean Management to: wysoka jakość produktu, mniej błędów, mniej reklamacji dostawy na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zwiększenie mocy produkcyjnych, szybsze przezbrojenia poprawa wskaźnika OEE redukcja zapasów magazynowych większe zaangażowanie pracowników

5 DEPARTAMENT DOSKONALENIA KOMPETENCJI HANDLOWYCH AKTYWNOŚĆ HANDLOWA POCZĄTKOWA POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW POKONYWANIE OPORU KLIENTA NA RÓŻNYCH ETAPACH SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI RADZENIE SOBIE Z OBIEKCJAMI, Z WYMÓWKAMI RADZENIE SOBIE Z GIERKAMI KLIENTA PRZECIWDZIAŁANIE MANIPULACJOM BUDOWANIE RELACJI NIESTANDARDOWYCH BIAŁY WYWIAD NEGOCJACJE NA RÓŻNYCH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA NEGOCJACJE W ZESPOŁACH PO OBU STRONACH STOŁU NEGOCJACYJNEGO WYTRWAŁOŚĆ W ZDOBYWANIU KLIENTA, KONTRAKTU INICJOWANIE GIER I MANIPULACJI W SPRZEDAŻY I W NEGOCJACJACH PRZYGOTOWANIE SIĘ DO NEGOCJACJI NEGOCJACJE TRADYCYJNE I NEGOCJACJE TELEFONICZNE KRÓTKIE ZADANIA NEGOCJACYJNE, RENEGOCJACJE WARUNKÓW HANDLOWYCH, CEN ZAMYKANIE SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI SAMOUTRUDNIANIE (KŁAMSTEWKA DEDYKOWANE SZEFOWI, USPRAWIEDLIWIAJĄCE NIEMOŻNOŚĆ POZYSKANIA KLIENTA LUB WYNEGOCJOWANIA KORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH) SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ ZESPOŁU SPRZEDAŻY COACHING SPRZEDAŻOWY I NEGOCJACYJNY INDYWIDUALNY I GRUPOWY BADANIE KOMPETENCJI HANDLOWYCH POSZERZANIE KOSZYKA ZAKUPÓW SUPERWIZJA SPRZEDAŻY BUDOWANIE KLIENTEM I PODTRZYMYWANIE RELACJI Z KONKURSY NA STANOWISKA HANDLOWE

6 COACHING Czym jest COACHING? To proces wyposażania ludzi w możliwości, których potrzebują do rozwijania siebie, by stać się bardziej skutecznymi i efektywnymi. Działaniami typu coaching zajmujemy się od wielu lat. Przygotowaliśmy dla Państwa gabinet, w którym możemy komfortowo z Państwem współpracować. Nasi specjaliści to osoby z dużą wiedzą merytoryczną, z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, coachingu, szkoleniach, terapii i analizie. LIFE COACHING i COACHING MENADŻERSKI Najważniejszą cechą coachingu jest wzmacniania mocnych stron klienta oraz wyznaczanie i realizacja celów firmowych i zawodowych. Jest metodą podnoszenia kompetencji w takim zakresie jak: planowanie strategiczne, wyznaczanie celów, praca zespołowa, przewodzenie, komunikacja, a także inne, wynikające ze specyfiki pracy. Jest metodą nastawioną na szybki efekt. Coaching poszerza horyzonty i pozwala przejść z perspektywy dostrzegania problemów do odnajdywania najlepszych rozwiązań. Dodatkowym atutem jest zdobycie technik i umiejętności wprowadzania zarządzania poprzez coaching, wzbudzanie w pracownikach motywacji wewnętrznej i pobudzanie do kreatywności i poszerzania świadomości wpływu jednostki na organizację

7 DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Procesy personalne to podstawowe procesy w każdej firmie. Ich istotą jest zarządzanie ludźmi tak, by osiągali cele wyznaczane przez organizację, a także zaspokajali własne potrzeby i mogli się zawodowo realizować. Bardzo prosta definicja, bardzo trudne wykonanie. NASZA PROPOZYCJA Rekrutacja pracowników (w tym Assessment Center) System Okresowych Ocen Pracowników metodą tradycyjną e-ocena 360 o Badanie kompetencji kierowniczych, handlowych Development Center / Tworzenie ścieżek kariery Akademia talentów - Talent Management Sukcesja w firmie Outplacement Coaching Mentoring Szkolenia dla działu ZZL Szkolenia dla kadry menadżerskiej Architektura kariery

8 DEPARTAMENT WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I PREZENTACJI CZEGO UCZYMY: Prowadzenia prezentacji w sposób ciekawy i przekonujący Występowania publicznie profesjonalnie i komfortowo Moderowania spotkań, prowadzenia dynamicznych zebrań Kreowania i zarządzania własnym wizerunkiem z zachowaniem dobrego stylu Profesjonalnego i komfortowego komunikowania się w relacjach biznesowych i z dziennikarzami Kształtowania swoich stosunków z otoczeniem na poziomie biznesu i mediów Doskonalenia kompetencji społecznych Zachowywania się zgodnie ze standardami savoir - vivre u. PROPONUJEMY: ZEN Prezentacji Język filmu w prezentacji Prowadzenie prezentacji poziom podstawowy Prowadzenie prezentacji poziom zaawansowany Budowanie wizerunku Savoir-vivre w biznesie Kobieta z Klasą Przygotowywanie scenariuszy imprez Przygotowywanie tekstów wystąpień

9 ZAKRES TEMATÓW SZKOLENIOWYCH SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ I MENADŻERSKIEJ Kierowanie zespołem Motywowanie pracowników Trudne rozmowy z pracownikami Profesjonalny dobór kadr System oceny okresowej pracowników przygotowanie systemu i wdrożenie Prowadzenie rozmowy oceniającej Szef zespołu trenerem Zarządzanie czasem pracy Efektywna komunikacja w firmie Analiza transakcyjna w zarządzaniu Trening twórczego myślenia Trening rozwiązywania konfliktów Autokreacja Radzenie sobie ze stresem Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Postawy i ich zmiana. Techniki wywierania wpływu na innych. Wystąpienia publiczne, kontakty z mediami Prezentacja i autoprezentacja Mądry lider Zarządzanie przez coaching Inteligencja emocjonalna Wypalenie Zawodowe Lider zespołu projektowego Zarządzanie projektami Doskonalenie organizacji pracy przez zastosowanie 5S w biurze Psychologia szefa Zarządzanie konfliktem Zarządzanie przez konflikt Zarządzanie kryzysem Kierowanie zespołem w sytuacji zmian Jedna firma, jedna marka Doskonalenie kierowania sytuacyjnego Tworzenie i doskonalenie przepływu informacji w firmie SZKOLENIA DLA PIONU HANDLOWEGO Techniki sprzedaży Techniki sprzedaży i obsługi klienta w salonie Doskonała obsługa klienta Telemarketing. Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon Profesjonalna obsługa klienta przez telefon Sprzedaż i obsługa klienta na stoisku targowym Aktywizacja sprzedaży. Budowanie postawy aktywnej w pozyskiwaniu klientów. Welcome back. Reaktywacja bazy klientów. Jak pokonać konkurencję? Gry handlowe Doskonałe oferty Prowadzenie prezentacji Zarządzanie czasem pracy i planowanie realizacji celów sprzedażowych Proaktywność w sprzedaży. Jak pracować efektywnie bez nadzoru? Reklamacje jako narzędzie sprzedaży Budowanie marki Podnoszenie konkurencyjności firmy na rynku Typologia klienta Negocjacje partnerskie Negocjacje agresywne Negocjacje z sieciami Negocjacje handlowe Negocjacje zakupowe Negocjacje wokół ceny Marketing zewnętrzny i tworzenie ofert handlowych Zarządzanie marką w firmie Public Relations Wystąpienia publiczne w biznesie Windykacja należności. Techniki negocjacji jak odzyskać pieniądze i nie stracić klienta? Procesy sprzedaży i obsługi klienta. Przygotowanie i wdrożenie jednolitych standardów pracy z klientem. Wrocław, Kilińskiego 24 tel./fax. 71/ , tel. 71/

10 DZIAŁ TECHNICZNY, SERWIS MAGAZYN Trening obsługi klienta Trening partnerskiej komunikacji Sytuacje trudne w obsłudze klienta DZIAŁ PERSONALNY I ADMINISTRACJA Profesjonalny dobór kadr Psychologia zarządzania System oceny okresowej pracowników Prowadzenie rozmów oceniających Trudne rozmowy z pracownikami Kierowanie zespołem projektowym Zarządzanie talentami Ocena 360 stopni Assessment Center Development Center Twórcze rozwiązywanie problemów Kierowanie zespołem pracowników Budowanie zespołu i przeciwdziałanie rotacji pracowników Lider lotny kierowanie zespołem rotacyjnym Wartości firmy i sposób ich realizacji w pracy na produkcji, w dziale logistyki Komunikacja w kierowaniu pracą produkcji, logistyki Motywowanie pracowników Konflikty i sposoby ich rozwiązywania PRODUKCJA I LOGISTYKA PRACOWNICY BIUROWI Mistrzowie w sprawie 5S wdrażanie i utrzymywanie standardów Zagadnienia z zakresu Lean Manufacturing aspekty motywacyjne Doskonalenie organizacji pracy przez zastosowanie 5S w biurze Tworzenie i doskonalenie przepływu informacji w firmie Profesjonalny sekretariat Doskonała asystentka szefa Współpraca z klientem wewnętrznym w firmie Zespół jakości, zespół przyszłości. Praca zespołowa i efektywność osobista Zespół jak go budować? Praca w zespole projektowym Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta Budowanie zespołu Trening samorozwoju zawodowego Automotywacja trening pobudzania własnej motywacji do pracy Trening NLP (Neurolingwistycznego Programowania) ZESPÓŁ Zarządzanie czasem pracy Komunikacja asertywna Trening komunikacji interpersonalnej Trening komunikacji asertywnej Analiza transakcyjna Trening twórczego myślenia Trening rozwiązywania konfliktów Integracja zespołu Wieczorki integracyjne Ogrody linowe Gry i zabawy w terenie PREZENTACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU Prezentacja i autoprezentacja w biznesie i w mediach - sztuka budowania wizerunku Język filmu w prezentacji Wizerunek w biznesie - kreowanie spójnego wizerunku biznesowego Mowa ciała - czyli komunikacja niewerbalna Savoir-vivre w biznesie - czyli jak zachować dobry styl w biznesie Kobieta z klasą Wrocław, Kilińskiego 24 tel./fax. 71/ , tel. 71/

11 ZREALIZOWANE PROJEKTY SZKOLENIOWE / COACHINGOWE / DORADCZE BRANŻA MOTORYZACYJNA Aam Poland Accuromm Central Europe Atex Autoliv Poland Clavey Maintenance Service Eurenov Polska Faist Chemtec Gkn Driveline Polska Hmt Kiel Polska Nordglass Ii Nifco Quin Polska Ronal Polska Stelweld Takata Petri Parts Polska TRW Braking Systems Winkelmann Automotive Volkswagen Motor Polska Vibracoustic Polska Voestalpine Rotec Voss Automotive Polska Volvo Poland Wix Filtron Weber Hydraulika Wezi-Tec BRANŻA MASZYNOWA DOBRA PRZEMYSŁOWE ABB Poland Agremo Alu Trans Atlas Copco Alstom Power Airpol Capricorn Chespa Delaval Operations Dofama Thies Dolfamex Frohe GDF SUEZ Bioenergia Gt Engineering Halfen Harris Calorific International Jadan Automatyka KGHM Polska Miedź Lincoln Electric Bester Parker Hannifin PCE Polska PGNiG Oddział Wrocław Pneumat System Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów Roba Metals Polska Sauer Danfoss Schade Stal Polska SDA BRANŻA FARMACEUTYCZNA I MEDYCZNA Al Bis Arjohuntleight Polska Cefarm Colgate-Palmolive Dga Fatro Polska Forte Medivet Mediq Polska Macopharma Oriflame Products Poland Pgf Urtica Pelion Promedis Steri Pack Medical Poland Salus International Torf Corporation Fabryka Leków Us Pharmacia Vetoquinol Biowet BRANŻA SPOŻYWCZA Baha Polska Cadbury Polska Cargill Eisberg Hj Heinz Polska Hfp J. J. Darboven Poland Lorenz Bahlsen Snack-World Mccain Poland Miś Wrigley Poland Żywiec Trade Wrocław Wrocław, Kilińskiego 24 tel./fax. 71/ , tel. 71/

12 Severstallat Silesia Simona Polska TCM Polska Toyota Tsusho Europe S.A Wamag S.A. Winkelmann Polska Vlassenroot Polska Vita Polymers Poland Vorwerk Dichtungssysteme Polska Zetkama ZPAS BRANŻA ELEKTRYCZNA ELEKTRONICZNA Aga Light Berker Polska Centrum Elektryczne El 12 Diehl Controls Polska Dong Yang Electronics Energobud Elmega Energiapro Gigawat Eti Polam Fega Poland Heesung Electronics Poland Lange Łukaszuk Lapp Kabel Lg Display Kogeneracja Kimball Electronics Poland Mentor Poland Moeller Electric Phoenix Contact Siemens Tim Vattenfall Heat Moeller Electric Vector AGD Crival Polska Elica Group Polska Electrolux Poland Fagor Mastercook Lovink Neonet Mix Electronics Plastmer T&P Polska BRANŻA BUDOWLANA Agc Silesia Armacell Brvz Carina Silicones Cerpol Domex Eurovia Górażdże Cement Hormann Legnica Kludi Armaturen KTR Group Konstrukcje Stalowe Libet Libra Monier Novoferm Nb Polska Quick Mix Poliplast Roben Selena Sitaco Strabag Thermaflex Izolacja Winkhaus Polska Śnieżka Korff Isolmatic Henkel Bims Plus Cermag Dyka ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Dolnośląski Urząd Wojewódzki Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Komenda Powiatowa i Miejska Państwowej Straży Pożarnej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Pup Nysa Pup Wałbrzych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Zus BRANŻA INFORMATYCZNA Wrocław, Kilińskiego 24 tel./fax. 71/ , tel. 71/

13 Capgemini Dagma Ikaria Teta Toya OPAKOWANIA Georg Utz Granpak Hirsch Porozell Linpac Packaging Production Odra Pak Schumacher Packaging Werner Kenkel BRANŻA MEBLARSKA Meble Wajnert HANDEL I USŁUGI Hortico Zielone Centrum Kaiser+Kraft Key Kwesto Lambda Weltech DYSTRYBUCJA I USŁUGI FINANSOWE Aig Credit S.A As-Bau Alianz Pzu Zycie Tnt Express Worldwide UCZELNIE Dolnośląska Szkoła Wyższa Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i w Opolu BRANŻA LOGISTYCZNA Apreo Logistics Hi Logistic Europe Odratrans Wincanton Polska MEDIA I REKLAMA Agencja Reklamy B&J Mobidruk Cam Media Contra INNE BRANŻE AMB Technic Arcapol Bolsius Polska BP Europa Faist Chemtec ICSO Blachownia Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Merida Pakt Panek Peter Lacke Polska PPG Deco Polska PPO Redan SCA Hygiene Products Silesian Grain Technisat Digital Twentebelt Personnel Wrocław, Kilińskiego 24 tel./fax. 71/ , tel. 71/

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Przegląd Płac. Sprzedaż i Marketing. Polska 2013

Przegląd Płac. Sprzedaż i Marketing. Polska 2013 Przegląd Płac Sprzedaż i Marketing Polska 2013 Łatwiej niż sądzisz, Szybciej niż myślisz, Skuteczniej niż się spodziewasz, Więcej niż planujesz, Pewniej niż zakładasz. Więcej pod numerem infolinii: 0 800

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH MAPA KOMPETENCJI

CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH MAPA KOMPETENCJI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA SEKCJA FIRM DORADCZYCH ul. Świdnicka 39; 50-029 Wrocław, Poland tel. (+48 71) 372 44 91, 344 78 25; fax (+48 71) 343 45 97 www.dig.wroc.pl CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to jedna z najlepszych szkół trenerów biznesu w Polsce. Dotychczas w ramach 31 edycji szkoleń wykształciliśmy 372 trenerów biznesu.

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo