Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI"

Transkrypt

1 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2010

2 Publikacja wydrukowana została zgodnie z materiałem dostarczonym przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Komitet Naukowy prof. dr hab. Janusz Lewandowski dr hab. Krzysztof Grysa, prof. WSH dr hab. Wiesław Dziubdziela, prof. WSH Redaktor Naczelny prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Redaktor Recenzji dr hab. Krzysztof Grysa, prof. WSH Recenzenci prof. zw. dr hab.tadeusz Grabiński dr hab. Grzegorz Kończak dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka dr hab. Dariusz Adamczak doc. dr inż. Zbigniew Lis doc. dr Artur Maciąg dr inż. Edward Wiszniowski dr Michał Adam Leśniewski dr Bogumiła Smolorz dr Janusz Myszczyszyn dr Tomasz Konopka dr Magdalena Szpunar Redakcja dr Zbigniew E. Zieliński mgr inż. Jarosław Kościelecki mgr Katarzyna Baziuk mgr inż. Artur Janus mgr Anna Kukla mgr Piotr Sidor Urszula Słowik Wydawca publikacji Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Projekt PITWIN Portal innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce ul. Peryferyjna Kielce Copyright by Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2010 ISSN X Nakład 200 egz. Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu PITWIN Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie, dla osób które zarejestrują się na stronie internetowej projektu (dostępna także w wersji elektronicznej).

3 Spis treści Wstęp... 5 Część I Technologie informacyjne E-learning 1. Katarzyna Bocheńska Włostowska E-learning i edukacja online w ujęciu metodycznym mgr Olga Łodyga - Indywidualizacja e-nauczania na przykładzie metody SuperMemo Nowe technologie informacyjne 3. mgr Jacek Łukasz Wilk - Naturalne źródła szumów w transmisji satelitarnej mgr Jacek Łukasz Wilk - Wybrane zagadnienia dotyczące szumów w komunikacji satelitarnej Część II Ekonomia i nauki społeczne Ekonomia 5. Adrian Domagała - Finansowe uwarunkowania realizacji programów rewitalizacji miast w Europie i w Polsce dr Agnieszka Buś Bidas - Narzędzia oddziaływania władz lokalnych na podmioty gospodarcze na przykładzie lokalnego systemu podatkowego (cz. 2) dr Bogumiła Smolorz - Proekologiczne działania banków komercyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Damian Rozmus - Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w przyszłości mgr Gabriela Gurgul - Die Darstellung der vom Bankgewerbe während eines Absorptionsprozesses der EU-Fonds gestoßenen Probleme dr Jarosław Przybytniowski - Perspektywy rozwoju ubezpieczeń rolniczych na tle zmian klimatycznych mgr Katarzyna Kornet - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw misja czy zabieg marketingowy? dr Łukasz Furman - Podatek od zysków kapitałowych w obecnej sytuacji gospodarczej mgr Małgorzata Bochenek - Rola środków Funduszu Pracy w ograniczaniu lokalnego bezrobocia na przykładzie powiatu nowodsądeckiego Małgorzata Kasprzyk - Hedging jako forma zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem w transakcjach zagranicznych dr Michał Adam Leśniewski - Globalizacja a glokalizacja wybrane problemy. Ujęcie teoretyczne mgr Monika Niemczyk - Motywy zawierania transakcji fuzji i przejęć na gruncie wybranych teorii ekonomicznych

4 17. mgr Monika Niemczyk - Narzędzia utrzymania pozycji rynkowej przez producentów suplementów diety w warunkach kryzysu gospodarczego dr Tomasz Konopka - Bezrobocie jako przyczyna migracji zarobkowej mgr Witold Czudec - Konkurencyjność regionów Polski wschodniej Analizy ilościowe 20. mgr Karolina Klimańska - Analiza współczynnika Giniego i Wskaźnika Rozwoju Ludzkiego w oparciu o metody statystyczne. Część 2.: Analiza Wskaźnika Rozwoju Ludzkiego Zarządzanie 21. mgr Małgorzata Karczewska - Niska cena jako instrument konkurowania na rynku FMCG w Polsce Nauki społeczne 22. mgr inż. Łukasz Tomczyk, mgr Iwona Węgrzyk - Wykluczenie cyfrowe w zinformatyzowanym świecie Kazimierz Pierzchała - Narkomania jako wielowymiarowy problem społeczny mgr Łukasz Tomczyk - Małoletni cyberhomo ludens. Gry online jako podstawowa forma aktywności dzieci i młodzieży w Internecie mgr Piotr Siuda - Popkulturowe mity związane z miłością mgr Rafał Guzowski - Wykluczenie cyfrowe jako największe zagrożenie dla Społeczeństwa Informacyjnego na początku XXI wieku mgr Grzegorz Wilk Jakubowski - Prawne aspekty funkcjonowania demokracji bezpośredniej w konfrontacji z praktyką polityczną w III RP dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka - The science-technical advance against the background of values avowed by young adult consumers in the light of research Prawo 29. dr Małgorzata Paszkowska - Prawo do informacji i wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne jako fundamentalne prawa pacjenta w świetle ustawy o prawach pacjenta dr Małgorzata Paszkowska - Prawo do świadczeń gwarantowanych z ubezpieczenia zdrowotnego Opinia dr hab. Krzysztof Grysa, prof. WSH

5 Wstęp Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest kolejną publikacją z serii Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Zawarte w tym zbiorze prace skupione są na dwóch wątkach technologiach informacyjnych oraz ekonomii i naukach społecznych. Bieżąca publikacja zawiera trzydzieści artykułów, w których mogą Państwo znaleźć wiele interesujących i ciekawych tematów w ramach zagadnień wiodących - E-learning, Nowe technologie informacyjne, Ekonomia, Analizy ilościowe, Zarządzanie, Nauki społeczne, Prawo. Zachęcamy Państwa do odwiedzania portalu PITWIN (www.pitwin.edu.pl) oraz dzielenia się z nami opiniami dotyczącymi funkcjonowania projektu poprzez wypełnienie ankiety czy wprowadzenie wpisu na forum dyskusyjnym serwisu. Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów wydawnictwa, liczymy na artykuły, w których poruszane będą istotne problemy, z którymi naukowcy spotykają się na co dzień podczas pracy badawczej i naukowej. Koordynator Projektu Kierownik Portalu Zbigniew E. Zieliński

6

7 Część I Technologie Informacyjne

8

9 Katarzyna Bocheńska-Włostowska Katarzyna Bocheńska-Włostowska E-learning i edukacja online w ujęciu metodycznym Streszczenie: Jeszcze kilka lat temu o e-learningu mówiono niewiele, a jeśli już to z dozą sceptycyzmu co do jego przyszłości. Tymczasem nauczanie w systemie e-learningowym staje się coraz bardziej obecne w procesie nauczania i uczenia się. Czy w ślad za rosnącym zainteresowaniem tym sposobem edukacji idzie rozwój i doskonalenie metodyki nauczania? Czy ilość proponowanych szkoleń i zajęć w e-learningu przekłada się na jakość? Czy metodyka e-learningu stanie się przedmiotem zainteresowania specjalistów od tego jak uczyć? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Za punkt wyjścia przyjmę obserwacje własne oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród e-studentów i e-kursantów 1. Słowa kluczowe: metodyka nauczania e-learningu, modele nauczania DL Wstęp Nauczanie bez refleksji, doskonalenia warsztatu i wzbogacania narzędzi jest jedynie poruszaniem się po omacku. Każdy system kształcenia, forma nauczania i uczenia oraz dobór treści wymagają zainteresowania oraz zbadania i opisania. W edukowaniu taką rolę pełni dydaktyka. Dydaktyka jako nauka o nauczaniu i uczeniu się, liczy sobie już sporo lat. Po raz pierwszy użyto jej w 1613 roku w Niemczech przez Krzysztofa Helwiga i Joachima Junga. Termin dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikos znaczy pouczający, a didasko - uczę. Jako nauka dydaktyka analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczaniauczenia się oraz formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczniów. Spełnia ona zarówno funkcję teoretyczną, głównie o charakterze diagnostycznym i prognostycznym, oraz praktyczną - instrumentalną. W tym rozumieniu jest jedną z nauk pedagogicznych 2. Dydaktyka jako taka stanowi bardzo ważne podwaliny dla praktyki i nauki. Odwołując się do metodyki ogólnej lub szczegółowej potrafi określić potrzeby określonego środowiska nauczania-uczenia się. E-learning jak i nauczanie online stanowią nielada wyzwanie dla opisania i zaprojektowania metodyki nauczania w tym systemie. Rozróżnienia terminologiczne Ze względu na fakt, iż zarówno edukacja online jak i e-learning to bardzo nowe zjawiska, bardzo często oba terminy traktuje się jako wyrazy bliskoznaczne. Spróbujmy więc uporządkować terminologię. Definicje: e-learning, edukacja online wywodzą się z distance education czyli nauczania na odległość. 1 Badania zostały przeprowadzone na grupie 234 osób - uczestników e-szkoleń i lekcji online. 2 W oparciu o Kupisiewicz Cz., 2000, Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa. oraz Półturzycki J., 2002, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 9

10 E-learning i edukacja online w ujęciu metodycznym Rysunek 1. Zakres znaczeń Źródło: opracowanie własne Nauczanie na odległość, jest formą edukacji od dawna znaną i używaną. Jej początki sięgają końca XVIII wieku. Edukacja na odległość, obejmuje wszelkie formy edukacji, w których nauczyciel i uczeń nie mają ze sobą bezpośredniego fizycznego kontaktu. W pojęciu 'distance education' mieści się więc nauczanie korespondencyjne, eksternistyczne, przy użyciu radia, telewizji, telefonów stacjonarnych i komórkowych, łączy satelitarnych, a także co oczywiste komputerów i sieci informatycznych. Oto jak definiuję nauczanie na odległość Lexicon of Online and Distance Learning: jest to pojęcie ogólne, które obejmuje swoim zasięgiem rożne formy nauczania stosowane przez szkoły korespondencyjne, uniwersytety otwarte, wydziały eksternistyczne i zaoczne szkół lub uniwersytetów, oraz usługodawców komercyjnych prowadzących rożnego rodzaju działalność edukacyjną i szkoleniową na odległość. Ta forma edukacji skierowana jest do wszystkich tych, którzy preferują naukę we własnych domach lub miejscach pracy niż udział w sformalizowanych pełnych formach nauczania w szkołach i uniwersytetach. 3 W części prac dotyczących e-lerningu uznaje się to pojęcie za termin o szerszym znaczeniu, zawierające w sobie edukację online. Tak więc edukację online traktować jako formę e-learningu. 4 W szerokim znaczeniu e-learning można byłoby zdefiniować jako zespół działań edukacyjnych umożliwiających naukę poprzez Internet lub edukację na odległość z wykorzystaniem innych sieci komunikacyjnych, oraz technik przekazywania informacji. W definicji tej zawiera się użycie sieci lokalnych lub Internetu, oraz urządzeń elektronicznych, by tworzyć, dostarczać i ułatwiać naukę w dowolnym czasie i miejscu. 5 Słowem jest to jakiekolwiek użycie technik elektronicznych i informatycznych w procesie kształcenia. Za edukację online można byłoby uznać każde: podejście do edukacji oparte na sieci (Internet lub Intranet), w ramach którego uczniowie korzystają z zasobów internetowych i porozumiewają się z nauczycielami i trenerami, a także innymi studentami przy użyciu 3 Tomei, L. A.: Lexicon of online and distance learning, Rowman &Littlefield Education: Lanham, New York 2010, s Terminem bardzo bliskim dla 'e-learningowi', a również będącym formą 'distace education' jest 'mobile education', co można by przetłumaczyć jako edukację zdalną (lub mobilną). Chodzi tu o użycie teleinformatycznych połączeń bezprzewodowych do realizowania zadań związanych z nauczaniem i edukacją czyli telefonii komórkowej oraz komputerów przenośnych z radiowym dostępem do internetu (lub intranetów), a także urządzeń typu PDA, odtwarzaczy mp3 i mp4, a ostatnio również e-papieru i czytników e-booków. 5 Tomei,L.A.: op.cit

11 Katarzyna Bocheńska-Włostowska technologii komputerowej. Jest to metoda różna od edukacji elektronicznej, edukacji na odległość i innych trybów uczenia się z użyciem podobnych mediów. 6 Tak rozumiana edukacja online zakłada: brak bezpośredniego, fizycznego kontaktu między uczniem a nauczycielem, dostarczanie materiału edukacyjnego (głos, obraz, nagrania, dokumenty, itp.) przy użyciu sieci komputerowych, dwukierunkowość i zwrotność przebiegu strumienia informacji między uczniem a nauczycielem. Nauczanie online odwołuje się do pracy w czasie rzeczywistym. Co cenione jest przez osoby nastawione na interakcyjność w nauczaniu. Środowisko nauczania i metodyka E-learningowe środowisko nauczania nadaje temu procesowi nowe atrybuty. Dzięki zastosowaniu technologii e-learningowej w procesie nauczania obserwuje się: uniezależnienie procesu nauczania od miejsca i czasu ( anytime - kiedykolwiek, anywhere - gdziekolwiek); powszechny dostęp do nauki poprzez Internet; Learning on demand nauka na żądanie. E-learning realizując powyższe hasła czerpie z dobrodziejstwa różnych form. W grupie najpowszechniejszych znalazły się: nauka w trybie asynchronicznym, rozwiązania synchroniczne, bazy danych oraz support online. Rozwiązania asynchroniczne są nastawione na uczenie samodzielne. Tego typu metody zakładają, że w trakcie nauki nie ma wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Pracując w trybie asynchronicznym, uczeń sam dobiera sobie termin nauki, w którym wykonuje ćwiczenia i testy znajdujące się w Internecie lub w Intranecie. Materiał szkoleniowy może być również dostarczany na płytach CD. Zupełnie inaczej rzecz się ma z nauczaniem synchronicznym. Nauczanie jest prowadzone w czasie rzeczywistym przez nauczyciela (instruktora). Każdy z uczniów o określonej porze komunikuje się z nauczycielem oraz pozostałymi uczestnikami szkolenia. Bazy danych zaś to najprostsza forma e-learningu, polegająca na udostępnianiu multimedialnych encyklopedii, wyjaśnień, instrukcji itp. Do przekazywania danych wykorzystywany jest zazwyczaj Internet, Intranet lub płyty CD. Większość oferowanych w internecie kursów jest właśnie tego rodzaju Support online to forma e-learning bardziej zaawansowana od omawianych wyżej baz danych. Oferuje możliwość szybszych reakcji na zadawane pytania oraz uzyskiwanie dokładniejszych odpowiedzi. Taka metoda jest bardziej interaktywna oraz wymaga stałego i wygodnego dostępu do Internetu (w określonych przypadkach do Intranetu). Wymiana informacji i dostęp do wiedzy odbywa się poprzez różnego typu forum, chat rooms, biuletyny, oraz system komunikatów informacyjnych. 7 6 Tomei, L.A.: op.cit W oparciu o: Supporting new technologies 6-th European Conference of Young Research and Sciense Workers in Transport and Telecommunications, Univesity of Żilina, Żilina 2005, section 2, part 2, s

12 E-learning i edukacja online w ujęciu metodycznym Rozwiązania oczekiwane przez e-uczniów Nauczanie to nie napełnianie wiadra, ale rozpalanie ognia. William Butler Yeats Takiej też zasadzie hołdować powinno kształcenie w systemie e-learningu. Tymczasem nauczanie w tym nowym środowisku edukacyjnym nie zawsze pociąga za sobą skuteczność nauczania oraz atrakcyjność budzącą zapał. Dlaczego tak jest? I jakie uchybienia i niedostatki mają wpływ na jakość kształcenia na odległość? O kategoryczną i jednoznaczną odpowiedź będzie trudno. Albowiem elementów składających się na ten stan rzeczy pojawiło się wiele. Czynnik ludzki, niedostateczne budżety na przygotowanie i poprowadzenie e-szkoleń, braki w dydaktyce nauczania, nieznajomość nowych technologii komunikacyjnych to podstawowa paleta przyczyn ważących na ostatecznym kształcie e-edukacji. Tabela 1. Działania nauczycieli w e-learningu w ocenie e-uczniów. Działania na plus Działania na minus Krótkie, wąsko tematyczne zajęcia, Zajęcia online odbywane w czasie rzeczywistym są ciekawsze niż czytanie statycznych materiałów w formacie PDF. Narzucanie terminów mobilizuje, Dostępność nauczyciela na czacie w układzie 1:1 jest bardzo mobilizująca do nauki, Quizy i testy urozmaicają naukę, Używane w szkoleniu materiały były autorskim opracowaniem nauczyciela i jedynym w swoim rodzaju, Nauczyciele maja kłopoty z systematycznością, Prowadzący zajęcia na Moodle wykazują minimum aktywności, Nauczyciele prowadzący zajęcia online nie modyfikują swojej retoryki, nie personalizują komunikatów, Nudne prezentacje, Prezentacje to jedna długa notatka rozbita na slajdy, Czaty są nudne, Kurs e-learningowy polegał na wklejeniu fragmentów tekstu do a, i tak przez 7 dni, Zbyt jednorodne i nudne zadania, Nauczyciele nie mają pomysłu na zbudowanie materiałów szkoleniowych, 90% materiałów to tekst w PDF Nie ma wideo i audio podcastów, Wszystko sprowadza się do czytania zeskanowanej fragmentów książki, Zero symulacji problemu i jego rozwiązań, Zero studium przypadku, Nauczyciele nie zachęcają i nie pobudzają kursantów, Brak treści odwołujących się do praktyki, Wykładowcy nie potrafią mówić do kamery, W ofercie było, że pracować będziemy na zrealizowanym specjalnie do kursu cyklu wideo wykładach, tymczasem otrzymaliśmy zarejestrowane wykłady odbywane na innej uczelni, Źródło: badania własne 2010.N=

13 Katarzyna Bocheńska-Włostowska W tabeli zebrano tylko te najczęściej powtarzające się uwagi z ankiet. Lista negatywnych ocen jest kilka razy dłuższa od pozytywnych spostrzeżeń. E-uczniowie wyraźnie dostrzegają, że prowadzący zajęcia nie potrafią odnaleźć się w nowym środowisku. Stosują materiały, które użyteczne mogą być na sali wykładowej, w kontakcie face to face. Od prowadzących zajęcia na odległość oczekuje się większego zaangażowania oraz lepiej przemyślanego procesu dydaktycznego. Nużące wydaje się e-uczniom czytanie fragmentów książek i wykonywanie odtwórczych zadań. Podkreślają po wielokroć deficyty nauczycieli wynikające z braku umiejętności publicznego przemawiania oraz komunikowania z udziałem mediów. Te i inne niedostatki zajęć prowadzonych w systemie e-learningowym stoją na drodze do efektywnego nauczania. Źródłem owych niedoskonałości są bariery o podłożu metodycznym. Panaceum poszukiwać więc trzeba w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli z zakresu metodyki nauczania oraz z zakresu komunikowania społecznego. O technologicznych umiejętnościach nie wspominając. W obecnej rzeczywistości zarówno wiedza techniczna jak i przedmiotowa muszą być na wysokim poziomie, albowiem ograniczenia finansowe uczelni powodują, że prowadzący zajęcia przygotowuje sam materiały, prowadzi e-lekcje, moderuje je oraz zajmuje się administracją kursu. Zważywszy na to, że 1 godzina zajęć to 10 godzin na przygotowanie, łatwo domyślić się dlaczego te i inne uwagi zgłaszają e-studenci, i dlaczego nieliczni wykładowcy decydują się na zajęcia w e-learningu. Nie mniej jednak. Jeśli się już decydujemy na wyzwania edukacyjne XXI wieku, to musimy odpowiedzialnie stawić czoła wymogom. Kompetencje metodyczne są niezbędne do odpowiedniego przełożenia treści merytorycznych na język e-kursu. Wybór technik i mechanizmów nauczania zdalnego, ważyć będzie na efekcie końcowym. W sytuacji, w której kilkuosobowy zespół pracuje nad przygotowaniem kursu, to na metodyku, nazywanym projektantem kursu spoczywa największa odpowiedzialność. W sytuacji, kiedy trzeba być człowiekiem orkiestrą zasadnym jest kierować się kilkoma zasadami. Tworząc kurs warto je mieć przed oczyma. Rysunek 2. Zasady tworzenia ciekawego i metodycznie poprawnego kursu. Źródło: opracowanie własne. 8 8 W oparciu o badania własne oraz publikacje: Hyła, M.: Przewodnik po e-learningu. ABC a Wolters Kluwer business.warszawa

14 E-learning i edukacja online w ujęciu metodycznym Praca w systemie e-learningowym, szczególnie dla nowicjuszy bywa nielada wyzwaniem. Zarówno kursant jak i nauczyciel muszą zmierzyć się z nowym środowiskiem oraz swoimi przyzwyczajeniami, nawykami i mentalnością. Zarówno jednej jak i drugiej stronie w sukurs może przyjść metodyka. Odwoływanie się do rzeczy i mechanizmów znanych uczącym się z doświadczenia, obserwacji ułatwia uczenie oraz umacnia w uczącym się przekonanie o użyteczności poznawanych zagadnień. Kształcenie w systemie na odległość wymaga innej narracji zarówno pisemnej jak i ustnej. Dlatego tak ważne jest umiejętne przygotowywanie prezentacji i tworzenie testu do samodzielnej lektury. W kanonie postępowania wskazano na trójwarstwową budowę treści, czyli umożliwienie szkolącemu się uporządkowane, zhierarchizowane dochodzenie do coraz to głębszych pokładów informacji i wiedzy. Poza tą metodą jest jeszcze inny sposób na kształtowanie tekstu. Otóż dziennikarze piszą swoje teksty według reguł tzw. odwróconej piramidy informacji. Zasada konstruowania informacji polega na pisaniu najpierw o najważniejszych rzeczach i o odpowiedzi na pytania wskazane na rysunku. Czym dalej w tekst tym coraz mniej istotne informacje, które bez szkody dla zasadniczej myśli można np. pominąć. Pisanie według tej formuły uczy dyscypliny słowa i porządku w wywodzie. Rysunek 3. Odwrócona piramida informacyjna Źródło: opracowanie własne Metodyka nauczania w e-learningu powinna stymulować uczącego się, a prowadzącego, przygotowującego zajęcia mobilizować do ciągłego poszukiwania rozwiązań dydaktycznych. Zarówno w nauczaniu tradycyjnym jak i na odległość zapominamy personalizować komunikaty oraz budować je z przeznaczeniem dla kilku typów sensorycznych jednocześnie. Użycie kilku prostych zwrotów pobudzających określony system zwiększy siłę odbioru tekstu. 14

15 Katarzyna Bocheńska-Włostowska Tabela 2. Komunikaty adresowane do określonych typów sensorycznych Typ sensoryczny Preferujący zmysł wzroku Preferujący zmysł słuchu Preferujący system kinestetyczny Preferując zmysł węchu i smaku Komunikaty Chciałbym, żebyś przyjrzał się temu ponownie, ponieważ będziesz mógł wtedy zobaczyć to z zupełnie innej perspektywy, tak żeby wszystko było dla nas jasne, bez cienia wątpliwości Osoby preferujące system wzrokowy odbierają i używają słowa typu: patrzeć, obraz, wyobraźnia, scena, widzieć, obserwować, wyglądać, Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów, tak żeby brzmiało to dla ciebie zachęcająco Być może, kiedy posłuchasz o tym od nowa, będziemy mogli dostroić się obaj do nowych okoliczności Osoby preferujące system wzrokowy odbierają i używają mówić, akcent, dźwięk, cisza, przenikliwy, wokalny, niemy, głosić, Chciałbym, żebyś zbliżył się raz jeszcze do sprawy, bo może wówczas będziesz mógł dotknąć jej sedna Może to pozwoli nam poruszać się po wspólnym gruncie, tak żebyśmy obaj mogli uchwycić istotę sprawy Osoby preferujące system wzrokowy odbierają i używają dotyk, kontakt, drapać, pochwycić, napięcie, delikatny, szorstki, Zastanów się jak smakuje zwycięstwo. Osoby preferujące ten system odbierają i używają słów typu: pachnący, aromatyczny, świeży, słodki, śmierdząca sprawa. Smak życia. Smak miłości. Gorzki smak porażki. Węszę podstęp. Źródło: opracowanie własne Porównując procesy dydaktyczne w środowisku e-learningowym i w tradycyjnym, dostrzegamy zmodyfikowaną rolę uczestników tego procesu: wykładowców, studentów oraz rodzaj materiałów dydaktycznych. Odmieniona rola wynika z innych właściwości środowiska, w jakich następuje działanie. Sposoby pracy zostały opisane jako modele zdalnego nauczania: 15

16 E-learning i edukacja online w ujęciu metodycznym Rysunek 4. Modele zdalnego nauczania Źródło: opracowanie własne 9 Dydaktyka kształcenia na odległość musi uwzględniać styl uczenia się odbiorcy, który wypracowuje swoje procedury. W przypadku osób dorosłych e-szkolenie powinno pomóc odpowiedzieć im na kilka kardynalnych pytań. Np. warto by mieli świadomość tego po co się uczą tego a nie innego zagadnienia, muszą dostrzegać użyteczność przygotowanych treści. Wysoka autonomia uczenia się to kolejne wyzwanie dla tworzącego kurs. Interesujące dla opisania zjawiska e-learningu i dojrzewającej dydaktyki tego procesu niewątpliwie będzie obserwowanie dokonujących się zmian w charakterze i narzędziach e-nauczania. Obecnie wyraźnie widać, że pojawiły się nowe oferty e-edukacji. 10 Powoli powstają platformy do e-korepetycji, e-wykładów stawiające na nauczanie wyłącznie w czasie rzeczywistym. Raczkują jeszcze, albowiem przyzwyczajenie uczących się do tradycyjnych form ciągle jest dość silne. Podsumowanie Czy uda się przełamać ciągle dostrzegalny opór i sceptycyzm wobec nauczania na odległość i sprostać wszystkim wskazanym powyżej wymaganiom i oczekiwaniom uczących się? Zważywszy na to, że wspomnieliśmy tylko o niektórych wybranych założeniach metodycznych, oczekiwaniach i warunkach funkcjonowania treści e-learningu odpowiedź może być połowiczna. Przed tworzącymi kształcenie na odległość nielada zadanie. Obudzenie potrzeby podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy zwykle bywa pierwszym krokiem do dalszych działań. A tu napotykamy na barierę w postaci niedojrzałości klientów e-nauczania. Otóż z badań 11 na grupie ponad 500 osób wynika, że ciągle bardziej liczy się dla nas dokument potwierdzający wykształcenie niż uczenie się dla wiedzy i umiejętności. Multimedialność e-learningu nie jest już atutem tego kształcenia. Teraz potrzebne jest nam przekonanie potencjalnych e-uczniów, że szkolenia na odległość są skuteczne, interesujące i stanowią alternatywę dla tradycyjnego uczenia i nauczania. Może webcasty, platformy Badania własne 2009 przeprowadzone wśród studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich. 16

17 Katarzyna Bocheńska-Włostowska kształcenia w czasie rzeczywistym będą propozycją wartą uwagi. Na razie warto chyba wprowadzić na studiach pedagogicznych kształcenie w tym wymiarze i uczyć metodyki e-learningu. Bibliografia 1. Collins, J. W., O'Briens, N. P. eds., The Greenwood dictionary of education,greenwood Press: Westport 2003, 2. Cornel, R. A.: Scaling the Cyberheights, How Far Will We Go?, /w:/ L. R. Vandervert(ed.), Cybereducation. The Future of Long-Distance Learning, Anne Liebert Inc: New York 2001, 3. Hyła, M., Przewodnik po e-learningu. ABC a Wolters Kluwer business.warszawa Postman, N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW: Warszawa 1995, 5. Tomei, L. A., Lexicon of online and distance learning, Rowman &Littlefield Education: Lanham, New York 2010, E-learning and online education a methodical approach A few years ago, e-learning was hardly spoken about and if it was, it was with a large measure of scepticism concerning its future. However, e-learning becomes more and more popular both in teaching and learning processes. Do the development and the improvement of methodology of teaching follow its increasing popularity? Does the amount of available e-learning trainings and classes translate into quality? Will the e-learning methodology become the subject of interest for methodologists? I will try to answer these and other questions in the following article. As a stepping stone I will use my own observations and survey research conducted among e-learners. Keywords: methodology of e-learning, DL teaching models 17

18 Indywidualizacja e-nauczania na przykładzie metody SuperMemo Olga Łodyga * Indywidualizacja e-nauczania na przykładzie metody SuperMemo Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia indywidualnego procesu nauczania, a w szczególności indywidualizacji nauczania w edukacji zdalnej. Słowa kluczowe: e-nauczanie, indywidualizacja, personalizacja, metoda SuperMemo Indywidualizacja (lub personalizacja) 1 to cecha, której brakuje w nauczaniu tradycyjnym, nauczyciel mając grupę 30 uczniów (lub studentów) na zajęciach stacjonarnych ma problem z dostosowaniem zajęć do wszystkich uczniów (studentów). Każdy z nich przychodzi na zajęcia mając inny wyjściowy poziom wiedzy, różne tempo nauki, odmienny sposób percepcji i zapamiętywania informacji, inne oczekiwania i zainteresowania. W związku z tym, można założyć, że e-nauczanie jest rozwiązaniem tego problemu, gdyż daje możliwość dostosowania procesu kształcenia do poszczególnych uczestników (ich oczekiwań, umiejętności, sposobu przyswajania wiedzy itd.). Indywidualizacja w zdalnym nauczaniu Pojęcie personalizacji w kształceniu online rozpatrywane jest w kilku aspektach, co związane jest z różnym definiowaniem tego pojęcia przez różnych autorów: Indywidualnie wybrany czas nauki, co daje możliwość uczenia się przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, według niektórych jest to już decydujący argument, aby mówić o zindywidualizowanym podejściu do uczestników kształcenia. Możliwość swobodnego poruszania się po treści szkolenia, co wynika z tego, że treści (kontent szkolenia) nie posiadają struktury liniowej lecz strukturę gałęziową. Uwzględnienie różnych poziomów zaawansowania osób uczących się, co jest istotne na etapie przygotowania treści szkolenia, należy wówczas pamiętać, aby dostosować kontent zarówno do poziomu osób początkujących jak również do poziomu zaawansowanych uczestników szkolenia. Jednak jest to łatwiejsze niż w sytuacji tradycyjnego wykładu. Stosowanie zróżnicowanych form przekazywania treści oraz formy prowadzenia zajęć, dzięki temu osoby uczące się mogą same zdecydować o tym, które z dostępnych form wykładu chcą wybrać. Każdy człowiek posiada swój własny, ukształtowany przez lata model przyswajania wiedzy, zapamiętywania, nabywania nowych umiejętności czyli swój indywidualny styl uczenia się. 2 * Autorka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku zajmuje się zdalną edukacją (tutor, autor kontentu, dydaktyk medialny, kierownik projektów). Obecnie kieruje projektem Uczeń online realizowanym przez SuperMemo World w Poznaniu. Opublikowała kilkanaście artykułów z zakresu wykorzystania ICT w edukacji. 1 Indywidualizacja i personalizacja autorka w niniejszym opracowaniu stosuje te dwa pojęcia zamiennie. 2 Zając M., E-learning szyty na miarę, czyli o indywidualizacji w nauczaniu online, e-mentor" 2006, nr 5, s

19 Olga Łodyga Zdaniem autorki dwa pierwsze punkty nie wyczerpują znaczenia indywidualizacji w e-nauczaniu, dlatego autorka skoncentrowała się na kolejnych trzech punktach, które łącznie można utożsamiać z indywidualnym podejściem do procesu nauczania. Biorąc pod uwagę podejście do personalizacji (indywidualizacji) treści w nauczaniu zdalnym możemy wyróżnić dwa rodzaje kursów: 1. jedna ścieżka szkolenia, taka sama dla wszystkich uczniów (studentów), ten sam zakres materiału, określony sposób przekazywania wiedzy czyli brak indywidualizacji nauczania, 2. indywidualna ścieżka szkolenia dla każdego kursanta w wyniku tego szkolenie realizowane jest w formie wielu ścieżek. Stosowanie wielu ścieżek w szkoleniu (kursie) powoduje indywidualizację procesu zdalnego nauczania. Efektem tego jest dostosowanie przekazywanych treści do indywidualnych oczekiwań, poziomu wiedzy oraz tempa uczenia się każdego z uczestników szkolenia. Indywidualizacja procesu kształcenia w e-nauczaniu związana jest podawaniem odpowiednich treści dla konkretnego studenta (uczestnika szkolenia) na podstawie wyników, jakie uzyskuje w procesie kształcenia, w związku z tym niezbędne jest monitorowanie pracy każdego ucznia (studenta). Autorka wyróżniła kilka czynników, które posiadają istotne znaczenie w procesie e-nauczania: 1. Wyjściowy poziom wiedzy warto pamiętać o tym, że uczniowie (studenci) rozpoczynając edukację na dowolnym poziomie edukacji posiadają inny zasób wiedzy i umiejętności, w związku z tym należy treści szkolenia przygotować w taki sposób, aby szkolenie było dostosowane do różnego poziomu wiedzy uczestników; 2. Tempo i sposób nauki każdy posiada swoje indywidualne tempo uczenia się i zapamiętywania informacji oraz własny sposób pracy z materiałem do opanowania (szybkie lub wolne zapamiętywanie nowego materiału, konieczna liczba powtórek, systematyczna lub niesystematyczna nauka); 3. Sposób przekazywania informacji w tym aspekcie istotne jest, aby treści przekazywane były w sposób dostosowany do różnych form odbioru, przez różne zmysły, jak wzrok i słuch oraz dotyk (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy); 4. Podejście do motywacji kwestia motywacji jest bardzo ważna w procesie uczenia się, gdyż warto pamiętać o tym, ze osoby o wysokiej motywacji wewnętrznej nie potrzebują wzmocnienia i uwagi zewnętrznej, natomiast osoby o niskiej motywacji potrzebują wzmocnienia ze strony nauczyciela; 3 5. Dobowy rytm życia człowieka także ma wpływ na przyswajanie wiedzy, więc warto wszelkie zajęcia synchroniczne na platformie dostosować do różnych uczestników ( sowy i skowronki ); 6. Oczekiwany końcowy poziom wiedzy warto zwrócić uwagę na oczekiwania uczniów (studentów) odnośnie zasobu wiedzy, jaki zamierzają wynieść po zakończeniu kursu (uzyskać podstawowe informacje czy specjalistyczną i szeroką wiedzę w danej dziedzinie). 3 W czasie badań przeprowadzonych przez autorkę wśród słuchaczy szkoły internetowej (Policealna Szkoła E- Biznesu im. Adama Smitha w Warszawie), marzec-kwiecień 2006r, respondenci podkreślali znaczenie motywacji w kształceniu online. 19

20 Indywidualizacja e-nauczania na przykładzie metody SuperMemo Rysunek 1. Czynniki indywidualizacji w zdalnym nauczaniu. Źródło: opracowanie własne Według M. Zając przed zaplanowaniem szkolenia, w którym chcemy zastosować personalizację warto dokonać odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie formy prezentacji treści zastosujemy (tekst, obraz, filmy), 2. Jaki stopień granulacji wiedzy przyjąć (czyli jakie mają być pojedyncze jednostki kursu), 3. W jaki sposób powinny być opisane te elementy, aby był możliwy ich sprawny wybór i łączenie w całość, która będzie stanowić kompletny, a równocześnie personalizowany kurs, 4. Jak uwzględnić różne formy aktywności osób uczących się. 4 Zdaniem autorki artykułu odpowiedzi na powyższe zależą od kilku elementów: grupa docelowa, do której będzie skierowane szkolenie, zastosowana metodyka nauczania, możliwości platformy, z której korzystamy, specyfika (tematyka) przekazywany treści (inaczej zaplanujemy szkolenie językowe, produktowe, czy z zakresu umiejętności miękkich). Biorąc pod uwagę powyższe aspekty trudno przygotować receptę (sposób) na tworzenie zindywidualizowanych szkoleń online. Jednocześnie warto podkreślić znaczenie Internetu w zakresie dopasowania procesu kształcenia do potrzeb odbiorców, w tym obszarze Internet otwiera wiele możliwości, które nie są dostępne (lub są dość ograniczone) w edukacji tradycyjnej. Proces tworzenia zindywidualizowanych szkoleń może być realizowany w różny sposób, w zależności od specyfiki platformy zdalnej edukacji: 1. Na platformie Moodle autor (administrator) decyduje o dostępności zasobów (czas dostępu, czy jest zachowana jakaś kolejność dostępu czy całość zasobów jest jednocześnie dostępna, czy wszyscy mają dostęp do całości materiałów, czy dostęp do kolejnych modułów wynika z wcześniejszego wykonania ćwiczeń, zaliczenia testu). Ponadto można umieszczać różne rodzaje materiałów szkoleniowych, aby w ten sposób uwzględniać różne potrzeby uczestników kursu. 2. Na platformie WBTSerwer można tworzyć pretesty, które sprawdzają początkowy poziom wiedzy (lub oczekiwania uczestnika szkolenia dotyczące oczekiwanego zakresu informacji) i na podstawie wyników z pretestów przygotowana jest indywidualna ścieżka kursu. Można również zastosować w szkoleniu układ gałęziowy, dzięki czemu uczeń (student) może wybierać tematy, które chce poznać. Ponadto w dowolnym momencie 4 Zając M., Środowisko tworzenia personalizowanych kursów online, e-mentor" 2009, nr 1, s

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PASYWNE AKTYWNE 10% Z TEGO CO CZYTAMY 20% Z TEGO CO SŁYSZYMY WERBALNY ODBIÓR 30% Z TEGO CO WIDZIMY WIZUALNY ODBIÓR ODBIÓR I UDZIAŁ WYKONYWANIE

PASYWNE AKTYWNE 10% Z TEGO CO CZYTAMY 20% Z TEGO CO SŁYSZYMY WERBALNY ODBIÓR 30% Z TEGO CO WIDZIMY WIZUALNY ODBIÓR ODBIÓR I UDZIAŁ WYKONYWANIE 90% Z TEGO CO MOWIMY I ROBIMY WYKONYWANIE AKTYWNE 70% Z TEGO CO MÓWIMY ODBIÓR I UDZIAŁ 50% Z TEGO CO SŁYSZYMY I WIDZIMY ODBIÓR WIZUALNY PASYWNE ODBIÓR WERBALNY 10% Z TEGO CO CZYTAMY CZYTANIE 20% Z TEGO

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody współczesnej komunikacji The methods of modern communication and presentation graphics Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Sytuacja komunikacyjna w e-learningu ale jaka? interakcja: człowiek komputer/internet/platforma versus

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Mateusz Paradowski Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 7 maja 2008 roku w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30.01.2014. Szanowni Państwo,

Poznań, 30.01.2014. Szanowni Państwo, Poznań, 30.01.2014 Szanowni Państwo, Z myślą o Potrzebach Państwa Firmy w SuperMemo Language Center przygotowaliśmy dla ofertę składającą się z autorskich rozwiązań, wspierających efektywną naukę języków

Bardziej szczegółowo

CELE SZKOLENIA POZNAJMY SIĘ!

CELE SZKOLENIA POZNAJMY SIĘ! Człowiek najlepsza inwestycja CELE SZKOLENIA JAK UCZĄ SIĘ DOROŚLI? Magdalena Bergmann Falenty, 14-16 listopada 2012 r. podniesienie świadomości czynników warunkujących uczenie się osoby dorosłej poznanie

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

Od e-podręczników do edukacji przyszłości

Od e-podręczników do edukacji przyszłości Od e-podręczników do edukacji przyszłości Krzysztof Kurowski krzysztof.kurowski@man.poznan.pl e-edukacja Kadra i metody nauczania Zasoby cyfrowe dla edukacji Innowacyjne narzędzia i usługi ICT Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka 13-15 czerwca 2012 EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI MEDYCZNYCH Maria MANIA Agnieszka ZAGÓRSKA Marek DZIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA HOSPITUJĄCYCH

WYTYCZNE DLA HOSPITUJĄCYCH SZKOŁ A JĘ ZYKÓW OBCYCH UW WYTYCZNE DLA HOSPITUJĄCYCH UWAGA: O planowanej hospitacji należy powiadomić nauczyciela nie później niż na 3 dni przed początkiem okresu przeprowadzania hospitacji. Hospitujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: Statutu Gimnazjum nr 1 oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning http://pup.e-sgh.pl Cz. I - Charakterystyka szkoleń Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 II. Zasady nauczania Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 1 Zasady nauczania (B. Nawroczyński, K. Sośnicki, Cz. Kupisiewicz) Zasady kształcenia (W. Okoń) Zasady uczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW Andrzej Samek Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW 1. Wstęp Przekazywanie wiedzy i umiejętności na studiach wyższych uzależnione

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA I. Źródło Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA 2017/2018 Wiesława Polanin Przedmiotowy System Oceniania /przyroda / PSO polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Urszuli Białki, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE (GIMNAZJUM AD ASTRA MILICZ) Zasady bieżącego oceniania uczniów: na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: - aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl Grywalizacja i Narzędzia IT: Badania naukowe pozwalają nam zrozumieć, dlaczego tak bardzo angażujemy się w gry i pokazują, jak możemy bazować na mechanizmach grywalizacji, by budować angażujące ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 1.1. Sprawdziany a)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW. dr Justyna Pawlak, UEK

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW. dr Justyna Pawlak, UEK WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW dr Justyna Pawlak, UEK Rodzaj wykładów Kurs: Psychologia (do wyboru), 30 godz. 60% w formie e-learningu (4 18 8) 103

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Język angielski kl.4-6 PSO stanowi załącznik do WSO i definiuje wymagania edukacyjne, sposoby ich realizacji oraz wszystkie inne kryteria oceniania nie zawarte w WSO.

Bardziej szczegółowo

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy System Oceniania jest oparty i zgodny ze Statutem Szkoły. 2. Przedmiotowy System Oceniania jest formą kontraktu i podlega ewaluacji.

1. Przedmiotowy System Oceniania jest oparty i zgodny ze Statutem Szkoły. 2. Przedmiotowy System Oceniania jest formą kontraktu i podlega ewaluacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 Klasy II A, B, C Klasy III A, B, C, D Nauczyciel: mgr inż. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Mikołaja Kopernika Maciej Pańka Kraków 2011 Zaplecze techniczne do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym. Wsparcie dla zajęć realizowanych w formie kształcenia

Bardziej szczegółowo