Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Instrumentów Finansowych"

Transkrypt

1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowi zuje uczestnika Promocji 200% Normy w okresie trwania promocji Przejd do interesuj cej Ci sekcji klikaj c na jej tytu : Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom d wigni i depozytu Dni i godziny handlu 5 najpopularniejszych instrumentów finansowych w GO4X Przejd Przejd Przejd Pary walutowe g ówne (Majors) sta e spready Przejd Przejd Przejd Pary walutowe zwi zane z PLN sta e spready Przejd Przejd Przejd Pary walutowe ze zmiennym spreadem Przejd Przejd Przejd Pary walutowe pozosta e sta e spready Przejd Przejd Przejd Surowce - metale Przejd Przejd Przejd Surowce energia i emisje Przejd Przejd Przejd Surowce p ody rolne Przejd Przejd Przejd Indeksy Przejd Przejd Przejd Interest rates Przejd Przejd Przejd Obja nienia Przejd 1) GO4X jest dost pny przez Terminal MT4 instalowany na komputerze klienta. 2) GO4X Mobile (by MetaQuotes) - dost pny po zainstalowaniu na urz dzeniu mobilnym Klienta (telefon lub tablet), 3) GO4X Mobile (by Sirix) - dost pny za po rednictwem przegl darki internetowej lub aplikacji instalowanej na urz dzeniu mobilnym Klienta (smartphone lub tablet), 4) GO4X Web (GO4X Social) - dost pny poprzez przegl dark internetow z wykorzystaniem komputera. Funkcjonalno ci poszczególnych wersji ró ni si pomi dzy sob pod wzgl dem dost pno ci instrumentów finansowych oraz rodzajów zlece. GO4X daje mo liwo dokonywania transakcji na rynku Forex w ramach dwóch systemów ustalania spreadów: zmiennego oraz sta ego. Korzystanie z instrumentów opartych o zmienny spread nie wyklucza transakcji na instrumentach ze sta ym spreadem i odwrotnie. W przypadku instrumentów ze zmiennym spreadem - z rozszerzeniem :) np. EURUSD:) - zespó GO4X dok ada wszelkich stara, aby zapewni najw sze spready na rynku. Dzi ki temu U ytkownicy GO4X maj mo liwo osi gni cia zysków nawet w przy niewielkich zmianach kursów. Standardowy spread transakcyjny na parze EURUSD wynosi 1,3 pips. Przy obrocie co najmniej 30 lotów miesi cznie spread efektywny wynosi 1,0 pips Obrót w wysoko ci co najmniej 30 lotów EURUSD w miesi cu kalendarzowym, kalkulowany na danym rachunku pieni nym daje prawo do zwrotu kosztów spreadu w wysoko ci 0,3 pips od zrealizowanego obrotu. Przy czym obrót i zwrot kosztów spreadu kalkulowany jest dla pozycji zamkni tych w danym miesi cu kalendarzowym. Rozliczenie spreadu odbywa si w okresach miesi cznych (miesi c kalendarzowy), do 15 dnia kolejnego miesi ca poprzez zaksi gowanie zwrotu na danym rachunku pieni nym Klienta. Zwrot spreadu jest warto ci wyra on w USD i przeliczon na Walut Bazow danego Rachunku, inn ni USD, po rednim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego miesi ca kalendarzowego, którego kalkulacja dotyczy. Tabela 1: Specyfikacja 5 najpopularniejszych instrumentów finansowych w GO4X Wielko 1 Min. krok notowa w punktach transakcyjny (sta y) lub min./ r./max. (zmienny) w ch EURUSD Euro do Dolara Ameryka skiego EUR ***/1,3**** USDJPY Dolar Ameryka ski do Jena Japo skiego USD GBPUSD Funt Brytyjski do Dolara Ameryka skiego GBP EURPLN Euro do Z otego Polskiego EUR */100** GO_DX30_I Instrument oparty o kontrakt futures na indeks DAX z najbli szym terminem zapadalno ci (3M) kurs*25 EUR *** efektywny przy obrocie miesi cznym co najmniej 30 lotów. Rozliczenie spreadu odbywa si w okresach miesi cznych (miesi c kalendarzowy), do 15 dnia kolejnego miesi ca **** transakcyjny przy obrotach poni ej 30 lotów miesi cznie 1

2 Tabela 2: Specyfikacja par walutowych g ównych (Majors) sta e spready Wielko 1 Min. krok notowa w punktach transakcyjny w ch AUDUSD Dolar Australijski do Dolara Ameryka skiego AUD EURUSD Euro do Dolara Ameryka skiego EUR ***/1,3**** GBPUSD Funt Brytyjski do Dolara Ameryka skiego GBP NZDUSD Dolar Nowozelandzki do Dolara Ameryka skiego NZD USDCAD Dolar Ameryka ski do Dolara Kanadyjskiego USD USDCHF Dolar Ameryka ski do Franka Szwajcarskiego USD USDJPY Dolar Ameryka ski do Jena Japo skiego USD Tabela 3: Specyfikacja par walutowych zwi zanych z PLN sta e spready Wielko 1 Min. krok notowa w punktach transakcyjny w ch AUDPLN Dolar Australijski do Z otego Polskiego AUD */100** CADPLN Dolar Kanadyjski do Z otego Polskiego CAD */100** CHFPLN Frank Szwajcarski do Z otego Polskiego CHF */100** EURPLN Euro do Z otego Polskiego EUR */100** GBPPLN Funt Brytyjski do Z otego Polskiego GBP */150** USDPLN Dolar Ameryka ski do Z otego Polskiego USD */100** * transakcyjny obowi zuj cy w godzinach od 8:00 do 22:00 ** transakcyjny obowi zuj cy w godzinach od 22:00 do 8:00 *** efektywny przy obrocie miesi cznym co najmniej 30 lotów. Rozliczenie spreadu odbywa si w okresach miesi cznych (miesi c kalendarzowy), do 15 dnia kolejnego miesi ca **** transakcyjny przy obrotach poni ej 30 lotów miesi cznie Tabela 4: Specyfikacja par walutowych ze zmiennym spreadem Wielko 1 Min. krok notowa w punktach min. w ch redni w ch max. w ch CHFPLN:) Frank Szwajcarski do Z otego Polskiego CHF /100* EURGBP:) Euro do Funta Brytyjskiego EUR EURPLN:) Euro do Z otego Polskiego EUR /100* EURUSD:) Euro do Dolara Ameryka skiego EUR GBPPLN:) Funt Brytyjski do Z otego Polskiego GBP /150* GBPUSD:) Funt Brytyjski do Dolara Ameryka skiego GBP USDCHF:) Dolar Ameryka ski do Franka Szwajcarskiego USD USDJPY:) Dolar Ameryka ski do Jena Japo skiego USD USDPLN:) Dolar Ameryka ski do Z otego Polskiego USD /100* * transakcyjny obowi zuj cy w godzinach od 22:00 do 8:00 Tabela 5: Specyfikacja par walutowych pozosta ych sta e spready Wielko 1 Min. krok notowa w punktach transakcyjny w ch AUDCAD Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego AUD AUDCHF Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego AUD AUDJPY Dolar Australijski do Jena Japo skiego AUD AUDNZD Dolar Australijski do Dolara Nowozelandzkiego AUD CADCHF Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego CAD CADJPY Dolar Kanadyjskie do Jena Japo skiego CAD

3 CHFJPY Frank Szwajcarski do Jena Japo skiego CHF EURAUD Euro do Dolara Australijskiego EUR EURCAD Euro do Dolara Kanadyjskiego EUR EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EUR EURCZK Euro do Korony Czeskiej EUR */100** EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EUR EURHUF Euro do Forinta W gierskiego EUR */100** EURJPY Euro do Jena Japo skiego EUR EURNOK Euro do Korony Norweskiej EUR */100** EURNZD Euro do Dolara Nowozelandzkiego EUR EURSEK Euro do Korony Szwedzkiej EUR */100** EURTRY Euro do Liry Tureckiej EUR */100** EURZAR Euro do Randa Po udniowoafryka skiego EUR */250** GBPAUD Funt Brytyjskie do Dolara Australijskiego GBP GBPCAD Funt Brytyjskie do Dolara Kanadyjskiego GBP GBPCHF Funt Brytyjski do Franka Szwajcarskiego GBP GBPJPY Funt Brytyjskie do Jena Japo skiego GBP GO_USDINDEX Instrument oparty o kontrakt futures US dollar Index notowany na gie dzie ICE cena* USD NOKSEK Korona Norweska do Korony Szwedzkiej NOK NZDJPY Dolar Nowozelandzki do Jena Japo skiego NZD USDCZK Dolar Ameryka ski do Korony Czeskiej USD */100** USDHUF Dolar Ameryka ski do Forinta W gierskiego USD */100** USDNOK Dolar Ameryka ski do Korony Norweskiej USD */100** USDSEK Dolar Ameryka ski do Korony Szwedzkiej USD */100** USDTRY Dolar Ameryka ski do Liry Tureckiej USD */100** USDZAR Dolar Ameryka ski do Randa USD */250* Po udniowoafryka skiego * transakcyjny obowi zuj cy w godzinach od 8:00 do 22:00 ** transakcyjny obowi zuj cy w godzinach od 22:00 do 8:00 Tabela 6: Specyfikacja surowców - metale Wielko 1 transakcyjny w ch GO_COPPER Instrument oparty na cenie rynkowej miedzi na gie dzie London Metal Exchange cena 1 tony miedzi * 5 USD 1 20 GO_COPPERUS Instrument oparty na kontrakcie futures na mied notowanym na gie dzie Comex cena 1 funta miedzi * USD GO_PALLAD Instrument oparty na kontrakcie futures na pallad notowanym na gie dzie New York Mercantile Exchange (Nymex) cena 1 uncji troy palladu * 100USD GO_PLATIN Instrument oparty na kontrakcie futures na platyn notowanym na gie dzie New York Mercantile Exchange (Nymex) cena 1 uncji troy platyny * 50USD XAGUSD Instrument Finansowy kwotowany na podstawie warto ci rynkowej uncji troy srebra cena 1 uncji troy srebra * USD XAUUSD Instrument Finansowy kwotowany na podstawie warto ci rynkowej uncji troy z ota cena 1 uncji troy z ota * 100 USD 0.1 8*/12** * transakcyjny obowi zuj cy w godzinach od 8:00 do 22:00 ** transakcyjny obowi zuj cy w godzinach od 22:00 do 8:00 3

4 Tabela 7: Specyfikacja surowców energia i emisje Instrument oparty na kontrakcie futures na emisj cena 1 tony metrycznej emisji GO_CARBON dwutlenku w gla notowanym na gie dzie ICE dwutlenku w gla * 1000 EUR Wielko 1 transakcyjny w ch GO_GASOLIN Instrument oparty na kontrakcie futures na benzyn notowanym na gie dzie NYMEX cena 1 galonu benzyny * USD GO_HOIL Instrument oparty na kontrakcie futures na olej opa owy o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gie dzie New York Mercantile Exchange (Nymex) cena 1 galonu oleju opa owego * USD Instrument oparty na kontrakcie futures na gaz ziemny (Henry cena tysi ca stóp sze ciennych GO_NGAS Hub) o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gazu ziemnego (MMBTu) gie dzie New York Mercantile Exchange (Nymex) * USD GO_OIL_I GO_OIL_II GO_OILUS_I GO_OILUS_II Instrument oparty na kontrakcie futures na rop brent z najbli szym terminem zapadalno ci (1M) Instrument oparty na kontrakcie futures na rop brent z kolejnym terminem zapadalno ci 2M (II seria kontraktu) Instrument oparty na kontrakcie futures na rop Light Sweet Crude Oil, notowanym na gie dzie ameryka skiej, z najbli szym terminem zapadalno ci (1M) Instrument oparty na kontrakcie futures na rop Light Sweet Crude Oil, notowanym na gie dzie ameryka skiej, z najbli szym terminem zapadalno ci (2M) cena 1 bary ki * USD cena 1 bary ki * USD cena 1 bary ki * USD cena 1 bary ki * USD Tabela 8: Specyfikacja surowców - p ody rolne Wielko 1 transakcyjny w ch GO_CATTLE Instrument oparty na kontrakcie futures na ywiec wo owy notowanym na gie dzie CME cena 100 funtów ywca wo owego * 400 USD GO_COCOA GO_COFFEE GO_CORN GO_COTTON Instrument oparty na kontrakcie futures na kakao o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gie dzie Intercontinental Instrument oparty na kontrakcie futures na kaw "C" o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gie dzie Intercontinental Exchange Instrument oparty na kontrakcie futures na kukurydz o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gie dzie Chicago Mercantile (CBOT) Instrument oparty na kontrakcie futures na bawe n No. 2 o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gie dzie Intercontinental Exchange cena 1 tony kakao * 10 USD 1 14 cena 100 funtów kawy * 375 USD cena 100 buszli kukurydzy * 50 USD cena 100 funtów * 500 USD GO_LNHOGS Instrument oparty na kontrakcie futures na wieprzowin notowanym na gie dzie CME cena 100 funtów wieprzowiny * 400 USD GO_OATS Instrument oparty na kontrakcie futures na owies notowanym na gie dzie CBoT cena 100 buszli owsa * 50 USD GO_ORANGE Instrument oparty na kontrakcie futures na mro ony sok pomara czowy notowanym na gie dzie NYBOT - ICE cena 100 funtów soku * 150 USD GO_RAPESEED Instrument oparty na kontrakcie futures na rzepak notowanym na gie dzie NYSE LIFFE w Pary u cena 1 tony rzepaku * 50 EUR GO_RICE Instrument oparty na kontrakcie futures na ry o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gie dzie Chicago Mercantile (CBOT) cena 1 cetnara ry u * 2000 USD GO_SOYAB Instrument oparty na kontrakcie futures na soj o najbli szym terminie zapadalno ci na gie dzie Chicago Mercantile (CBOT) cena 100 buszli soi * 50 USD GO_SUGAR Instrument oparty na kontrakcie futures na cukier (No 11) o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gie dzie Intercontinental Exchange cena 100 funtów cukru * 1120 USD

5 GO_WHEAT Instrument oparty na kontrakcie futures na pszenic o najbli szym terminie zapadalno ci notowanym na gie dzie Chicago Mercantile Exchange ( CBOT) cena 100 buszli pszenicy * 50 USD Tabela 9: Specyfikacja indeksów Wielko 1 transakcyjny w ch GO_AUSTRAL GO_BRASIL GO_DJI30_I GO_DX30_I GO_EUSTX_I GO_FR40 GO_FTSE100 GO_HOLLAND GO_IBX35 GO_ITALY40 GO_MDX GO_NSDQ_I GO_RUSS2000 GO_SP500_I GO_SP500_II GO_SWISS GO_TKYO225 GO_W20_I GO_W20_II Instrument oparty na kontrakcie futures na indeks SPI 200 z najbli szym terminem zapadalno ci z gie dy Sydney Fut. Exchange kurs * 25 AUD 1 4 Instrument oparty o mini kontrakt futures na indeks Bovespa z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 1 PLN 1 70 Instrument oparty o kontrakt futures na index Dow Jones Industrial Average z najbli szym terminem zapadalno ci (3M) kurs * 5 USD 1 4 Instrument oparty o kontrakt futures na index DAX z najbli szym terminem zapadalno ci (3M) kurs * 25 EUR Instrument oparty o kontrakt futures na index DJ EuroStoxx 50 z najbli szym terminem zapadalno ci (3M) kurs * 10 EUR 1 3 Instrument oparty o kontrakt futures na indeks CAC40 z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 10 EUR Instrument oparty o kontrakt futures na indeks FTSE100 z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 10 GBP Instrument oparty o kontrakt futures na indeks AEX z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 200 EUR Instrument oparty o kontrakt futures na indeks Mini IBEX 35 z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 1 EUR 1 10 Instrument oparty o kontrakt futures na indeks Mini FTSE MIB Index z najbli szym terminem zapadalno ci z gie dy Borsa Italiana kurs * 5 EUR 1 12 Instrument oparty o kontrakt futures na indeks DAX Mid-Cap z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 5 EUR 1 16 Instrument oparty o kontrakt futures na index Nasdaq 100 z najbli szym terminem zapadalno ci (3M) kurs * 20 USD Instrument oparty o kontrakt futures na indeks Russel 2000 z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 100 USD Instrument oparty o kontrakt futures na index S&P500 z najbli szym terminem zapadalno ci (3M) kurs * 50 USD Instrument oparty o kontrakt futures na index S&P500 z kolejnym terminem zapadalno ci 6M (II seria kontraktu) kurs * 50 USD Instrument oparty o kontrakt futures na indeks szwajcarskiej gie dy SMI z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 10 CHF 1 5 Instrument oparty o kontrakt futures na indeks Nikkei 225 z najbli szym terminem zapadalno ci kurs * 5 USD 1 25 Instrument oparty o kontrakt futures na index WIG20 z najbli szym terminem zapadalno ci (3M) kurs * 10 PLN 1 3 Instrument oparty o kontrakt futures na index WIG20 z kolejnym terminem zapadalno ci 6M (II seria kontraktu) kurs * 10 PLN Tabela 10: Specyfikacja interest rates Wielko 1 transakcyjny w ch GO_BUND GO_EURIB_I GO_ITALY10Y Instrument oparty o kontrakt futures na 10-letni obligacj rz du Niemiec z najbli szym terminem zapadalno ci notowanym na gie dzie Eurex Instrument oparty o kontrakt futures na krótkoterminowe depozyty mi dzybankowe w strefie Euro (Euribor) notowany na gie dzie NYSE Euronext Instrument oparty o kontrakt futures na syntetyczny koszyk obligacji rz du W och z najbli szym terminem zapadalno ci notowany na gie dzie Eurex cena * EUR cena * EUR cena * EUR

6 GO_SCHATZ GO_SWISS10Y GO_UK10Y GO_US10Y Instrument oparty o kontrakt futures na 2-letni obligacj rz du Niemiec z najbli szym terminem zapadalno ci notowanym na gie dzie Eurex Instrument oparty o kontrakt futures na 10 letnie obligacje rz du Szwajcarskiego z najbli szym terminem zapadalno ci notowany na gie dzie Eurex Instrument oparty o kontrakt futures na 10 letnie obligacje rz du Wielkiej Brytanii z najbli szym terminem zapadalno ci notowany na gie dzie NYSE LIFFE w Londynie Instrument oparty o kontrakt futures na 10 letnie obligacje USA z najbli szym terminem zapadalno ci notowany na gie dzie Chicago Mercantile (CBOT) cena * EUR cena * CHF cena * GBP cena * USD

7 Tabela d wigni i poziomów depozytu zabezpieczaj cego Tabela 11: Poziomy d wigni i depozytu zabezpieczaj cego dla par walutowych ze spreadem sta ym ( FX ) oraz zmiennym ( FX:) ) SALDO RACHUNKU FX, FX:) - wszystkie pary walutowe (poza wymienionymi wyj tkami) FX, FX:) - pary walutowe zawieraj ce CZK, HUF, NOK, PLN lub SEK, a tak e GO_USDINDEX Pary walutowe zawieraj ce TRY lub ZAR, DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR z Powy ej ,00 z 2,00% 1/50 4,00% 1/25 16,00% 1/6,25 4,00% 1/25 8,00% 1/12,5 32,00% 1/3,125 Tabela 12: Poziomy d wigni i depozytu zabezpieczaj cego dla surowców metale SALDO RACHUNKU GO_COPPER, GO_COPPERUS, GO_PALLAD, GO_PLATIN, XAGUSD, XAUUSD DEPOZYT LEWAR z 16,00% 1/6,25 Powy ej ,00 z 32,00% 1/3,125 Tabela 13: Poziomy d wigni i depozytu zabezpieczaj cego dla surowców energia i emisje SALDO RACHUNKU GO_CARBON, GO_GASOLINE, GO_HOIL, GO_NGAS, GO_OIL_I, GO_OIL_II, GO_OILUS_I, GO_OILUS_II DEPOZYT LEWAR z 16,00% 1/6,25 Powy ej ,00 z 32,00% 1/3,125 Tabela 14: Poziomy d wigni i depozytu zabezpieczaj cego dla surowców p ody rolne SALDO RACHUNKU GO_CATTLE, GO_COCOA, GO_COFFEE, GO_CORN, GO_COTTON, GO_LNHOGS, GO_OATS, GO_ORANGE, GO_RAPESEED, GO_RICE, GO_SOYAB, GO_SUGAR, GO_WHEAT DEPOZYT LEWAR z 16,00% 1/6,25 Powy ej ,00 z 32,00% 1/3,125 Tabela 15: Poziomy d wigni i depozytu zabezpieczaj cego dla indeksów SALDO RACHUNKU GO_AUSTRAL, GO_BRASIL, GO_DJI30_I, GO_DX30_I, GO_EUSTX_I, GO_FR40, GO_FTSE100, GO_HOLLAND, GO_IBX35, GO_ITALY40, GO_MDX, GO_NSDQ_I, GO_RUSS2000, GO_SP500_I, GO_SP500_II, GO_SWISS, GO_TKYO225, GO_W20_I, GO_W20_II DEPOZYT LEWAR z 8,0% 1/12,5 Powy ej ,00 z 16,0% 1/6,25 Tabela 16: Poziomy d wigni i depozytu zabezpieczaj cego dla interest rates SALDO RACHUNKU z GO_EURIB_I GO_BUND, GO_ITALY10Y, GO_SCHATZ, GO_SWISS10Y, GO_UK10Y, GO_US10Y DEPOZYT LEWAR DEPOZYT LEWAR 2% 1/50 16,00% 1/6,25 7

8 Powy ej ,00 z 4% 1/25 32,00% 1/3,125 Tabela dni i godzin handlu na GO4X EURJPY, EURUSD Tabela 17: Dni i godziny handlu dla 5 najpopularniejszych instrumentów finansowych w GO4X 20:00 23:00 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 EURUSD:) brak handlu 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 GBPUSD 20:00 23:00 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 GO_DX30_I brak handlu brak handlu 08:00-21:50 08:00-21:50 08:00-21:50 08:00-21:50 08:00-21:50 AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY Tabela 18: Dni i godziny handlu parami walutowymi g ównymi (Majors) sta e spready 21:15 23:00 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 20:00 23:00 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 AUDPLN, CADPLN CHFPLN, EURPLN, GBPPLN, USDPLN Tabela 19: Dni i godziny handlu parami walutowymi zwi zanymi z PLN sta e spready brak handlu 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 20:00 23:00 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 Wszystkie pary walutowe ze zmiennym spreadem Tabela 20: Dni i godziny handlu parami walutowymi ze zmiennym spreadem brak handlu 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 Tabela 21: Dni i godziny handlu parami walutowymi pozosta ymi sta e spready AUDCAD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF 21:15 23:00 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 8

9 EURGBP, EURJPY 20:00 23:00 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 GO_USDINDEX brak handlu brak handlu 02:00-22:30 02:00-22:30 02:00-22:30 02:00-22:30 02:00-22:30 Pozosta e pary wymienione w Tabeli 5 brak handlu 23:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 24:00 00:00 23:00 Tabela 22: Dni i godziny handlu dla surowców - metale GO_COPPER brak handlu brak handlu 08:30-18:30 08:30-18:30 08:30-18:30 08:30-18:30 08:30-18:30 GO_COPPERUS, GO_PALLAD, GO_PLATIN XAGUSD, XAUUSD brak handlu brak handlu 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:00 brak handlu brak handlu 00:00-23:10 00:00-23:10 00:00-23:10 00:00-23:10 00:00-23:00 Tabela 23: Dni i godziny handlu dla surowców energia i emisje GO_CARBON brak handlu brak handlu 08:05-18:00 08:05-18:00 08:05-18:00 08:05-18:00 08:05-18:00 GO_GASOLIN, GO_HOIL, GO_NGAS brak handlu brak handlu 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:00 GO_OIL_I brak handlu brak handlu 00:05-24:00 02:05-24:00 02:05-24:00 02:05-24:00 02:05-22:00 GO_OIL_II brak handlu brak handlu 03:00-22:00 03:00-22:00 03:00-22:00 03:00-22:00 03:00-22:00 GO_OILUS_I brak handlu brak handlu 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:10 00:10-23:00 GO_OILUS_II brak handlu brak handlu 04:00-23:00 04:00-23:00 04:00-23:00 04:00-23:00 04:00-23:00 Tabela 24: Dni i godziny handlu dla surowców - p ody rolne GO_CATTLE brak handlu brak handlu 16:10-23:00 00:10-23:00 00:10-23:00 00:10-23:00 00:10-20:45 GO_COCOA brak handlu brak handlu 10:05-20:00 10:05-20:00 10:05-20:00 10:05-20:00 10:05-20:00 GO_COFFEE brak handlu brak handlu 09:35-20:00 09:35-20:00 09:35-20:00 09:35-20:00 09:35-20:00 GO_CORN brak handlu brak handlu GO_COTTON brak handlu brak handlu 08:00-20:30 08:00-20:30 08:00-20:30 08:00-20:30 08:00-20:30 GO_LNHOGS brak handlu brak handlu 16:10-23:00 00:10-23:00 00:10-23:00 00:10-23:00 00:10-20:45 GO_OATS brak handlu brak handlu GO_ORANGE brak handlu brak handlu 14:05-20:00 14:05-20:00 14:05-20:00 14:05-20:00 14:05-20:00 GO_RAPESEED brak handlu brak handlu 11:50-18:00 11:50-18:00 11:50-18:00 11:50-18:00 11:50-18:00 GO_RICE, GO_SOYAB brak handlu brak handlu GO_SUGAR brak handlu brak handlu 09:35-20:00 09:35-20:00 09:35-20:00 09:35-20:00 09:35-20:00 GO_WHEAT brak handlu brak handlu 9

10 Tabela 25: Dni i godziny handlu dla indeksów GO_AUSTRAL brak handlu brak handlu 09:30-21:00 09:30-21:00 09:30-21:00 09:30-21:00 09:30-21:00 GO_BRASIL brak handlu brak handlu 14:05 20:50 14:05 20:50 14:05 20:50 14:05 20:50 14:05 20:50 GO_DJI30_I brak handlu brak handlu 00:00 22:15 22:30 23:15 00:00 22:15 22:30 23:15 00:00 22:15 22:30 23:15 00:00 22:15 22:30 23:15 GO_DX30_I brak handlu brak handlu 08:00-21:50 08:00-21:50 08:00-21:50 08:00-21:50 08:00-21:50 GO_EUSTX_I brak handlu brak handlu 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 GO_FR40 brak handlu brak handlu 08:00-21:00 08:00-21:00 08:00-21:00 08:00-21:00 08:00-21:00 GO_FTSE100 brak handlu brak handlu 09:05-21:00 09:05-21:00 09:05-21:00 09:05-21:00 09:05-21:00 GO_HOLLAND brak handlu brak handlu 08:05-22:00 08:05-22:00 08:05-22:00 08:05-22:00 08:05-22:00 GO_IBX35 brak handlu brak handlu 09:05-17:35 09:05-17:35 09:05-17:35 09:05-17:35 09:05-17:35 GO_ITALY40 brak handlu brak handlu 09:05-17:40 09:05-17:40 09:05-17:40 09:05-17:40 09:05-17:40 GO_MDX brak handlu brak handlu 09:05 22:00 09:05 22:00 09:05 22:00 09:05 22:00 09:05 22:00 GO_NSDQ_I brak handlu brak handlu GO_RUSS2000 brak handlu brak handlu 02:05-24:00 02:05-24:00 02:05-24:00 02:05-24:00 02:05-22:15 GO_SP500_I brak handlu brak handlu GO_SP500_II brak handlu brak handlu 02:05-22:00 02:05-22:00 02:05-22:00 02:05-21:00 02:05-22:00 GO_SWISS brak handlu brak handlu 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 GO_TKYO225 brak handlu brak handlu GO_W20_I, GO_W20_II brak handlu brak handlu 08:35-17:10 08:35-17:10 08:35-17:10 08:35-17:10 08:35-17:10 Tabela 26: Dni i godziny handlu dla interest rates GO_BUND brak handlu brak handlu 08:05-22:00 08:05-22:00 08:05-22:00 08:05-22:00 08:05-22:00 GO_EURIB_I brak handlu brak handlu 08:05-21:00 08:05-21:00 08:05-21:00 08:05-21:00 08:05-21:00 GO_ITALY10Y brak handlu brak handlu 08:05-19:00 08:05-19:00 08:05-19:00 08:05-19:00 08:05-19:00 GO_SCHATZ brak handlu brak handlu 08:05-21:00 08:05-21:00 08:05-21:00 08:05-21:00 08:05-21:00 GO_SWISS1OY brak handlu brak handlu 08:35-17:00 08:35-17:00 08:35-17:00 08:35-17:00 08:35-17:00 GO_UK10Y brak handlu brak handlu 09:05 19:00 09:05 19:00 09:05 19:00 09:05 19:00 09:05 19:00 GO_US10Y brak handlu brak handlu 00:35 23:00 00:35 23:00 00:35 23:00 00:35 23:00 00:35 23:00 10

11 Obja nienia 1. Wielko jednego punktu to minimalna warto, o któr mo e nast pi zmiana ceny Instrumentu Finansowego. 2. Jeden Lot stanowi jednostk transakcyjn dla wszystkich Instrumentów Finansowych z tym jednak zastrze eniem, e istnieje mo liwo zawierania transakcji o minimalnym nominale odpowiadaj cym jednej setnej cz ci Lota, co oznacza, e warto jednego równie b dzie odpowiada a jednej setnej warto ci, przewidzianej dla jednego Lota. 3. Zyski i straty w Systemie Transakcyjnym GO4X wyra one s w walucie depozytowej po przeliczeniu na ni zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyra ona jest warto Instrumentu Finansowego. 4. Standardowy Transakcyjny oraz Standardowy Depozyt Zabezpieczaj cy s wielko ciami docelowymi, jednak mog ulec zmianie w przypadku znacznej zmienno ci lub ograniczonej p ynno ci Instrumentu Bazowego. 5. Instrumenty oparte o rynek FX z wyj tkiem wskazanych w pkt. 6 poni ej kwotowane s od niedzieli godz. 23:00 czasu polskiego do pi tku godz. 23: Instrumenty EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, EURGBP, EURPLN, USDPLN, GBPPLN, CHFPLN kwotowane s od niedzieli godz. 20:00 czasu polskiego (faza PRE-OPEN MARKET) do pi tku godz. 23:00 z zastrze eniem, e w niedziele w godz. 20:00 23:00 spready dla tych instrumentów mog zosta poszerzone w zale no ci od sytuacji rynkowej. W przypadku braku informacji o cenie jakiegokolwiek z ww. instrumentów kwotowania mog zosta wstrzymane lub mog by w ogóle nie uruchomione w fazie PRE-OPEN MARKET. W takiej sytuacji kwotowania zostan udost pnione tak szybko, jak pozwoli na to sytuacja rynkowa. 7. Instrumenty oparte o kwotowania II serii kontraktu, w tym w szczególno ci: GO_W20_II, GO_SP500_II mog zosta czasowo zawieszone ze wzgl du na nisk p ynno kontraktu lub jej brak. W takim przypadku mo liwe b dzie jedynie zamkni cie otwartych pozycji. 8. na instrumentach kwotowanych w oparciu o II seri kontraktu: GO_OIL_II, GO_SP500_II, GO_W20_II, GO_OILUS_II jest speadem zmiennym, uzale nionym od p ynno ci na danym rynku i w miar wzrostu p ynno ci ulega zmniejszeniu. TMS Brokers dok ada wszelkich stara, aby zapewni najw sze spready na rynku. 9. Na instrumentach kwotowanych na bazie kontraktów futures, w przypadku utrzymywania pozycji po dacie wyga ni cia danej serii, wynik zostanie skorygowany o warto punktów swapowych wynikaj cych z ró nicy mi dzy cen otwarcia dnia nast pnego po wyga ni ciu serii, a cen zamkni cia w GO4X w dniu notowa poprzedzaj cym dzie wygasania serii. 10. W sytuacjach uzasadnionych warunkami rynkowymi standardowa data rolowania Instrumentów Finansowych mo e ulec zmianie. 11. W odniesieniu do instrumentów FX, FX:), z ota, srebra oraz GO_COPPER otwarta pozycja podlega automatycznemu rolowaniu na kolejny dzie obrotu. Koszty/przychody z tytu u rolowanych pozycji naliczane s za ka dy kolejny dzie kalendarzowy z zastrze eniem, e czas stosowany do ustalania ko ca dnia to CET. W pi tek koszty/przychody z tytu u rolowanych pozycji naliczane s za 3 dni (pi tek, sobot i niedziel ) 12. Aktualna wielko punktów swapowych s u cych do wyliczania kwoty przychodów i kosztów z tytu u utrzymywania pozycji udost pniana jest na stronie internetowej 13. W Systemie Transakcyjnym Klient mo e sk ada zlecenia typu: 1) Market zlecenia natychmiastowe realizowane po cenie rynkowej pochodz cej bezpo rednio od partnera zagranicznego, 2) Limit zlecenie aktywowane w sytuacji, gdy aktualna cena rynkowa osi gnie cen wskazan w zleceniu z zastrze eniem pkt. 13, 3) Stop - zlecenie aktywowane w sytuacji, gdy cena osi gnie poziom okre lony w zleceniu oraz realizowane odpowiednio po cenie rynkowej Bid lub Ask z zastrze eniem pkt. 13, 4) Stop Loss - zlecenie maj ce na celu zamkni cie otwartej pozycji w celu ograniczenia strat, zlecenie aktywowane w przypadku, gdy cena rynkowa osi gnie poziom okre lony w zleceniu, 5) Take Profit zlecenie maj ce na celu realizacj zysku z otwartej pozycji, zlecenie aktywowane w przypadku, gdy cena rynkowa osi gnie poziom okre lony w zleceniu. 14. Trailing Stop zlecenie Trailing Stop Loss aktywowane w przypadku osi gni cia zdefiniowanego zysku wyra onego w punktach notowa. Po osi gni ciu kursu aktywacji Trailing Stop dzia a w taki sposób, e kurs realizacji Trailing Stop Loss jest: a) w przypadku d ugiej pozycji jest podwy szany o warto punktów notowa, o jak wzrós bie cy kurs rynkowy, z zachowaniem sta ej ró nicy mi dzy kursem bie cym, a zdefiniowan warto ci zysku wyra onego w punktach notowa, a realizacja Trailing Stop Loss nast pi gdy kurs spadnie o zdefiniowan warto ci zysku wyra onego w punktach notowa z zastrze eniem pkt. 13 b) w przypadku krótkiej pozycji jest obni any o warto punktów notowa, o jak spad bie cy kurs rynkowy z zachowaniem sta ej ró nicy mi dzy kursem bie cym, a zdefiniowan warto ci zysku wyra onego w punktach notowa, a realizacja Trailing Stop Loss nast pi gdy kurs wzro nie o zdefiniowan warto ci zysku wyra onego w punktach notowa z zastrze eniem pkt. 13 c) zlecenie Trailing Stop Loss jest aktywne pod warunkiem zalogowania si do systemu transakcyjnego. W przypadku wylogowania si z systemu oraz po wcze niejszej aktywacji zlecenia Trailing Stop Loss, zostaje ono automatycznie konwertowane na zlecenie Stop Loss po ostatnim kursie aktywnego Trailing Stop Lossa 15. Zlecenia typu Stop Loss, Stop i Take Profit, Limit realizowane s po cenie rynkowej, w przypadku luki po pierwszej dost pnej cenie rynkowej/transakcyjnej lub cenie otwarcia danego rynku 16. W systemie transakcyjnym mog by dost pne nast puj ce typy kwotowa i egzekucji: 11

12 1) egzekucja natychmiastowa, 2) egzekucji przez zapytanie, 3) egzekucja rynkowa. Typ danej egzekucji uzale niony jest od p ynno ci instrumentu, dost pno ci kwotowa, g boko ci rynku oraz dziennych limitów waha okre lonych przez instytucje operuj ce na stosownym rynku. 17. Platforma GO4X jest dost pna przez aplikacj : 1) GO4X Mobile (by MetaQuotes) po zainstalowaniu na komputerze Klienta; 2) GO4X Mobile (by Sirix) - bez konieczno ci instalowania oprogramowania na komputerze Klienta, do zawierania transakcji za po rednictwem Internetu i telefonu komórkowego; 3) GO4X Web (GO4X Social) - bez konieczno ci instalowania oprogramowania na komputerze Klienta, do zawierania transakcji za po rednictwem Internetu i telefonu komórkowego; 18. Klient w ramach funkcjonalno ci wskazanych powy ej ma mo liwo korzystania z niektórych funkcji Systemu Transakcyjnego: Dost pne instrumenty finansowe Funkcjonalno Adresy GO4X Mobile (by MetaQuotes) Dost p do wszystkich instrumentów finansowych Pe n funkcjonalno platformy, z wy czeniem zlece Trailing Stop Nie jest mo liwe uruchomienie Expert Advisor (strategii automatycznych) GO4X Mobile (by Sirix) Dost p do wszystkich instrumentów finansowych Pe n funkcjonalno platformy, z wy czeniem zlece Trailing Stop Nie jest mo liwe uruchomienie Expert Advisor (strategii automatycznych) Brak mo liwo ci zamkni cia pozycji przez close by (przeciwstawnych). Wersja na ipada i tablety, dost p przez stron tablet.go4x.pl Wersja na urz dzenia mobilne bez konieczno ci instalacji, dost p przez stron : mobile.go4x.pl Pe n funkcjonalno platformy, z wy czeniem zlece Trailing Stop GO4X Web (GO4X Social) Dost p do wszystkich instrumentów finansowych Nie jest mo liwe uruchomienie Expert Advisor (strategii automatycznych) https://social.go4x.pl/ Brak mo liwo ci zamkni cia pozycji przez close by (przeciwstawnych). 19. TMS Brokers wiadczy us ug GO4X, poprzez wersje mobilne oraz wersje webowe, na warunkach i zgodnie z zasadami okre lonymi w Regulaminie, TMS Brokers mo e rozszerzy lub ograniczy zakres instrumentów finansowych obs ugiwanych za pomoc Systemu Transakcyjnego dost pnego poprzez wersje webowe oraz wersje mobilne, w tym równie mo e rozszerzy zakres obs ugiwanych transakcji o transakcje wy czone. 12

13 1 REGULAMIN PROMOCJI 200% NORMY WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Promocja 200% Normy polega na zainwestowaniu minimum zł na rachunku GO4X. W przypadku uzyskania przez Uczestnika w Okresie trwania Promocji zysku z zamkniętych i rozliczonych transakcji odpowiadającemu początkowej wpłacie TMS Brokers zasili dodatkowo konto Uczestnika kwotą w wysokości pierwszej wpłaty uczestnika (max zł). Przykładowo gdy Uczestnik zainwestuje zł i osiągnie zysk na poziomie minimum zł TMS Brokers dopłaci do rachunku Uczestnika dodatkowe zł w przeciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia Promocji. 2. Warunkiem udziału w Promocji jest założenie w Okresie trwania Promocji rachunku GO4X i aktywowanie tego rachunku poprzez dokonanie Minimalnej Wpłaty. Proces założenia i aktywacji rachunku GO4X opisany jest na stronie internetowej pod adresem 3. Promocja trwa od dnia 27 lutego 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku. 4. W Promocji mogą wziąć udział tylko te osoby i podmioty, które dotychczas nie posiadały żadnego rachunku w DM TMS Brokers S.A. i w okresie trwania Promocji, wskazanym w pkt. 2 powyżej, założyły i aktywowały rachunek GO4X. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja o nazwie 200% Normy w dalszej części zwana Promocją organizowana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Promocja trwa od dnia 27 lutego 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku. 3. Organizatorem Promocji jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP: , kapitał zakładowy w wysokości zł w pełni opłacony, zwany dalej Organizatorem lub TMS Brokers. 4. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu wraz z Załącznikiem w całości. 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 6. Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, wszystkie zasady oraz regulacje związane z zawieraniem transakcji w ramach Promocji odpowiadają warunkom rachunków rzeczywistych GO4X, a w szczególności postanowieniom: a) Regulaminu świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz wymiany walutowej b) Specyfikacji Instrumentów Finansowych GO4X, c) Charakterystyki instrumentów finansowych i opisu ryzyka. 7. W okresie trwania Promocji, Uczestników Promocji obowiązuje Specyfikacja Instrumentów Finansowych GO4X stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po zakończeniu Promocji, Uczestników Promocji będą obowiązywać standardowe warunki opisane w Specyfikacji Instrumentów Finansowych GO4X, o której mowa w pkt. 6 lit.b) powyżej. 2 DEFINICJE Wymienione w Regulaminie sformułowania należy rozumieć jako: 1. Regulamin niniejszy Regulamin Promocji 200% Normy wraz z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część Regulaminu. 2. Okres trwania Promocji okres od dnia 27 lutego 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku. 3. Umowa Umowa Ramowa, przedmiotem której jest świadczenie przez TMS Brokers na rzecz Klienta usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych w obrocie instrumentami finansowymi. 4. Rachunek prowadzony w PLN Rachunek pieniężny Klienta na platformie GO4X, otwarty na podstawie Umowy Ramowej. 5. Minimalna Wpłata - początkowe zasilenie Rachunku kwotą co najmniej 1.000,00 zł;. W Promocji nie mogą brać udziału Rachunki prowadzone w walucie obcej. Przeksięgowanie środków pieniężnych między posiadanymi przez Klienta w TMS Brokers Rachunkami lub pieniężnymi, jakichkolwiek platform oferowanych przez TMS Brokers, nie spełnia warunków Wpłaty według niniejszego Regulaminu. 6. Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie. 7. Warunek Promocyjny uzyskanie na Rachunku na koniec ostatniego dnia Okresu trwania Promocji przez Uczestnika salda zgodnego z następującym wzorem: E >= 2xW + D gdzie E oznacza saldo Equity (saldo Rejestru Operacyjnego) na koniec ostatniego dnia Promocji, W oznacza początkową wpłatę Uczestnika, D oznacza sumę wszystkich dodatkowych depozytów dokonanych w Okresie trwania Promocji. 8. Podwojenie Zysku w przypadku spełnienia przez Uczestnika Warunku Promocyjnego - zasilenie przez TMS Brokers Rachunku Uczestnika kwotą odpowiadającą wielkości początkowego zasilenia Rachunku przez Klienta (jednak nie większą niż zł). 3 UCZESTNICY PROMOCJI 1. W Promocji mogą brać udział osoby i podmioty, które: a) ukończyły 18. rok życia w przypadku osób fizycznych, b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, c) posiadają rezydencję podatkową w Polsce, Regulamin Promocji 200% Normy (stan na dzień r.)

14 2 d) są nowymi Klientami TMS Brokers oraz założyły Rachunek w Okresie trwania Promocji i aktywowały ten Rachunek poprzez dokonanie Minimalnej Wpłaty, e) prawidłowo wypełniły ankietę zgłoszeniową do Promocji oraz wyraziły chęć udziału w Promocji. 2. W Promocji nie mogą brać udziału byli i obecni pracownicy, członkowie władz Organizatora wraz z członkami ich najbliższej rodziny, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz inne przysposobione osoby. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Promocji lub wykluczenia z Promocji w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu wybranych Uczestników, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia działania Uczestnika wbrew zasadom Promocji opisanym w niniejszym Regulaminie lub niezgodnego z celem i przeznaczeniem Promocji. 4 ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI 1. Zgłoszenia do Promocji będą przyjmowane w Okresie trwania Promocji. 2. Osoby chcące wziąć udział w Promocji mogą dokonywać zgłoszenia przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 3. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, nie zostanie on dopuszczony do Promocji. 5 ZASADY PROMOCJI 1. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek uczestniczący w Promocji. 2. Środki dostępne na Rachunku Uczestnik Promocji będzie inwestować poprzez kupno i/ lub sprzedaż instrumentów finansowych w ramach platformy transakcyjnej GO4X, zgodnie z warunkami transakcyjnymi określonymi w Specyfikacji Instrumentów Finansowych stanowiącej Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu.. 3. Podczas trwania Promocji Uczestnik będzie mógł dokonywać wpłat i wypłat z Rachunku biorącego udział w Promocji z zastrzeżeniem, że jakakolwiek wypłata z Rachunku biorącego udział w Promocji w Okresie trwania Promocji powoduje wykluczenie Uczestnika z Promocji. 4. Aby otrzymać Podwojenie Zysku, Uczestnik musi spełnić Warunek Promocyjny. 5. W przypadku spełnienia przez Uczestnika Warunku Promocyjnego, zaksięgowanie na Rachunku Uczestnika kwoty pieniężnej stanowiącej Podwojenie Zysku na nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia Okresu trwania Promocji. 6 REKLAMACJE UCZESTNIKÓW 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji należy składać pisemnie na adres DM TMS Brokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a, Warszawa lub na adres 2. Roszczenia z tytułu udziału w Promocji nie mogą być zgłaszane później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia Promocji. W przypadku przesłania reklamacji pocztą decyduje data nadania pisma. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w sposób wskazany w Umowie. 7 KOMISJA PROMOCYJNA 1. W dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Promocji Organizator powoła Komisję promocyjną, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora. 2. Zadaniem Komisji promocyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zgłoszeń, przebiegiem Promocji, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem ewentualnych sporów związanych z Promocją. 3. Komisja promocyjna może podjąć decyzję o wykluczeniu z Promocji Uczestnika, który naruszy zasady Promocji, określone niniejszym Regulaminem. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Promocji. 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przez Uczestnika Promocji działań mających na celu zmanipulowanie wynikiem Promocji Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego Uczestnika z Promocji bez prawa do Podwojenia Zysku. Ograniczenie to w szczególności dotyczy uzasadnionego podejrzenia zarządzania przez Uczestnika rachunkami innych Uczestników. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub przysporzenie, które mogłoby mieć miejsce w sytuacji rozliczenia kwoty podatku w sposób inny niż wynikający wprost z Ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu i na koszt Organizatora w związku z prowadzeniem Promocji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi odpowiedni przewoźnik lub operator pocztowy, z którego usług skorzysta Organizator. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienia w przekazywaniu przez Organizatora nagród, jeśli spowodowane to jest podaniem przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu wysyłki. 8. W przypadku uzyskania Podwojenia Zysku, kwota przekazana osobie fizycznej zostanie wykazana jako dochód do opodatkowania pochodzący z innych źródeł w deklaracji PIT-8c. 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Regulamin Promocji 200% Normy (stan na dzień r.)

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 28 czerwca 201 roku. GO4X jest dostępny przez Terminal MT4 instalowany na komputerze klienta. GO4X Mobile (by MetaQuotes) - dostępny po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo