MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych"

Transkrypt

1 MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007

2 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (1) Na opcjach na WIG20 działa średnio około inwestorów (zawiera transakcje przynajmniej raz w miesiącu) 1/6 liczby inwestorów na kontraktach na WIG20 74% inwestorów to inwestorzy indywidualni (24% instytucjonalni, 2% zagraniczni) dane z II kw. 06 r. Blisko 70% transakcji zawieranych jest przez Internet - dane z II kw. 06 r. Na jedną transakcję przypadają średnio 3 opcje (I kw. 07 r.) wg danych za 2006 r. 2,7 opcji Średnia wartość jednej transakcji (liczona premią) ok. 600 zł (I kw. 07 r.) wg danych za 2006 r. 450 zł Wskaźnik (średni LOP / średni Wolumen) = 10,4 (dla FW20 2,3) wg danych za I kw r. 2

3 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (2) Dane wykorzystane w dalszej analizie Salda na rachunkach inwestorów z wybranych 3 dni kaŝdego miesiąca pierwszego kw r, Analizą objęto wyłącznie opcje oraz kontrakty terminowe na WIG20. 3

4 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (3) Struktura inwestorów w zaleŝności od liczby serii opcji w portfelu Więcej niŝ 5 9% % 7% 13% 22% 45% inwestorów inwestuje w jedną serię opcję. ok. 93% z tych opcji to opcje kupione ok. 95% z tych opcji to opcje out-of-the-money 1 45% 4

5 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (4) Wolumen obrotu opcjami na WIG20 z rozbiciu na opcje ATM, ITM, OTM (dane z IV 2007 r.) opcje ITM opcje ATM opcje OTM Σ ITM 3% ATM 6% Σ OTM 91% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Udział % w obrotach 5

6 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (5) Blisko 58% inwestorów w portfelu posiada jedną kupioną opcję lub kilka kupionych opcji tego samego typu oraz z tym samym terminem wygaśnięcia (w portfelu nie ma futures) W większości były to opcje out-of-the-money

7 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (6) ok. 3% inwestorów wyłącznie wystawia pojedyncze opcje lub wystawia kilka opcji tego samego typu z tym samym terminem wygaśnięcia (w portfelu nie ma futures) Uwaga wystawianie niepokrytych opcji to ekspozycja na bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne lepiej zrezygnować z takich inwestycji

8 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (7) ok. 9% inwestorów posiada portfel złoŝony z długich pozycji w opcjach kupna i sprzedaŝy o tym samym terminie wygasania oraz róŝnymi kursami wykonania strategie podobne do long straddle, long strangle

9 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (8) ok. 4% inwestorów posiada portfel złoŝony z krótkich pozycji w opcjach kupna i sprzedaŝy o tym samym terminie wygasania oraz róŝnymi kursami wykonania strategie podobne do short strangle, short straddle

10 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (9) 1. Blisko 80% inwestorów inwestujących w opcje na WIG20 nie posiada w portfelu kontraktów terminowych na WIG % inwestorów posiada w portfelu kontrakty na WIG20 (w tym przypadku kontrakty i opcje mogły stanowić efektem strategii) 10

11 STRATEGIE OPCYJNE Struktura polskiego rynku (10) Wnioski 1. Rynek opcji nadal jest rynkiem niedocenionym przez inwestorów 2. W niewielkim stopniu wykorzystujemy moŝliwości wynikające z opcji (głównie kupujemy niewielkie ilości tanich opcji) 3. NaleŜy wnioskować, Ŝe istnieje świadomość ryzyka wynikającego z opcji w tym ryzyka krótkich pozycji 4. DuŜa większość inwestujących w opcje nie inwestuje w kontrakty terminowe - opcje przyciągnęły zatem na rynek terminowy nową grupę inwestorów lub przejęły inwestorów z rynku kontraktów terminowych 11

12 Dlaczego warto zainteresować się opcjami (1) Ograniczona maksymalna strata Opcje pozwalają kosztem zapłaconej premii, na eliminację ryzyka poniesienia znacznej straty, przy pozostawieniu szansy osiągnięcia dochodu, nawet bardzo wysokiego, po korzystnej zmianie wartości instrumentu bazowego. Nie jest to moŝliwe w przypadku kontraktów terminowych

13 Dlaczego warto zainteresować się opcjami (2) Rynek opcji daje nieograniczone moŝliwości kształtowania profilu portfela inwestycyjnego. śaden inny instrument na giełdzie nie daje takich moŝliwości jak opcje Katalog strategii z wykorzystaniem wyłącznie futures jest skończony - long, short, arbitraŝ, spready czasowe. 13

14 MoŜliwości inwestycyjne opcji 14

15 Dlaczego warto zainteresować się opcjami (3) Opcje są papierem o istotnym znaczeniu w obrotach na giełdach papierów wartościowych generującym duŝą płynność Przykładowo Giełda EUREX EUREX EURONEXT EURONEXT OM HISZPANIA WŁOCHY NORWEGIA Index DJ E Stoxx 50 DAX CAC 40 FTSE 100 OMX IBEX MIB30 OBX Wolumen (I kw r.) Futures Opcje NaleŜy oczekiwać, Ŝe w przypadku opcji notowanych na GPW sytuacja będzie podobna będzie to instrument o duŝej płynności w który warto będzie inwestować 15

16 Dotychczasowa skala rozwoju rynku opcji 1. Wzrost wolumenów Systematyczny wzrost liczby inwestorów - obecnie około inwestorów na opcjach na WIG20 3. Spadek spreadu - średni spread (wyznaczony dla wszystkich opcji na WIG20) w kwietniu 2007 r. wyniósł 6,67% (2006-7,1%, ,6%, ,0%) 16

17 Czynniki determinujące dalszy wzrost rynku opcji. 1. Rozwój krótkiej sprzedaŝy 2. Dalsza edukacja rynku 3. DąŜenie do zmniejszenia ograniczeń prawnych dla niektórych inwestorów instytucjonalnych (przypadek OFE) 4. Zmiana specyfikacji opcji (sukcesywnie wraz z rozwojem rynku) 17

18 Narzędzia i wskaźniki (1) Arkusz kalkulacyjny do symulacji strategii opcyjnych (dostępny na 18

19 Narzędzia i wskaźniki (2) Arkusz kalkulacyjny wyceny opcji (dostępny na 19

20 Narzędzia i wskaźniki (3) Zmienność implikowana (publikowana na Greckie wskaźniki (delta publikowana na pozostałe wskaźnik publikowane w cedule) W przyszłości - indeks zmienności 20

21 Więcej informacji 21

22 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. KsiąŜęca 4, Warszawa tel. (022) , fax (022) ,

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader 1 Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór

Bardziej szczegółowo

Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym

Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym Wstęp W okresie niepewności na rynkach kapitałowych, znaczenie zmienności instrumentów finansowych nabiera zupełnie innej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce

Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Agata Gniadkowska-Szymańska * Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Wstęp Nie jest tajemnicą dla inwestora, że czasy na rynku zmieniają się szybciej niż w otaczającej rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. KURS E-LEARNINGOWY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RYNEK KAPITAŁOWY Jakub Wojciechowski Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. Rys historyczny, stan obecny i perspektywy Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w pierwszych latach funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do domów maklerskich przychodzili

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron Strategie opcyjne 1. Wprowadzenie do opcji 1.1. Wstęp Opcja jest jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych instrumentów pochodnych, tzn. instrumentów finansowych, których wartość zależy

Bardziej szczegółowo