NASZA FILOZOFIA DZIAŁANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZA FILOZOFIA DZIAŁANIA"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę usług świadczonych przez BAA Polska Sp. z o.o., która obejmuje kompleksowe doradztwo związane z rozwojem projektów biznesowych i publicznych. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ich działalności - od strategii i programów rozwoju do operacyjnego wdrażania różnorodnych projektów inwestycyjnych, kapitałowych, rynkowych, czy zarządczych. Unikatowym elementem naszej oferty są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. BAA Polska Sp. z o.o. to jedna z najstarszych polskich firm konsultingowych oraz jedna z niewielu, która nieprzerwanie funkcjonuje na rynku usług doradczych. BAA Polska Sp. z o.o. została ona założona przez grupę pracowników naukowych instytutów badawczych, którzy jeszcze w latach osiemdziesiątych współpracowali z misjami Banku Światowego w Polsce. Jesteśmy laureatem prestiżowej nagrody Lider Polskiego Biznesu. BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów. Obok ekspertów o - często unikalnych - kompetencjach z dziedziny doradztwa strategicznego, finansów, zarządzania oraz innowacji potencjał merytoryczny BAA Polska tworzy szeroka sieć kontaktów partnerskich. Naszymi partnerami są wiodące instytucje finansowe, kancelarie prawne, firmy audytorskie oraz firmy inżynierii środowiskowej (doradztwa ekologicznego). Dbamy o profesjonalizm w realizacji zadań, identyfikację ryzyk, zindywidualizowane podejście oparte na znajomości branży i zrozumieniu procesów biznesowych. Dążymy do upowszechnienia nowych, najwyższych standardów konsultingu, adekwatnych do rosnących potrzeb i wymagań przedsiębiorców. Oferujemy przyjazne i elastyczne warunki współpracy Serdecznie Zapraszamy do kontaktu 2

3 SPIS TREŚCI 1. Filozofia działania BAA 2. Aktywność publiczna i społeczna 3. Usługi świadczone przez BAA 4. Szczegółowy wykaz usług 5. Doradztwo strategiczne 6. Fuzje i przejęcia 7. Doradztwo finansowe 8. Zarządzanie zmianą 9. Projekty UE 10. Ekspertyzy i opinie 11. Dane teleadresowe 3

4 NASZA FILOZOFIA DZIAŁANIA Wiedza i rozbudowane metody analiz, diagnozy i prognozowania, które pozwalają nam poznać i zrozumieć materię i sposób zorganizowania, nawet najbardziej złożonego biznesu. Poznanie i wiedza nie przysłaniają nam jednak dystansu, tak ważnego u doradcy szczególnie przy budowie strategii na przyszłość, prognozowaniu i zarządzaniu zmianą. Entuzjazm, każdy projekt nas cieszy, stąd pewnie w każdy wkładamy więcej pracy i emocji niż nasi konkurenci. Dlatego też nasi Klienci dostają od nas więcej niż to, co można zapisać w najlepszej umowie lub kontrakcie. Skuteczność, podejmujemy się nawet najtrudniejszych zadań i nie żałujemy czasu na poszukiwanie wariant, jeśli widzimy choćby szansę na wyższą skuteczność w osiąganiu celów. Precyzja i elastyczność, potrafimy działać precyzyjnie, a zarazem elastycznie reagować na każdą zmianę, szansę lub wątpliwość. Modelami finansowymi z wielką precyzją opisujemy nawet najbardziej złożone przedsięwzięcia, z równoczesnym zachowaniem elastyczności, adekwatnej do zmienności otoczenia. Kompleksowość, korzystamy z sukcesem z praktycznej wiedzy rynkowej, branżowej, technicznej i technologicznej. Dokonujemy transferu najlepszych rozwiązań między branżami, niezależnie od wielkości i formuły prawnej podmiotu gospodarczego. Szacunek dla osiągnięć Klienta, zawsze staramy się zrozumieć sposób zorganizowania, zasady i cele do jakich dąży nasz Klient. Z każdego przedsięwzięcia, nawet tego przeżywającego problemy udaje się nam wyłuskać, ocalić i przenieść do nowej gwarantującej sukces formuły wartościowe elementy. Szanujemy dorobek innych oraz cenimy różnorodność budującą konkurencyjność Satysfakcja, zadowolenie i sukces naszych Klientów są głównym wyznacznikiem naszych działań i dążeń. Stąd pewnie z wieloma przedsiębiorcami, firmami, menagerami współpracujemy od wielu lat. Każdy wracający do nas Klient, to obiektywna i przynosząca nam ogromną satysfakcję ocena naszej pracy. 4

5 AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy także w aktywnej działalności publicznej na rzecz rozwoju gospodarczego i wsparcia przedsiębiorców. BAA Polska, jak też partnerzy BAA aktywnie włączają się w działania publiczne na rzecz rozwoju gospodarki krajowej oraz polskich przedsiębiorstw. Ich wiedza z zakresu zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i ekonomiki firm wykorzystywana jest przez pracodawców, w imieniu których biorą udział w pracach komisji parlamentarnych oraz instytucji nadzorujących i monitorujących realizacje unijnych programów rozwojowych. Występują również w mediach publicznych. Na forach tych prezentują ocenę skutków ekonomicznych przygotowanych prze rząd regulacji prawnych, diagnozy stanu ważnych dziedzin i branż lub propozycje usprawnień działalności państwa w sferze gospodarki. W największym stopniu prace te realizowane są w ramach Business Center Club, którego BAA jest jednym z współtwórców, zwłaszcza Konwentu BCC zajmującego się opiniowaniem i wypracowywaniem rozwiązań dla najbardziej palących zagadnień gospodarczych. Dla firm zrzeszonych w BCC eksperci BAA prowadza również stałe, koleżeńskie konsultacje z zakresu funkcjonowania rynku publicznego, restrukturyzacji spółek, fuzji i przejęć oraz sposobów pozyskiwania środków finansowych. Doraźnie, wybrani partnerzy BAA wspierają doradztwem wiele organizacji społecznych oraz niekomercyjnych instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorców, takich jak Stowarzyszenie Euro - Atlantyckie, zrzeszenia spółdzielni mieszkaniowych, Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od lat założyciel i były, wieloletni Prezes BAA zasiada w jury nagradzającym przedsiębiorstwa tytułem Lidera Biznesu i Ambasador Polskiej Gospodarki. Jest również stałym członkiem Komisji Trójstronnej i arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W celu promocji nowoczesnych, innowacyjnych technologii i rozwiązań gospodarczych w 2011 r partnerzy BAA powołali do życia fundację pod nazwą Instytut Nowoczesnej Przedsiębiorczości. Fundacja ta nawiązała już pierwsze kontakty z pracownikami Uniwersytetu w Cambridge oraz największymi krajowymi szkołami wyższymi i rozpoczęła działalność statutowa. 5

6 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BAA Doradztwo strategiczne Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Fuzje i przejęcia Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna - sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku. Doradztwo Finansowe W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz wejście funduszy inwestycyjnych. Zarządzanie zmianą Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja. Projekty UE Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł. Ekspertyzy i opinie Unikatowym elementem oferty BAA Polska są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. E-Doradca Usługa w trakcie wdrażania. 6

7 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ USŁUG Strategie rozwoju Kapitał na rozwój Doradztwo giełdowe Biznes plany i studia wykonalności inwestycji Strategie i badania rynkowe Podział i konsolidacje firm Partnerstwo publiczno-prawne Poszukiwanie inwestorów Poszukiwanie partnerów Doradztwo prywatyzacyjne Wyceny Memoranda informacyjne Due diligence / badanie firmy Diagnoza sytuacji finansowej Doradztwo kredytowe Emisje obligacji Emisje akcji Dotacje i granty Inne źródła pozyskania kapitału Restrukturyzacja modelu finansowania Doradztwo strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Diagnoza przyczyn kryzysu Restrukturyzacja kosztowa i programy naprawcze Optymalizacja modelu biznesowego Pozycjonowanie rynkowe Transfer innowacji Outsourcing Doskonalenie kultury organizacji Operacyjne doradztwo dla zarządu Dobór instrumentów pomocowych Dotacje na inwestycje i projekty B+R Zarządzanie projektem Granty na szkolenia Projekty partnerskie Wsparcie przedsięwzięć publicznych Opinie i ekspertyzy wykonywane na rzecz struktur rządowych, prokuratury i sądownictwa, a także przedsiębiorców wchodzących w np. spór, którego podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. Zarządzanie zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie 7

8 DORADZTWO STRATEGICZNE Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Ponad 20 lat funkcjonowania na rynku doradczym, setki projektów, współpraca ze środowiskami naukowymi oraz organizacjami biznesowymi pozwoliły nam z pełną odpowiedzialnością zaoferować Klientom najbardziej złożony produkt, jakim w naszym zawodzie jest doradztwo strategiczne. Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Efekt naszych prac jest zawsze widoczny we wzroście wartości firmy. Na gospodarczej mapie Polski możemy wskazać nowe spółki, linie produkcyjne, obiekty, w tworzeniu których braliśmy udział. Są branże, które znamy i rozumiemy w stopniu dostępnym niewielu. Nasze korzenie pozwalają nam także w swobodny sposób korzystać z wiedzy środowisk naukowych. Równie dobrze czujemy problematykę przedsiębiorstw ekonomii społecznej, jak i innowacyjnej firmy farmaceutycznej wdrażającej nowy lek. Potrafimy przekonać do naszych rozwiązań zarówno właścicieli, zarządzających jak i pracowników. Potrafimy słuchać, podpowiadać, weryfikować wątpliwości i zachęcać do wspólnych poszukiwań. Do dyspozycji Klientów stawiamy wyjątkowych konsultantów, zdolnych do przygotowania trafnej diagnozy oraz możliwych do komercyjnego wdrożenia rozwiązań, wraz ze wskazaniem ich wpływu na wartość firmy oraz źródeł pozyskania kapitału na realizację planów rozwojowych. 8

9 DORADZTWO STRATEGICZNE Strategie i badania rynkowe Oferujemy kompleksowe strategie marketingowe obejmujące sformułowanie wizji lub nowej wizji produktu, badania rynków, na których będą one lokowane, określenie warunków cenowych i organizacyjnych wejścia na te rynki oraz szacunek kosztów całego przedsięwzięcia. Podział i konsolidacje firm Realizujemy procesy konsolidacji lub podziału miały zróżnicowaną specyfikę, które służą bardzo różnorodnym celom, dotyczą rozmaitych form prawnych biznesu i podmiotów o odmiennym stopniu złożoności organizacyjnej, różnych też rodzajów produkcji lub usług. Partnerstwo publiczno-prywatne W zakresie partnerstwa publiczno-prawnego oferujemy prace przygotowawczo-koncepcyjne, jak i doradztwo operacyjne związane z wdrożeniem wypracowanego modelu partnerstwa, a w szczególności: poszukiwaniem i kojarzeniem partnerów, którzy wspólnie mogą zrealizować dane przedsięwzięcie, w tym przygotowaniem memorandum informacyjnego przedsięwzięcia, budową bazy potencjalnych partnerów, prowadzeniem działań informacyjnych, wypracowaniem optymalnego dla obu stron modelu realizacji przedsięwzięcia; ten etap najczęściej prowadzimy wspólnie z renomowanymi kancelariami prawnymi, opracowaniem programów wdrożeniowych, w tym harmonogramów rzeczowo-finansowych, wskaźników monitorowania przedsięwzięcia, przeprowadzaniem ewaluacji projektu i oceny osiągania zakładanych celów. 9

10 WYBRANE PROJEKTY DORADZTWO STRATEGICZNE PGNiG S.A. Kompleksowy program wydzielenia z 33 spółek i oddziałów PGNiG działalności usługowych i ubocznych. Koncepcja dalszego funkcjonowania. ABB Sp. z o.o. Prace związane z outsourcingiem i optymalizacją modelu organizacyjnego Grupy Kapitałowej. Szkła WARTA S.A. Strategiczna analiza marketingowa dla określenia przyszłych kierunków działania. AGROS HOLDING S.A. Opracowanie i wdrożenie koncepcji fuzji 7 zakładów owocowo - warzywnych i stworzenie AGROS FORTUNA Sp. z o.o. Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Opracowanie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej i doradztwo bieżące dla Zarządu ZAKŁADY MIĘSNE AGRYF S.A. Wycena, program restrukturyzacji i doradztwo przy zmianach własnościowych Praca na zlecenie PGNiG Animex S.A. 10

11 FUZJE I PRZEJĘCIA Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku. Fuzje i przejęcia firm (M&A) stanowią dzisiaj trwały element aktywności biznesowej przedsiębiorców. Z tego typu projektami wiąże się jednak ważny i złożony proces analityczny, negocjacyjny oraz decyzyjny; i to zarówno na etapie przygotowania jak i w fazie realizacji transakcji. Od poprawnego przeprowadzenia tych działań zależy bowiem powodzenie całego projektu, a więc skala i możliwość realizacji oczekiwanych efektów synergicznych przedsięwzięcia, któremu fuzja lub przejęcie mają służyć. Stosownie do uzgodnień z Klientem działania BAA w tej grupie usług doradczych mogą mieć zróżnicowany zakres i charakter. W najpełniejszej formie mogą one obejmować: opracowanie strategii zmian właścicielskich i strukturyzację transakcji, przygotowanie analiz stanu ekonomicznego i prawnego sprzedawanej lub nabywanej firmy oraz memorandum informacyjnego dla potencjalnych inwestorów, wycenę wartości firmy, poszukiwanie inwestorów dla sprzedawanej firmy lub firm do przejęcia, którymi zainteresowany jest klient, koordynację i udział w badaniu spółki (due diligence) po stronie kupującego lub sprzedającego, sformułowanie kluczowych warunków transakcji, przygotowanie projektów umów kupna sprzedaży i wsparcie w negocjacjach koordynację prac wszystkich uczestników transakcji (także innych doradców). Każda nasza transakcja poprzedzona jest dyskusją i szczegółowymi ustaleniami z Klientem co do strategii jej przeprowadzenia, celów jakie chce on osiągnąć oraz uwarunkowań całego procesu. Zapewnia to pożądany efekt prac i sprawną ich realizację. 11

12 FUZJE I PRZEJĘCIA Poszukiwanie inwestorów Poszukiwanie partnerów Doradztwo prywatyzacyjne Wyceny Memoranda Inwestycyjne Poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów zabiegamy przede wszystkim o to by dokładnie rozpoznać i zrozumieć ich oczekiwania. Poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów przede wszystkim staramy się zrozumieć ich oczekiwania. BAA Polska stworzyła też specjalny produkt: partner-inwestor skierowany do właścicieli firm nie posiadających następców, a to narastający problem nie tylko w Polsce. Realizujemy usługę doradztwa przy transakcjach o najwyższym stopniu złożoności, związanych ze sprzedażą akcji w trybie oferty publicznej z równoczesnym pozyskaniem inwestora strategicznego czy też giełdową sprzedażą akcji Skarbu Państwa i akcji z podwyższenia kapitału. Sporządzamy profesjonalne wyceny wartości spółek, grup kapitałowych oraz wartości niematerialnych i prawnych zorganizowanych części przedsiębiorstw, które wykorzystywane są dla bardzo różnorodnych potrzeb, jako jeden z elementów większego pakietu usług doradczych lub jako samodzielny, kompleksowy raport. Przygotowujemy Memoranda informacyjne jest dokumenty kompleksowo obrazujące stan przedsiębiorstw, ich zorganizowanej części lub wybranej działalności. Memorandum zawiera dane dotyczące sytuacji w głównych obszarach prezentowanego biznesu tj. w sferze organizacyjnej, majątkowej, rynkowej, finansowej i prawnej. Due diligence Wykonujemy usługę Due diligence polegającą na badaniu przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części w sferze organizacyjnej, majątkowej, handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Głównym celem badania jest identyfikacja ograniczeń, ryzyk i zagrożeń związanych z badaną firmą lub działalnością, najczęściej dla potrzeb oszacowania jej wartości i złożenia oferty zakupu oraz podjęcia negocjacji ze sprzedającym. Poszukiwanie inwestorów Poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów zabiegamy przede wszystkim o to by dokładnie rozpoznać i zrozumieć ich oczekiwania. 12

13 WYBRANE PROJEKTY FUZJE I PRZEJĘCIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Jastrzębie Zdrój Wycena Spółki dla potrzeb inwestora. Elektrociepłownia Białystok S.A. Kompleksowe badanie due dilligence Spółki dla inwestora ENEA S.A. Wycena Spółki dla potrzeb transakcyjnych. Polska Żegluga Bałtycka S.A. Wycena marki Polferries oraz umów handlowych dla potrzeb transakcyjnych. Amica S.A. Doradztwo przy sprzedaży 75% akcji o wartości DM Kupujący Konsorcjum Handlu Holdingowego S.A. i Amika Holding S.A. Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A. Sprzedaż 70% akcji Spółki na rzecz PRO OLVIT Sp. z o.o. Wartość transakcji zł Katowicki Holding Węglowy S.A. Kompleksowe doradztwo dla potrzeb prywatyzacji Zlecenie ENEA S.A. Zlecenie ENEA S.A. Doradztwo dla Skarbu Państwa Doradztwo dla Skarbu Państwa Doradztwo dla Skarbu Państwa 13

14 DORADZTWO STRATEGICZNE DORADZTWO FINANSOWE Ponad 1,5 mld zł to łączna wartość środków finansowych, jakie BAA pozyskała dla naszych Klientów. W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz wejście funduszy inwestycyjnych. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i współpracy z instytucjami finansowymi, niejednokrotnie wręcz osobistej znajomości pracujących tam decydentów, posiadamy doskonałą znajomość stosowanych przez te instytucje procedur i zasad postępowania oraz kryteriów oceny kierowanych do nich wniosków. Doświadczenie to pozwala pomóc naszym klientom w wyborze źródła i sposobu pozyskania środków rozwojowych. Ułatwia to przebrnięcie przez procedury jakie związane są z tymi aplikacjami. Z naszych usług w tym obszarze doradztwa skorzystało już ponad 150 firm, w tym znanych dużych firm i spółek giełdowych. Usługi świadczone w ramach doradztwa finansowego: Diagnoza sytuacji finansowej Doradztwo kredytowe Emisje obligacji Emisje akcji Dotacje i granty Inne źródła pozyskiwania kapitału Restrukturyzacja modelu finansowania 14

15 DORADZTWO FINANSOWE Diagnoza sytuacji finansowej Doradztwo kredytowe Emisje obligacji Oferujemy usługę wykonania diagnozy stanu firmy lub przedsięwzięcia biznesowego stanowią wyjściowy etap prawie wszystkich projektów o bardziej złożonym charakterze, takich jak zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa, program restrukturyzacji, optymalizacja modelu biznesowego, emisja akcji lub obligacji czy ubieganie się kredyt. Oferta BAA w tym zakresie obejmuje: diagnozę firmy i przedsięwzięcia biznesowego identyfikującą obecne i przyszłe potrzeby finansowe, związane z jego realizacją wraz z ich szczegółowym harmonogramem czasowym, wstępną ocenę zdolności kredytowej firmy i wskazanie sposobu jej poprawy, jeśli to wskazane, przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania kredytu lub pożyczki (wnioski kredytowe, biznes plany, studia wykonalności inwestycji, opinie, wyceny), analizę i porównanie ofert banków oraz innych kredytodawców, udział w negocjacjach warunków umowy kredytowej, sporządzenie aplikacji korygujących wielkości kolejnych transz kredytów oraz warunki spłat. Usługa doradztwa w procesie emisji obligacji korporacyjnych lub komunalnych obejmuje: Sformułowanie celów emisji oraz przygotowanie projektów uchwał dotyczących emisji. Współpracę z emitentem przy wyborze agenta emisji. Opracowanie dokumentu informacyjnego (prezentowanego obligatariuszom) i innych wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami Ustawy o obligacjach. Przygotowanie wieloletnich prognoz działalności emitenta, potwierdzających możliwość obsługi i spłaty obligacji w wyznaczonych terminach. Doradztwo w zakresie konstrukcji zabezpieczeń obligacji z ewentualnym wykorzystaniem poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego i innych instytucji mających takie uprawnienia. 15

16 DORADZTWO FINANSOWE Emisje akcji Dotacje i granty Inne źródła pozyskiwania kapitału Nasze usługi w tej sferze obejmują: Przygotowanie spółki do emisji publicznej w tym: Współdziałanie w realizacji sprzedaży akcji spółki w trybie oferty publicznej w tym rekomendacje terminów oferty, przedziału cenowego akcji i ceny emisyjnej (w oparciu o dokonaną wycenę) i współpraca z biurem maklerskim, które pełnić będzie funkcję oferującego. Zadania operacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia publicznej emisji akcji. Oferujemy dwie formy współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji oraz grantów: pozyskiwanie środków pomocowych dla potrzeb wspierania rozwoju ich działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programów pomocowych, naszą specjalizacją stało się pozyskiwanie dotacji dla przedsięwzięć nietypowych, o złożonej strukturze podmiotowej, łączących prace badawczo-rozwojowe z procesami inwestycyjnymi. bezpośrednia realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych. Są to duże prace analizujące różne aspekty polskiej gospodarki, kampanie informacyjno-promocyjne oraz projekty doradczo-szkoleniowe. Poza BAA uczestniczą w nich przedsiębiorstwa i podmioty sfery publicznej. Oferujemy pomoc w dostępie nie tylko do najbardziej powszechnych źródeł kapitału (kredyty, leasing, giełda, obligacje, dotacje), ale także do szerokiej gamy innych, rzadszych form finansowania działalności przedsiębiorstw takich jak: Mezzanine, Fundusze Speed Capital, Fundusze Private Equity/ Venture Capital, Sekurytyzacja Restrukturyzacja modelu finansowania Sporządzamy analizę efektywności obecnej struktury finasowania bieżącej działalności komercyjnej w odniesieniu do obszarów kluczowych z punktu widzenia generowania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa. Badanie określa dla tych obszarów szczegółową wielkość niezbędnych środków, rozkład czasowy tego zapotrzebowania i długość rotacji kapitału. Następnie ocenia się koszty finansowania tych obszarów i całej firmy w różnych alternatywnych scenariuszach i porównuje ze stanem bieżącym. 16

17 WYBRANE PROJEKTY DORADZTWO FINANSOWE Amica S.A. Emisja publiczna akcji o Orlen Medica Sp. z o.o. Wycena dla potrzeb strategii budowy wartości Danone Sp. z o.o. Wycena majątku Spółki dla celów ubezpieczenia. Centrum Giełdowe S.A. Określenie wartości aportowej akcji Spółki. Żywiec Zdrój S.A. Wycena majątku Spółki dla celów ubezpieczenia. ZT Kruszwica S.A. Kompleksowe prace przygotowujące Spółkę wartości Spółki. do upubliczniania zł. Zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 17

18 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ BAA Polska posiada w swoim dorobku ponad 150 znaczących projektów związanych z zarządzaniem zmianą. W najszerszej formie prace takie realizowano dla dużych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej lub grup kapitałowych (PGNiG, AGROS, PEKAES, PKP). Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja Restrukturyzacja - Prywatyzacja. Zarządzanie zmianą polega na dostosowywaniu sposobu działania firmy do ewoluujących warunków otoczenia w celu osiągania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Proces ten może obejmować wszystkie obszary przedsiębiorstwa ale też ograniczać się tylko do sfer, które zdaniem Klienta nie działają właściwie. Doradzanie w projekcie zarządzanie zmianą odbywa się w kilku fazach. Wstępem jest diagnoza stanu wraz z wyznaczeniem przyczyn niesprawności. W fazie drugiej w zależności od wielkości i rodzaju tego niedostosowania następuje opracowanie programu optymalizacji modelu biznesowego, programu restrukturyzacji, założeń doskonalenia kultury organizacji ewentualnie transferu innowacji. Później określane są narzędzia wdrażania zmian, źródła finansowania tego procesu, jego wykonawcy i harmonogram czasowy. Fazę końcową stanowi wprowadzenie w życie przedmiotowych zmian. Diagnoza stanu wraz z wyznaczeniem przyczyn niesprawności. Opracowanie programu optymalizacji modelu biznesowego, programu restrukturyzacji, założeń doskonalenia kultury organizacji ewentualnie transferu innowacji. Określenie narzędzi wdrażania zmian, źródła finansowania tego procesu, jego wykonawcy i harmonogram czasowy. Wprowadzenie w życie przedmiotowych zmian. 18

19 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Diagnoza przyczyn kryzysu Usługa polega na zdiagnozowaniu stanu firmy lub przedsięwzięcia biznesowego stanowią wyjściowy etap prawie wszystkich projektów o bardziej złożonym charakterze, takich jak zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa, program restrukturyzacji, optymalizacja modelu biznesowego, emisja akcji lub obligacji czy ubieganie się kredyt. Restrukturyzacja kosztowa i programy naprawcze Przygotowujemy programy restrukturyzacyjne (lub naprawcze) opracowywane są w sytuacjach, gdy z racji pogorszenia się koniunktury rynkowej, nowych priorytetów właściciela lub negatywnych zdarzeń wewnętrznych firma zagrożona jest upadłością, przed którą uchronić ją tylko może zmiana sposobu prowadzenia biznesu. Optymalizacja modelu biznesowego Optymalizacja modelu biznesowego to kompleksowa usługa o złożonym charakterze, polegająca na określeniu najlepszego w danych warunkach sposobu funkcjonowania firmy na wszystkich jej płaszczyznach. Pozycjonowanie rynkowe Oferujemy kompleksowe strategie marketingowe obejmującą działania zaczynające się sformułowaniem nowej wizji i misji przedsiębiorstwa, poprzez badania nowych rynków, ocenę szans i identyfikację warunków ilościowych, organizacyjnych i jakościowych wejścia na rynek. 19

20 WYBRANE PROJEKTY ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Toyota Motor Poland Co LTD Sp. z o.o. Ocena efektywności marketingowej działalności Spółki polegających na sponsorowaniu rajdów samochodowych PGNiG S.A. Ocena efektywności biznesowej powołania Karpackiej Spółki Gazowniczej na bazie 8 Oddziałów Gazownictwa PGNiG ZM Tarnów CBKO Pruszków Sp. z o. o. Ocena biznesowa koncepcji konsolidacji producentów małych obrabiarek w oparciu o część obrabiarkową ZM TARNÓW oraz CBKO Termisil S.A. Doradztwo przy zmianie bieżącego sposobu finansowania działalności operacyjnej. Rafineria Nafty Glimar S.A. Analiza marketingowa rynku olejów przemysłowych i rozpuszczalników naftowych dla pozyskania kredytu na instalację Bumar Sp. z o.o. Doradztwo przy określaniu wartości podmiotów zależnych od BUMAR dla potrzeb przekształceń Grupy Kapitałowej. Pruszków kompleksu olejowego. Zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu 20

21 PROJEKTY UE Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł. Aktywność BAA Polska w obszarze projektów pomocowych obejmuje dwie formy. Pierwsza to pozyskiwanie środków pomocowych dla naszych Klientów dla potrzeb wspierania rozwoju ich działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programów pomocowych, naszą specjalizacją stało się pozyskiwanie dotacji dla przedsięwzięć nietypowych, o złożonej strukturze podmiotowej, łączących prace badawczo-rozwojowe z procesami inwestycyjnymi. Druga forma naszej aktywności w tej sferze to bezpośrednia realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych. Są to duże prace analizujące różne aspekty polskiej gospodarki, kampanie informacyjno-promocyjne oraz projekty doradczo-szkoleniowe. Poza BAA uczestniczą w nich przedsiębiorstwa i podmioty sfery publicznej. Zdobyte doświadczenia praktyczne z zakresu funkcjonowania mechanizmów dotacyjnych wykorzystują eksperci BAA w pracach instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie w Polsce funduszy pomocowych takich jak: Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ; Zespół Problemowy Trójstronnej Komisji ds. funduszy strukturalnych UE; Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Komitet Monitorujący Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego. 21

22 PROJEKTY UE Dobór instrumentów pomocowych Usługa obejmuje: kompleksowe doradztwo polegające na opracowaniu scenariusza pozyskiwania wsparcia dotacyjnego w okresie kilku lat, powiązanego z realizacją strategii rozwoju firmy. Scenariusz ten ma charakter planu wdrożeniowego, który wskazuje jaki instrument pomocowy, w jakim czasie i w jakim zakresie rzeczowym zostanie wykorzystany dla osiągnięcia określonego elementu strategii; doradztwo operacyjne dla dofinansowania jednostkowych przedsięwzięć rozwojowych Dotacje na inwestycje i projekty B+R Zarządzanie projektem Oferta BAA Polska obejmuje wszystkie elementy procesu ubiegania się o dotację, tj. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności projektu i biznes plan (zgodnie wytycznymi do danego programu dotacyjnego), wniosku o dofinansowanie, opinii o poziomie innowacyjności i zaawansowaniu technologicznym projektu oraz oświadczeń i zestawień dodatkowych wymaganych jako załączniki do wniosku, a także weryfikacja prawidłowości dokumentów formalnych załączanych do wniosku przez Klienta. Zajmujemy się również monitorowaniem procedury aplikacyjnej do czasu uzyskania decyzji o przyznaniu dotacji. W ramach tej usługi oferujemy: Przygotowanie operacyjnego modelu realizacji projektu UE (regulamin organizacyjny projektu, dokumentacja personelu zaangażowanego w projekt, obieg dokumentów operacyjnych projektu, sposób archiwizacji dokumentów projektowych), Określanie kwalifikowalności kosztów, Określanie stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, Ocena prawidłowości postępowań ofertowych przy zakupach na rzecz projektu, Przygotowywanie wniosków o płatność na poziomie płatności zaliczkowej oraz płatności końcowej, Przygotowywanie sprawozdań z realizacji prac, Przeprowadzanie audytów wewnętrznych projektu i obsługa audytów zewnętrznych, Przygotowanie merytorycznego uzasadnienia zmian do wniosków i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Reprezentowanie Klienta w bieżących kontaktach z instytucjami zarządzającymi dotacją. 22

23 WYBRANE PROJEKTY POMOCOWE UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. "Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako perspektywiczny kierunek rozwoju firm sektora MŚP" "Partnerstwo na rzecz innowacji" Sesje informacyjno - doradcze dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług Rafineria Nafty Glimar S.A. Współudział w opracowaniu koncepcji projektu "Kredyt Unia" dla przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne ze środków UE. Bumar Sp. z o.o. Pozyskanie środków UE na projekt inwestycyjny związany z produkcją nowoczesnych klejów i spoiw przemysłowych na bazie skrobi modyfikowanej Grupa KERATRONIK Kompleksowe prace z zakresu doradztwa UE dla innowacyjnego projektu Inteligentnego Systemu Ratunkowego dla motocykli ISR Motor P.P.H. RADMOT Jan Stańczyk Pozyskanie środków UE na wieloletni program inwestycyjny związany z rozwojem nanotechnologii CNC dla przemysłu motoryzacyjnegoo BALEXMETAL Pozyskanie środków UE na wieloletni program inwestycyjny związany z rozwojem produkcji płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym dla MSP 2mln zł pozyskanej dotacji 4 mln zł pozyskanej dotacji 7 mln zł pozyskanej dotacji 3mln zł pozyskanej dotacji 23

24 EKSPERTYZY I OPINIE Dopełnieniem naszego udziału we wszystkich przejawach życia gospodarczego są opinie i ekspertyzy wykonywane na rzecz struktur rządowych, prokuratury i sądownictwa, a także przedsiębiorców wchodzących w np. spór, którego podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. Opinie i ekspertyzy, to jeden z najbardziej złożonych i kompleksowych produktów wymagający często analizy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tomów akt. W tym obszarze naszej aktywności mamy w dorobku opinie, które stały się podstawą do rozstrzygnięć (przez sądy, prokuraturę) sporów prawnych, których przedmiot miał znaczącą wartość (nawet kilkaset milionów). Pracujemy dla przedsiębiorców wchodzących w spór z organami rządowymi, samorządowymi stosując zrozumiałe dla prawników podejście do identyfikacji, definicji i wyceny szkody. Od kilku już lat sporządzamy opinie, które stają się podstawą wyceny majątku współmałżonków ulokowanego w podmiotach gospodarczych, często o bardzo złożonej i nie zawsze jednoznacznej strukturze własnościowej. W sprawach rozwodowych coraz częściej podział majątku dotyczy firm, praw majątkowych o wartości idącej w setki milionów złotych. Jako pierwsi w swych ekspertyzach zwróciliśmy uwagę na różne dla stron skutki podziału majątku wspólnego, jakim jest przedsiębiorstwo (ekspertyzy wykonywaliśmy dla wyceny podmiotów funkcjonujących w całej gamie. Wskazaliśmy na potrzebę uwzględnienia (korekty wartości) wpływu spłaty współmałżonka, wspólnika na wartość firmy po spłacie. 24

25 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU BAA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Powązkowska Warszawa Tel: ( ) , , Fax: ( ) Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców - Nr KRS ; NIP:

26 ZadBAAliśmy o rozwój ponad 1000 firm. Oferta BAA Polska obejmuje kompleksowy zakres usług doradczych związanych z rozwojem projektów biznesowych i publicznych. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ich działalności - od strategii i programów rozwoju do operacyjnego wdrażania różnorodnych projektów inwestycyjnych, kapitałowych, rynkowych, czy zarządczych. Unikatowym elementem naszej oferty są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. 26

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy SPIS TREŚCI 1. HISTORIA BAA 2. FILOZOFIA DZIAŁANIA 3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA 5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH 6. USŁUGI ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. Zarządzanie Zmianą. Projekty UE. Doradztwo finansowe. Ekspertyzy i opinie. E-Doradca. Strategiczne przejęcia

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. Zarządzanie Zmianą. Projekty UE. Doradztwo finansowe. Ekspertyzy i opinie. E-Doradca. Strategiczne przejęcia ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 Doradztwo Fuzje i Strategiczne przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Historia firmy Jesteśmy jedną z najstarszych polskich

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. Zarządzanie Zmianą. Projekty UE. Doradztwo finansowe. Ekspertyzy i opinie. E-Doradca. Strategiczne przejęcia

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. Zarządzanie Zmianą. Projekty UE. Doradztwo finansowe. Ekspertyzy i opinie. E-Doradca. Strategiczne przejęcia ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 Doradztwo Fuzje i Strategiczne przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Historia firmy Jesteśmy jedną z najstarszych polskich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

www.mgpremium.pl www.dotacje-unijne.org MG Premium Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Działalność MG Premium jako kancelarii doradztwa gospodarczego skupia się na dwóch obszarach: DORADZTWO PRZY POZYSKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 SPIS TREŚCI 1. HISTORIA BAA 2. FILOZOFIA DZIAŁANIA 3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA 5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH 6. USŁUGI ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

AGENDA. 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7.

AGENDA. 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7. Prezentacja firmy AGENDA 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7. Referencje Program Szkolenia 1. Prezentacja firmy

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Focused on your needs

Focused on your needs Focused on your needs FORDATA to pionier na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, wspiera największe transakcje M&A,

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1 EUROPROJEKTY LTD. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE

PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH SP. Z O.O. BUSINESS INNOVATING FIRM PROJEKTY INWESTYCYJNE Już od kilku lat wspieramy przedsiębiorców w zakresie przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Doświadczenia ze współpracy z inwestorem na rynku rosyjskim (case study) Marcin Dudarski Attorney-at-Law, Managing Partner Warszawa, 26.11.2009 Wspieranie osób podejmujących

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

BIOMASA to coś więcej. Polski producent TORYFIKATU

BIOMASA to coś więcej. Polski producent TORYFIKATU BIOMASA to coś więcej Polski producent TORYFIKATU KIM JESTEŚMY? Jesteśmy producentem innowacyjnych urządzeń do produkcji wysokoenergetycznego biopaliwa oraz biowęgla, który swój model biznesowy oparł o

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE www.dmstax.com DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE Słowo wstępne Szanowni Państwo Mamy zaszczyt przedstawić Państwu firmę DMS TAX, firmę której misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INFORMACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ DORADCZĄ: MG PREMIUM Sp. z o.o. al. 29 Listopada 75/6 31-425

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Finansowanie Projektów Listopad 2017, Płock Cele i zadania strategiczne Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

PFR Starter FIZ Nabór funduszy venture capital

PFR Starter FIZ Nabór funduszy venture capital Nabór funduszy venture capital PFR Ventures wspiera projekty wysokiego ryzyka Finansowanie venture capital szansą na rozwój start-upów Inwestycje w start-upy na wczesnych etapach rozwoju, począwszy od

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE

DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE wstęp [ O NAS ] DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE WSZECHSTRONNA WIEDZA, WIELOLETNIA PRAKTYKA Jesteśmy profesjonalną firmą konsultingową z bogatym doświadczeniem na rynku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie dłużne inwestycji w energetyce i ciepłownictwie Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki

Finansowanie dłużne inwestycji w energetyce i ciepłownictwie Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Finansowanie dłużne inwestycji w energetyce i ciepłownictwie Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Dychów, 26 maja 2017 r. Finansowanie infrastruktury i rozwoju BGK

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo