EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1

2 EUROPROJEKTY LTD. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa Poznań tel fax ul. Piotra Skargi Szczecin tel fax OFERTA usług projektowo-doradczych dla inwestycji w odnawialne źródła energii OZE 2014 rok Opracowanie zostało sporządzone przez specjalistów firmy Europrojekty Ltd. w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące pozyskiwania finansowanie i dotacji europejskich, opracowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczecin, r. 2

3 1. WSTĘP Europrojekty Ltd. oferuje kompleksową obsługę w zakresie realizacji inwestycji przy wsparciu dotacji z funduszy unijnych. Nasze usługi kierujemy zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm jak i dużych przedsiębiorców. Ważną grupą naszego portfela klientów stanowią jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im przedsiębiorstwa komunalne, placówki edukacyjne, szpitale, spółki wodno-kanalizacyjne, itp. Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem finansowym, technicznym, prawnym oraz naukowym. Pozostajemy w dyspozycji ochrony interesów naszych Klientów. Zespół doradców oferuje przeprowadzenie konsultacji i analizy poprawności realizacji inwestycji w kontekście wymagań prawnych, formalnych, środowiskowych, ekonomicznych i technicznych. Sporządzamy kompleksową dokumentację o dofinansowanie - w tym wnioski aplikacyjne o dotacje, biznesplany, studia wykonalności oraz oferujemy pełne rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Europrojekty Ltd. związany jest umową z Polsko-Niemiecką Izbą Przedsiębiorczości, jak również posiada certyfikat doradcy funduszy Unii Europejskiej oraz akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jesteśmy również partnerem wielu instytucji finansowych i branżowych oraz banków w zakresie świadczenia usług pośrednictwa inwestycyjnego i finansowego. 2. DORADZTWO INWESTYCYJNE Analiza inwestycji Klienta pod względem wymagań prawnych, środowiskowych, technicznych i finansowych. Screening i dostosowanie właściwych dotacji i programów wsparcia finansowego. Ocena oraz kwalifikacja Klienta do pozyskania środków unijnych, krajowych, pomocy publicznej de minimis - dotacje, kredyty, pożyczki oraz poręczenia finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA i JEREMIE. 3

4 Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej i finansowej o dofinansowanie wnioski, biznes plany, studia wykonalności, analizy przed-procesowe i inne niezbędne dla danej inwestycji dokumenty. Przygotowanie firm do współpracy z sektorem naukowym i badawczorozwojowym (B+R) sporządzenie listów intencyjnych, spotkań z przedstawicielami instytucji naukowych, wyższych uczelni i ośrodków B+R, przygotowywanie ramowych umów o współpracy, opinii i audytów o innowacyjności inwestycji. Pełne przygotowanie do podpisania umów o dofinansowanie sporządzenie właściwych dokumentów i suplementów, reprezentowania przez Instytucjami Zarządzającymi finansowaniem inwestycji, Monitoring przebiegu inwestycji i udostępnienie w wersji drukowanej i elektronicznej - wszelkich dokumentów i formularzy wymaganych przez instytucje udzielające wsparcia finansowego. Rozliczanie inwestycji - zarządzanie i bezpośredni nadzór nad realizacją projektów (doradztwo w zakresie: obowiązków związanych ze przestrzeganiem ustawy zamówień publicznych oraz stosowaniem procedur prawidłowego wyboru oferenta-dostawcy, dokumentacją projektu, trybu kontroli realizacji projektu przez Regionalną Instytucję Finansującą, monitorowania realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowym, procedury aneksowania umów o dofinansowanie oraz dopuszczalnego zakresu zmian w projekcie), Rozliczenie projektu - ewidencjonowanie kosztów, sporządzenia wniosku o płatność, terminów i miejsca składania dokumentów oraz procedur wnioskowania o płatność, raportowania oraz przygotowania sprawozdań z realizacji projektu. 3. DORADZTWO ŚRODOWISKOWE I ENERGETYCZNE Europrojekty Ltd. jest ekspertem w dziedzinie inwestycji ochrony środowiska i inwestycji energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej. Oferujemy pozyskanie dotacji do 85 % z funduszy unijnych, środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norweski i Szwajcarski Mechanizm Finansowy) oraz środków krajowych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na inwestycje w odnawialne źródła energii. 4

5 RODZAJ DOTOWANYCH INWESTYCJI OZE: FARMY FOTOWOLTAICZNE FARMY WIATROWE BIOGAZOWNIE POMPY CIEPŁA SPALARNIE BIOMASY INSTALACJE SOLARNE UKŁADY KOGENERACYJNE 4. OFERTA PROJEKTOWO - DORADCZA EUROPROJEKTY Ltd. DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII a/ Prace przygotowawcze do inwestycji 1. Analiza i ocena przydatności terenu - wizja lokalna 2. Definiowanie projektu 3. Końcowa wycena gotowego systemu PV do uzgodnienia z Inwestorem 4. Sporządzenie optymalnej koncepcji zabudowy instalacji PV 5. Pozyskanie niezbędnych dokumentów na potrzeby sporządzenia projektów b/ Realizacja inwestycji 1. Projekt elektryczny po stronie DC (prąd stały) 2. Projekt elektryczny po stronie AC (prąd przemienny) 3. Uzyskanie warunków przyłączeniowych z Zakładu Energetycznego 4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zakładem Energetycznym 5. Wniosek zgłoszenia mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego 6. Projekt konstrukcyjno-budowlany instalacji PV 7. Projekt zagospodarowania ternu 8. Projekt techniczny instalacji PV 9. Zatwierdzenie dokumentacji technicznej Zgłoszenie na budowę 5

6 c/ Dokumentacja finansowania inwestycji 1. Studium wykonalności / Biznesplan 2. Wniosek o dofinansowanie 3. Aplikacja kredytowa/pozyczkowa d/ Procedury formalno-prawne i techniczne 1. Sprawdzenie zgodności z MPZP / Wniosek o wydanie warunków zabudowy 2. Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 3. Uzyskanie Decyzji środowiskowej i Decyzji w sprawie Sieci Natura Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy I zagosp. terenu 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót bud. - wniosek 6. Pozyskanie koncesji na sprzedaż zielonej energii (opcjonalnie) 7. Decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 8. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 9. Pełnienie Nadzoru inwestorskiego. 10. Audyty energetyczne, ekonomiczne, elektryczne. 11. Analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 12. Projektowanej Charakterystyki Energetycznej nieruchomości przeznaczonych dla inwestycji OZE. 13. Audyty energetyczne. 14. Decyzja o warunkach przyłączenia instalacji OZE do sieci opratora elektroenergetycznego. 5. CENNIK USŁUG DORADCZYCH (dla firm instalacyjnych w ramach stałej współpracy): Cena usługi przygotowania dokumentacji i czynności wymienionych w pkt 4 a i 4 b wynosi: 4 % wartości inwestycji lecz nie mniej niż zł + VAT. b/ Cena usługi przygotowania dokumentacji i czynności wymienionych w pkt 4 c i 4 d wynosi: 4 % wartości inwestycji lecz nie mniej niż zł + VAT. 6

7 9. INFORMACJE I GWARANCJE USŁUGI DORADCZEJ W pełnej zgodzie z etyką oraz sztuką zawodową akredytowanego doradcy i eksperta funduszy i dotacji Unii Europejskiej udzielamy Państwu pełnej gwarancji profesjonalnej poprawności usługi, oznaczającej, iż w przypadku odrzucenia dokumentacji z przyczyn formalnych zobowiązujemy się zwrócić w całości poniesione przez Państwa koszty niniejszej usługi, zaś w przypadku nie otrzymania dotacji z przyczyn merytorycznych, zaktualizujemy, uzupełnimy oraz wzmocnimy dokumentację i składać ją będziemy w najbliższych terminach zaproszeń do składania wniosków aż do ostatecznego otrzymania dotacji unijnej. Oświadczamy, iż dysponujemy wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz specjalizacją niezbędną do wykonania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej wnioskującej o dotacje unijne i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające nam sprostanie powyższemu obowiązkowi. Informujemy, iż dotychczas przygotowaliśmy ponad 960 projektów, o dotacje, zaś nasza skuteczność w otrzymaniu wsparcia funduszy europejskich wyraża się na wysokim poziomie pozytywnie zaopiniowanych wniosków (obecnie wynosi 87,56 %). Referencje i opinie klientów najlepiej świadczące o jakości naszych usług pozostają do wglądu w biurze naszej firmy lub opublikowane są na naszej stronie internetowej w zakładce referencje. Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy. Piotr Ostrowski Dyrektor Europrojekty Ltd 7

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do realizacji inwestycji?

Jak przygotować się do realizacji inwestycji? Jak przygotować się do realizacji inwestycji? Energetyka wodna to proekologiczny sposób na wytwarzanie energii elektrycznej. Podstawową zaletą budowy małej elektrowni wodnej (MEW)[1] jest gwarancja, że

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: MAE/158/2014 Warszawa, dn. 18.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo