ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy"

Transkrypt

1 ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę usług świadczonych przez BAA Polska Sp. z o.o., która obejmuje kompleksowe doradztwo związane z rozwojem projektów biznesowych i publicznych. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ich działalności - od strategii i programów rozwoju do operacyjnego wdrażania różnorodnych projektów inwestycyjnych, kapitałowych, rynkowych, czy zarządczych. Unikatowym elementem naszej oferty są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. BAA Polska Sp. z o.o. to jedna z najstarszych polskich firm konsultingowych oraz jedna z niewielu, która nieprzerwanie funkcjonuje na rynku usług doradczych. BAA Polska Sp. z o.o. została ona założona przez grupę pracowników naukowych instytutów badawczych, którzy jeszcze w latach osiemdziesiątych współpracowali z misjami Banku Światowego w Polsce. Jesteśmy laureatem prestiżowej nagrody Lider Polskiego Biznesu. BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów. Obok ekspertów o - często unikalnych - kompetencjach z dziedziny doradztwa strategicznego, finansów, zarządzania oraz innowacji potencjał merytoryczny BAA Polska tworzy szeroka sieć kontaktów partnerskich. Naszymi partnerami są wiodące instytucje finansowe, kancelarie prawne, firmy audytorskie oraz firmy inżynierii środowiskowej (doradztwa ekologicznego). Dbamy o profesjonalizm w realizacji zadań, identyfikację ryzyk, zindywidualizowane podejście oparte na znajomości branży i zrozumieniu procesów biznesowych. Dążymy do upowszechnienia nowych, najwyższych standardów konsultingu, adekwatnych do rosnących potrzeb i wymagań przedsiębiorców. Oferujemy przyjazne i elastyczne warunki współpracy Serdecznie Zapraszamy do kontaktu 2

3 SPIS TREŚCI 1. Filozofia działania BAA Polska Sp. z o.o. 2. Aktywność Publiczna i społeczna 3. Usługi świadczone przez BAA 3.1 Doradztwo strategiczne 3.2 Fuzje i przejęcia 4. Nagrody i wyróżnienia 5. Partnerzy BAA 6. Dane kontaktowe 7. Pozostałe informacje 3.3 Doradztwo finansowe 3.4 Zarządzanie zmianą 3.5 Projekty UE 3.6 E-doradca 3

4 Nasza filozofia działania Wiedza i rozbudowane metody analiz, diagnozy i prognozowania, które pozwalają nam poznać i zrozumieć materię i sposób zorganizowania, nawet najbardziej złożonego biznesu. Poznanie i wiedza nie przysłaniają nam jednak dystansu, tak ważnego u doradcy szczególnie przy budowie strategii na przyszłość, prognozowaniu i zarządzaniu zmianą. Entuzjazm, każdy projekt nas cieszy, stąd pewnie w każdy wkładamy więcej pracy i emocji niż nasi konkurenci. Dlatego też nasi Klienci dostają od nas więcej niż to, co można zapisać w najlepszej umowie lub kontrakcie. Skuteczność, podejmujemy się nawet najtrudniejszych zadań i nie żałujemy czasu na poszukiwanie wariant, jeśli widzimy choćby szansę na wyższą skuteczność w osiąganiu celów. Precyzja i elastyczność, potrafimy działać precyzyjnie, a zarazem elastycznie reagować na każdą zmianę, szansę lub wątpliwość. Modelami finansowymi z wielką precyzją opisujemy nawet najbardziej złożone przedsięwzięcia, z równoczesnym zachowaniem elastyczności, adekwatnej do zmienności otoczenia. Kompleksowość, korzystamy z sukcesem z praktycznej wiedzy rynkowej, branżowej, technicznej i technologicznej. Dokonujemy transferu najlepszych rozwiązań między branżami, niezależnie od wielkości i formuły prawnej podmiotu gospodarczego. Szacunek dla osiągnięć Klienta, zawsze staramy się zrozumieć sposób zorganizowania, zasady i cele do jakich dąży nasz Klient. Z każdego przedsięwzięcia, nawet tego przeżywającego problemy udaje się nam wyłuskać, ocalić i przenieść do nowej gwarantującej sukces formuły wartościowe elementy. Szanujemy dorobek innych oraz cenimy różnorodność budującą konkurencyjność Satysfakcja, zadowolenie i sukces naszych Klientów są głównym wyznacznikiem naszych działań i dążeń. Stąd pewnie z wieloma przedsiębiorcami, firmami, menagerami współpracujemy od wielu lat. Każdy wracający do nas Klient, to obiektywna i przynosząca nam ogromną satysfakcję ocena naszej pracy.. 4

5 Aktywność publiczna i społeczna Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy także w aktywnej działalności publicznej na rzecz rozwoju gospodarczego i wsparcia przedsiębiorców. BAA Polska, jak też partnerzy BAA aktywnie włączają się w działania publiczne na rzecz rozwoju gospodarki krajowej oraz polskich przedsiębiorstw. Ich wiedza z zakresu zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i ekonomiki firm wykorzystywana jest przez pracodawców, w imieniu których biorą udział w pracach komisji parlamentarnych oraz instytucji nadzorujących i monitorujących realizacje unijnych programów rozwojowych. Występują również w mediach publicznych. Na forach tych prezentują ocenę skutków ekonomicznych przygotowanych prze rząd regulacji prawnych, diagnozy stanu ważnych dziedzin i branż lub propozycje usprawnień działalności państwa w sferze gospodarki. W największym stopniu prace te realizowane są w ramach Business Center Club, którego BAA jest jednym z współtwórców, zwłaszcza Konwentu BCC zajmującego się opiniowaniem i wypracowywaniem rozwiązań dla najbardziej palących zagadnień gospodarczych. Dla firm zrzeszonych w BCC eksperci BAA prowadza również stałe, koleżeńskie konsultacje z zakresu funkcjonowania rynku publicznego, restrukturyzacji spółek, fuzji i przejęć oraz sposobów pozyskiwania środków finansowych. Doraźnie, wybrani partnerzy BAA wspierają doradztwem wiele organizacji społecznych oraz niekomercyjnych instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorców, takich jak Stowarzyszenie Euro - Atlantyckie, zrzeszenia spółdzielni mieszkaniowych, Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od lat założyciel i były, wieloletni Prezes BAA zasiada w jury nagradzającym przedsiębiorstwa tytułem Lidera Biznesu i Ambasador Polskiej Gospodarki. Jest również stałym członkiem Komisji Trójstronnej i arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W celu promocji nowoczesnych, innowacyjnych technologii i rozwiązań gospodarczych w 2011 r partnerzy BAA powołali do życia fundację pod nazwą?instytut Nowoczesnej Przedsiębiorczości?. Fundacja ta nawiązała już pierwsze kontakty z pracownikami Uniwersytetu w Cambridge oraz największymi krajowymi szkołami wyższymi i rozpoczęła działalność statutowa. 5

6 Usługi świadczone prze BAA Polska Sp. z o.o. Doradztwo strategiczne Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Fuzje i przejęcia Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna - sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku. Doradztwo finansowe W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz wejście funduszy inwestycyjnych. Zarządzanie zmianą Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja. Projekty UE Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł. Ekspertyzy i opinie Unikatowym elementem oferty BAA Polska są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. EDoradca Usługa w trakcie wdrażania. 6

7 Doradztwo strategiczne Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Strategie rozwoju Kapitał na rozwój Doradztwo giełdowe Biznes plany i studia wykonalności inwestycji Oferujemy doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju poprzez analizę sposobu obecności i zachowania się firmy w otoczeniu, a więc posiadanie przez firmę celu działania oraz planu osiągnięcia tego celu, z wykorzystaniem dostępnych zasobów i w oznaczonym czasie. Prowadzimy obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz wejście funduszy inwestycyjnych. Pomagamy naszym klientom w wyborze źródła i sposobu pozyskania środków rozwojowych. Ułatwia to przebrnięcie przez procedury jakie związane są z tymi aplikacjami. Usługa ta obejmuje swym zakresem: Przygotowanie spółki do emisji publicznej. Współdziałanie w realizacji sprzedaży akcji spółki w trybie oferty publicznej w tym rekomendacje terminów oferty, przedziału cenowego akcji i ceny emisyjnej (w oparciu o dokonaną wycenę) i współpraca z biurem maklerskim, które pełnić będzie funkcję oferującego. Zadania operacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia publicznej emisji akcji. Sporządzamy profesjonalne biznesplany i studia wykonalności, spełniające standardy powszechnie akceptowane przez banki oraz krajowe i zagraniczne instytucje finansowe. W ramach biznes planów i studiów wykonalności inwestycji, obok wielozakresowych analiz, dostarczamy też naszym Klientom modele finansowe, które mogą być potem wykorzystywane jako dynamiczne narzędzie zarządzania firmą i stanowić element procesu decyzyjnego w przedmiotowym obszarze. 7

8 Doradztwo strategiczne Strategie i badania rynkowe oferujemy kompleksowe strategie marketingowe obejmujące sformułowanie wizji lub nowej wizji produktu, badania rynków, na których będą one lokowane, określenie warunków cenowych i organizacyjnych wejścia na te rynki oraz szacunek kosztów całego przedsięwzięcia. Podział i konsolidacje firm Realizujemy procesy konsolidacji lub podziału miały zróżnicowaną specyfikę, które służą bardzo różnorodnym celom, dotyczą rozmaitych form prawnych biznesu i podmiotów o odmiennym stopniu złożoności organizacyjnej, różnych też rodzajów produkcji lub usług. Partnerstwo publiczno-prywatne W zakresie partnerstwa publiczno-prawnego oferujemy prace przygotowawczo-koncepcyjne, jak i doradztwo operacyjne związane z wdrożeniem wypracowanego modelu partnerstwa, a w szczególności: poszukiwaniem i kojarzeniem partnerów, którzy wspólnie mogą zrealizować dane przedsięwzięcie, w tym przygotowaniem memorandum informacyjnego przedsięwzięcia, budową bazy potencjalnych partnerów, prowadzeniem działań informacyjnych, wypracowaniem optymalnego dla obu stron modelu realizacji przedsięwzięcia; ten etap najczęściej prowadzimy wspólnie z renomowanymi kancelariami prawnymi, opracowaniem programów wdrożeniowych, w tym harmonogramów rzeczowo-finansowych, wskaźników monitorowania przedsięwzięcia, przeprowadzaniem ewaluacji projektu i oceny osiągania zakładanych celów. 8

9 Fuzje i przejęcia Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna - sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku. Poszukiwanie inwestorów Poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów zabiegamy przede wszystkim o to by dokładnie rozpoznać i zrozumieć ich oczekiwania. Poszukiwanie partnerów Doradztwo prywatyzacyjne Wyceny Memoranda Inwestycyjne Due diligence Poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów przede wszystkim staramy się zrozumieć ich oczekiwania. BAA Polska stworzyła też specjalny produkt: partner-inwestor skierowany do właścicieli firm nie posiadających następców, a to narastający problem nie tylko w Polsce. Realizujemy usługę doradztwa przy transakcjach o najwyższym stopniu złożoności, związanych ze sprzedażą akcji w trybie oferty publicznej z równoczesnym pozyskaniem inwestora strategicznego czy też giełdową sprzedażą łącznie - akcji Skarbu Państwa i akcji z podwyższenia kapitału. Sporządzamy profesjonalne wyceny wartości spółek, grup kapitałowych oraz wartości niematerialnych i prawnych zorganizowanych części przedsiębiorstw, które wykorzystywane są dla bardzo różnorodnych potrzeb, jako jeden z elementów większego pakietu usług doradczych lub jako samodzielny, kompleksowy raport. Przygotowujemy Memoranda informacyjne jest dokumenty kompleksowo obrazujące stan przedsiębiorstw, ich zorganizowanej części lub wybranej działalności. Memorandum zawiera dane dotyczące sytuacji w głównych obszarach prezentowanego biznesu tj. w sferze organizacyjnej, majątkowej, rynkowej, finansowej i prawnej. Wykonujemy usługę Due diligence polegającą na badaniu przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części w sferze organizacyjnej, majątkowej, handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Głównym celem badania jest identyfikacja ograniczeń, ryzyk i zagrożeń związanych z badaną firmą lub działalnością, najczęściej dla potrzeb oszacowania jej wartości i złożenia oferty zakupu oraz podjęcia negocjacji ze sprzedającym. Efektem procesu due diligence jest raport podsumowujący wyniki badań i rekomendujący dalszy tryb postępowania 9

10 Doradztwo finansowe W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz wejście funduszy inwestycyjnych. Diagnoza sytuacji finansowej Oferujemy usługę wykonania diagnozy stanu firmy lub przedsięwzięcia biznesowego stanowią wyjściowy etap prawie wszystkich projektów o bardziej złożonym charakterze, takich jak zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa, program restrukturyzacji, optymalizacja modelu biznesowego, emisja akcji lub obligacji czy ubieganie się kredyt. Doradztwo kredytowe Emisje obligacji Oferta BAA w tym zakresie obejmuje: diagnozę firmy i przedsięwzięcia biznesowego identyfikującą obecne i przyszłe potrzeby finansowe, związane z jego realizacją wraz z ich szczegółowym harmonogramem czasowym, wstępną ocenę zdolności kredytowej firmy i wskazanie sposobu jej poprawy, jeśli to wskazane, przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania kredytu lub pożyczki (wnioski kredytowe, biznes plany, studia wykonalności inwestycji, opinie, wyceny), analizę i porównanie ofert banków oraz innych kredytodawców, udział w negocjacjach warunków umowy kredytowej sporządzenie aplikacji korygujących wielkości kolejnych transz kredytów oraz warunki spłat. Usługa doradztwa w procesie emisji obligacji korporacyjnych lub komunalnych obejmuje: Sformułowanie celów emisji oraz przygotowanie projektów uchwał dotyczących emisji. Współpracę z emitentem przy wyborze agenta emisji. Opracowanie dokumentu informacyjnego (prezentowanego obligatariuszom) i innych wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami Ustawy o obligacjach. Przygotowanie wieloletnich prognoz działalności emitenta, potwierdzających możliwość obsługi i spłaty obligacji w wyznaczonych terminach. Doradztwo w zakresie konstrukcji zabezpieczeń obligacji z ewentualnym wykorzystaniem poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego i innych instytucji mających takie uprawnienia. 10

11 Doradztwo finansowe Emisje akcji Dotacje i granty Inne źródła pozyskiwania kapitału Nasze usługi w tej sferze obejmują: Przygotowanie spółki do emisji publicznej w tym: Współdziałanie w realizacji sprzedaży akcji spółki w trybie oferty publicznej w tym rekomendacje terminów oferty, przedziału cenowego akcji i ceny emisyjnej (w oparciu o dokonaną wycenę) i współpraca z biurem maklerskim, które pełnić będzie funkcję oferującego. Zadania operacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia publicznej emisji akcji. Oferujemy dwie formy współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji oraz grantów: pozyskiwanie środków pomocowych dla potrzeb wspierania rozwoju ich działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programów pomocowych, naszą specjalizacją stało się pozyskiwanie dotacji dla przedsięwzięć nietypowych, o złożonej strukturze podmiotowej, łączących prace badawczo-rozwojowe z procesami inwestycyjnymi. bezpośrednia realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych. Są to duże prace analizujące różne aspekty polskiej gospodarki, kampanie informacyjno-promocyjne oraz projekty doradczo-szkoleniowe. Poza BAA uczestniczą w nich przedsiębiorstwa i podmioty sfery publicznej. Oferujemy pomoc w dostępie nie tylko do najbardziej powszechnych źródeł kapitału (kredyty, leasing, giełda, obligacje, dotacje), ale także do szerokiej gamy innych, rzadszych form finansowania działalności przedsiębiorstw takich jak: Mezzanine, Fundusze Speed Capital, Fundusze Private Equity/ Venture Capital, Sekurytyzacja Restrukturyzacja modelu finansowania Sporządzamy analizę efektywności obecnej struktury finasowania bieżącej działalności komercyjnej w odniesieniu do obszarów kluczowych z punktu widzenia generowania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa. Badanie określa dla tych obszarów szczegółową wielkość niezbędnych środków, rozkład czasowy tego zapotrzebowania i długość rotacji kapitału. Następnie ocenia się koszty finansowania tych obszarów i całej firmy w różnych alternatywnych scenariuszach i porównuje ze stanem bieżącym. 11

12 Zarządzanie zmianą Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja. Diagnoza przyczyn kryzysu Usługa polega na zdiagnozowaniu stanu firmy lub przedsięwzięcia biznesowego stanowią wyjściowy etap prawie wszystkich projektów o bardziej złożonym charakterze, takich jak zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa, program restrukturyzacji, optymalizacja modelu biznesowego, emisja akcji lub obligacji czy ubieganie się kredyt Restrukturyzacja kosztowa i programy naprawcze Optymalizacja modelu biznesowego Przygotowujemy programy restrukturyzacyjne (lub naprawcze) opracowywane są w sytuacjach, gdy z racji pogorszenia się koniunktury rynkowej, nowych priorytetów właściciela lub negatywnych zdarzeń wewnętrznych firma zagrożona jest upadłością, przed którą uchronić ją tylko może zmiana sposobu prowadzenia biznesu Optymalizacja modelu biznesowego to kompleksowa usługa o złożonym charakterze, polegająca na określeniu najlepszego w danych warunkach sposobu funkcjonowania firmy na wszystkich jej płaszczyznach tj.: produkcji / sposobów tworzenia usług, zaopatrzenia, oferty asortymentowej i sprzedaży (dystrybucji), finansów (cen, kosztów), organizacji procesów wewnętrznych, z uwzględnieniem, obok potencjału wewnętrznego firmy, także uwarunkowań rynkowych, specyfiki branży oraz trendów biznesowych. Pozycjonowanie rynkowe Oferujemy kompleksowe strategie marketingowe obejmującą działania zaczynające się sformułowaniem nowej wizji i misji przedsiębiorstwa, poprzez badania nowych rynków, ocenę szans i identyfikację warunków ilościowych, organizacyjnych i jakościowych wejścia na rynek. 12

13 Projekty UE Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł. Dobór instrumentów pomocowych Dotacje na inwestycje i projekty B+R Zarządzanie projektem Usługa obejmuje: kompleksowe doradztwo polegające na opracowaniu scenariusza pozyskiwania wsparcia dotacyjnego w okresie kilku lat, powiązanego z realizacją strategii rozwoju firmy. Scenariusz ten ma charakter planu wdrożeniowego, który wskazuje jaki instrument pomocowy, w jakim czasie i w jakim zakresie rzeczowym zostanie wykorzystany dla osiągnięcia określonego elementu strategii; doradztwo operacyjne dla dofinansowania jednostkowych przedsięwzięć rozwojowych Oferta BAA Polska obejmuje wszystkie elementy procesu ubiegania się o dotację, tj. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności projektu i biznes plan (zgodnie wytycznymi do danego programu dotacyjnego), wniosku o dofinansowanie, opinii o poziomie innowacyjności i zaawansowaniu technologicznym projektu oraz oświadczeń i zestawień dodatkowych wymaganych jako załączniki do wniosku, a także weryfikacja prawidłowości dokumentów formalnych załączanych do wniosku przez Klienta. Zajmujemy się również monitorowaniem procedury aplikacyjnej do czasu uzyskania decyzji o przyznaniu dotacji. W ramach tej usługi oferujemy: Przygotowanie operacyjnego modelu realizacji projektu UE (regulamin organizacyjny projektu, dokumentacja personelu zaangażowanego w projekt, obieg dokumentów operacyjnych projektu, sposób archiwizacji dokumentów projektowych), Określanie kwalifikowalności kosztów, Określanie stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, Ocena prawidłowości postępowań ofertowych przy zakupach na rzecz projektu, Przygotowywanie wniosków o płatność na poziomie płatności zaliczkowej oraz płatności końcowej, Przygotowywanie sprawozdań z realizacji prac, Przeprowadzanie audytów wewnętrznych projektu i obsługa audytów zewnętrznych, Przygotowanie merytorycznego uzasadnienia zmian do wniosków i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Reprezentowanie Klienta w bieżących kontaktach z instytucjami zarządzającymi dotacją. 13

14 Projekty UE Granty na szkolenia Oferujemy pełen zakres usług, tj. od poszukiwania odpowiedniego instrumentu wsparcia, poprzez opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, po zarządzanie danym projektem wraz z jego pełnym rozliczeniem. Projekty partnerskie Realizujemy duże badania społeczno-gospodarcze, regionalne i ogólnokrajowe, kampanie informacyjno-promocyjne oraz złożone projekty łączące komponenty doradcze ze szkoleniowymi. Wsparcie przedsięwzięć publicznych Nasza oferta w tym zakresie obejmuje zarówno prace przygotowawczo-koncepcyjne, jak i doradztwo operacyjne związane z wdrożeniem wypracowanego modelu partnerstwa. W szczególności zajmujemy się: poszukiwaniem i kojarzeniem partnerów, którzy wspólnie mogą zrealizować dane przedsięwzięcie, w tym przygotowaniem memorandum informacyjnego przedsięwzięcia, budową bazy potencjalnych partnerów, prowadzeniem działań informacyjnych, wypracowaniem optymalnego dla obu stron modelu realizacji przedsięwzięcia; ten etap najczęściej prowadzimy wspólnie z renomowanymi kancelariami prawnymi, opracowaniem programów wdrożeniowych, w tym harmonogramów rzeczowo-finansowych, wskaźników monitorowania przedsięwzięcia, przeprowadzaniem ewaluacji projektu i oceny osiągania zakładanych celów. 14

15 Ekspertyzy i opinie Dopełnieniem naszego udziału we wszystkich przejawach życia gospodarczego są opinie i ekspertyzy wykonywane na rzecz struktur rządowych, prokuratury i sądownictwa, a także przedsiębiorców wchodzących w np. spór, którego podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. Opinie i ekspertyzy, to jeden z najbardziej złożonych i kompleksowych produktów wymagający często analizy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tomów akt. W tym obszarze naszej aktywności mamy w dorobku opinie, które stały się podstawą do rozstrzygnięć (przez sądy, prokuraturę) sporów prawnych, których przedmiot miał znaczącą wartość (nawet kilkaset milionów). Pracujemy dla przedsiębiorców wchodzących w spór z organami rządowymi, samorządowymi stosując zrozumiałe dla prawników podejście do identyfikacji, definicji i wyceny szkody. Od kilku już lat sporządzamy opinie, które stają się podstawą wyceny majątku współmałżonków ulokowanego w podmiotach gospodarczych, często o bardzo złożonej i nie zawsze jednoznacznej strukturze własnościowej. W sprawach rozwodowych coraz częściej podział majątku dotyczy firm, praw majątkowych o wartości idącej w setki milionów złotych. Jako pierwsi w swych ekspertyzach zwróciliśmy uwagę na różne dla stron skutki podziału majątku wspólnego, jakim jest przedsiębiorstwo (ekspertyzy wykonywaliśmy dla wyceny podmiotów funkcjonujących w całej gamie. Wskazaliśmy na potrzebę uwzględnienia (korekty wartości) wpływu spłaty współmałżonka, wspólnika na wartość firmy po spłacie. 15

16 E-Doradca Usługa w trakcie wdrażania. 16

17 Nagrody i wyróżnienia Za nasze osiągnięcia w sferze doradztwa otrzymaliśmy statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, przyznawaną przez Business Centre Club, a także Medal Europejski oraz nagrodę Złotego Grosza. 17

18 Partnerzy BAA Grażyna Magdziak Prezes Zarządu Dyrektor Projektów Doradztwa Strategicznego Ireneusz Krawczyk Wiceprezes Zarządu Dyrektor Projektów Doradztwa Inwestycyjnego Sylwia Galant-Załęgowska Członek Zarządu Dyrektor Projektów Doradztwa UE Krzysztof Grądziel Dyrektor Działu Rynku Kapitałowego Agnieszka Borowicz Dyrektor Działu Analiz Finansowych i Wycen, Partner 18

19 Zapraszamy do kontaktu BAA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Powązkowska Warszawa tel. (0-22) , , fax (0-22) Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców - Nr KRS ; NIP:

20 ZadBAAliśmy o rozwój ponad 1000 firm. Oferta BAA Polska obejmuje kompleksowy zakres usług doradczych związanych z rozwojem projektów biznesowych i publicznych. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ich działalności - od strategii i programów rozwoju do operacyjnego wdrażania różnorodnych projektów inwestycyjnych, kapitałowych, rynkowych, czy zarządczych. Unikatowym elementem naszej oferty są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. 20

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo