O autorach Dedykacje Podziękowania Wprowadzenie Wprowadzenie do Visual Studio

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25"

Transkrypt

1 Spis treści O autorach Dedykacje Podziękowania Wprowadzenie Część I Wprowadzenie do Visual Studio Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio Oczekiwane usprawnienia środowiska Jedno narzędzie wiele zadań Bardziej przejrzyste okna Zapisywanie ustawień Współużytkowanie (i konsumowanie) kodu w ramach społeczności Wzbogacona obsługa okna Class Designer Rozwijanie aplikacji z interfejsem użytkownika Zwiększanie wydajności programistów aplikacji sieciowych Bardziej inteligentne klienty Rozwiązania oparte na pakiecie Office Rozwiązania na urządzenia przenośne Tworzenie powiązanych rozwiązań opartych na usługach Tworzenie aplikacji i procesów biznesowych Tworzenie i konsumowanie usług Praca z danymi Projektowanie danych Odwzorowywanie obiektów na dane relacyjne Tworzenie aplikacji okresowo nawiązujących połączenie Produkty z rodziny Visual Studio Wersje Express Wersja Standard Wersja Professional Team Systems Narzędzia Expression Podsumowanie Rozdział 2. Krótki przegląd środowiska IDE Instalowanie środowiska Visual Studio Wybór języka Konfigurowanie środowiska programistycznego Strona startowa Opcje uruchomieniowe Pierwszy projekt... 88

2 Spis treści Pasek menu Liczne paski narzędzi Standardowy pasek narzędzi Dostosowywanie pasków narzędzi Okno narzędzi Graficzne okna projektowe Edytory tekstu Edytory kodu Dostosowywanie edytorów Solution Explorer Okno Properties Zarządzanie wieloma oknami środowiska IDE Przyczepianie Dokowanie Podsumowanie Rozdział 3. Rozszerzenia platformy i języków.net w wersji Przegląd usprawnień w Visual Studio 2008 z podziałem na języki.net Usprawnienia IDE związane z językiem Visual Basic Usprawnienia IDE związane z językiem C# Dodatki do języków.net w wersji Wykrywanie typu zmiennej na podstawie przypisania Tworzenie obiektów i ustawianie ich właściwości w jednym wierszu kodu Dodawanie metod do istniejących klas Tworzenie egzemplarzy nieistniejących klas Pisanie prostych funkcji anonimowych w kodzie Dodawanie logiki biznesowej do wygenerowanego kodu Dostęp do danych i pobieranie ich za pomocą języków.net Dzielenie podzespołów na wiele plików Bezpośrednie korzystanie z elementów XML Usuwanie nieużywanych argumentów z metod obsługi zdarzeń (tylko w Visual Basic) Automatyczne generowanie kodu do obsługi właściwości (tylko w C#) Usprawnienia platformy.net Framework Podsumowanie Część II Szczegółowe omówienie środowiska IDE Rozdział 4. Rozwiązania i projekty Wprowadzenie do rozwiązań Tworzenie rozwiązania Korzystanie z rozwiązań Zapoznawanie się z projektami Tworzenie projektu Używanie plików definicji projektu Praca z projektami Podsumowanie

3 Spis treści Rozdział 5. Przeglądarki i eksploratory Okno Solution Explorer Ikony i wskazówki graficzne Zarządzanie rozwiązaniami Zarządzanie projektami Okno Class View Pasek narzędzi Pasek wyszukiwania Panel obiektów Panel składowych Okno Server Explorer Połączenia z danymi Komponenty serwera Okno Object Browser Zmiana zasięgu Przeglądanie obiektów Okno Document Outline Modyfikowanie elementów Podsumowanie Rozdział 6. Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych Podstawy Edytor tekstu Okna projektowe środowiska Visual Studio Pisanie kodu w edytorze Otwieranie edytora Pisanie kodu Budowa okna edytora kodu Narzędzia do nawigowania po kodzie Przeszukiwanie dokumentów Diagnozowanie w edytorze kodu Drukowanie kodu Używanie okna Code Definition Tworzenie i modyfikowanie dokumentów oraz szablonów XML Generowanie szablonów Edycja arkuszy stylów XSLT Używanie kaskadowych arkuszy stylów Dodawanie zasad stylów Definiowanie atrybutów arkuszy stylów Tworzenie aplikacji klienckich dla systemu Windows Tworzenie projektów aplikacji dla systemu Windows Tworzenie projektów WPF Tworzenie formularzy sieciowych Projektowanie aplikacji opartych na formularzach sieciowych Tworzenie komponentów i kontrolek Tworzenie nowego komponentu lub kontrolki Uwagi na temat pisania kodu komponentów Podsumowanie

4 Spis treści Rozdział 7. Społeczność.NET: wykorzystanie i tworzenie współużytkowanego kodu Możliwości Visual Studio związane ze społecznością Strona startowa Visual Studio Menu Help Wykrywanie i wykorzystanie współużytkowanych zasobów Rodzaje współużytkowanych zasobów Wyszukiwanie odpowiednich zasobów Instalowanie i przechowywanie udostępnianych zasobów Własny wkład w społeczność Tworzenie udostępnianych elementów (szablonów projektów i elementów) Tworzenie szablonów projektów Tworzenie szablonów elementów Tworzenie pakietów Udostępnianie własnych rozwiązań Podsumowanie Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów kodu Śledzenie zmian Wskazówki dotyczące problemów Aktywne odnośniki Kolorowanie składni Schematy i nawigacja Schematy kodu Nawigowanie po kodzie HTML Inteligentne znaczniki i operacje Okno projektowe HTML Okno projektowe formularzy Windows Edytor kodu Mechanizm IntelliSense Uzupełnianie słów (Complete Word) Okno z informacjami podręcznymi (Quick Info) Okno z listą składowych (List Members) Okno z informacjami o parametrach (Parameter Info) Porządkowanie instrukcji Using Fragmenty kodu i kod szablonowy Dopasowywanie nawiasów Dostosowywanie mechanizmu IntelliSense do własnych potrzeb Okno Task List Zadania związane z komentarzami Zadania związane ze skrótami Zadania użytkownika Podsumowanie

5 Spis treści Rozdział 9. Refaktoryzacja kodu Podstawy refaktoryzacji w Visual Studio Uruchamianie narzędzi do refaktoryzacji Podgląd zmian Zmienianie nazw Uruchamianie operacji Rename Używanie okna dialogowego Rename Wyodrębnianie metod Uruchamianie refaktoryzacji Extract Method Wyodrębnianie metod Generowanie szkieletu metody Wyodrębnianie interfejsów Uruchamianie refaktoryzacji Extract Interface Wyodrębnianie interfejsów Refaktoryzacja parametrów Usuwanie parametrów Przekształcanie zmiennych lokalnych na parametry Zmiana kolejności parametrów Hermetyzacja pól Uruchamianie refaktoryzacji Encapsulate Field Okno dialogowe Encapsulate Field Podsumowanie Rozdział 10. Diagnozowanie w Visual Studio Podstawy diagnozowania Scenariusz Wiele etapów diagnozowania Diagnozowanie aplikacji (samodzielne sprawdzanie) Podsumowanie podstaw diagnozowania Debuger środowiska Visual Studio Menu i pasek narzędzi Debug Opcje diagnozowania Wkraczanie w kod, wychodzenie z niego i przeskakiwanie Określanie warunków wstrzymania wykonywania kodu Korzystanie z punktów śledzenia (When Hit ) Podglądanie danych w debugerze Korzystanie z funkcji zmień i kontynuuj Diagnozowanie zaawansowane Zdalne diagnozowanie Diagnozowanie usług WCF Diagnozowanie aplikacji wielowątkowych Diagnozowanie skryptów działających po stronie klienta Podsumowanie

6 Spis treści Część IV Wzbogacanie środowiska Visual Studio Rozdział 11. Wprowadzenie do obiektowego modelu automatyzacji Przegląd obiektowego modelu automatyzacji Wersje modelu obiektowego Kategorie automatyzacji Obiekt główny DTE (DTE2) Obiekty Solution i Project Kontrolowanie projektów wchodzących w skład rozwiązania Dostęp do kodu projektu Okna Dostęp do okien Interakcja z oknami Okna tekstowe i panele Rodzaje okien narzędzi Okna połączone Paski poleceń Dokumenty Dokumenty tekstowe Obiekty polecenia Wykonywanie poleceń Dodawanie klawiszy skrótu Obiekty debugera Zdarzenia automatyzacji Podsumowanie Rozdział 12. Tworzenie makr Rejestrowanie makr Korzystanie z okna Macro Explorer Używanie środowiska IDE Macros Projekty makr Pisanie makr Diagnozowanie Obsługa zdarzeń Wywoływanie makr Podsumowanie Rozdział 13. Tworzenie kreatorów i dodatków Tworzenie pierwszego projektu dodatku Ustawianie parametrów dodatku Struktura dodatków Cykl życia dodatków Reagowanie na polecenia Zarządzanie dodatkami Przykładowy dodatek paleta do wybierania kolorów Początkowe operacje Tworzenie klasy kontrolki użytkownika

7 Spis treści Zmiany w klasie Connect Udostępnianie ustawień dodatku Tworzenie kreatorów dla środowiska Visual Studio Analiza struktury kreatorów Tworzenie kreatorów typu Add New Item Podsumowanie Część V Tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw Rozdział 14. Tworzenie aplikacji ASP.NET Podstawy witryn w ASP.NET Tworzenie nowego projektu aplikacji sieciowej Kontrolowanie właściwości i opcji projektu Tworzenie stron internetowych Projektowanie interfejsu użytkownika Określanie układu strony i położenia kontrolek Tworzenie jednolitego wyglądu i zachowania Tworzenie UI konfigurowanego przez użytkownika Praca z kontrolkami ASP.NET Przegląd kontrolek ASP.NET Standardowe kontrolki ASP.NET Kontrolki do walidacji Kontrolki logowania Kontrolki nawigacyjne witryny Kontrolki danych Kontrolki użytkownika Podsumowanie Rozdział 15. Tworzenie aplikacji opartych na formularzach Windows Podstawy projektowania formularzy Uwzględnianie użytkownika końcowego Rola standardów UI Planowanie interfejsu użytkownika Tworzenie formularza Typ projektu Windows Application Właściwości i zdarzenia formularza Dodawanie kontrolek i komponentów Układ i pozycjonowanie kontrolek Używanie kontenerów Wygląd i zachowanie kontrolek Praca z kontrolkami ToolStrip Wyświetlanie danych Tworzenie własnych kontrolek Dziedziczenie z istniejącej kontrolki Definiowanie kontrolki użytkownika Tworzenie własnej kontrolki Podsumowanie

8 Spis treści Rozdział 16. Tworzenie bogatszych i bardziej inteligentnych interfejsów użytkownika Platforma Windows Presentation Foundation Model programowania Wprowadzenie do okna projektowego WPF XAML i panele projektowe Programowanie z wykorzystaniem WPF Układ Style i szablony Wiązanie danych Zdarzenia przekazywane Tworzenie prostej przeglądarki obrazów Rozpoczynanie tworzenia układu Zapisywanie obrazów Wiązanie rysunków Metody do obsługi zdarzeń związanych z przyciskami i efekty do modyfikowania obrazu Wybór katalogu przy użyciu standardowego okna dialogowego Podsumowanie Rozdział 17. Tworzenie bogatych aplikacji internetowych Tworzenie aktywnych aplikacji klienckich działających w standardowych przeglądarkach AJAX-owe kontrolki w ASP.NET Tworzenie stron AJAX-owych AJAX/ASP.NET Control Toolkit biblioteka o otwartym dostępie do kodu źródłowego Tworzenie wyjątkowych bogatych interakcji opartych na przeglądarkach w systemie Windows Niezależne aplikacje WPF a programy XBAP WPF Tworzenie aplikacji WPF uruchamianych w przeglądarce Zagadnienia związane z zabezpieczeniami Instalowanie aplikacji XBAP Udostępnianie interaktywnych aplikacji w różnych systemach Wprowadzenie do Silverlight Tworzenie aplikacji Silverlight Używanie technologii Silverlight na stronach internetowych Podsumowanie Rozdział 18. Praca z bazami danych Tworzenie tabel i związków Tworzenie nowej bazy danych SQL Server Definiowanie tabel Korzystanie z Database Diagram Designer Praca z poleceniami SQL Pisanie zapytań Tworzenie widoków

9 Spis treści Programowanie procedur składowanych Tworzenie wyzwalaczy Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika Korzystanie z projektów bazy danych Tworzenie projektu bazy danych Automatyczne generowanie skryptów Wykonywanie skryptu Tworzenie obiektów bazy danych w kodzie zarządzanym Rozpoczynanie projektu SQL Server Tworzenie procedury składowanej w C# Wiązanie kontrolek z danymi Wprowadzenie do wiązania danych Automatyczne generowanie związanych kontrolek Windows Forms Modyfikowanie zbiorów danych o określonym typie Ręczne wiązanie kontrolek formularzy Windows Wiązanie danych z kontrolkami sieciowymi Odwzorowania obiektowo-relacyjne Przegląd technologii LINQ Odwzorowywanie przy użyciu narzędzia O/R Designer Kod LINQ Podsumowanie Rozdział 19. Aplikacje oparte na usługach Wprowadzenie do usług Dlaczego usługi sieciowe ASP.NET i WCF? Usługi sieciowe ASP.NET Projekt ASP.NET Web Service Tworzenie usługi sieciowej ASP.NET Konsumowanie usługi sieciowej Zarządzanie wyjątkami usług sieciowych Usługi WCF Szablon projektu WCF Tworzenie usług WCF Konfigurowanie usług WCF Konsumowanie usługi WCF Hosting i instalowanie usług WCF Podsumowanie Rozdział 20. Dodawanie procesów do aplikacji Podstawy technologii Windows Workflow Składniki procesu Szablony projektów typu Workflow Okno projektowe procesów Szablony elementów procesów Czynności procesów Tworzenie procesów sekwencyjnych Projektowanie procesu

10 Spis treści Tworzenie hosta i klienta procesu Uruchamianie procesu Tworzenie procesów stanowych Projektowanie procesu stanowego Inicjowanie stanów i przechodzenie między nimi Definiowanie klienta i hosta Uruchamianie procesu stanowego Podsumowanie Rozdział 21. Tworzenie aplikacji biznesowych opartych na pakiecie Office Przegląd rozszerzalnych funkcji pakietu Office Funkcje pakietu Office Typy projektów Office w Visual Studio Tworzenie dodatków dla pakietu Office Modyfikowanie wstążki Modyfikowanie panelu zadań Tworzenie regionów formularzy aplikacji Outlook Tworzenie rozszerzeń dokumentów Office Kontrolki kontenerowe Tworzenie paneli operacji Przechowywanie danych w pamięci podręcznej Implementowanie własnych tagów inteligentnych Podsumowanie Część VI Visual Studio Team System Rozdział 22. Praca zespołowa i Visual Studio Team System Przegląd projektów tworzenia oprogramowania MSF Agile MSF dla CMMI Wprowadzenie do Visual Studio Team System Visual Studio Team Architect Visual Studio Team System Development Edition Visual Studio Team System Test Edition Visual Studio Team System Database Edition Team Foundation Server Podsumowanie Rozdział 23. Zarządzanie i praca z projektami zespołowymi Anatomia Team Foundation Server Warstwa aplikacji Warstwa danych Bezpieczeństwo Zarządzanie projektem zespołowym Tworzenie nowego projektu zespołowego Dodawanie użytkowników do zespołu projektowego Kontrolowanie struktury projektu i iteracji

11 Spis treści Przyłączanie się do zespołu projektowego Łączenie się z Team Foundation Server Korzystanie z Team Explorer Korzystanie z portalu projektu Korzystanie z Microsoft Office Korzystanie z alarmów projektu Praca z raportami projektu Podsumowanie Rozdział 24. Kontrola kodu źródłowego Podstawy systemu kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation Podstawowa architektura Uprawnienia w systemie zabezpieczeń Rozpoczynanie korzystania z kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation Konfigurowanie środowiska Visual Studio Używanie okna Source Control Explorer Zarządzanie obszarami roboczymi Dodawanie plików do systemu kontroli kodu źródłowego Modyfikowanie plików objętych kontrolą kodu źródłowego Pobieranie plików z repozytorium kodu źródłowego Przesyłanie zmian Wprowadzenie do zbiorów zmian Odkładanie kodu Scalanie zmian Rozgałęzianie i scalanie Rozgałęzianie Scalanie Podsumowanie Rozdział 25. Śledzenie elementów roboczych Wprowadzenie do elementów roboczych Funkcje elementów roboczych i SDLC Wybieranie zestawu elementów roboczych dla własnego projektu Identyfikowanie wspólnych cech elementów roboczych Zarządzanie elementami roboczymi za pomocą narzędzi Team Explorer Tworzenie nowych elementów roboczych Wyszukiwanie i filtrowanie elementów roboczych Wprowadzenie do ról zespołowych Wizja projektu Menedżer projektu Analityk biznesowy Programista Tester Dostosowywanie elementów roboczych do własnych potrzeb Umieszczanie w procesie elementów roboczych Dostosowywanie istniejących elementów roboczych Podsumowanie

12 Spis treści Rozdział 26. Wersja Development Edition Graficzne rozwijanie kodu Narzędzie Class Designer Dodawanie elementów do diagramu Definiowanie relacji między klasami Definiowanie metod, właściwości, pól i zdarzeń Testy jednostek dla programistów Przykładowy test jednostki Pisanie efektywnych testów jednostek Używanie klas i metod testów jednostek Tworzenie testów jednostek Uruchamianie testów jednostek Analiza pokrycia kodu Profilowanie wydajności Tworzenie sesji wydajności Konfigurowanie sesji Jednostki docelowe sesji Raporty Czytanie raportów dotyczących wydajności Analiza kodu Konfigurowanie zasad Reguły globalne Traktowanie przypadków naruszenia reguł jak błędów w kodzie Zawieszanie obowiązywania reguł Przeprowadzanie analizy Wyświetlanie wyników Zalecane rozwiązanie problemu Miary kodu Miary Uruchamianie pomiarów kodu Przeglądanie wyników Podsumowanie Rozdział 27. Wersja Architecture Edition Elementy wersji Team Architect Szablony projektów Szablony elementów Projektowanie aplikacji Korzystanie ze schematów aplikacji Definiowanie systemów Schemat systemu Definiowanie infrastruktury Schemat logicznego centrum danych Wdrażanie aplikacji Schemat wdrażania Sprawdzanie poprawności wdrożenia Raport dotyczący wdrożenia

13 Spis treści Implementowanie aplikacji Ustawianie właściwości implementacji Generowanie projektów Podsumowanie Rozdział 28. Wersja Test Edition Tworzenie i konfigurowanie testów oraz zarządzanie nimi Projekty testów Elementy testów Zarządzanie testami Konfigurowanie testów Testy sieciowe Rejestrowanie testów sieciowych Zarządzanie żądaniami w testach aplikacji sieciowych Uruchamianie testów sieciowych i przeglądanie wyników Dodawanie danych do testów sieciowych Pobieranie wartości z testów sieciowych Zasady sprawdzania poprawności w żądaniach Testy obciążenia Tworzenie testów obciążenia Przeglądanie i modyfikowanie testów obciążenia Uruchamianie testów obciążenia i wyświetlanie wyników Testy ręczne Tworzenie testów ręcznych Wykonywanie testów ręcznych Testy ogólne Testy uporządkowane Tworzenie testów uporządkowanych Podsumowanie Rozdział 29. Wersja Database Edition System projektowania baz danych Tworzenie projektów baz danych Okno Schema View Porównywanie schematów Przeglądanie definicji obiektów Skrypty do aktualizacji schematów Opcje porównywania Porównywanie danych Przeglądanie szczegółów z poziomu rekordów Przeglądanie i uruchamianie skryptu aktualizacji Refaktoryzacja Rename Opcje zmiany nazwy Podgląd zmian w schemacie Testy jednostek Tworzenie testów jednostek Narzędzie do projektowania testów jednostek baz danych

14 Spis treści Generowanie danych Tworzenie planu generowania danych Podgląd wygenerowanych danych Generowanie danych Kompilacja i wdrażanie Podsumowanie Rozdział 30. Team Foundation Build Przegląd Team Foundation Build Architektura Team Foundation Build Tworzenie nowej wersji Definiowanie pliku projektu wersji Określanie reguł zachowywania wersji Określanie konfiguracji agentów procesu budowania Planowanie procesu budowania i ustawianie wyzwalaczy budowania Modyfikowanie definicji wersji Plik projektu TFSBuild.proj Funkcje MSBuild Uruchamianie budowania Monitorowanie i analizowanie wersji Wprowadzenie do przeglądarki Team Build Explorer Raporty dotyczące wersji Podsumowanie Skorowidz

15 Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność

16 Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim W rozdziale 6., Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych, opisaliśmy podstawowe funkcje okien projektowych i edytorów środowiska Visual Studio W tym rozdziale przedstawimy ich nieco bardziej zaawansowane możliwości, analizując liczne narzędzia zwiększające produktywność dostępne w IDE. Wiele z tych narzędzi jest zagnieżdżonych w edytorach tekstu. Inne są bardziej uniwersalne. Wszystkie służą jednemu celowi mają pomagać programistom pisać kod szybko i poprawnie. W rozdziale 6., Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych, przy opisie edytorów użyliśmy bardzo prostego programu aplikacji konsolowej wyświetlającej w oknie konsoli napis "Witaj, świecie". Na rysunku 8.1 widać, jak ostateczna wersja kodu wygląda w oknie edytora. Rysunek 8.1. Program HelloWorld w edytorze kodu Jeśli Czytelnik utworzył ten projekt i wpisał jego kod w Visual Studio, mógł zauważyć, że już w tym prostym programie narzędzia zwiększające produktywność znajdują zastosowanie. Po pierwsze, po rozpoczęciu wpisywania kodu w szablonowym pliku edytor dodaje tabulację i umieszcza kursor w nowej pozycji, dzięki czemu kod ma eleganckie wcięcia. Po drugie, w czasie wpisywania wiersza kodu Visual Studio reaguje na każdy nowy znak, zgadując, jaką instrukcję programista chce napisać i udostępniając pomoc w różnej postaci (rysunek 8.2). Środowisko wyświetla wskazówki dotyczące uzupełniania pisanego kodu, informacje o wybieranych składowych i o parametrach potrzebnych do uzupełnienia danej metody. Te właściwości są wspólnie nazywane mechanizmem IntelliSense, a jego postaci i funkcje opisujemy szczegółowo w dalszej części rozdziału. W czasie wpisywania kodu IDE nieustannie sprawdza za pomocą kompilatora, jaki tekst został już wpisany. Jeśli kompilator wykryje błąd, dynamicznie wyświetla informacje o tym w oknie Output. 292

17 Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność Rysunek 8.2. Działanie mechanizmu IntelliSense Dlatego już w przypadku jednego prostego wiersza kodu Visual Studio wykonuje wiele operacji zwiększających produktywność programisty: Inteligentnie formatuje kod. Sugeruje składnię kodu. Wyświetla opisy składowych, co pomaga użyć poprawnej składni. Graficznie wyróżnia odpowiadające sobie ograniczniki. Wskazuje błędy, nieustannie kompilując w tle bieżącą wersję kodu źródłowego. Te właściwości dyskretnie pomagają programiście i prowadzą go przez proces pisania kodu, zwiększając szybkość wykonywania tego zadania. Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów kodu Już sam interfejs użytkownika edytora kodu udostępnia graficzne elementy, które pomagają radzić sobie z problemami często występującymi w czasie pisania kodu. Te mechanizmy pozwalają wykryć, co zmieniło się w dokumencie, a także jakie problemy dotyczące kompilacji w nim występują. Ponadto różne elementy składni poszczególnych języków są graficznie wyróżnione przy użyciu kolorowego tekstu. 293

18 Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim Śledzenie zmian W czasie modyfikowania pliku z kodem źródłowym niezwykle przydatna jest wiedza o tym, które wiersze zostały już zatwierdzone (czyli zapisane na dysk), a które nie. Śledzenie zmian pozwala to wykryć. Na marginesie wyboru edytora widoczna jest żółta pionowa linia ciągnąca się wzdłuż wszystkich wierszy kodu, które zostały zmodyfikowane, ale nie są jeszcze zapisane. Jeśli zawartość pliku zmieniła się, a następnie programista ją zapisał, środowisko oznacza ją zieloną pionową linią na marginesie wyboru. Dzięki tym żółtym i zielonym liniom można szybko wyróżnić: Kod, który nie zmienił się od czasu wczytania pliku (brak linii). Kod, który został zmieniony i zapisany po wczytaniu pliku (zielona linia). Kod, który został zmodyfikowany, ale nie jest jeszcze zapisany (żółta linia). Śledzenie zmian funkcjonuje do czasu zamknięcia okna edytora. Inaczej mówiąc, śledzenie zmian obejmuje jedynie daną sesję modyfikowania bieżącego dokumentu. Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna linie znikną, ponieważ dany dokument działa wtedy w nowej sesji. Rysunek 8.3 przedstawia fragment pliku kodu zawierający różne linie związane ze śledzeniem zmian. Rysunek 8.3. Śledzenie zmian Wskazówki dotyczące problemów Kompilator Visual Studio współpracuje z edytorem kodu w celu wyróżnienia wszelkich problemów wykrytych w kodzie źródłowym. Kompilator potrafi działać w tle, co umożliwia edytorowi wskazywanie problemów w czasie wpisywania kodu przez programistę, dzięki czemu nie trzeba czekać na etap kompilacji projektu. 294

19 Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność Problemy dotyczące kodu są oznaczane wężykami, czyli falistymi, kolorowymi liniami umieszczanymi pod niepoprawnymi fragmentami. Są to te same wężyki, które w programie Microsoft Word służą do oznaczania błędów związanych z pisownią i gramatyką. Kolor wężyka oznacza klasę problemu. Tabela 8.1 opisuje, jakie typy problemów odpowiadają poszczególnym kolorom. Tabela 8.1. Kolory informujące o problemach Kolor Problem Czerwony Błąd składni. Kod nie skompiluje się z powodu naruszenia składniowych wymagań i zasad języka. Niebieski Błąd semantyczny. Informuje on o tym, że kompilator nie potrafi w bieżącym kontekście znaleźć użytego typu lub rozpoznać konstrukcji programowej. Niebieskim wężykiem zostanie oznaczona na przykład nazwa typu, który nie jest dostępny w kontekście kompilacji. Najczęściej wskazuje to na literówkę (na przykład niepoprawnie napisaną nazwę klasy). Purpurowy Ostrzeżenie. Purpurowy wężyk oznacza, że dany fragment kodu wywołał ostrzeżenie. Umieszczenie kursora myszy nad wskazówką dotyczącą problemu pozwala wyświetlić komunikat o błędzie lub o ostrzeżeniu, co widać na rysunku 8.4. Rysunek 8.4. Wskazówki dotyczące problemów w kodzie 295

20 Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim Aktywne odnośniki Edytory tekstu obsługują w dokumentach aktywne odnośniki. Kliknięcie odnośnika powoduje otwarcie danego adresu URL w przeglądarce. Jednym z zastosowań tej właściwości jest zagnieżdżanie w komentarzach adresów URL prowadzących do dokumentacji lub innych pomocnych informacji. Kolorowanie składni Edytor tekstu potrafi wykrywać różne konstrukcje kodu i oznaczać je, dzięki czemu można je łatwiej zidentyfikować. Na przykład okno edytora kodu domyślnie wyświetla komentarze na zielono. Identyfikatory w kodzie są czarne, słowa kluczowe niebieskie, łańcuchy znaków czerwone i tak dalej. Liczba różnych elementów, jakie edytor tekstu potrafi wykryć i nadać im odmienny kolor, jest bardzo duża. Edytor rozpoznaje ponad 100 różnych elementów. Programista może dostosować sposób kolorowania każdego z tych typów do własnych preferencji za pomocą węzła Environments w oknie dialogowym Options. Może lubi używać większej czcionki? Może wyższy kontrast bardziej odpowiada wykonywanym przez programistę zadaniom? A co z umieszczaniem większej ilości kodu na widocznym obszarze ekranu? Jest to tylko kilka przyczyn, które mogą skłaniać programistę do modyfikacji ustawień domyślnych za pomocą wspomnianego okna dialogowego. Rysunek 8.5 przedstawia okno dialogowe z czcionkami i kolorami. Umożliwia ono określenie koloru tekstu oraz koloru tła zwykłego kodu, kodu HTML, kodu CSS i innych elementów. Można wybrać element z ich listy, a następnie zmienić sposób jego kolorowania przy użyciu list rozwijanych z kolorami tekstu i tła. Rysunek 8.5. Ustawianie czcionki i koloru 296

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo