O autorach Dedykacje Podziękowania Wprowadzenie Wprowadzenie do Visual Studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25"

Transkrypt

1 Spis treści O autorach Dedykacje Podziękowania Wprowadzenie Część I Wprowadzenie do Visual Studio Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio Oczekiwane usprawnienia środowiska Jedno narzędzie wiele zadań Bardziej przejrzyste okna Zapisywanie ustawień Współużytkowanie (i konsumowanie) kodu w ramach społeczności Wzbogacona obsługa okna Class Designer Rozwijanie aplikacji z interfejsem użytkownika Zwiększanie wydajności programistów aplikacji sieciowych Bardziej inteligentne klienty Rozwiązania oparte na pakiecie Office Rozwiązania na urządzenia przenośne Tworzenie powiązanych rozwiązań opartych na usługach Tworzenie aplikacji i procesów biznesowych Tworzenie i konsumowanie usług Praca z danymi Projektowanie danych Odwzorowywanie obiektów na dane relacyjne Tworzenie aplikacji okresowo nawiązujących połączenie Produkty z rodziny Visual Studio Wersje Express Wersja Standard Wersja Professional Team Systems Narzędzia Expression Podsumowanie Rozdział 2. Krótki przegląd środowiska IDE Instalowanie środowiska Visual Studio Wybór języka Konfigurowanie środowiska programistycznego Strona startowa Opcje uruchomieniowe Pierwszy projekt... 88

2 Spis treści Pasek menu Liczne paski narzędzi Standardowy pasek narzędzi Dostosowywanie pasków narzędzi Okno narzędzi Graficzne okna projektowe Edytory tekstu Edytory kodu Dostosowywanie edytorów Solution Explorer Okno Properties Zarządzanie wieloma oknami środowiska IDE Przyczepianie Dokowanie Podsumowanie Rozdział 3. Rozszerzenia platformy i języków.net w wersji Przegląd usprawnień w Visual Studio 2008 z podziałem na języki.net Usprawnienia IDE związane z językiem Visual Basic Usprawnienia IDE związane z językiem C# Dodatki do języków.net w wersji Wykrywanie typu zmiennej na podstawie przypisania Tworzenie obiektów i ustawianie ich właściwości w jednym wierszu kodu Dodawanie metod do istniejących klas Tworzenie egzemplarzy nieistniejących klas Pisanie prostych funkcji anonimowych w kodzie Dodawanie logiki biznesowej do wygenerowanego kodu Dostęp do danych i pobieranie ich za pomocą języków.net Dzielenie podzespołów na wiele plików Bezpośrednie korzystanie z elementów XML Usuwanie nieużywanych argumentów z metod obsługi zdarzeń (tylko w Visual Basic) Automatyczne generowanie kodu do obsługi właściwości (tylko w C#) Usprawnienia platformy.net Framework Podsumowanie Część II Szczegółowe omówienie środowiska IDE Rozdział 4. Rozwiązania i projekty Wprowadzenie do rozwiązań Tworzenie rozwiązania Korzystanie z rozwiązań Zapoznawanie się z projektami Tworzenie projektu Używanie plików definicji projektu Praca z projektami Podsumowanie

3 Spis treści Rozdział 5. Przeglądarki i eksploratory Okno Solution Explorer Ikony i wskazówki graficzne Zarządzanie rozwiązaniami Zarządzanie projektami Okno Class View Pasek narzędzi Pasek wyszukiwania Panel obiektów Panel składowych Okno Server Explorer Połączenia z danymi Komponenty serwera Okno Object Browser Zmiana zasięgu Przeglądanie obiektów Okno Document Outline Modyfikowanie elementów Podsumowanie Rozdział 6. Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych Podstawy Edytor tekstu Okna projektowe środowiska Visual Studio Pisanie kodu w edytorze Otwieranie edytora Pisanie kodu Budowa okna edytora kodu Narzędzia do nawigowania po kodzie Przeszukiwanie dokumentów Diagnozowanie w edytorze kodu Drukowanie kodu Używanie okna Code Definition Tworzenie i modyfikowanie dokumentów oraz szablonów XML Generowanie szablonów Edycja arkuszy stylów XSLT Używanie kaskadowych arkuszy stylów Dodawanie zasad stylów Definiowanie atrybutów arkuszy stylów Tworzenie aplikacji klienckich dla systemu Windows Tworzenie projektów aplikacji dla systemu Windows Tworzenie projektów WPF Tworzenie formularzy sieciowych Projektowanie aplikacji opartych na formularzach sieciowych Tworzenie komponentów i kontrolek Tworzenie nowego komponentu lub kontrolki Uwagi na temat pisania kodu komponentów Podsumowanie

4 Spis treści Rozdział 7. Społeczność.NET: wykorzystanie i tworzenie współużytkowanego kodu Możliwości Visual Studio związane ze społecznością Strona startowa Visual Studio Menu Help Wykrywanie i wykorzystanie współużytkowanych zasobów Rodzaje współużytkowanych zasobów Wyszukiwanie odpowiednich zasobów Instalowanie i przechowywanie udostępnianych zasobów Własny wkład w społeczność Tworzenie udostępnianych elementów (szablonów projektów i elementów) Tworzenie szablonów projektów Tworzenie szablonów elementów Tworzenie pakietów Udostępnianie własnych rozwiązań Podsumowanie Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów kodu Śledzenie zmian Wskazówki dotyczące problemów Aktywne odnośniki Kolorowanie składni Schematy i nawigacja Schematy kodu Nawigowanie po kodzie HTML Inteligentne znaczniki i operacje Okno projektowe HTML Okno projektowe formularzy Windows Edytor kodu Mechanizm IntelliSense Uzupełnianie słów (Complete Word) Okno z informacjami podręcznymi (Quick Info) Okno z listą składowych (List Members) Okno z informacjami o parametrach (Parameter Info) Porządkowanie instrukcji Using Fragmenty kodu i kod szablonowy Dopasowywanie nawiasów Dostosowywanie mechanizmu IntelliSense do własnych potrzeb Okno Task List Zadania związane z komentarzami Zadania związane ze skrótami Zadania użytkownika Podsumowanie

5 Spis treści Rozdział 9. Refaktoryzacja kodu Podstawy refaktoryzacji w Visual Studio Uruchamianie narzędzi do refaktoryzacji Podgląd zmian Zmienianie nazw Uruchamianie operacji Rename Używanie okna dialogowego Rename Wyodrębnianie metod Uruchamianie refaktoryzacji Extract Method Wyodrębnianie metod Generowanie szkieletu metody Wyodrębnianie interfejsów Uruchamianie refaktoryzacji Extract Interface Wyodrębnianie interfejsów Refaktoryzacja parametrów Usuwanie parametrów Przekształcanie zmiennych lokalnych na parametry Zmiana kolejności parametrów Hermetyzacja pól Uruchamianie refaktoryzacji Encapsulate Field Okno dialogowe Encapsulate Field Podsumowanie Rozdział 10. Diagnozowanie w Visual Studio Podstawy diagnozowania Scenariusz Wiele etapów diagnozowania Diagnozowanie aplikacji (samodzielne sprawdzanie) Podsumowanie podstaw diagnozowania Debuger środowiska Visual Studio Menu i pasek narzędzi Debug Opcje diagnozowania Wkraczanie w kod, wychodzenie z niego i przeskakiwanie Określanie warunków wstrzymania wykonywania kodu Korzystanie z punktów śledzenia (When Hit ) Podglądanie danych w debugerze Korzystanie z funkcji zmień i kontynuuj Diagnozowanie zaawansowane Zdalne diagnozowanie Diagnozowanie usług WCF Diagnozowanie aplikacji wielowątkowych Diagnozowanie skryptów działających po stronie klienta Podsumowanie

6 Spis treści Część IV Wzbogacanie środowiska Visual Studio Rozdział 11. Wprowadzenie do obiektowego modelu automatyzacji Przegląd obiektowego modelu automatyzacji Wersje modelu obiektowego Kategorie automatyzacji Obiekt główny DTE (DTE2) Obiekty Solution i Project Kontrolowanie projektów wchodzących w skład rozwiązania Dostęp do kodu projektu Okna Dostęp do okien Interakcja z oknami Okna tekstowe i panele Rodzaje okien narzędzi Okna połączone Paski poleceń Dokumenty Dokumenty tekstowe Obiekty polecenia Wykonywanie poleceń Dodawanie klawiszy skrótu Obiekty debugera Zdarzenia automatyzacji Podsumowanie Rozdział 12. Tworzenie makr Rejestrowanie makr Korzystanie z okna Macro Explorer Używanie środowiska IDE Macros Projekty makr Pisanie makr Diagnozowanie Obsługa zdarzeń Wywoływanie makr Podsumowanie Rozdział 13. Tworzenie kreatorów i dodatków Tworzenie pierwszego projektu dodatku Ustawianie parametrów dodatku Struktura dodatków Cykl życia dodatków Reagowanie na polecenia Zarządzanie dodatkami Przykładowy dodatek paleta do wybierania kolorów Początkowe operacje Tworzenie klasy kontrolki użytkownika

7 Spis treści Zmiany w klasie Connect Udostępnianie ustawień dodatku Tworzenie kreatorów dla środowiska Visual Studio Analiza struktury kreatorów Tworzenie kreatorów typu Add New Item Podsumowanie Część V Tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw Rozdział 14. Tworzenie aplikacji ASP.NET Podstawy witryn w ASP.NET Tworzenie nowego projektu aplikacji sieciowej Kontrolowanie właściwości i opcji projektu Tworzenie stron internetowych Projektowanie interfejsu użytkownika Określanie układu strony i położenia kontrolek Tworzenie jednolitego wyglądu i zachowania Tworzenie UI konfigurowanego przez użytkownika Praca z kontrolkami ASP.NET Przegląd kontrolek ASP.NET Standardowe kontrolki ASP.NET Kontrolki do walidacji Kontrolki logowania Kontrolki nawigacyjne witryny Kontrolki danych Kontrolki użytkownika Podsumowanie Rozdział 15. Tworzenie aplikacji opartych na formularzach Windows Podstawy projektowania formularzy Uwzględnianie użytkownika końcowego Rola standardów UI Planowanie interfejsu użytkownika Tworzenie formularza Typ projektu Windows Application Właściwości i zdarzenia formularza Dodawanie kontrolek i komponentów Układ i pozycjonowanie kontrolek Używanie kontenerów Wygląd i zachowanie kontrolek Praca z kontrolkami ToolStrip Wyświetlanie danych Tworzenie własnych kontrolek Dziedziczenie z istniejącej kontrolki Definiowanie kontrolki użytkownika Tworzenie własnej kontrolki Podsumowanie

8 Spis treści Rozdział 16. Tworzenie bogatszych i bardziej inteligentnych interfejsów użytkownika Platforma Windows Presentation Foundation Model programowania Wprowadzenie do okna projektowego WPF XAML i panele projektowe Programowanie z wykorzystaniem WPF Układ Style i szablony Wiązanie danych Zdarzenia przekazywane Tworzenie prostej przeglądarki obrazów Rozpoczynanie tworzenia układu Zapisywanie obrazów Wiązanie rysunków Metody do obsługi zdarzeń związanych z przyciskami i efekty do modyfikowania obrazu Wybór katalogu przy użyciu standardowego okna dialogowego Podsumowanie Rozdział 17. Tworzenie bogatych aplikacji internetowych Tworzenie aktywnych aplikacji klienckich działających w standardowych przeglądarkach AJAX-owe kontrolki w ASP.NET Tworzenie stron AJAX-owych AJAX/ASP.NET Control Toolkit biblioteka o otwartym dostępie do kodu źródłowego Tworzenie wyjątkowych bogatych interakcji opartych na przeglądarkach w systemie Windows Niezależne aplikacje WPF a programy XBAP WPF Tworzenie aplikacji WPF uruchamianych w przeglądarce Zagadnienia związane z zabezpieczeniami Instalowanie aplikacji XBAP Udostępnianie interaktywnych aplikacji w różnych systemach Wprowadzenie do Silverlight Tworzenie aplikacji Silverlight Używanie technologii Silverlight na stronach internetowych Podsumowanie Rozdział 18. Praca z bazami danych Tworzenie tabel i związków Tworzenie nowej bazy danych SQL Server Definiowanie tabel Korzystanie z Database Diagram Designer Praca z poleceniami SQL Pisanie zapytań Tworzenie widoków

9 Spis treści Programowanie procedur składowanych Tworzenie wyzwalaczy Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika Korzystanie z projektów bazy danych Tworzenie projektu bazy danych Automatyczne generowanie skryptów Wykonywanie skryptu Tworzenie obiektów bazy danych w kodzie zarządzanym Rozpoczynanie projektu SQL Server Tworzenie procedury składowanej w C# Wiązanie kontrolek z danymi Wprowadzenie do wiązania danych Automatyczne generowanie związanych kontrolek Windows Forms Modyfikowanie zbiorów danych o określonym typie Ręczne wiązanie kontrolek formularzy Windows Wiązanie danych z kontrolkami sieciowymi Odwzorowania obiektowo-relacyjne Przegląd technologii LINQ Odwzorowywanie przy użyciu narzędzia O/R Designer Kod LINQ Podsumowanie Rozdział 19. Aplikacje oparte na usługach Wprowadzenie do usług Dlaczego usługi sieciowe ASP.NET i WCF? Usługi sieciowe ASP.NET Projekt ASP.NET Web Service Tworzenie usługi sieciowej ASP.NET Konsumowanie usługi sieciowej Zarządzanie wyjątkami usług sieciowych Usługi WCF Szablon projektu WCF Tworzenie usług WCF Konfigurowanie usług WCF Konsumowanie usługi WCF Hosting i instalowanie usług WCF Podsumowanie Rozdział 20. Dodawanie procesów do aplikacji Podstawy technologii Windows Workflow Składniki procesu Szablony projektów typu Workflow Okno projektowe procesów Szablony elementów procesów Czynności procesów Tworzenie procesów sekwencyjnych Projektowanie procesu

10 Spis treści Tworzenie hosta i klienta procesu Uruchamianie procesu Tworzenie procesów stanowych Projektowanie procesu stanowego Inicjowanie stanów i przechodzenie między nimi Definiowanie klienta i hosta Uruchamianie procesu stanowego Podsumowanie Rozdział 21. Tworzenie aplikacji biznesowych opartych na pakiecie Office Przegląd rozszerzalnych funkcji pakietu Office Funkcje pakietu Office Typy projektów Office w Visual Studio Tworzenie dodatków dla pakietu Office Modyfikowanie wstążki Modyfikowanie panelu zadań Tworzenie regionów formularzy aplikacji Outlook Tworzenie rozszerzeń dokumentów Office Kontrolki kontenerowe Tworzenie paneli operacji Przechowywanie danych w pamięci podręcznej Implementowanie własnych tagów inteligentnych Podsumowanie Część VI Visual Studio Team System Rozdział 22. Praca zespołowa i Visual Studio Team System Przegląd projektów tworzenia oprogramowania MSF Agile MSF dla CMMI Wprowadzenie do Visual Studio Team System Visual Studio Team Architect Visual Studio Team System Development Edition Visual Studio Team System Test Edition Visual Studio Team System Database Edition Team Foundation Server Podsumowanie Rozdział 23. Zarządzanie i praca z projektami zespołowymi Anatomia Team Foundation Server Warstwa aplikacji Warstwa danych Bezpieczeństwo Zarządzanie projektem zespołowym Tworzenie nowego projektu zespołowego Dodawanie użytkowników do zespołu projektowego Kontrolowanie struktury projektu i iteracji

11 Spis treści Przyłączanie się do zespołu projektowego Łączenie się z Team Foundation Server Korzystanie z Team Explorer Korzystanie z portalu projektu Korzystanie z Microsoft Office Korzystanie z alarmów projektu Praca z raportami projektu Podsumowanie Rozdział 24. Kontrola kodu źródłowego Podstawy systemu kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation Podstawowa architektura Uprawnienia w systemie zabezpieczeń Rozpoczynanie korzystania z kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation Konfigurowanie środowiska Visual Studio Używanie okna Source Control Explorer Zarządzanie obszarami roboczymi Dodawanie plików do systemu kontroli kodu źródłowego Modyfikowanie plików objętych kontrolą kodu źródłowego Pobieranie plików z repozytorium kodu źródłowego Przesyłanie zmian Wprowadzenie do zbiorów zmian Odkładanie kodu Scalanie zmian Rozgałęzianie i scalanie Rozgałęzianie Scalanie Podsumowanie Rozdział 25. Śledzenie elementów roboczych Wprowadzenie do elementów roboczych Funkcje elementów roboczych i SDLC Wybieranie zestawu elementów roboczych dla własnego projektu Identyfikowanie wspólnych cech elementów roboczych Zarządzanie elementami roboczymi za pomocą narzędzi Team Explorer Tworzenie nowych elementów roboczych Wyszukiwanie i filtrowanie elementów roboczych Wprowadzenie do ról zespołowych Wizja projektu Menedżer projektu Analityk biznesowy Programista Tester Dostosowywanie elementów roboczych do własnych potrzeb Umieszczanie w procesie elementów roboczych Dostosowywanie istniejących elementów roboczych Podsumowanie

12 Spis treści Rozdział 26. Wersja Development Edition Graficzne rozwijanie kodu Narzędzie Class Designer Dodawanie elementów do diagramu Definiowanie relacji między klasami Definiowanie metod, właściwości, pól i zdarzeń Testy jednostek dla programistów Przykładowy test jednostki Pisanie efektywnych testów jednostek Używanie klas i metod testów jednostek Tworzenie testów jednostek Uruchamianie testów jednostek Analiza pokrycia kodu Profilowanie wydajności Tworzenie sesji wydajności Konfigurowanie sesji Jednostki docelowe sesji Raporty Czytanie raportów dotyczących wydajności Analiza kodu Konfigurowanie zasad Reguły globalne Traktowanie przypadków naruszenia reguł jak błędów w kodzie Zawieszanie obowiązywania reguł Przeprowadzanie analizy Wyświetlanie wyników Zalecane rozwiązanie problemu Miary kodu Miary Uruchamianie pomiarów kodu Przeglądanie wyników Podsumowanie Rozdział 27. Wersja Architecture Edition Elementy wersji Team Architect Szablony projektów Szablony elementów Projektowanie aplikacji Korzystanie ze schematów aplikacji Definiowanie systemów Schemat systemu Definiowanie infrastruktury Schemat logicznego centrum danych Wdrażanie aplikacji Schemat wdrażania Sprawdzanie poprawności wdrożenia Raport dotyczący wdrożenia

13 Spis treści Implementowanie aplikacji Ustawianie właściwości implementacji Generowanie projektów Podsumowanie Rozdział 28. Wersja Test Edition Tworzenie i konfigurowanie testów oraz zarządzanie nimi Projekty testów Elementy testów Zarządzanie testami Konfigurowanie testów Testy sieciowe Rejestrowanie testów sieciowych Zarządzanie żądaniami w testach aplikacji sieciowych Uruchamianie testów sieciowych i przeglądanie wyników Dodawanie danych do testów sieciowych Pobieranie wartości z testów sieciowych Zasady sprawdzania poprawności w żądaniach Testy obciążenia Tworzenie testów obciążenia Przeglądanie i modyfikowanie testów obciążenia Uruchamianie testów obciążenia i wyświetlanie wyników Testy ręczne Tworzenie testów ręcznych Wykonywanie testów ręcznych Testy ogólne Testy uporządkowane Tworzenie testów uporządkowanych Podsumowanie Rozdział 29. Wersja Database Edition System projektowania baz danych Tworzenie projektów baz danych Okno Schema View Porównywanie schematów Przeglądanie definicji obiektów Skrypty do aktualizacji schematów Opcje porównywania Porównywanie danych Przeglądanie szczegółów z poziomu rekordów Przeglądanie i uruchamianie skryptu aktualizacji Refaktoryzacja Rename Opcje zmiany nazwy Podgląd zmian w schemacie Testy jednostek Tworzenie testów jednostek Narzędzie do projektowania testów jednostek baz danych

14 Spis treści Generowanie danych Tworzenie planu generowania danych Podgląd wygenerowanych danych Generowanie danych Kompilacja i wdrażanie Podsumowanie Rozdział 30. Team Foundation Build Przegląd Team Foundation Build Architektura Team Foundation Build Tworzenie nowej wersji Definiowanie pliku projektu wersji Określanie reguł zachowywania wersji Określanie konfiguracji agentów procesu budowania Planowanie procesu budowania i ustawianie wyzwalaczy budowania Modyfikowanie definicji wersji Plik projektu TFSBuild.proj Funkcje MSBuild Uruchamianie budowania Monitorowanie i analizowanie wersji Wprowadzenie do przeglądarki Team Build Explorer Raporty dotyczące wersji Podsumowanie Skorowidz

15 Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność

16 Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim W rozdziale 6., Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych, opisaliśmy podstawowe funkcje okien projektowych i edytorów środowiska Visual Studio W tym rozdziale przedstawimy ich nieco bardziej zaawansowane możliwości, analizując liczne narzędzia zwiększające produktywność dostępne w IDE. Wiele z tych narzędzi jest zagnieżdżonych w edytorach tekstu. Inne są bardziej uniwersalne. Wszystkie służą jednemu celowi mają pomagać programistom pisać kod szybko i poprawnie. W rozdziale 6., Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych, przy opisie edytorów użyliśmy bardzo prostego programu aplikacji konsolowej wyświetlającej w oknie konsoli napis "Witaj, świecie". Na rysunku 8.1 widać, jak ostateczna wersja kodu wygląda w oknie edytora. Rysunek 8.1. Program HelloWorld w edytorze kodu Jeśli Czytelnik utworzył ten projekt i wpisał jego kod w Visual Studio, mógł zauważyć, że już w tym prostym programie narzędzia zwiększające produktywność znajdują zastosowanie. Po pierwsze, po rozpoczęciu wpisywania kodu w szablonowym pliku edytor dodaje tabulację i umieszcza kursor w nowej pozycji, dzięki czemu kod ma eleganckie wcięcia. Po drugie, w czasie wpisywania wiersza kodu Visual Studio reaguje na każdy nowy znak, zgadując, jaką instrukcję programista chce napisać i udostępniając pomoc w różnej postaci (rysunek 8.2). Środowisko wyświetla wskazówki dotyczące uzupełniania pisanego kodu, informacje o wybieranych składowych i o parametrach potrzebnych do uzupełnienia danej metody. Te właściwości są wspólnie nazywane mechanizmem IntelliSense, a jego postaci i funkcje opisujemy szczegółowo w dalszej części rozdziału. W czasie wpisywania kodu IDE nieustannie sprawdza za pomocą kompilatora, jaki tekst został już wpisany. Jeśli kompilator wykryje błąd, dynamicznie wyświetla informacje o tym w oknie Output. 292

17 Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność Rysunek 8.2. Działanie mechanizmu IntelliSense Dlatego już w przypadku jednego prostego wiersza kodu Visual Studio wykonuje wiele operacji zwiększających produktywność programisty: Inteligentnie formatuje kod. Sugeruje składnię kodu. Wyświetla opisy składowych, co pomaga użyć poprawnej składni. Graficznie wyróżnia odpowiadające sobie ograniczniki. Wskazuje błędy, nieustannie kompilując w tle bieżącą wersję kodu źródłowego. Te właściwości dyskretnie pomagają programiście i prowadzą go przez proces pisania kodu, zwiększając szybkość wykonywania tego zadania. Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów kodu Już sam interfejs użytkownika edytora kodu udostępnia graficzne elementy, które pomagają radzić sobie z problemami często występującymi w czasie pisania kodu. Te mechanizmy pozwalają wykryć, co zmieniło się w dokumencie, a także jakie problemy dotyczące kompilacji w nim występują. Ponadto różne elementy składni poszczególnych języków są graficznie wyróżnione przy użyciu kolorowego tekstu. 293

18 Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim Śledzenie zmian W czasie modyfikowania pliku z kodem źródłowym niezwykle przydatna jest wiedza o tym, które wiersze zostały już zatwierdzone (czyli zapisane na dysk), a które nie. Śledzenie zmian pozwala to wykryć. Na marginesie wyboru edytora widoczna jest żółta pionowa linia ciągnąca się wzdłuż wszystkich wierszy kodu, które zostały zmodyfikowane, ale nie są jeszcze zapisane. Jeśli zawartość pliku zmieniła się, a następnie programista ją zapisał, środowisko oznacza ją zieloną pionową linią na marginesie wyboru. Dzięki tym żółtym i zielonym liniom można szybko wyróżnić: Kod, który nie zmienił się od czasu wczytania pliku (brak linii). Kod, który został zmieniony i zapisany po wczytaniu pliku (zielona linia). Kod, który został zmodyfikowany, ale nie jest jeszcze zapisany (żółta linia). Śledzenie zmian funkcjonuje do czasu zamknięcia okna edytora. Inaczej mówiąc, śledzenie zmian obejmuje jedynie daną sesję modyfikowania bieżącego dokumentu. Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna linie znikną, ponieważ dany dokument działa wtedy w nowej sesji. Rysunek 8.3 przedstawia fragment pliku kodu zawierający różne linie związane ze śledzeniem zmian. Rysunek 8.3. Śledzenie zmian Wskazówki dotyczące problemów Kompilator Visual Studio współpracuje z edytorem kodu w celu wyróżnienia wszelkich problemów wykrytych w kodzie źródłowym. Kompilator potrafi działać w tle, co umożliwia edytorowi wskazywanie problemów w czasie wpisywania kodu przez programistę, dzięki czemu nie trzeba czekać na etap kompilacji projektu. 294

19 Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność Problemy dotyczące kodu są oznaczane wężykami, czyli falistymi, kolorowymi liniami umieszczanymi pod niepoprawnymi fragmentami. Są to te same wężyki, które w programie Microsoft Word służą do oznaczania błędów związanych z pisownią i gramatyką. Kolor wężyka oznacza klasę problemu. Tabela 8.1 opisuje, jakie typy problemów odpowiadają poszczególnym kolorom. Tabela 8.1. Kolory informujące o problemach Kolor Problem Czerwony Błąd składni. Kod nie skompiluje się z powodu naruszenia składniowych wymagań i zasad języka. Niebieski Błąd semantyczny. Informuje on o tym, że kompilator nie potrafi w bieżącym kontekście znaleźć użytego typu lub rozpoznać konstrukcji programowej. Niebieskim wężykiem zostanie oznaczona na przykład nazwa typu, który nie jest dostępny w kontekście kompilacji. Najczęściej wskazuje to na literówkę (na przykład niepoprawnie napisaną nazwę klasy). Purpurowy Ostrzeżenie. Purpurowy wężyk oznacza, że dany fragment kodu wywołał ostrzeżenie. Umieszczenie kursora myszy nad wskazówką dotyczącą problemu pozwala wyświetlić komunikat o błędzie lub o ostrzeżeniu, co widać na rysunku 8.4. Rysunek 8.4. Wskazówki dotyczące problemów w kodzie 295

20 Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim Aktywne odnośniki Edytory tekstu obsługują w dokumentach aktywne odnośniki. Kliknięcie odnośnika powoduje otwarcie danego adresu URL w przeglądarce. Jednym z zastosowań tej właściwości jest zagnieżdżanie w komentarzach adresów URL prowadzących do dokumentacji lub innych pomocnych informacji. Kolorowanie składni Edytor tekstu potrafi wykrywać różne konstrukcje kodu i oznaczać je, dzięki czemu można je łatwiej zidentyfikować. Na przykład okno edytora kodu domyślnie wyświetla komentarze na zielono. Identyfikatory w kodzie są czarne, słowa kluczowe niebieskie, łańcuchy znaków czerwone i tak dalej. Liczba różnych elementów, jakie edytor tekstu potrafi wykryć i nadać im odmienny kolor, jest bardzo duża. Edytor rozpoznaje ponad 100 różnych elementów. Programista może dostosować sposób kolorowania każdego z tych typów do własnych preferencji za pomocą węzła Environments w oknie dialogowym Options. Może lubi używać większej czcionki? Może wyższy kontrast bardziej odpowiada wykonywanym przez programistę zadaniom? A co z umieszczaniem większej ilości kodu na widocznym obszarze ekranu? Jest to tylko kilka przyczyn, które mogą skłaniać programistę do modyfikacji ustawień domyślnych za pomocą wspomnianego okna dialogowego. Rysunek 8.5 przedstawia okno dialogowe z czcionkami i kolorami. Umożliwia ono określenie koloru tekstu oraz koloru tła zwykłego kodu, kodu HTML, kodu CSS i innych elementów. Można wybrać element z ich listy, a następnie zmienić sposób jego kolorowania przy użyciu list rozwijanych z kolorami tekstu i tła. Rysunek 8.5. Ustawianie czcionki i koloru 296

Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta

Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta Autor: Lars Powers, Mike Snell T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2016-6 Tytu³ orygina³u: MS Visual Studio 2008 Unleashed Format: 172x245, stron:

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2010 / Mike Snell, Lars Powers. Gliwice, cop Spis treści. O autorach 21

Microsoft Visual Studio 2010 / Mike Snell, Lars Powers. Gliwice, cop Spis treści. O autorach 21 Microsoft Visual Studio 2010 / Mike Snell, Lars Powers. Gliwice, cop. 2011 Spis treści O autorach 21 Wprowadzenie 23 Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka? 23 Koncentracja na wersji Visual Studio Professional

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Podstawy programowania makr w Excelu 1 Aby rozpocząć pracę z makrami, należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom:

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom: 1. QT creator, pierwsze kroki. Qt Creator wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków C++, JavaScript oraz QML, będące częścią SDK dla biblioteki Qt. Zawiera w sobie graficzny interfejs dla

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access MAKRA I PRZYCISKI Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pamięci RAM

Diagnostyka pamięci RAM Diagnostyka pamięci RAM 1 (Pobrane z slow7.pl) Uszkodzenie pamięci RAM jest jednym z najczęściej występujących problemów związanych z niestabilnym działaniem komputera. Efektem uszkodzenia kości RAM są

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści

Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Spis treści Programowanie dla początkujących w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorach 11 Podziękowania 12 Wprowadzenie 13 CZĘŚĆ I ZACZNIJ PROGRAMOWAĆ JUŻ DZIŚ Godzina 1. Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe W. Complak, J.Kniat, M. Antczak, K. Kwarciak, G. Palik, A. Rybarczyk, Ł. Wielebski Materiały Programowanie niskopoziomowe http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/c_w_0.pdf Spis treści 1. Instalacja środowiska

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. Treść zajęć: Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Enterprise Architect (tworzenie nowego projektu, korzystanie z podstawowych narzędzi programu itp.). Enterprise

Bardziej szczegółowo

Informatyka I : Tworzenie projektu

Informatyka I : Tworzenie projektu Tworzenie nowego projektu w programie Microsoft Visual Studio 2013 Instrukcja opisuje w jaki sposób stworzyć projekt wykorzystujący bibliotekę winbgi2 w programie Microsoft Visual Studio 2013. 1. Otwórz

Bardziej szczegółowo