Sektor polskich małych i średnich spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sektor polskich małych i średnich spółek"

Transkrypt

1 Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014

2 Fundamenty prędzej czy później zaczną wspierać wzrosty Obserwowane od początku roku spadki kursów akcji małych i średnich spółek nie miały uzasadnienia w ich sytuacji fundamentalnej; Otoczenie makroekonomiczne powinno wspierać rozwój firm o niższej kapitalizacji, a ich atrakcyjne wyceny w końcu wzbudzą zainteresowanie inwestorów. Dlaczego jest gorzej niż miało być? Na początku tego roku przedstawiliśmy prognozę, zgodnie z którą akcje małych i średnich firm powinny w tym roku przynieść wyższe zyski niż papiery blue chipów. Wszystko wskazuje na to, że ma ona nikłe szanse na sprawdzenie się. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. indeks spółek o niższej kapitalizacji stracił około 10%, podczas gdy wskaźnik dużych spółek zyskał 3,5% (WIG30 uwzględniający dywidendy). Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w czynnikach stricte rynkowych, a nie fundamentalnych. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy oraz o jego perspektywy, to nie widzimy zagrożeń dla wyznaczonego przez nas na początku roku scenariusza bazowego. Wydaje się, że polska gospodarka zakończy 2014 rok rosnąc o ponad 3%. Już teraz przekłada się to na sytuację spółek ich wyniki finansowe są coraz lepsze i powinny rosnąć także w kolejnych kwartałach. O ile dobre otoczenie makro zauważane jest przez inwestorów zagranicznych, którzy kupują zarówno polskie obligacje, jak i płynne akcje notowane na warszawskim parkiecie, to napływu nowych środków do funduszy inwestujących w segmencie małych spółek zdecydowanie nie widać. Co więcej, wycofywanie środków przez klientów powoduje, że fundusze tworzą teraz stronę podażową. Takie zachowanie można po części tłumaczyć silnym wzrostem awersji do ryzyka spowodowanym wybuchem konfliktu rosyjsko ukraińskiego. Potwierdzeniem tej tezy jest analiza napływu środków do krajowych funduszy inwestycyjnych. Na początku roku inwestorzy patrzyli optymistycznie na rynek (czego potwierdzeniem są wpłaty do funduszy akcyjnych). W marcu natomiast, w momencie wybuchu konfliktu, sytuacja zmieniła się diametralnie, a TFI zaczęły od tego czasu notować silne odpływy środków. Polskim akcjom nie pomogła też reforma systemu emerytalnego, a dokładniej ograniczenie roli Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wprawdzie ostatecznie na pozostanie w OFE zdecydowało się 15% uprawnionych (czyli znacząco więcej niż przewidywano na początku tego roku), jednak nie zmienia to faktu, że fundusze staną się dużo mniejszym graczem na polskiej giełdzie. Co więcej, zmiany w systemie (między innymi wprowadzenie tzw. suwaka bezpieczeństwa) zmusiły OFE do korekty polityki inwestycyjnej. Teraz fundusze dużo większą wagę przykładają do płynności lokat, co automatycznie ogranicza ich zaangażowanie w segmencie małych i średnich spółek.

3 Otoczenie makroekonomiczne sprzyja spółkom Publikowane dane makro skłaniają nas do podtrzymania prognozy zakładającej ponad 3-procentowy wzrost polskiego PKB w tym roku. Będzie on wspierany zarówno eksportem, jak i odbudową zapasów oraz rosnącą konsumpcją wspartą przez rozwijającą się akcję kredytową. Wydaje się, że 3,5% wzrostu indeksu blue chipów dyskontuje pozytywne otoczenie gospodarcze. Otwarte pozostaje natomiast pytanie na jakim poziomie, biorąc pod uwagę zmiany w funkcjonowaniu OFE, powinny być wyceniane małe spółki w stosunku do tych największych i najbardziej płynnych. Premia, z którą historycznie notowane były małe spółki nie będzie już tak duża. Z drugiej strony należy pamiętać, że to właśnie małe spółki są w stanie szybciej reagować na zmieniające się otoczenie oraz eksplorować nisze rynkowe, w których marże są największe. Raporty finansowe spółek pokazują, że ich wyniki systematycznie się poprawiają. Spodziewamy się, że wkrótce zostanie to zauważone przez inwestorów branżowych i finansowych. Zachęceni atrakcyjnymi wycenami, poprawiającym się otoczeniem makro, rosnącymi zyskami i przepływami gotówkowymi (umożliwiającymi wypłatę dywidend) oraz niskimi stopami procentowymi (tanie finansowanie) zaczną oni kupować notowane na GPW spółki, w szczególności w procesach wezwań. Pierwsze oznaki tego zjawiska już widać czego przykładem mogą być wezwania na akcje Mieszka czy Bakallandu. Wydaje się, że ten scenariusz powinien się wydarzyć również z uwagi na strukturalną zmianę na rynku spowodowaną odwróceniem reformy OFE, jeśli liczba notowanych podmiotów się nie zmniejszy skazani będziemy na to, że niektóre spółki pozostaną zupełnie niepłynne. Z uwagi na historycznie silną korelację indeksów akcji z produkcją przemysłową na poniższych wykresach prezentujemy dynamikę produkcji wraz z prognozą na kolejne miesiące. Tak, jak zaznaczaliśmy w poprzednich komentarzach, niższa niż w poprzednich cyklach dynamika produkcji była oczekiwana i nie powinna ona być dla rynku zaskakująca. Dynamika produkcji przemysłowej w Polsce w ostatnich latach na tle cyklicznego wzorca. 14,00% 9,00% uśredniona dynamika produkcji w 4 poprzednich cyklach roczna dynamika produkcji w latach ,00% -1,00% -6,00% kwi 11 sie 11 gru 11 kwi 12 sie 12 gru 12 kwi 13 sie 13 gru 13 kwi 14 sie 14 gru 14 źródło: Bloomberg, obliczenia własne

4 Jednocześnie uważamy, że w kolejnych okresach dynamika produkcji zwiększy się, a sam wykres nominalnej produkcji sugeruje, że powinniśmy z nadzieją patrzeć w najbliższą przyszłość. Indeks Produkcji przemysłowej w Polsce i jej dynamika wraz z prognozą ,0% ,0% 15,0% ,0% 110 5,0% 0,0% 90-5,0% indeks produkcji przemysłowej w Polsce (skala lewa) dynamika roczna produkcji przemysłowej w Polsce ( skala prawa) prognoza rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Polsce (skala prawa) -10,0% -15,0% -20,0% źródło: Bloomberg, obliczenia własne Większe czy mniejsze? Siła względna indeksu małych spółek swig80 do WIG20 na tle szerokości rynku akcji siła względna SWIG80 do WIG20 (skala lewa) Zawężony do 330 spółek wskaźnik szerokości polskiego rynku akcji (skala prawa) źródło: Bloomberg, obliczenia własne

5 W kontekście tego, co pisaliśmy wcześniej (w szczególności nie do końca fundamentalnych przyczyn spadków kursów małych spółek) niezmiernie ciężko prognozować zachowanie spółek o niskiej kapitalizacji w stosunku do blue chipów. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że chociaż powyższy wykres nie napawa optymizmem, to mamy obecnie zdecydowanie więcej przesłanek przemawiających za wyborem małych spółek niż jeszcze pół roku temu. Wydaje się, że w krótkim okresie możemy wciąż mieć do czynienia z dużą zmiennością kursów akcji. Inaczej niż na innych rynkach, na warszawskiej giełdzie nie widać nadpłynności. Wręcz przeciwnie, brakuje środków na nowe inwestycje. Gdyby jednak sytuacja ta się odwróciła i do funduszy akcji popłynęłyby środki, odbicie mogłoby być bardzo dynamiczne (i charakteryzujące się jednocześnie niewielkimi wolumenami). Coraz atrakcyjniejsze wyceny Wprawdzie zachowanie indeksu małych spółek w ostatnim czasie nie napawa optymizmem, jednak wycena oraz stopa dywidend w przypadku niektórych spółek jest już na tyle atrakcyjna, że pozostajemy umiarkowanymi optymistami. Zakładamy, że polski szeroki rynek będzie się w kolejnych miesiącach zachowywał dobrze (naśladując ruchy indeksów amerykańskich), a w takim otoczeniu również słabsze w tym roku najmniejsze spółki powinny rosnąć zmniejszając lukę w stopie zwrotu w stosunku do blue chipów. Oceniając rynek na podstawie wskaźnika C/Z warto zwrócić uwagę, że dzięki szybciej rosnącym zyskom małych spółek, przy jednocześnie dużo gorszym zachowaniu się kursów ich akcji, wskaźnik C/Z dla indeksu WIG250 (13,4) jest niższy niż ten sam indykator dla indeksów WIG50 (16,1) oraz WIG30 (18,7). Zgadzamy się, że historyczna premia dawana małym spółką z różnych względów (między innymi z uwagi na OFE) jest w obecnych warunkach mniej zasadna, ale dyskonto na poziomie prawie 30%, które obserwujemy teraz również nie ma fundamentalnego uzasadnienia, a z całą pewnością nie powinno się ono dalej pogłębiać.

6 Źródło: stooq.pl Analizując sytuację historyczną indeksu swig80 obecny poziom wskaźnika C/Z zdecydowanie daje potencjał do wzrostu cen akcji. Tak, jak jednak zaznaczyliśmy, oprócz fundamentów w tym roku rynek pozostaje pod wpływem czynników płynnościowych, dlatego będąc optymistami podtrzymujemy jednocześnie tezę o dużej zmienności kursów akcji małych spółek. Innym wskaźnikiem, który prezentowaliśmy już w poprzednich komentarzach jest stosunek wyceny spółki do jej wartości księgowej (C/WK).

7

8 Podobnie jak w przypadku C/Z również C/WK pokazuje, że mniejsze spółki notowane są obecnie ze znacznym dyskontem do blue chipów. O ile C/WK dla indeksu WIG30 wynosi 1,63 to w przypadku WIG50 jest to 1,32, a WIG250 tylko 0,98. Znowu szczególnie ciekawym poziomem jest C/WK dla najmniejszych spółek. Warto przypomnieć, że historycznie wskaźnik ten rzadko utrzymywał się na poziomie poniżej 1 w dłuższym okresie. Przy wartości niższej niż 1 teoretycznie warto jest kupić akcje spółki, sprzedać jej majątek i zrealizować zysk na takiej transakcji. W tym miejscu warto też sięgnąć do naszego komentarza poświęconego małym i średnim spółkom z końca stycznia 2012 roku. Wskaźnik C/WK dla indeksu swig80 miał wtedy wartość 0,98, co skłoniło nas do wydania pozytywnej oceny dla akcji misiów. Wprawdzie wzrosty nie przyszły od razu, ale ciągu kolejnych 18 miesięcy od naszego komentarza indeks swig80 zyskał ponad 65%, a otoczenie makro było wtedy zdecydowanie mniej korzystne niż obecnie. W styczniu 2012 r. pisaliśmy: Oczywiście sentyment na rynku jest teraz tak negatywny, że wszyscy wokół mówią, iż hossa z 2007 roku już nie wróci, a wyceny były wtedy oderwane od rzeczywistości. Nie wdając się w polemikę z tą tezą warto pamiętać, że nastawienie do ryzyka bardzo zmienia postrzeganie rynku. W hossie spółki sprzedawały akcje przy wskaźniku C/Z na poziomie ponad 30 i ustawiały się kolejki kupujących (podczas IPO redukcje zapisów wynosiły nierzadko ponad 90%). Teraz spółki próbują się sprzedać przy wskaźniku C/Z 8 i nie ma chętnych do kupna. Nie ma dwóch identycznych formacji na rynku, ale może na przykład rok 2013 lub 2014 będzie bardzo podobny do 2007r. Taką mamy nadzieję i uważamy, że naprawdę stosunkowo niewiele potrzeba by tak się stało. Zresztą bardzo negatywny sentyment do małych spółek i do akcji w ogóle jest dla nas jednym z argumentów wspierających pozytywny scenariusz. Spółki są wyprzedane, inwestorzy

9 negatywnie nastawieni do rynku, fala umorzeń przelała się przez rynek TFI, zaangażowanie OFE w akcje jest relatywnie niskie (szczególnie w kontekście wzrastających limitów inwestycyjnych), klienci indywidualni szukają wysokooprocentowanych lokat albo innych aktywów chroniących kapitał, a inwestorzy globalni kupują rządowe papiery dłużne (oczywiści wyłącznie krajów z najwyższymi ratingami) z negatywnymi rentownościami. Bardzo nisko ustawione oczekiwania powodują, że dość łatwo będzie o pozytywne zaskoczenia. Inwestorzy znają już wszystkie czarne scenariusze - czytali o nich przez ostatni okres w prasie, oglądali w telewizji albo wręcz słyszeli rozmowy na ulicy. Wszyscy wokół mówią o kryzysie. Można więc założyć, że inwestorzy w jakiś sposób uwzględniają go w swoich strategiach inwestycyjnych. Odnosząc nasze historyczne stwierdzenia do obecnej sytuacji możemy stwierdzić, że teraz spółki są znowu nisko wycenione. TFI od marca notują znaczne odpływy z funduszy akcji, nikt już nie liczy na OFE, wszyscy zakładają, że fundusze emerytalne będą pozbywały się polskich akcji. Nie ma wysokooprocentowanych lokat, więc inwestorzy trzymają oszczędności na niewiele zarabiających depozytach bankowych, a wszyscy wokół mówią o wojnie w Rosji. Nie stawiamy tezy, że w kolejnych 18 miesiącach akcje znowu wzrosną ponad 65%, ponieważ zauważamy ryzyka, które w 2012 roku były mniej widoczne (główne to nasilenie konfliktu na Ukrainie oraz zakończenie cyklu ekspansywnej polityki monetarnej przez światowe banki centralne). Wydaje nam się jednak, że rynek znowu dyskontuje tylko czarne scenariusze dla małych spółek i dość łatwo będzie o pozytywne zaskoczenie. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/ /1N /05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy oraz nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym/Warunkach Emisji funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa /certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym/Warunkach Emisji funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z z późn. zm.).

10 Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zebra Tower ul. Mokotowska Warszawa tel fax investors.pl

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: def Wydanie 4/2015 W dzisiejszym wydaniu: 1. Jak inwestują wielcy tego świata? Str. 2-7 Ulokowanie nadwyżek finansowych w określone aktywo nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Warto rzucić okiem na strategie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo