Sektor polskich małych i średnich spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sektor polskich małych i średnich spółek"

Transkrypt

1 Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami Investors Styczeń 2013

2 Małe i średnie spółki nadal mają potencjał wzrostowy W komentarzach ze stycznia i października ubiegłego roku wskazywaliśmy na pozytywne perspektywy dla funduszy akcyjnych, w szczególności funduszy akcji z sektora małych i średnich spółek. Nasz scenariusz na 2012 rok, zakładający dobry początek, następujący po nim trend boczny i udaną końcówkę roku, sprawdził się niemalże idealnie. W efekcie zarządzany przez nas fundusz Investors Top25 Małych Spółek w 2012 roku zarobił dla naszych klientów 24,9. Pomimo solidnych wzrostów, cały czas widzimy potencjał w akcjach polskich firm i również w tym roku spodziewamy się dwucyfrowej stopy zwrotu z indeksów. Podtrzymujemy jednocześnie tezę, ze mniejsze spółki w 2013 roku będą zachowywały się lepiej niż te największe, skupione w WIG20. Ożywienie w drugiej połowie roku Od października 2012 r. nie zmieniło się nasze główne założenie dotyczące sytuacji makroekonomicznej spowolnienie gospodarcze na świecie powinno zakończyć się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku. Uważamy, że spodziewana w drugiej połowie roku poprawa otoczenia makroekonomicznego (i co za tym idzie poprawa zysków spółek) już teraz dyskontowana jest przez rynek. W naszej ocenie druga połowa roku będzie lepsza niż pierwsza pod względem stopy zwrotu z akcji. Nie widzimy jednak powodów, aby akcje miały silnie spadać w pierwszych miesiącach 2013 roku raczej spodziewamy się lekkich wzrostów przerywanych krótkimi, stosunkowo płaskimi korektami (szczególnie w sektorze małych i średnich spółek). Wskazywane przez nas w dotychczasowych komentarzach argumenty wspierające trend wzrostowy pozostają aktualne. Wydaje się, że cały czas kluczową sprawą dla rynku są zapewniające mu płynność stabilizacyjne działania banków centralnych. Tym bardziej, że do rozpoczętej przez FED i EBC polityki luzowania ilościowego mającego na celu pobudzenie gospodarki dołączyły inne banki centralne. Niska rentowność obligacji, w połączeniu z wysoką płynnością rynków, skłaniają inwestorów do szukania aktywów dających wyższą stopę zwrotu. Wydaje się, że ze względu na atrakcyjne wyceny i płynność, to właśnie akcje będą ich pierwszym wyborem. Wspieranym dodatkowo przez fakt, że spadek rentowności obligacji skarbowych, a co za tym idzie stóp dyskontowych, wpływa pozytywnie na modelową wycenę notowanych spółek. Atrakcyjne wskaźniki Akcje są obecnie bardzo atrakcyjną alternatywą inwestycyjną w porównaniu z obligacjami skarbowymi, których rentowności utrzymują się na rekordowo niskim poziomie. Jeśli uwzględnilibyśmy model FED zakładający, że rynek jest w równowadze, jeśli rentowność dziesięcioletnich obligacji jest równa odwrotności wskaźnika C/Z dla spółek, to łatwo dojść do wniosku, że akcje są tanie. Dla amerykańskiego indeksu S&P500 odwrotność C/Z wynosi 6,78%, a rentowność obligacji dziesięcioletnich jest na poziomie 1,84%. Trochę gorzej wygląda ten wskaźnik dla polskiego indeksu SWIG80, ale także tutaj akcje wypadają lepiej niż obligacje. Odwrotność C/Z wynosi 6,87%, a rentowność polskich obligacji jest na poziomie 3,94% (i nadal spada, co będzie

3 poprawiało atrakcyjność segmentu akcji względem obligacji). Oczekiwane są dalsze obniżki stóp procentowych i oprocentowania lokat bankowych, co spowoduje realokację części środków z depozytów w kierunku funduszy akcyjnych i akcji. Warto też zaznaczyć, że obecna rentowność obligacji skarbowych jest niższa niż stopa dywidendy z akcji największych polskich spółek, która w przypadku firm wchodzących w skład WIG20 wynosi 4,87%. Dodatkowo spółki o średniej kapitalizacji wypłacają dywidendy tylko niewiele niższe niż spadająca rentowność obligacji (stopa dywidendy z mwig40 wynosi 3,31%), co jest kolejnym argumentem przemawiającym za wzrostowym trendem na rynku akcji. Najmniejsze spółki płacą wprawdzie niższe dywidendy (aczkolwiek zdarzają się wyjątki), ale dla spółek z swig80 stopa zwrotu generowana jest głównie przez wzrost wartości akcji, a nie przez dywidendy. Pomimo tego, że wiele indeksów giełdowych znajduje się obecnie w okolicach historycznych maksimów, wyceny spółek wydają się cały czas być atrakcyjne. Szczególnie, jeśli porównamy je z wycenami innych aktywów, które mają do dyspozycji inwestorzy. Patrząc lokalnie na polski rynek, sytuacja również wygląda dobrze. Na bazie historycznych notowań akcje polskich spółek są tańsze niż papiery na innych rynkach rozwijających się. Tak, jak w poprzednich komentarzach przedstawiamy poniżej wycenę rynku na bazie najbardziej popularnych wskaźników. Wzrost indeksu swig80 w 2012 roku o 22,92% zwiększył trochę ich wartość, nie na tyle jednak, by zmienić nasze zdanie o atrakcyjności wycen. Choć zyski spółek za 2012 roku nie były złe, to nie widać jednak wzrostów (szczególnie w segmencie mniejszych spółek). Co więcej, jak na razie sytuacja się pogarsza (oczekujemy, że raportowany wynik za IV kwartał będzie raczej słaby). Wyniki finansowe powinny zacząć poprawiać się dopiero w drugiej połowie 2013 roku. Wtedy też rosnące zyski będą wpływały pozytywnie na wycenę spółek, a co za tym idzie na wzrost indeksów Wartość indeksu swig Źródło: Bloomberg

4 Najbardziej popularnym wskaźnikiem wyceny rynku i spółek jest C/Z pokazujący stosunek ceny akcji do przypadającego na nią zysku netto. Od października średnia wartość C/Z dla firm wchodzących w skład swig80 wzrosła z 11,5 do 14,5, co było efektem wzrostu kursów akcji przy nierosnących zyskach. Patrząc na dane historyczne, pomimo ostatniego wzrostu, wartość wskaźnika jest jednak nadal niska, co wyraźnie widać na poniższym wykresie. Dodatkowo, jeśli sprawdzi się nasz scenariusz zakładający odbicie w gospodarce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, to można uznać, że rynek cały czas jest relatywie tani. Wskaźnik C/Z dla indeksu swig Indeks swig80 (skala lewa) C/Z (skala prawa) Źródło: Bloomberg, obliczenia własne Innym wskaźnikiem, który prezentowaliśmy już w poprzednim komentarzu jest stosunek wyceny spółki do jej wartości księgowej (C/WK). Średni C/WK dla spółek z swig80 wynosi obecnie 1, co jest poziomem atrakcyjnym patrząc zarówno na notowania historyczne, jak na wyceny na zagranicznych giełdach (choć w tym przypadku właściwsze jest wykorzystanie wynoszącego 1,3 średniego wskaźnika C/WK dla indeksu WIG). Polskie akcje należą do najtańszych w porównaniu z rynkami rozwiniętymi i wschodzącymi. Warto przy tym zauważyć, że w przeszłości krajowe spółki notowane były raczej z premią niż z dyskontem w stosunku do innych rynków. Nasze indeksy wypadają też bardzo dobrze, jeśli na wskaźnik C/WK nałożymy stopę dywidendy. Na bardzo niewielu rynkach na świecie obserwujemy obecnie kombinację historycznie niskiej relatywnej wartości C/WK i stopy dywidendy przewyższającej rentowność obligacji. Z takim połączeniem mamy natomiast do czynienia na naszym lokalnym rynku.

5 Wskaźnik C/WK dla indeksu swig , , , , ,5 0 0 Indeks swig80 (skala lewa) C/WK (skala prawa) Źródło: Bloomberg, obliczenia własne Spółkami z warszawskiej giełdy cały czas interesują się fundusze private equity co spowodowane jest faktem, że wyceny na rynku pozagiełdowym cały czas są wyższe niż na GPW. Zmiana sentymentu rynku Najważniejszym czynnikiem, który zmienił się od października 2012 r., jest sentyment do rynku, a szczególnie do sektora małych spółek. O ile jeszcze na początku ubiegłego roku byliśmy jednym z niewielu (o ile nie jedynym) podmiotów pozytywnie nastawionych do tego segmentu rynku i prognozującym dwucyfrowe wzrosty, to teraz nastawienie niemalże wszystkich analityków jest mocno pozytywne. Przyznajemy, że sytuacja ta trochę nas niepokoi. Wydaje się jednak, że tym razem większość może mieć jednak rację. Przemawia za tym kilka czynników. Dużego optymizmu nie widać jeszcze wśród klientów funduszy inwestycyjnych, co przejawia się nadal niezbyt wysokim napływem środków do funduszy akcyjnych. Stosunkowo niską alokację w akcje mają fundusze emerytalne (OFE), a wysokie saldo depozytów, przy spadającym oprocentowaniu lokat może w niedalekiej przyszłości skutkować napływami środków do TFI. Cały czas z optymizmem patrzymy na wykres siły relatywnej małych spółek do indeksu WIG20. Naszym zdaniem liderów wzrostów należy szukać wśród mniejszych firm.

6 siła relatywna swig80 do WIG20 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Źródło: Bloomberg, obliczenia własne Warto inwestować w fundusze akcyjne Pozytywne zachowanie polskiej giełdy powinno przełożyć sie na wyniki funduszy akcyjnych. Na poniższym wykresie pokusiliśmy się o zaprognozowanie zachowania indeksu swig80 w pierwszym kwartale 2013 roku. Tak, jak pisaliśmy, zakładamy, ze drugie półrocze będzie lepsze dla akcji, a w pierwszych miesiącach roku może pojawić się korekta. Jak jednak łatwo odczytać z poniższego wykresu nie spodziewamy się gwałtownych spadków. swig80 (10,399.00, 10,443.00, 10,347.00, 10,443.00, ) swig80 - scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny na IQ x ry March April May June July August September November 2012 February March April May June July August September November December2013 February March April May Źródło: Metastock, obliczenia własne

7 Niniejszy Komentarz został sporządzony w oparciu o dane ze stycznia 2013 r. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy oraz nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu, dostępnych w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z z późn. zm.).

8

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO i Investor Top 5 Małych i Średnich Spółek FIO Czerwiec 213 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Listopad 2012 Podsumowanie Przyzwyczajeni do ustanawiania przez indeksy kolejnych maksimów,

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Docelowa cena, IV kw. 2012: Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Docelowa cena, IV kw. 2012: Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2012: Docelowa cena, IV kw. 2012: Docelowa cena, 2013 rok: 1690 USD/oz 2000 USD/oz 2400 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2012 Główne

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r. Komentarz rynkowy Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy biuletyn informacyjny

Tygodniowy biuletyn informacyjny Tygodniowy biuletyn informacyjny Investors TFI S.A. 04.07.2011-10.07.2011 Stopy zwrotu funduszy Investors i głównych indeksów rynkowych Fundusze Investors Indeksy akcji, stawki rynku pieniężnego i walutowego,

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r. Komentarz rynkowy Indeks WIG - podobnie, jak we wrześniu - przywitał nowy miesiąc spadkowym tygodniem. Tym razem spadek był jednak znacznie bardziej łagodny i w zasadzie dotyczył tylko największych spółek.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Warszawa, dnia 07.08.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Opublikowane w poprzednim miesiącu dane makroekonomiczne nie zmieniają ogólnego obrazu polskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo