W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:"

Transkrypt

1 Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa, co wymusza na firmie stworzenie platformy pracy grupowej w celu lepszego zarządzania pracą zespołów ludzi oraz przepływem informacji. System powinien posiadać programy: Struktura organizacyjna Urlopy Delegacje Zarządzanie i rezerwacje zasobów Wspólny kalendarz Rejestr wyposażenia Niestandardowa biblioteka dokumentów Zamówienia W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: a) dostawa i instalacja środowiska portalu intranetowego, b) wykonanie projektu technicznego c) wstępna konfiguracja portalu, d) konfiguracja portalu zgodnie z projektem technicznym, e) wdrożenie dedykowanych modułów zbudowanych na portalu intranetowym, f) przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników portalu. Wdrożony portal intranetowy powinien być zgodny z następująca specyfikacją: 1. Zapewnienie optymalnej pracy systemu przy założeniu 100 użytkowników portalu, oraz 50 osób jednocześnie korzystających z Intranetu. 2. Wymagany dla optymalnego funkcjonowania systemu rozmiar bazy: 10 GB rocznie. 3. Efektywne zarządzanie strukturą portalu poprzez: i. możliwość swobodnego przenoszenia dokumentów i innych elementów np. zdjęć pomiędzy poszczególnymi serwisami, ii. możliwość zmiany, dodawania nowych opcji do sekcji menu, definiowanie i zmiana struktury portalu bez konieczności angażowania działu odpowiedzialnego za IT iii. możliwość definiowania tzw. layoutów czyli szablonów dla strony określających układ strony (stron) internetowej a także określone elementy wspólne dla stron, które oparte są na tym samym szablonie, dodatkowo, powinna być możliwość tworzenia wielu szablonów dla różnych układów stron w zależności od tego jakie są potrzeby funkcjonalne w różnych częściach intranetu oraz możliwość modyfikowania szablonu a tym samym zmianę wyglądu stron już utworzonych. iv. możliwość automatycznego generowania mapy stron portalu oraz automatyczne tworzenie nawigacji na stronach intranetu zgodnej z bieżącą hierarchią

2 v. możliwość definiowania metryki dokumentu do uzupełniania przez użytkownika w roli edytora w trakcie publikacji pliku vi. możliwość publikacji plików w strukturze katalogów vii. możliwość budowania hierarchicznej struktury strony portalu z możliwością przenoszenia stron i sekcji w ramach struktury nawigacji 4. Możliwość efektywnego zarządzania wyglądem portalu w zakresie formatowania tekstu. W praktyce oznacza to możliwość wklejania treści (przy publikacji stron intranetu z plików) z zachowaniem lub nie oryginalnego formatowania oraz w zakresie globalnego zdefiniowania podstawowych parametrów czcionek i fontów (krój pisma), które mogą być wykorzystywane przez użytkowników edytujących tekst. 5. Możliwość zdefiniowania poziomu dostępu zgodnie z grupami użytkowników w ramach scentralizowanej bazy zarządzania kontami użytkowników, co w praktyce oznacza możliwość zdefiniowania dla wskazanych grup użytkowników poziomu dostępu do określonych zasobów, np. możliwość definiowania uprawnień użytkowników do poszczególnych stron czy sekcji intranetu (np. fragment portalu prezentujący treści dla danego działu) w sposób niezależny dotyczy to tak że odczytu jak i edycji i publikacji. Istotne jest aby w sposób niezależny od IT uprawnienia mogli nadawać użytkownicy będący tzw. administratorami merytorycznymi. 6. Możliwość definiowania ról wraz z określonym dla roli poziomem uprawnień. 7. Efektywne zarządzanie zawartością intranetu poprzez: i. umożliwienie użytkownikom w roli edytora i redaktora na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych umieszczania i edytowania dokumentów oraz informacji w ramach określonych obszarów tematycznych ii. wykorzystanie do publikacji, edycji oraz przeglądania dokumentów na poziomie repozytorium narzędzi powszechnie znanych i wykorzystywanych takich jak np. przeglądarka internetowa, Eksplorator Windows czy MS Office iii. umożliwienie współdzielenia zasobów elektronicznych wykorzystywanych przy tworzeniu stron intranetu na potrzeby stron, które mogą być umiejscowione w różnych obszarach portalu oraz zarządzenie tymi zasobami iv. implementację mechanizmów związanych z wersjonowaniem i wyszukiwaniem na poziomie intranetowego repozytorium treści elementów galerii zasobów elektronicznych v. implementację mechanizmów, które umożliwią niezależne od pracowników działu IT zarządzanie uprawnieniami do publikowanych dokumentów i treści oraz nadawanie uprawnień na różnych poziomach przez administratorów merytorycznych do realizowania określonych czynności np. tylko odczytu. vi. implementację mechanizmów umożliwiających tworzenie repozytoriów tematycznych w dowolnych ilościach w różnych częściach portalu, specjalnych katalogów czy repozytoriów do przechowywania tylko określonych rodzajów treści np. plików graficznych. vii. możliwość wielokrotnego (w zależności od potrzeb) wykorzystanie elementów zawartości intranetu w różnych jego częściach natomiast w sytuacji gdy opublikowana w wielu miejscach treść ulegnie modyfikacji gwarancja, że w pozostałych również zostanie zaktualizowana

3 viii. implementacja mechanizmu powodującego dołączanie do publikowanych stron w sposób automatyczny informacji o dacie publikacji i autorze ix. możliwość definiowania metryk, które opisują dokumenty na poziomie poszczególnych repozytoriów w celu min usprawnienia procesu wyszukiwania x. implementacja mechanizmu powodującego wersjonowanie treści prezentowanych na stronach intranetu działającego w sposób automatyczny przy wprowadzaniu treści przez użytkowników w roli edytorów xi. możliwość niezależnej od zarządzania uprawnieniami użytkownika do zawartości możliwość personalizacji i filtrowania treści w intranecie w zależności od np. roli przypisanej do użytkownika w celu dostarczenia danemu użytkownikowi skierowanych do danego użytkownika informacji xii. możliwość zarządzania określonymi obszarami portalu w ramach zarządzania treścią przez osoby nietechniczne użytkowników występujących w roli edytora lub administratora merytorycznego w celu ograniczenia lub całkowitego wyłączenia zespołu IT w ramach organizacji. 8. Możliwość nadania użytkownikom występującym w roli edytora oraz redaktora uprawnień pozwalających na zmianę treści prezentowanej w ramach portalu bez angażowania w proces pracowników działu odpowiedzialnego za IT. 9. Możliwość konfigurowania procesu / procesów aktualizacji i zatwierdzenia publikowanych stron oraz dokumentów oraz wsparcie procesu przez system, co oznacza, że system informuje określonych użytkowników uprawnionych do recenzji materiałów o tym, że pojawił się materiał / materiały oczekujące na decyzję o publikacji lub odrzuceniu. Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia do systemu wyniku swojej decyzji. Poszczególne kroki powinny być realizowane w ramach procesu zatwierdzania dokumentów nowych lub modyfikowanych, który to proces powinien być możliwy do zdefiniowania na poziomie systemu (mechanizm workflow). 10. Możliwość automatycznego generowania powiadomień dla użytkowników pocztą elektroniczną informujących o określonej publikacji lub modyfikacji istotnych treści portalu. 11. Możliwość wyszukania przez użytkownika pożądanej przez niego informacji w ramach określonego obszaru portalu lub pełnej zawartości intranetu co w praktyce oznacza: i. dostępny dla użytkowników intranetu mechanizm wyszukiwania treści ii. umożliwienie budowania wielu wyszukiwarek, które mogą być umieszczone w różnych częściach portalu i mają służyć do przeszukiwania całego lub części portalu wg zadanego kryterium (kryteriów) iii. mechanizm wyszukiwania zaawansowanego 12. Zawartość strony powinna umożliwiać wizualizację struktury organizacyjnej organizacji. Umożliwienie każdej z jednostek organizacyjnych założenia własnej witryny (z odrębną nawigacją) prezentującej określone treści, zadania, dokumenty itp. właściwe dla jednostki i wynikające z jej specyfiki. Ważne jest aby określone części informacyjne mogły być dostępne tak na poziomie strony jednostki jak i całej organizacji. 13. Możliwość zarządzania informacją na poziomie organizacji co w praktyce oznacza:

4 i. Informacje istotne z perspektywy organizacji powinny być publikowane w formie stron intranetu, lub / oraz w postaci umieszczonych na stronach plików do pobrania odpowiednio (w zależności od rodzaju dokumentów) skategoryzowanych i sformatowanych. ii. Określone komunikaty publikowane przez władze organizacji i/lub poszczególne działy powinny być publikowane w postaci stron HTML o określonym układzie wizualnym dla pojedynczej strony. iii. Możliwość wysyłania do wszystkich użytkowników jednocześnie określonych informacji (newsletter -> tekst lub tekst i załącznik). iv. Możliwość zdefiniowania automatycznych powiadomień o nowowprowadzonych zapisach czy dokumentach wprowadzonych w postaci pop-up lub strony HTML gdzie generowane będą informacje, także o plikach, które zostały dodane bezpośrednio do archiwum. v. Możliwość umieszczenia instrukcji / przewodników obejmujących informacje związane z pracą np. procedury, instrukcje vi. Możliwość umieszczenia periodyku dla pracowników, który powinien być publikowany w określonej graficznie formie wraz z linkami do pełnej treści artykułu, streszczeniem do strony głównej oraz spisem treści. vii. Możliwość umieszczenia skrótów określonych wiadomości prasowych i/lub linki do serwisów prasowych zewnętrznych oraz inne informacje często wyszukiwane oraz wykorzystywane przez pracowników w codziennej pracy np. informacje generowane przez komórki organizacyjne firmy publikowane w formie stron HTML o określonych układach wizualnych. W ramach publikacji powinna być możliwość wg zadanego kryterium / zadanych kryteriów wyszukiwania np. data emisji, autor itp. 14. Uwzględnienie w zakresie treści intranetu następujących formatów: i. txt, xls, PDF, JPG, ppt ii. pliki typu Word. 15. Implementacja narzędzi, które umożliwią przeciętnemu użytkownikowi, który nie posiada znajomości języka HTML na publikowanie treści w formacie HTML w trybie WYSIWG. 16. Możliwość prostego osadzenia i formatowania plików graficznych, linków różnych typów, paragrafów, tabel itp. w treści publikowanych w intranecie artykułów. 17. Wsparcie obsługi wybranych zawartości intranetu w różnych wersjach językowych. 18. Możliwość wypełniania bezpośrednio ze strony portalu przez użytkowników dostępnych formularzy i/lub wniosków. 19. Możliwość budowania formularzy elektronicznych XML bez konieczności ich programowania oraz publikowanie utworzonych formularzy na portalu. 20. Możliwość definiowania procesów obiegu dokumentów/formularzy czyli workflow 21. Możliwość odrębnej konfiguracji na poziomie poszczególnych części portalu tj. definiowanie różnych edytorów i recenzentów w ramach różnych obszarach intranetu.

5 22. Możliwość łatwego dodawania nowych sekcji, przenoszenie sekcji na poziomie menu oraz zmian sekcji. Niezbędna jest elastyczna struktura portalu pozwalająca na łatwe wprowadzanie zmian łatwe czyli bez asysty pracowników działu IT - tak na poziomie struktury graficznej, treści jak i poszczególnych obszarach tematycznych. 23. W ramach systemu powinien zostać dostarczony oraz skonfigurowany moduł umożliwiający publikowanie w różnych jego częściach (w zależności od przeznaczenia oraz grupy docelowej) jednopytaniowych a więc prostych sond oraz wielopytaniowych złożonych ankiet, które mogą składać się tak z pytań otwartych jak i zamkniętych. Rozwiązanie powinno dawać możliwość publikowania wielu ankiet oraz wielu sond jednocześnie. 24. Możliwość prowadzenia blogów współtworzonych przez wielu autorów (wybrane osoby) odnoszących się do określonych zagadnień w ramach wybranego obszaru tematycznego. Z założenia powinna istnieć możliwość wybierania określonego poziomu dostępu np. ograniczenie dostępu tylko dla pracowników danego departamentu. 25. Możliwość zbudowania forum dla wszystkich użytkowników lub forum tematycznego np. na potrzeby danego projektu. W ramach forum powinna być możliwość dołączania plików oraz przeszukiwania zawartości forum wg określonych kryteriów. Dodatkowo, system powinien dawać możliwość efektywnego zarządzania wątkami poprzez dodawanie nowych, usuwania wątków czy przekierowanie wątków do archiwum. 26. Możliwość komentowania zawartości tzn. dodania komentarza np. do artykułu i/lub przekazania tzw. informacji zwrotnej na temat przydatności określonej informacji zamieszczonej na portalu w celu badania przydatności publikowanych treści czy prowadzenia dyskusji. 27. Portal powinien udostępniać mechanizmy archiwizowania informacji starszych niż rok z założeniem zmiany okresu, po którym informacje witryny są przesyłane do archiwum. Powinna istnieć także możliwość dodawania plików bezpośrednio do archiwum. 28. Możliwość przeszukiwania dokumentów w archiwum za pomocą mechanizmów wyszukiwania w portalu. 29. Gwarancja zastosowania w praktyce idei SSO (Single sign on) polegająca na pojedynczym logowaniu tak do systemu jak i intranetu. Użytkownik podaje jedno hasło na podstawie którego system dokonuje rozpoznania a następnie uwierzytelnienia. 30. Możliwość mobilnego dostępu do portalu za pomocą Smatphone, PDA oraz innych urządzeń tej klasy. 31. System musi pracować na systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2008 lub równoważnym oraz musi zapewnić integrację z systemem pocztowym, np.: Microsoft Exchange. 32. Implementacja mechanizmu workflow umożliwiającego projektowanie, budowę oraz modyfikację automatycznych przepływów dokumentów i spraw na poziomie organizacji w celu usprawnienia zidentyfikowanych procesów biznesowych. 33. Implementacja mechanizmów wspierających pracę grupową aby wykorzystać intranet do celów pracy działów i zespołów zadaniowych w zakresie gromadzenia dokumentów, wsparcia komunikacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami, członkami określonych grup roboczych, planowania zadań oraz zdarzeń.

6 34. Możliwość umieszczania przez użytkowników bezpośrednio w Intranecie (wyznaczone miejsce) wniosków dotyczących funkcjonowania Intranetu, poszczególnych sekcji, potencjalnych zmian, aplikacji, które mogłyby być potrzebne oraz funkcjonalności. 35. W ramach sytemu powinna zostać przewidziana baza wiedzy rozumiana jako zbiór repozytoriów dokumentów o określonym przeznaczeniu (np. baza procedur firmy, dokumenty związane np.: z systemem zarządzania ISO itp.), publikowanych w różnych częściach intranetu. Każde z repozytoriów powinno zawierać określoną dokumentację oraz być skategoryzowane wg ustalonej struktury katalogów. W ramach wybranych repozytoriów dokumenty powinny być wersjonowane oraz opisane określonym zestawem atrybutów w ramach metryki. Dokumenty powinny być udostępniane użytkownikom zgodnie z ustalonym poziomem dostępu. Baza powinna móc zawierać także artykuły publikowane w postaci stron HTML, tworzone w oparciu o ogólne narzędzia zarządzania treścią platformy intranetowej. 36. Implementacja aplikacji służącej odwzorowaniu aktualnej struktury organizacyjnej z uwzględnieniem pełnego modelu zależności poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacji powinny móc być przedstawione za pomocą drzewa. Aplikacja powinna umożliwić łatwe wprowadzanie modyfikacji w związku z możliwymi na poziomie struktury organizacyjnej zmianami. 37. Implementacja aplikacji umożliwiającej obsługę bazy pracowników obejmującej wykaz pracowników ze wskazaniem ich miejsca w strukturze, dane kontaktowe oraz inne dane umożliwiające szybkie wyszukanie danego pracownika lub grupy pracowników. 38. Implementacja aplikacji wspierającej zarządzanie urlopami pracowników. Innymi słowy aplikacji, która umożliwi pełną obsługę procesu związanego z obsługą urlopów od momentu złożenia wniosku przez pracownika aż do uzyskania informacji zwrotnej o statusie wniosku. Aplikacja musi wspierać proces w zakresie obsługi różnych typów wniosków. Dodatkowo, aplikacja powinna udostępniać informacje o ilości dni dostępnych dla danego pracownika (w tym wymiaru urlopu zaległego). 39. Implementacja aplikacji do zarządzania delegacjami krajowymi w zakresie zgodnym ze zdefiniowaną w ramach organizacji procedurą. W ramach aplikacji powinna być możliwość wydrukowania formularza delegacji. 40. Implementacja aplikacji do zarządzania zasobami z założeniem, że zasób oznacza dowolny środek materialny zgromadzony w ramach organizacji. Na poziomie aplikacji powinno być możliwe wprowadzenie środków materiałowych (sale konferencyjne, samochody, projektory, komputery itp.) w celu sprawnego nimi zarządzania. Aplikacja powinna umożliwiać rezerwację przez użytkowników wybranego zasobu w wybranych przez niego terminie. Każda rezerwacja powinna być weryfikowana pod kątem dostępności zasobu a tym samym potencjalnych konfliktów wskazanego terminu z innymi rezerwacjami. Użytkownik powinien mieć możliwość anulowania rezerwacji oraz możliwość automatycznego powiadomienia osób rezerwujących dany zasób w sytuacji awaryjnej tzn. uszkodzenia czy nagłego braku dostępności zasobu. 41. Implementacja aplikacji współdzielonych kalendarzy w sposób umożliwiający podpięcie kilku źródeł danych np.: skrzynek pocztowych Exchange, z możliwością wyróżnienia źródła danych np. kolorystycznie. Mechanizm integracji kalendarzy powinien zapewnić agregację kilku kalendarzy na poziomie jednego widoku. 42. Implementacja aplikacji niestandardowa biblioteka dokumentów. Aplikacja powinna zapewnić zarządzanie różnego rodzaju dokumentami, które są gromadzone przez różne jednostki organizacyjne, zespoły projektowe w uporządkowany sposób z określonymi typami

7 i rodzajami dokumentów. Aplikacja powinna zapewnić jednoczesne przeszukiwanie rozproszonych w systemie zbiorów dokumentów z jednego miejsca w systemie. 43. Implementacja aplikacji zamówienia w celu usprawnienia procesu składania i realizacji wewnętrznych zamówień w firmie. Aplikacja powinna zapewniać elektroniczny sposób składania i realizacji zamówień. Złożone i zatwierdzone zamówienia powinny być w sposób automatyczny wysyłane do dostawców drogą elektroniczną. Aplikacja powinna umożliwiać wydruk elektronicznego zamówienia. Każdy upoważniony pracownik powinien mieć dostęp do aktualnych i historycznych danych w podziale na dane wartościowe i ilościowe. Platforma sprzętowa System zostanie zainstalowany na dedykowanym dostarczonym przez Wykonawcę serwerze, przeznaczonym do montażu w szafie rackowej. Serwer musi zawierać system umożliwiający osadzenie na nim platformy Intranetowej opisanej w powyższej części. Dostęp przez użytkowników Systemu do danych zawartych na Serwerze będzie odbywał się wyłącznie z komputerów podłączonych do wewnętrznej sieci informatycznej Zamawiającego intranetu. Wewnętrzna sieć informatyczna Zamawiającego intranet nie jest dostępna dla osób trzecich. Zamawiający oświadcza, że w czasie obowiązywania niniejszej umowy intranet nie będzie udostępniany osobom trzecim. W celu zapewnienia odpowiedniej archiwizacji całego systemu Wykonawca dostarczy również macierz dyskową dedykowaną do montażu w szafie rackowej. Ponadto zapewni odpowiedni mechanizm backupu sytemu Intranetowego oraz całej jego bazy danych na dostarczonej macierzy dyskowej.

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo