Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dodatkowych licencji dla rozbudowywanego Systemu Informacyjnego Intranet GUS (SII) realizującego zadania wewnętrznego portalu korporacyjnego statystyki publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów obsługującego dokumenty przychodzące, wewnętrzne i wychodzące, gdzie: 1) portal korporacyjny zapewnia możliwość: a) prowadzenia wewnętrznego serwisu informacyjnego zapewniającego dostęp do firmowych informacji, aplikacji, dokumentów oraz poczty elektronicznej, b) pracy grupowej - wspólnej pracy nad dokumentami i wsparcia dla zespołów zadaniowych, c) projektowania i udostępniania aplikacji intranetowych, d) prowadzenia witryny osobistej pracownika zagregowanej informacji o przydzielonych zadaniach, e) przeszukiwania zawartości całego portalu wraz z możliwością dostępu do źródeł zewnętrznych, f) publikowania, agregacji, analizy i raportowania danych, 2) system elektronicznego obiegu dokumentów zapewnia możliwość: a) wprowadzenia do systemu dokumentów wpływających w formie elektronicznej oraz papierowej (skanowania i wprowadzania do systemu ich cyfrowych obrazów), b) obsługi obiegu dokumentów elektronicznych wewnątrz organizacji oraz wysyłki dokumentów wychodzących, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, c) zarządzania procesami pracy, w tym definiowania nowych procesów, dokonywania analizy, modelowania oraz dokonywania pomiarów procesów pracy, d) tworzenia nowych schematów dokumentów, spraw, raportów i elektronicznych formularzy, e) integracji z zewnętrznymi źródłami danych (bazy danych, usługi sieciowe) i systemami, f) prowadzenia elektronicznego archiwum (w tym dla dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym dzięki dostarczanemu serwerowi znakowania czasem), g) spełnienia wymogów ustawowych, w tym w zakresie elektronicznej obsługi interesantów w tym wystawiania UPO poprzez dostarczany HSM, 3) system SII dostarcza również funkcjonalności wspierające realizację zadań pracowników, w tym: str. 1

2 a) umożliwiające zarządzanie zasobami, b) umożliwiające prowadzenie ewidencji czasu pracy (wykorzystywane także dla potrzeb procesów pracy), c) pozwalające na rejestrowanie zmian w strukturze organizacyjnej GUS oraz jednostek podległych i podporządkowanych Prezesowi GUS, d) indywidualny kalendarz pracownika. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę następujących licencji niezbędnych w celu rozbudowania Systemu o dodatkowy serwer: 1. Licencja serwerowa platformy portalu wielofunkcyjnego SII, 2. Licencja na oprogramowanie backup and recovery SII, 3. Licencja na oprogramowanie do administrowania SII, 4. Licencja na oprogramowanie do raportowania SII, 5. Licencja umożliwiająca zarządzanie uprawnieniami na poziomie kolumn portalu wielofunkcyjnego SII, 3. OPIS STANU OBECNEGO 3.1 ARCHITEKTURA SYSTEMU Kluczowe elementy Systemu SII zostały podzielone na następujące komponenty: 1) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) składający się z następujących elementów: a) Moduł Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) zintegrowany interfejsem z Portalem korporacyjnym (PK), b) Moduł zarządzania procesami pracy (BPM), 2) Intranetowy Portal korporacyjny oparty o Microsoft Sharepoint System SII został zaprojektowany do pracy w środowisku MS Windows, a wszystkie serwery działają na systemie operacyjnym serwera Microsoft Windows 2008 R2. W roli Systemu Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych wykorzystany jest Microsoft SQL Server W 2014 roku system wraz z całym dodatkowym oprogramowaniem zostanie zmigrowany na środowisko Microsoft Windows Server 2012 w związku z czym wszystkie dostarczone licencje muszą poprawnie funkcjonować po migracji na nowe środowisko serwerowe. Oprogramowanie Microsoft Sharepoint Server 2013 stanowi centralny element architektury technicznej rozwiązania technicznego. Dwa podstawowe komponenty: Portal korporacyjny, Moduł Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, bazują na tym oprogramowaniu. W ramach przetargu dostarczone maja zostać licencje pozwalające na rozbudowanie o dodatkowy serwer środowiska produkcyjnego portalu wielofunkcyjengo (farma Sharepoint 2013) Farma SharePoint składa się z 2 serwerów pełniących rolę Web Front End/Application (z zewnętrznym NLB) oraz klastra serwerów SQL Server 2012, Po rozbudowie środowisko ma składać się z 3 serwerów pełniących rolę Web Front End/Application (z zewnętrznym NLB). W chwili obecnej farma produkcyjna Sharepoint 2013 użytkuje następujące licencje: str. 2

3 L.p Nazwa licencji Ilość sztuk 1 Microsoft Sharepoint 2013 OLP NL GOV (licencja serwerowa) 2 2 DocAve v6 Administrator 2 3 DocAve v6 Report center 2 4 DocAve v6 backup and recovery 2 5 Datapolis Column Protector Zarządzanie farmą w zakresie funkcji administracyjnych, raportowych oraz backup and recovery odbywa się z poziomu jednej konsoli zintegrowanej uwierzytelnianiem ze środowiskiem AD zamawiającego. 4. WYMAGANIA NA LICENCJE Wymagania ogólne 1. Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne, jest konieczne do zachowania kompatybilności. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne - nie gorsze w stosunku do minimalnych określonych poniżej. 2. Licencje muszą umożliwiać rozbudowie obecnie istniejącej farmy Sharepoint 2013 o dodatkowy serwer bez utraty jego funkcjonalności 3. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz zapewniać możliwość sublicencjonowania dla jednostek organizacyjnych statystyki publicznej podległych Prezesowi GUS. 4. Po rozbudowie portal wielofunkcyjny (całe środowisko składające się z 3 serwerów) musi być w dalszym ciągu zarządzane z poziomu jednej konsoli administracyjnej. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na zainstalowaniu dodatkowej konsoli do zarządzania 3 serwerem. 5. Po rozbudowie system musi umożliwiać jednoczesne włączenie na witrynie funkcji zarządzania uprawnieniami na poziomie kolumn list i bibliotek dla wszystkich 3 serwerów. 6. Wszystkie zamówione licencje musza pozwalać na ich bezterminowe użytkowanie. Dostawa 1 sztuki licencji serwerowej platformy portalu wielofunkcyjnego SII Licencja na oprogramowanie musi zapewnić: 1) Organizację pracy grupowej, 2) Wspólną, bezpieczną pracę nad dokumentami, 3) Publikację dokumentów i treści, 4) Wersjonowanie dokumentów (dla wersji roboczych), 5) Możliwość osadzania aplikacji intranetowych. Musi udostępniać możliwość zaprojektowania struktury portalu tak, by mogła stanowić zbiór WIELU niezależnych portali, które w zależności od nadanych uprawnień mogą być zarządzane niezależnie. Musi udostępniać mechanizmy współpracy między działami/zespołami, udostępnić funkcje str. 3

4 zarządzania zawartością, zaimplementować procesy przepływu dokumentów i spraw oraz zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do realizacji założonych celów i procesów. Musi posiadać następujące cechy dostępne bezpośrednio, jako natywne właściwości dostarczanego produktu: 1) Interfejs użytkownika: a) Praca z dokumentami przechowywanymi w repozytoriach portalu bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego Microsoft Office (otwieranie/zapisywanie dokumentów, podgląd wersji, mechanizmy ewidencjonowania i wyewidencjonowania dokumentów, edycja metryki dokumentu). b) Praca bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego z portalowymi rejestrami informacji typu kalendarze oraz bazy kontaktów. c) Tworzenie witryn w ramach portalu. d) Możliwość pracy off-line z plikami przechowywanymi w repozytoriach portalu. e) Umożliwienie uruchomienia prezentacji stron w wersji pełnej oraz w wersji uproszczonej dla użytkowników urządzeń mobilnych PDA, telefon komórkowy). 2) Integracja z innymi systemami: a) Wykorzystanie poczty elektronicznej do rozsyłania przez system wiadomości, powiadomień, alertów do użytkowników portalu w postaci maili b) Dostęp poprzez interfejs www do całości bądź wybranych elementów skrzynek pocztowych użytkowników w komponencie poczty elektronicznej, z zapewnieniem podstawowej funkcjonalności pracy z tym systemem w zakresie czytania, tworzenia, przesyłania elementów c) Możliwość wykorzystania systemu poczty elektronicznej Exchange 2010 do umieszczania dokumentów w repozytoriach portalu poprzez przesyłanie ich w postaci załączników do maili d) Integracja z usługą katalogową w zakresie prezentacji informacji o pracownikach. Dane typu: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres, miejsce w strukturze organizacyjnej mają stanowić źródło dla portalu. e) Wsparcie dla standardu wymiany danych z innymi systemami w postaci XML, z wykorzystaniem komunikacji poprzez XML Web Services f) Mechanizm jednokrotnej identyfikacji (single sign-on) pozwalający na autoryzację użytkowników portalu.. g) Przechowywanie całej zawartości portalu (strony, dokumenty, konfiguracja) we wspólnym systemie bazodanowym. 3) Zarządzanie treścią i wyglądem portalu powinno opierać się o narzędzia umożliwiające prostą i intuicyjną publikację treści w formacie HTML w trybie WYSIWYG, bez konieczności znajomości języka HTML i innej wiedzy technicznej przez autorów treści: a) Proste osadzenie i formatowanie plików graficznych, łącz (linków) różnych typów, tabel, paragrafów, wypunktowań itp. w treści artykułów publikowanych w intranecie (stron HTML) b) Spójne zarządzanie wyglądem stron intranetu, głównie pod kątem formatowania tekstu: możliwość globalnego zdefiniowania krojów tekstu, które mogą być wykorzystywane przez edytorów treści, możliwość wklejania treści str. 4

5 przy publikacji stron intranetu z plików tekstowych lub edytorów tekstu (np. MS Word) z zachowaniem lub z usunięciem formatowania oryginalnego c) Zarządzanie galeriami zasobów elektronicznych (pliki graficzne, firmy video, dokumenty), wykorzystywanymi przy tworzeniu stron intranetu i przechowywanymi w intranetowym repozytorium treści. Możliwość współdzielenia tych zasobów na potrzeby stron umiejscowionych w różnych obszarach portalu intranetowego. Podstawowe funkcjonalności związane z wersjonowaniem i wyszukiwaniem tych zasobów d) Definiowanie szablonów dla układów stron (tzw. layout ów), określających ogólny układ stron intranetu oraz elementy wspólne dla stron opartych na tym samym szablonie. Możliwość stworzenia wielu szablonów na potrzeby różnych układów stron w zależności od potrzeb funkcjonalnych w różnych częściach intranetu. Możliwość generalnej zmiany wyglądu utworzonych już stron poprzez modyfikację szablonu, na którym zostały oparte e) Możliwość wielokrotnego wykorzystania elementów zawartości intranetu (części treści publikowanych na stronach) w różnych częściach portalu, tzn. modyfikacja zawartości w jednym miejscu powoduje jej faktyczną zmianę na wszystkich stronach intranetu, gdzie dana treść została opublikowana f) Możliwość odwzorowania w systemie CMS przyjętej wizualizacji portalu intranetowego (projekt graficzny i funkcjonalny). 4) Organizacja i publikacja treści: a) Wersjonowanie treści stron intranetu, działające automatycznie przy wprowadzaniu kolejnych modyfikacji przez edytorów treści. b) Zastosowanie procesów zatwierdzania zawartości przez publikacją, tzn. udostępnieniem jej dla szerokiego grona pracowników. Możliwość zdefiniowania przynajmniej dwóch poziomów uprawnień edytorów (edytor i recenzent), przy czym treści publikowane przez edytorów muszą uzyskać pozytywną akceptację recenzenta przed Udostępnieniem jej wszystkim użytkownikom intranetu. c) Możliwość budowania hierarchicznej struktury stron portalu z prostym przenoszeniem stron i sekcji w ramach struktury nawigacji. d) Automatyczne tworzenie nawigacji na stronach intranetu, odwzorowujące obecną hierarchię. Automatyczne generowanie mapy stron portalu. e) Umożliwienie zarządzania poszczególnymi obszarami portalu osobom nietechnicznym, pełniącym rolę edytorów bądź administratorów merytorycznych. f) Definiowanie uprawnień użytkowników niezależnie do poszczególnych sekcji i stron intranetu, np. do obszarów poszczególnych jednostek, biur. Dotyczy to zarówno uprawnień do odczytu zawartości, jak i edycji oraz publikacji (różni edytorzy zawartości intranetu w zależności od jego części). Definiowanie uprawnień powinno być dostępne dla administratorów merytorycznych poszczególnych obszarów portalu w sposób niezależny od pracowników działu IT. g) Automatyczne dołączanie do publikowanych stron informacji o autorze (edytorze) i dacie publikacji. str. 5

6 h) Możliwość personalizacji i filtrowania treści w intranecie w zależności od roli lub innych atrybutów pracownika (np. stanowiska, działu, pionu). Funkcjonalność ta ma być niezależna od mechanizmów zarządzania uprawnieniami użytkownika do zawartości, i ma mieć na celu dostarczenie pracownikowi adekwatnych, skierowanych do niego informacji. i) Wsparcie dla obsługi różnych wersji językowych wybranych zawartości intranetu. 5) Repozytoria dokumentów: a) Możliwość prostej publikacji dokumentów w intranecie przez edytorów portalu. Prosty sposób publikacji dokumentów, funkcjonalny dostęp użytkowników intranetu do opublikowanych dokumentów b) Wykorzystanie do publikacji, edycji i przeglądania dokumentów w repozytorium narzędzi znanych użytkownikom np. pakiety biurowe czy przeglądarka internetowa c) Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów w różnych częściach intranetu d) Możliwość publikacji plików w strukturze katalogów e) Możliwość definiowania metryki dokumentu, wypełnianej przez edytora przy publikacji pliku f) Prosty, elastyczny i niezależny od działu IT mechanizm zarządzania uprawnieniami do publikowanych dokumentów w ramach istniejących uprawnień. Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień przez administratorów merytorycznych, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania g) Zarządzanie wersjonowaniem dokumentów: obsługa głównych oraz roboczych wersji (np.: 1.0, 1.1, 1.x 2.0), automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów h) Możliwość zdefiniowania w systemie procesu zatwierdzania nowych lub modyfikowanych dokumentów. System informuje użytkowników recenzujących materiały o oczekujących na nich elementach do zatwierdzenia i pozwala podjąć decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu i) Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów lub katalogów przeznaczonych do przechowywania specyficznych rodzajów treści, np. galerie obrazów dla plików graficznych. j) Wyszukiwanie treści: k) Pełnotekstowe indeksowanie zawartości intranetu w zakresie różnych typów treści publikowanych w portalu, tj. stron portalu, dokumentów tekstowych (w szczególności dokumentów XML) l) Centralny mechanizm wyszukiwania treści dostępny dla użytkowników intranetu m) Opcja wyszukiwania zaawansowanego, np. wyszukiwanie wg typów treści, autorów, dat publikacji n) Możliwość budowania wielu wyszukiwarek w różnych częściach portalu, służących do przeszukiwania określonych obszarów intranetu wg zadanych kryteriów, np. wg typów dokumentów o) Możliwość definiowania słownika słów wykluczonych (często używanych) str. 6

7 p) Możliwość tworzenia linków sponsorowanych, prezentowanych wysoko w wynikach wyszukiwania w zależności od słów wpisanych w zapytaniu q) Podświetlanie w wynikach wyszukiwania odnalezionych słów kluczowych zadanych w zapytaniu. r) Przedstawianie w wynikach duplikatów plików s) Statystyki wyszukiwanych fraz 6) Administracja portalem i inne funkcjonalności a) Możliwość definiowania ról / grup uprawnień, w ramach których definiowane będą uprawnienia i funkcje użytkowników. Przypisywanie użytkowników do ról w oparciu o ich konta w LDAP lub poprzez grupy domenowe. Funkcjonalność zarządzania uprawnieniami dostępna dla administratorów merytorycznych intranetu, nie wymagająca szczególnych kompetencji technicznych b) Możliwość określania uprawnień do poszczególnych elementów zawartości intranetu tj. sekcja, pojedyncza strona, repozytorium dokumentów, katalogu dokumentów, pojedynczego dokumentu c) Generowanie powiadomień pocztą elektroniczną dla użytkowników intranetu z informacją o publikacji najbardziej istotnych treści d) Definiowanie metryk opisujących dokumenty w poszczególnych repozytoriach portalu e) Konfigurowanie procesów zatwierdzania publikowanych stron i dokumentów. Możliwość odrębnej konfiguracji w poszczególnych częściach portalu tj. definiowanie różnych edytorów i recenzentów w ramach różnych obszarów intranetu f) Statystyki odwiedzin poszczególnych części i stron intranetu analiza liczby odsłon w czasie. Opcjonalnie zaawansowane statystyki i analizy g) Funkcjonalności wspierające pracę grupową - do wykorzystania na najniższym poziomie intranetu do celów pracy działów i zespołów zadaniowych. Funkcjonalności wspierające gromadzenie dokumentów, wsparcie komunikacji, planowanie zadań i wydarzeń h) Funkcjonalność publikowania w intranecie formularzy elektronicznych XML umożliwiających wizualizację zgodnie z definicjami w standardzie XSL w dowolnej przeglądarce obsługującej standard XML. i) Funkcjonalność definiowania procesów obiegu dokumentów (workflow) przy wykorzystaniu prostych w obsłudze narzędzi portalu. Dostawa 1 sztuki licencji oprogramowania do administrowania środowiskiem SII Oprogramowanie musi zapewnić: 1) dostęp do wszystkich poniższych funkcji z poziomu jednej, wspólnej dla całego środowiska konsoli zintegrowanej uwierzytelnianiem z używanym w środowisku Zamawiającego Active Directory, 2) możliwość skalowania farmy (dodanie dodatkowych serwerów front-end i aplikacyjnych) poprzez zainstalowanie agentów oprogramowania na nowo dodawanych serwerach front-end lub aplikacyjnych, 3) możliwość dodania (i zarządzania z poziomu jednej, tej samej konsoli) dodatkowych farm Microsoft Sharepoint Server w wersji 2013, str. 7

8 4) zapewnienie administratorom SII całościowy widok środowiska Sharepoint i możliwość wskazania elementów na każdym poziomie farmy, dla których mają być wykonane czynności administracyjne, 5) load balancing dla wszystkich agentów oprogramowania, 6) scentralizowaną instalację i konfigurację, dogrywanie patchy i zarządzanie licencjami dostarczanego oprogramowania. 7) możliwość wykonania czynności administracyjnych jednocześnie na wszystkich serwerach farmy, 8) delegowanie uprawnień do zarządzania poszczególnymi witrynami dla wskazanych administratorów, 9) monitorowanie witryn i automatyczne dostosowywanie ustawień, dostępu i konfiguracji w farmie przy użyciu wbudowanych reguł oraz możliwość budowanie własnych reguł przy użyciu dostępnego SDK, 10) konfigurowanie reguł w celi wykrywania naruszeń reguł i automatyczne powiadamianie o nich wskazanych administratorów, 11) podsumowanie via o naruszeniach w danych przedziale czasu, 12) grupowanie witryn i farm w celu prostszego zarządzania konfiguracją, bezpieczeństwem, czy funkcjami, 13) zarządzanie i klonowanie i update (edycja, przenoszenie, usuwanie) uprawnień użytkowników włączając zdeaktywowane i usunięte konta AD pomiędzy różnymi obiektami farmy, 14) możliwość ustawienia harmonogramu zadań administracyjnych poza godzinami pracy użytkowników, 15) przydzielenie tymczasowych praw dla użytkowników lub grup do obiektów farmy. 16) tworzenie aplikacji webowych na IIS, 17) zarządzanie funkcjami, usługami, aplikacjami serwisowymi i solucjami farmy, 18) zarządzania ustawienia powiadomień i sms, definiowania AAM, strefami, ustawieniami InfoPath i Designer, qouta, bibliotekami i listami w obrębie całej witryny. Dostawa 1 sztuki licencji oprogramowania backup and recovery środowiska SII Oprogramowanie musi zapewnić: 1) dostęp do wszystkich funkcji (wykonywanie backup ów, odzyskiwanie, zadania takie jak np. harmonogramy, monitorowanie, alerty) z poziomu jednej, wspólnej dla całego środowiska konsoli zintegrowanej uwierzytelnianiem z używanym w środowisku Zamawiającego Active Directory, 2) możliwość skalowania farmy (dodanie dodatkowych serwerów front-end i aplikacyjnych) poprzez zainstalowanie agentów oprogramowania na nowo dodawanych serwerach front-end lub aplikacyjnych, 3) możliwość dodania (i zarządzania z poziomu jednej konsoli) dodatkowych farm Microsoft Sharepoint Server w wersji 2013, 4) możliwość szybkiego, elastycznego i dokładnego wykonania backup u Sharepoint zaczynając od pojedynczego elementu zawartości aż do całego środowiska i wszystkich komponentów farmy, str. 8

9 5) możliwość wykonania backup pełnego i przyrostowego dla wskazanych komponentów farmy i zewnętrznych BLOB (binary large object) w celu zbudowania planu i harmonogramu backup, 6) ochronę (możliwość wykonania backup) całego środowiska, w tym wszystkich serwerów, aplikacji webowych, baz danych w tym baz konfiguracji i indeksów, ustawień IIS, elementów front-end, meta danych, ustawień bezpieczeństwa, wersji historycznych, rozkładu całej farmy, 7) możliwość wykonania backup szablonów InfoPath, szablonów stron i definicji workflow, 8) szybkie, proste i wierne odtworzenie z backup u, z minimalną ilością utraconych danych, wszystkich komponentów farmy, baz danych, indeksów, konfiguracji i ustawień bezpieczeństwa, 9) granularne odtworzenie elementów (włącznie ze wskazanymi pojedynczymi elementami czy dokumentami) z backup ów, 10) możliwość sprawnego odzyskania zarówno całego środowiska, w tym wszystkich serwerów, aplikacji webowych, baz danych w tym baz konfiguracji i indeksów, ustawień IIS, elementów front-end, meta danych, ustawień bezpieczeństwa, wersji historycznych, rozkładu całej farmy jak i pojedynczych kolekcji witryn, witryn, list (włączając w to zdarzenia, linki, zadania, kontakty, ogłoszenia, tablice dyskusyjne), bibliotek, jak również pojedynczych obiektów do środowiska produkcyjnego w godzinach pracy, bez przerywania i zakłócania wykonywanych przez użytkowników operacji, 11) zapewnienie administratorom całościowy widok środowiska Sharepoint i możliwość wskazania elementów, które muszą być chronione, 12) administrowanie backup ami, odzyskiwaniem czy zadaniami (takimi jak np. harmonogramy, monitorowanie, alerty), 13) możliwość wykonania backup do centralnej lokalizacji ze wsparciem szyfrowania i kompresji, 14) Load balancing dla wszystkich agentów oprogramowania, 15) szyfrowanie backup u, 16) zaawansowane powiadomienia mailowe dla szczegółowych I sumarycznych informacji, 17) możliwość podejrzenia w czasie rzeczywistym postępu w wykonywaniu backup ów i odzyskiwania danych oraz zapewnić graficzny wgląd w backup, 18) scentralizowaną instalację i konfigurację, dogrywanie patchy i zarządzanie licencjami dostarczanego oprogramowania. Dostawa 1 sztuki licencji oprogramowania do raportowania środowiska SII Oprogramowanie musi zapewnić: 1) dostęp do wszystkich poniższych funkcji z poziomu jednej, wspólnej dla całego środowiska konsoli zintegrowanej uwierzytelnianiem z używanym w środowisku Zamawiającego Active Directory, 2) możliwość skalowania farmy (dodanie dodatkowych serwerów front-end i aplikacyjnych) poprzez zainstalowanie agentów oprogramowania na nowo dodawanych serwerach front-end lub aplikacyjnych, 3) możliwość dodania (i zarządzania z poziomu jednej, tej samej konsoli) dodatkowych farm Microsoft Sharepoint Server w wersji 2013, str. 9

10 4) możliwość tworzenia w raportów (w czasie rzeczywistym albo zgodnie z harmonogramem) dotyczących użycia, wykorzystania, rozrostu i kondycji farmy, 5) możliwość tworzenia raportów dotyczących wyszukiwania w farmie, użytkowników poszczególnych witryn, wyewidencjonowanych dokumentów, statusów workflow, alertów, nieudanych prób logowania, aktywności na poszczególnych witrynach, 6) możliwość tworzenia raportów dotyczących usług Sharepoint, użycia CPU/pamięci, wykorzystania sieci, topologii farmy, porównania kolekcji witryn, czasu ładowania poszczególnych kolekcji witryn, zajętego miejsca na dysku, 7) możliwość tworzenia raportów z konfiguracji farmy, Dostawa 1 sztuki licencji oprogramowania do zarządzania uprawnieniami na poziomie kolumn portalu wielofunkcyjnego SII Oprogramowanie musi zapewnić: 1) zarządzania uprawnieniami do elementów Sharepoint na poziomie kolumn typów zawartości, bibliotek i list 2) możliwość ustawienia co najmniej uprawnień: brak dostępu (ukrycie), tylko do odczytu, możliwość edycji, 3) Możliwość ustawienia uprawnień dla grup i pojedynczych użytkowników w formie graficznej (formularze), 4) Możliwość ukrycia nagłówka kolumny wraz z cała kolumną, 5) Możliwość ukrywania pól w formularzach wprowadzania, wyświetlania i edycji danych, 6) Możliwość zabezpieczenia ukrytego pola przed eksportem do xls, str. 10

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo