Wymagania na portal KUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na portal KUS"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymagania na portal KUS Lublin, Marzec 2013 r.

2 Strona2 Spis treści: 1. Wstęp Opis procesu biznesowego Opis wymagań funkcjonalnych Architektura Systemu Wymagania na interfejsy Wymagania na dokumentację... 18

3 Strona3 1. Wstęp Niniejszy dokument został opracowany w ramach projektu PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich (FIM). Zawiera on założenia funkcjonalne i technologiczne systemu informatycznego, którego celem będzie automatyzacja procesów oraz wsparcie w komunikacji pomiędzy użytkownikami innowacyjnego narzędzia opracowanego w celu wsparcia zarządzania usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w samorządach gminnych i powiatowych Podkarpacia i Lubelszczyzny. Wymagania opracowane na zlecenie Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego

4 Strona4 2. Opis procesu biznesowego Główną funkcją systemu informatycznego jest wspieranie uczestników procesu biznesowego. Wspieranie to odbywa się poprzez automatyzację działań, przechowywanie informacji, umożliwienie współpracy na odległość z wykorzystaniem sieci Internet. Poniższa tabela zawiera listę kroków głównego procesu biznesowego: Tabela 1- Proces KUS I. Podproces organizacyjno - administracyjny 1 Faza organizacyjna 1.1. Powołanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 1.2. Przeprowadzenie szkoleń 2 Faza administracyjna 2.1. Utrzymanie systemu informatycznego i dokumentacji 2.2. Organizacja spotkań RADAR II. Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji 3 Faza przygotowawcza (identyfikacja usług społecznych, podmiotów, które je świadczą i metod, którymi się posługują) 3.1. Pierwsze spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 3.2. RADAR Drugie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 3.4. Trzecie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 3.5. RADAR Czwarte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 4 Faza wyboru 4.1. Piąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 4.2. Zwołanie Rady 4.3. Szóste spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 4.4. Pierwsze spotkanie Komisji Przetargowej 4.5. Siódme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 5 Faza ewaluacji 5.1. Drugie spotkanie Komisji Przetargowej 5.2. Ósme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 5.3. Dziewiąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych III. Podproces utrzymania banków inicjatyw i stworzenie benchmarkingu Kluczowymi zadaniami portalu KUS oprócz wspierania głównego procesu KUS są : 1. zapewnienie platformy komunikacji pomiędzy członkami zespołów ds. kontraktowania usług społecznych 2. zapewnienie repozytorium dokumentacji szkoleniowej i metodyki KUS

5 Strona5 3. zapewnienie repozytorium dla katalogu aktualnych usług oraz matryca usług i problemów społecznych 4. prowadzenie bazy wiki (lokalna wikipedia dotycząca zagadnień związanych z KUS) oraz repozytoriów linków do dokumentów strategicznych, które odnoszą się do usług i problemów społecznych 5. zapewnienie narzędzi wspomagających przygotowanie i komunikację po spotkaniach RADAR 6. portal będzie zawierał kalkulator kosztowy i kalkulator efektywność usług 7. portal będzie zawierał narzędzie wspomagające tworzenie studiów celowości 8. narzędzie do tworzenia benchmark na podstawie kalkulatorów oraz zarządzania listą wskaźników usług społecznych 9. narzędzie wspierające proces oceny jakości usług przez urzędników, wykonawców, beneficjentów, i inne podmioty wskazane do oceny (Arkusz Oceny Wielowymiarowej; Metryka Użyteczności, Efektywności i Jakości Usług Społecznych, zwaną Metryką Skuteczności ) 10. portal będzie wspierał upublicznianie artykułów zawierający informację o wyborze wykonawców, uzyskanej ocenie wielowymiarowej 11. elementem portalu będzie baza danych Samorządowego Banku Pomysłów Społecznych

6 Strona6 3. Opis wymagań funkcjonalnych Poniższa tabela zawiera opis wymagań funkcjonalnych, przyporządkowanych do każdego z kroków procesu głównego, które powinny być realizowane przez system informatyczny. I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 1 organizacyjna 1.1 Powołanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System informatyczny KUS powinien posiadać funkcjonalność rejestrowania użytkowników wraz z możliwością uzupełniania informacji w postaci profilu użytkownika. Opcja rejestracji służyć będzie dodawaniu nowego konta użytkownika do systemu Pola formularza rejestracyjnego powinny być jednakowe dla poszczególnych grup uczestników: urzędnik: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu użytkownik: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu odbiorca: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu Po dokonaniu obowiązkowej rejestracji każdy z użytkowników będzie mógł edytować informacje o sobie m.in. poprzez uzupełnianie dodatkowych informacji na swoim profilu, np. nazwa instytucji: typ instytucji (do wyboru: firma, urząd, inkubator przedsiębiorczości, organizacja pozarządowa), nazwa instytucji, strona WWW itd. Do każdej wypełnianej w ten sposób wizytówki będzie również możliwe dodanie pliku graficznego Rejestracja dokonywana powinna być w każdym przypadku przez osobę zainteresowaną, jednak dla celów administracyjnych należy stworzyć funkcjonalność tworzenia konta przez administratora systemu. W ramach tej funkcjonalności każdy użytkownik wybiera dla siebie identyfikator i hasło, potrzebne by zalogować się do systemu. Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego spowoduje przesłanie wiadomości do administratora, który będzie mógł zatwierdzić kandydaturę i utworzyć nowe konto. Następnie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty internetowej będzie wysyłana automatycznie wiadomość zawierająca link aktywujący konto Rejestracji do systemu informatycznego KUS dokonuje się tylko za pierwszym razem jego użytkowania. Przy każdej następnej chęci skorzystania z portalu należy skorzystać z opcji logowania przez podanie identyfikatora i hasła. Jeśli weryfikacja danych przebiegnie prawidłowo użytkownik powinien uzyskać dostęp do systemu, co pozwoli mu na korzystanie z pełnej, przewidzianej dla grupy logującego się użytkownika, funkcjonalności. W przypadku błędu logowania system powróci na stronę logowania i będzie możliwe powtórzenie czynności jeszcze trzykrotnie. Dostęp do danych systemu informatycznego KUS będą mieć tylko użytkownicy zalogowani. System informatyczny powinien posiadać funkcjonalność wysyłania zaproszeń do użytkowników za pomocą wiadomości I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 1 organizacyjna

7 Strona7 1.2 Przeprowadzenie szkoleń System informatyczny (portal KUS) powinien mieć możliwość generowania listy obecności na potrzebę przeprowadzenia szkoleń System informatyczny powinien mieć możliwość przechowywania materiałów szkoleniowych (doc, pdf, pliki wideo) System informatyczny powinien umożliwić użytkownikowi zalogowanemu dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość pobrania materiałów I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 2 administracyjna 2.1 Utrzymanie systemu informatycznego i dokumentacji System powinien udostępniać interfejs dostępny dla zalogowanego Administratora pozwalający na: dodawanie, usuwanie, blokowanie / odblokowywanie, zmianę uprawnień poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. System powinien udostępniać interfejs umożliwiający archiwizację historycznych wpisów, System powinien udostępniać interfejs umożliwiający tworzenie kopii zapasowej. I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 2 administracyjna 2.2 Organizacja spotkań RADAR System informatyczny powinien posiadać funkcjonalność wysyłania zaproszeń do użytkowników za pomocą wiadomości System informatyczny powinien mieć możliwość generowania oraz zarządzania listą uczestników spotkań RADAR System informatyczny powinien mieć możliwość przechowywania materiałów na spotkania RADAR (doc, pdf, pliki wideo) System informatyczny powinien umożliwić użytkownikowi zalogowanemu dostęp do materiałów oraz możliwość ich pobrania System powinien umożliwiać stworzenie wielu niezależnych notatek zarówno przez urzędnika, użytkownika. odbiorcę System informatyczny powinien mieć możliwość głosowania i wyboru najważniejszych obszarów interwencji, System informatyczny powinien mieć możliwość głosowania i priorytetyzacji zgłoszonych inicjatyw, System informatyczny powinien mieć możliwość tworzenia raportów podsumowujących spotkania, II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Pierwsze spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika.

8 Strona8 II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza RADAR 1 z możliwością dodania załącznika. II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Drugie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika. II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Trzecie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępniać formularz pozwalający na opracowanie listy usług, które wchodzą do procesu outsourcingu; System powinien udostępniać formularz pozwalający na indywidualne opracowanie wskaźników do każdej usługi II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza RADAR II System powinien umożliwiać przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oceniającej podmioty chcące świadczyć usługi społeczne; II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Czwarte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika. System powinien udostępniać formularz umożliwiający opracowanie listy podmiotów zewnętrznych chcących świadczyć usługi społeczne, System powinien udostępniać formularz umożliwiający opracowanie kalkulatora

9 Strona9 kosztów ekonomicznych i kosztów użyteczności społecznej dla wybranych usług świadczonych metodą dotychczasową z użyciem wybranych wskaźników. II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Piąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Zwołanie rady II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Szóste spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Pierwsze spotkanie Komisji Przetargowej II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Siódme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępniać formularz pozwalający na opracowanie Studium Celowości, którego zadaniem jest porównanie dotychczas stosowanej metody świadczenia usługi społecznej z metodą zaproponowaną przez podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i dokonanie oceny opłacalności zmiany na metodę outsourcingową.

10 Strona10 II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Drugie spotkanie Komisji Przetargowej II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Ósme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępniać formularz umożliwiający przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dla każdej usługi społecznej świadczonej przez podmiot zewnętrzny w oparciu o zidentyfikowane na etapach wcześniejszych wskaźniki II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Dziewiąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Podproces III utrzymania banków inicjatyw i stworzenie benchmarkingu 6.1 Bank inicjatyw i metod świadczenia usług społecznych Moduł Bank Inicjatyw jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania wyświetlania Listy Inicjatyw za pomocą filtrów: o Kategoria o Status o Data zgłoszenia System umożliwia dodanie inicjatywy przez każdego zalogowanego użytkownika portalu. Każda inicjatywa posiada tytuł, opis oraz przypisanie do odpowiedniej kategorii. System umożliwia nadania 4 fazy (status) rozwoju inicjatywy: o Zgłoszona o W fazie studium celowości o Realizowana

11 Strona11 o Zrealizowana System musi mieć możliwość komentowania oraz oceny zgłoszonych inicjatyw Podproces III utrzymania banków inicjatyw i stworzenie benchmarkingu 6.2 Studia Celowości Dla każdej inicjatywy (rozumianej jako sposób na realizację usługi społecznej) system musi umożliwić stworzenie studium celowości za pomocą dedykowanego przycisku w opisie inicjatywy. Portal musi umożliwić stworzenie kilku studium celowości dla jednej inicjatywy. Stworzenie studium celowości jest możliwe tylko dla zalogowanego użytkownika portalu. Wyróżnia się dwie fazy tworzenia studium: o Faza robocza, w której Redaktor naczelny wraz z zespołem pracują nad studium. W tej fazie studium nie jest widoczne dla pozostałych użytkowników. Wszelkie opisy i komentarze są dostępne wyłącznie z poziomu zespołu roboczego. o Faza publiczna, w której studium lub jego poszczególne rozdziały są widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy mogą je oceniać i dodawać komentarze zarówno do całego studium jak i do poszczególnych jego części. Formularz studium celowości zbudowany jest z dowolnej liczby rozdziałów oraz podrozdziałów. Twórca studium celowości staje się właścicielem dokumentu. System musi umożliwić właścicielowi nadanie praw edycji dla innych użytkowników portalu do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. System musi umożliwić wersjonowanie poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów dokumentu. System musi rejestrować login użytkownika dokonywującego edycję oraz modyfikacji. System musi umożliwić właścicielowi dokumentu podgląd wszystkich wersji rozdziałów oraz w razie potrzeby przywrócenia poprzedniej wersji. datę Poniższa tabela zawiera opis wymagań funkcjonalnych, przyporządkowanych do każdego z kluczowych zadań portalu KUS, które powinny być realizowane przez system informatyczny. Zapewnienie platformy komunikacji pomiędzy członkami zespołów ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępnić formularze do komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu System powinien umożliwić udostępnianie katalogów oraz plików z repozytorium innym wskazanym użytkownikom System powinien mieć możliwość rozmowy (czat) z innymi zalogowanymi

12 Strona12 użytkownikami portalu Zapewnienie repozytorium dokumentacji szkoleniowej i metodyki KUS System powinien mieć możliwość zakładania drzewa katalogowego w repozytorium dokumentów System powinien umożliwić nadanie uprawnień do katalogu lub pliku w repozytorium System musi mieć możliwość dodawania wszelkiego rodzaju plików do repozytorium (pdf, xls, doc, pliki wideo) Zapewnienie repozytorium dla katalogu aktualnych usług oraz matryca usług i problemów społecznych System powinien mieć możliwość zakładania drzewa katalogowego w repozytorium dokumentów System powinien umożliwić nadanie uprawnień do katalogu lub pliku w repozytorium System musi mieć możliwość dodawania wszelkiego rodzaju plików do repozytorium (pdf, xls, doc, pliki wideo) Baza wiki oraz linki do dokumentów strategicznych, które odnoszą się do usług i problemów społecznych System powinien mieć możliwość zakładania wątków do określonych słów kluczowych System powinien mieć możliwość dodawania załączników do wątków wiki System powinien mieć możliwość nadania uprawnień przez Administratora do poszczególnych wątków np. edycja, publikacja, usuwanie Narzędzie wspomagające przygotowanie i komunikację po spotkaniach RADAR System powinien udostępnić formularze do komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu System powinien umożliwić udostępnianie katalogów oraz plików z repozytorium innym wskazanym użytkownikom System powinien mieć możliwość rozmowy (czat) z innymi zalogowanymi użytkownikami portalu Portal będzie zawierał kalkulator kosztowy i kalkulator efektywność społecznej usług

13 Strona13 System musi umożliwić dodawanie oraz edycję wskaźników Narzędzie do tworzenia benchmark na podstawie kalkulatorów oraz zarządzania listą wskaźników usług społecznych System musi umożliwić dodawanie oraz edycję wskaźników Narzędzie wspierające proces oceny jakości usług przez urzędników, wykonawców, beneficjentów, i inne podmioty wskazane do oceny (Arkusz Oceny Wielowymiarowej; Metryka Użyteczności, Efektywności i Jakości Usług Społecznych, zwaną Metryką Skuteczności ) System musi mieć możliwość uzupełniania Arkusza Oceny Wielowymiarowej Upublicznianie artykułów zawierający informację o wyborze wykonawców, uzyskanej ocenie wielowymiarowej System musi mieć możliwość umieszczania artykułów System musi mieć możliwość nadawania uprawnień do umieszczania artykułów System musi mieć możliwość dodawania załączników do artykułów Baza danych Samorządowego Banku Pomysłów Społecznych Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania wyświetlania listy za pomocą filtrów: o Kategoria o Status o Data zgłoszenia System umożliwia dodanie pomysłu przez każdego zalogowanego urzędnika portalu. Każdy pomysł posiada tytuł, opis oraz przypisanie do odpowiedniej kategorii.

14 Strona14 4. Architektura Systemu Architektura systemu przedstawiona została na poniższym rysunku. Architektura podzielona została na cztery podstawowe warstwy: 1. Warstwę usług sieci Internet 2. Warstwę usług infrastrukturalnych 3. Warstwę usług funkcjonalnych 4. Warstwę interfejsów 1. Warstwa usług sieci Internet obejmuje: 1.1. usługi dostępu do sieci oraz transmisji danych pomiędzy klientem (przeglądarką WWW uruchomioną na komputerze podłączonym do sieci) a serwerem (serwisem WWW uruchomionym na serwerze). 2. Warstwa usług infrastrukturalnych obejmuje: 2.1. Infrastrukturę sprzętową (bądź usługi infrastruktury sprzętowej) 2.2. System operacyjny serwera (Microsoft Windows Server), bazę danych (SQL Server), Serwer WWW Windows Serwer 2008 R2 SQL Serwer Express 2008 IIS Bazę użytkowników. Baza ta zawiera informacje o wszystkich użytkownikach korzystających z sytemu informatycznego z podziałem na cztery rodzaje kont: Administrator Urzędnik Użytkownik Odbiorca

15 Strona15 Baza zawierać powinna zarówno dane niezbędne do zalogowania użytkownika do systemu (adres oraz szyfrowane hasło), dane niezbędne do komunikacji z użytkownikiem: adres i telefon a także dane umieszczone przez użytkownika w indywidualnym profilu: nazwę instytucji którą reprezentuje, plik graficzny (zdjęcie lub logo instytucji) dodatkowe komentarze. 2.4 Bazę danych relacji i komunikacji. Baza ta zawiera zapisy dotyczące wszystkich spotkań i kontaktów mających miejsce pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu. Baza ta stanowi swoisty CRM (system zarządzania relacjami) w który odnotowywane są zarówno poszczególne kontakty jak i notatki i załączniki z nimi związane. 3. Warstwa usług funkcjonalnych obejmuje: 1.1 Moduł komunikacji, którego zadaniem jest obsługa wszystkich funkcjonalności związanych z realizacją komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu, w szczególności moduł ten zapewnia możliwość tworzenia indywidualnych notatek po każdym ze spotkań, możliwość załączania plików z materiałami pomocniczymi. Moduł komunikacji obsługuje także integrację systemu z usługami poczty elektronicznej oraz zewnętrznymi usługami zarządzania czasem (zewnętrznymi kalendarzami) 1.2 Moduł Bazy Inicjatyw, która służy do kompleksowego zarządzania inicjatywami, począwszy od zgłaszania inicjatyw przez użytkowników, poprzez dokonywanie ocen i ich priorytetyzację. 1.3 Moduł Studium Celowości, którego zadaniem jest udostepnienie narzędzia do tworzenia Studium Celowości dla poszczególnych inicjatyw. Za pomocą prostych narzędzi możliwe będzie opracowanie Studium Celowości, którego zadaniem jest porównanie dotychczas stosowanej metody świadczenia usługi społecznej z metodą zaproponowaną przez podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i dokonanie oceny opłacalności zmiany na metodę outsourcingową. 1.4 Moduł ankiety, która ma formę e-formularza służącego do szybkiego badania opinii. 1.5 Moduł radar, który ma pomóc w organizacji i przeprowadzaniu spotkań RADAR-owych oraz zbieraniu i analizowaniu ustaleń i wyników tych spotkań. Dzięki modułowi możliwe będzie przeprowadzenie kolejnych spotkań w logiczny i uporządkowany sposób krok po kroku. 1.6 Moduł kalkulator kosztów ekonomicznych, który udostępni katalog wskaźników umożliwiających pomiar wydajności usług społecznych w sensie ekonomicznym. 1.7 Moduł kalkulator kosztów użyteczności społecznej, który stanowi zestaw wskaźników ułatwiających pomiar efektywności usług (społecznych) w aspekcie ich użyteczności społecznej. 4. Warstwa interfejsów obejmuje: Interfejs dla Administratora Systemu Interfejs dla Gościa Interfejs dla Urzędnika Interfejs dla Użytkownika

16 Strona16 Uzupełnieniem funkcjonalnej części interfejsu jest cześć informująca o tym, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umieszczona w dolnej części interfejsu na stronie głównej oraz zakładce pomoc. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Strona17 5. Wymagania na interfejsy Portal powinien składać się z interfejsów WWW inspirowanych stylizacją zastosowaną w najnowszych typach interfejsów takich jak Windows 8, Android czy IOS (interfejs kafelkowy). Interfejsy powinny być ergonomiczne i proste w użyciu. Dostęp do wszystkich funkcjonalności powinien być intuicyjny i łatwy do zapamiętania.

18 Strona18 6. Wymagania na dokumentację Wykonawca powinien przygotować opis oddający sposób obsłużenia opisu funkcjonalnego w postaci przypadków użycia w formie diagramów, tak jak zostało to zaprezentowane poniżej. Tabela 2 Przypadek użycia - Logowanie do systemu KUS System Informatyczny KUS «uses» Rejestracja/Logowanie «extends» Użytkownik «uses» «extends» Edycja Profilu «extends» Dodanie pliku graficznego Urzędnik Formularz rejestracyjny «uses» «extends» Tworzenie «uses» Zarządzanie Kontami Użytkowników «extends» «extends» Edycja Usuwanie Administrator

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Koncepcja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania doradców zawodowych i pośredników pracy

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania doradców zawodowych i pośredników pracy Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania doradców zawodowych i pośredników pracy

Bardziej szczegółowo

Matryca usług i problemów społecznych

Matryca usług i problemów społecznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matryca usług i problemów społecznych www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 1. Wprowadzenie Matryca

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla SAS. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Szkolny Administrator

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 Program Aktywności Samorządowej - PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2. Dodawanie nowego projektu... 4. Dodawanie lokalnego pliku do projektu...

SZYBKI START. Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2. Dodawanie nowego projektu... 4. Dodawanie lokalnego pliku do projektu... SZYBKI START Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2 Dodawanie nowego projektu... 4 Dodawanie lokalnego pliku do projektu.... 5 Dodawanie metryczki do pliku.... 8 Zlecanie wysyłki do biura reklamy. 10

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie przegląd funkcjonalności

Wprowadzenie przegląd funkcjonalności Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu FotoSender

Instrukcja obsługi programu FotoSender Instrukcja obsługi programu FotoSender 1. Logowanie Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć założone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, że osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI

INSTRUKCJA REJESTRACJI INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH SPIS TREŚCI Katalog Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Katowice, października 2015

Katowice, października 2015 Katowice, 29-30 października 2015 Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl. Przed rozpoczęciem pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Jak szybko skorzystać

Jak szybko skorzystać Jak szybko skorzystać ze szkoleniowego portalu społecznościowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury? proste instrukcje w kilku krokach Wybrane, najważniejsze instrukcje: 1. Wejście na portal 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo