Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych"

Transkrypt

1 Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt dla posiadaczy ROR o zmiennej stopie procentowej powyżej 3 lat posiadania rachunku do 3 lat posiadania rachunku WIBOR 12M + 8,55 p.p. WIBOR 12M + 10,55 p.p. Kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim zmienne (udział własny > 20%) zmienne (udział własny = 20%) zmienne (udział własny < 20%)* obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu WIBOR 3M + marża banku od 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża banku od 2,0 p.p. WIBOR 3M + marża banku od 3,0 p.p. Kredyt mieszkaniowy zmienne (dla udziału własnego 40%) zmienne (dla udziału własnego < 40% > 20%) zmienne (dla udziału własnego = 20%) zmienne (dla udziału własnego < 20%)*obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu WIBOR 6M + marża od 1,5 p.p. WIBOR 6M + marża od 2,0 p.p. WIBOR 6M + marża od 2,5 p.p. WIBOR 6M + marża od 3,5 p.p. Kredyt preferencyjny dla studentów Pożyczka hipoteczna o zmiennej stopie procentowej - dla kredytów udzielanych od dnia 17 czerwca 2011 Kredyt konsolidacyjny - dla kredytów udzielanych od dnia 17 czerwca 2011 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat Kredyt termomodernizacyjny o zmiennej stopie procentowej 1,20 stopy redyskonta weksli NBP WIBOR 6M + marża Banku od 4,0 p.p. WIBOR 6M + od 4,5 p.p. marży WIBOR 6M + od 5,0 p.p. marży WIBOR 6M + od 5,5 p.p. marży WIBOR 3M + marża Banku od 3 p.p. do 5 p.p. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych zmienne 9,88% Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipoteką WIBOR 6M + marża banku od 3,5 p.p. Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące docieplania budynków Kredyt na inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę Kredyt na inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej Kredyt na inwestycje dotyczące upraw roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcją biomasy Kredyt na inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowoparkowych i dworsko-parkowych

2 Kredyt na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii Kredyt na inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest Karty kredytowe MasterCard Standard, Visa Classic Okres kredytowania do 48 miesięcy dla kart wydanych od Kredyt zrestrukturyzowany WIBOR 12M (średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedniego roku) + marża 14,45 p.p. w/g indywidualnej stopy procentowej Kredyt przeterminowany o zmiennej stopie procentowej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP obowiązuje od dnia r.

3 Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Pożyczka hipoteczna o zmiennej stopie procentowej - dla kredytów udzielanych od dnia 17 czerwca 2011 dla pożyczek do 3 lat WIBOR 6M + marża banku od 3,0 p.p. dla pożyczek powyżej 3 lat WIBOR 6M + marża banku od 4,0 p.p. Kredyt rewolwingowy dla kredytu krótkoterminowego dla kredytu średnioterminowego WIBOR 3M + 3,5 p.p. marży banku WIBOR 3M + 3,5 p.p. marży banku Kredyt unijny SGB do 12 m-cy od 12 do 36 m-cy powyżej 36 m-cy WIBOR 3M + od 3,0 p.p. marży WIBOR 3M + od 3,5 p.p. marży WIBOR 3M + od 4,5 p.p. marży Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą o zmiennej stopie procentowej spłata odsetek kwartalna ze spłatą do 6 m-cy 10,75% 11,25% ze spłatą do 1 roku 11,25% 11,75% ze spłatą powyżej 1 roku 11,75% 12,25% Kredyt w rachunku bieżącym o zmiennej stopie procentowej Kredyt w Rachunku Bieżącym dla rolników AGROKREDYT zmienne Podręczny Kredyt Obrotowy w Rachunku Bieżącym zmienne Kredyt inwestycyjny o zmiennej stopie procentowej od 9,0% Kredyt inwestycyjny o zmiennej stopie procentowej dla kredytów z poręczeniem BGK WIBOR 3M + marża od 2,0 p.p. Kredyt technologiczny o zmiennej stopie procentowej od 9,0% Kredyt termomodernizacyjny o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M + marża Banku od 3 p.p. do 5 p.p. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych zmienne oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych WIBOR 3M + marża Banku od 3,5 p.p. Kredyt płatniczy o zmiennej stopie procentowej 12,75% Kredyt udzielany wspólnotom mieszkaniowych WIBOR 3M + marża od 2,0 p.p. Kredyt obrotowy DOBRY PLON zmienne dla kredytów udzielanych od dnia 12 marca 2012 do 1 roku 7,49% powyżej 1 roku do 2 lat 7,99% powyżej 2 lat do 3 lat 8,49% Kredyt obrotowy MOJE STADO zmienne 8,99% Kredyt inwestycyjny DOBRY BIZNES zmienne od 1 roku do 5 lat WIBOR 3M + 2 p.p. marży Kredyt z częściową spłatą kapitału CSK zmienne 8,60% Kredyt na dostosowanie gospodarstw do standardów UE o zmiennej stopie procentowej 8,25%

4 zmienne Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie agroturystyki Plafon A 1,20 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 4%) zmienne Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie agroturystyki Plafon B 1,60 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 4%) zmienne Budowa, modernizacja i remont dróg publicznych 1,36 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 4%) zmienne Zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę 1,36 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 4%) zmienne Oświata wiejska 1,36 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 4%) zmienne Wiarygodny Partner 1,60 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 5,91%) Kredyt inwestycyjny udzielany firmom leasingowym do 12 m-cy od 12 do 36 m-cy powyżej 36 m-cy WIBOR 1M + 2,0 p.p. marży WIBOR 1M + 2,5 p.p. marży WIBOR 1M + 3,0 p.p. marży Nabywanie (wykup) wierzytelności krajowych przysługujących do Jednostek Samorządu Terytorialnego dla terminu płatności do 45 dni WIBOR 1M + negocjowana marża Banku dla terminu płatności od 45 dni WIBOR średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek Kredyt z dopłatami ARiMR Linia: nip, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15, nmr, nkz, ngr, ngp, nnt wielokrotność stopy redyskonta weksli kredytobiorca agencja 1,50 5,2500% 3,0000% 2,2500% Kredyt z dopłatami ARiMR Linia nkl01, nkl02 - ubezpieczeni nkl01, nkl02 - nieubezpieczeni wielokrotność stopy redyskonta weksli kredytobiorca agencja kredytobiorca agencja 1,50 5,2500% 1,5000% 3,7500% 3,3750% 1,8750% Kredyt na finansowanie programu Mikro i Małych Przedsiębiorstw refinansowany przez KfW z Frankfurtu nad Menem oraz Bank Rozwoju Rady Europy z Paryża przy zaangażowaniu dotacji Unii Europejskiej Kredyt na finansowanie programu Infrastruktury Komunalnej GBW przy wsparciu UE Na podstawie programu finansowania Komunalnego refinansowanego przez KfW z Frankfurtu nad Menem oraz Bank Rozwoju Rady Europy z Paryża przy zaangażowaniu dotacji Unii Europejskiej Kredyt na finansowanie inwestycji realizowanych przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa refinansowany przez francuski Bank Credit Cooperative WIBOR 6M + 1,5 p.p.- 4,5 p.p. marży WIBOR 6M + 1,5 p.p. - 5,0 p.p. marży WIBOR 3M + 3,5 p.p. marży Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące docieplania budynków Kredyt na inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę

5 Kredyt na inwestycje dotyczące zagospodarownia odpadów Kredyt na inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej Kredyt na inwestycje dotyczące upraw roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcją biomasy Kredyt na inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowoparkowych i dworsko-parkowych Kredyt na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii Kredyt na inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest rejestracji ( dla pożyczek udzielanych do r. ) 4,91% + marża banku min. 4 p.p. Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres rejestracji( dla pożyczek udzielanych do r. ) ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) 4,91% + marża banku min. 4 p.p. prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 36 miesięcy od daty rejestracji ( dla pożyczek udzielanych do r. ) 4,91% + marża banku min. 1 p.p. rejestracji ( dla pożyczek udzielanych od r. ) 4,80% + marża banku min. 4 p.p. Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres rejestracji( dla pożyczek udzielanych od r. ) ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) 4,80% + marża banku min. 4 p.p. prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 36 miesięcy od daty rejestracji ( dla pożyczek udzielanych od r. ) 4,80% + marża banku min. 1 p.p. Kredyt zrestrukturyzowany w/g indywidualnej stopy procentowej Karta kredytowa MasterCard Business Okres kredytowania do 48 miesięcy 16,90% Kredyt przeterminowany o zmiennej stopie procentowej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP obowiązuje od dnia r.

6 Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych wycofane z bieżącej oferty sprzedaży Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej dla kredytów udzielanych do r. spłata odsetek kwartalna do 1 roku 12,54% 12,54% powyżej 1 roku do 7 lat 13,54% 13,54% zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną (okres kredytowania nie może być dłuższy niż termin zawarcia umowy lokaty obciążonej blokadą zabezpieczającą spłatę kredytu do kwoty < ,00 PLN) kredytu jest równe oprocentowaniu bankowego rachunku lokaty, stanowiącej zabezpieczenie jego spłaty Kredyt gotówkowy PLUS o zmiennej stopie procentowej dla kredytów udzielanych do r. spłata odsetek kwartalna do 1 roku 12,54% 12,54% powyżej 1 roku do 7 lat 13,54% 13,54% zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną (okres kredytowania nie może być dłuższy niż termin zawarcia umowy lokaty obciążonej blokadą zabezpieczającą spłatę kredytu od kwoty ,00 PLN) Kredyt dla posiadaczy ROR o zmiennej stopie procentowej powyżej 3 lat posiadania rachunku - dla kredytów udzielanych do r. 13,50% do 3 lat posiadania rachunku - dla kredytów udzielanych do r. 15,50% debet w ROR - udzielanych do r. 20,00% kredytu jest równe oprocentowaniu bankowego rachunku lokaty, stanowiącej zabezpieczenie jego spłaty Karty kredytowe MasterCard Standard, Visa Classic Okres kredytowania do 48 miesięcy dla kart wydanych przed ,00% (4 x stawka stopy lombardowej) obowiązuje od dnia r.

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy:

Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy: Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy: 1) kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (Wzór) (data złożenia Wniosku) Program dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 9 2013 Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo