Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r.

2 Spis treści: Spis treści:... 2 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 3 TAB. 2 Rachunki płatne na każde żądanie... 3 OSZCZĘDNOŚCI... 3 TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych... 3 KARTY KREDYTOWE... 3 TAB. 4 Karty kredytowe... 3 KREDYTY GOTÓWKOWE... 4 TAB. 5 Kredyty konsumenckie... 4 KREDYTY HIPOPTECZNE... 4 TAB. 6 Kredyty mieszkaniowe... 4 TAB. 7 Kredyty Hipoteczne... 4 CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI... 5 RACHUNKI... 5 TAB. 8 Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze)... 5 LOKATY... 5 TAB. 9 Rachunki lokat terminowych... 5 KARTY KREDYTOWE... 5 TAB. 10 Karty kredytowe... 5 KREDYTY... 5 TAB. 11 Kredyty dla osób i podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą... 5 TAB. 12 Kredyty dla innych podmiotów... 6 TAB. 13 Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą... 6 TAB. 14 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR... 7 CZĘŚĆ C. INNE... 7 TAB. 15 Zadłużenie przeterminowane... 7 Strona 2 z 7

3 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oprocentowanie 1. POL-Konto 0,05% 2. POL-Konto Junior 0,05% 3. POL-Konto PKZP 0,05% 4. POL-Konto Rady Rodziców 0,05% 5. POL-Konto SKO 1,00% TAB. 2 Rachunki płatne na każde żądanie Minimalna kwota 1. Rachunki oszczędnościowe (obiegowe) 0,05% 100 zł 2. Rachunki SKO 1,00% OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Minimalna kwota oprocentowanie 1. Lokata STANDARD: miesięczne 0,60% miesięczne 0,65% miesięczne 1,05% miesięczne 1,10% miesięczne 500,00 zł 1,15% miesięczne 1,20% miesięczne 1,60% miesięczne 1,60% miesięczne 1,60% miesięczne i dłuższe 1,60% 2. Wkłady oszczędnościowe na budownictwo mieszkaniowe 1,60% KARTY KREDYTOWE TAB. 4 Karty kredytowe Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA Classic/BPS Visa Credit 1) : 1.1 transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 10% 1.2 plan ratalny Praktyczna rata 2) 10% 1) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. 2) Kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata,tj. pojedyncza transakcja, nie może być niższa niż 300 zł. Strona 3 z 7

4 KREDYTY GOTÓWKOWE TAB. 5 Kredyty konsumenckie 1. Kredyt odnawialny (udzielony do dnia r.)/dopuszczalny debet - 10% 2. Kredyt odnawialny (udzielony od dnia r.) 10% - 3. Kredyt Szybka Gotówka (udzielony do dnia r.): 3.1 z okresem spłaty do 12 miesięcy - 9,98% 3.2 z okresem spłaty do 24 miesięcy - 10% 4. Kredyt Szybka gotówka bis (udzielony od dnia r.): 4.1 z okresem spłaty do 12 miesięcy 9,98% z okresem spłaty do 24 miesięcy 10% - 5. Kredyt Gotówkowy (udzielony do dnia r.): 5.1 z okresem spłaty do 12 m-cy 1) - 10% 5.2 z okresem spłaty ponad 12 m-cy - 10% 3.3 dla pracowników instytucji finansowych - 10% 5.4 dla osób wykonujących wolny zawód - 10% 6. Kredyt Gotówkowy bis (udzielony od dnia r.): 6.1 z okresem spłaty do 12 m-cy 10% z okresem spłaty ponad 12 m-cy 10% dla pracowników instytucji finansowych 10% dla osób wykonujących wolny zawód 10% - 7. Kredyt na zakup pojazdów (udzielony do dnia r.) - 10% 8. Kredyt Samochodowy (udzielony od dnia r.) 10% - KREDYTY HIPOPTECZNE TAB. 6 Kredyty mieszkaniowe 1. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom: (udzielany do dnia r.) 1.1 na remont i modernizację 1) - 8,98% 1.2 pozo cele mieszkaniowe 2) - 6,98% 2. Kredyt mieszkaniowy Dom: (udzielany od dnia r.) WIBOR 3 M + marża od 3% 1) W okresie od dnia r. do r. oprocentowanie wynosi 7.98% 2) W okresie od dnia r. do r. oprocentowanie wynosi 5.98% TAB. 7 Kredyty Hipoteczne 1. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny (udzielany do dnia r.) - 9,98% 2. Kredyt Hipoteczny (udzielany od dnia r.) WIBOR 3 M + marża od 5% Strona 4 z 7

5 CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI TAB. 8 Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) 1. Rachunki bieżące: 1.1 Rachunki bieżące i pomocnicze 0,05% LOKATY TAB. 9 Rachunki lokat terminowych 1. Lokata STANDARD: Minimalna kwota dni 1) 0,19 x WIBID 1M jako średnia z miesiąca poprzedniego miesięczne 0,60% miesięczne 0,65% miesięczne 1,05% miesięczne 1,10% miesięczne 1,15% 500,00 zł miesięczne 1,20% miesięczne 1,60% miesięczne 1,60% miesięczne 1,60% miesięczne i dłuższe 1,60% 2. Wkłady oszczędnościowe na budownictwo mieszkaniowe 1,60% 1) Dotyczy lokat dla jednostek samorządu terytorialnego. KARTY KREDYTOWE TAB. 10 Karty kredytowe Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA Business Credit 1) 10% 1) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. KREDYTY TAB. 11 Kredyty dla osób i podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 1. Kredyty obrotowe: 1.1 w rachunku kredytowym: ustalone z okresem spłaty do 12 miesięcy 8,98% z okresem spłaty ponad 12 miesięcy 9,48% 1.2 kredyt w rachunku bieżącym 7,98% 1.3 kredyt płatniczy 8,98% stopy referencyjnej Strona 5 z 7

6 ustalone 1.4 kredyt rewolwingowy 8,98% 1.5 dopuszczalny debet 10% 1.6 kredyt na dobry początek 8,98% 1.7 kredyt szybka gotówka dla firm 8,48% 1.8 kredyt szybka linia kredytowa 8,48% 2. Kredyty inwestycyjne: 2.1 z okresem spłaty do 12 miesięcy 8,48% 2.2 z okresem spłaty ponad 12 miesięcy 8,98% 3. Kredytowa linia hipoteczna 8,98% 4. Pożyczka 8,98% 5. Kredyty pomostowe 8,98% 6. Szybka Inwestycja 9,48% 1) Sposób oprocentowania jest ustalany w drodze negocjacji. TAB. 12 Kredyty dla innych podmiotów stopy referencyjnej +marża od 7 p.p. +marża od 4,5p.p. +marża od 3,5 p.p. 1. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych Wspólny remont - 7,98% 2. Kredyty dla Spółdzielni Mieszkaniowych - 7,98% TAB. 13 Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą ustalone stopy referencyjnej 1. Kredyty obrotowe: 1.1 w rachunku kredytowym: na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej: z okresem spłaty do 12 miesięcy 9,48% z okresem spłaty ponad 12 miesięcy 9,98% +marża od 6,0 p.p Pozo: z okresem spłaty do 12 miesięcy 10% +marża od 7,0 p.p z okresem spłaty ponad 12 miesięcy 10% +marża od 7,5 p.p. 1.2 kredyt w rachunku bieżącym 8,98% 1.3 kredyt płatniczy 8,98% 1.4 kredyt rewolwingowy 8,98% 2. Kredyty inwestycyjne: 2.1 budowa, rozbudowa, modernizacja, remont obiektów gospodarczych a także 9,48% Strona 6 z 7

7 zakup gruntów rolnych i gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami (udzielone od dnia r.) ustalone 2.2 pozo cele inwestycyjne 10% 3. Kredytowa linia hipoteczna 9,98% 4. Pożyczka 8,98% 5. Kredyty pomostowe 8,98% 1) Sposób oprocentowania jest ustalany w drodze negocjacji. TAB. 14 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR stopy referencyjnej +marża od 6,0 p.p. +marża od 5,5 p.p. +marża od 4,0 p.p. 1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 1.1 Inwestycyjne Linia: nip - udzielone do dnia r.: 0,5x1,6 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) Linia: nkz., nmr, nor, ngp, ngr, nnt, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 - udzielone do dnia r.: 0,25x1,6 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) Linia: nip, nkz., nmr, ngp, nnt, ngr, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 - udzielone od dnia r.: 0,4x1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3%) Linia: PR, RR, Z - udzielone od dnia r.: 0,67 x ( + marża 2,50 p.p) min 3% 1) 1.2 Klęskowe klęskowe z linii nkl-01, nkl-02 - udzielone do dnia r.: 0,1% 2) klęskowe z linii nkl-01, nkl-02 - udzielone od dnia r.: 1,5% 2) klęskowe z linii K01 udzielone od dnia r. 0,67 x ( + marża 2,50 p.p) min 3% 1) klęskowe z linii K02 udzielone od dnia r. 0,50 x ( + marża 2,50 p.p) min 1,5% 2) 2. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kpi tłu kredytu przez ARiMR - symbol CSK, MRcsk: 2.1 do kwoty ,00 zł + marża od 6,00 p.p. 2.2 powyżej kwoty ,00 zł + marża od 4,50 p.p. 1) W przypadku gdy oprocentowanie wyliczone zgodnie z podanym sposobem wynosi poniżej 3%-w wysokości tego oprocentowania. 2) wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku. CZĘŚĆ C. INNE TAB. 15 Zadłużenie przeterminowane Zadłużenie przeterminowane 4 krotność stopy lombardowej NBP Strona 7 z 7

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Spis Treści Część I Rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata 21 dni w PLN

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy:

Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy: Reprezentatywny przykład - kredyt gotówkowy: 1) kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł, 2) całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo