Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol, Październik 2012 r.

2 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe...3 TAB. 2 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie...3 OSZCZĘDNOŚCI...3 Tab. 3 Rachunek oszczędnościowy...3 TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD...4 TAB. 4a Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STANDARD o stałym oprocentowaniu5 TAB. 5 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej DOPŁATA...5 TAB. 6 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESYWNA...5 TAB. 7 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STAŁY ZYSK...5 TAB. 8 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESYWNA 10M...6 TAB. 9 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STAŁY ZYSK BIS...6 TAB. 10 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej SŁONECZNA...6 TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE WYCOFANE Z OFERTY...6 TAB. 6 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej LETNI ZYSK...6 TAB. 6a Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PEWNY ZYSK...6 TAB. 6b Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej WALENTYNKOWA **...6 TAB. 7 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STABILNA...7 TAB. 8 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PRACUJĄCA...7 TAB. 9 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej LOKATA PROGRES...7 TAB. 10 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej LOKATA DYNAMICZNA...7 TAB. 11 Kredyty gotówkowe....8 TAB. 11a Karty kredytowe w złotych....9 TAB. 12 Kredyty hipoteczne....9 TAB. 12a Kredyty hipoteczne przyznane do dnia r CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI TAB. 1 Rachunki w złotych TAB. 2 Rachunki w walutach wymienialnych TAB. 3 Rachunki terminowych lokat TAB. 4 Kredyty na działalność gospodarczą, rolniczą oraz dla JST TAB.5 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR CZĘŚĆ C. INNE TAB. 1 Zadłużenie Przeterminowane TAB. 2 Kaucja

3 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 3. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w ramach Pakietu Młodzieżowego, Standard, Prestiżowego Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 1 : POL-KONTO POL-KONTO Student POL-KONTO Junior POL-KONTO VIP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1) Rachunki w ofercie Banku do dnia r. TAB. 2 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie 3. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie: a) dla PKZP, rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, b) dla SKO Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 1 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walucie wymienialnej: EUR USD 1) Rachunek w ofercie Banku do dnia r. OSZCZĘDNOŚCI 0,08 1,87 0,08 0,16 0,00 Tab. 3 Rachunek oszczędnościowy Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rachunek oszczędnościowy ,99 zł zł Powyżej zł 0,90 1,09 1,28 1) Oprocentowanie progowe, tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych progów odnosi się do salda środków pieniężnych określonego progu. 3

4 TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD a) dotyczy okresu umownego lokat terminowych zawartych do dnia r.* Lp. Rodzaj lokaty Oprocentowanie poniżej ,00zł , ,00zł.. 24 miesięczne i dłuższe 1,65 1,84 2,00 12 miesięczne 1,57 1,76 1, miesięczne 1,30 1,46 1, miesięczne 1,27 1,41 1,57 Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej STANDARD- 500,00 zł * Po upływie okresu umownego lokata automatycznie odnowi się na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu, tj. zgodnie z tabelą 4 ppkt b). b) dotyczy rachunków lokat terminowych odnawialnych zawartych od dnia r. oraz lokat terminowych odnawialnych, których okres zapadalności nastąpi po dniu r. Lp. Rodzaj lokaty Oprocentowanie poniżej ,00zł , ,00zł.. 24 miesięczne i dłuższe 1,34 1,41 1,53 12 miesięczne 1,30 1,35 1, miesięczne 1,15 1,25 1, miesięczne 1,10 1,21 1, miesięczne 1,02 1,15 1, miesięczne 0,90 1,02 1, miesięczne 0,83 0,90 1,10 Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej STANDARD- 500,00 zł 4

5 TAB. 4a Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STANDARD o stałym oprocentowaniu 3- miesięczna 1000,00 zł 1,10 1,30 TAB. 5 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej DOPŁATA 6- miesięczna 1 100,00 zł 1,70 1) Rachunek w ofercie Banku do dnia r. TAB. 6 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESYWNA Rodzaj lokaty Kwota minimalna Oprocentowanie * 1m-c 2m-c 3m-c 4m-c 5m-c 6m-c 7m-c 8m-c 9m-c 10m-c 11m-c 12m-c 12- miesięczna 000,00 zł 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 4,0 5,2 7,0 *Oprocentowanie lokaty podane jest w stosunku rocznym. Średnie wynosi: 2,8 w stosunku rocznym. Minimalna kwota lokaty:000,00 zł. Bank nalicza odsetki za każdy miesiąc oddzielnie. Odsetki nie podlegają kapitalizacji w okresach miesięcznych. Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres (miesiąc), w którym nastąpiła wypłata. Oferta ważna od 26 sierpnia 2013 r. do 14 listopada 2013 r. Rodzaj lokaty Kwota minimalna Oprocentowanie ** 1m-c 2m-c 3m-c 4m-c 5m-c 6m-c 7m-c 8m-c 9m-c 10m-c 11m-c 12m-c 12- miesięczna ,00 zł 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,7 3,0 4,4 5,5 8,0 **Oprocentowanie lokaty podane jest w stosunku rocznym. Średnie wynosi: 3,1 w stosunku rocznym. Minimalna kwota lokaty: ,00 zł., Bank nalicza odsetki za każdy miesiąc oddzielnie. Odsetki nie podlegają kapitalizacji w okresach miesięcznych. Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres (miesiąc), w którym nastąpiła wypłata. Oferta ważna od 26 sierpnia 2013 r. do 14 listopada 2013 r. TAB. 7 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STAŁY ZYSK 6- miesięczna 1000,00 zł 2,6 2,8 Oferta ważna jest od 26 sierpnia 2013 r. do 14 listopada 2013 r. 5

6 TAB. 8 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESYWNA 10M Rodzaj lokaty Kwota minimalna Oprocentowanie 1m-c 2m-c 3m-c 4m-c 5m-c 6m-c 7m-c 8m-c 9m-c 10m-c 10- miesięczna 000,00 zł 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,8 3,1 8,0 Średnie wynosi: 2,65 w stosunku rocznym. Minimalna kwota lokaty: 000,00 zł. Oferta ważna od 15 listopada 2013 r. do 13 czerwca 2014 r. TAB. 9 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STAŁY ZYSK BIS 6- miesięczna 1000,00 zł 2,4 2,6 Oferta ważna jest od 15 listopada 2013 r. do 13 czerwca 2014 r. TAB. 10 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej SŁONECZNA 6- miesięczna 1000,00 zł 2,2 2,4 Oferta ważna jest od 16 czerwca 2014 r. do 19 września 2014 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE WYCOFANE Z OFERTY TAB. 6 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej LETNI ZYSK 3- miesięczna 1000,00 zł 4,20 4,5 Oferta ważna do r. 6 TAB. 6a Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PEWNY ZYSK 3- miesięczna 1000,00 zł 3,8 4,0 *Lokata w ofercie do r. TAB. 6b Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej WALENTYNKOWA **

7 3- miesięczna 1000,00 zł 3,20 3,50 ** Lokata w ofercie do r. TAB. 7 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STABILNA 6- miesięczna 1000,00 zł 4,50 4,80 Lp. Oferta ważna do r. TAB. 8 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PRACUJĄCA Rodzaj lokaty 12- Kwota minimalna 1000,00 zł 3,00 1m-c 2m-c 3m-c 4m-c 5m-c 6m-c 7m-c 8m-c 9m-c 10m-c 11m-c 12m-c 3,10 3,40 3,60 3,80 4,20 4,80 5,20 5,60 6,50 7,00 11,00 miesięczna Średnie wynosi: 5,10 w stosunku rocznym. Bank nalicza odsetki za każdy miesiąc oddzielnie. Odsetki nie podlegają kapitalizacji w okresach miesięcznych. Oferta ważna do r. TAB. 9 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej LOKATA PROGRES Lp. Rodzaj lokaty 12- Kwota minimalna 1000,00 zł 2,60 1m-c 2m-c 3m-c 4m-c 5m-c 6m-c 7m-c 8m-c 9m-c 10m-c 11m-c 12m-c 7,00 3,00 3,50 miesięczna Oferta ważna do 31 stycznia 2012r. Średnie wynosi: 4,58 w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania przy zerwaniu lokaty wynosi: 2,60 w st. rocznym, za każdy pełny miesiąc oszczędzania. Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres (miesiąc), w którym nastąpiła wypłata. Bank nalicza odsetki za każdy miesiąc oddzielnie. 4,00 4,20 4,40 4,80 5,00 5,20 5,40 5,80 TAB. 10 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej LOKATA DYNAMICZNA Lp. Rodzaj lokaty Kwota minimalna 1m-c 2m-c 3m-c 4m-c 5m-c 6m-c 6- miesięczna 1000,00 zł 2,60 3,00 3,50 4,00 4,20 4,40 Oferta ważna do 31 maja 2012r. Średnie wynosi: 4,50 w stosunku rocznym. Bank nalicza odsetki za każdy miesiąc oddzielnie. Odsetki nie podlegają kapitalizacji w okresach miesięcznych. 7

8 TAB. 11 Kredyty gotówkowe. Lp. Rodzaj kredytu * kredytów przyznanych do r. ** kredytów przyznanych od r. do r. *** kredytów przyznanych od r. do r. **** kredytów przyznanych od r. Kredyt konsumpcyjny do 1 roku 10,00 10,00 10,00 9,50 Kredyt konsumpcyjny powyżej 1 roku do 2 lat 10,00 10,00 10,00 9,70 3. Kredyt konsumpcyjny powyżej 2 lat do 5 lat 10,00 10,00 10,00 10, Kredyt konsumpcyjny "SEZONOWY" do 6 m- cy 9,50 9,50 9,50 9,00 Kredyt konsumpcyjny "SEZONOWY" powyżej 6 m-cy do 12 m-cy 9,90 9,90 9,90 9,00 Kredyt konsumpcyjny "SEZONOWY" powyżej 12 m-cy do 24 m-cy 10,00 10,00 10,00 9,30 Kredyt konsumpcyjny "CZTERY KĄTY" do 1 roku 7,90 7,40 7,40 7,40 Kredyt konsumpcyjny "CZTERY KĄTY" powyżej 1 roku do 3 lat 8,50 7,99 7,99 7,99 Kredyt konsumpcyjny "CZTERY KĄTY" powyżej 3 lat do 5 lat 8,90 8,50 8,50 8,50 Kredyt konsumpcyjny "CZTERY KĄTY" powyżej 5 lat do 8 lat 9, Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: 10, a. do 1 roku - 10,00 10,00 9,30 11b. powyżej 1 roku do 2 lat - 10,00 10,00 9,50 1 Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 10,00 10,00 10,00 10, Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych + marża od 3,0 do 6,0 pp *dotyczy kredytów przyznanych do dnia 4 kwietnia 2014 r., z wyłączeniem kredytów z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. **dotyczy kredytów przyznanych od dnia 7 kwietnia 2014 r. do 8 października 2014 r. ***dotyczy kredytów przyznanych od dnia 9 października 2014 r. do 4 marca 2015 r. ****dotyczy kredytów przyznanych od dnia 5 marca 2015 r. 8

9 TAB. 11a Karty kredytowe w złotych. Lp. Rodzaj karty Karta kredytowa VISA CREDIT¹ transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 10,00 plan ratalny "Praktyczna rata"² 10,00 1) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. 2) Kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata nie może być niższa niż 300zł. 1), 2) TAB. 12 Kredyty hipoteczne.* Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom", gdy kwota kredytu Do 80 tys. zł Powyżej 80 tys. zł stanowi: a) do 30 wartości nieruchomości będącej + marża 2,7 pp. + marża 2,6 pp. b) 31 do 50 wartości nieruchomości będącej + marża 2,8 pp. + marża 2,70 pp. c) 51 do 80 wartości nieruchomości będącej + marża 3,00 pp. + marża 2,90 pp. Uniwersalny kredyt hipoteczny, gdy kwota kredytu Do 80 tys. zł Powyżej 80 tys. zł stanowi: a) do 50 wartości nieruchomości będącej + marża 3,55 pp. + marża 3,3 pp. b) powyżej 50 wartości nieruchomości będącej + marża 3,8 pp. + marża 3,55 pp. * Tabela dotyczy kredytów przyznanych od dnia 7 kwietnia 2014 r. 1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p., do dnia dostarczenia prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. 2) Do czasu, gdy saldo kredytu będzie powyżej 80 wartości nieruchomości będącej /kosztu realizacji przedsięwzięć marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p. W przypadku kredytów wymienionych w tabeli nr 12 w kwocie powyżej ,00 zł, Bank dopuszcza możliwość negocjowania marży, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. 9

10 TAB. 12a Kredyty hipoteczne przyznane do dnia r. Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom", gdy kwota kredytu Do 80 tys. zł Powyżej 80 tys. zł stanowi: a) do 30 wartości nieruchomości będącej + marża 2,9 pp. + marża 2,8 pp. b) 31 do 50 wartości nieruchomości będącej + marża 3,2 pp. + marża 3,1 pp. c) 51 do 80 wartości nieruchomości będącej + marża 3,45 pp. + marża 3,35 pp. Uniwersalny kredyt hipoteczny, gdy kwota kredytu Do 80 tys.zł Powyżej 80 tys.zł stanowi: a) do 50 wartości nieruchomości będącej b) powyżej 50 wartości nieruchomości będącej + marża 3,75 pp. + marża 4,0 pp. + marża 3,5 pp. + marża 3,75 pp. CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI TAB. 1 Rachunki w złotych Lp. Rodzaj rachunku 3. Rachunek bieżący i pomocniczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek w tym przedsiębiorców Rachunek bieżący i pomocniczy rolników Rachunek bieżący i pomocniczy jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,10 TAB. 2 Rachunki w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj rachunku Rachunek bieżący i pomocniczy: EUR USD 0,00 0,00 10

11 TAB. 3 Rachunki terminowych lokat Lp. Rodzaj lokaty Oprocentowanie poniżej ,00zł , ,00zł.. 24 miesięczne i dłuższe 1,34 1,41 1,53 12 miesięczne 1,30 1,35 1, miesięczne 1,15 1,25 1, miesięczne 1,10 1,21 1, miesięczne 1,02 1,15 1, miesięczne 0,90 1,02 1, miesięczne 0,83 0,90 1,10 Minimalna kwota terminowej lokaty ,00 zł TAB. 4 Kredyty na działalność gospodarczą, rolniczą oraz dla JST. Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym + marża od 5,0 pp. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym: -do 1 roku -powyżej 1 roku + marża od 5,00 pp. + marża od 5,50 pp. 3. Kredyt płatniczy + marża 5,0 pp. 4. Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej (3000 zł/1 ha) + marża od 4,00 pp. 5. Kredyt rewolwingowy + marża 5,00 pp. 6. Kredyt inwestycyjny: - do 1 roku - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 lat 7. Kredytowa linia hipoteczna: - do 3 lat - powyżej 3 lat + marża od 4,0 pp. + marża od 5,00 pp. + marża od 5,5 pp. + marża od 5,0 pp. + marża od 5,5 pp. 8. Pożyczka + marża od 4,5 pp. 9. Kredyt technologiczny*: - do 1 roku - powyżej 1 roku 9a. Kredyt pomostowy: - do 1 roku - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 lat WIBOR 1M + marża 4,0 pp. + marża od 3,5 do 4,0 pp. WIBOR 1M + marża od 4,0 pp. + marża od 5,00 pp. + marża od 5,5 pp. 11

12 10. Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego stopa bazowa stawki oprocentowania (WIBOR) oraz wysokość marży ustalana przez Bank indywidualnie W przypadku kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą w kwocie powyżej ,00 zł, Bank dopuszcza możliwość negocjowania marży, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej, z zastrzeżeniem, że: * dla kredytu technologicznego marża nie może być niższa niż 2,5 pp. TAB.5 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR udzielone do r. Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: inwestycyjne z linii nip, nkz, nmr, nnt, nbr14, nbr15 Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: klęskowe nkl ,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min 3) 1,5 ( wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku) TAB.5a Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR w ramach linii RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: Symbol RR, Z, PR, K01 0,67 X ( + marża 2,5 p.p.), nie mniej niż 3,00 Symbol K02 0,50 X ( + marża 2,5 p.p.) 1), nie mniej niz 1,50 Kredyt preferencyjny z dopłatą do kapitału symbol MRcsk + marża ¹ ) W przypadku braku ubezpieczenia majątku jest wyższe i wynosi 0,75 x (+2,5p.p.). 12

13 CZĘŚĆ C. INNE TAB. 1 Zadłużenie Przeterminowane zadłużenie przeterminowane PLN 4-krotność stopy lombardowej NBP TAB. 2 Kaucja Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rachunek kaucji na zabezpieczenie kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych Wg j stopy - 0,1 w stosunku rocznym Rachunek kaucji dla pozostałych kredytów Wg j/j stopy procentowej określonej w Ofercie Publicznej Banku dla lokat miesięcznych o stałym/zmiennym oprocentowaniu. 13