Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów kredytowych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (obowiązuje od r.) Września, marzec 2015

2 A. KLIENCI INDYWIDUALNI Oprocentowanie 1. Kredyty gotówkowe stałe zmienne a) Kredyty odnawialne w ROR - + marża 9,00 p.p. b) Kredyty odnawialne dopuszczalne saldo debetowe w ROR - + marża 9,00 p.p. c) Kredyty gotówkowe z terminem spłaty do 1 roku (włącznie) 10,90% - d) Kredyty gotówkowe z terminem spłaty pow. 1 roku do 3 lat (włącznie) e) Kredyty gotówkowe z terminem spłaty pow. 3 lat - 11,90% - + marża 9,00 p.p. f) Kredyty gotówkowe DOBRY KREDYT 9,50% - g) Kredyty gotówkowe PROFIT KREDYT z terminem spłaty pow. 1 roku do 3 lat (włącznie) 10,90% - wysokość oprocentowania ulega obniżeniu o 2,00 p.p., jeżeli wnioskodawcą jest osoba będąca przedstawicielem wolnych zawodów h) Kredyty gotówkowe PROFIT KREDYT z terminem spłaty pow. 3 lat - + marża 8,00 p.p. wysokość marży ulega obniżeniu o 2,00 p.p., jeżeli wnioskodawcą jest osoba będąca przedstawicielem wolnych zawodów i) Kredyty okolicznościowe 5,50% - j) Kredyty gotówkowe NA REMONT z terminem spłaty pow. 1 roku do 3 lat (włącznie) k) Kredyty gotówkowe NA REMONT z terminem spłaty pow. 3 lat - 8,20% - 2. Kredyty hipoteczne zmienne a) Kredyty mieszkaniowe kwota kredytu + marża 6,00 p.p ,00 zł < ,00 zł udział własny kredytobiorcy 40% wartości inwestycji WIBOR 3M + marża 1,85 p.p. WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. udział własny kredytobiorcy < 40% wartości inwestycji WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. WIBOR 3M + marża 2,35 p.p. b) Kredyty mieszkaniowe Mieszkanie dla młodych WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. c) Pożyczki hipoteczne kwota pożyczki < ,00 zł kwota pożyczki ,00 zł WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. d) Kredyty konsolidacyjne WIBOR 3M + marża 7,00 p.p. 3. Pozostałe kredyty zmienne a) Kredyty z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym okres odsetkowy i obowiązuje przez kolejny kwartał kalendarzowy stawka bazowa ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek Strona 2

3 B. ROLNICY 1. Kredyty obrotowe a) Kredyt w rachunku bieżącym Agro 8,75% b) Kredyt obrotowy Agro z terminem spłaty do 1 roku 8,90% c) Kredyt obrotowy Agro z terminem spłaty pow. 1 roku 9,40% d) Kredyt obrotowy Agro Plon 8,25% e) Kredyt obrotowy Agro Zasiewy 6,70% f) Kredyt obrotowy Agro Partner 5,50% g) Kredyt obrotowy Agro Komfort WIBOR 3M + marża 4,00 p.p.* h) Kredyt hipoteczny Agro Kredyt WIBOR 3M + marża 3,50-6,50 p.p. * marża może zostać obniżona do poziomu 3,30 p.p., jeżeli klient posiada lub uruchomi usługę Internet Bankingu lub posiada lub złoży wniosek o wydanie karty debetowej do rachunku bieżącego a) Kredyt inwestycyjny Agro WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. b) Kredyt inwestycyjny Agro Inwestor udział własny kredytobiorcy 40% wartości inwestycji udział własny kredytobiorcy < 40% wartości inwestycji WIBOR 3M + marża 2,75 p.p. WIBOR 3M + marża 3,25 p.p. c) Kredyt unijny SGB Agro WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. dany okres (miesiąc) odsetkowy i obowiązuje przez kolejny miesiąc Strona 3

4 C. KLIENCI INSTYTUCJONALNI FIRMY I INSTYTUCJE 1. Kredyty obrotowe a) Kredyt w rachunku bieżącym 8,25% b) Kredyt obrotowy z terminem spłaty do 1 roku 8,40% c) Kredyt obrotowy z terminem spłaty pow. 1 roku 8,90% d) Kredyt płatniczy 8,40% e) Kredyt rewolwingowy 8,40% f) Kredyt obrotowy NA START WIBOR 3M + marża 6,00 p.p. g) Kredyt obrotowy Biznes Komfort WIBOR 3M + marża 4,00 p.p.* * marża może zostać obniżona do poziomu 3,30 p.p., jeżeli klient posiada lub uruchomi usługę Internet Bankingu lub posiada lub złoży wniosek o wydanie karty debetowej do rachunku bieżącego a) Kredyt inwestycyjno-obrotowy WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. b) Kredyt inwestycyjny WIBOR 3M + marża 3,75 p.p. c) Kredyt unijny SGB WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. dany okres (miesiąc) odsetkowy i obowiązuje przez kolejny miesiąc 3. Pozostałe kredyty a) Kredyt inwestycyjny NA REMONT WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. b) Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym dany okres odsetkowy (kwartał) i obowiązuje przez kolejny kwartał D. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 1. Zadłużenie przeterminowane 4*stopa kredytu lombardowego NBP OGÓLNE ZASADY OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK: 1) stopy procentowe dla kredytów i pożyczek są ustalane w stosunku rocznym i w okresie umownym są stopami zmiennymi lub stałymi; 2) maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP (odsetki maksymalne); 3) stopy oprocentowania kredytów i pożyczek z wyłączeniem stóp procentowych dla kredytów preferencyjnych określa się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 4) Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni zastrzega sobie prawo do ustalenia innej wysokości oprocentowania oraz marży w zależności od okresu kredytowania, zabezpieczenia, zaangażowania środków własnych w kredytowane przedsięwzięcie, oceny ryzyka kredytowego danej ekspozycji kredytowej lub innych zdarzeń skutkujących zmianą poziomu ryzyka bankowego; 5) zawiadamianie klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni o zmianie oprocentowania dokonywane jest w sposób uzgodniony z klientem w zawartej umowie. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2012 r. nr 1376, z późn. zm.) Bank zamieszcza informację o wysokości aktualnych stawek oprocentowania kredytów i pożyczek w placówkach Banku oraz na stronie internetowej (www.pbswrzesnia.com.pl). Strona 4

5 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH oprocentowanie kredytów i pożyczek udzielanych do dnia r. włącznie (w tym produktów wycofanych z oferty) A. KLIENCI INDYWIDUALNI oprocentowanie 1. Kredyty gotówkowe stałe zmienne Kredyty odnawialne w ROR - udzielane do dnia r. - 14,50% Kredyty odnawialne w ROR udzielane do dnia r. - +marża 10,00 p.p. Kredyty gotówkowe z terminem spłaty do 1 roku - udzielane od dnia r. do dnia r. 12,90% - Kredyty okolicznościowe udzielane do dnia r. 5,50% - Kredyty gotówkowe z terminem spłaty pow. 1 roku do 3 lat - udzielane od dnia r. do dnia r. - 13,90% - udzielane od dnia r. do dnia r. 13,90% - Kredyty gotówkowe z terminem spłaty pow. 3 lat - udzielane do dnia r. - 14,50% - udzielane od dnia r. do dnia r. - 14,50% - udzielane od dnia r. do dnia r. - + marża 10,00 p.p. 2. Kredyty hipoteczne zmienne Kredyty mieszkaniowe - udzielane do dnia r. 5,45% Kredyty mieszkaniowe udzielane w okresie od dnia r. do dnia r. Kredyty mieszkaniowe Rodzina na Swoim - udzielane do dnia r. WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. Pożyczki hipoteczne - udzielane do dnia r. 7,75% Pożyczki hipoteczne - udzielane w okresie od dnia r. do dnia r. WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. 3. Pozostałe kredyty zmienne Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych - udzielane do dnia r. Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych - udzielane do dnia r. 9,90% + marża 6,00 p.p. stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym okres odsetkowy i obowiązuje przez kolejny kwartał kalendarzowy stawka bazowa ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek B. ROLNICY 1. Kredyty obrotowe udzielane do dnia roku a) Kredyt w rachunku bieżącym 9,90% b) Kredyt obrotowy z terminem spłaty do 1 roku 9,90% c) Kredyt obrotowy z terminem spłaty pow. 1 roku 10,90% d) Kredyt operacyjny 8,50% e) Kredyt obrotowy NA ZASIEWY 6,70% f) Kredyt rewolwingowy 8,90% g) Kredyt płatniczy 8,90% Kredyt inwestycyjny GOSPODARZ udzielany do dnia r. 9,50% Kredyt inwestycyjny pow. 1 roku udzielany do dnia r. 10,90% Kredyt unijny SGB - udzielany do dnia r. 7,30%* /7,90% (*dla kredytów objętych promocją) - udzielany do dnia r. WIBOR 3M + marża 2,75 p.p. Strona 5

6 3. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR udzielane do dnia roku a) Kredyty inwestycyjne: - linia: nip, ngp 0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3,00%) - linia: nkz, nmr, ngr, nnt, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3,00%) - linia CSK (częściowa spłata kapitału) WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. b) stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzający miesiąc odsetkowy i obowiązuje przez cały kolejny miesiąc Kredyty klęskowe linia nkl01, nkl02 - oprocentowanie całkowite 1,5 stopy redyskonta weksli NBP - oprocentowanie płacone przez klienta 1,50%* *dot. osób, które zawarły umowy ubezpieczenia upraw/zwierząt w zakresie wymaganym przepisami ARiMR; w pozostałych przypadkach stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredytach bankowych nkl01/nkl02 dla oprocentowania Klienta na poziomie 1,50% C. KLIENCI INSTYTUCJONALNI FIRMY I INSTYTUCJE 1. Kredyty obrotowe udzielane do dnia roku a) Kredyt w rachunku bieżącym 8,90% b) Kredyt obrotowy z terminem spłaty do 1 roku 9,50% c) Kredyt obrotowy z terminem spłaty pow. 1 roku 10,50% d) Kredyt obrotowy NA ZASIEWY 6,70% e) Kredyt płatniczy 8,90% f) Kredyt rewolwingowy 8,90% Kredyt inwestycyjny - udzielany do dnia r. 8,35% Kredyt unijny SGB - udzielany do dnia r. 7,30%* /7,90% (*dla kredytów objętych promocją) - udzielany do dnia r. WIBOR 3M + marża 2,75 p.p. Kredyt PROMOCJA - udzielany do dnia r. 10,00% 3. Pozostałe kredyty Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla wspólnot WIBOR 3M + marża 6,00 p.p. mieszkaniowych udzielany do dnia r. stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym dany okres (kwartał) odsetkowy i obowiązuje przez kolejny kwartał D. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE Zadłużenie przeterminowane dotyczy kredytów konsumenckich oraz hipotecznych udzielanych klientom indywidualnym do dnia r. oraz kredytów dla klientów instytucjonalnych udzielanych do dnia r. 12,00% Strona 6

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo